Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZAINTERESOWANYCH WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA, TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU, ZAKUPEM I MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż Zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.
Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast  maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja  – 53 tys. złotych.
W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).

W związku z powyższym, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami - celem przedstawienia warunków Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na II połowę lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.wfosigw.pl).

Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wydział Zamiejscowy w Plocku (ul. Małachowskiego 8, 09-402 Płock, tel. (24) 231 33 80)

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Wstępne wyniki konkursu na organizację półkolonii

Wstępne wyniki konkursu na organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina

 

Termin składania ofert upłynął w dniu: 2.07.2018 r.

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2018 r. dokonała oceny ofert konkursowych zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię członków Komisji, podjął następującą decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji:

 • Green Project Tomasz Wójcik – przyznana kwota dotacji: 26 000,00 zł
 • Akademia Inicjatyw Młodzieżowych – przyznana kwota dotacji: 36 000,00 zł

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z pkt VIII ppk 6 ogłoszenia o konkursie.

Ostateczna informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina nie później niż do dnia 11 lipca 2018 r.

 

 • półkolonie w Gostyninie
 • półkolonie w Gostyninie

Ogłoszono konkurs ofert z zakresu wychowania przedszkolnego

Informujemy, że w dniu wczorajszym - 3 lipca br. - ukazało się zarządzenie Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gostyninie.

Wykonanie zarządzenia zostało powierzone dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w niepublicznych przedszkolach i jego celem jest zapewnienie dostępności do wychowania dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie naszego miasta.

Więcej informacji znajduje się na BIP-ie pod linkiem:

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/82.pdf

 

 • herb Gostynina

Zawarto umowę dotyczącą Przedszkola nr 4 w Gostyninie

W dniu dzisiejszym - 4 lipca br. została zawarta umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Gostynina a Zakładem Wielobranżowym Produkcyjno-Handlowo-Usługowym na dostosowanie pomieszczeń Przedszkola nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej.

Roboty zostaną wykonane zgodnie z umową, aktualną wiedzą techniczną, warunkami technicznymi, dokumentacją projektową – opracowaną przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie ul. Płocka 44a, oraz na podstawie Decyzji Starosty Gostynińskiego Nr 148/2018 z dnia 21.05.2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 22 sierpnia 2018 r. 

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie BIP -

http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3758,Dostosowanie%20pomieszcze%C5%84%20Przedszkola%20Nr%204%20w%20Gostyninie%20na%20potrzeby%20sanitariatu%20dla%205%20grupy%20oraz%20demonta%C5%BC%20panelu%20architektonicznego%20z%20elewacji%20zachodniej.

 • Przedszkole nr 4
 • Przedszkole nr 4
 • Przedszkole nr 4
 • Przedszkole nr 4

Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym z gminnego zasobu nieruchomości:

 • Wykaz do zarządzenia

W dniu dzisiejszym - 5 lipca br. (czwartek) została zawarta umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim a Zakładem Wielobranżowym Produkcyjno-Handlowo-Usługowym z siedzibą w Legardzie, na roboty budowlane dla zadania pn. Utworzenie Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha".

Roboty będą realizowane na podstawie projektu budowlanego: „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku (na parterze) filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie z funkcji oświatowej na lokale do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w formie Klubu Dziecięcego”, opracowanego przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

W ramach przebudowy zaprojektowano m.in.: budowę ścian działowych w celu wydzielenia pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia klubu dziecięcego; wykonanie okładzin ściennych, podłogowych, PCV, dywanowych w odpowiednich pomieszczeniach; remont tynków, wykończenie i malowanie ścian, demontaż stolarki oraz zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych; wymianę stolarki drzwiowej; montaż dodatkowego wyposażenia sanitarnego i oświetlenia w wydzielonych pomieszczeniach; zmianę lokalizacji i wymianę grzejników; ocieplenie wełną mineralną pasów niepalności; wykonanie nadproży oraz otworów w ścianie zewnętrznej pod montaż stolarki; montaż hydrantu wewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego w nowoprojektowanym korytarzu klubu dziecięcego; wymianę utwardzenia terenu z odpowiednim ukształtowaniem (dojście, taras); wykonanie nawierzchni piaskowej oraz wyłazu w podłodze z wykończeniem z płytek gresowych; przebudowę instalacji wewnętrznej w pomieszczeniu wodomierza wchodzącej w kolizji z projektowanym zakresem zmian; wymianę zaworu, obudowę pionów wodociągowych.

Termin realizacji przedmiotu umowy planowany jest do 15 września 2018r.

Szczegółowe informacje znajdują się na BIP pod linkiem:http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/siwz_klub_maluch___2018_zp.271.1.15.2018.pdf

 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha
 • Uśmiech Malucha

Jezioro Dybanka i rowery wodne czekają na amatorów kąpieli wodnych

Sezon kąpielowy już się rozpoczął. W Gostyninie przy jeziorze Bratoszewo utworzone zostało „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”, gdzie można bezpiecznie popływać lub ochłodzić się w wodzie. Obiekt będzie użytkowany do kąpieli we wszystkie piątki, soboty i niedziele lipca i sierpnia w godz. 10:00 – 18:00, a dyżury pełnić tam będzie dwóch wykwalifikowanych ratowników wodnych. W pozostałe dni „kąpielisko” będzie niestrzeżone. Korzystanie z kąpieli odbywać się będzie na własną odpowiedzialność.

Ponadto informujemy, iż niezmiennie, wzorem roku ubiegłego, przy jez. Bratoszewo, codziennie w godz. 10:00 – 18:00 czynna będzie wypożyczalnia rowerów wodnych.

 

Foto: MOSiR Gostynin

 • jez. Dybanka

W Otwocku odbyły się zawody rolkarzy

W minioną niedzielę (8 lipca 2018 r.) na ulicach Otwocka odbyły się zawody dla rolkarzy szybkich z cyklu Półmaraton Otwocki. Organizatorem zawodów było Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny.
W imprezie wzięło udział ok. 200 zawodników z ponad 20 klubów z całego kraju. Rolkarze rywalizowali na 4 dystansach, w kategoriach wiekowych:
- 2008 i młodsi na 100 metrów
- 2006-2007 na 3,8 km
- 2004-2005 na 3,8 km
- 2002-2003 na 7,6 km
- 2000-2001 na 7,6 km
- półmaraton 21 km.
Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” reprezentowała 10 osobowa grupa rolkarzy, którzy ze zmagań sportowych przywieźli 3 złote medale oraz 2 srebrne.

W KONKURENCJI na 100 metrów /roczniki 2008 i młodsi/ reprezentanci UKS Z-T zdobyli:
II miejsce - Michał Pawłowski
V m - Amelia Berlińska
IX m - Nikola Matczak
XII m - Kaja Sobiecka
XV m - Liwia Sudomir
XVI m - Zuzanna Grzelecka
W KONKURENCJI na 3,8km /1 pętla/:

I miejsce - Klaudia Tyszkiewicz w kat. KL2 (2006-2007)
I miejsce - Adrianna Kafarska w kat. KL1 (2004-2005)
II miejsce - Oskar Berliński w kat. ML1 (2004-2005)
 
W KONKURENCJI na 7,6km /2 pętle/:
I miejsce - Maja Michalska w kat. KM2 (2002-2003)
PÓŁMARATON:
V m /w kat. 16-29 lat/ - Paulina Przybysławska
IV m /16-29 lat/ - Mateusz Chojnacki
Wyniki:

http://stegny.com.pl/wyniki/polmaraton-otwocki-2018/

 

Źródło: Ł. Flejszer

 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy
 • zawody rolkarzy

Mazur rozpoczął treningi. Nowy trener poprowadzi zespół w IV Lidze

W czwartek, 5 lipca 2018r. na Stadionie MOSiR do treningów w ramach przygotowań do sezonu 2018/2019 IV Ligi Mazowieckiej do treningów powrócili seniorzy Mazura Gostynin.

Na pierwszych zajęciach pojawiło się 18 piłkarzy, w tym kilku nowych zawodników.

Zajęcia poprowadził nowy trener -  Artur Kapela.

Nowy szkoleniowiec ma 39 lat i jest to były piłkarz, znany kibicom szerzej z gry pod koniec lat 90. w barwach ówczesnej Petrochemii Płock w Ekstraklasie. Jest wychowankiem Stoczniowca Płock, a karierę piłkarską zakończył w barwach trzecioligowej Włocłavii Włocławek w 2009 roku. Najczęściej na boisku grał na pozycji pomocnika.
Artur Kapela studiował na AWF w Warszawie, pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego a także ma doświadczenie jako trener, gdyż w sezonie 2009/2010 wspólnie ze Zbigniewem Cytryniakiem prowadził zespół rezerw Wisły Płock.

Od 1 lipca 2018r. zastąpił na stanowisku trenera zespołu seniorów Waldemara Figurskiego, któremu zakończyła się umowa. Pod wodzą trenera Waldemara Figurskiego Mazur po raz drugi w XXI wieku utrzymał się w rozgrywkach IV Ligi (poprzednio w sezonie 2012/13).

Za włożony wysiłek, czas oraz przekazaną wiedzę w szkolenie zawodników seniorów zarząd, piłkarze, kibice i sympatycy klubu MKS Mazur Gostynin pragną złożyć serdeczne podziękowania trenerowi Waldemarowi Figurskiemu oraz złożyć życzenia kolejnych sukcesów w karierze trenerskiej.

Zawodnicy seniorów w okresie przygotowawczym trenować będą co najmniej trzy razy w tygodniu i przed nowym sezonem rozegrają 6 gier kontrolnych. Najbliższa – w sobotę, 14 lipca 2018r. o godz. 17:00 we Włocławku a rywalem będzie zespół Włocłavii (beniaminek IV Ligi Kujawsko-Pomorskiej).

Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/

 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
  Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • Nowy trener Mazura
 • grafika

Rajd rowerowy przez łąki i lasy Gostynina i okolic

Ponad 50 rowerzystów z Gostynina i okolic wzięło udział w Rajdzie Rowerowym, połączonym z oficjalnym otwarciem Wypożyczalni Gostyniński Rower Miejski.

Cudowna, słoneczna pogoda i piękna trasa po okolicach Gostynina sprawiły, że w niedzielę 8 lipca na placu przed Zamkiem Gostynińskim zjawiło się wielu rowerzystów - rodziny z dziećmi, grupy znajomych i indywidualni cykliści.

Rajd rowerowy rozpoczął burmistrz Paweł Kalinowski od oficjalnego otwarcia wypożyczalni miejskich rowerów, która znajduję się w Zamku Gostynińskim przy ul. Zamkowej 31 (czynna codziennie w godzinach 10.00-21.00).

Trasa wyniosła około 25 km, której przewodniczył Pan Mariusz Gajewski. Ruszyliśmy z Zamku Gostynińskiego przez Choinek, Kazimierzów do Miałkówka, gdzie przez pół godziny cieszyliśmy się urokami nad jeziorem, a następnie udaliśmy się do Szkoły Podstawowej w Lucieniu, aby obejrzeć wystawę malarską „U Wójta”.

Wracając przez Bierzewice, trasę zakończyliśmy na plaży przy jeziorze Bratoszewo, gdzie wszyscy uczestnicy wspólnie posilili się kiełbaskami z ogniska, a dzieci brały udział w konkursach z nagrodami.

Nad bezpieczeństwem rajdu czuwała gostynińska policja, której jeszcze raz bardzo dziękujemy.

 

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom rajdu rowerowego i zachęcamy Państwa do korzystania z wypożyczalni gostyniński rower miejski.

 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy

Podsumowanie działań „Pasy”

W dniu 6 lipca br. gostynińscy policjanci prowadzili akcję "Pasy". Podczas działań funkcjonariusze sprawdzali przede wszystkim czy kierowcy i pasażerowie przestrzegają obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz czy dzieci przewożone są w odpowiednich fotelikach ochronnych.
W czasie prowadzonej akcji mundurowi ujawnili 15 przypadków niekorzystania z pasów bezpieczeństwa, w tym 13 kierujących. Z uwagi na fakt, że w dalszym ciągu duża liczba osób korzystających z pojazdów nie używa pasów bezpieczeństwa działania będą cyklicznie powtarzane.
Przypominamy, że korzystanie z pasów bezpieczeństwa znacząco zwiększa nasze szanse na uniknięcie poważnych obrażeń w przypadku zdarzenia drogowego. Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba która tego obowiązku nie dopełniła.

Karą za prowadzenie samochodu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa jest obecnie 100 zł mandatu i 2 punkty karne.
Kierowca jest zobowiązany upewnić się czy wszyscy w pojeździe mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Jeżeli tego nie zrobi, naraża się na kolejne 100 zł mandatu i 4 punkty karne.
W sytuacji kiedy kierowca upomniał pasażerów, aby zapięli pasy, a nie był świadomy, że osoby podróżujące nie zastosowały się do polecenia, to nie zapłaci mandatu. Wtedy to każdy pasażer, który nie zapiął pasów otrzyma mandat 100 zł.podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie
 • KPP

Uwaga na burze i silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje iż w nocy wystąpią burze z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie około 30 mm, oraz wiatr w porywach do 80 km/h.

Co ciekawego w MCK-u?

Trwają wakacyjne spotkania w Letniej Akademii Zdrowia w Miejskim Centrum Kultury. Pisaliśmy już o pierwszym dniu, podczas którego dzieci brały udział w zajęciach z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Drugi dzień warsztatów był także bardzo pracowity projektowano doniczki i malowano je farbami akrylowymi. Efekt pracy jest niesamowity. W drugiej części zajęć, dzieci grały w zbijaka i miały zajęcia cyrkowe.

Tematem przewodnim trzeciego dnia w Letniej Akademii Zdrowia były wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Po przeczytaniu i wysłuchaniu warzywnych utworów, uczestnicy zrobili do nich ilustracje. Prace zawisły w Galerii "w Przejściu" w MCK i można je podziwiać do 13 lipca 2018r. Gry i zabawy ruchowe odbywały się na świeżym powietrzu.

Korzystając z lata, podczas czwartego dnia wakacyjnego wszyscy wybrali się na spacer. Błękitne niebo, słońce, piasek i jezioro zapewniły super wypoczynek. Plażowe zabawy zajęły połowę warsztatowego dnia. Druga cześć była jak zwykle kreatywna. Dzieci tworzyły „RecyGruchy”. Z wcześniej przygotowanych przez panią Anię Milewską 60 form wyczarowano nie tylko gruszki, były też ryby, roboty, bakłażany, cytryny, dynie i wiele innych.

Piątego dnia na zajęciach warsztatowych Akademia gościła dietetyka, Pana Piotra Zduńczyka, absolwenta studiów na kierunku dietetyka Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, który przygotował pogadankę dotyczącą zdrowego trybu życiu, w tym zdrowego żywienia. Rozwiązywany był też quiz oraz konkurs na najlepiej zbilansowany posiłek. Nie zapomniano również o dużej ilości ruchu, tym razem z chustą animacyjną.

Drugi tydzień zajęć warsztatowych w Letniej Akademii Zdrowia rozpoczął się bardzo zdrowo. Podzielone na grupy dzieci stworzyły przepis na owocowo-warzywny eliksir. Miksowały, mieszały, wyciskały i próbowały oczywiście. Druga cześć zajęć odbywała się na deskach sceny w MCK, gdzie warsztatowa grupa mogła rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię. Z przypadkowych przedmiotów powszechnego użytku konstruowano całkiem nowe przedmioty. Nowy produkt, każda grupa musiała oczywiście zareklamować.

Jak widać pomysłów na zajęcia nie brakuje i dzieci doskonale się uczą bawiąc. Przed nimi kolejne dni przepełnione wspaniałą zabawą.

Źródło: MCK Gostynin

 

 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK
 • Wakacje w MCK

Wystartował konkurs FIO Mazowsze Lokalnie!

Po raz piąty wystartował konkurs dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi 261.000 zł. Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1.500,00 zł do 5.000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

 • Plakat

Rozstrzygnięcie przetargu na usunięcie niebezpiecznych odpadów z ul. Ziejkowej

W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* z nieruchomości położonej przy ulicy Ziejkowej w Gostynianie”. Wpłynęła oferta firmy „PORT-SERVICE” Spółka z o.o. z siedziba w Gdańsku, w kwocie 1.170.288,00 zł, która spełniła wszystkie wymagania narzucone przez miasto.

Dzięki zabezpieczonym środkom na ten cel w wysokości 1.540.000,00 zł  można bezzwłocznie przystąpić do dalszych czynności. Kolejnym działaniem będzie zebranie niezbędnej dokumentacji i podpisanie umowy, tak aby na początku sierpnia przystąpić do usunięcia odpadów.

Gdańska firma zajmująca się utylizacją niebezpiecznych odpadów posiada wieloletnie doświadczenie oraz własną spalarnię, co znacznie usprawni działania.

 

 • ul. Ziejkowa
 • ul. Ziejkowa

Zagrożenie 1 stopnia - burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, miejscami około 20 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Informacje szczegółowe znajdują się w załączniku.

Realizatorzy bezpłatnych półkolonii letnich w Gostyninie wybrani

Od poniedziałku (16 lipca) ruszają zapisy na nieodpłatne półkolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina.

Zapisów można będzie dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne na numer telefonu podany w poniedziałek na naszej stronie internetowej.

Zapisy na kolejne turnusy będą dokonywane sukcesywnie w miarę zbliżającego się terminu półkolonii, o czym będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

Oferta półkolonii obejmuje trzy dwutygodniowe turnusy, podczas których najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Terminy poszczególnych turnusów półkolonii przedstawiają się następująco:

 • od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników od 23 lipca br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób;
 • od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników od 16 lipca br.) – organizator: Green Project Tomasz Wójcik. Liczba uczestników: 60 osób;
 • od 13 sierpnia do 24 sierpnia br. (nabór uczestników od 6 sierpnia br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób.

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 • półkolonie w Gostyninie
 • półkolonie w Gostyninie
 • półkolonie w Gostyninie

Dobra zabawa z "Letnią Akademią Zdrowia"

Jak już pisaliśmy Miejskie Centrum Kultury prowadzi zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży pn. "Letnia Akademia Zdrowia". Dzień 7 w „Letniej Akademii Zdrowia” był czasem relaksu, który rozpoczął się malowaniem mandali, które jest wyciszające i odprężające i regenerujące organizm. Potem odbywały się niezobowiązujące zabawy swobodne na świeżym powietrzu. Uczestnicy zajęć zbierali siły na kolejny, tym razem pracowity dzień.

Bohaterem 8 dnia zajęć była wytłaczanka do jajek. Z porwanej lub powycinanej wytłaczanki dzieci tworzyły kwiaty, warzywa, zwierzęta i wiele innych ładnych przedmiotów. Pomysły okazały się bardzo oryginalne, a możliwości papierowego pudełka na jajka wręcz nieograniczone. W drugiej części zajęć wszyscy bawili się w dekoratorów urodzinowych kopert. Następnie dla relaksu podczas zajęć rekreacyjnych odbyły się zabawy z piłką.

Źródło: MCK

 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK
 • Zajęcia w MCK

9 Rajd Motocykli Zabytkowych

Na rynku naszego miasta rozpoczął się właśnie 9 Rajd Motocykli Zabytkowych. Od godziny 10.00 w dniu dzisiejszym motocykliści pokonują próbę sprawnościową. Burmistrz Paweł Kalinowski ufundował nagrody dla najlepszych motocyklistów. Mieszkańcy Gostynina mogą podziwiać wspaniałe zabytkowe maszyny i umiejętności ich właścicieli.

Kolejne próby odbywać się będą dzisiaj w Oporowie, Gąbinie i Wiączeminie.

Natomiast jutro – 14 lipca br. motory można podziwiać w Nadleśnictwie Łąck i na Starym Rynku w Płocku.

Szczegółowe informacje znajduję się pod linkiem: www.weteranplock.pl

 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych
 • 9 Rajd Motocykli Zabytkowych

Trwają roboty budowlane na ul. Stodólnej

Zgodnie z umową zawartą 18 czerwca br. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Spółką BORA z Dobrzykowa rozpoczęły się roboty budowlane związane z modernizacją ulicy Stodólonej.
Zakres robót obejmuje remont nawierzchni ulicy w zakresie zfrezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonania nowej, remont zjazdów, remont odcinków chodników w zakresie przełożenia istniejącej kostki brukowej wraz z przełożeniem krawężników, wymiany krawężników, obrzeży i kostki betonowej, dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych, regulację wysokościową istniejących studzienek uzbrojenia terenu oraz wykonanie oznakowania poziomego. Termin realizacji umowy wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia.

 • Modernizacja ul. Stodólnej
 • Modernizacja ul. Stodólnej
 • Modernizacja ul. Stodólnej
 • Modernizacja ul. Stodólnej
 • Modernizacja ul. Stodólnej
 • Modernizacja ul. Stodólnej

Prognozowane opady deszczu i burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia: miejscami od 30 mm do 45 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze, lokalnie z gradem oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Wizyta w inwestycji MTBS-u

W dniu 13.07.2018 r. Burmistrz Miasta Gostynina p. Paweł Kalinowski wizytował inwestycję realizowaną przez MTBS w Gostyninie Sp. z o.o. z lokalizacją przy ul. 3 Maja 10A w Gostyninie.
Aktualnie zakończony jest 1 etap inwestycji obejmujący budowę budynku wielorodzinnego, garaży oraz parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą. Obecnie trwają procedury odbiorowe związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Trwa realizacja budynku mieszkalno-usługowego, w którym realizowane jest 8 lokali mieszkalnych i 1 usługowy.
Wszystkie lokale mieszkalne sprzedawane są na własność z udziałem w gruncie.

 

Foto: Urząd Miasta Gostynina i MTBS

 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie
 • Inwestycja realizowana przez MTBS w Gostyninie

MCK zaprasza na muzyczny Projekt Prowokacja

W tym roku również ruszył Uliczny Projekt Prowokacja, który cieszył się dużym powodzeniem w ubiegłym roku. W piątek 20 lipca br. miłośnicy winyli mają możliwość od godz. 10.00 w Miejskim Centrum Handlowym "Stara Betoniarnia" uczestniczyć w sesji winylowej na żywo pod nazwą "Muzyką pachnące winyle".

W imieniu organizatorów zapraszamy!

 • Muzyką Pachnące Winyle

Dziś ruszają zapisy na I turnus półkolonii

Od dziś (16 lipca) ruszają zapisy na nieodpłatne półkolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina.

Zapisów można dokonać poprzez zgłoszenia telefoniczne pod nr 504 699 072 i 608 632 852.

Nabór na kolejne turnusy będzie 23 lipca i 6 sierpnia – o czym będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

Oferta półkolonii obejmuje trzy dwutygodniowe turnusy, podczas których najmłodsi mają zapewniony bardzo ciekawy program animacyjny, uwzględniający program profilaktyczny, opiekę wychowawców oraz posiłek i napoje.

Terminy poszczególnych turnusów półkolonii przedstawiają się następująco:

- od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników od 23 lipca br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób ;

- od 30 lipca do 10 sierpnia br. (nabór uczestników od 16 lipca br.) – organizator: Green Project Tomasz Wójcik. Liczba uczestników: 60 osób;

- od 13 sierpnia do 24 sierpnia br. (nabór uczestników od 6 sierpnia br.) – organizator: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba uczestników: 45 osób;

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 • Happylandia

Stefan Zbieg patronem lucieńskiego stadionu

W sobotę - 14 lipca br. stadion w Lucieniu otrzymał imię pierwszego wiceprezesa Błyskawicy Lucień - Stefana Zbiega. Uroczystości na terenie stadionu rozpoczęły się mszą świętą

Przez księdza Dariusza Skoczylasa została poświęcona tablica pamiątkowa Stefana Zbiega, którą odsłonili: prezes klubu Krzysztof Kokosiński i wójt Gminy Gostynin - Edmund Zieliński.

Kwiaty i znicze złożyli m.in. burmistrz Paweł Kalinowski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki, dyrektor MOSiR Wiesław Adamski i sponsor Mazura Kazimierz Majchrzak.

Następnie odbył się turniej pamięci Stefana Zbiega, w którym wystąpiło sześć podzielonych na dwie grupy zespołów.

Do grupy A weszli juniorzy Błyskawicy Lucień, Delta Słupno oraz seniorzy Błyskawicy Lucień. W Grupie B rywalizowali: Unia Czermno, LKS Orzeł Goleszyn i Zorza Szczawin Kościelny.

Kiedy doszło do finału Delta Słupno zremisowała z Orłem Goleszyn 0:0, natomiast w karnych wygrała 2:1. Trzecie miejsce zajęła Zorza, a czwarte Błyskawica.

Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz Oldbojów Błyskawicy z Przyjaciółmi. W drużynie Oldbojów w bramce stali na zmianę burmistrz Paweł Kalinowski i Jacek Liziniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej. Obaj panowie grali kiedyś w Błyskawicy. Zawodnicy grali dwa razy po 30 minut i po godzinie mecz zakończył się remisem 3:3. W rzutach karnych zwyciężyli Przyjaciele wynikiem 2:1.

 

Źródło: gostynin24


 

 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24
 • Źródło: gostynin24

Tadeusz Biniewicz najlepszy na Sympozjum Rzeźbiarskim

Niedawno do Gostynina z V Międzynarodowego Sympozjum Rzeźbiarskiego w Kunstverein Landenfeld powrócił nasz lokalny artysta Tadeusz Biniewicz. Rzeźbiarz rywalizował z 5 innymi artystami z całego świata (z de Jong Orlando, Carmel Doherty, Marko Človek, Ping Qiu i Marbod Fritsch).

Podobnie jak do tej pory pan Tadeusz nie zawiódł własnych ale i naszych oczekiwań. Jego praca okazała się najlepsza i jako jedyna została zakupiona przez organizatorów. Nie można mówić w tym przypadku i zajmowaniu miejsc, gdyż każda z prac wykonywana była różnorodną techniką w odmiennym materialne.

Sam artysta mówi, że jego rzeźba w pełni go usatysfakcjonowała i zdobył uznanie w oczach organizatorów oraz usłyszał gratulacje i słowa podziwu od swoich koleżanek i kolegów biorących udział w sympozjum.

Panu Tadeuszowi gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy wytrwałości w dalszej pracy, gdyż na posesji rzeźbiarza znajduje się już ogromny kamień, z którego powstanie postać Dawida.

 • Austria
 • Chiny
 • Chorwacja
 • Holandia
 • Irlandia
 • Polska
 • Polska
 • Kamień na rzeźbę Dawida

Pierwsza gra kontrolna Mazura

W sobotę, 15 lipca 2018 r. seniorzy Mazura Gostynin rozegrali pierwsza grę kontrolną w ramach przygotowań do rundy jesiennej sezonu 2018//2019.

Mazur na boisku w Kruszynie koło Włocławka przegrał 1:3 z IV-Ligową Włocłavią.

Był to debiut na ławce trenerskiej Artura Kapeli. Testowane było nowe ustawienie oraz zawodnicy obserwowani byli pod kątem gry na nowych pozycjach na boisku.

Jedyna bramka dla Mazura padła przy stanie 1:0 dla rywali, po prostopadłym podaniu od Bartłomieja Debickiego w sytuacji sam na sam znalazł się Bartosz Komorowski, który podał jeszcze piłkę do Eryka Przybylskiego a młody 17-letni pomocnik Mazura trafił do pustej bramki.

Kolejna gra kontrolna w środę, 18 lipca 2018 r. g. 18:00 we Włocławku a rywalem będzie drużyna Lider (Liga Okręgowa Kujawsko-Pomorska).

Włocłavia Włocławek - Mazur Gostynin 3:1

Bramka dla Mazura: 43' Eryk Przybylski

Mazur: Hubert Borowy - Rafał Wilamowski, Piotr Dutkiewicz, Damian Skumórski, Bartosz Wiśniewski - Eryk Przybylski, Bartłomiej Dębicki, Damian Surmak, Mateusz Ostrowski, Bartosz Komorowski, Jakub Kustra;

zagrali także: Michał Matecki, zawodnik testowany

trener: Artur Kapela

Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/

 • Gra kontrola
 • Gra kontrola
 • Gra kontrola
 • Gra kontrola
 • grafika

Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca

Zakończyły się zajęcia zorganizowane przez Miejskie Centrum Kultury pn. Letnia Akademia Zdrowia. O tym, jak dzieci spędzały czas informowaliśmy na naszej stronie internetowej. Dobrą zabawę i uśmiechnięte buzie uczestników widać było na zdjęciach.

Ostatni dzień - w piątek trzynastego był pełen wrażeń. Nie zabrakło słodkości, bo grupa wybrała się do kawiarni na lody. Natomiast podczas zajęć teatralnych przebiegała rywalizacja w konkursie na najciekawszy scenariusz. Kolorowano krawężniki przed MCK, żeby pozostawić po sobie wielobarwny ślad.

Instruktorzy MCK-u już tęsknią za swoimi podopiecznymi i wspominają wspaniale spędzone chwile. Życzą wszystkim radosnych, bezpiecznych i udanych wakacji.

 

Źródło: MCK

 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca
 • Letnia Akademia Zdrowia dobiegła końca

Baw się śpiewająco na Zamku

Już dzisiaj (środa -18 lipca) od godziny 18.00 rusza na Zamku Gostynińskim karaoke night. Organizatorzy gwarantują wspaniałą zabawę w rytmie największych hitów. Impreza przewidziana jest na dziedzińcu, jednak w razie opadów deszczu uczestnicy karaoke night będą się bawić w sali kolumnowej.

Zapraszamy na Zamek.

„SMARTSTOP” na drodze i obozie harcerskim

W ramach niedzielnych działań „SMARTSTOP” gostynińscy policjanci prowadzili działania profilaktyczne w trakcie kontroli drogowych, ale też spotkali się z harcerzami wypoczywającymi na obozie w Zuzinowie.
Policjanci z gostynińskiej komendy przypominali kierowcom, że sekundy poświęcone na „zerknięcie” na telefon mogą kosztować życie. Spowolnienie reakcji na wydarzenia na drodze, niezauważanie przechodniów czy hamowanie z opóźnieniem to tylko jedne z niewielu skutków korzystania z telefonu przez kierowców.
Ponadto funkcjonariusze odwiedzili harcerzy na obozie w Zuzinowie. Policjanci tłumaczyli, że korzystanie z telefonu podczas przejścia przez jezdnię np. wysyłając sms-y czy też przeglądając strony internetowe, odwraca naszą uwagę od tego, co się dzieje na drodze. Przekonywali, ze jeżeli zamierzamy skorzystać z przejścia, powinniśmy schować telefon komórkowy do kieszeni. Mundurowi podkreślali, że gdy znajdziemy się na pasach, nasza uwaga powinna być skupiona na tym, co się dzieje na ulicy.


podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • Informacja KPP

Mazur w ulewnym deszczu zremisował bezbramkowo

W środę, 18 lipca 2018r. seniorzy Mazura Gostynin rozegrali w ramach przygotowań do sezonu 2018/19 drugą grę kontrolną z Liderem Włocławek. Była to ciężka jednostka treningowa, gdyż ze względu na silnie padający ulewny deszcz przez cały mecz we Włocławku obie drużyny zaliczały dużo niedokładności i strat a mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Najlepsze okazje do zdobycia goli to sytuacja z 36 minuty, kiedy to jeden z czwórki testowanych zawodników w Mazurze Gostynin w zamieszaniu podbramkowym spudłował z kilku metrów. Gospodarze natomiast zmarnowali okazje po strzale z dystansu w 68 minucie a Mazur uratowała poprzeczka.

Kolejna gra kontrolna to mecz z IV-ligowym Kujawiakiem Kowal w sobotę, 21 lipca 2018 r. o godz. 15:00 na Stadionie MOSiR w Gostyninie. Kibiców zapraszamy na to spotkanie

Lider Włocławek - Mazur Gostynin 0:0

Mazur rozpoczął w składzie: Hubert Borowy (46' Bartosz Tomczak) - zawodnik testowany (46' zawodnik testowany), Piotr Dutkiewicz, zawodnik testowany, Łukasz Kiełbasa (46' Michał Matecki) - Rafał Wilamowski (46' Bartłomiej Dębicki), Mateusz Ostrowski (46' Eryk Przybylski), zawodnik testowany, Bartosz Wiśniewski - Damian Surmak (46' Jakub Kustra), Bartosz Komorowski;

trener: Artur Kapela, asystent trenera: Paweł Kowalski


Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/news/article/bezbramkowy-remis-w-ulewnym-deszczu

 • Mazur druga gra kontrolna
 • Mazur druga gra kontrolna
 • grafika Mazur

Regatowy debiut

W ubiegły weekend 14-15.07.2018 r. reprezentacja najmłodszych członków Klubu Żeglarskiego HALS (8-10 lat), wzięła udział w swych pierwszych w życiu ogólnopolskich regatach. Zawody odbyły się w klasie Optimist - najmniejszym jachcie regatowym na świecie. Na regatach zameldowało się 43 zawodników z ośmiu klubów w tym z dwóch z samej czołówki rankingu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist. Regaty rozegrano na malowniczym jeziorku Deczno koło Świecia. Emocje dawały znać o sobie na każdym kroku, lecz nie przeszkodziło to młodym gostynińskim adeptom żeglarstwa, ukończyć zawody plasując się w poszczególnych biegach, tuż za plecami zawodników z doświadczonych klubów. Wiele doświadczeń i umiejętności, zdobytych na tych regatach stanie się podstawą do osiągania coraz to lepszych wyników, na następnych zawodach, na które wszyscy już niecierpliwie czekamy.

Tomasz Reszkowski

 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty

Uliczny Projekt Prowokacja odwołany

Miejskie Centrum Kultury informuje, że w związku z niestabilnymi warunkami pogodowymi, zaistniała sytuacja odwołania „Ulicznego  Projektu Prowokacja” ,planowanego na 20 lipca 2018 r.
Organizator zapewnia o ustaleniu nowego terminu, o którym niezwłocznie poinformujemy, a planowaną odsłonę wydarzenia rozszerzymy o dodatkową atrakcje.

 • Odwołanie Ulicznego Projektu Prowokacja

Ogłoszenie naboru wniosków na dotację celową

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz uchylenia zarządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) oraz Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina za zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, Burmistrz Miasta Gostynina zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Miasta Gostynina dla rodzinnych ogrodów działkowych w Gostyninie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r.

1) Ustala termin składania wniosków do 30 sierpnia 2018 roku.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchylam zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 • herb Gostynina

Parostatek w Trójmieście

Członkowie Klubu Seniora "Parostatek" z Gostynina 12 lipca br. wyruszyli na jednodniową wycieczkę autokarową do Trójmiasta. Seniorzy zwiedzili Sopot i Gdańsk, spacerowali po molo i uliczkami starego Gdańska podziwiając zabytki i chłonąc atmosferę tego wyjątkowego miejsca.

 

Źródło: Kazimierz Fabiszewski

 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta
 • Wycieczka do Trójmiasta

Wkrótce rozpocznie się modernizacja ul. Bema. Burmistrz podpisał umowę

W dniu dzisiejszym (20.07) Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę na modernizację ul. Bema w Gostyninie. Najkorzystniejszą ofertę na realizację tej inwestycji złożyła firma Bora sp. z o.o. z Dobrzykowa, która zgodnie z podpisaną dziś umową ma wykonać modernizację ulicy do końca listopada 2018 r.

Roboty budowlane polegały będą na przebudowie ul. Bema wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami tj. będą to:

 • roboty przygotowawcze terenu pod plac budowy;
 • sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni i jednego zjazdu;
 • zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnych, energetycznej i gazowej;
 • wykonanie wyrównania i uzupełnienia istniejącej podbudowy drogi w zakresie 5% powierzchni jezdni;
 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań;
 • wykonanie miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych gr. 8 cm;
 • wykonanie chodników z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, w obrębie przejść dla pieszych
 • przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm;
 • wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm;
 • wykonanie zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej Nr 3;
 • usunięcie karpin po ściętych drzewach;
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Oznakowanie poziome należy wykonać jako strukturalne, grubowarstwowe.

Dzięki niniejszej inwestycji zwiększy się poziom bezpieczeństwa na ulicy Bema, usprawniona zostanie komunikacja, a także zwiększy się liczba miejsc parkingowych.

 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema
 • Modernizacja ul. Bema

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami osiedla Zalesie

Burmistrz Paweł Kalinowski spotkał się w środę (18 lipca 2018 r.) z mieszkańcami osiedla Zalesie w celu poinformowania o działaniach podjętych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie w sprawie rozwiązania problemu wody na osiedlu.
W spotkaniu uczestniczył również Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Władysław Dziachan.

Aktualnie trwają zaawansowane prace projektowe nad wykonaniem wodociągu, który będzie włączony do wodociągu gminnego. Jest to rozwiązanie tymczasowe ponieważ w związku z budową Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym zaplanowane jest podłączenie osiedla do głównej nitki wodno-kanalizacyjej.

W czasie spotkania omówione zostały również inne problemy na terenie osiedla. Na przyszły tydzień planowane jest kolejne spotkanie - tym razem w Urzędzie Miasta z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wspólnoty mieszkaniowej w celu wypracowania planów działań na osiedlu Zalesie.

 • Spotkanie Burmistrza w mieszkańcami w Zalesiu
 • Spotkanie Burmistrza w mieszkańcami w Zalesiu
 • Spotkanie Burmistrza w mieszkańcami w Zalesiu

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z gminnego zasobu nieruchomości:

 

 • Wykaz do Zarządzenia

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba