Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uchwały 2021

Uchwała Nr 221/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.
Głosowanie

Uchwała Nr 222/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik 1, 2.   
Załącznik 3,4.
Głosowanie

Uchwała Nr 223/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik 1. 
Załącznik 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 224/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 225/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.
Głosowanie 

Uchwała Nr 226/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uznania petycji Stowarzyszenia "Polska Wolna od GMO" za niezasługującą na uwzględnienie.
Głosowanie

Uchwała Nr 227/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Głosowanie

Uchwała Nr 228/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2021.
Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 229/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2021.
Załącznik.

Głosowanie

Uchwała Nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie" oraz nadania jej statutu.
Głosowanie

Uchwała Nr 231/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r.
Głosowanie

Uchwała Nr 232/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.
Załącznik nr 1. 
Załącznik nr 1 c.d.   
Załącznik nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 233/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik 1, 2.   
Załącznik 3, 4, 5.
Głosowanie

Uchwała Nr 234/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik nr 1. 
Załącznik  nr 2.
Głosowanie

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt