Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uchwały 2022

Uchwała Nr 307/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Miasta Gostynina.
Załącznik nr 1. 
Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 308/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 i zasad udzielania pomocy w ramach tegoż programu.

Uchwała Nr 309/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.

Uchwała Nr 310/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2 i 3.

Uchwała Nr 311/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 312/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie.

Uchwała Nr 313/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022.
Załącznik.

Uchwała Nr 314/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 4.
Załącznik nr 5.
Załącznik nr 6.

Uchwała Nr 315/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

Uchwała Nr 316/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć.

Uchwała Nr 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej  z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

Uchwała Nr 318/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.
Załącznik 1,
c.d. załącznika 1.  
Załącznik 2

Uchwała Nr 319/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Uchwała Nr 320/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gostynina na lata 2022-2030.
  Załącznik.

Uchwała Nr 321/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 6010/10, 6010/7, 6010/9, 6010/13, 6011/9, 6013/11, 6014/9, 6016/6 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina ulicy Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Załącznik.

Uchwała Nr 322/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Uchwała Nr 323/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik 1,2.  
Załącznik 3, 4.

Uchwała Nr 324/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik 1. 
Załącznik 2.

Uchwała Nr 325/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022.
Załącznik.

Uchwała Nr 326/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik 1, 2.  
Załącznik 3.

Uchwała Nr 327/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik 1. 
Załącznik 2.

Uchwała Nr 328/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 329/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022-2025.
Głosowanie

Uchwała Nr 330/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
Głosowanie

Uchwała Nr 331/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2022.
Głosowanie

Uchwała Nr 332/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy. Głosowanie

Uchwała Nr 333/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.
Głosowanie

Uchwała Nr 334/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załączniki 1, 2.
 
Załączniki 3, 4, 5, 6, 7. 
Głosowanie

Uchwała Nr 335/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik 1.
Załącznik 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 336/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia: Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina. 
Załącznik.

Głosowanie

Uchwała Nr 337/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2022 rok.
Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 338/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2022.
Głosowanie

Uchwała Nr 339/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2022-2026.
Głosowanie

Uchwała Nr 340/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
Głosowanie

Uchwała Nr 341/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. 
Załącznik 1
.
Załącznik 2.
Załącznik 3, 4, 5
Załącznik 6.
Głosowanie

Uchwała Nr 342/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Głosowanie

 Uchwała Nr 343/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026. 
Załącznik.

Głosowanie

Uchwała Nr 344/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Szlezyngiera na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
Głosowanie

Uchwała Nr 345/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik Nr 1, 2.  
Załącznik Nr 3, 4, 5, 6.
Głosowanie

Uchwała Nr 346/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2034.
Załącznik Nr 1. 
Załącznik Nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 347/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania.
Głosowanie

Uchwała Nr 348/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2021 rok.
Głosowanie

Uchwała Nr 349/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Głosowanie

Uchwała Nr 350/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.
Załącznik - Statut.
Załącznik do Statutu.
Głosowanie

Uchwała Nr 351/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Sosnowej zlokalizowanej na działkach drogowych nr ewid. 3337/3, 3339/3, 3341/14, 3341/12, 3342/11, 3344/7, 4200/9, 4200/11, 4201/4, 4201/6, 4203/4, 4203/6, 4205/3, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 352/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik Nr 1 ,2. 
Załącznik Nr 3, 4, 5, 6.
Głosowanie

Uchwała Nr 353/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2024.
Załącznik Nr 1.
Załącznik Nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 354/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 329/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022-2025.
Głosowanie

Uchwała Nr 355/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik 1, 2. 
Załącznik 3, 4.
Głosowanie

Uchwała Nr 356/L/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik 1, 2.  
Załącznik 3, 4, 5, 6.
Głosowanie

Uchwała Nr 357/L/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik Nr 1. 
Załącznik Nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 358/LI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. 
Załączniki 1, 2. 
Załączniki 3, 4.
Głosowanie

Uchwała Nr 359/LI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dni 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 360/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr 134/XVII/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
Głosowanie

Uchwała Nr 361/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" w Gostyninie.
Głosowanie

Uchwała Nr 362/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina w roku szkolnym 2022/2023.
Głosowanie

Uchwała Nr 363/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 364/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.
Głosowanie

Uchwała Nr 365/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki nr ewid. 4753/16 zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Małkowskiego, działki nr ewid. 4756 zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Hubalczyków oraz działki nr ewid. 4764 zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Gerwatowskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina oraz aktualizacji przebiegu dróg ul. Małkowskiego, ul. Hubalczyków, ul. Gerwatowskiego.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3.
Głosowanie

Uchwała Nr 366/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik Nr 1, 2. 
Załącznik Nr 3, 4.
Głosowanie

Uchwała Nr 367/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik nr 1. 
Załącznik nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 368/LIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik 1, 2.

Załącznik 3, 4, 5.
Głosowanie

Uchwała Nr 369/LIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik nr 1.
Załącznik Nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 370/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Gostynina do Partnerstwa "Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka".
Głosowanie

Uchwała Nr 371/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
Głosowanie

Uchwała Nr 372/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
Głosowanie

INFORMACJA dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.

INFORMACJA dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2023 rok.

Uchwała Nr 373/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik Nr 1, 2.  
Załącznik Nr 3, 4.
Głosowanie

Uchwała Nr 374/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.                   
Załącznik nr  1.  
Załącznik Nr  2.
Głosowanie

Uchwała Nr 375/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Załącznik.

Uchwała Nr 376/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwestycji celu publicznego w zasięgu korony i systemu korzeniowego pomnika przyrody - drzewa z gatunku 'Dąb szypułkowy".
Głosowanie

Uchwała Nr 377/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025.
Głosowanie

Uchwała Nr 378/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i i ustalenia stawki tej opłaty.
Głosowanie

Uchwała Nr 379/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 380/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Głosowanie

Uchwała Nr 381/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 
Załącznik mapowy.

Głosowanie

Uchwała Nr 382/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29  listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Głosowanie

Uchwała Nr 383/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.
Załącznik 1, 2. 
Załącznik 3, 4, 5, 6, 7.
Głosowanie

Uchwała Nr 384/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik 1.
 
Załącznik 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 385/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2023.

Uchwała Nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.
Załącznik 1. 
Załącznik 2.

Uchwała Nr 387/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uchwała Nr 388/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzież i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 389/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego  nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.

Uchwała Nr 390/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z  dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr 391/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 'programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku". 
Załącznik.

Uchwała Nr 392/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miasta Gostynina.
Załącznik 1.   
Załącznik 2.

Uchwała Nr 393/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Uchwała Nr 394/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik 1, 2.  
Załącznik 3, 4, 5, 6, 7.

Uchwała Nr 395/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik 1. 
Załącznik 2.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt