Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uchwały 2020

Uchwała Nr 147/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
Załącznik Nr 1.   
Załącznik Nr 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 148/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę nr132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
Załącznik nr 1.  
Załącznik nr 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 149/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Gostynina.
Załącznik.
Głosowanie 
 
Uchwała Nr 150/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia częściowych ulg w opłacie za pobyt u opiekuna dziennego oraz w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" w Gostyninie. 
Głosowanie  
 
Uchwała Nr 151/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.
Załącznik Nr 1  
Załącznik nr1 c.d.  
Załącznik nr 2. 
Głosowanie
 
Uchwała Nr 152/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
Załącznik Nr 1  
Załącznik Nr 2, 3, 4.
Głosowanie 
 
Uchwała Nr 153/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
Załącznik Nr 1  
Załącznik Nr 2.
Głosowanie 
 
Uchwała  Nr 154/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Głosowanie
 
Uchwała Nr 155/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020  r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2020.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 156/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na 2020 rok.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 157/XX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
Załącznik nr 1.  
Załącznik nr 2, 3, 4.
 
Uchwała Nr 158/XX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
Załącznik nr 1.   
Załącznik nr 2.
 
Uchwała Nr 159/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina".
Załącznik.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 160/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie ujednolicenia architektury obiektów tymczasowych handlowych i handlowo - usługowych lokalizowanych na terenie miasta Gostynina.  Głosowanie
 
Uchwała Nr 161/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 4774/18, 4774/13, 4774/9, 4774/6 i 4774/3 o konturze "dr" zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. Hubalczyków, działki nr ewid. 4475 o konturze "dr" zlokalizowanej w ciągu ul. A. Małkowskiego oraz działki nr ewid. 4747/7 i 4748/4 o konturze "dr" zlokalizowanej w ciągu ul.Honorowych Dawców Krwi oraz ustalenia jej przebiegu.
Załącznik graficzny.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 162/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach nr ewid. 5004, 4482 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, ul.Gerwatowskiego do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Załącznik graficzny.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 163/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Regulamin.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 164/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2020 rok. 
Głosowanie
 
Uchwała Nr 165/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2020.  
Głosowanie
 
Uchwała Nr 166/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. 
Głosowanie
 
Uchwała Nr 167/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2020.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 168/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 169/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 170/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę  Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
Załącznik 1,2.  
Załącznik 3, 4, 5, 6, 7.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 171/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.  
Załącznik 1.
    
Załącznik 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 172/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 173/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o  stanie Gminy Miasta Gostynina.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 174/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Adama Matyszewskiego na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 175/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Adama Matyszewskiego na działalność p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 176/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Stanisława Zaremby o rozpatrzenie konfliktu w ramach Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 177/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 134/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 178/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 179/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
Załącznik nr 1.  
Załącznik Nr 2, 3, 4.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 180/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
Załącznik Nr 1  
Załącznik Nr 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 181/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 182/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta  Gostynina za 2019 rok.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 183/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 184/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 408/LXXIX/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Rady Miasta Gostynina w sprawie ustalenia maksymalnej liczby  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina. 
Głosowanie
 
Uchwała nr 185/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 409/LXXIX/2018 Rady Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 186/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  Załącznik.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 187/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023.
Załącznik.

Głosowanie
 
Uchwała Nr 188/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020 .
Załącznik 1,2.
  
Załącznik 3.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 189/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
Załącznik 1
 
Załącznik 2.

Głosowanie
 
Uchwała Nr 190/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniająca  Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
Załącznik nr 1, 2.  

Załącznik nr 3, 4, 5.
 
Uchwała Nr 191/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
Załącznik nr 1. 
 
Załącznik nr 2.
 

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt