Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZAINTERESOWANYCH WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA, TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU, ZAKUPEM I MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż Zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.
Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast  maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja  – 53 tys. złotych.
W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).

W związku z powyższym, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami - celem przedstawienia warunków Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na II połowę lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.wfosigw.pl).

Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wydział Zamiejscowy w Plocku (ul. Małachowskiego 8, 09-402 Płock, tel. (24) 231 33 80)

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Wstępne wyniki konkursu na organizację półkolonii

Wstępne wyniki konkursu na organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina

 

Termin składania ofert upłynął w dniu: 2.07.2018 r.

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2018 r. dokonała oceny ofert konkursowych zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię członków Komisji, podjął następującą decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji:

 • Green Project Tomasz Wójcik – przyznana kwota dotacji: 26 000,00 zł
 • Akademia Inicjatyw Młodzieżowych – przyznana kwota dotacji: 36 000,00 zł

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z pkt VIII ppk 6 ogłoszenia o konkursie.

Ostateczna informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina nie później niż do dnia 11 lipca 2018 r.

 

 • półkolonie w Gostyninie
 • półkolonie w Gostyninie

Ogłoszono konkurs ofert z zakresu wychowania przedszkolnego

Informujemy, że w dniu wczorajszym - 3 lipca br. - ukazało się zarządzenie Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gostyninie.

Wykonanie zarządzenia zostało powierzone dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w niepublicznych przedszkolach i jego celem jest zapewnienie dostępności do wychowania dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie naszego miasta.

Więcej informacji znajduje się na BIP-ie pod linkiem:

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/82.pdf

 

 • herb Gostynina

Zawarto umowę dotyczącą Przedszkola nr 4 w Gostyninie

W dniu dzisiejszym - 4 lipca br. została zawarta umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Gostynina a Zakładem Wielobranżowym Produkcyjno-Handlowo-Usługowym na dostosowanie pomieszczeń Przedszkola nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej.

Roboty zostaną wykonane zgodnie z umową, aktualną wiedzą techniczną, warunkami technicznymi, dokumentacją projektową – opracowaną przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie ul. Płocka 44a, oraz na podstawie Decyzji Starosty Gostynińskiego Nr 148/2018 z dnia 21.05.2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 22 sierpnia 2018 r. 

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie BIP -

http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3758,Dostosowanie%20pomieszcze%C5%84%20Przedszkola%20Nr%204%20w%20Gostyninie%20na%20potrzeby%20sanitariatu%20dla%205%20grupy%20oraz%20demonta%C5%BC%20panelu%20architektonicznego%20z%20elewacji%20zachodniej.

 • Przedszkole nr 4
 • Przedszkole nr 4
 • Przedszkole nr 4
 • Przedszkole nr 4

Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym z gminnego zasobu nieruchomości:

 • Wykaz do zarządzenia

W dniu dzisiejszym - 5 lipca br. (czwartek) została zawarta umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim a Zakładem Wielobranżowym Produkcyjno-Handlowo-Usługowym z siedzibą w Legardzie, na roboty budowlane dla zadania pn. Utworzenie Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha".

Roboty będą realizowane na podstawie projektu budowlanego: „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku (na parterze) filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie z funkcji oświatowej na lokale do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w formie Klubu Dziecięcego”, opracowanego przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

W ramach przebudowy zaprojektowano m.in.: budowę ścian działowych w celu wydzielenia pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia klubu dziecięcego; wykonanie okładzin ściennych, podłogowych, PCV, dywanowych w odpowiednich pomieszczeniach; remont tynków, wykończenie i malowanie ścian, demontaż stolarki oraz zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych; wymianę stolarki drzwiowej; montaż dodatkowego wyposażenia sanitarnego i oświetlenia w wydzielonych pomieszczeniach; zmianę lokalizacji i wymianę grzejników; ocieplenie wełną mineralną pasów niepalności; wykonanie nadproży oraz otworów w ścianie zewnętrznej pod montaż stolarki; montaż hydrantu wewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego w nowoprojektowanym korytarzu klubu dziecięcego; wymianę utwardzenia terenu z odpowiednim ukształtowaniem (dojście, taras); wykonanie nawierzchni piaskowej oraz wyłazu w podłodze z wykończeniem z płytek gresowych; przebudowę instalacji wewnętrznej w pomieszczeniu wodomierza wchodzącej w kolizji z projektowanym zakresem zmian; wymianę zaworu, obudowę pionów wodociągowych.

Termin realizacji przedmiotu umowy planowany jest do 15 września 2018r.

Szczegółowe informacje znajdują się na BIP pod linkiem:http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/siwz_klub_maluch___2018_zp.271.1.15.2018.pdf

 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha

Jezioro Dybanka i rowery wodne czekają na amatorów kąpieli wodnych

Sezon kąpielowy już się rozpoczął. W Gostyninie przy jeziorze Bratoszewo utworzone zostało „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”, gdzie można bezpiecznie popływać lub ochłodzić się w wodzie. Obiekt będzie użytkowany do kąpieli we wszystkie piątki, soboty i niedziele lipca i sierpnia w godz. 10:00 – 18:00, a dyżury pełnić tam będzie dwóch wykwalifikowanych ratowników wodnych. W pozostałe dni „kąpielisko” będzie niestrzeżone. Korzystanie z kąpieli odbywać się będzie na własną odpowiedzialność.

Ponadto informujemy, iż niezmiennie, wzorem roku ubiegłego, przy jez. Bratoszewo, codziennie w godz. 10:00 – 18:00 czynna będzie wypożyczalnia rowerów wodnych.

 

Foto: MOSiR Gostynin

 • jez. Dybanka

W Otwocku odbyły się zawody rolkarzy

W minioną niedzielę (8 lipca 2018 r.) na ulicach Otwocka odbyły się zawody dla rolkarzy szybkich z cyklu Półmaraton Otwocki. Organizatorem zawodów było Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny.
W imprezie wzięło udział ok. 200 zawodników z ponad 20 klubów z całego kraju. Rolkarze rywalizowali na 4 dystansach, w kategoriach wiekowych:
- 2008 i młodsi na 100 metrów
- 2006-2007 na 3,8 km
- 2004-2005 na 3,8 km
- 2002-2003 na 7,6 km
- 2000-2001 na 7,6 km
- półmaraton 21 km.
Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” reprezentowała 10 osobowa grupa rolkarzy, którzy ze zmagań sportowych przywieźli 3 złote medale oraz 2 srebrne.

W KONKURENCJI na 100 metrów /roczniki 2008 i młodsi/ reprezentanci UKS Z-T zdobyli:
II miejsce - Michał Pawłowski
V m - Amelia Berlińska
IX m - Nikola Matczak
XII m - Kaja Sobiecka
XV m - Liwia Sudomir
XVI m - Zuzanna Grzelecka
W KONKURENCJI na 3,8km /1 pętla/:

I miejsce - Klaudia Tyszkiewicz w kat. KL2 (2006-2007)
I miejsce - Adrianna Kafarska w kat. KL1 (2004-2005)
II miejsce - Oskar Berliński w kat. ML1 (2004-2005)
 
W KONKURENCJI na 7,6km /2 pętle/:
I miejsce - Maja Michalska w kat. KM2 (2002-2003)
PÓŁMARATON:
V m /w kat. 16-29 lat/ - Paulina Przybysławska
IV m /16-29 lat/ - Mateusz Chojnacki
Wyniki:

http://stegny.com.pl/wyniki/polmaraton-otwocki-2018/

 

Źródło: Ł. Flejszer

 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy

Mazur rozpoczął treningi. Nowy trener poprowadzi zespół w IV Lidze

W czwartek, 5 lipca 2018r. na Stadionie MOSiR do treningów w ramach przygotowań do sezonu 2018/2019 IV Ligi Mazowieckiej do treningów powrócili seniorzy Mazura Gostynin.

Na pierwszych zajęciach pojawiło się 18 piłkarzy, w tym kilku nowych zawodników.

Zajęcia poprowadził nowy trener -  Artur Kapela.

Nowy szkoleniowiec ma 39 lat i jest to były piłkarz, znany kibicom szerzej z gry pod koniec lat 90. w barwach ówczesnej Petrochemii Płock w Ekstraklasie. Jest wychowankiem Stoczniowca Płock, a karierę piłkarską zakończył w barwach trzecioligowej Włocłavii Włocławek w 2009 roku. Najczęściej na boisku grał na pozycji pomocnika.
Artur Kapela studiował na AWF w Warszawie, pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego a także ma doświadczenie jako trener, gdyż w sezonie 2009/2010 wspólnie ze Zbigniewem Cytryniakiem prowadził zespół rezerw Wisły Płock.

Od 1 lipca 2018r. zastąpił na stanowisku trenera zespołu seniorów Waldemara Figurskiego, któremu zakończyła się umowa. Pod wodzą trenera Waldemara Figurskiego Mazur po raz drugi w XXI wieku utrzymał się w rozgrywkach IV Ligi (poprzednio w sezonie 2012/13).

Za włożony wysiłek, czas oraz przekazaną wiedzę w szkolenie zawodników seniorów zarząd, piłkarze, kibice i sympatycy klubu MKS Mazur Gostynin pragną złożyć serdeczne podziękowania trenerowi Waldemarowi Figurskiemu oraz złożyć życzenia kolejnych sukcesów w karierze trenerskiej.

Zawodnicy seniorów w okresie przygotowawczym trenować będą co najmniej trzy razy w tygodniu i przed nowym sezonem rozegrają 6 gier kontrolnych. Najbliższa – w sobotę, 14 lipca 2018r. o godz. 17:00 we Włocławku a rywalem będzie zespół Włocłavii (beniaminek IV Ligi Kujawsko-Pomorskiej).

Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/

 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
  Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • grafika

Rajd rowerowy przez łąki i lasy Gostynina i okolic

Ponad 50 rowerzystów z Gostynina i okolic wzięło udział w Rajdzie Rowerowym, połączonym z oficjalnym otwarciem Wypożyczalni Gostyniński Rower Miejski.

Cudowna, słoneczna pogoda i piękna trasa po okolicach Gostynina sprawiły, że w niedzielę 8 lipca na placu przed Zamkiem Gostynińskim zjawiło się wielu rowerzystów - rodziny z dziećmi, grupy znajomych i indywidualni cykliści.

Rajd rowerowy rozpoczął burmistrz Paweł Kalinowski od oficjalnego otwarcia wypożyczalni miejskich rowerów, która znajduję się w Zamku Gostynińskim przy ul. Zamkowej 31 (czynna codziennie w godzinach 10.00-21.00).

Trasa wyniosła około 25 km, której przewodniczył Pan Mariusz Gajewski. Ruszyliśmy z Zamku Gostynińskiego przez Choinek, Kazimierzów do Miałkówka, gdzie przez pół godziny cieszyliśmy się urokami nad jeziorem, a następnie udaliśmy się do Szkoły Podstawowej w Lucieniu, aby obejrzeć wystawę malarską „U Wójta”.

Wracając przez Bierzewice, trasę zakończyliśmy na plaży przy jeziorze Bratoszewo, gdzie wszyscy uczestnicy wspólnie posilili się kiełbaskami z ogniska, a dzieci brały udział w konkursach z nagrodami.

Nad bezpieczeństwem rajdu czuwała gostynińska policja, której jeszcze raz bardzo dziękujemy.

 

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom rajdu rowerowego i zachęcamy Państwa do korzystania z wypożyczalni gostyniński rower miejski.

 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy

Podsumowanie działań „Pasy”

W dniu 6 lipca br. gostynińscy policjanci prowadzili akcję "Pasy". Podczas działań funkcjonariusze sprawdzali przede wszystkim czy kierowcy i pasażerowie przestrzegają obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz czy dzieci przewożone są w odpowiednich fotelikach ochronnych.
W czasie prowadzonej akcji mundurowi ujawnili 15 przypadków niekorzystania z pasów bezpieczeństwa, w tym 13 kierujących. Z uwagi na fakt, że w dalszym ciągu duża liczba osób korzystających z pojazdów nie używa pasów bezpieczeństwa działania będą cyklicznie powtarzane.
Przypominamy, że korzystanie z pasów bezpieczeństwa znacząco zwiększa nasze szanse na uniknięcie poważnych obrażeń w przypadku zdarzenia drogowego. Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba która tego obowiązku nie dopełniła.

Karą za prowadzenie samochodu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa jest obecnie 100 zł mandatu i 2 punkty karne.
Kierowca jest zobowiązany upewnić się czy wszyscy w pojeździe mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Jeżeli tego nie zrobi, naraża się na kolejne 100 zł mandatu i 4 punkty karne.
W sytuacji kiedy kierowca upomniał pasażerów, aby zapięli pasy, a nie był świadomy, że osoby podróżujące nie zastosowały się do polecenia, to nie zapłaci mandatu. Wtedy to każdy pasażer, który nie zapiął pasów otrzyma mandat 100 zł.podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie
 • KPP

Uwaga na burze i silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje iż w nocy wystąpią burze z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie około 30 mm, oraz wiatr w porywach do 80 km/h.

Co ciekawego w MCK-u?

Trwają wakacyjne spotkania w Letniej Akademii Zdrowia w Miejskim Centrum Kultury. Pisaliśmy już o pierwszym dniu, podczas którego dzieci brały udział w zajęciach z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Drugi dzień warsztatów był także bardzo pracowity projektowano doniczki i malowano je farbami akrylowymi. Efekt pracy jest niesamowity. W drugiej części zajęć, dzieci grały w zbijaka i miały zajęcia cyrkowe.

Tematem przewodnim trzeciego dnia w Letniej Akademii Zdrowia były wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Po przeczytaniu i wysłuchaniu warzywnych utworów, uczestnicy zrobili do nich ilustracje. Prace zawisły w Galerii "w Przejściu" w MCK i można je podziwiać do 13 lipca 2018r. Gry i zabawy ruchowe odbywały się na świeżym powietrzu.

Korzystając z lata, podczas czwartego dnia wakacyjnego wszyscy wybrali się na spacer. Błękitne niebo, słońce, piasek i jezioro zapewniły super wypoczynek. Plażowe zabawy zajęły połowę warsztatowego dnia. Druga cześć była jak zwykle kreatywna. Dzieci tworzyły „RecyGruchy”. Z wcześniej przygotowanych przez panią Anię Milewską 60 form wyczarowano nie tylko gruszki, były też ryby, roboty, bakłażany, cytryny, dynie i wiele innych.

Piątego dnia na zajęciach warsztatowych Akademia gościła dietetyka, Pana Piotra Zduńczyka, absolwenta studiów na kierunku dietetyka Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, który przygotował pogadankę dotyczącą zdrowego trybu życiu, w tym zdrowego żywienia. Rozwiązywany był też quiz oraz konkurs na najlepiej zbilansowany posiłek. Nie zapomniano również o dużej ilości ruchu, tym razem z chustą animacyjną.

Drugi tydzień zajęć warsztatowych w Letniej Akademii Zdrowia rozpoczął się bardzo zdrowo. Podzielone na grupy dzieci stworzyły przepis na owocowo-warzywny eliksir. Miksowały, mieszały, wyciskały i próbowały oczywiście. Druga cześć zajęć odbywała się na deskach sceny w MCK, gdzie warsztatowa grupa mogła rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię. Z przypadkowych przedmiotów powszechnego użytku konstruowano całkiem nowe przedmioty. Nowy produkt, każda grupa musiała oczywiście zareklamować.

Jak widać pomysłów na zajęcia nie brakuje i dzieci doskonale się uczą bawiąc. Przed nimi kolejne dni przepełnione wspaniałą zabawą.

Źródło: MCK Gostynin

 

 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK

Wystartował konkurs FIO Mazowsze Lokalnie!

Po raz piąty wystartował konkurs dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi 261.000 zł. Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1.500,00 zł do 5.000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

 • Plakat

Rozstrzygnięcie przetargu na usunięcie niebezpiecznych odpadów z ul. Ziejkowej

W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* z nieruchomości położonej przy ulicy Ziejkowej w Gostynianie”. Wpłynęła oferta firmy „PORT-SERVICE” Spółka z o.o. z siedziba w Gdańsku, w kwocie 1.170.288,00 zł, która spełniła wszystkie wymagania narzucone przez miasto.

Dzięki zabezpieczonym środkom na ten cel w wysokości 1.540.000,00 zł  można bezzwłocznie przystąpić do dalszych czynności. Kolejnym działaniem będzie zebranie niezbędnej dokumentacji i podpisanie umowy, tak aby na początku sierpnia przystąpić do usunięcia odpadów.

Gdańska firma zajmująca się utylizacją niebezpiecznych odpadów posiada wieloletnie doświadczenie oraz własną spalarnię, co znacznie usprawni działania.

 

 • ul. Ziejkowa
 • ul. Ziejkowa

Zagrożenie 1 stopnia - burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, miejscami około 20 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Informacje szczegółowe znajdują się w załączniku.

Realizatorzy bezpłatnych półkolonii letnich w Gostyninie wybrani

Od poniedziałku (16 lipca) ruszają zapisy na nieodpłatne półkolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina.

Zapisów można będzie dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne na numer telefonu podany w poniedziałek na naszej stronie internetowej.

Zapisy na kolejne turnusy będą dokonywane sukcesywnie w miarę zbliżającego się terminu półkolonii, o czym będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

Oferta półkolonii obejmuje trzy dwutygodniowe turnusy, podczas których najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Terminy poszczególnych turnusów półkolonii przedstawiają się następująco:

 • od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników od 23 lipca br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób;
 • od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników od 16 lipca br.) – organizator: Green Project Tomasz Wójcik. Liczba uczestników: 60 osób;
 • od 13 sierpnia do 24 sierpnia br. (nabór uczestników od 6 sierpnia br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób.

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 • półkolonie w Gostyninie
 • półkolonie w Gostyninie
 • półkolonie w Gostyninie

Dobra zabawa z "Letnią Akademią Zdrowia"

Jak już pisaliśmy Miejskie Centrum Kultury prowadzi zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży pn. "Letnia Akademia Zdrowia". Dzień 7 w „Letniej Akademii Zdrowia” był czasem relaksu, który rozpoczął się malowaniem mandali, które jest wyciszające i odprężające i regenerujące organizm. Potem odbywały się niezobowiązujące zabawy swobodne na świeżym powietrzu. Uczestnicy zajęć zbierali siły na kolejny, tym razem pracowity dzień.

Bohaterem 8 dnia zajęć była wytłaczanka do jajek. Z porwanej lub powycinanej wytłaczanki dzieci tworzyły kwiaty, warzywa, zwierzęta i wiele innych ładnych przedmiotów. Pomysły okazały się bardzo oryginalne, a możliwości papierowego pudełka na jajka wręcz nieograniczone. W drugiej części zajęć wszyscy bawili się w dekoratorów urodzinowych kopert. Następnie dla relaksu podczas zajęć rekreacyjnych odbyły się zabawy z piłką.

Źródło: MCK

 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK

9 Rajd Motocykli Zabytkowych

Na rynku naszego miasta rozpoczął się właśnie 9 Rajd Motocykli Zabytkowych. Od godziny 10.00 w dniu dzisiejszym motocykliści pokonują próbę sprawnościową. Burmistrz Paweł Kalinowski ufundował nagrody dla najlepszych motocyklistów. Mieszkańcy Gostynina mogą podziwiać wspaniałe zabytkowe maszyny i umiejętności ich właścicieli.

Kolejne próby odbywać się będą dzisiaj w Oporowie, Gąbinie i Wiączeminie.

Natomiast jutro – 14 lipca br. motory można podziwiać w Nadleśnictwie Łąck i na Starym Rynku w Płocku.

Szczegółowe informacje znajduję się pod linkiem: www.weteranplock.pl

 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych

Trwają roboty budowlane na ul. Stodólnej

Zgodnie z umową zawartą 18 czerwca br. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Spółką BORA z Dobrzykowa rozpoczęły się roboty budowlane związane z modernizacją ulicy Stodólonej.
Zakres robót obejmuje remont nawierzchni ulicy w zakresie zfrezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonania nowej, remont zjazdów, remont odcinków chodników w zakresie przełożenia istniejącej kostki brukowej wraz z przełożeniem krawężników, wymiany krawężników, obrzeży i kostki betonowej, dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych, regulację wysokościową istniejących studzienek uzbrojenia terenu oraz wykonanie oznakowania poziomego. Termin realizacji umowy wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia.

 • Modernizacja ul. Stodólnej
 • Modernizacja ul. Stodólnej
 • Modernizacja ul. Stodólnej
 • Modernizacja ul. Stodólnej
 • Modernizacja ul. Stodólnej
 • Modernizacja ul. Stodólnej

Prognozowane opady deszczu i burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia: miejscami od 30 mm do 45 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze, lokalnie z gradem oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Wizyta w inwestycji MTBS-u

W dniu 13.07.2018 r. Burmistrz Miasta Gostynina p. Paweł Kalinowski wizytował inwestycję realizowaną przez MTBS w Gostyninie Sp. z o.o. z lokalizacją przy ul. 3 Maja 10A w Gostyninie.
Aktualnie zakończony jest 1 etap inwestycji obejmujący budowę budynku wielorodzinnego, garaży oraz parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą. Obecnie trwają procedury odbiorowe związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Trwa realizacja budynku mieszkalno-usługowego, w którym realizowane jest 8 lokali mieszkalnych i 1 usługowy.
Wszystkie lokale mieszkalne sprzedawane są na własność z udziałem w gruncie.

 

Foto: Urząd Miasta Gostynina i MTBS

 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie

MCK zaprasza na muzyczny Projekt Prowokacja

W tym roku również ruszył Uliczny Projekt Prowokacja, który cieszył się dużym powodzeniem w ubiegłym roku. W piątek 20 lipca br. miłośnicy winyli mają możliwość od godz. 10.00 w Miejskim Centrum Handlowym "Stara Betoniarnia" uczestniczyć w sesji winylowej na żywo pod nazwą "Muzyką pachnące winyle".

W imieniu organizatorów zapraszamy!

 • Muzyką Pachnące Winyle

Dziś ruszają zapisy na I turnus półkolonii

Od dziś (16 lipca) ruszają zapisy na nieodpłatne półkolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina.

Zapisów można dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr 504 699 072 i 608 632 852.

Nabór na kolejne turnusy będzie 23 lipca i 6 sierpnia – o czym będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

Oferta półkolonii obejmuje trzy dwutygodniowe turnusy, podczas których najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Terminy poszczególnych turnusów półkolonii przedstawiają się następująco:

- od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników od 23 lipca br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób ;

- od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników od 16 lipca br.) – organizator: Green Project Tomasz Wójcik. Liczba uczestników: 60 osób;

- od 13 sierpnia do 24 sierpnia br. (nabór uczestników od 6 sierpnia br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób;

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 • Happylandia

Stefan Zbieg patronem lucieńskiego stadionu

W sobotę - 14 lipca br. stadion w Lucieniu otrzymał imię pierwszego wiceprezesa Błyskawicy Lucień - Stefana Zbiega. Uroczystości na terenie stadionu rozpoczęły się mszą świętą

Przez księdza Dariusza Skoczylasa została poświęcona tablica pamiątkowa Stefana Zbiega, którą odsłonili: prezes klubu Krzysztof Kokosiński i wójt Gminy Gostynin - Edmund Zieliński.

Kwiaty i znicze złożyli m.in. burmistrz Paweł Kalinowski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki, dyrektor MOSiR Wiesław Adamski i sponsor Mazura Kazimierz Majchrzak.

Następnie odbył się turniej pamięci Stefana Zbiega, w którym wystąpiło sześć podzielonych na dwie grupy zespołów.

Do grupy A weszli juniorzy Błyskawicy Lucień, Delta Słupno oraz seniorzy Błyskawicy Lucień. W Grupie B rywalizowali: Unia Czermno, LKS Orzeł Goleszyn i Zorza Szczawin Kościelny.

Kiedy doszło do finału Delta Słupno zremisowała z Orłem Goleszyn 0:0, natomiast w karnych wygrała 2:1. Trzecie miejsce zajęła Zorza, a czwarte Błyskawica.

Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz Oldbojów Błyskawicy z Przyjaciółmi. W drużynie Oldbojów w bramce stali na zmianę burmistrz Paweł Kalinowski i Jacek Liziniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej. Obaj panowie grali kiedyś w Błyskawicy. Zawodnicy grali dwa razy po 30 minut i po godzinie mecz zakończył się remisem 3:3. W rzutach karnych zwyciężyli Przyjaciele wynikiem 2:1.

 

Źródło: gostynin24


 

 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24

Tadeusz Biniewicz najlepszy na Sympozjum Rzeźbiarskim

Niedawno do Gostynina z V Międzynarodowego Sympozjum Rzeźbiarskiego w Kunstverein Landenfeld powrócił nasz lokalny artysta Tadeusz Biniewicz. Rzeźbiarz rywalizował z 5 innymi artystami z całego świata (z de Jong Orlando, Carmel Doherty, Marko Človek, Ping Qiu i Marbod Fritsch).

Podobnie jak do tej pory pan Tadeusz nie zawiódł własnych ale i naszych oczekiwań. Jego praca okazała się najlepsza i jako jedyna została zakupiona przez organizatorów. Nie można mówić w tym przypadku i zajmowaniu miejsc, gdyż każda z prac wykonywana była różnorodną techniką w odmiennym materialne.

Sam artysta mówi, że jego rzeźba w pełni go usatysfakcjonowała i zdobył uznanie w oczach organizatorów oraz usłyszał gratulacje i słowa podziwu od swoich koleżanek i kolegów biorących udział w sympozjum.

Panu Tadeuszowi gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy wytrwałości w dalszej pracy, gdyż na posesji rzeźbiarza znajduje się już ogromny kamień, z którego powstanie postać Dawida.

 • Austria
 • Chiny
 • Chorwacja
 • Holandia
 • Irlandia
 • Polska
 • Polska
 • Kamień na rzeźbę Dawida

Pierwsza gra kontrolna Mazura

W sobotę, 15 lipca 2018 r. seniorzy Mazura Gostynin rozegrali pierwsza grę kontrolną w ramach przygotowań do rundy jesiennej sezonu 2018//2019.

Mazur na boisku w Kruszynie koło Włocławka przegrał 1:3 z IV-Ligową Włocłavią.

Był to debiut na ławce trenerskiej Artura Kapeli. Testowane było nowe ustawienie oraz zawodnicy obserwowani byli pod kątem gry na nowych pozycjach na boisku.

Jedyna bramka dla Mazura padła przy stanie 1:0 dla rywali, po prostopadłym podaniu od Bartłomieja Debickiego w sytuacji sam na sam znalazł się Bartosz Komorowski, który podał jeszcze piłkę do Eryka Przybylskiego a młody 17-letni pomocnik Mazura trafił do pustej bramki.

Kolejna gra kontrolna w środę, 18 lipca 2018 r. g. 18:00 we Włocławku a rywalem będzie drużyna Lider (Liga Okręgowa Kujawsko-Pomorska).

Włocłavia Włocławek - Mazur Gostynin 3:1

Bramka dla Mazura: 43' Eryk Przybylski

Mazur: Hubert Borowy - Rafał Wilamowski, Piotr Dutkiewicz, Damian Skumórski, Bartosz Wiśniewski - Eryk Przybylski, Bartłomiej Dębicki, Damian Surmak, Mateusz Ostrowski, Bartosz Komorowski, Jakub Kustra;

zagrali także: Michał Matecki, zawodnik testowany

trener: Artur Kapela

Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/

 • Gra kontrola
 • Gra kontrola
 • Gra kontrola
 • Gra kontrola
 • grafika

Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca

Zakończyły się zajęcia zorganizowane przez Miejskie Centrum Kultury pn. Letnia Akademia Zdrowia. O tym, jak dzieci spędzały czas informowaliśmy na naszej stronie internetowej. Dobrą zabawę i uśmiechnięte buzie uczestników widać było na zdjęciach.

Ostatni dzień - w piątek trzynastego był pełen wrażeń. Nie zabrakło słodkości, bo grupa wybrała się do kawiarni na lody. Natomiast podczas zajęć teatralnych przebiegała rywalizacja w konkursie na najciekawszy scenariusz. Kolorowano krawężniki przed MCK, żeby pozostawić po sobie wielobarwny ślad.

Instruktorzy MCK-u już tęsknią za swoimi podopiecznymi i wspominają wspaniale spędzone chwile. Życzą wszystkim radosnych, bezpiecznych i udanych wakacji.

 

Źródło: MCK

 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca

Baw się śpiewająco na Zamku

Już dzisiaj (środa -18 lipca) od godziny 18.00 rusza na Zamku Gostynińskim karaoke night. Organizatorzy gwarantują wspaniałą zabawę w rytmie największych hitów. Impreza przewidziana jest na dziedzińcu, jednak w razie opadów deszczu uczestnicy karaoke night będą się bawić w sali kolumnowej.

Zapraszamy na Zamek.

 • -

„SMARTSTOP” na drodze i obozie harcerskim

W ramach niedzielnych działań „SMARTSTOP” gostynińscy policjanci prowadzili działania profilaktyczne w trakcie kontroli drogowych, ale też spotkali się z harcerzami wypoczywającymi na obozie w Zuzinowie.
Policjanci z gostynińskiej komendy przypominali kierowcom, że sekundy poświęcone na „zerknięcie” na telefon mogą kosztować życie. Spowolnienie reakcji na wydarzenia na drodze, niezauważanie przechodniów czy hamowanie z opóźnieniem to tylko jedne z niewielu skutków korzystania z telefonu przez kierowców.
Ponadto funkcjonariusze odwiedzili harcerzy na obozie w Zuzinowie. Policjanci tłumaczyli, że korzystanie z telefonu podczas przejścia przez jezdnię np. wysyłając sms-y czy też przeglądając strony internetowe, odwraca naszą uwagę od tego, co się dzieje na drodze. Przekonywali, ze jeżeli zamierzamy skorzystać z przejścia, powinniśmy schować telefon komórkowy do kieszeni. Mundurowi podkreślali, że gdy znajdziemy się na pasach, nasza uwaga powinna być skupiona na tym, co się dzieje na ulicy.


podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • Informacja KPP

Mazur w ulewnym deszczu zremisował bezbramkowo

W środę, 18 lipca 2018r. seniorzy Mazura Gostynin rozegrali w ramach przygotowań do sezonu 2018/19 drugą grę kontrolną z Liderem Włocławek. Była to ciężka jednostka treningowa, gdyż ze względu na silnie padający ulewny deszcz przez cały mecz we Włocławku obie drużyny zaliczały dużo niedokładności i strat a mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Najlepsze okazje do zdobycia goli to sytuacja z 36 minuty, kiedy to jeden z czwórki testowanych zawodników w Mazurze Gostynin w zamieszaniu podbramkowym spudłował z kilku metrów. Gospodarze natomiast zmarnowali okazje po strzale z dystansu w 68 minucie a Mazur uratowała poprzeczka.

Kolejna gra kontrolna to mecz z IV-ligowym Kujawiakiem Kowal w sobotę, 21 lipca 2018 r. o godz. 15:00 na Stadionie MOSiR w Gostyninie. Kibiców zapraszamy na to spotkanie

Lider Włocławek - Mazur Gostynin 0:0

Mazur rozpoczął w składzie: Hubert Borowy (46' Bartosz Tomczak) - zawodnik testowany (46' zawodnik testowany), Piotr Dutkiewicz, zawodnik testowany, Łukasz Kiełbasa (46' Michał Matecki) - Rafał Wilamowski (46' Bartłomiej Dębicki), Mateusz Ostrowski (46' Eryk Przybylski), zawodnik testowany, Bartosz Wiśniewski - Damian Surmak (46' Jakub Kustra), Bartosz Komorowski;

trener: Artur Kapela, asystent trenera: Paweł Kowalski


Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/news/article/bezbramkowy-remis-w-ulewnym-deszczu

 • Mazur druga gra kontrolna
 • Mazur druga gra kontrolna
 • grafika Mazur

Regatowy debiut

W ubiegły weekend 14-15.07.2018 r. reprezentacja najmłodszych członków Klubu Żeglarskiego HALS (8-10 lat), wzięła udział w swych pierwszych w życiu ogólnopolskich regatach. Zawody odbyły się w klasie Optimist - najmniejszym jachcie regatowym na świecie. Na regatach zameldowało się 43 zawodników z ośmiu klubów w tym z dwóch z samej czołówki rankingu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist. Regaty rozegrano na malowniczym jeziorku Deczno koło Świecia. Emocje dawały znać o sobie na każdym kroku, lecz nie przeszkodziło to młodym gostynińskim adeptom żeglarstwa, ukończyć zawody plasując się w poszczególnych biegach, tuż za plecami zawodników z doświadczonych klubów. Wiele doświadczeń i umiejętności, zdobytych na tych regatach stanie się podstawą do osiągania coraz to lepszych wyników, na następnych zawodach, na które wszyscy już niecierpliwie czekamy.

Tomasz Reszkowski

 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty

Uliczny Projekt Prowokacja odwołany

Miejskie Centrum Kultury informuje, że w związku z niestabilnymi warunkami pogodowymi, zaistniała sytuacja odwołania „Ulicznego  Projektu Prowokacja” ,planowanego na 20 lipca 2018 r.
Organizator zapewnia o ustaleniu nowego terminu, o którym niezwłocznie poinformujemy, a planowaną odsłonę wydarzenia rozszerzymy o dodatkową atrakcje.

 • Odwołanie Ulicznego Projektu Prowokacja

Ogłoszenie naboru wniosków na dotację celową

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz uchylenia zarządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) oraz Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina za zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, Burmistrz Miasta Gostynina zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Miasta Gostynina dla rodzinnych ogrodów działkowych w Gostyninie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r.

1) Ustala termin składania wniosków do 30 sierpnia 2018 roku.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchylam zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 • herb Gostynina

Parostatek w Trójmieście

Członkowie Klubu Seniora "Parostatek" z Gostynina 12 lipca br. wyruszyli na jednodniową wycieczkę autokarową do Trójmiasta. Seniorzy zwiedzili Sopot i Gdańsk, spacerowali po molo i uliczkami starego Gdańska podziwiając zabytki i chłonąc atmosferę tego wyjątkowego miejsca.

 

Źródło: Kazimierz Fabiszewski

 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta

Wkrótce rozpocznie się modernizacja ul. Bema. Burmistrz podpisał umowę

W dniu dzisiejszym (20.07) Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę na modernizację ul. Bema w Gostyninie. Najkorzystniejszą ofertę na realizację tej inwestycji złożyła firma Bora sp. z o.o. z Dobrzykowa, która zgodnie z podpisaną dziś umową ma wykonać modernizację ulicy do końca listopada 2018 r.

Roboty budowlane polegały będą na przebudowie ul. Bema wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami tj. będą to:

 • roboty przygotowawcze terenu pod plac budowy;
 • sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni i jednego zjazdu;
 • zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnych, energetycznej i gazowej;
 • wykonanie wyrównania i uzupełnienia istniejącej podbudowy drogi w zakresie 5% powierzchni jezdni;
 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań;
 • wykonanie miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych gr. 8 cm;
 • wykonanie chodników z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, w obrębie przejść dla pieszych
 • przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm;
 • wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm;
 • wykonanie zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej Nr 3;
 • usunięcie karpin po ściętych drzewach;
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Oznakowanie poziome należy wykonać jako strukturalne, grubowarstwowe.

Dzięki niniejszej inwestycji zwiększy się poziom bezpieczeństwa na ulicy Bema, usprawniona zostanie komunikacja, a także zwiększy się liczba miejsc parkingowych.

 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami osiedla Zalesie

Burmistrz Paweł Kalinowski spotkał się w środę (18 lipca 2018 r.) z mieszkańcami osiedla Zalesie w celu poinformowania o działaniach podjętych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie w sprawie rozwiązania problemu wody na osiedlu.
W spotkaniu uczestniczył również Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Władysław Dziachan.

Aktualnie trwają zaawansowane prace projektowe nad wykonaniem wodociągu, który będzie włączony do wodociągu gminnego. Jest to rozwiązanie tymczasowe ponieważ w związku z budową Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym zaplanowane jest podłączenie osiedla do głównej nitki wodno-kanalizacyjej.

W czasie spotkania omówione zostały również inne problemy na terenie osiedla. Na przyszły tydzień planowane jest kolejne spotkanie - tym razem w Urzędzie Miasta z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wspólnoty mieszkaniowej w celu wypracowania planów działań na osiedlu Zalesie.

 • Spotkanie Burmistrza w mieszkańcami w Zalesiu
 • Spotkanie Burmistrza w mieszkańcami w Zalesiu
 • Spotkanie Burmistrza w mieszkańcami w Zalesiu

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z gminnego zasobu nieruchomości:

 

 • Wykaz do Zarządzenia

Święto Policji KPP w Gostyninie

20 lipca br. na dziedzińcu zamku w Gostyninie uroczyście obchodzono 99 rocznice powstania Policji Państwowej. Policjantom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia związkowe i wyróżnienia za pełnioną służbę.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski, reprezentująca Mazowiecki Urząd Marszałkowski Kierownik Delegatury w Płocku - Marlena Mazurska, Wicestarosta Gostyniński - Jan Krzewicki, Burmistrz Miasta Gostynina - Paweł Kalinowski, a także przedstawiciele lokalnych samorządów oraz instytucji na co dzień współpracujących z Policją.
Obecnych przywitał Gospodarz Święta – insp. Zbigniew Włodkowski, który  wielokrotnie podkreślał, że służba dla Ojczyzny pełna jest wyrzeczeń i wymaga zaangażowania. Dodał, że ogrom poświęcenia i trud włożony w działania na rzecz dobra obywateli, przynoszą wymierne efekty w postaci poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a także są gwarantem ładu i porządku publicznego. Komendant w swoim wystąpieniu skierował słowa podziękowania nie tylko do funkcjonariuszy i pracowników, ale też ich rodzin oraz przedstawicieli władz samorządowych i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
Kolejno zostały odczytane i wręczone policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Medalem XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów uhonorowani zostali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski, Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski i  jego I Zastępca nadkom. Radosław Romanowski oraz Naczelnik WRD kom. Paweł Trojanowski.
Wyrazy uznania i zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom policjantom i pracownikom złożyli również przedstawiciele władz samorządowych.
Uroczystą zbiórkę z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie rozpoczęło i zakończyło złożenie przez dowódcę uroczystości, podinsp. Dariusza Dutkowskiego meldunku, który odebrał insp. Zbigniew Włodkowski.

Tekst KPP Gostynin

Foto: Urząd Miasta Gostynina

 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018
 • Święto Policji 2018

Zapisy na II turnus półkolonii

Druga tura zapisów na nieodpłatne półkolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina.

Zapisów można dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr 508-155-159.

Nabór na ostatni turnus będzie 6 sierpnia – o czym będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

Oferta półkolonii obejmuje trzy dwutygodniowe turnusy, podczas których najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Terminy poszczególnych turnusów półkolonii przedstawiają się następująco:

- od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników od dziś - 23 lipca br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób;

- od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników zakończony 16 lipca br.) – organizator: Green Project Tomasz Wójcik. Liczba uczestników: 60 osób;

- od 13 sierpnia do 24 sierpnia br. (nabór uczestników od 6 sierpnia br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób;

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 • Zapisy na II turę półkoloni

Piłkarze Mazura zdobyli Wicemistrzostwo Polski w minifutbolu

Znakomite wieści nadeszły do klubu MKS Mazur Gostynin z Chorzowa, gdzie w sobotę, 21 lipca 2018 r. dwóch zawodników Mazura reprezentując barwy drużyny Kluge Team Płock - Bartłomiej Dębicki i Damian Surmak – niespodziewanie wywalczyli Wicemistrzostwo Polski w minifutbolu – rywalizacji najlepszych zespołów w kraju na boiskach sześcioosobowych. Dzięki drugiemu miejscu wystąpią w turnieju finałowym Ligi Mistrzów EMF w minifutbolu, który zaplanowano na październik w Chorwacji.

W rozgrywkach PlayArena rywalizuje ponad 225 tysięcy piłkarzy w mniej lub bardziej oficjalnych rozgrywkach na boiskach ORLIK na terenie całej Polski. Najlepsi w trwających cały rok turniejach eliminacyjnych uzyskują awans do Finałów Mistrzostw Polski a najlepsi z najlepszych, którzy pokazują się z najlepszej strony w turnieju finałowym mogą otrzymać od selekcjonera Reprezentacji Polski – Klaudiusza Hirscha – powołania do piłkarskiej Reprezentacji Polski w piłce nożnej sześcioosobowej.

Jednym z takich najlepszych piłkarzy – kapitanem piłkarskiej Reprezentacji Polski – jest na co dzień grający w IV-ligowym Mazurze Gostynin 35-letni Bartłomiej Dębicki.

W sobotę, 21 lipca 2018 r. po długiej drodze eliminacyjnej i tzw. „dzikie karcie”, do Chorzowa na Turniej Finałowy na boczne boisko Stadionu Śląskiego udała się drużyna Kluge Team Płock.

Pierwsze mecze pokazały, że rywalizacja jest bardzo ciężka. Płocki zespół, który do Chorzowa wyjechał wczesnym rankiem od razu przystąpił do rywalizacji. W składzie z dwoma zawodnikami Mazura, Kluge Team Płock wywalczył awans z drugiego miejsca, jednak z meczu na mecz było coraz lepiej.

W ćwierćfinale Kluge Team Płock wygrał niespodziewanie z ubiegłorocznym Mistrzem Polski – drużyną Tiki Taka Warszawa a w półfinale pokonał gospodarzy turnieju - drużynę The Cyborgs Chorzów.

Awans do finału był już największym sukcesem drużyny i oznaczał, że już Team Kluge Płock zapewnił sobie grę w turnieju Finałowym Ligi Mistrzów EMF, zaplanowanego na październik w Chorwacji – kraju piłkarskich Wicemistrzów Świata z zakończonego przed tygodniem Mundialu w Rosji.

Sam finał, w którym Team Kluge spotkał się z zespołem Dynamik Herring Toruń, przebiegał pomyślnie.

Płocki zespół wygrywał 1:0 jednak z czasem rywale przejmowali inicjatywę na boisku. Niestety, rywale wyrównali kilka minut przed końcem a w dogrywce okazali się lepsi, wygrywając 3:1.

MVP – czyli najlepszym zawodnikiem turnieju – wybrano oczywiście Bartłomieja Dębickiego.

W kadrze Team Kluge Płock poza dwoma obecnymi zawodnikami Mazura – wspomnianym Dębickiem i 27-letnim Damianem Surmakiem - wystąpili także dwaj byli piłkarze gostynińskiego klubu: 36-letni Maciej Piórkowski i 24-letni Jarosław Kułaga:

- Myślę, ze przed turniejem takie drugie miejsce w ciemno byśmy brali. Jesteśmy szczęśliwi. To bardzo duża nagroda, że pojedziemy do Chorwacji – powiedział na gorąco po turnieju Maciej Piórkowski, były zawodnik Mazura i najstarszy z zawodników w kadrze Team Kluge Płock.

Serdeczne gratulacje za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w minifutbolu dla Bartłomieja Dębickiego oraz Damiana Surmaka.

 • Wicemistrzostwo Polski w minifutbolu
 • Wicemistrzostwo Polski w minifutbolu
 • Wicemistrzostwo Polski w minifutbolu
 • Wicemistrzostwo Polski w minifutbolu
 • grafika Mazur

Ogłoszenie naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej

Przedstawiamy Zarządzenie Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz uchylenia zarządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych
ogrodów działkowych oraz uchylenia zarządzenia w sprawie określenia
wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotacji
celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z
wykorzystania dotacji.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) oraz Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina za zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, Burmistrz Miasta Gostynina zarządza co następuje:
§ 1
1. Ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Miasta Gostynina dla rodzinnych ogrodów działkowych w Gostyninie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r.
1) Ustala termin składania wniosków do 30 sierpnia 2018 roku.
§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchylam zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

Ułatwienia dla firm - na spotkaniu w Płocku

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Krajową Administracją Skarbową serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 lipca 2018 roku w Płocku, Hotel Petropol, Al. Stanisława Jachowicza 49.

Wspaniały spektakl już 4 sierpnia

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie zaprasza na koncert folkowy przy ognisku oraz pełne ekspresji widowisko pełne ognia, muzyki i popisów tanecznych na szczudłach. Wszystko odbędzie się 4 sierpnia br. na terenie przed MCK.

Zapoznacie się Państwo z rytuałami i obyczajami towarzyszącymi człowiekowi od zarania dziejów. Estetyka przedstawienia nawiązuje do ukraińskiego folkloru, uzupełnionego muzyką ukraińskiej artystki Rusłany.

 

 • Przedstawienie ukraińskie
 • Przedstawienie ukraińskie
 • Przedstawienie ukraińskie
 • Przedstawienie ukraińskie
 • Przedstawienie ukraińskie

Maluszki złożyły życzenia policjantom

Maluchy z punktu opieki na dziećmi „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie zaprosiły do siebie policjantów. Dzieci złożyły życzenia i zaśpiewały piosenkę funkcjonariuszom z okazji Święta Policji.
Wizyta w dniu 23.07 rozpoczęła się piosenką zaśpiewaną przez dzieci policjantom. Następnie funkcjonariusz mówił o pracy policjantów, aby dzieci wiedziały, że rolą policjanta jest nie tylko zatrzymywanie przestępców, ale także udzielanie pomocy. Zaprezentowane zostały również elementy wyposażenia, które mundurowi używają w codziennej służbie. Na zakończenie pogadanki maluszki otrzymały elementy odblaskowe.
Kolejnym etapem było oglądanie policyjnego radiowozu. Zadawano mnóstwo pytań i jeszcze więcej uśmiechów na małych buźkach. Na zakończenie spotkania, bardzo miłym akcentem, było wręczenie policjantom własnoręcznie pokolorowanych obrazków z przepięknymi życzeniami z okazji Święta Policji. Za pamięć i życzenia serdecznie dziękujemy!

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 

Foto: KPP

 • Życzenia dla gostynińskiej Policji
 • Życzenia dla gostynińskiej Policji
 • Życzenia dla gostynińskiej Policji
 • Życzenia dla gostynińskiej Policji
 • Życzenia dla gostynińskiej Policji

Zmiana godzin na Orliku przy SP 1

Informujemy, że w piątek 27 lipca br. boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 będzie czynne w godz. 12.00 - 21.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • boisko Orlik

Brak miejsc w strefie handlu Jarmarku Gostynińskiego

Teren przeznaczony na wydzierżawienie działek handlowych i gastronomicznych na podzamczu na czas trwania imprezy „IV Jarmark św. Jakuba 2018″ został wykorzystany. Zapisy zamknięte z dniem 23 lipca (poniedziałek) 2018r. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do współpracy przy kolejnych działaniach miejskich w Gostyninie.

Strefa handlu będzie dostępna dla kupujących i gości w dniach 28-29 lipca od godz. 12.00. Zapraszamy!

 • Jarmark strefa handlu zamknięta

MAZOWIECKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W MSZCZONOWIE

Wczoraj w Mszczonowie odbyły się Mazowieckie obchody Święta Policji. Ten dzień był wyjątkowy, zarówno dla żyrardowskich policjantów i pracowników Policji, wszystkich mazowieckich funkcjonariuszy, jak i dla Burmistrza Pawła Kalinowskiego, który podczas uroczystości został odznaczony brązowym medalem. Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie otrzymała sztandar, a mszczonowscy policjanci nowy komisariat. W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, samorządowcy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji oraz delegacja policjantów z Niemiec.

Uroczystości poprzedziła msza św. w kościele Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie, którą koncelebrował biskup Józef Guzdek. Po mszy pododdziały oraz goście w towarzystwie Policyjnej Orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeszły pod budynek nowo wybudowanego Komisariatu Policji w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. Oficjalna część obchodów Mazowieckiego Święta Policji rozpoczęła się od nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie. W trakcie uroczystości odczytany został Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Akt Wręczenia Sztandaru.

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru. Zaszczytni goście złożyli również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru. Po zakończeniu wpisów do księgi nastąpiło przekazanie sztandaru przez przedstawiciela Fundatorów Powiatu Żyrardowskiego – Starostę Powiatu Żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza na ręce Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha. Następnie wiceszef polskich policjantów przekazał sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Żyrardowie insp. Arkadiuszowi Zgiebowi.

W dalszej części uroczystego apelu, w ramach obchodów Święta Policji, odbyła się ceremonia wręczenia mazowieckim policjantom odznaczeń i medali oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Wśród kolejnych wyróżnionych znaleźli się też pracownicy cywilni Policji garnizonu mazowieckiego. Odznaczenia za wsparcie i szczególne zasługi dla Policji otrzymali też mazowieccy samorządowcy, w tym Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

Kolejnym i równie ważnym punktem było otwarcie nowego Komisariatu Policji w Mszczonowie. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lach wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu insp. Tomaszem Michułką przekazał symboliczny klucz do nowego budynku Komendantowi Komisariatu Policji w Mszczonowie nadkom. Krzysztofowi Puszczowi.

Uroczysty apel zakończyło odprowadzenie sztandaru przez kompanię honorową. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po uroczystej części oficjalnej zaproszeni goście oraz mieszkańcy mogli zwiedzać nową poświęconą przez Kapelana mazowieckich policjantów ks. Mirosława Dragiela siedzibę Komisariatu Policji w Mszczonowie, w której służbę pełnić będzie 28 policjantów oraz korzystać z licznych atrakcji przygotowanych na festynie służb mundurowych.

 

Źródło: UM/KPP Żyrardów/KWP

 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie
 • Święto Policji W Mszczonowie

Skrócony czas pracy Orlików

Z uwagi na upały informujemy, że orlik przy SP1 i SP3 w dniach 27.07.2018 -30.07.2018 będzie czynny od 18:00.

 • Orlik przy SP3

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie nr 94/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje upały.

Nabór uzupełniający do drużyny juniorów

Zarząd MKS "Mazur" Gostynin ogłasza nabór uzupełniający do drużyny juniorów chłopców rocznika 2000-2002. Pierwsze zajęcia treningowe odbędą się dnia 13 sierpnia 2018 roku o godz. 18.00 na boisku "Orlik" na stadionie przy ul. Sportowej 1. Zajęcia poprowadzi pan Arkadiusz Szulczewski.

W imieniu organizatora zapraszamy.

 • Nabór uzupełniający

Dobra zabawa podczas IV Jarmarku św. Jakuba

Tegoroczny IV Jarmark św. Jakuba obfitował w wiele atrakcji. Święto miejskie odbywało się tradycyjnie już na terenie zamku gostynińskiego i podzamcza.

Pierwszego dnia od godzin południowych dzieci wspaniale bawiły się z Teatrem Wagabunda.

Kolejnym punktem programu było powitanie mieszkańców Gostynina i przybyłych gości przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego, a wśród nich: posłankę na Sejm panią Annę Cicholską, pana Pawła Pachniewskiego – wiceprezesa Zarządu Energa Logistyka, wicestarostę pana Jana Kazimierza Krzewickiego wraz z małżonką, Jerzego Sochackiego – wójta gminy Szczawin Kościelny, ks. Ryszarda Kruszewskiego – dziekana dekanatu gostynińskiego oraz Krzysztofa Ławniczaka dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Ponadto Burmistrz w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że obecność wszystkich zebranych świadczy o tym, iż chętnie uczestniczą w życiu miasta, które słynie z gościnności. Na zakończenie swojej wypowiedzi otworzył IV Jarmark św. Jakuba.

Następnie zaprezentowana została rekonstrukcja historyczną hołdu ruskiego, którego aktorami byli mieszkańcy Gostynina oraz członkowie stowarzyszenia husarii i piechoty, profesjonalnie zajmujący się rekonstrukcjami wydarzeń historycznych. Należeli do nich: Fundacja Obowiązek Polski, Chorągiew Husarska Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundacja „Skrzydła Chwały”, Stadnina Ogierów w Łącku i Teatr Dramatyczny w Płocku. Należy dodać, że hołd ruski jest historycznie powiązany z naszym miastem, co jest doskonale widoczne na muralu znajdującym się na ścianie Miejskiego Centrum Kultury.

Kolejnym punktem programu było otwarcie dwóch wystaw zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina. Pierwsza z nich została przygotowana na dziedzińcu zamkowym pn. „Gostynin w fotografii – dawniej i dziś”. W godzinach popołudniowych dostępna na antresoli dla zwiedzających była kolejna wystawa zatytułowana „W drodze do Niepodległej”. Wystawa ta uświetniła setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Natomiast wieczorem wystąpili lokalni artyści w repertuarze na tzw. folk-ową nutę oraz dał koncert polski zespół Taraka, wykonujący muzykę z pogranicza popu, folku i rocka. Na zakończenie pierwszego dnia Jarmarku dyskotekę pod gwiazdami poprowadził Dj/Wodzirej Qbik, podczas której wszyscy doskonale się bawili.

W drugim dniu Jarmarku, odbywały się zabawy dla dzieci, prowadzone przez Teatr Wagabunda oraz koncert chrześcijańskiego zespołu La Pallotina.

Podsumowaniem i uwieńczeniem tego dnia był występ Kasi Góras - finalistki The Voice of Poland z 2016 roku, a gwiazda wieczoru zespół „Bracia”, swoim koncertem przyciągnął pod scenę tłumy.

Pragniemy serdecznie podziękować sponsorom tegorocznego święta firmie PKN Orlen, a także Fundacji Energa, firmie Usługi Stolarsko-Tartaczne FHU Marek Sajak, Nadleśnictwu Gostynin, Nadleśnictwu Włocławek, Stadu Ogierów w Łącku i Staropolskiej Masarni Sp. z o.o. Sławomir Ciarka i Sadowski Adam Waldemar.

Słowa podziękowania należą się także Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie, służbom medycznym, które wykonywały badania ciśnienia, słuchu, poziomu cukru, a także Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Ochrony DES oraz pani Ewie Polańskiej za przygotowanie stoiska z rękodziełem.

Przypominamy, że organizatorami Jarmarku byli: Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na czele z pania dyrektor Aleksandrą Milczarek, Urząd Miasta Gostynina, Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Gostyniński, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina i Towarzystwo Miłośników Ziemi Gostynińskiej. Natomiast patronat medialny objęli: Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Telewizja "Media-Gost" Sylwester Ulanowski, Gazeta Lokalna, portale: gostynin 24, Teraz Gostynin i Gostynin info.

IV Jarmark św. Jakuba dobiegł końca – do zobaczenia za rok.

 

 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba
 • IV Jarmark św. Jakuba

Konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego na następujące zadania:

 • Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz promowania abstynencji, zdrowego stylu życia i budowania silnych więzi rodzinnych;
 • Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 • Stop uzależnieniom

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje burze.

Informacja o Orlikach

Informujemy, że boiska Orlik znajdujące się przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 od dnia 31 lipca br. będą czynne od godziny 17.00 do 21.30, ze względu na wysokie temperatury. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Boisko Orlik

Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania

Na podstawie zarządzenia nr 717 Wojewody Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Gostyninie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w ramach wojewódzkiego treningu przeprowadzony zostanie test sprawności syren alarmowych na terenie Powiatu Gostynińskiego, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Głośny sygnał akustyczny alarmowy - ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę ma charakter ćwiczebny i nie jest związany z wystąpieniem zagrożenia.

 

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Starostwa Powiatowego w Gostyninie

 • syrena

Zapraszamy mieszkańców miasta do wspólnych obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Spotkajmy się 1 sierpnia o godz. 17.00 przed budynkiem Urzędu Miasta, aby wspólnie uczcić pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego.

W całym mieście, w godzinę "W", rozlegnie się dźwięk syren. Poświęćmy ten czas na zachowanie ciszy i refleksję. W ten symboliczny sposób będziemy mogli podziękować tym, którzy dzielnie bronili stolicy Polski.

 • Rocznica Powstania Warszawskiego

Wieczorek taneczny w Klubie Seniora

Seniorzy z Klubu Seniora "Parostatek" mieszczącym w Miejskim Centrum Handlowym "Stara Betoniarnia" w dniu 26 lipca br. zorganizowali wieczorek taneczny. Jak widać na fotografiach dobrego humoru i fantazji w doborze strojów nie brakowało.

Wszyscy doskonale się bawili i z utęsknieniem czekają na kolejne taneczne spotkanie.

 

Foto: Kazimierz Fabiszewski

 • wieczorek taneczny
 • wieczorek taneczny
 • wieczorek taneczny
 • wieczorek taneczny

Rozrywka dla umysłu w Starej Betoniarni!

Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na Turniej Szachowy, który odbędzie się w holu głównym w Centrum Handlowym Stara Betoniarnia w najbliższą sobotę 4 sierpnia. Do zobaczenia!!!

Zapisy do Turnieju:
http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_4593/index.html?=pl

lub telefonicznie:
604-927-989

 • turniej szachowy

Spotkanie z braćmi Collins

Informujemy, że w sobotę 4 sierpnia br. o godz. 13.00 na terenie LO w Gostyninie odbędzie się spotkanie z braćmi Collins oraz przypominamy o ofercie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych - informacje szczegółowe na plakacie.

 • Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych
 • Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych
 • Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych

PAMIĘTAJ! Czyste powietrze zależy od Twoich wyborów

Przypominamy!

1 lipca br. wszedł w życie zakaz spalania paliw wskazanych w mazowieckiej uchwale antysmogowej.

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Przypominamy, że oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanychz wykorzystaniem tego węgla,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 500 zł lub grzywną do 5000 zł, a udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Pamiętaj, czyste powietrze zależy od Twoich wyborów. Nie karm smogu, wybieraj opał dobrej jakości!

Więcej informacji na stronie  https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2569,uwaga-1-lipca-br-wszedl-w-zycie-zakaz-spalania-paliw-wskazanych-w-mazowieckiej-uchwale-antysmogowej.html

 • PAMIĘTAJ! Czyste powietrze zależny od Twoich wyborów.
 • PAMIĘTAJ! Czyste powietrze zależny od Twoich wyborów.
 • PAMIĘTAJ! Czyste powietrze zależny od Twoich wyborów.
 • PAMIĘTAJ! Czyste powietrze zależny od Twoich wyborów.

Co nowego w kinie Siemowit?

Od jutra - 3 sierpnia br. rusza kino Siemowit. W tym miesiącu zobaczymy INIEMAMOCNI II w 2 i 3 D - film animowany produkcji USA. Wyświetlany też będzie Jurassic World. Upadłe królestwo - film przygodowy oraz animowany film belgijski pt. Odlotowy nielot i horror USA Dziedzictwo Hereditary.

Zapraszamy na seanse.

 • kino Siemowit
 • Repertuar kina Siemowit

Regatowe szlify

W dniu 28.07.2018r. reprezentacja najmłodszych członków gostynińskiego Klubu Żeglarskiego HALS wzięła udział w kolejnych regatach klasy OPTIMIST. Tym razem były to regaty rangi miedzy okręgowej klubów z regionu łódzkiego, włocławskiego i płockiego. Warunki pogodowe choć bardzo słoneczne lecz dla żeglarzy niezbyt korzystne - gdyż było zbyt mało wietrzne. Na starcie zgromadziły kilkanaście jachtów z trzech klubów. Organizator dla uatrakcyjnienia rywalizacji wprowadził konkurencję z wiedzy teoretycznej i umiejętności zręcznościowych. Jak się okazało nasi zawodnicy po dwuletnim solidnym przygotowaniu wstępnym, bardzo dobrze spisali się w tej rozszerzonej formule regat. A jeden z klubowiczów Adam Zieliński zajął I miejsce, zdobywając puchar OPTIMIST CUP - PŁOCK 2018.

W sierpniu przed zawodnikami okres zgrupowania treningowego oraz krótki wypoczynek przed kolejnymi startami we wrześniu - znów na arenie zawodów ogólnopolskich.

 

Źródło: Tomasz Reszkowski

 

 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty

Umowa na usunięcie niebezpiecznych odpadów z ul. Ziejkowej została podpisana

W dniu dzisiejszym (2.08.2018) podpisana została umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości położonej przy ulicy Ziejkowej w Gostyninie”. Firma „PORT-SERVICE” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku jest gotowa niezwłocznie przystąpić do realizacji zlecenia, jednak prace przy usuwaniu tego rodzaju odpadów mogą w bezpieczny sposób być prowadzone przy temperaturach na zewnątrz poniżej 26 stopni Celsjusza. W związku z obecnie panującymi wysokimi temperaturami, a przede wszystkim mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa osób realizujących zamówienie jak również uniknięcia sytuacji powodujących zagrożenie dla środowiska i mieszkańców naszego miasta, termin rozpoczęcia prac zostanie ostatecznie określony do 10 sierpnia br.

Przypominamy, iż koszt wywozu i utylizacji odpadów ustalony na podstawie złożonej oferty i szacunkowej ich ilości, może wynieść 1.170.228,00 zł. W budżecie miasta zabezpieczone zostały na ten cel środki w wysokości 1.540.000,00 zł.

Gdańska firma posiada wieloletnie doświadczenie w utylizacji niebezpiecznych odpadów, a także jest właścicielem własnej spalarni, co znacznie usprawnia wszelkie działania związane z utylizacją.

 

 • Niebezpieczne odpady przy ul. Ziejkowej
 • Niebezpieczne odpady przy ul. Ziejkowej

W Gostyninie trwają bezpłatne półkolonie. Atrakcji nie brakuje

Gostynińskie dzieciaki biorące udział w bezpłatnych półkoloniach nie mogą narzekać na nudę. Za nimi pierwszy tydzień półkolonii, które spędzili niezwykle aktywnie. W sumie w trwających obecnie dwóch turnusach półkolonii uczestniczy ponad sto osób, które skorzystały już z kąpieli w jez. Bratoszewo, a uciekając przed upałem najmłodsi m.in. odkrywali zasady bezpiecznych wakacji, tworzyli kreatywne baloniki, a także rozmawiali o profilaktyce uzależnień.

Realizatorami tegorocznego letniego wypoczynku jest firma Green Project Tomasz Wójcik oraz Akademia Inicjatyw Młodzieżowych.

W poniedziałek (6.08.2018 r.) od godziny 10:00 można będzie zapisać dziecko na kolejny, ostatni już turnus półkolonii. Nr telefonu pod którym będzie można zapisać dziecko zostanie podany na naszej stronie internetowej.

 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście
 • Półkolonie w mieście

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko"

 • obwieszczenie

Upały nie odpuszczają - ostrzeżenie meteorologiczne

W weekend czekają nas kolejne dni z wysokimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem oraz ostrzega także przed burzami z gradem w naszym rejonie.

Maksymalne temperatury w dzień mogą wynieść od 29 do 32 stopni, w nocy od 17 do 21 stopni. Prognozuje się także wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.

Według informacji IMGW ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewidywane są niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, powodujące duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność oraz potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Należy też przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze.

Przypominamy, iż w czasie upałów należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić – jeśli nie ma takiej potrzeby – z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu – przyspieszonego oddechu, podwyższonej temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy – należy dzwonić na numery alarmowe 112 lub 999. Pod żadnym pozorem nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. 

 • ostrzeżenia meteo
 • ostrzeżenia meteo

Nowy radiowóz dla gostynińskiej Policji

Dzisiaj (03.08.) odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego, oznakowanego radiowozu dla gostynińskich policjantów. Samochód marki Kia w całości został sfinansowany został ze środków Policji.
Radiowóz na co dzień będzie wykorzystywany przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Uroczystego przekazania kluczyków dokonał Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski, który podkreślił, że jego efektywne wykorzystanie przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu gostynińskiego. Zanim auto wyjedzie w teren, zostało poświęcone przez kapelana gostynińskiej policji ks. kanonika Jerzego Ławickiego.
Tabor Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie wzbogacił się o kolejny pojazd marki Kia Ceed (1,6 benz., 135 KM). Pieniądze na zakup auta pochodziły z budżetu Policji.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • Nowy radiowóz
 • Nowy radiowóz

Podpisana umowa na monitoring miejski w Gostyninie

W dniu dzisiejszym zastępca burmistrza Halina Fijałkowska podpisała umowę na „Zaprojektowanie i wybudowanie monitoringu wizyjnego w Gostyninie” z firmą SOFTNET TELEKOM Bielińska sp. j.

 

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego, w tym między innymi:

-budowę dziesięciu punktów kamerowych, składających się z kamer szybkoobrotowych dzienno-nocnych;

-budowę przyłączy elektrycznych i przyłączy teletechnicznych wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni;

- budowę uzupełniających odcinków kanalizacji teletechnicznej ze studzienkami;

- budowę linii światłowodowej dedykowanej do celów monitoringu w istniejącej kanalizacji teletechnicznej;

- wykonanie remontu bieżącego obejmującego naprawy po wykonaniu instalacji monitoringu i malowanie - pomieszczenia Centrum monitoringu wizyjnego i serwerowni oraz wyposażenie w niezbędne urządzenia m.in. do podglądu kamer, wideorejestracji i archiwizacji;

- instalację oprogramowania serwerowego platformy Sieciowego Cyfrowego Rejestratora i oprogramowania klienckiego platformy rejestrującej obraz na stanowisku operatorskim oraz stanowisku archiwum;

- udzielenie gwarancji na zainstalowany system, tj. na wszystkie urządzenia i wszystkie prace.

 

Wartość inwestycji, która obejmuje zaprojektowanie, a następnie wykonanie pełnego systemu monitoringu miejskiego to 1.094.081,50 zł.


Termin realizacji przedsięwzięcia: do 30 września 2019 r.

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3756,Zaprojektowanie%20i%20wybudowanie%20miejskiego%20monitoringu%20wizyjnego%20w%20Gostyninie

 • monitoring miejski

Zapisy na III turnus półkolonii letnich

Dziś  (6 sierpnia) ruszają zapisy na III nieodpłatny turnus półkolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina.

Zapisów można dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr 508 155 159.

Cała oferta półkolonii obejmuje trzy dwutygodniowe turnusy, podczas których najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Terminy poszczególnych turnusów półkolonii przedstawiają się następująco:

 • od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników od 23 lipca br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób ;
 • od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników od 16 lipca br.) – organizator: Green Project Tomasz Wójcik. Liczba uczestników: 60 osób;
 • od 13 sierpnia do 24 sierpnia br. (nabór uczestników od 6 sierpnia br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób;

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 • półkolonie w Gostyninie
 • półkolonie w Gostyninie
 • półkolonie w Gostyninie

Sierpniowa Noc Folkowa z Teatrem Ognia zachwyciła mieszkańców Gostynina

Gostynińska publiczność zgromadzona przed MCK nagrodziła gromkimi brawami aktorów z lwowskiego Teatru Woskresinna za spektakularny spektakl pełen ognia, muzyki i tańca na szczudłach. Spektakl opowiadał o rytuałach i obyczajach, jakie towarzyszą człowiekowi od początku dziejów. Woskresinnia używając właściwych sobie środków teatralnej ekspresji, pokazał, jak ważną rolę w życiu człowieka pełnił... ogień.

Przy dźwiękach plastycznej muzyki i grającym na żywo perkusiście aktorzy stali się orszakiem weselnym, trupą wesołych tancerzy i kuglarzy, by nagle przemienić się w rycerzy Apokalipsy i dokonać unicestwienia. Widzowie śledzili sytuacje towarzyszące człowiekowi od zawsze: narodzin życia, zabawy, radości, harmonii, ale i obserwowali piekielne sceny rodem z apokaliptycznych wizji zniszczenia człowieka. Finał spektaklu dał jednak nadzieję na ostateczne zwycięstwo dobra. Brawurowy spektakl zakończony został pokazem fajerwerków.

W przedstawieniu wykorzystano muzykę laureatki Eurowizji – ukraińskiej artystki Rusłany, a estetyka spektaklu odwoływała się do ukraińskiego folkloru.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gostynin przywitał pielgrzymów

Dzisiaj (6 sierpnia) spod Wzgórza Tumskiego wyruszyła 37. Płocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem: „Stworzeni do wielkości”. Około godziny 14tej pielgrzymi dotarli do Gostynina, gdzie przywitali ich Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska, Starostwa Gostyniński Tomasz Matuszewski wraz z wicestarostą Janem Krzewickim. Jak co roku, na pielgrzymów pod kościołem NMP Matki Kościoła w Gostyninie czekał posiłek przygotowany przez wiernych z obu gostynińskich parafii. 

Wśród 11 grup Gostynin reprezentowała kilkunasto-osobowa grupa żółta pod opieką księdza Grzegorza Makowskiego.

Trasa pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2018 r. w godzinach porannych pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego.

 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę
 • pielgrzymka na Jasna Górę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Załącznik nr 1                                                                             

do Zarządzenia  Nr  101/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 sierpnia 2018 roku                                            

 

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z gminnego zasobu nieruchomości:

 

 

Lp.

Nr działki,

 lokalizacja i opis

Powierzchnia

 

Księga wieczysta

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu i terminy płatności

 

 

1.

Część działki nr  1020/3

Działka położona w Gostyninie przy  ul. Zamkowej.

Działka oznaczona w ewidencji gruntów  symbolami: R – grunty orne, Ł – łąki,, P – pastwiska, L – grunty leśne oraz N – nieużytki.

 

 

1 m. kw.

 

 

PL1G/00011265/1

 

Ustawienie reklamy

 

 

3 lata

Roczny czynsz  dzierżawny w wysokości    50,00 zł + obowiązujący podatek VAT

 

Gostynin, dnia 06 sierpnia  2018 roku

Kolejne Mistrzostwa Gostynina w szachach szybkich zakończone sukcesem

W sobotę 4 sierpnia 2018r. odbyła się kolejna edycja „Mistrzostw Gostynina w szachach szybkich”. Turniej podobnie jak w zeszłych latach zorganizował SzUKS „GOSTMAT 83” w Gostyninie wspólnie z Miejskim Centrum Handlowym „STARA BETONIARNIA”, w której to rozegrano zawody. Honorowy patronat nad mistrzostwami objął Pan Paweł Kalinowski – Burmistrz Miasta Gostynina. Tegoroczne mistrzostwa rozegrano w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polski Związek Szachowy „100 Turniejów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”.

W turnieju uczestniczyło 56 zawodników, wśród nich byli zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Oprócz graczy z Gostynina, w mistrzostwach grali także szachiści ze Żnina (miasto partnerskie), Płocka, Kutna, Łowicza, Bydgoszczy, Tczewa, Łodzi, Włocławka, Kutna, Lipna, Sierpca oraz kilku nieco mniejszych miejscowości.

Gostynińskie mistrzostwa były przeprowadzone systemem szwajcarskim, czyli w każdej rundzie grali ze sobą zawodnicy teoretycznie o zbliżonej sile gry. Jeśli ktoś wygrał w pierwszej rundzie, to w drugiej rundzie grał z zawodnikiem, który również miał na swym koncie wygraną. A jeśli ktoś przegrał to w kolejnej rundzie grał z graczem, który również zanotował porażkę, itd. Każdy z zawodników podczas mistrzostw rozegrał 9 partii. Na rozegranie każdej partii zawodnicy mieli po 15 minut. Jeśli w tym czasie któremuś z graczy nie udało się zamatować przeciwnika, to partia najczęściej kończyła się tzw. „przegraną na czas”.

W turnieju rozegrano wiele ciekawych partii. W pierwszych rundach solidarnie wygrywali zawodnicy rozstawieni z najwyższymi numerami startowymi. W dalszej części turnieju było już kilka wyników tzw. „niespodzianek”. Ostatecznie w turnieju zwyciężył Mariusz Duch (GOSTMAT Gostynin). Drugie miejsce zajął kolejny szachista GOSTMAT-u Gostynin – Dominik Wypych. Trzecie miejsce zajął zawodnik Akademii Szachowej Płock – Paweł Flak. Z zawodników GOSTMAT-u Gostynin miejsce w czołowej „dziesiątce” turnieju zajął jeszcze Roman Godlewski (VI).

W klasyfikacji juniorów zwyciężył Zakrzewicz Kacper (UKS Pałac Nieborów). Drugie miejsce zajął Michałowski Patryk (UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki). Trzecie miejsce zajął Skrzypczyński Kacper (UKS  SP 11 Skoczek Tczew).

Podczas uroczystego zakończenia mistrzostw najlepsi zawodnicy otrzymali puchary oraz drobne nagrody finansowe.  

Tegoroczne „Mistrzostwa Gostynina w szachach szybkich” odbyły się dzięki  wsparciu Urzędu Miasta Gostynina, MPK Sp. z o.o. Gostynin, MPEC Sp. z o.o. Gostynin, Nadleśnictwa Gostynin oraz PPHiU „ISKRO-BUD”. Organizatorzy podziękowania za otrzymaną pomoc przekazują także Szkole Tańca LATINO CAFE oraz F.H. Tom-Teks.

 

 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe
 • zawody szachowe

Uwaga upały - 2 stopień zagrożenia!

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę od 29°C do 31°C, w pozostałe dni od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

 • Uwaga upały!
 • Uwaga upały!

Gostynin z rządowym dofinansowaniem na lokalną infrastrukturę drogową

Gmina Miasta Gostynina otrzymała ponad 700 tys. zł dofinansowania w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

W dniu wczorajszym (08.08.2018) umowę dotyczącą przekazania środków z budżetu państwa podpisali: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina Halina Fijałkowska i Skarbnik Miasta Gostynina Bożena Sokołowska. W spotkaniu uczestniczyli również: Alicja Walecka, Dyrektor Biura Wojewody, Katarzyna Harmata Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji oraz Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury MUW w Płocku.

Zadanie, które w 80% zostanie dofinansowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” dotyczy przebudowy ul. Nowej wraz z budową i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, a także przebudowy niezbędnej infrastruktury.

W czerwcu br. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera ogłosił listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach ww. Programu, wskazując 34 inwestycje jako zadania podstawowe, które uzyskają dofinansowanie na łączną kwotę ponad 47,8 mln zł. Łączny koszt realizacji tych zadań wyniesie natomiast ponad 79,8 mln zł.

W ramach środków pochodzących z dofinansowania w województwie mazowieckim zostanie wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych ponad 51,52 km dróg gminnych i prawie 22,28 km dróg powiatowych. W ramach dofinansowanych zadań powstanie ponadto niespełna 23,2 km ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

Źródło: www.mazowieckie.pl

 

 • Gostynin z rządowym dofinansowaniem na lokalną infrastrukturę drogową. Podpisanie umowy.
 • Gostynin z rządowym dofinansowaniem na lokalną infrastrukturę drogową. Podpisanie umowy.
 • Gostynin z rządowym dofinansowaniem na lokalną infrastrukturę drogową. Podpisanie umowy.

Łącznik ulic Kutnowska-Wspólna-Dybanka zostanie oświetlony

W dniu wczorajszym zastępca burmistrza Halina Fijałkowska zawarła umowę z firmą ADA-LIGHT Sp. z o.o. na „Budowę oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska – Wspólna – Dybanka”.

Inwestycja będzie polegała m.in. na przygotowaniu terenu pod plac budowy; montażu skrzynki oświetlenia ulicznego wraz z wyposażeniem; wykonaniu oświetlenia ulicznego i ustawieniu słupów oświetleniowych z wysięgnikiem wraz z oprawami dwukomorowymi; wykonaniu badań i pomiarów linii kablowej i instalacji uziemiającej; zabezpieczeniu skrzyżowań istniejących sieci uzbrojenia terenu z projektowanym kablem zasilającym stanowiska oświetleniowe.

Zakres robót obejmuje wszystkie prace określone szczegółowo pod względem technologicznym i materiałowym w dokumentacji projektowej budowlanej.
 

Koszt realizacji: 59.720,85 zł.

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy

 • łącznik ulic

Poznaj nasz region - "Pojezierzem na rowerze"

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego serdecznie zaprasza na RAJD ROWEROWY ,,Pojezierzem na rowerze”, który odbędzie się w dn. 25 sierpnia 2018 r. (sobota).

W załączeniu plakat, regulamin i karty zgłoszeń.

 • Rajd rowerowy

Mazur zaprasza na rozgrywki IV Ligi

MKS Mazur Gostynin zaprasza na mecz 1 kolejki IV Ligi Mazowieckiej Gr. Północnej sezonu 2018/19 z MKS Ciechanów. Sobota, 11 sierpnia 2018 r., g. 11:00, Stadion MOSiR Gostynin

 • Mazur zaprasza
 • Mazur zaprasza

Uliczny Projekt Prowokacja – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ

8 sierpnia świętowaliśmy Wielki Dzień Pszczół. W Polsce była to już szósta okazja, aby uświadomić sobie, jak pożyteczne są to stworzenia, w MCK-u druga. Wielki Dzień Pszczół stanowił element naszej wakacyjnej akcji „Uliczny Projekt Prowokacja”, łącząc dobrą zabawę i edukację. Na ważne pytania dotyczące pszczelich obyczajów odpowiedział (i o nich opowiedział) Pszczelarz, Pan Bronisław Szczepaniak. Dowiedzieliśmy się, jak wiele gatunków pszczół żyje blisko nas i co pożytecznego my możemy dla nich zrobić, skąd bierze się Królowa i jak radzić sobie z rabusiami ula. Większość z nas kojarzy pszczoły z miodem, ale to nie jedyny pożytek, jaki przynoszą nam te owady. Kto wysłuchał opowieści o pszczołach, ten wie. :-)

Wykonaliśmy także pachnące miodem woskowe świece i obejrzeliśmy spektakl niezastąpionego Teatru Lalek Igraszka w słodkim wydaniu – „Magiczny Miód”. Paweł Kołodziejski i Przemysław Śmiech wspaniale zanimowali lalki niedźwiadka Maciusia, jego przyjaciela królika Kleofasa, podstępnego węża Sobiesława, a także… Królową Pszczół.

Dziękujemy Wam za wspaniale spędzone sierpniowe popołudnie!

źródło: MCK

 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
 • ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA – WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ

​​​​​​​Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp do Policji

Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której możesz znaleźć miejsce dla siebie, a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem służby w Policji złóż dokumenty już dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie.

Jeśli zawsze chciałeś pomagać ludziom, jesteś człowiekiem odważnym, uczciwym, który ma potrzebę służby Polsce i Polakom, który wie czym jest honor i jest otwarty na świat, masz przekonanie że każdy przy Tobie będzie bezpieczny, wiesz jak to zrobić i chcesz żeby tak było – już dziś złóż dokumenty do służby w Policji.

Jeśli świadomość, że ktoś może czekać na Twoją pomoc motywuje Cię do działania - zostań gostynińskim policjantem. Kogoś takiego właśnie potrzebujemy. Dziś Policja to profesjonalna i w pełni przygotowana formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na wszystkich kandydatów czeka trudna i odpowiedzialna służba, pełna wyzwań, braku monotonii oraz emocji, których nie zapewni żadna inna praca w cywilu. Służba która daje stabilizację, przyzwoite zarobki, możliwość awansu oraz prawo do wcześniejszej emerytury.

Policjant to nie monotonny zawód, który zamyka się na jednym stanowisku. U nas nie będziesz się nudził , a kolejne lata służby pozwolą się rozwijać i poznawać pracę w pionach, w których służba zasadniczo się różni. W Policji funkcjonują wydziały prewencji, ruchu drogowego, kryminalny, dochodzeniowo-śledczy, przestępstw gospodarczych, nieletnich, czy pododdziały antyterrorystyczne, Policji wodnej, konnej. W każdym z wydziałów i na każdym stanowisku czekają na Ciebie bezpłatne i ciekawe szkolenia począwszy od zaawansowanej jazdy motocyklem poprzez strzelania, taktyki interwencji, analizy spraw kryminalnych, informatyczne i wiele innych.

 

Jednym słowem każdy kto tylko chce z siebie coś dać innym, kto chce się realizować znajdzie miejsce w Policji.

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji zapraszamy do Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Gostyninie przy ul. 3 Maja 17 w celu złożenia następujących dokumentów:

-  pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

-  wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,

-  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,

-  kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,

-  książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

-  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Więcej szczegółów:  http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/praca/sluzba-w-policji

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku:

-  24 września 2018 r. - 55 osób,

-  27 grudnia 2018 r. - 80 osób

w następujących jednostkach:  Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku, Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu;

Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach;

Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

Informujemy, że  służbę w Policji może pełnić:

-  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

-  nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,

-  posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

-  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

-  ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

źródło: KPP w Gostyninie

 • Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp do Policji
 • Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp do Policji
 • Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp do Policji

Burze z gradem. Ostrzeżenie dla powiatu gostynińskiego.

W dniu dzisiejszym (10.08) od godz. 12.00 w powiecie gostynińskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 60 mm, lokalnie z porywami wiatru. Miejscami grad. Prosimy o ostrożność.

 • Burze z gradem -ostrzeżenia

Znamy termin odbioru odpadów niebezpiecznych z ul. Ziejkowej

Urząd Miasta Gostynina informuje, że przekazanie terenu firmie „PORT-SERVICE” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku na realizacji zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości położonej przy ulicy Ziejkowej w Gostyninie” nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018 r. Wykonawca zgodnie z umową na realizację zadania ma 7 tygodni od dnia przekazania terenu.

Ponadto informujemy, że rozpoczęcie prac przez powyższą firmę może nastąpić w późniejszym terminie, z uwagi na zapowiadające się w dalszym ciągu wysokie temperatury.

 • Znamy termin odbioru odpadów niebezpiecznych z ul. Ziejkowej

Wspólna akcja policji i straży rybackiej

W ramach działań „Bezpieczne Wakacje” gostynińscy dzielnicowi wspólnie z funkcjonariuszami Posterunku Terenowego w Płocku Państwowej Straży Rybackiej pełnili służby na Jeziorze Białe. Wspólna akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób, które przebywają nad wodą.
Wakacje to okres, w którym wiele osób decyduje się spędzić wolny czas nad wodą. Aby w sposób maksymalny zapewnić bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorami powiatu gostynińskiego policjanci nawiązali współpracę z funkcjonariuszami straży rybackiej. W piątkowe i niedzielne popołudnie wspólne patrole odbyły się na Jeziorze Białe.
Policjant rozmawiał z wypoczywającymi na plażach, rowerkach wodnych, łódkach czy kajakach na temat wyposażenia w środki ratunkowe, ale też uczulał, że brawura, nieodpowiedzialność i spożywanie alkoholu na wodzie to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków. Patrol sprawdzał również wędkarzy pod kątem posiadanych uprawnień i zgodności połowu z obowiązującymi przepisami.
Wspólne patrole w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” będą jeszcze prowadzone.

źródło: KPP w Gostyninie  


 

 • Wspólna akcja policji i straży rybackiej
 • Wspólna akcja policji i straży rybackiej

Remis na otwarcie sezonu

W meczu 1 kolejki piłkarskiej IV Ligi Mazowieckiej Gr. Północnej seniorzy Mazura Gostynin zremisowali 1:1 z MKS Ciechanów.

 

Trenerski debiut Artura Kapeli oraz jako asystenta Pawła Kowalskiego napawa optymizmem. W porównaniu z poprzednią rundą widać już poprawę stylu gry od pierwszego meczu. W podstawowym składzie na pierwszy mecz trener Artur Kapela dokooptował dwóch zawodników, debiutujących w barwach Mazura – bramkarza Klaudiusza Kurka i obrońcę Bartłomieja Błachnio. Reszta zawodników to podstawowy skład, znany gostynińskim kibicom z poprzedniego sezonu.

 

W pierwszej połowie Mazur przeważał na boisku, gostyniński zespół miał kilka dogodnych okazji, jak po strzale głową debiutującego w Mazurze Bartłomieja Błachnio minimalnie obok bramki.

W drugiej połowie Mazur również stwarzał sobie okazje strzeleckie i przeważał w posiadaniu piłki, jednak jeden fatalny błąd zakończył się stratą bramki. W 61 minucie po stracie piłki na połowie rywala, po prostopadłym podaniu w dogodnej sytuacji znalazł się napastnik gości Mateusz Matusiak, ubiegł on wybiegającego z bramki wybiegającego bramkarza Klaudiusza Kurka i mimo prób wybicia piłki przez obrońcę Mazura Damiana Skumórskiego, Matusiak zdołał umieścić piłkę w siatce.

 

Mazur wyrównał w 79 minucie, po dośrodkowaniu z lewej strony boiska od Bartosza Wiśniewskiego głową akcję po pięknym uderzeniu wykończył Bartosz Komorowski. W końcówce Mazur napierał na bramkę MKS-u Ciechanów, jednak niestety mimo kilku okazji nie padła zwycięska bramka.

 

SKRÓT MECZU: https://www.youtube.com/watch?v=mVNcEDrubs0&feature=youtu.be

 

Cieszy pierwszy punkt Mazura w nowym sezonie, kolejna okazja na powiększenie dorobku punktowego w najbliższą świąteczną środę, 15 sierpnia 2018 r. o g. 15:00, gdy Mazur pojedzie na mecz 2 kolejki na najdalszy wyjazd sezonu do Siedlec, gdzie zagra z rezerwami drugoligowej Pogoni.

 

 

Mazur Gostynin – MKS Ciechanów 1:1

Bramki: 79' Bartosz Komorowski – 61' Mateusz Matusiak

 

Mazur: Klaudiusz Kurek – Bartłomiej Błachnio, Piotr Dutkiewicz (kapitan), Damian Skumórski, Arkadiusz Majchrzak – Bartosz Wiśniewski, Mateusz Ostrowski, Bartłomiej Dębicki, Rafał Wilamowski (59' Eryk Przybylski) – Damian Surmak - Jakub Kustra (60' Bartosz Komorowski); trener: Artur Kapela, asystent: Paweł Kowalski

 

MKS Ciechanów: Rafał Olszewski – Tomasz Kamiński, Łukasz Sepczyński, Damian Matusiak, Karol Borowiec, Emil Żółtek (60' Jakub Ładziński) Grzegorz Kiełkiewicz (76' Dawid Załęski), Szymon Janakakos (60' Sebastian Tabaka), Łukasz Kowalski, Marcin Borowiec, Mateusz Matusiak (kapitan); trener: Piotr Janakakos

 

żółte kartki: Błachnio, Wiśniewski – Kamiński, Borowiec, Kowalski

 • Remis na otwarcie sezonu
 • Remis na otwarcie sezonu
 • Remis na otwarcie sezonu
 • Remis na otwarcie sezonu

Tymczasowa zmiana w funkcjonowaniu Orlików

W dniu 15 sierpnia 2018 r. boiska Orlik: przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą nieczynne.
Jednocześnie informujemy, że boiska Orlik znajdujące się przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 od dnia 16 sierpnia br. będą czynne od godziny 10.00 do 21.30.

 

98. rocznica Bitwy Warszawskiej

W dniu wczorajszym (15 sierpnia br.) odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w 1920 roku stanęli naprzeciw zalewającemu ówczesną Europę bolszewickiemu natarciu.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele NMP Matki Kościoła, następnie po eucharystii, wszyscy zebrani na czele z mażoretkami i Miejską Orkiestra Dętą udali się do miejsc pamięci narodowej. Pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego, w otoczeniu przybyłych na uroczystość pocztów sztandarowych, delegacje organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji miejskich złożyły pod pomnikiem kwiaty i wiązanki oraz zapaliły znicze.

Burmistrz Paweł Kalinowski w swoim przemówieniu podkreślił, iż tegoroczne obchody zwycięskiej bitwy nad bolszewikami zadecydowały o zachowaniu przez Polskę niepodległości, której w tym roku obchodzimy stulecie. Przypomniał także, że mimo iż Gostynin nie znajdował się pod bezpośrednią strefą działań wojennych podczas Bitwy Warszawskiej, to m.in. maturzyści z Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie brali czynny udział w obronie Płocka. Na wyróżnienie zasługuje Bronisław Marciniak i Jan Brodzki, który został odznaczony krzyżem Virtutti Militari przez Marszałka Piłsudskiego za ranę odniesioną w czasie walk z bolszewikami, natomiast Józef Higersberger odznaczony został Krzyżem Walecznych za udział w walkach polsko-bolszewickich.

Na zakończenie Burmistrz życzył, aby ten dzień był dla wszystkich świętem patriotyzmu przepełnionym dumą i radością.

 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 98. rocznica Bitwy Warszawskiej

Dobry mecz i porażka. Mazur bez punktów w Siedlcach

Dobry mecz i porażka. Mazur bez punktów w Siedlcach

 

W meczu 2 kolejki IV Ligi Mazowieckiej Gr.Północnej Mazur Gostynin przegrali w Siedlcach z rezerwami Pogoni 0:2.

 

Najdalszy wyjazd seniorów Mazura w tym sezonie nie okazał się jednak pojedynkiem jednostronnym. Mazur napsuł sporo krwi piłkarzom Pogoni, którzy w składzie mieli 8 zawodników z kadry pierwszego zespołu, występującego w II Lidze.

 

Trener Artur Kapela z kolei w pierwszym składzie w porównaniu z poprzednim meczem z Ciechanowem wystawił niemal ten sam skład, zmieniony został tylko wysunięty napastnik – Jakuba Kustrę zastąpił Bartosz Komorowski. Po pierwszych dość wyrównanych minutach, niestety w 30 minucie gospodarze objęli prowadzenie. Prostopadłe podanie za linię obrony wykorzystał Krystian Zbieć, który przelobował Klaudiusza Kurka, próbującego interweniować.

 

 

W drugiej połowie tylko doskonała postawa w bramce Rafała Misztala uchroniła Pogoń przed stratą bramki. Najpierw w 69 minucie strzał Bartosza Wiśniewskiego Misztal odbił na rzut rożny a minutę później po rozegraniu rożnego głową piłkę uderzył Bartłomiej Dębicki, a piłka uderzyła w poprzeczkę. Była to najdogodniejsza sytuacja Mazura w tym meczu. Gostyniński zespół do samego końca próbował wyrównać, podopieczni trenera Artura Kapeli zamknęli niemal Pogoń na własnej połowie, jednak mnóstwo sił zaangażowanych w atak zakończyło się kontratakiem i stratą bramki w 5 minucie doliczonego czasu gry. Po akcji lewą stroną piłka trafiła w pole karne do Tomasza Górskiego, który z bliska pokonał Kurka.

 

 

Niestety, wynik nie odzwierciedlał postawy Mazura, która w tym meczu jak i w pierwszym z MKS Ciechanów była dobra, w tym sezonie zdecydowanie widać poprawę jakości gry i zaangażowania po przejęcia zespołu przez trenera Artura Kapelę.

 

 

W drużynie Mazura jak i w IV Lidze w 82 minucie zadebiutował 18-letni obrońca Michał Jędrzejczak, pozyskany w przerwie letniej z Błyskawicy Lucień.

 

SKRÓT MECZU:

https://www.youtube.com/watch?v=G-LNJ1Yvc9g

 

Piłkarzy Mazura czeka teraz bardzo krótka przerwa. Już w sobotę, 18 sierpnia 2018 r. o g. 11:00 mecz na Stadionie MOSiR w Gostyninie w ramach 3 kolejki a rywalem będzie mocny zespół Ożarowianki Ożarów  Mazowiecki.

 

 

Pogoń II Siedlce – Mazur Gostynin 2:0

 

Bramki: 30' Krystian Zbieć, 90+5' Tomasz Górski

 

 

Pogoń: Rafał Misztal – Dariusz Brągiel, Paweł Łydkowski, Dominik Barciak (27' Sebastian Bober), Michał Wrzesiński (46' Bartosz Kryszczuk), Krystian Zbieć (73' Dominik Krupa), Przemysław Rodak, Michał Markiewicz (46' Tomasz Górski), Piotr Cyranka, Damian Mosiejko (46' Paweł Garyga), Jakub Jóźwiak (83' Patryk Skrzypek); trener: Marcin Tomaszewski

 

 

Mazur: Klaudiusz Kurek – Bartłomiej Błachnio (82' Michał Jędrzejczak), Piotr Dutkiewicz (kapitan), Damian Skumórski, Arkadiusz Majchrzak – Bartosz Wiśniewski (86' Michał Matecki), Mateusz Ostrowski (56' Eryk Przybylski), Bartłomiej Dębicki, Rafał Wilamowski (56' Jakub Kustra) – Damian Surmak, Bartosz Komorowski; trener: Artur Kapela

 

Żółte kartki: Markiewicz, Rodak, Zbieć, Krupa – Błachnio, Skumórski

źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/news/article/dobry-mecz-i-porazka-mazur-bez-punktow-w-siedlcach-1

 • Mazur
 • Mazur
 • Mazur
 • Mazur

Działkowcy świętowali 35-lecie ROD „Tulipan”

W sobotę, 18 sierpnia, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w Gostyninie odbyły się obchody Jubileuszu 35-lecia założenia, w których wraz z działkowcami uczestniczyli zaproszeni goście. Najbardziej aktywni działkowcy zostali wyróżnieni brązowymi, srebrnymi i złotymi odznakami Zasłużonego Działkowca. Obecni przedstawiciele Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców wręczyli na ręce Prezesa Zarządu Józefa Sielaczka puchary i dyplomy.

Życzenia wytrwałości i konsekwencji w działaniu, a także udanych plonów, pięknych kwiatów i relaksu, wraz z okolicznościowym listem gratulacyjnym i prezentami złożył Burmistrz Paweł Kalinowski – „Dorobek tego ogrodu działkowego jest naprawdę imponujący, dlatego życzę kolejnych sukcesów i wszystkiego najlepszego”.

 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan
 • 35-lecie ROD Tulipan

Prace na ul. Stodólnej w toku

Trwają prace związane z ułożeniem nawierzchni  bitumicznej na ul. Stodólnej wraz z regulacją studni i zasuw. Po ułożeniu nawierzchni będzie odtwarzane oznakowanie poziome.

Wyremontowany został także chodnik w zakresie przełożenia kostki betonowej wraz z wymianą krawężników. Burmistrz Paweł Kalinowski wyraził swoje zadowolenie z  powodu sprawnego postępowania robót budowlanych.

Umowny termin zakończenia robót przewidziany jest do 18 września br.

 

 • ul. Stodólna - roboty budowlane
 • ul. Stodólna - roboty budowlane
 • ul. Stodólna - roboty budowlane
 • ul. Stodólna - roboty budowlane
 • ul. Stodólna - roboty budowlane
 • ul. Stodólna - roboty budowlane
 • ul. Stodólna - roboty budowlane
 • ul. Stodólna - roboty budowlane
 • ul. Stodólna - roboty budowlane

W tym tygodniu basen nieczynny

W dniach 20-26 sierpnia br. nieczynna będzie Pływalnia miejska, z powodu remontu sieci cieplnej przy ul. Langenfeld oraz remontu komory ciepłowniczej przy ul. Czapskiego. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Pływalnia miejska

We wrześniu rusza VIII Gostyniński Bike Tour

W imieniu organizatorów (Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miasta Gostynina) zapraszamy na ósmy już Gostyniński Bike Tour, który odbędzie się w tym roku 16 września od godz. 10.00 na trasie rozpoczynającej się na parkingu Gostynin Dybanka. Zawodom towarzyszy "Bieg po zdrowie". Impreza sportowa odbędzie się pod patronatem Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego.

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdują się na załączonym plakacie.

Do zobaczenia na starcie.

 • VIII Gostyniński Bike Tour

Bez punktów z Ożarowem

W 3 kolejce IV Ligi Mazowieckiej Gr. Północnej Mazur Gostynin przegrał na własnym boisku z Ożarowianką Ożarów Mazowiecki 0:2.

Po dobrych meczach z MKS Ciechanów i Pogonią II Siedlce niestety, podopieczni trenera zagrali najsłabsze zawody w tym sezonie.

Goście szybko, bo już w 8 minucie za sprawą Jakuba Pastusiaka objęli prowadzenie. W 33 minucie mogli podwyższyć, jednak nie wykorzystali rzutu karnego, podyktowanego za zagranie ręką jednego z obrońców Mazura. Do piłki podszedł Paweł Jabłoński, jednak bramkarz Mazura Klaudiusz Kurek wyczuł intencje strzelca i obronił zarówno strzał, jak z jedenastu metrów i dobitkę.

Po przerwie na 2:0 po akcji lewą stroną boiska i strzale z kilkunastu metrów wynik meczu podwyższył Paweł Jabłoński.

Niestety ataki Mazura nie zdołały poważniej zagrozić bramce Ożarowa. Na zadebiutował za to kolejny zawodnik - 18-letni Michał Patora.

Pierwsze zwycięstwo - 3:0 z MKS Ciechanów - odniósł beniaminek Kasztelan Sierpc.

SKRÓT MECZU: https://www.youtube.com/watch?v=MgeXphA3sFk&feature=youtu.be

Kolejne spotkanie Mazura to pojedynek w 1/8 Finału Pucharu Polski na szczeblu Płockiego OZPN, w środę 22 sierpnia 2018r. o godz. 17:00 Mazur zagra w Goleszynie z Orłem (Liga Okręgowa).

Mazur Gostynin - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 0:2

Bramki: 8' Jakub Pastusiak, 56' Paweł Jabłoński

Mazur: Klaudiusz Kurek - Bartłomiej Błachnio (57' Michał Patora), Damian Skumórski (83' Michał Jędrzejczak), Arkadiusz Majchrzak, Piotr Dutkiewicz - Bartosz Wiśniewski (83' Michał Matecki), Damian Surmak, Bartłomiej Dębicki, Eryk Przybylski (74' Rafał Wilamowski) - Bartosz Komorowski, Jakub Kustra (71' Mateusz Ostrowski); trener: Artur Kapela

Ożarów: Michał Kłusek - Michael Chojnicki (79' Łukasz Grzybowski), Stefan Trawiński (90+2' Jan Kącki), Łukasz Jarnicki (89' Bartosz Rudnik), Artur Dębiec, Krzysztof Pikus, Paweł Jabłoński (67' Tomasz Żebrowski), Rafał Kalbarczyk, Bartosz Kwiatkowski (80' Dawid Skrzycki), Jakub Pastusiak (74' Łukasz Jasiński), Bartosz Piec; trener: Maciej Soroka, kierownik drużyny: Marek Ignaciuk

Żółte kartki: Dutkiewicz, Surmak, Patora, Błachnio - Chojnicki, Żebrowski

 • mecz z Ożarowem
 • mecz z Ożarowem
 • grafika Mazur

100-lecie jednostki OSP Sierakówek

W minioną sobotę odbyły się uroczystości z okazji okrągłego jubileuszu 100. rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku.

Uroczystość zainaugurowała msza święta polowa prowadzona przez ks. kan. Ryszarda Kruszewskiego - Kapelana Powiatowego Strażaków, przy współudziale ks. proboszcza Andrzeja Rutkowskiego oraz ks. kan. Eugeniusza Klonowskiego- emerytowanego Kapelana Gminnego Strażaków.

Po mszy, Dowódca uroczystości Dh Grzegorz Trawczyński złożył meldunek na ręce Członka Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP  Dh Karola Podleśnego, a następnie nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi na maszt, odegranie Hymnu Państwowego i Związku OSP RP.

Uroczystego otwarcia i przywitania zaproszonych gości dokonał prezes OSP Dh Kamil Balcerzak. Zarys historyczny OSP przedstawił były prezes Dh Waldemar Kuciapski.

Jednostka została odznaczona najwyższym odznaczeniem ZOSP RP, czyli Złotym Znakiem Związku oraz najwyższym odznaczeniem na Mazowszu, czyli medalem Pro Masovia.

Ten okrągły jubileusz był świetnym momentem by podziękować i wręczyć wyróżnienia indywidualne dla druhen, druhów oraz przyjaciół OSP Sierakówek.

Należy podkreślić, że uroczystość ta została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Organizatorzy składają podziękowania dla wszystkich przybyłych na imprezę gości, wśród nich m.in.: Marszałek Województw Mazowieckiego Pan Adam Struzik, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP Dh Karol Podleśny, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie Dh Hilary Januszczyk, Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności KW PSP w Warszawie st. bryg. Grzegorz Janik, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gostyninie mł. bryg. Mariusz Ostrowski, Wiceburmistrz Miasta Gostynina Pani Halina Fijałkowska, Wójt Gminy Gostynin Pan Edmund Zieliński, Naczelnik wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Gostyninie kom. Paweł Trojanowski, Wicestarosta Gostyniński Pan Jan Kazimierz Krzewicki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Pan Jacek Liziniewicz, Kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa powiatowego w Gostyninie Pan Jacek Nowicki, Komendant Ochrony Przeciwpożarowej gminy Gostynin Dh Sławomir Stanecki, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierakówku Pani Elżbieta Mańkowska.

Źródło: OSP Sierakówek

 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek
 • 100-lecie jednostki OSP Sierakówek

Co nowego w "Starej Betoniarni?"

Polska żywność oraz polskie firmy spożywcze mają do zaoferowania krajowym konsumentom produkty doskonałej klasy .
Miejskie Centrum Handlowe zaprasza serdecznie do wspólnych obchodów Dnia Polskiej Żywności 25 sierpnia br. na terenie Starej  Betoniarni. Dla najmłodszych również przewidziano wiele atrakcji.

Zaprezentowany zostanie carving, który jest techniką rzeźbienia w owocach i warzywach. Jest to świetna forma uatrakcyjnienia wszelkiego rodzaju przyjęć, spotkań czy eventów. Już niebawem będzie okazja aby zobaczyć na żywo, jak tworzone są arcydzieła przez mistrza carvingu. Zapraszamy 25 sierpnia teren Miejskiego Centrum Handlowego Stara Betoniarnia.

Jednocześnie będzie się odbywała 9 edycja Babskiego Targu sprzedaż odzieży, dekoracji zabawek nienowych (używanych). W trakcie będzie przeprowadzona zbiórka odzieży dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gostyninie. Ponadto odbędzie się kiermasz mody męskiej i jak zawsze w sobotę odbywać się będzie dzień targowy na ryneczku Betoniarnia.

W tym dniu czeka na Państwa moc atrakcji, o których możecie poczytać na załączonych plakatach.

 
 • Dzień Polskiej Żywności
 • Babski Targ

Policyjne działania

„Bezpieczny przejazd” – wspólnie działania
Policjanci gostynińskiej drogówki, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei z Nasielska prowadzili działania profilaktyczne, ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa w rejonie przejazdów kolejowych.

Akcja miała uświadomić uczestnikom ruchu, jakie zagrożenia występują w związku z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych na przejeździe kolejowym czy torowisku oraz przypomnieć regulujące to zagadnienie przepisy. W trakcie służby mundurowi zalecali zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie ów kolejowych,  uświadamiali kierowców, iż na torach pierwszeństwo ma pociąg. Kierowcom przekazywano też ulotki przypominające o właściwych, zgodnych z przepisami zachowaniach na ach kolejowych, zapewniających bezpieczeństwo kierowców, pasażerów oraz pieszych. Funkcjonariusze przypominali również, że kierując pojazdem i wjeżdżając na , gdy opuszczane są już zapory lub gdy nie zostaną jeszcze do końca podniesione, dopuszcza się wykroczenia zagrożonego grzywną w wysokości do 300 złotych.

Bilans działań „Kaskadowy pomiar prędkości” oraz ,,Alkohol i Narkotyki”
W dniach 14 i 16.08.2018r. policjanci ruchu drogowego gostynińskiej komendy prowadzili działania ukierunkowane na eliminowanie wykroczeń na drogach. Działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości” oraz ,,Alkohol i Narkotyki”.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na prowadzeniu kontroli na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale na kilku odcinkach. W kontroli udział bierze kilka radiowozów policyjnych usytuowanych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Podczas ostatnich działań ustawiono 9 punktów kontroli, gdzie skontrolowano 22 pojazdy, ujawniając 19 wykroczeń.
Podczas działań ,,Alkohol i Narkotyki” funkcjonariusze skoncentrowali się na przeprowadzeniu maksymalnej ilości badań kierowców. W działaniach wykorzystane zostały również testery służące do wykrywania substancji odurzających w organizmie. Mundurowi, podczas kontroli drogowych, sprawdzili trzeźwość ponad 400 kierowców oraz 4 przebadanych zostało na zawartość narkotyków w organizmie. W trakcie akcji ujawniono 1 osobę poszukiwaną.

Źródło: KPP Gostynin

 • Policyjne działania
 • Policyjne działania
 • Policyjne działania
 • Policyjne działania

Kolejne wydarzenie Ulicznego Projektu Prowokacja

W poniedziałek 27 sierpnia br. na Rynku Miejskim rusza po raz kolejny Uliczny Projekt Prowokacja organizowany przez Miejskie Centrum Kultury.  Ty razem breakdance, który poprowadzi Bboy Anioł - Piotr Woźniak działający w Kutnie. Tancerz był przez dłuższy okres czasu związany naszym MCK-iem. Mamy nadzieję, że będzie częściej uczył i występował w naszym mieście.

Zapraszamy na poniedziałkowy breakdance.

 • Breakdance

Wstępne wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki konkursu na realizację dwóch zadań z zakresu profilaktyki tj. na Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz promowania abstynencji, zdrowego stylu życia i budowania silnych więzi rodzinnych oraz na Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców.


Termin składania ofert upłynął w dniu: 17.08.2018 r.

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniach 20-21 sierpnia 2018 r. dokonała oceny ofert konkursowych zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię członków Komisji, podjął następującą decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji:

 

Tytuł zadania publicznego

Podmiot składający ofertę

Przyznana kwota decyzji

Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego
do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców

Akademia Pozytywnej Profilaktyki
i Terapii Uzależnień Dominika Wąsik,
ul. Śliczna 30A/39,
31-444 Kraków

6.000,00 zł

Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz promowania abstynencji, zdrowego stylu życia i budowania silnych więzi rodzinnych „FAN” FESTYN RODZINNY, FESTYN ANTYNAŁOGOWYCH NOWINEK

Fundacja Dobrych Serc „tak”
ul. Wspólna 8/15,
09-500 Gostynin

25.990,02 zł

 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z pkt VIII ppk 6 ogłoszenia o konkursie.

 

Propozycje Miejskiej Biblioteki Publicznej

Na koniec lata Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie proponuje dorosłym i młodzieży następujące pozycje książkowe.

Charlotte Link "Decyzja". Jest to opowieść o Simon, który razem z dziećmi zamierza spędzić na południu Francji spokojne Boże Narodzenie. Jednak nic nie układa się po jego myśli. Tuż przed świętami dzieci odwołują swój przyjazd, jego przyjaciółka postanawia z nim zerwać. Podczas spaceru po plaży spotyka zaniedbaną, zrozpaczoną kobietę: Nathalie, młoda, wystraszona Francuzka twierdzi, że ścigają ją brutalni prześladowcy. Simon postanawia jej pomóc, jednak wskutek tej decyzji zostaje uwikłany w morderczą intrygę, której wątki sięgają aż Bułgarii... co dalej będzie się działo?... odpowiedź znajdziecie w książce.

Natomiast dla młodzieży MBP poleca książkę o kotach autorstwa McNamee Thomas "O czym myślą koty. Kocie sekrety oczami naukowców.

W książce Thomas McNamee zdradza sekrety, które znane są jedynie najprawdziwszym kociarzom, i to tym z zacięciem naukowym. Jest to niezwykła opowieść o tym, jak zrozumieć te niezwykłe zwierzęta.
Autor w swojej opowieści przywołuje własne doświadczenia. Jednak znajdują się w niej próby naukowców mające na celu zbadanie tych wyjątkowych domowych czworonogów – próby, bo, jak zauważą czytelnicy, eksperymenty i badania nad kotami przynoszą różne, często kuriozalne, niespójne i zabawne rezultaty i wnioski. Zapraszamy do przeczytania tej interesującej książki nie tylko wielbicieli kotów, ale także tych którzy mieli z nimi kiedykolwiek do czynienia.

 • Propozycje MBP
 • Propozycje MBP

Osiem bramek strzelonych w Pucharze Polski

W środę, 22 sierpnia 2018 r. seniorzy czwartoligowego Mazura Gostynin rozgrywali pojedynek w 1/8 Finału Pucharu Polski Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z Orłem Goleszyn (Liga Okręgowa).

Rywal grający o klasę niżej tylko przez pierwszą połowę stawiał czoła Mazurowi, który broni trofeum zdobytego w poprzedniej edycji. Nasz zespół objął prowadzenie w 12 minucie, po zagraniu ręką podyktowany rzut karny wykorzystał Arkadiusz Majchrzak. Rywale wyrównali w 34 minucie po strzale z dystansu Mateusza Biegańskiego, jednak w ostatniej minucie pierwszej połowy drugi rzut karny podyktowany za ponownie zagranie ręką w polu karnym przez zawodnika Goleszyna, wykorzystał Arkadiusz Majchrzak.

W drugiej połowie worek z bramkami rozwiązał się, dzięki skutecznej grze podopiecznych trenera Artura Kapeli oraz także z powodu dwóch czerwonych kartek dla rywali.

Na 3:1 trafił po wymianie podań z Damianem Surmakiem Bartosz Wiśniewski, na 4:1 i 5:1 Jakub Kustra, na 6:1 pięknym strzałem zewnętrzną częścią buta Surmak, na 7:1 Eryk Przybylski a wynik ustalił po szybkim rozegraniu rzutu wolnego Bartłomiej Dębicki.

FRAGMENTY MECZU: https://www.youtube.com/watch?v=Bdsu7T6bNLA&feature=youtu.be

W kolejnej rundzie – ćwierćfinale 5 września – Mazur zagra na wyjeździe z Pogonią Słupia, także zespołem z Ligi Okręgowej, która pokonała Zorzę Szczawin Kościelny 2:0.

Kolejny mecz Mazura to powrót do rozgrywek IV ligi, to mecz z KS Łomianki w 4 kolejce, w sobotę, 25 sierpnia 2018 r. o g. 17:00 na boisku w Łomiankach przy ulicy Fabrycznej 48 .

Orzeł Goleszyn – Mazur Gostynin 1:8

Bramki: 24' Mateusz Biegański – 12' i 45' Arkadiusz Majchrzak (rzuty karne), 59' Bartosz Wiśniewski, 69' i 78' Jakub Kustra, 80' Damian Surmak, 82' Eryk Przybylski, 89' Bartłomiej Dębicki

Orzeł: Piotr Wysiński – Mateusz Nowak, Kamil Kitombo (61' Dawid Krajenta), Karol Nowakowski, Jarosław Rutkowski, Mateusz Biegański, Piotr Welenc, Jakub Kotecki, Dawid Ziemczyk, Marcin Kądalski (46' Damian Domeradzki), Piotr Borowski (57' Kamil Szczurowski); trener: Mariusz Skołt

Mazur: Klaudiusz Kurek (64' Hubert Borowy) – Łukasz Kiełbasa, Bartłomiej Błachnio, Arkadiusz Majchrzak (55' Piotr Dutkiewicz), Michał Jędrzejczak (46' Michał Matecki) – Bartosz Wiśniewski, Michał Patora, Mateusz Ostrowski (46' Eryk Przybylski) Rafał Wilamowski (46' Bartłomiej Dębicki) – Damian Surmak, Bartosz Komorowski (46' Jakub Kustra); trener: Artur Kapela

żółte kartki: Rutkowski, Kądalski, Biegański, Domeradzki x 2

czerwone kartki: 61' Domeradzki (za dwie żółte), 76' Kamil SzczurowskiŹródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/news/article/osiem-bramek-strzelonych-w-pucharze-polski

 • Osiem bramek strzelonych w Pucharze Polski
 • Osiem bramek strzelonych w Pucharze Polski
 • grafika

Przyrodnicza ścieżka fotograficzna

Na wyjątkowy foto wypad dzieci w wieku od lat 10 zaprasza Miejskie Centrum Kultury. Już 28 sierpnia (wtorek) o godz. 17.00 z Dybanki ruszą na fotograficzny szlak miłośnicy wykonywania zdjęć. Wiele potrzebnych informacji dotyczących fotografowania otrzymają uczestnicy imprezy.

W imieniu organizatora - zapraszamy. 

 • Foto wypad

Życzenia dla rolników

Okres dożynkowy trwa. Z tej okazji Joanna Bala – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, składa rolnikom najserdeczniejsze życzenia.

 • życzenia dla rolników

43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych w Gostyninie

Miłośnicy psów już po raz drugi w tym roku mają możliwość obejrzenia psich piękności na 43. Mazowieckiej Wystawie Psów Rasowych w Gostyninie. Impreza rozpocznie się 25 sierpnia br. o godz. 10.00 na stadionie przy ulicy Sportowej 1.

Organizatorem jest Płocki oddział Związku Kynologicznego w Polsce, a patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

Zapraszamy.

 • Wystawa Psów Rasowych

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prosimy o ostrożność.

Wystawa psich piękności w Gostyninie zakończona

43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych w Gostyninie mimo niesprzyjającej pogody cieszyła się dużą frekwencją. Na tegoroczną  wystawę zgłoszonych zostało ponad 600 psów. Do rywalizacji o najwyższe lokaty przystąpiły psy z takich klas wystawowych jak: młodsze szczenięta, szczenięta, młodzież, pośrednia, otwarta, użytkowa championów i weteranów.

Otwarcia wystawy dokonał burmistrz Paweł Kalinowski, który objął imprezę patronatem.

 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych
 • 43. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych

Bezpłatne szkolenie  dot. obowiązków właścicieli obiektów zawierających azbest

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach

na bezpłatne seminarium szkoleniowe:

„Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”,

 które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r.
w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

 

Zgłoszenia zawierające: nazwę i adres przedsiębiorstwa/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika  należy przesłać na adres: seminarium.azbest@mazowia.pl w terminie do 14 września

Program w załączeniu:

 • bezpłatne seminarium
 • bezpłatne seminarium
 • bezpłatne seminarium

3 dni w tygodniu z tańszymi biletami w Kinie Siemowit

Nie ulega wątpliwości, że odrobina rozrywki w środku tygodnia znacznie umila oczekiwanie na upragniony weekend. A jeśli połączyć najnowszy hit filmowy z super ceną za seans i to aż przez 3 dni w tygodniu – to trzeba skorzystać!

 

Miło nam poinformować, iż Kino Siemowit oferuje Państwu zakup tańszego biletu na seanse wyświetlane w poniedziałki, wtorki i środy.

 

Serdecznie zapraszamy do kina!

 

 • kino siemowit
 • kino siemowit

IV Festiwal ART ENERGY za nami

W dniach 24-25 sierpnia odbył się czwarty już Art Energy na terenie Zamku Gostynińskiego.

Impreza obfitowała w takie wydarzenia jak: wystąpienie m.in. teatru alternatywnego, koncerty - Magdy Bożyk i Leskiego, a także w wiele atrakcji dla najmłodszych, takich jak retro zabawy naszych pradziadków, które przygotowała Kutnowska Kuźnia Kultury.

Zabawa zakończyła się pokazem tańca z ogniem.

 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018

Rozwijanie pasji w "Parostatku"

Seniorzy z Klubu "Parostatek" rozwijają swoje ulubione zajęcia w swojej siedzibie w "Starej Betoniarni". Każdy znajduje tam coś interesującego dla siebie.

Najstarsza członkini Klubu Seniora (88 latka) pani Celina chętnie uczestniczy w różnorodnych zajęciach, a pani Grażynka słynie z pięknie haftowanych obrazków. Misterne zajęcie przynosi jej wiele satysfakcji.

Panie, które lubią zajmować się pracami kuchennymi, w ostatnim czasie przygotowały pyszne przetwory, które będą wykorzystane podczas robienia kanapek i innych smakołyków.

Amatorzy brydża spotykają się co wtorek w godzinach od 15.00 do 20.00 i zapraszają do swojego grona nowych seniorów.

Wszyscy chętnie bawią się podczas wspólnego biesiadowania przy ognisku i muzyce, co sobotę od 16.00 do 20.00, na które również zapraszają chętnych mieszkańców Gostynina w wieku 60+.

 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub Seniora "Parostatek"
 • Klub seniora "Parostatek"
 • Klub seniora "Parostatek"
 • Klub seniora "Parostatek"
 • Klub seniora "Parostatek"
 • Klub seniora "Parostatek"
 • Klub seniora "Parostatek"
 • Klub seniora "Parostatek"
 • Klub seniora "Parostatek"
 • Klub seniora "Parostatek"
 • Klub seniora "Parostatek"
 • Klub seniora "Parostatek"

Spadek na ostatnie miejsce

W czwartej kolejce IV Ligi Mazowieckiej Gr. Północnej Mazur Gostynin przegrał na wyjeździe z KS Łomianki 1:3. Niestety, Mazur spadł na ostatnie miejsce w tabeli.

Początek meczu w Łomiankach był obiecujący, gdyż w 20 minucie po rzucie wolnym i dośrodkowaniu piłka wpadła do siatki rywala Mazura, lecz niestety, okazało się, że strzelec Bartosz Komorowski znajdował się na spalonym.

Gospodarze objęli prowadzenie po zespołowej akcji z 26 minucie zakończonej strzałem Daniana Pavlasa. Po przerwie na 2:0 podwyższył Aron Majczyna, lecz w 51 minucie po dośrodkowaniu z lewej strony boiska piłki przez Łukasza Kiełbasę do Rafała Wilamowskiego padła kontaktowa bramka.

Mazur umotywowany zdobyciem gola ruszył do przodu. Niestety, kontrataki jak i stałe fragmenty gry nie przyniosły gola, a ten padł tuż przed końcem po kontrataku gospodarzy. Mazur wówczas grał z przewagą jednego zawodnika, po dwóch żółtych kartkach czerwoną zobaczył pomocnik KS Łomianki Kordian Matus. Niestety, trzy minuty przed końcem do bramki Mazura na 3:1 trafił wprowadzony kilka minut wcześniej Michał Kielak.

Mazur przerwał fatalną serię bez zdobytej bramki - a trwała ona od 80 minuty meczu 1 kolejki z MKS Ciechanów i wynosiła 241 minut - jednak inna fatalna seria - bez zwycięstwa w meczu ligowym na wyjeździe trwa już ponad rok.

Po raz ostatni Mazur cieszył się z wyjazdowej wygranej 26 sierpnia 2017 roku po meczu z Drukarzem Warszawa, wygranym 1:0.

SKRÓT MECZU: https://www.youtube.com/watch?v=_UxDT15eOz4&feature=youtu.be

Niestety, porażka spowodowała spadek Mazura na ostatnie, 16 miejsce w tabeli. Nasz zespół, jak i Korona Ostrołęka mają po 1 punkcie, a Mazur przez gorszy bilans zamyka tabelę.

Kolejny mecz i okazja do poprawienia fatalnej sytuacji w tabeli to mecz derbowy. W sobotę, 1 września o godz. 11:00 Mazur na Stadionie MOSiR podejmie rezerwy płockiej Wisły.

KS Łomianki - Mazur Gostynin 3:1

Bramki: 26' Danian Pavlas, 49' Aron Majczyna, 87' Michał Kielak - 51' Rafał Wilamowski

Łomianki: Paweł Błesznowski - Adrian Stępień (76' Kordian Matus), Danian Pavlas (78' Jakub Kopacz), Karol Szeliga (64' Mateusz Kowalski), Hayk Avanesyan, Sławomir Truszczyński, Bartłomiej Bochenek, Marcin Podsiadlik, Łukasz Stanisławski (69' Michał Kielak), Wojciech Kalinowski (88' Jan Pobocha), Aron Majczyna; trener: Hubert Błaszczak

Mazur: Klaudiusz Kurek - Bartłomiej Błachnio, Piotr Dutkiewicz, Arkadiusz Majchrzak, Łukasz Kiełbasa - Rafał Wilamowski, Bartłomiej Dębicki, Michał Patora (78' Jakub Kustra), Bartosz Wiśniewski (72' Eryk Przybylski) - Damian Surmak, Bartosz Komorowski; trener: Artur Kapela, asystent trenera: Paweł Kowalski

żółte kartki: Bochenek, Latos - Komorowski, Kiełbasa, Dębicki

czerwona kartka: 82' Latos (dwie żółte)

Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/

 • Spadek na ostatnie miejsce
 • Spadek na ostatnie miejsce
 • Spadek na ostatnie miejsce
 • Spadek na ostatnie miejsce
 • grafika

Ostateczne wyniki konkursu na zadania z zakresu zdrowia publicznego

Informujemy, iż Zarządzeniem 109/2018 Burmistrz dokonał wyboru ofert w konkursie ofert na Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz promowania abstynencji, zdrowego stylu życia i budowania silnych więzi rodzinnych oraz na Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców.

Informacje o wynikach podane są w załączniku.

 

Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku” z udziałem zawodników UKS Zwoleń-Team

W dniu 25 sierpnia 2018 r. odbyła się w Gdańsku największa impreza rolkarska w kraju, na którą przyjechali zawodnicy z różnych stron świata: Niemiec – z udziałem Mistrza Świata Felixa Rijhnena, Francji, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Czech, Łotwy. 
Na starcie w niedzielę zameldowało się ok. tysiąca osób, które miały doskonałą okazję zarówno do rywalizacji i sprawdzenia swojej formy jak i do zabawy - rekreacji.
Zamknięta na parę godzin ul. Marynarki Polskiej i ul. Żaglowa koło Amber Expo oraz tłum zawodników na rolkach o tej porze roku w Gdańsku oznaczało tylko jedno - X Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy
W sportowej rywalizacji mógł wziąć udział każdy, kto jeździ na rolkach, bez względu na wiek. 
W zależności od poziomu umiejętności, wytrenowania organizatorzy przygotowali wyścigi na kilku dystansach: dla dzieci sprinterskie 125m - 750m, fitness - 10,730 km, półmaraton - 21 km, maraton - 42 km.
Nie zabrakło również z miasta Gostynina oraz gminy Gostynin rolkarzy szybkich z UKS Zwoleń-Team, którzy wystartowali na 5 dystansach zdobywając następujące miejsca:

Sprinterski dystans 250m na 1 pętli - JUNIORKA E 2010-2011:
2 miejsce – Liwia Sudomir

dystans 500m na 2 pętle - JUNIOR D 2008-2009:
6 miejsce - Michał Pawłowski
dystans 750m – 3 pętle - JUNIORKA C 2006-2007:
2 miejsce – Klaudia Tyszkiewicz

dystans 10,730km:
1 miejsce open – Trener U.K.S. Zwoleń-Team Łukasz Flejszer
4 miejsce open – Klaudia Tyszkiewicz /w kat. Kobiet 1 miejsce/

17 miejsce open – Adrianna Kafarska /w kat. Kobiet 5 miejsce/

dystans 21,23km:
2 miejsce open – Trener U.K.S. Zwoleń-Team Łukasz Flejszer – ze stratą 1 sekundy
8 miejsce open – Mateusz Chojnacki
54 miejsce open – Paulina Przybysławska /w kat. Kobiet 7 miejsce/
Serdecznie gratulujemy !!!

 • Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku”
 • Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku”
 • Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku”
 • Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku”
 • Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku”
 • Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku”
 • Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku”
 • Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku”
 • Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku”
 • Międzynarodowe „święto rolkarskie w Gdańsku”

Już niedługo koncert happy play Dixieland Band

Kolejne wydarzenie Ulicznego Projektu Prowokacja, to przygotowany przez Miejskie Centrum Kultury koncert happy play Dixieland Band. Zespół  został  założony  w 2005r. w Augustowie  w  trakcie  trwania festiwalu  jazzowego. Do 13-tych urodzin zespołu, grupa wielokrotnie koncertowała w Polsce. Grała na  festiwalach jazzowych m.in. w Rybniku, Tarnowie w Janowie pod Częstochową, Giżycku, Augustowie i Dzierzgoniu. Zespół  wystąpi w następującym składzie; Adam Kupiec - trąbka, Andrzej  Piela - puzon, Andrzej "Bigol" Bigolas - klarnet i wokal,  Andrzej  "Snajper" Jastrzębski - suzafon, Robert Barczyński - banjo,  Stanisław  Pietrzyk - perkusja.

Impreza odbędzie się 1 września br. o godz. 18.00 na Rynku Miejskim. Wstęp wolny. 

Zapraszamy w imieniu organizatorów. 

 • HAPPY PLAY DIXIELAND BAND
 • HAPPY PLAY DIXIELAND BAND

Prowokowali Breakdancem

Poniedziałkowe popołudnie upłynęło nam w tańcu. Na Rynku Gostynina mogliśmy podziwiać breakdancowe figury w wykonaniu Piotra Anioła Woźniaka i jego podopiecznych z Kutnowskiego Domu Kultury w ramach ulicznego projektu prowokacja. Tańczyli dla nas: Bartek Zimny, Maciek Woźniak, Kuba Smela, Kacper Janowski i Klaudiusz Kowalski. 
Serdecznie dziękujemy kutnowskiej grupie za odwiedziny.

Taneczna prezentacja ma za zadanie przywrócenie do Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie sekcji Breakdance. 
Nabór do sekcji prowadzony będzie przez cały wrzesień. Serdecznie zapraszamy

 • Prowokowali Breakdancem
 • Prowokowali Breakdancem
 • Prowokowali Breakdancem
 • Prowokowali Breakdancem
 • Prowokowali Breakdancem
 • Prowokowali Breakdancem
 • Prowokowali Breakdancem
 • Prowokowali Breakdancem

SZKOLENIE MOBILNEJ AKADEMII MŁODYCH ORŁÓW - POWIAT GOSTYNIŃSKI

 

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW

zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów , nauczycieli wychowania fizycznego, rodziców, oraz wszystkich miłośników piłki nożnej, które odbędzie się 05.09.2018r. ( środa )  w godzinach 16.00 – 19.30

 

NA STADIONIE MIEJSKIM W GOSTYNINIE

UL. SPORTOWA 1

 

Plan szkolenia :

 

16.00 – 17.00 Część teoretyczna – wykład

17.15 – 18.15 Część praktyczna – trening pokazowy U-11

18.15 – 18.30 Omówienie treningu pokazowego

18.30 – 19.30 Gra selekcyjna U13

 • szkolenie
 • szkolenie

Festiwal Art Energy po raz czwarty kulturalnie „rozpalił” Gostynin

Energia teatru i muzyki wypełniła Gostyniński Zamek w piątkowy wieczór i sobotę, 24 i 25 sierpnia 2018. Już po raz czwarty artyści teatrów ulicznych, teatrów amatorskich, muzycy, tancerze z ogniem, slacklinerzy, animatorzy oraz miłośnicy sztuk wszelakich zawładnęli zamkowymi wnętrzami, dziedzińcem oraz terenem otaczającym Zamek. Każdy niezależnie od wieku mógł wybrać z programu wydarzenia coś dla siebie.

Piątek wystartował z subtelnym i nastrojowym brzmieniem wokalu Magdy Bożyk i jej bandu w składzie: Władek Grochot - trąbka, Jarema Pogwizd – fortepian, Tomasz Kobiela - gitara, Radek Kopeć - gitara basowa oraz Michał Tencel - perkusja. Wokalistka sama pisze teksty
i muzykę, wydała dwie płyty: „Yearnig” (Tęsknota) 2014, „Traces” (Ścieżki) 2018. Występowała na najważniejszych scenach koncertowych i festiwalach m.in. w Piwnicy Pod Baranami, Teatrze Leśnym w Gdańsku, na letnim Festiwalu Jazzowym w Krakowie. Oprócz wrażeń muzycznych, mieliśmy niecodzienny obrazek sceny na której Tofik, pies artystki wiernie towarzyszył swojej pani, co dodatkowo wzruszało i przyciągało uwagę, szczególnie najmłodszej widowni.

Po delikatnym rozpoczęciu festiwalowego wieczoru nastąpiło mocne uderzenie... Propozycja młodej reżyserki Justyny Machaj i równie młodego zespołu aktorek, które wspólnie stworzyły niesamowicie poruszający obraz lęków, tragicznych doświadczeń, nałogów i frustracji, dotykających bohaterki, młode kobiety. Oprócz bardzo bolesnej tematyki, forma spektaklu również nietypowa, łamiąca konwencje, miksująca teatr, performens, nowe media. Na scenie wystąpiły: Monika Czerwińska, Krystyna Kozłowska, Dominika Lignicka, Małgorzata Lasota, Justyna Machaj, Agnieszka Pawlak. Muzyka – Mieszko Dorobek. Oświetlenie – Michał Satława.

Sobota, trochę jak z innej bajki. Na początku najmłodsi uczestnicy Festiwalu przenieśli się ze stowarzyszeniem „Kutnowska Kuźnia Kultury” kilkaset lat wstecz. Dzięki doskonałej charakteryzacji, dbałości o elementy charakterystyczne dla epoki, własnoręcznie wygrzebane ze strychu zabawki, Kuźnia Kultury prezentowała odwiedzającym „Retro zabawy naszych pradziadków”, zachęcając do wspólnej zabawy.

Kolejną propozycją dla małego widza był spektakl „Fintikluszki – folkowe okruszki” Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi. Opowieści z krainy Dawno Dawno Temu, były prawdziwymi perełkami, które dzieci pokochały. Otoczenie dziedzińca zamkowego również sprzyjało ukazaniu historii czerpiących z ludowych przypowieści i muzyki z elementami folkloru. Szefowa Teatru – Sława Tarkowska, dzięki misternie przygotowanej scenografii, w postaci jarmarcznego kramu, gdzie każdy element żył wydając dźwięki lub był wprawiany w ruch, a także lub przede wszystkim dzięki niesamowitej charyzmie, z łatwością skupiła uwagę najmłodszej widowni. Propozycja przecudna, sama oglądałam z wielką przyjemnością i uśmiechem.

W tym samym czasie na dziedzińcu urządziliśmy warsztaty plastyczne ozdabiania płóciennych woreczków. Nie tylko dzieci ale też „dojrzali” uczestnicy chętnie korzystali z propozycji tworząc przepiękne obrazki na płótnie lub wykonując napis Art Energy posługując się gotowym szablonem. Opracowaniem pomysłu i realizacją warsztatów zajęły się instruktorki Miejskiego Centrum Kultury – Anna Milewska i Anna Buraczyńska.

Ale to nie wszystko, po kolejnej przerwie wypełnionej retro zabawami, zaprezentowało się kutnowskie Studio Teatralne „Oj” w spektaklu „Trzy siostry”. Po raz czwarty z nami, Dominika Staniszewska – reżyser spektaklu, ponownie zadbała aby widza zaskoczyć i rozśmieszyć, zamieszać w tradycyjnej konwencji dobrego i złego bohatera. Młodzi aktorzy „Oj” mają już na swoim koncie sukcesy, w postaci nagród otrzymanych m.in. podczas Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych Młodych „Czwarta Ściana” w Turku, 43. Rypińskiej Wiośnie Teatralnej, czy Brodnickiej Uczcie Teatralnej. Uwielbiam ich propozycje, ze względu na abstrakcyjne podejście do wielu poważnych tematów. Ich „czarne komedie” to prawdziwe mistrzostwo.

Ostatnią godzinę przed zapadnięciem zmierzchu wypełniła pantomima „Piękna Morylinda” w wykonaniu aktorów z wrocławskiego Teatru Formy. Motyw historii zaczerpnięty z komedii dell'arte przedstawia nieszczęśliwie zakochanego hrabiego, który na wszelkie sposoby próbuje zdobyć miłość Morylindy. Jednak zakończenie bywa przewrotne, jak to zwykle bywa w komedii omyłek...

Po teatralnych doznaniach przenieśliśmy się na muzyczną scenę Art Energy, która w sobotę należała do Leskiego. Paweł Leszoski Leski zadebiutował w 2015 r. albumem „Splot”, w tym samym roku otrzymał „Mateusza Trójki” w kategorii „Debiut”. W 2018 wydał drugą płytę „Miłość. Strona B”. Leski brał udział w opolskich Debiutach, Life Oświęcim Festival, AlterFest Mysłowice, OFF Camera w Krakowie, Męskie Granie 2018. Skład zespołu: Paweł Leszoski - wokal, gitara, Aleksander Miśkiewicz - klawisze, Piotr Ruszkowski - gitara elektryczna, steel guitar, banjo, Grzegorz Piasecki - bas, Filip Laszuk - perkusja. Koncert w sali kolumnowej to głównie muzyka z nowej płyty opowiadająca o tym co dzieje się po pierwszym okresie miłości, kiedy w życie wkrada się codzienność. Płyta osobista i emocjonalna, ale również charakteryzująca się eksperymentalnym brzmieniem. Artysta nawiązał z publicznością bliski kontakt, nie budował dystansu. Po bisach można było zdobyć autograf Leskiego i najnowszą płytę „Miłość. Strona B”.

Całość programu zwieńczył pokaz tańca z ogniem. Każda edycja daje możliwość zaproszenia nowej grupy ognia. Tym razem obejrzeliśmy łódzką grupę „Audra Show”. Niesamowite efekty ogniowe i ledowe, świetna muzyka, w tle przepiękna sceneria jeziora tak krótko można opisać pokaz pt. „Fire Circus”. Pokaz niezwykle dynamiczny, bogaty w efekty świetlne, dopracowany do perfekcji. Ściągnął dużą widownię, która tym razem miała możliwość obserwowania pokazu z góry, z tarasów przy Zamku i z dołu w bezpośredniej ale bezpiecznej bliskości. Widok naprawdę rewelacyjny!

W sobotę odwiedzający Festiwal mogli przejechać się kolejką. Ciuchcia kursowała ulicami Gostynina, m.in. Zamkową, Rynkiem, 3-go Maja, Kościuszki, Wojska Polskiego. Inną z atrakcji, z której korzystali głównie najmłodsi, był zjazd tyrolski i warsztaty slackline, zabezpieczane przez stowarzyszenie „Zero Grawitacji”.

Kolejny raz Festiwal „dał ognia” i konkretną dawkę endorfin. Jestem przekonana, że widzowie z chęcią powrócą do nas za rok, a Zamek znów wypełni się radosnym gwarem. Już od dziś czekam z niecierpliwością...

Kończąc chciałabym podziękować uczestnikom IV Art Energy: aktorom, muzykom, tancerzom, animatorom, obsłudze technicznej, partnerom: Miejskiemu Centrum Kultury, Zamkowi Gostynińskiemu, Radzie Miasta,Wydziałowi Promocji i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta, Wydziałowi Komunalnemu Urzędu Miasta, mediom: gostynin.info, telewizji tvm, gostynin24.pl, Radio dla Ciebie, sponsorom: MaxiOkna Gostynin, Onyx Gym, Drukarnia Szmydt, Agencja Ochrony Viper.

Źródło: Art Energy

 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018
 • Art Energy 2018

Co ciekawego w weekend?

Powoli zbliża się weekend. Jak można ciekawie spędzić ten czas w mieście?

W dniach 1 i 2 września kino "Siemowit" zaprasza na dwa filmy – musicalową komedię "Mamma mia – here we go again" i polski film sensacyjny "Odnajdę Cię". Informacje szczegółowe znajdują się na stronie kina Siemowit - http://mck-gostynin.pl/repertuar/
Oprócz tego w sobotę (1 września) został zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury koncert happy play Dixieland Band. Zespół wystąpi w następującym składzie; Adam Kupiec - trąbka, Andrzej Piela - puzon, Andrzej "Bigol" Bigolas - klarnet i wokal, Andrzej "Snajper" Jastrzębski - suzafon, Robert Barczyński – banjo, Stanisław Pietrzyk - perkusja.

Impreza odbędzie się o godz. 18.00 na Rynku Miejskim.

Przypominamy także o zaproszeniu dla seniorów do wspólnego biesiadowania przy ognisku i muzyce. W każdą sobotę od 16.00 do 20.00, doskonale bawią się seniorzy z Klubu "Parostatek", którzy zapraszają chętnych mieszkańców Gostynina w wieku 60+.

Zapraszamy w imieniu organizatorów.

 • repertuar kina Siemowit

Policja sprawdzała czy występują nieprawidłowości na drogach w rejonie szkół

W mijającym miesiącu, tuż przed pierwszym dzwonkiem na terenie powiatu gostynińskiego przeprowadzona została lustracja dróg w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
Tak jak w poprzednich latach przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego policjanci gostynińskiej drogówki wspólnie z przedstawicielami zarządów dróg dokonali lustracji w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie naszego powiatu. Celem było ujawnienie nieprawidłowości związanych z urządzeniami mającymi zapewniać bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ich stanu oraz widoczności. Niezwłocznie podjęto działania, których intencją było jak najszybsze usuniecie uchybień.
asp. Paweł Łuczak
KPP w Gostyninie
 

 • Policja sprawdzała nieprawidłowości na drogach
 • Policja sprawdzała nieprawidłowości na drogach

Foto wypad przyrodniczy

 • Foto-wypad
 • Foto-wypad
 • Foto-wypad
 • Foto-wypad
 • Foto-wypad
 • Foto-wypad
 • Foto-wypad
 • Foto-wypad

Wizyta w firmie Port Service Sp.  z o.o. w Gdańsku

W związku z realizacją przez firmę Port Service Sp. z o.o zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości położonej przy ulicy Ziejkowej w Gostyninie” Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z pracownikami Urzędu Miasta w dniu 30 sierpnia br. odbył wizytę w siedzibie firmy Port Service Sp. z o.o. w Gdańsku.

Podczas spotkania został omówiony postęp dotychczasowych prac i ustalony plan dalszych działań wynikających z zawartej umowy. 

Ponadto Burmistrz wraz z pracownikami został zapoznany z procesem technologicznym termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, które odbierane są m.in. z terenu miasta Gostynina.

Dostarczane odpady unieszkodliwiane są na bieżąco przez spalenie w instalacji Termicznej Obróbki Odpadów. Nadzór nad procesem prowadzony jest przez wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistyczną aparaturę 24 godziny na dobę. Wszystkie działania mające na celu unieszkodliwienie odpadów prowadzone są z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 • Wizyta w PortService
  Podczas prezentacji procesu technologicznego na teren zakładu wjechał samochód, którym dostarczono odpady z ul. Ziejkowej w Gostyninie.
 • Wizyta w PortService
  Podczas prezentacji procesu technologicznego na teren zakładu wjechał samochód, którym dostarczono odpady z ul. Ziejkowej w Gostyninie.
 • Wizyta w PortService
  Miejsca rozładunku odpadów na terenie Port Service sp. z o.o. w Gdańsku
 • Wizyta w PortService
  Miejsca rozładunku odpadów na terenie Port Service sp. z o.o. w Gdańsku

MCK zaprasza do kina samochodowego

Na parkingu MCH "Stara Betoniarnia" już 06.09.2018 o godz. 20.00 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, a jest nim klasyczne kino samochodowe. Wyświetlony zostanie film pt. "Coco Chanel". Wjazd wolny, decyduje kolejność przybycia.

Zapraszamy w imieniu organizatora - Miejskiego Centrum Kultury.

 

 • Kino samochodowe

Seniorzy bezpieczni w ruchu drogowym

Członkowie Klubu Seniora "Parostatek" wzięli udział w programie edukacyjnym organizowanym przez Fundację Feniks.dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia współfinansowane były ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Seniorzy przypomnieli sobie elementarne zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, podstawowe obowiązujące przepisy oraz zapoznali się ze statystyką wypadków drogowych.

 • Członkowie Klubu "Parostatek" podczas szkolenia
 • Członkowie Klubu "Parostatek" podczas szkolenia
 • Członkowie Klubu "Parostatek" podczas szkolenia
 • Członkowie Klubu "Parostatek" podczas szkolenia
 • Członkowie Klubu "Parostatek" podczas szkolenia
 • Członkowie Klubu "Parostatek" podczas szkolenia

„Bezpieczna droga do szkoły”

Policyjne działania „Bezpieczna droga do szkoły” w tym roku zostaną przeprowadzone w dniach 03 – 07 września. Jak zawsze ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki - po przerwie wakacyjnej.

Mazowieccy policjanci w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych już w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego dokonali lustracji dróg w rejonach 1003 szkół.
Sprawdzili tam między innymi: stan oznakowania pionowego i poziomego oraz stan urządzeń zabezpieczających przed wbiegnięciem uczniów na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. W wyniku lustracji ujawniono 518 nieprawidłowości. Najwięcej usterek dotyczyło braku znaków drogowych informujących o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły, słabej widoczności poziomego oznakowania przejścia dla pieszych lub słabej widoczności znaków pionowych, które były przysłonięte przez roślinność. Informacje o nieprawidłowościach przesłano do właściwych zarządców dróg z wnioskiem o ich pilne usunięcie.
W czasie działań na drogach policjanci będą pełnili służbę w rejonach placówek oświatowo – wychowawczych, w rejonach przejść dla pieszych zlokalizowanych w pobliżu szkół. Szczególnie w tych miejscach, służyć będą pomocą prawidłowo zachowującym się uczestnikom ruchu drogowego i bezwzględnie reagować na czyny godzące w ich bezpieczeństwo.
Mundurowi będą bacznie przyglądać się zachowaniu kierujących poruszających się w rejonie placówek oświatowych, w rejonach wyznaczonych przejść dla pieszych, to właśnie po tzw. zebrach w rejonach szkół od września będzie przemieszczało się tysiące dzieci. Funkcjonariusze będą kontrolować również prędkość pojazdów, stan trzeźwości kierujących, a także sposób przewożenia dzieci.
Przypominamy, że zgodnie z kodeksem drogowym dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu należy przewozić w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym, bez względu na długość trasy.
Mundurowi będą także sprawdzać, czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.
Będą reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących, polegające na:
przekraczaniu dozwolonej prędkości jazdy,
wyprzedzaniu na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,
omijaniu pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu,
nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych,
nieużywaniu w czasie jazdy przez kierujących i pasażerów pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu dzieci bez fotelików ochronnych,
korzystaniu podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
nieprawidłowym parkowaniu pojazdów w rejonach placówek oświatowych.
Funkcjonariusze będą podejmowali interwencje również wobec pieszych popełniających wykroczenia polegające na:
nagłym wejściu pieszego na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
przechodzeniu przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
poruszaniu się niewłaściwą stroną drogi,
przechodzeniu przez jezdnię przy zapalonym czerwonym świetle,
wchodzeniu na jezdnię zza autobusu lub innej przeszkody.
Skontrolują stan trzeźwości kierujących i stan techniczny autobusów szkolnych
i innych pojazdów, którymi dzieci są dowożone do szkół.
Ponownie sprawdzą również sposób wykonywania obowiązków przez osoby nadzorujące bezpieczne przechodzenie dzieci przez jezdnię oraz zweryfikują stan oznakowania dróg prowadzących do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych oraz stan urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów. Jeżeli stwierdzą nieprawidłowości niezwłocznie skierują wystąpienia o ich usunięcie do właściwych zarządców dróg.
Początek roku szkolnego jest doskonałą okazją, aby porozmawiać z najmłodszymi
na temat bezpieczeństwa na drodze. Patrole, które pojawią się przy szkołach jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, pomogą dzieciom bezpiecznie przejść przez jezdnię oraz wyjaśnią podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach. Droga do szkoły i z powrotem już od poniedziałku stanie się bowiem stałym elementem w życiu najmłodszych użytkowników dróg, aż do kolejnej wakacyjnej przerwy. Od września rozpoczną się także spotkania stróżów prawa z uczniami szkół podstawowych. Zajęcia z policjantami to dla najmłodszych doskonała okazja, by porozmawiać ze specjalistą o tym co na drodze wolno i jak postępować by cało i zdrowo dotrzeć do celu.
Rozmowa o obowiązujących przepisach nie jest zwykłą lekcją, lecz praktyczną nauką dobrych nawyków i umiejętności rozpoznawania zagrożeń. Równolegle będą się odbywać spotkania policjantów z rodzicami uczniów klas pierwszych podczas których policjanci będą zwracać uwagę rodzicom m.in. na prawidłowy sposób wsiadania i wysiadania dzieci dowożonych przez nich do szkół z pojazdu oraz wskazywać właściwy sposób sprawowania opieki nad dziećmi w drodze do i ze szkoły.
W tym czasie będziemy również kontynuować, rozpoczętą w 2016 roku kampanię „KIEROWCO! NIE POLUJEMY NA ZEBRACH” podczas której w rejonach przejść dla pieszych oznaczonych znakiem T-27 „Agatka dzieci będą prezentować plakaty „KIEROWCO! NIE POLUJEMY NA ZEBRACH!” demonstrując w ten sposób, że tylko kierowca, który zachowuje szczególną ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych jest kulturalnym partnerem na drodze.
Apel do kierowców i rodziców
KIEROWCO – PAMIĘTAJ!
NIE WYPRZEDZAJ NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH I BEZPOŚREDNIO PRZED NIMI!
NIE OMIJAJ POJAZDU, KTÓRY ZATRZYMAŁ SIĘ W CELU UMOŻLIWIENIA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA PIESZEMU PRZEZ JEZDNIĘ!
RODZICU – PAMIĘTAJ ŻE!
ciężar edukacji spoczywa przede wszystkim Twoich barkach, dlatego też każdy z rodziców powinien pomyśleć o „WYCHOWANIU KOMUNIKACYJNYM”, czyli nauczeniu swojego malucha właściwego zachowania się i poruszania po drodze, pełnej zagrożeń jakie niesie ruch uliczny.
CZĘSTO ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM CHWALĄC JEGO PRAWIDŁOWE ZACHOWANIA NA DRODZE I WYJAŚNIAJĄC ZACHOWANIA INNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO;
JEŚLI PORUSZASZ SIĘ PIESZO Z DZIECKIEM ZAWSZE WYBIERAJ DROGĘ NAJBEZPIECZNIEJSZĄ A NIE NAJKRÓTSZĄ!
UCZ GO PRAWIDŁOWYCH ZACHOWAŃ I UTRWALAJ JE!
DOPILNUJ ABY PRZEWOŻONE DZIECI ZAWSZE MIAŁY ZAPIĘTE PASY BEZPIECZEŃSTWA
A URZĄDZENIA DO ICH PRZEWOZU BYŁY SPRAWNE I PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANE!
PARKUJ PRZED SZKOŁĄ, W MIEJSCU DOZWOLONYM I W TAKI SPOSÓB ABY DZIECKO WYSIADAŁO ZAWSZE Z PRAWEJ STRONY!
JESTEŚ DLA SWOJEGO DZIECKA WZOREM WIĘC POMÓŻ MU PRZETRWAĆ NA DRODZE PRZEKAZUJĄC MU POZYTYWNE WZORCE ZACHOWAŃ!
JEŚLI PRZEPROWADZASZ DZIECKO PRZEZ ULICE ZAWSZE TRZYMAJ JE ZA RĘKĘ

 WRD KWP zs. w Radomiu

 • Witaj szkoło
 • Nie polujemy na zebrach

Zabrzmiał pierwszy dzwonek po wakacjach

W roku szkolnym 2018/2019 uroczyste rozpoczęcie nauki przypadło w dniu dzisiejszym - 3 września.

Do gostynińskich szkół zaczęło uczęszczać 1600 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, 172 dzieci w przedszkolach i 293 przedszkolaków w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych.

Burmistrz Paweł Kalinowski, który uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1, w swoim wystąpieniu życzył uczniom i przedszkolakom miłej atmosfery w szkole oraz bardzo dobrych wyników w nauce.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1

Ruszył punkt przedszkolny w SP 5

Uroczyste otwarcie i rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV. Koszty inwestycji wyniosły ponad 800 tys. zł.

Na spotkanie przybyli m.in.: senator Rzeczypospolitej Marek Martynowski, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, wiceburmistrz Miasta Gostynina Halina Fijałkowska, Bożena Sokołowska - skarbnik Miasta Gostynina, radna Magdalena Augustyniak, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Rutkowski, przewodniczący Rady Rodziców Jacek Kryska, z firmy Budomax – Wojciech Przybylski oraz dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli – Michał Łoś i inni.

Senator Marek Martynowski pogratulował burmistrzowi tak ważnej inwestycji, która będzie służyła dzieciom, wspomagając ich dalszy rozwój.

Podczas uroczystości głos zabrał także gospodarz naszego miasta, wyrażając ogromne zadowolenie, że kolejne przedszkolaki mają miejsce dostosowane do ich potrzeb. Burmistrz przypomniał także, że jest to kolejny punkt przedszkolny, który zapewnia 100% zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną w Gostyninie.

Poświęcenia pomieszczeń dokonał ks. proboszcz Andrzej Rutkowski.

Na zakończenie zaproszeni goście dokonali przecięcia wstęgi.

 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5
 • Oddział przedszkolny w SP 5

Dzień Sportu na Orliku

Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców, babcie, dziadków na międzypokoleniową imprezę sportową z okazji Dnia Sportu na Orliku, która odbędzie się 9 września 2018 r. o godz. 11.00, na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

Organizatorami są instruktorzy: Myzia-Głowacka Elżbieta i Bogdan Kucharski.

W programie imprezy zaplanowano wspólne gry i zabawy oraz indywidualne konkurencje sportowe, które rozpoczną się o godz. 11.00 rozgrzewką, następnie o 11.30 odbędą się wyścigi rzędów, a po nich mecz międzypokoleniowy. Prezentacja Football Edukation Academy przewidziana jest na godz. 13.30, a wręczenie nagród na godz. 14.00.

Na zwycięzców czekają nagrody. Zaprezentowana zostanie także szkółka piłkarska Football Education Academy.

 

 • Międzypokoleniowa impreza

VIII Miejskie Zawody Rowerowe

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zapraszają do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu - udziału w VIII Miejskich Zawodach Rowerowych i Biegu po zdrowie.

Impreza odbędzie się 16 września br. (niedziela), a trasa przebiegać będzie: parking Gostynin Dybanka - teren leśny - zalew Piechota - teren leśny - parking Gostynin Dybanka.

Od godz. 10.00 dzieci ze szkół podstawowych kl. I-III rywalizować będą na dystansie 1 km, natomiast pół godziny później ruszy młodzież z klas IV-VI na trasie 1,5 km. Dla wszystkich chętnych na dystansie 2,5 km rozpocznie się rywalizacja o godz. 11.35. Open kat. Elita Kobiet pokona dystans 7,8 km, a o 13.00 nastąpi zakończenie zwodów i wręczenie wyróżnień.

 • Zaproszenie na rajd

Marek Koziński - z tego co lubię

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na wernisaż wystawy żnińskiego artysty - Marka Kozińskiego, który odbędzie się 7 września (piątek) o godz. 17.00 w galerii MCK im. Pawła Tencera pod nazwą ...z tego co lubię. Ciekawostką jest połączenie poezji z obrazami, które zaprezentuje bohater spotkania.

Jest to kolejna wystawa artystów zaprzyjaźnionych z Gostyninem.

 • Zaproszenie na wernisaż

Konkurs na stulecie Odzyskania Niepodległości dobiega końca

Przypominamy, że do 29 września należy składać prace na konkurs "Niech Polska zna, jakie dzieci ma... - moi przodkowie we wspomnieniach rodzinnych", na adres lub w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina, przy ul. 18 Stycznia 2.

Konkurs zorganizowany został na Stulecie Odzyskania Niepodległości dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zachęca się uczestników do poznania nieznanych kart historii, poszperania w szufladach i albumach, rozmów z rodzicami, a także opisanie, fotografowanie czy nakręcenie filmu. 

Osoby, które prześlą swoje prace mają szanse na wygranie cennej nagrody.

Prace należy składać do 29 września 2018 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia 2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 24 235 24 08 lub na stronie www.mbpgostynin.pl.

Sponsorami są: Urząd Mista Gostynina, Urząd Gminy Gostynin i Starostwo Powiatowe w Gostyninie.

 • Konkurs literacki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z gminnego zasobu nieruchomości.

W tym roku czytamy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Lekturą, która będzie czytana także w Gostyninie jest "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.

W naszym mieście Narodowe Czytanie odbędzie się 8 września (sobota) w godz. 11.00-14.00, na Rynku Miejskim, a wezmą w nim udział m.in. Burmistrz Paweł Kalinowski z małżonką, mieszkańcy Gostynina i okolic oraz młodzież szkolna.

Wspólne czytanie tej pięknej lektury pozwoli nam przybliżyć się do rzeczywistości sprzed wieku.

"Przedwiośnie" jest ostatnią powieścią Stefana Żeromskiego, opublikowaną w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej podsumowania pierwszych lat Niepodległości Polski, kładąc nacisk na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na wszelkiego rodzaju błędy. Książka była zaproszeniem do wspólnych rozważań nad kształtem II Rzeczypospolitej.

"Przedwiośnie" doczekało się około 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań, a także dwóch ekranizacji.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu. Do zobaczenia 8 września!

 • "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

Mazur w półfinale Pucharu Polski Płockiego OZPN

W środę, 5 września 2018 r. rozgrywane były spotkanie piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Mazur Gostynin odniósł pewne zwycięstwo 3:0 z grającą klasę niżej Pogonią Słupia i zapewnił sobie awans do półfinału rozgrywek.

Mecz ćwierćfinałowy z grającą w Lidze Okręgowej Pogonią Słupia był dla IV-ligowego Mazura przetarciem przed przypadającym w najbliższą sobotę meczem ligowym z Hutnikiem Warszawa. Niestety, fatalny stan boiska w Słupi koło Sierpca nie ułatwiał gry zwłaszcza lepiej grającemu technicznie gostynińskiego zespołu.

Mazur po pierwszej połowie mimo zdecydowanej, miażdżącej wręcz przewagi w posiadaniu piłki i wielu szans bramkowych prowadził zaledwie 1:0. W 36 minucie piłkę w pole karne dośrodkował Łukasz Kiełbasa i po błędzie bramkarza pomocnik naszego zespołu Eryk Przybylski wbił piłkę do siatki.

W drugiej połowie trener Artur Kapela dokonał pięciu zmian. Od razu nowi zawodnicy zdominowali grę i wobec zmęczonych już zawodników gospodarzy co chwilę stwarzali sobie dogodne okazje bramkowe. W 49 minucie po podaniu od Jakuba Kustry sam na sam z bramkarzem gospodarzy Arturem Grabowskim znalazł się Rafał Wilamowski i pewnie podwyższył na 2:0. Na 3:0 wynik dla Mazura ustalił po rzucie karnym, podyktowanym na Rafale Wilamowskim, stały wykonawca jedenastek w gostynińskim zespole - obrońca Arkadiusz Majchrzak.

Mazur wygrał pewnie, choć zabrakło skuteczności, gdyby podopieczni trenera Artura Kapeli wykorzystali wszystkie sytuacje bramkowe, wynik zakończył by się co najmniej wynikiem dwucyfrowym dla gostynińskiego zespołu.

SKRÓT MECZU: https://www.youtube.com/watch?v=Mjs3dp_RkYg&feature=youtu.be

łfinały Pucharu Polski na szczeblu Płockiego OZPN rozegrane zostaną w środę, 26 września i dojdzie w nim do powtórki z finału z ubiegłorocznej edycji – meczu Mazur Gostynin - Wisła II Płock. Przypomnijmy, trofeum broni Mazur.

Natomiast najbliższy mecz to pojedynek 6 kolejki IV Ligi Mazowieckiej z Hutnikiem Warszawa, w sobotę, 8 września 2018 r. o godz. 11:00 na stadionie w Warszawie na Bielanach, przy ulicy Marymonckiej 42.

Pogoń Słupia – Mazur Gostynin 0:3

bramki: 36' Eryk Przybylski, 49' Rafał Wilamowski, 57' Arkadiusz Majchrzak (rzut karny)

Pogoń: Artur Grabowski - Piotr Nowocin, Jacek Sobczak, Arkadiusz Szczepański, Kamil Łęcki, Adrian Sawicki, Adrian Grabowski, Damian Goc, Przemysław Mysielski (67' Łukasz Kowalewski), Przemysław Figielski, Jacek Skrobiński (65' Kamil Kamiński); trener: Kamil Łęcki

Mazur: Klaudiusz Kurek (46' Hubert Borowy) - Michał Jędrzejczak (46' Michał Matecki), Bartłomiej Błachnio, Arkadiusz Majchrzak, Łukasz Kiełbasa - Eryk Przybylski, Mateusz Ostrowski (46' Bartłomiej Dębicki), Michał Patora, Bartosz Wiśniewski (46' Rafał Wilamowski) - Damian Surmak (46' Bartosz Komorowski), Jakub Kustra; trener: Artur Kapela

żółte kartki: Goc, Sawicki, Szczepański - Wiśniewski, Majchrzak, Surmak.

Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/news/article/mazur-w-polfinale-pucharu-polski-plockiego-ozpn-1

 • Mazur w półfinale Pucharu Polski Płockiego OZPN
 • Mazur w półfinale Pucharu Polski Płockiego OZPN
 • Mazur w półfinale Pucharu Polski Płockiego OZPN
 • grafika

Propozycje MCKu na sezon 2018/19

Zapraszamy do zapoznania się z sekcjami Miejskiego Centrum Kultury, które będą działały w roku szkolnym 2018/2019. W ofercie znajda się: Plastyka i rękodzieło dla dzieci, Kreatywnie wśród zwierząt, Totalnie teatralnie dla dzieci i młodzieży, Nauka rysunku, Break dance dla dzieci i młodzieży, Zabawy podwórkowe, Sekcja foto, Zdrowy kręgosłup, Dybanka folk, Ceramika, Zumba dance and crazy dance.

Informacje znajdują się także pod linkiem: http://mck-gostynin.pl/propozycje-mcku-na-sezon-201819/

Zapraszamy!

 • sekcje w MCK 2018/2019

O finansach w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie włączyła się w projekt ,,O finansach … w bibliotece – 5.edycja”, który realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Cykl spotkań edukacyjnych i kurs internetowy obejmował obsługę stron internetowych prezentowanych w modułach kursu e-learningowego. Oferta biblioteki poszerzyła się o zajęcia dla osób 50+ (wraz z towarzyszącymi osobami w wieku 35+) związane z zarządzaniem domowym budżetem przy użyciu nowoczesnych technologii (m.in. nowe usługi bankowe, lokaty, karty i ubezpieczenia). Dzięki współpracy z dyrekcją i pracownikami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte z oddziałami gimnazjalnymi w Gostyninie spotkania odbyły się w pełni profesjonalnej sali informatycznej. W projekcie udział wzięli również bibliotekarze. Spotkanie podsumowujące odbyło się w Sali Kawiarnianej Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

Źródło: MBP

 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece
 • O finansach w bibliotece

W niedzielę Orlik przy SP1 czynny od godz. 17.00

W związku z niedzielną imprezą sportową "Dzień Sportu na Orliku", organizowaną na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 3, informujemy, że boisko "Orlik" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w dniu 09 września 2018 r. (niedziela) czynne będzie od godz. 17.00.

Marek Koziński robi to co lubi...

Piątkowe (7 września br.) popołudnie było ucztą dla miłośników sztuki i poezji jednocześnie. W galerii im. Pawła Tencera Miejskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy przedstawiciela żnińskiej grupy artystycznej – Marka Kozińskiego.

Zaprezentował on swoje obrazy inspirowane często innymi twórcami, ale także autorskie prace. Każdy obraz opatrzył własnym wierszem. Jednak nie był to koniec atrakcji, gdyż odbiorcy usłyszeli także piękną muzykę i utwór do którego tekst napisał żniński artysta.

Marek Koziński, to osoba nie tylko uzdolniona ale także bardzo skromna, bawiąca się kolorami i poezją. W latach 1967-1972 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, następnie od 1972 do 1976 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Żninie mieszka od 1977 roku, gdzie prowadzi własną działalność już od wielu lat. Tworząc sprawia sobie, swoim odbiorcom i klientom wiele radości. Jego prace znajdują się na terenie Polski i poza jej granicami.

Na piątkowym wernisażu wszystkich zebranych powitała dyrektor Miejskiego Centrum Kultury – Aleksandra Milczarek, która przybliżyła krótko postać bohatera spotkania, kładąc nacisk na wszechstronne uzdolnienia artystyczne. Zaprosiła także na koncert w wykonaniu Chóru im. Stanisława Moniuszki że Żnina, który odbędzie się 13 września o godz. 18.00 w sali widowiskowej MCK.

Burmistrz Paweł Kalinowski w swoim wystąpieniu oprócz życzeń i gratulacji dla twórcy przypomniał, że niedługo miną 2 lata od kiedy artyści ze Żnina i Gostynina współpracują ze sobą.

 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina
 • Wystawa Marka Kozińskiego ze Żnina

Pierwszy mecz w tym sezonie Skrwy Handball Gostynin

W sobotę (8 września br.) w hali sportowej MOSiR przy ul. Kutnowskiej drużyna Skrwy Handball Gostynin rozegraław tym sezonie pierwszy mecz w Mazowieckiej Lidze Piłki Ręcznej.

Walka była zacięta, jednak nasi szczypiorniści przegrali z Rokis Radzymin 27:16.

Gostyniński zespół w trakcie sezonu będzie grał w grupie z czterema drużynami. Rozgrywki te zostały podzielone na etapy - grupowy i mistrzowski.

Naszym zawodnikom życzymy udanego sezonu.

 • Mecz Skrwy Handball Gostynin
 • Mecz Skrwy Handball Gostynin
 • Mecz Skrwy Handball Gostynin
 • Mecz Skrwy Handball Gostynin
 • Mecz Skrwy Handball Gostynin
 • Mecz Skrwy Handball Gostynin
 • Mecz Skrwy Handball Gostynin
 • Mecz Skrwy Handball Gostynin
 • Mecz Skrwy Handball Gostynin
 • Mecz Skrwy Handball Gostynin
 • Mecz Skrwy Handball Gostynin
 • Mecz Skrwy Handball Gostynin

Narodowe Czytanie już za nami

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Andrzej Duda z małżonką zaproponowali, aby do Narodowego Czytania obok „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego dołączyć również „Antologię Niepodległości” zawierającą 44 utwory z różnych epok. Wśród nich była między innymi „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, znana również jako Mazurek Dąbrowskiego. Od tej właśnie „Pieśni”, recytowanej przez Adama Migdalskiego rozpoczęła się gostynińska edycja „Narodowego Czytania”.

Pierwszy fragment przeczytali burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski z małżonką, kolejne zaś – mieszkańcy Gostynina i okolicy, między innymi uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku Szkoły Podstawowej nr 5 im. im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV z oddziałami gimnazjalnymi w Gostyninie. Specjalnie dla czytających i słuchających Natalia Smyczyńska zaśpiewała „Sen o Warszawie" i ,,Jej portret".

Dzięki uprzejmości Izby Pamięci Generała Kuklińskiego na gostynińskim rynku podziwiać można było wystawę „Generał Kukliński – Polska Samotna Misja ", która cieszyła się sporym powodzeniem nie tylko wśród uczestników Narodowego Czytania, ale i wśród przypadkowych przechodniów. O oprawę muzyczną i nagłośnienie zadbał Adam Grabarczyk. Akcja nie odbyłaby się bez pomocy pracowników Urzędu Miasta Gostynina i Pawła Tomaszewskiego.

Źródło: https://mbpgostynin.naszabiblioteka.com/n,narodowe-czytanie-juz-za-nami

 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok
 • Narodowe Czytanie 2018 rok

Kino "Siemowit" przypomina

  W poniedziałki, wtorki i środy bilety w kinie "Siemowit" są tańsze. Zapraszamy na seanse "Bitwa o Anglię - chwała bohaterom" i "AntMan".

 • Zaproszenie kina "Siemowit"

Druga edycja Dnia Sportu na Orliku

W dniu 9 września br. na 500 obiektach sportowych w całej Polsce odbył się Dzień Sportu na Orliku. Również Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie wziął udział w tym wydarzeniu. W imprezie uczestniczyć mógł każdy bez względu na wiek. Przybyło ok. 120 osób. Dzień Sportu na Orliku rozpoczął się rozgrzewką. Następnie każdy z uczestników mógł przystąpić do przygotowanych przez organizatorów konkurencji: dart, rzut frisbee, niewidomy strzelec. Dodatkową atrakcję zapewnił radny Michał Bartosiak, który użyczył bramkę celnościową i wraz z Arkadiuszem Jędrzejewskim przeprowadził konkurs celności. Serdecznie dziękujemy tym Panom.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymywali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Gostynina.

Uczestnicy imprezy wzięli udział we wspólnych zabawach, takich jak: przeciąganie liny czy mecz międzypokoleniowy. Dla najmłodszych uczestników przygotowany został kącik zabaw oraz tor przeszkód.

Zaprezentowała się także szkółka piłkarska Football Education Academy Gostynin, zachęcająca nowych zawodników do rozpoczęcia piłkarskiej przygody w klubie.

W tym roku przypada 100. rocznica Odzyskania Niepodległości, dlatego też na buziach uczestników pojawiły się barwy narodowe.

Dziękujemy Grzegorzowi Maciejewskiemu, który słowem i muzyką umilał sportową atmosferę tego wydarzenia.

Dziękujemy wolontariuszom za poświęcony czas przy obsłudze imprezy (Jolanta Kłobuchowska–Dyszkiewicz, Martyna Szynkowska, Nikola Ormińska, Milena Chabowska, Rozalia Osmałek, Patrycja Zakrzewska, Nikola Lewandowska, Błażej Kucharski, Jagoda Głowacka, Piotr Głowacki)

Składamy także podziękowania dla sponsorów którzy ufundowali nagrody:

 1. Urząd Miasta Gostynina

 2. Halina Kondzielewska, Hurtownia ART – PAK

 3. Tomasz Janicki, Hurtownia TOMEX

 4. Zbigniew Janicki, Hurtowni Owoców Cytrusowych CYTRUS

 5. Piotr Głowacki Usługi Dekarskie GAWI- DAX

 6. Drukarnia SZMYDT

Organizatorzy:

 • Elżbieta Myzia – Głowacka

 • Bogdan Kucharski

 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku
 • Dzień Sportu na Orliku

Fan Festyn Rodzinny

Projekt „FAN” Festyn Rodzinny - Festyn Antynałogowych Nowinek został zrealizowany 9 września br. w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Gostynina w zakresie zadania: Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz promowania abstynencji, zdrowego stylu życia i budowania silnych więzi rodzinnych. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Miasta Gostynina.
Celem projektu było poinformowanie mieszkańców Gostynina o możliwościach uzyskania pomocy w obszarze dotyczącym problemu uzależnień i przemocy domowej, w tym podanie informacji o konkretnych punktach w Gostyninie, gdzie można uzyskać pomoc w przedmiotowych problemach; dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z w/w przekazem informacyjnym; promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia, które służą budowaniu dobrych relacji rodzinnych; budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne uczestnictwo w imprezach kulturalno-rekreacyjnych, jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego oraz sprzyjających rozwojowi zainteresowań; integracja międzypokoleniowa propagująca trzeźwość i zdrowy styl życia.
Projekt adresowany był do mieszkańców Gostynina - dzieci, młodzieży, dorosłych w tym seniorów. „FAN” Festyn Rodzinny - Festyn Antynałogowych Nowinek, to impreza jednodniowa, która odbyła się na terenie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie w godz. 15.00-22.00. Atrakcyjny i wszechstronny program imprezy przyczynił się do dużej frekwencji mieszkańców naszego miasta.
W trakcie festynu odbyły się: FANtastyczne zabawy tematyczne - atrakcje rekreacyjne integrujące rodzinnie - międzypokoleniowo propagując trzeźwość i zdrowy styl życia (mega bańki, malowanie buziek, balonowe szaleństwa). W FANkąciku kulinarnym uczestnicy imprezy wspólnie biesiadowali przy grochówce i kiełbaskach z ogniska. Nasze Pasje, to propozycje działań mieszkańców Gostynina, którzy zaprezentowali swoje pasje, a wśród nich:  muzyczne - Miejska Orkiestra Dęta, wokalne Zuzanna Majchrzak, Julia Falkowska, Konrad Kolasiński; taneczne - tancerze z Disco Dance z Miejskiego Centrum Kultury oraz sekcji tańca w kręgu Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; teatralne - artyści z kabaretu „Zwierciadło” z GUTW; motocyklowe - motocykliści z Gostynina i okolic, którzy zaprezentowali piękne motocykle; sportowe - mieszkańcy, którzy lubią ruch uczestniczyli w rywalizacji; czytelnicze - kącik czytelniczy i malarskie - mieszkańcy wzięli udział w konkursie na projekt pomalowania fontanny.
W czasie FANfestynu uczestnicy imprezy stworzyli plakat informacyjno-edukacyjny dotyczący numerów telefonów kontaktowych do instytucji, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów i minimalizowaniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny).
Pasje, które przedstawili mieszkańcy Gostynina stanowią źródło spełnienia osobistego i są alternatywą dla używek i nietrzeźwości.
Dużą atrakcją była Fanciuchcia, która jeździła ulicami Gostynina. Podczas festynu można było sprawdzić w quizach profilaktycznych swoją wiedzę na temat niebezpieczeństw wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny). Uruchomiony został Kącik Porad, gdzie możliwe były indywidualnie rozmowy ze specjalistą ds. uzależnień, który doradzał w jakim kierunku należy podążać, aby rozwiązać problem.
Gwiazdą FANfestynu był zespół BETHEL, który zagrał plenerowy koncert. Muzycy zaprezentowali utwory reggae z elementami dub oraz ska. W swym repertuarze zaśpiewali min.: Dobrze, że jesteś, Energia, Nie oddam cię, Jedna miłość, Love song, Rzeki, Czas, Zabrali mi skrzydła Energia wspomnień We Wanna Fight, Noc, Pomiędzy niebem a ziemią, Przeklęte miasto, Cuda. W swojej 10-letniej historii grupa zagrała ponad 550 koncertów. Zespół propaguje abstynencję i zdrowy styl życia. Grał na imprezach ogólnopolskich takich jak Woodstock. Znany jest z koncertowania na profilaktycznych imprezach PaT’.u. Na koniec festynu odbyła się potańcówka przy muzyce mechanicznej z wykorzystaniem tańców integracyjnych.
Poprzez „FAN” Festyn Rodzinny – Festyn Antynałogowych Nowinek mieszkańcy Gostynina pokazali, że bez używek też można atrakcyjnie spędzić czas wolny. Ważne, by takie przesłanie trafiło zwłaszcza do dzieci i młodzieży, którzy są najbardziej podatni na wszelkie sugestie. Często ulegają namowom kolegów, próbują alkoholu narkotyków, dopalaczy, nikotyny. Kiedy to się zaczyna powtarzać, przeradza się w duży  problem. Podczas festynu uczestnicy pokazali, że warto powiedzieć „nie” i znaleźć swój sposób na życie, wolny od używek. Całe rodziny spędziły ten czas doskonale odpoczywając. Starsi mieszkańcy dzięki punktom informacyjnym, dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy w zakresie uzależnień czy przemocy.
W imieniu Fundacji Dobrych Serc „tak” bardzo serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu Miasta, Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kina „Siemowit”, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, Zamku Gostynińskiego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za pomoc i wsparcie przy organizacji FAN” Festynu Rodzinnego - Festynu Antynałogowych Nowinek.
Prezes Fundacji Joanna Renata Syska

 

Foto: UMG

 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn Rodzinny
 • Fan Festyn - MBP
 • Fan Festyn - MBP
 • Fan Festyn - MBP
 • Fan Festyn - MBP
 • Fan Festyn - MBP
 • Fan Festyn - MBP
 • Fan Festyn - MBP
 • Fan Festyn - MBP

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków

Gostynin, dnia 10 września 2018 r.

 

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2018 roku.

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 18 lipca 2018 roku naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2018 roku zostały złożone 2 wnioski przez:

1. Rodzinny Ogród Działkowy „RELAX” w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej,

2. Rodzinny Ogród Działkowy „BRATOSZEWO” w Gostyninie przy ul. Zazamcze.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję, Burmistrz Miasta Gostynina postanowił przyznać dotację w wysokości:

- 5 000,00 złotych dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX”,

- 3 949,50 złotych dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BRATOSZEWO”.

Dotacje celowe z budżetu Miasta Gostynina na rok 2018, przeznaczone są w szczególności na poprawę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z rodzinnego ogrodu działkowego przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego rodzinnego ogrodu działkowego.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 • herb Gostynina

Gostmat Gostynin po raz kolejny gra w I Lidze

W dniach od 31 sierpnia do 9 września 2018r. szachiści Gostmatu reprezentowali Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów w szachach klasycznych – I lidze. Zawody odbyły się na terenie województwa opolskiego w miejscowości Pokrzywna.

W I lidze uczestniczyło 10 zespołów szachowych z terenu całego kraju. Drużyny rywalizowały ze sobą na sześciu szachownicach. W każdej z drużyn musiała grać minimum jedna kobieta - na szachownicy nr 6, na pozostałych szachownicach (nr 1-5) mogły grać zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Zawody przeprowadzono systemem kołowym, każda z drużyn rozegrała 9 pojedynków. Tempo gry było typowe dla obecnych szachów klasycznych, czyli 1,5 godziny na wykonanie 40 posunięć + 30 minut na dokończenie partii + 30 sekund dodawane po wykonaniu każdego ruchu na szachownicy.

Drużyna Gostmatu Gostynin zgromadziła w I Lidze 10 pkt. i zajęła ostatecznie 6 miejsce – czym zapewniła sobie udział w tych prestiżowych rozgrywkach także w przyszłym roku. Podczas rozgrywek szachiści GOSTMAT-u Gostynin odnieśli:

- 4 zwycięstwa z drużynami: RPW Okucia Budowlane Łódź, DRAKON Lublin, LKS Chrobry Gniezno oraz KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice,

- 2 remisy z drużynami: MKS Rybnik i z Krakowskim Klubem Szachistów,

- 3 porażki z drużynami: KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz, SSz Gminy Pawłowice i BASZTA MOS Żnin.

Tytuł Drużynowego Mistrza Polski w I Lidze zdobył zespół BASZTA MOS Żnin, który na swym koncie zgromadził 16 pkt. i zanotował 7 zwycięstw i 2 remisy. Drugie miejsce z dorobkiem 15 pkt. zajęli szachiści KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz. Trzecie miejsce z dorobkiem 14 pkt. zajęła drużyna SSz Gminy Pawłowice.

Do II Ligi spadły zespoły: DRAKON Lublin (2 pkt), KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice (2 pkt.) i LKS Chrobry Gniezno (5 pkt.).

Indywidualnie z zawodników Gostmatu Gostynin najlepiej zagrali: Łukasz Licznerski (srebrny medal na szachownicy nr 3) oraz Piotr Renkowski (brązowy medal na szachownicy nr 5)

Występ szachistów Gostmatu Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów w szachach klasycznych – I lidze częściowo dofinansowany był ze środków Gminy Miasta Gostynina.


 


 

 • Gostynińscy szachiści w I lidze
 • Gostynińscy szachiści w I lidze
 • Gostynińscy szachiści w I lidze
 • Gostynińscy szachiści w I lidze
 • Gostynińscy szachiści w I lidze
 • Gostynińscy szachiści w I lidze
 • Gostynińscy szachiści w I lidze

Roll&Run 2018 w Bydgoszczy

ROLL & RUN, to cykl trzech imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim. Zawodnicy mięli możliwość zmierzenia się na trasach: biegowej, roll-karskiej lub dwuboju. 
Tym razem 8 września 2018 r. impreza zawitała do Bydgoszczy, która była wielkim finałem cyklu ROLL&RUN. 
Była to jedyna tego typu impreza w Polsce, gdzie zawodnicy rywalizowali między sobą zarówno na rolkach, w biegu, jak i w dwuboju.
Ponad 450 uczestników zmierzyło się w konkurencjach: rolki fitness (7 kilometrów), rolki szybkie (17,6 kilometrów), bieg główny (5 kilometrów), dwubój (rolki szybkie + bieg).  
Miasto i Gminę Gostynin reprezentowała 12 osobowa drużyna rolkarzy "U.K.S. ZWOLEŃ-TEAM", którzy łącznie wywalczyli 10 medali.

W kat. K20 /dystans 17,6km rolki szybkie/:
I miejsce - Paulina Przybysławska

W kat. M20 /dystans 17,6km rolki szybkie/:
I miejsce – Mateusz Chojnacki

W kat. OPEN Kobiet /dystans 7km rolki fitness – koła do 90mm/:

I miejsce - Adrianna Kafarska
W kat. OPEN Mężczyzn /dystans 7km rolki fitness – koła do 90mm/: 

I miejsce - Łukasz Flejszer
W kat. 13-15 lat /dystans sprinterski 1000 metrów rolki szybkie/:
I miejsce – Adrianna Kafarska
II miejsce – Oskar Berliński

W kat. 10-12 lat /dystans sprinterski 500 metrów rolki szybkie/:
I miejsce - Klaudia Tyszkiewicz
II miejsce – Wiktoria Brzezińska
IV miejsce – Michał Pawłowski
V miejsce – Marta Reńda
W kat. 7-9 lat /dystans sprinterski 300 metrów rolki szybkie/:
II miejsce – Zuzanna Grzelecka
IV miejsce – Amelia Berlińska
VI miejsce - Kasia Stańczak
VII miejsce - Kaja Sobiecka
X miejsce – Liwia Sudomir

W kat. 7-9 lat /dystans 300 metrów BIEG/:
II miejsce - Amelia Berlińska

 • Roll&Run 2018 w Bydgoszczy
 • Roll&Run 2018 w Bydgoszczy
 • Roll&Run 2018 w Bydgoszczy
 • Roll&Run 2018 w Bydgoszczy
 • Roll&Run 2018 w Bydgoszczy
 • Roll&Run 2018 w Bydgoszczy
 • Roll&Run 2018 w Bydgoszczy
 • Roll&Run 2018 w Bydgoszczy
 • Roll&Run 2018 w Bydgoszczy

Wznowione zajęcia z aqua aerobicu

Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach aqua aerobicu. Zajęcia rozpoczną się 2 października br. (wtorek) o godz. 18.30 i odbywać się będą co wtorek o tej samej godzinie. Warto wiedzieć, że ćwiczenia wysmuklają  sylwetkę, nadają gibkość ciału, redukują tkankę tłuszczową, odciążają stawy i kręgosłup, likwidują stres i napięcie.

Zasady korzystania z zajęć - wystarczy wykupiony bilet lub karnet wstępu na basen plus opłata 5 zł za każdorazowe wejście.

Szczegółowych informacji udziela instruktor prowadzący pod numerem: 604 203 347.

Informacje także na załączonym plakacie.

 • Aqua aerobic

Dziedzictwo Mazowsza

Niedziela 16 września br. będzie obfitować w atrakcje. Jak już wspominaliśmy od godzin rannych na parkingu Gostynin Dybanka rozpocznie się VIII gostyniński Bike Tour, a po południu od 17.00 w Zamku Gostynińskim będzie się działo kulinarnie i kulturalnie, czyli coś dla ciała i ducha - od 17.00-18.00 w odsłonie kulinarnej potrawy tradycyjne i lokalne - Gostynińskie grzyby smażone. Natomiast w odsłonie kulturalnej od godz. 18.00 koncert kwartetu Kolbergowskiego - Kolberg - RE wizja.

Informacje także na plakacie. Wstęp wolny.  Zapraszamy!

 • Dziedzictwo Mazowsza

Budowa Street Workout-u przy ul. Polnej - IV zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert cenowych na postępowanie pn. "Budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego skateparku".

Szczegółowe informacje pod linkiem http://umgostynin.bip.org.pl

 • Budowa Street Workout-u przy ul. Polnej - IV zapytanie ofertowe
 • Budowa Street Workout-u przy ul. Polnej - IV zapytanie ofertowe

Modernizacja ul. Kopernika w Gostyninie

Gmina Miasta Gostynina ogłosiła postępowanie przetargowe o udzieleniu zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej - ul. Kopernika.

Roboty budowlane będą realizowane na podstawie dokumentacji opracowanej przez ARIGOLD Paulina Kukla z Gdyni.

Zakres prac obejmuje: rozbiórkę elementów drogowych; wytyczenie projektowanych prac w terenie; wykonanie robót ziemnych; studni oraz studzienek kanalizacji deszczowej z wpustami; wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi; konstrukcji i nawierzchni chodnika i zjazdów.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia planowany jest do 10 grudnia 2018r.

 • ul. Kopernika
 • ul. Kopernika

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych

Z początkiem roku szkolnego gostynińscy policjanci rozpoczęli działania prewencyjne i profilaktyczne w szkołach. Mundurowi w pierwszym tygodniu września czuwali nad bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły, natomiast teraz rozpoczęli cykl spotkań z uczniami.
W ramach programu „B&N” oraz kampanii „Kierowco! Nie polujemy na zebrach” wczoraj odbyło się spotkanie z uczniami SP nr 1 w Gostyninie. Natomiast dzisiaj tożsame działania zostały przeprowadzone dla uczniów szkoły w Zwoleniu. Funkcjonariusze najpierw przeprowadzili pogadankę z dziećmi o różnych zagrożeniach jakie mogą napotkać w drodze do szkoły oraz przypominali przepisy i zasady ruchu drogowego. Następnie wspólnie z najmłodszymi, rozpoczęli ćwiczenia dotyczące bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę ulicy.
Policjanci przypominali także by dzieci, ich odzież i tornistry, wyposażone były w elementy odblaskowe, dzięki czemu dzieci będą bardziej widoczne na drodze.
Kolejne spotkania już zostały zaplanowane.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

Zdjęcia: SP nr 1/KPP Gostynin


 

 • Spotkanie w SP 1
 • Spotkanie w SP 1
 • Spotkanie w SP 1
 • Spotkanie w SP 1
 • Spotkanie w SP 1

MBP ma nową stronę

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina doczekała się nowej strony internetowej. Od 10 września jesteśmy dostępni pod adresem www.mbpgostynin.naszabiblioteka.com

Na nowej stronie znaleźć można: historię MBP w Gostyninie, sylwetkę jej patrona, regulaminy, adresy i telefony wypożyczalni oraz godziny ich pracy, informacje o stałych imprezach, Gostynińskim Klubie Poetyckim oraz statutem naszej biblioteki.

Wchodząc na stronę www.mbpgostynin.naszabiblioteka.com zapoznać się można z kalendarium zbliżających się wydarzeń, a przede wszystkim z relacjami z imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina.

 • nowa strona MBP

Regatowy wrzesień

Miesiąc wrzesień dla regatowej reprezentacji Klubu HALS, to okres intensywnych treningów oraz udziału w kilku ogólnopolskich zawodach. W minioną sobotę i niedzielę najmłodsi adepci żeglarstwa uczestniczyli w regatach grupy B Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist we Włocławku. Na regatach zameldowało się prawie 50 jachtów z 7 klubów z całej Polski w tym dwóch z samej czołówki rankingu. Idealna żeglarska pogoda (wiatr+słońce) pozwoliła na rozegranie pięciu wyścigów, w których nasi zawodnicy wykazywali się coraz większą zręcznością oraz dużą wytrwałością. Ostatecznie nasza najmłodsza zawodniczka Zuzia Zielińska zajęła III miejsce w swojej grupie wiekowej, a inni zawodnicy w poszczególnych biegach plasowali się tuż za reprezentantami z najlepszych Klubów.

 • Regatowy wrzesień
 • Regatowy wrzesień
 • Regatowy wrzesień
 • Regatowy wrzesień
 • Regatowy wrzesień
 • Regatowy wrzesień

KPP w Gostyninie informuje

Akcja „Prędkość” - podsumowanie
Wczoraj (12.09) na drogach powiatu gostynińskiego policjanci włączyli się w krajowe działania policyjne pn. „Prędkość”. Ich celem była kontrola przestrzegania przez kierujących przepisów ruchu drogowego, a w szczególności zwrócenie uwagi na przekraczających dozwoloną prędkość.
W trakcie działań gostynińscy funkcjonariusze skontrolowali 32 kierujących pojazdami. Mundurowi ujawnili 22 przypadki niestosowania się do ograniczenia prędkości. Sprawdzili również stan trzeźwości ponad 140 osób.
Przypominamy!
Dążąc do poprawy bezpieczeństwa, policjanci będą cyklicznie powtarzać akcje, ponieważ nadmierna prędkość nadal jest najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych. W przypadku kierującego, który porusza się pojazdem w terenie zabudowanym, przekraczając dozwoloną prędkość powyżej 50 km/h, obligatoryjnie zatrzymywane jest prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

Projekt EDWARD – 19 września 2018 r.
Projekt Edward (European Day Without Road Death) – Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach – to działania organizowane pod patronatem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL od 2016 roku. Ideą przewodnią projektu jest „wizja zero” - zero osób ciężko rannych i ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym dniu na drogach Europy. Działania w ramach projektu EDWARD 2018 będą prowadzone przez policjantów z krajów europejskich w dniu 19 września (środa), w czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Pomysłodawcy projektu EDWARD wierzą, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach jest zmiana zachowań ich użytkowników. Na witrynie internetowej https://projectedward.eu/ (dostępnej w wielu wersjach językowych) oraz za pomocą mediów społecznościowych (facebook, twitter) zachęcają do złożenia deklaracji „bezpiecznego kierowcy”.
„Moja deklaracja… by w sposób szczególny dbać o bezpieczeństwo na drogach…
Obiecuję, że:.
- Zadbam o właściwe oświetlenie swojego pojazdu.
- Będę jeździć tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe, niezależnie od rodzaju pojazdu, jakim będę się poruszał (samochód, motocykl, rower itd.).
- Będę zwracał szczególną uwagę na pieszych, rowerzystów, dzieci, osoby starsze i jeżdżące konno.
- Będę poruszał się z prędkościami dozwolonymi i bezpiecznymi.
- Będę zwracał uwagę na stan ogumienia mojego pojazdu.
- Będę zachowywał szczególną ostrożność jadąc w pobliżu szkół i w miejscach, gdzie znajdują się grupy dzieci.
- Nigdy nie wsiądę za kierownicę po spożyciu alkoholu, narkotyków, niedozwolonych leków, które mogą spowolnić moje reakcje.
- Będę kierowcą przewidującym i będę zachowywać/utrzymywać bezpieczne odstępy między pojazdami.
- Zawsze będę zapinał pasy bezpieczeństwa i upewnię się, że wszyscy współpasażerowie mają je zapięte.
- Nie będę korzystał z telefonu komórkowego podczas kierowania pojazdem.
- Upewnię się, że nic w pojeździe, poza nim, jak również w mojej głowie mnie nie rozprasza.
- Będę dawał swoim pasażerom dobry przykład, prowadząc pojazd bezpiecznie i spokojnie.
- Jeśli będę pasażerem, upewnię się, że kierujący jest w pełni sprawny i może zgodnie z prawem usiąść za kierownicą pojazdu.”
Długofalowym celem TISPOL jest wykorzystanie projektu EDWARD do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znaczący spadek liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach Europy, a w dalszej perspektywie - na całym świecie. EDWARD ma zachęcać wszystkich użytkowników dróg do zastanowienia się nad ich zachowaniem i postawą podczas korzystania z dróg.
Największy wpływ na bezpieczeństwo mają kierowcy, którzy w mniej lub bardziej świadomy sposób, dopuszczają się zachowań zagrażających życiu innych użytkowników dróg, np. poprzez przekraczanie limitów prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu/narkotyków, niezapięte pasy bezpieczeństwa, korzystanie z telefonu komórkowego, parkowanie na ścieżkach rowerowych, blokowanie przejść dla pieszych, czy też podejmowanie ryzykownych manewrów. Jednakże nie tylko kierowcy stwarzają niebezpieczne sytuacje. Wielu rowerzystów, czy pieszych również ignoruje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i przyczynia się do powstawania kolizji, czy wypadków.
Dlatego też TISPOL chciałby, by każdy uczestnik ruchu drogowego poczuł się częścią projektu EDWARD i swoim zachowaniem oraz postępowaniem, choć w minimalnym stopniu, przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Biuro Ruchu Drogowego KGP

 • prędkość podsumowanie
 • projekt Edward

Powiatowy Festiwal Tańca

Starostwo Powiatowe w Gostyninie informuje i zaprasza wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w Powiatowym Festiwalu Tańca, który odbędzie się 15 września (sobota) 2018r. w Sannikach. Impreza rozpocznie się o godz. 11.00 w zespole pałacowo-parkowym  - muszla koncertowa.

Wystąpią zespoły, pary taneczne, soliści, a także Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ze Szczawina Kościelnego.

Wstęp wolny. 

Występ przyjaciół ze Żnina

W dniu wczorajszym (13.09.2018r.) w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbył się koncert Chóru im. Stanisława Moniuszki ze Żnina pod batutą Beaty Różańskiej.

Jak się okazało artyści przygotowali nie tylko koncert, ale także cały program słowno-muzyczny utrzymany w radosnej tonacji.

Imprezę otworzyła dyrektor MCK Aleksandra Milczarek, a następnie głos zabrał Burmistrz Paweł Kalinowski, który między innymi powiedział: "Gościmy żnińskich artystów już po raz drugi w naszym mieście. Dzisiejszy występ odbywa się w ramach współpracy kulturalnej – Gostynina i Żnina. Przyjaźń ta liczy sobie już dwa lata i działania w jej zakresie są bardzo owocne. Przypomnę, że chór założony został w dniu 7 lutego 1909 roku w Żninie, jako „Koło Śpiewackie Polskie”, a jego celem było podtrzymywanie przez śpiew ducha narodowego, nauka mowy polskiej i patriotyzmu. Od tamtej pory Koło czynnie uczestniczyło w wielu występach i koncertach, wpisując się aktywnie we wszystkie ważne uroczystości i rocznicowe obchody na terenie Żnina oraz podczas regionalnych i ogólnopolskich konkursów i festiwali, a także wyjazdów zagranicznych".

Żnińscy artyści pokazali nam swój kunszt prezentując utwory cygańskie, muzyki sakralnej i wiele innych. Występ spotkał się z zadowoleniem i dużym aplauzem publiczności.

 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina
 • Koncert Chóru S. Moniuszki ze Żnina

Informacja o Orlikach

Informujemy, że w dniu 17 września br. boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 oraz przy ul. Sportowej będą nieczynne z powodu konserwacji.

Za utrudnienia przepraszamy!

 • Orliki nieczynne

VIII Gostyniński Bike Tour dobiegł końca

W dniu 16 września br. odbył się VIII Gostyniński Bike Tour, a także „Bieg po zdrowie”, w którym uczestniczył także Burmistrz Paweł Kalinowski. Trasę 2,5 km jako pierwszy pokonał Artur Szulwach. Zawodnicy rozpoczynali i kończyli rywalizację na parkingu przy ul. Dybanka.

W wyścigu głównym pierwsza (Open elita kobiet) dojechała do mety Katarzyna Pakulska, a spośród mężczyzn (Open elita mężczyzn) - Janusz Maślany i w Open - Masters mężczyzn (powyżej 40. roku życia) Andrzej Piętka.

Wyniki zawodów przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa - klasy I-III
1. Jakub Majchrzak
2. Patryk Dąbrowski
3. Filip Kowalczyk
4. Milena Banat
5. Bartosz Kaczmarek
6. Aleksander Bząkalski

Szkoła Podstawowa - klasy IV-VI
1. Dawid Fafiński
1. Adam Józkowiak
3. Miłosz Fafiński
4. Natalia Kalwasińska
5. Bartosz Ściglur
6. Krystian Muras

Szkoła Podstawowa - klasy VII-VIII i III klasa Gimnazjalna
1. Grzegorz Marciniak
2. Adrian Kaczmarek
3. Jakub Rogacki
4. Dominik Ciechomski
5. Jakub Zgierski
6. Roland Sobczak

Bieg po Zdrowie
1. Artur Szulwach
2. Piotr Mrówka
3. Roman Augustyniak

Open - Elita kobiet
1. Katarzyna Pakulska
2. Katarzyna Maślana
3. Martyna Motylewska
4. Anna Barańska