Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sylwestrowa noc za nami

W nocy z 31 grudnia 2023 na 1 stycznia 2024 r., rynek miasta zamienił się w bajecznie kolorową imprezę sylwestrową. Wspaniałą muzykę i część koncertową zapewnił zespół Concord, na czele z niezastąpionym Jarosławem Głodkiem. Pokaz laserowy, który wprowadził wszystkich w Nowy Rok 2024, wykonała firma LASERPROFI. Przed samą północą życzenia Noworoczne, mieszkańcom i przybyłym gościom, przekazał Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski wraz z Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.


Wszystkim Państwu, życzymy pomyślności w Nowym Roku 2024, radując się, że tak licznie postanowiliście spędzić tę wyjątkową noc właśnie na rynku miasta.

Zdjęcia: MCK oraz Laserprofi

 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester
 • Sylwester

Setne urodziny Pani Czesławy Suwalskiej voto Kacprzak

1 stycznia 2024 r. mieszkanka naszego miasta, Pani Czesława Suwalska voto Kacprzak, obchodziła swoje setne urodziny. Pani Czesława urodziła się w Nowej Wsi, ale jest stałą mieszkanką Gostynina i długoletnim pracownikiem zakładu POLAM. Jubliatka doczekała się trójki dzieci, siedmiu wnuków, jedenastu prawnuków i trzech praprawnuków.

Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia i życzymy kolejnych lat w dobrym zdrowiu!

 • Kacprzak foto
 • Kacprzak życzenia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia

Lp.

Działka nr,

powierzchnia

lokalizacja

księga wieczysta

 

Przeznaczenie

w mpzp

 

Opis nieruchomości

 

Cena wywoławcza

 

1.

 

 

działka:  3320

powierzchnia: 3623m. kw.

ul. 18 Stycznia

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium gminnym teren działki jest oznaczony symbolem MN – obszar o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, około 1 km. od rynku, przy jednej  z głównych ulic przelotowych (ul. 18 Stycznia), ma kształt dość regularny – zbliżony do trapezu, część jej terenu przylega do ulicy 18 Stycznia, a od strony północnej posiada dostęp do ul. Iwaszkiewicza. Teren działki ma możliwość podłączenia do głównych mediów komunalnych w ulicy 18 Stycznia (woda, prąd, gaz, kanalizacja).

 

 

 

400.000,00 zł.

Pierwszy przetarg był przeprowadzony w dniu:20.04.2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg był przeprowadzony w dniu:31.05.2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg był przeprowadzony w dniu:14.07.2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg był przeprowadzony w dniu: 28.09.2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Piąty przetarg był przeprowadzony w dniu: 22.11.2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Szósty przetarg był przeprowadzony w dniu: 28.12.2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu  06.02.2024 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej  w sali nr 213 Gminy Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 31.01.2024 r. (włącznie) na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina .
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22,  pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.


Gostynin, dnia 04.01.2024r.


Burmistrz Miasta Gostynina 
Paweł Witold Kalinowski                                                                                                                                                                                                                
Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od 04.01.2024r. do 05.02.2024r.       

Uwaga na oblodzenia

IMGW ostrzega, że w dniu 04 stycznia od godz. 19.00 do godz. 9.00 dnia 05 stycznia 2024 roku, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, lokalnie -6°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C, lokalnie -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się miejscami do środy 11.01.2024 r.
                  

 • Uwaga na oblodzenia

Kolędowanie uczniów "Jedynki" wzruszającym wydarzeniem artystycznym 

Piękny zwyczaj bożonarodzeniowy – śpiewanie znanych w Polsce i na świecie kolęd oraz staropolskich pastorałek – kultywuje młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Uczniowie zaprezentowali, 3 stycznia br., utwory w  efektownym przedstawieniu słowno-muzycznym „Kolędujmy Małemu” zaproszonym gościom na sali gimnastycznej swojej szkoły. Uczestnikami wydarzenia byli burmistrz Paweł Kalinowski i Andrzej Reder Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Do wspólnego kolędowania włączyli się także nauczyciele, rodzice i emerytowani pracownicy placówki. Wśród utworów znalazły się liturgiczne kolędy od najdawniejszych do tych współczesnych, te które najbardziej lubimy śpiewać lub słuchać. Soliści prezentowali je w śpiewie solowym i chóralnym. W programie zobaczyć można było pokazy taneczne do melodii związanych z okresem bożonarodzeniowym oraz posłuchać wykonania gry na instrumentach muzycznych.

Za kultywowanie tradycji narodowych, będących ważnym elementem naszej historii i pięknie przygotowany program, podziękował burmistrz Paweł Kalinowski, przekazując na ręce dzieci przepyszne słodkości. Gospodarz miasta złożył licznie przybyłym gościom życzenia na rozpoczęty Nowy Rok 2024.

W programie wystąpili soliści: Melania Nowacka, Anna Gach, Michalina Milczarek, Teresa Rudzińska, Marcel Maciejewski, Nadia Machała, Gabriela Górecka, Gabriela Ostrowska, na skrzypcach grała Maria Kaczmarek, taniec do scherza h moll Fryderyka Chopina zaprezentowała Alicja Biegańska, a taniec aniołków dzieci z klasy II a. Uroczystość prowadzili Julia Kiełbasa i Bartosz Krysiak.

Wzruszające kolędowanie przygotowali nauczyciele placówki. Scenariusz opracowała pani Monika Majewska, tańce panie Katarzyna Jankowska i Barbara Paliwoda. Do realizacji wydarzenia włączyły się panie: Oksana Różycka, Joanna Zielińska, Karolina Adamowska, Renata Kaźmierska, Alicja Krupska. Za oprawę muzyczną i chór odpowiadał Tomasz Sarniak. Dekoracje własnoręcznie wykonały panie Anna Michalak i Alicja Żółtowska. Oświetlenia udostępnił pan Piotr Koperski.
Za wkład pracy wykonawcom i nauczycielom podziękowała Magdalena Andrzejczak dyrektor szkoły.   
           

 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"
 • Kolędowanie w "Jedynce"

Oferta w trybie małej dotacji

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 03.01.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, ul. Polna 9, Gostynin, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznastwa pn. "Zimowiska parafialne w Zakopanem".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 12.01.2024 r. do godziny 12.00:

- przesyłając na adres e-mail: aneta.trojanowska@gostynin.pl.

- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta
Formularz uwag

Wyniki ostateczne konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta Gostynina dokonał wyboru oferty i ogłosasza wyniki konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem nr 146/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”.


Wybrany podmiot wraz z kwotą dotacji wskazany jest w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

Konieczna weryfikacja taksówkarzy

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, od dnia 17 września 2023 r. zmianie uległy m.in. przepisy w sprawie podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówką.
W wyniku zmian w ustawie, na przedsiębiorców posiadających licencję na przewóz osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał licencję, poniższych dokumentów:

 • wniosek z prośbą o weryfikację kierowców i licencji wydanych przed 17 września 2023 r.;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego: zaświadczenie to jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania,
  (obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz),
 • kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),
 • kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),
 • kopia prawa jazdy, a w przypadku dokumentu wydanego za granicą, tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.


Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do 31 marca 2024 r. w Wydziale Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, ul. Rynek 26, pok. 305. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność jedynie do 30 czerwca 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina

Gostynin, 2024.01.08.

IGP.  6730.51.2023

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem z dnia 27.09.2023 r. (uzupełnionym dnia 12.10.2023 r.) dotyczącym wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części obiektu w zakresie podziału lokalu usługowego nr 10 na dwa odrębne lokale usługowe,  na części działki nr ew. 3108/8  położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja, została wydana decyzja nr 2/2024 z dnia 05.01.2024 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla w/w inwestycji, w związku z powyższym informuję, że od niniejszej decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie tut. Organ przypomina, że zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego: w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 08.01.2024 r. Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oryginał podpisał:                         

Burmistrz Miasta Gostynina
mgr Paweł Kalinowski

Uwaga, silny mróz!

IMGW informuje, że od godz. 21:00 dnia 08.01.2024 do godz. 09:00 dnia 09.01.2024 prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 • Uwaga, silny mróz

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego Gminy Miasta Gostynina

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Vectra o nr rej. WGS 60H4.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09 – 500 Gostynin

2. Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem:
- Samochód osobowy marki Opel model Vectra – C 2.2 MR02 E3
- rok produkcji - 2003
- pojemność silnika - 2198 cm³
- moc silnika - 108 kW (147KM)
- rodzaj paliwa – benzyna
- kolor powłoki lakierowej – czarny
- wskazanie drogomierza - 302615 km
- rodzaj skrzyni biegów – manualna
- rodzaj napędu - przedni
- rodzaj nadwozia – sedan
- dopuszczalna masa całkowita – 1870 kg

3. Informacje dodatkowe:
- ubezpieczenie OC ważne do 31.12.2024 r
- brak ważnego przeglądu technicznego,
- samochód niesprawny technicznie (niezidentyfikowana awaria silnika i niesprawny akumulator).

4. Dodatkowo z pojazdem przekazujemy:
- dwa komplety kluczyków,
- dowód rejestracyjny pojazdu nr 3576894,
- kartę pojazdu KP/AAA 3144378

Minimalna cena wywoławcza wynosi 5.300 zł brutto (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Miejsce i termin składania ofert

Oferty pisemne należy składać w terminie do 24 stycznia 2024 r do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 pok. 208 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu Opel Vectra. Nie otwierać przed dniem 24.01.2024 godz. 10.00”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Gostynina pok. 213.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód

Samochód można oglądać w dniach 10 - 23.01.2024 r. w godz. 9.00 – 14.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem 24 236 07 20.

Inne informacje
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta,
- numer telefonu, e-mail Oferenta,
- numer NIP (w przypadku firmy)
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę,
- podpisany wzór umowy,
- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
- kryterium wyboru oferty: cena 100 %,
- oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane,
- oferta złożona po upływie wyznaczonego terminu pozostanie bez rozpatrzenia,
- oferta pozostanie bez rozpatrzenia, jeżeli nie będzie zawierała danych i dokumentów wymienionych w ogłoszeniu lub będą one niekompletne.

Załączniki:
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- załącznik nr 2 – wzór umowy
- załącznik nr 3 – oświadczenie
- załącznik nr 4 – klauzula informacyjna

Rewelacyjny koncert formacji VINCERO zachwycił gostynińską publiczność

W Sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbywało się już wiele koncertów, występowali artyści prezentujący różnorodne gatunki muzyczne. Tym razem (9.01.2024r.) trzej tenorzy z formacji Vincero - Mirosław Niewiadomski, Mariusz Adam Ruta i Bartosz Kuczyk zaprezentowali piękny i klimatyczny koncert noworoczny.

Tenorzy wyjaśnili, że nazwa formacji – Vincero oznacza zwycięstwo lub wygraną i taką przyjęli od 2023 roku. Zdecydowali się na to wyjście, gdyż nie chcieli być myleni z innymi trzema tenorami, których przecież na rynku artystycznym nie brakuje.

Jeśli chodzi o repertuar, to jest on przygotowywany raz na rok, oprócz tzw. utworów sztandarowych, które nie są wymieniane. Istnieje jeszcze możliwość wykonania piosenek, o które proszą przed koncertem na mediach społecznościowych przyszli odbiorcy.

Podczas koncertu słuchacze mogli podziwiać mistrzowskie wykonanie przez  tenorów utworów m.in.: Leonarda Cohena, Julio Iglesiasa, Franka Sinatry i wielu innych.

Utwory były wykonane w języku włoskim, polskim i angielskim.

Dopełnieniem występu była niesamowita konferansjerka Bartosza Kuczyka, który potrafił doskonale rozbawić przybyłą publiczność, w myśl stwierdzenia że tenorzy bawią się tak samo dobrze, a może i lepiej niż publiczność.

Przyjaźń nie tylko w życiu prywatnym jak i na scenie widać było podczas całego występu, a smaczku dodawały żartobliwe uszczypliwości.

Wykonawcom podziękował burmistrz Paweł Kalinowski wraz z zastępcą dyrektora Miejskiego Centrum Kultury – Anną Buraczyńską.  

Zebrani w Sali kolumnowej nagrodzili wykonawców z zespołem owacjami na stojąco.

 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero
 • koncert Formacji Vincero

Kondolencje dla pani Marzeny Ligockiej

 • Wyrazy współczucia dla p. Marzeny Ligockiej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400).
Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

 

„Czyste powietrze” w liczbach – zestawienie za okres od dnia 19.09.2018 do dnia 31.12.2023r.

Uwaga na marznące opady

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 21:00 dnia 10.01.2024 do godz. 11:00 dnia 11.01.2024 występowanie lokalnie słabych opadów marznącej mżawki lub słabego deszczu, powodujących gołoledź. Opady nie będą występować ciągle, a mogą pojawiać się jedynie okresami.

Oblodzenia - zalecamy zachowanie ostrożności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje od dnia 11.01.2024 do dnia 12.01.2024 zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -8°C.

Sportowe Ferie z MOSiR-em

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie serdecznie zaprasza w okresie ferii zimowych na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Zajęcia odbywać się będą w Hali Sportowej przy ul. Kutnowskiej oraz na Pływalni Miejskiej. Czas trwania zajęć odbywać się bedzie przez dwa tygodnie, począwszy od 15 stycznia br.

Na pływalni wstęp wynosi 3 zł za godzinę dla dzieci i młodzieży od 5 do 15 lat w godz. 9.00-14.00.

W dniach 15-19.01.2024 r. będą prowadzone zajęcia prywatne  z nauki doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 7-15 lat.

Zapisy będą sie odbywać w kasie pływalni. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia znajdującego się w kasie Pływalni.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Natomiast w Hali Sportowej MOSiR przygotowane są zajęcia dla dzieci i młodziezy w wieku 5-15 lat, w dniach 15-19.01.2024 r. w godzinach12.00-15.00.

W poniedziałki - piłka nożna, wtorek ABC tenisa ziemnego, w środę koszykówka, siatkówka, badminton, w czwartek - koszykówka, siatkówka, badminton a w piątek piłka nożna.

Od 22-26.01.2024 r. w godz. 12.00-15.00 - pon. piłka nożna, wtorek ABC tenisa ziemnego, środa - koszykówka, siatkówka, badminton, czwartek - koszykówka, siatkówka, badminton i piątek - piłka nożna.

Szczegóły zawarte są na plakacie.

 • Ferie z MOSiR-em

Bezpieczne ferie Gostynin 2024

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała materiały opisujące prawidłowe zachowanie się podczas sytuacji trudnych i niebezpiecznych.

Kondolencje dla Rodziny prof. Romualda Twardowskiego

 • Kondolencje

161. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego - 22.01.2024 r.

W imieniu organizatorów: Burmistrza Miasta Gostynina pana Pawła Kalinowskiego, Wójta Gminy Gostynin pana Edmunda Zielińskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin pana Jacka Liziniewicza - zapraszamy na obchody 161. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędą się 22 stycznia br. o godz. 11.00 przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem (przemówienia okolicznościowe, modlitwa za poległych i zapalenie światła pamięci.

Powstanie Styczniowe było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym. Miało poparcie międzynarodowej opinii publicznej. Było wojną partyzancką, w której stoczono ok. 1200 bitew. W oddziałach Powstania brało udział 200 tys. osób, zarówno z rodzin szlacheckich, ale też chłopstwa i mieszczaństwa

Oddajmy hołd Powstańcom Styczniowym.

 • Obchody 161 rocznicy Powstania Styczniowego

Uwaga na silny wiatr i zawieje śnieżne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 12:45 dnia 15.01.2024 do godz. 18:00 dnia 15.01.2024 r. miejscami wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu oraz zawieje śnieżne, podczas których widzialność może być ograniczona poniżej 100 m.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

Kosmiczna odyseja w "Jedynce"

Bal karnawałowy to dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie piękna tradycja i jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w trakcie trwania roku szkolnego. Jest to też czas niespodzianek, ponieważ każdy zastanawia się, jakie hasło przewodnie będzie obowiązywało tym razem uczestników balu i jaki strój należy przygotować?

Pamiętając rok ubiegły i wspaniałą zabawę w stylu disco lat 80-90, jedno jest pewne, przemieszczanie się w czasie nie stanowi tutaj dla nikogo żadnego problemu.

Tym razem, w dalekiej przyszłości, przedstawiciele istot pozaziemskich najechali na Ziemię, pojawiając się wśród na pozór bezbronnych uczestników balu, który odbywał się 11 stycznia 2024 r. w Jedynce. Wszyscy zgromadzeni w sali gimnastycznej wzięli tym samym udział w niezwykłej, pełnej wrażeń podróży do gwiazd pod nazwą Odyseja kosmiczna 2150. Mrugające światła, kolorowe lasery i kosmiczna muzyka przeniosły wszystkich w inną rzeczywistość. Wśród tańczących w blasku laserów i mrugających świateł można było dostrzec astronautów, ufoludków i dziwne, na codzień niespotykane istoty. Impreza nieziemska, niecodzienna, wyjątkowa, tak jak uczniowie Jedynki, którzy swym zaangażowaniem i kreatywnością potrafią zamienić pospolity bal karnawałowy w niezwykłe widowisko.


Anna Pakulska
SP1 Gostynin

 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • 20240111_175313
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce

Mistrzostwa Wielkopolski Taekwon-do - Pogrzybów 2024

W minioną niedzielę (14.01.2024) w Pogrzybowie (Ostrów Wielkopolski) odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Taekwon-do.

Na matach odliczyło się 678 uczestników z całej Polski, z czego Klub Taekwon-do Hwarang z Gostynina reprezentowało 15 osób.

Zawodnicy z Gostynina zdobyli w sumie: 9 złotych, 2 srebrne i 6 brązowych medali. 

Zawody wchodzą w skład Cyklu Pucharu Polski, a już niebawem kolejne - Mistrzostwa Kujaw w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy na treningi. Szczegóły dostępne są na stronie: www.hwarang.pl

 

 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin
 • Taekwondo Gostynin

IMiGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 19:00 dnia 17.01.2024r. do godz. 06:00 dnia 18.01.2024r. słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Bezpieczeństwo na lodzie - KPP informuje

Ferie, to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują zawsze, także podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych.

Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z uroków zimy, aby uchronić się przed podejmowaniem spontanicznych, nieprzemyślanych decyzji wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne.  Mimo zagrożeń, jakie wiążą się z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne, osób nieodpowiedzialnych nie brakuje. Takie pokrywy lodowe bywają zdradliwe. Mimo, że przy brzegach lód w wielu miejscach wydaje się gruby, to kilka kroków dalej może być bardzo cienki i kruchy.

Szczególnym zagrożeniem są miejsca, gdzie pod lodem cały czas przepływa nurt, takie jak rzeki. Równie niebezpieczne są stawy, jeziora, czy zalane wodą wyrobiska, na które bezwzględnie powinniśmy zakazać wchodzenia dzieci, które w pobliżu takich zbiorników nie powinny znajdować się bez opieki osób dorosłych. Pokrywa lodowa pokryta niejednokrotnie śniegiem, jest bardzo zdradliwa, śnieg zasłania np. pęknięcia, pęcherzyki powietrza, czy zamarzniętą roślinność oraz nie pozwala na wstępną, wzrokową ocenę stanu lodu. Grubość lodu wymieniana jako wystarczająca do utrzymania poruszającego się człowieka to 10 centymetrów lodu czystego. Niestety większość osób wchodzących na lód nie ma możliwości sprawdzenia grubości pokrywy lodowej oraz ocenienia jej pod względem wytrzymałości. Nie można też zdobyć pewności, że w każdym rejonie zamarzniętego zbiornika wodnego pokrywa lodowa posiada tę sama grubość i właściwości – wiele czynników związanych m.in. z nurtem, bogatą podwodną roślinnością, ujściem kolektorów ściekowych czy przepompowni wodnych oraz innych czynników wpływa znacząco na obniżenie wytrzymałości nośnej lodu.

Jeśli lód się załamie, człowiek nie jest w stanie sam wyjść na powierzchnię. Kilka minut spędzonych w zimnej wodzie prowadzi do wyziębienia organizmu, utraty sił, przytomności i w konsekwencji śmierci. Człowiek w tak lodowatej wodzie jest w stanie wytrzymać jedynie przez 5 minut.

Aby nie doszło do tragedii, apelujemy, aby nie wchodzić za zamarznięte zbiorniki wodne.

Jeżeli mimo zagrożenia wejdziesz na zamarznięty zbiornik, musisz wiedzieć, jak postępować w przypadku załamania się lodu:

- jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, pilnie wróć na ląd; w razie pękania lodu należy starać się zmniejszyć nacisk na lód, poprzez spokojne położenie się na nim, co spowoduje rozłożenie ciężaru ciała na większą powierzchnię, należy jak najszybciej próbować wracać na ląd,

- jeżeli lód załamie się pod tobą, oszczędzaj siły, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wzywaj pomocy,

- za wszelką cenę staraj się nie wpłynąć pod lód,

- próbuj się wydostać, jeżeli posiadasz kolce lodowe, przy ich pomocy powoli wyczołgaj się na lód, a po wydostaniu się z wody przeczołgaj się dalej, nie wstawaj.

Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy służb pod numerem 112, a do czasu ich przyjazdu, jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj podczołgać się na taką odległość, aby możliwe było podanie tego typu przedmiotu poszkodowanemu, przy zachowaniu własnego bezpieczeństwa.

Korzystanie z zamarzniętych zbiorników wodnych jest możliwe. Nie jest objęte żadnym prawnym zakazem. Jednak należy pamiętać, że uprawianie sportów zimowych powinno być zawsze zorganizowaną i nadzorowaną przez ratowników formą rekreacji. Niedopuszczalne jest natomiast impulsywne, nieprzygotowane i często samotne wchodzenie na zamarznięte jeziora, czy rzeki.

Apelujemy o korzystanie ze sztucznych lodowisk zorganizowanych w wielu powiatach garnizonu mazowieckiego:

Ostrołęka, ul. Witosa 1 przy MOSiR,

Płock, ul. Stary Rynek przy MOSiR ,

Radom, ul. Bulwarowa ,

Siedlce, ul. Bolesława Prusa 6,

Białobrzegi Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach,

Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60,

Glinojeck, ul. Parkowa 22 ,

Garwolin, ul. Olimpijska 2,

Kozienice, ul. Legionów 4,

Mława, ul. Kopernika 38,

Ostrów Mazowiecka, ul. Henryka Trębickiego 10 przy MOSiR,

Płońsk, ul. Mikołaja Kopernika 3,

Przasnysz, ul. Mazowiecka 25,

Pułtusk, ul. New Britain 1,

Sierpc, ul. Świętokrzyska 26 przy MOSiR,

Sochaczew, ul. Olimpijska 3,

Wyszków, ul. Pułtuska 84 – lodowisko kryte, ul. Geodetów 45 przy PSP nr 5,

Zwoleń, ul. dr Perzyny 11,

Żyrardów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 29.

 

Źródło: KPP

mł. asp. Ewelina Neska-Król/K.K.

 • Bezpieczeństwo na lodzie - KPP

Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

W dniu 30 stycznia  2024 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXX  sesji 0ady Miejskiej -  VIII kadencji w Gostyninie.

Porządej sesji przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.    Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4.    Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja dyrektorów miejskich instytucji kultury o reali¬zacji zadań statutowych w roku 2023:
1)    Miejskie Centrum Kultury;
2)    Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.
6.    Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji zadań statuto¬wych w roku 2023.
7.    Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na rok 2024” przez Burmistrza Miasta.
8.    Informacja Burmistrza Miasta o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2023 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”. 
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.
11.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024.
12.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2024.
14.    Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2024.
15.    Przyjęcie protokołu z LXVIII, LXIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
16.    Sprawy różne.
17.    Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Czy zdajesz sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie za sobą spalanie w domowych piecach odpadów, w tym m.in. plastików?

Czy wiesz, że jest to proceder niezgodny z prawem? Masz świadomość, że prawidłowa segregacja odpadów pozwala odzyskać z nich cenne surowce i oszczędzić zasoby naturalne?

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji Plastics Europe Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” (Kolejny powód, żeby nie palić plastikowymi śmieciami - Plastics Europe PL)

Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko.

 • plakat

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu gostynińskiego w 2024 roku

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie jest przechowywane w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Na terenie powiatu gostynińskiego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się osobiście w punkcie pomocy.
Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 702). Podmiot ubiegający się:
- o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem: kopie wszystkich zaświadczeń 
- o pomoc de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Umówienia terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod  numerem telefonu 539 522 155 lub na adres e-mail: npp@gostynin.powiat.pl w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30. Zapisy na wizytę odbywają się z zachowaniem anonimowości osoby zgłaszającej (przy ustalaniu terminu podaje się jedynie inicjały).
Zapisu na wizytę można dokonać również online na stronie Powiatu Gostynińskiego pod adresem: www.gostynin.powiat.pl, korzystając z zakładki: Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi lub poprzez BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie pod adresem: http://bip.gostynin.powiat.pl/, korzystając z zakładki:  Ogłoszenia - Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna - Zapisy online.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w Punktach: nr    1     - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-11.30)  oraz nr 2 - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-15.30)  usytuowanych w lokalu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pokój numer 6.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2013 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wymienionym osobom może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W przypadku zorganizowania wizyty w ww. miejscu osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności  uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia się na odległość.
Zgłoszenia można przekazać:
•    pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin,
•    pocztą elektronicznej na adres: org@gostynin.powiat.pl,
•    skrytka ePUAP adres: 2t399jfvv1/skrytka
•    osobiście: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 539 522 155. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww. dokumentów i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, 
z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady 
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 Nieodpłatna mediacja obejmuje: 
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego 
w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja  nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatną  mediację prowadzi mediator. Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.  
W Powiecie Gostynińskim nieodpłatna mediacja udzielana jest przez mediatora w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz przez mediatora w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie. Spotkania 
z mediatorami organizowane są w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez osobę uprawnioną, w terminie dogodnym dla stron (w godzinach otwarcia punktów pomocy). 
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy (część A), przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej wypełniane są przy jej udziale, to jest: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, źródło dochodu 
w gospodarstwie domowym i liczba członków w gospodarstwie domowym oraz miejsce zamieszkania. Karty pomocy i oświadczenia przechowywane są w sposób uniemożlwiający powiązanie ich ze sobą (dane zawarte w karcie A są anonimowe, nie ma możliwości powiązania ich z osobą, która je przekazała).
Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim:
Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę 
(tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na terenie powiatu gostynińskiego.
Ankietę należy złożyć:
•    bezpośrednio po udzielonej pomocy do urny znajdującej się w poczekalni  danego punktu, w którym udzielana była porada prawna lub
•    w późniejszym terminie przesłanie listownie wraz ze wskazaniem numeru punktu oraz nazwiska i imienia osoby udzielającej porady prawnej, w którym uzyskała pomoc na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin lub w formie elektronicznej na adres: org@gostynin.powiat.pl, ePUAP adres: 2t399jfvv1/skrytka.
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gostynińskiego podejmuje Starosta Gostyniński, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie Powiatu, a także przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13 oraz w Punktach.

Harmonogram poboru krwi w Gostyninie w roku 2024

Realizacja poboru krwi w ambulansie RCKiK w Warszawie ustawianym w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 15, przy markecie Kaufland w pierwszy poniedziałek miesiąca.
Rejestracja Dawców w godz. 9.00 – 13.00.

 

MIESIĄC

DZIEŃ

STYCZEŃ

-

LUTY

5

MARZEC

4

KWIECIEŃ

-

MAJ

6

CZERWIEC

3

LIPIEC

1

SIERPIEŃ

5

WRZESIEŃ

2

PAŹDZIERNIK

7

LISTOPAD

4

GRUDZIEŃ

2

UWAGA: RCKiK w Warszawie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planie akcji krwiodawstwa na każdym etapie jej realizacji. W dniu oddania krwi przed udaniem się na akcję krwiodawstwa prosimy o sprawdzenie ewentualnych zmian w planie.

 • logo RCKiK

Dodatek osłonowy w roku 2024

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że można składać  wnioski o dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy przysługuje:
1.    Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca).
2.    Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
3.    W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Dodatek osłonowy wyniesie:
•    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
•    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
•    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
•    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
•    286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
•    429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
•    607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
•    822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. 
Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać:
1.    papierowo w Urzędzie Miasta Gostynina – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa 22
2.    elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W załączeniu druk wniosku

Pogoda

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 18:00 dnia 20.01.2024 do godz. 09:00 dnia 21.01.2024 r. zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, przy gruncie do -6°C.

Uczciliśmy pamięć o Powstańcach Styczniowych

W dniu dzisiejszym (22 stycznia br.) uroczyście obchodziliśmy 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, która odbyła się w Gaśnem przy Pomniku Powstańców Styczniowych.

Wśród przybyłych gości była p. Marlena Mazurska kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku.

Na początku wszyscy zebrani na uroczystości odśpiewali hymn państwowy.

Podczas wystąpienia burmistrz Paweł Kalinowski powiedział m.in.: „Bilans zrywu był tragiczny – odbywały się zsyłki na Syberię, konfiskaty majątków powstańców oraz intensywna rusyfikacja społeczeństwa polskiego. Została całkowicie zlikwidowana autonomia Królestwa, zabroniono używania języka polskiego. Naród poniósł ogromne straty – ludzkie, ekonomiczne oraz kulturowe”.

Następnie modlitwę za poległych odmówił ks. proboszcz Krzysztof Jończyk, a po niej delegacje złożyły znicze i kwiaty.

 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Oferta w trybie małej dotacji

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 23.01.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Hufca ZHP Gostynin, ul. Kutnowska 7a lok. 34/35, Gostynin, na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznastwa pn. "Harcerski Rajd z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2024 r.".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 30.01.2024 r. do godziny 12.00:

 • przesyłając na adres e-mail: aneta.trojanowska@gostynin.pl.
 • osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta
Formularz uwag

Prognozowany silny wiatr i lokalnie burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 07:00 dnia 24.01.2024 do godz. 07:00 dnia 25.01.2024 r. wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Ratujemy miejskie zabytki Gostynina – podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. T. Kościuszki 5

Gmina Miasta Gostynina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to 97.020,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie. Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniesie 99.000,00 zł, co oznacza, że można będzie zrealizować to zadanie przy udziale wkładu własnego w wysokości zaledwie 1.980,00 zł. Wykonawcą opracowania będzie firma BRiRPB HOL-BUD sp. z o.o. z Gostynina, która ma czas do 23 grudnia 2024 r., aby przekazać Gminie Miasta Gostynina opracowaną dokumentację wraz z decyzją organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych.

Drewniany budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 powstały ok. XIX w. Jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 31.  Obiekt znajduje się na obszarze „Zespołu staromiejskiego miasta Gostynina” wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 531. Obecnie dla tego budynku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wpisania go do rejestru zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego.

Budynek wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu z uwagi na jakość pierwotnie zastosowanych materiałów oraz długi okres eksploatacji. Po pożarze budynku w 2022 r. mieszkający w nim lokatorzy zostali wykwaterowani. Obecnie obiekt nie jest zamieszkały i częściowo wycofany z użytkowania.

Projekt będzie obejmował remont lub przebudowę wszystkich elementów budynku w celu uzyskania pełnej wartości użytkowej obiektu. Oznacza to, że kompleksowa dokumentacja obejmie także instalacje, przyłącza oraz zagospodarowanie działki. Projekt dostosuje budynek do planowanych funkcji - świetlicy środowiskowej oraz siedziby stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 

Sporządzona dokumentacja pozwoli Gminie Miasta Gostynina na wystąpienie o dofinansowania do kolejnych instytucji rządowych i unijnych o pieniądze na wykonanie prac budowlanych.

 • ul. Tadeusza Kościuszki 5
 • ul. Tadeusza Kościuszki 5
 • ul. Tadeusza Kościuszki 5

Uwaga na silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje od godz. 07:00 dnia 25.01.2024 do godz. 14:00 dnia 25.01.2024r. na terenie powiatu gostynińskiego wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu.

XII Chóralny Koncert Kolęd i Pastorałek - uczta dla uszu i duszy

W magiczny wieczór 21 stycznia 2024 roku, Rzgowski Chór "Camerata" z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie zorganizował XII Chóralny Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele św. Stanisława B.M. Wydarzenie to okazało się prawdziwą ucztą dla uszu, prezentując wspaniałe wykonania aż ośmiu grup chóralnych.
- Różnorodność Brzmień: Polskie, Tradycyjne, Starofrancuskie i Ukraińskie Kolędy
Koncert nie tylko zaskoczył różnorodnością grup, ale także bogactwem repertuaru. Słuchacze mieli okazję delektować się zarówno klasycznymi polskimi kolędami, jak i tradycyjnymi pastorałkami. Dodatkowo, melodie starofrancuskie i ukraińskie wprowadziły unikalny, międzynarodowy wymiar, łącząc wszystko w jednym pięknym języku - polskim.
- Wspaniałe Premiery i Starannie Wyselekcjonowany Repertuar.
RC Camerata rozpoczęła koncert od serdecznego powitania kolędą "Dzisiaj w Betlejem", a następnie zaskoczyła premierowymi utworami, takimi jak "Tryumfy Króla Niebieskiego" i "Jezus malusieńki". Obiecujący chór "Pochodnia" oraz Żeński Zespół Wokalny "Ale! Babki” dodali energii występami w pastorałkach i utworach z repertuaru zespołu Skaldowie.
- Występy z Całej Polski
Chóry z Piotrkowa Trybunalskiego, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego i Gostynina dostarczyły niezapomnianych chwil melodią i harmonią. Staropolskie utwory, ukraińskie pieśni i francuskie melodie, zagrane i zaśpiewane z pasją, przyniosły publiczności wyjątkowe przeżycia.
- Docenienie i Uznania
Burmistrz Rzgowa, Mateusz Kamiński, wyraził pełne uznania za piękno i regionalny zasięg koncertu. Atmosfera wydarzenia oraz sprawna organizacja zdobyły uznanie. Przybyli goście, w tym Zastępca Burmistrza Monika Pawlik i Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka, również wyrażali podziw dla wysiłku wszystkich zaangażowanych.
- Podziękowanie i Zaproszenie na Kolejny Rok!
Prowadząca koncert, Izabela Kijanka, podkreśliła starania wszystkich grup, które mimo statusu amatorskiego prezentują się jak prawdziwi profesjonaliści. Gospodyni wydarzenia dziękowała za przybycie i aktywność, zapraszając wszystkich wykonawców na tradycyjną herbatę i słodki poczęstunek.
- Zapraszamy do Oglądania Galerii
Choć koncert już za nami, zdjęcia wykonane przez redaktorów Włodzimierza Kupisza i Ryszarda Poradowskiego pozostaną jako piękna pamiątka tego wyjątkowego wydarzenia. Zapraszamy do oglądania i cieszenia się chwilą!
 
Źródło: https://www.facebook.com/ArceCantores
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek
 • chór Arce Cantores na koncercie kolęd i pastorałek

IMiGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 00:00 dnia 26.01.2024 do godz. 08:30 dnia 26.01.2024 r. zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

Jak bawili się seniorzy?

Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz zaproszeni goście, wśród których był Burmistrz pan Paweł Kalinowski wraz z małżonką doskonale bawili się podczas balu noworocznego i spotkania integracyjnego. Impreza odbyła się w sobotę 27 stycznia br. w „Starej Betoniarni”.

Przybyłych do MCH powitała prezes Związku – pani Alicja Lewandowska, która życzyła dobrej zabawy i radosnego nastroju.

Oprócz tańców przy muzyce zespołu „Family” z Jabłonowa Pomorskiego  odbywały się konkursy z nagrodami, dotyczące wiedzy o Gostyninie oraz różnego rodzaju zabawy. Dopełnieniem były dobre humory uczestników zabawy, którzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • DSC03432
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów
 • Bal u seniorów

Konkurs ofert w ramach rozwoju sportu. Zapraszamy do składania ofert

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. w ramach rozwoju sportu. 
Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Miasta Gostynina m.in. poprzez:

 1. realizację programów szkolenia sportowego;
 2. zakup niezbędnego sprzętu i strojów sportowych;
 3. pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych;
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych;
 5. wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

Zadania publiczne winny być zgodne z celami publicznymi, jakie zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina, wymienionymi w §1 Uchwały Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina tj.:

 1. osiągnięcie lepszych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 2. poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez ich uczestnictwo w zajęciach klubów sportowych,
 3. promocja sportu i aktywnego trybu życia,
 4. umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców.

Na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Miasta Gostynina przeznacza kwotę 400.000,00 złotych (czterysta tysięcy złotych).
Dofinansowanie nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny, stanowiący nie mniej niż 5% całkowitych kosztów zadania może mieć formę finansową lub pozafinansową. Wkład pozafinansowy może stanowić jedynie praca wykonywana nieodpłatnie przez wolontariuszy/ członków klubu, udokumentowana stosownym oświadczeniem. 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w roku 2024” w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, pok. nr 208 do dnia 19 lutego 2024 r. 

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

 

Foto: brgfx - freepik

Działania Burmistrza w zakresie infrastruktury sportowej w Gostyninie

Nigdy nie ukrywałem, że sprawy sportu w naszym mieście są dla mnie jednym z priorytetów.
Z mojej inicjatywy rozpoczęliśmy realizację niezwykle ważnego zadania jakim jest modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – obiektu, który przez wiele lat nie był remontowany, udoskonalany i nie odpowiadał obowiązującym dziś standardom. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na I etap prac polegający na budowie nowego, pełnowymiarowego boiska treningowego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym. Jeszcze w tym roku rozpocznie się
II etap prac modernizacyjnych, tym razem obejmujący płytę główną boiska i bieżnię. Na ten zakres robót także pozyskaliśmy dofinansowania z dwóch źródeł w łącznej wysokości 9 054 076,79 zł.

Nie zapominam również o infrastrukturze sportowej przy placówkach oświatowych. Rozpoczęliśmy od zmodernizowania boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Obrońców Westerplatte. W dalszej kolejności planujemy modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej. Podejmuję działania sukcesywnie w miarę możliwości zabezpieczenia środków w budżecie miasta na wkład własny, co stanowi nieodzowny element możliwości pozyskania dofinansowania.

Z myślą o rodzinnym uprawianiu aktywności fizycznej wybudowaliśmy boisko do minigolfa przy ul. Sportowej. Jest to inwestycja o charakterze innowacyjnym w całym regionie. W zasięgu kilkudziesięciu kilometrów nie ma podobnego obiektu.

Na wyżej opisanych działaniach nie poprzestajemy. Dziś podpisałem wniosek o dofinansowanie zakupu dwóch stołów do Teqball. To najszybciej rozwijająca się dyscyplina sportowa na świecie. Jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne będzie można ją trenować również w Gostyninie. Teqball to gra, w którą mogą grać wszyscy – duzi, mali, grubsi, chudsi, panie, panowie.
Przy tym specjalnie zakrzywionym stole można grać nie tylko w teqball, ale także doskonalić technikę gry w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, czy tenisa.

Ponadto, wspólnie z gminą Gostynin, planujemy realizację zadania polegającego na budowie ścieżki dydaktyczno-turystycznej wzdłuż Rzeki Skrwy w Gostyninie (od gostynińskiego zamku do Zalewu). Przedsięwzięcie to stanowi kolejny etap udostępniania mieszkańcom Gostynina
i turystom zabytków architektonicznych wzgórza zamkowego w Gostyninie, a w szczególności znajdującego się tam Zamku oraz atrakcyjnych terenów przyrodniczych wokół Zamku i rzeki Skrwy Lewej. Projekt został wpisany do Strategii Ponadlokalnej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka, którego miasto Gostynin jest partnerem.  Część ścieżki która powstała jako dojście do urządzeń regulacyjnych systemu retencji wód jeziora Zamkowego i jeziora Sejmikowego wraz z kładkami nad rowami już cieszy się dużym zainteresowaniem spacerujących mieszkańców, co pokazało mi potrzebę dalszego udostępnienia
dla społeczeństwa tych urokliwych miejsc.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

 • sport

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

W dniu wczorajszym (29.01.2024r.) przedszkolaki z grupy 4-latków wraz ze swoimi paniami: Ewą Michalską, Małgorzatą Dankowska i Anną Dziubała przygotowały piękne przedstawienie z okazji święta Babci i Dziadka. Mali aktorzy prezentowali wiersze i piosenki dedykowane dziadkom. Wszystkich obecnych w sali powitała dyrektor placówki pani Anna Woźniak.

Zachwycona publiczność biła gromkie brawa za tak wyjątkowy występ.

Na zakończenie babcie i dziadkowie otrzymali od swoich wnucząt piękne wykonane własnoręcznie kalendarze.

 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2

Większe dotacje na wymianę źródła ogrzewania na przyjazne środowisku

Jednym z punktów porządku LXX sesji Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym (30 listopada 2024 r.), było podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. 
Zagadnienie omówiła naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa pani Izabela Chmiel vel Chmielecka.
W związku z tym, że Miasto chce kontynuować realizację tego zadania, a uchwała na mocy której udzielano wsparcia do tej pory obowiązywała do 31 grudnia 2023 r., przygotowano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gostynina. Proponowaną zmianą od stycznia tego roku jest zwiększenie kwoty przyznawanej dotacji z 3 tys. zł na 5 tys. zł – dotacja wynosi 50% kosztów realizacji inwestycji. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań na terenie Gminy Miasta Gostynina. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych w zawartej umowie.
Zasady przyznawania dotacji, wzory wniosku i rozliczania dotacji nie uległy zmianie. 
Uchwała została przegłosowana 12 głosami za.  
W tym miejscu chcemy Państwu przypomnieć, że nabór wniosków rusza 1 marca 2024 r. i potrwa do 31 marca 2024 r.

 

 • Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pani Izabela Chmiel vel Chmielecka.

Gostynińscy harcerze otrzymali wsparcie od burmistrza

Dziś (31.01.2024 r.) pani Sylwia Justyńska - Komendantka Hufca ZHP im. Andrzeja Małkowskiego w Gostyninie oraz burmistrz Paweł Kalinowski podpisali umowę na wsparcie realizacji Harcerskiego Rajdu z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2024.

W ramach tej umowy miasto przyznaje Chorągwi Mazowieckiej ZHP dotację w wysokości 3.000,00 zł na zorganizowanie Harcerskiego Rajdu Myśli Braterskiej „Śladami Żołnierzy Wyklętych”, który odbędzie się na terenie pojezierza gostynińskiego. Rajd, będzie miał charakter pieszego marszu terenowego, zawierającego elementy survivalu, gry terenowej połączonej z rozwiązywaniem zadań sprawdzających wiedzę oraz znajomość terenu. Swoją fabułą, będzie nawiązywał do działalności żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR na terenie pojezierza gostynińskiego.

Po raz kolejny burmistrz wspiera gostynińskich harcerzy. Przypominamy, że w grudniu ubiegłego roku, hufiec ZHP otrzymał od miasta nowy lokal w budynku Pływalni Miejskiej. Cieszymy się, że zmiana lokalizacji siedziby hufca zdecydowanie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa i komfortu gostynińskich harcerek i harcerzy.

 • Podpisanie umowy na wsparcie realizacji Harcerskiego Rajdu
 • Podpisanie umowy na wsparcie realizacji Harcerskiego Rajdu
 • Podpisanie umowy na wsparcie realizacji Harcerskiego Rajdu
 • Podpisanie umowy na wsparcie realizacji Harcerskiego Rajdu
 • Podpisanie umowy na wsparcie realizacji Harcerskiego Rajdu

"Parostatek" ma już 6 lat

Jubileusz swojej działalności obchodził 30 stycznia br. Klub Seniora Parostatek. Z tej okazji członkowie Klubu przygotowali program słowno-muzyczny i przedstawili go zaproszonym gościom i sympatykom.

Klub zrzesza 56 osób. Wczyscy są mieszkańcami Gostynin i mają ukończone 60 lat. Swoją siedzibę Klub na w Miejskim Centrum Handlowym Stara Betoniarnia przy ul. Przemysłowej. Działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Członkowie spotykają się tam codziennie, od poniedziałku do piątku. W ciągu trwającego pięć godzin spotkania mogą realizować swoje pasje i zainteresowania. Angażują się w prowadzenie teatru, warsztatów plastycznych i wokalnych, część członków poświęca się pasji gotowania. Odbywają się zajęcia sportowe na pływalni miejskiej lub w siłowni. Latem seniorzy rozwijają swoje zainteresowania turystyczne - organizują wycieczki, rajdy piesze i rowerowe. Organizowane są też zabawy taneczne. Można się tu spotkać, aby porozmawiać lub chociażby obejrzeć wspólnie programy telewizyjne.

Tak szeroka możliwość spędzenia wspólnie czasu wolnego jest aranżowana przez panią Kingę Gostyńską, koordynatora pracy Klubu, ale przede wszystkim samych seniorów, którzy dysponują bogactwem pomysłów i sił.

 • Jubileusz klubu PAROSTATEK
 • Jubileusz klubu PAROSTATEK
 • Jubileusz klubu PAROSTATEK
 • Jubileusz klubu PAROSTATEK

Ratujemy miejskie zabytki Gostynina – budynek przy ul. Rynek 26 (siedziba Urzędu Miasta Gostynina)

W ramach starań Gminy Miasta Gostynina o zachowanie nielicznych zabytków w naszym mieście złożony został wniosek na dofinansowanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Gmina Miasta Gostynina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 234.220,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 239.000,00 zł, wkład własny to jedynie 4.780,00 zł.
Budynek nr 26 przy Rynku to jeden z najpiękniejszych obiektów zabytkowych naszego miasta. Wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Gostynina pod numerem 47. Mieści się na obszarze „Zespołu staromiejskiego miasta Gostynina” wpisanym do rejestru zabytków. Powstanie budynku datuje się na początek XX w. Obiekt wybudowano w stylu nawiązującym do klasycyzmu z przeznaczeniem na szkołę. Obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta Gostynina i Gminy Gostynin. 
Ze względu na długi okres eksploatacji wymaga remontu i dostosowania do wymogów obowiązujących warunków technicznych z uwzględnieniem dostępności do obiektu osób ze szczególnymi potrzebami. Jego modernizacja pozwoli zachować dotychczasową funkcję administracyjną
Opracowana dokumentacja umożliwi Gminie Miasta Gostynina aplikować o środki unijne i krajowe na przeprowadzenie robót budowlanych.

 • Budynek Urzędu Miasta

Ciąg dalszy robót w Miejskim Centrum Kultury

W dniu dzisiejszym (1 lutego 2024 r.) Burmistrz pan Paweł Kalinowski wraz ze swoim zastępcą panią Haliną Fijałkowską i panem Jackiem Toruniewskim - pracownikiem Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina odwiedzili Miejskie Centrum Kultury w celu przeprowadzenia kontroli postępu robót budowlanych.

Trwają prace konstrukcyjne związane z zewnętrzną pochylnią oraz wykończeniowe, obejmujące tynki i okładziny wewnętrzne ścian i podłóg.

Łączny koszt robót budowlanych wynosi 13.825.744,19 zł.

Planowany termin realizacji – do 30 czerwca 2024 r.

 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK
 • Roboty budowlane w MCK

Rodzinne kolędowanie

W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kutnowskiej 7 A, odbyło się w dniu wczorajszym „Rodzinne kolędowanie”, które stało się imprezą cykliczną, przygotowaną przez uczniów klas I-III i przedszkolaków pod opieką nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, chórzystów szkolnych wraz ich opiekunem, a także pracowników szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księcia Siemowita IV działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie. Pomocy w organizacji uroczystości udzieliła młodzież z Gostynińskiego Centrum Edukacji.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Burmistrz pan Paweł Kalinowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Reder.

Oprócz świątecznej scenografii, pięknych strojów małych artystów, wszyscy wspólnie śpiewali kolędy: „W drodze do stajenki”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Oj Maluśki”, „Lulajże Jezuniu”, „Cicha Noc” i inne.

W świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich wiersze nawiązujące do świąt i nastrojowe tańce.

Po zakończeniu kolędowania pan Burmistrz wraz z panem Przewodniczącym podziękowali za doskonały występ i pogratulowali dzieciom talentów, w nagrodę obdarowując je słodyczami.

 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • tn_DSC03743

Koncert Walentynkowy

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na Koncert Walentynkowy w dniu 10 lutego o godzinie 17.00. Gościć będziemy zespół Zacznij od Bacha, który zabierze nas w muzyczną podróż po twórczości Zbigniewa Wodeckiego.
Bezpłatne wejściówki dostępne będą od 1 lutego, od godziny 16.00 w tymczasowej siedzibie MCK przy ulicy Wojska Polskiego 23.
Wydawane będą max. 2 szt. na osobę odbierającą. Nie ma możliwości rezerwacji.
 
 • logo MCK

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wychowania przedszkolnego

ZARZĄDZENIE Nr 9/2024

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia  30 stycznia 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz uchwały nr 135/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025”.

2. Informację o rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostyninie,

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 9/2024

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 30 stycznia 2024 r.

 

 Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025

Wykaz oferentów wyłonionych w konkursie, którym zostanie zlecone zadanie publiczne:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Miejsce prowadzenia przedszkola, którego dotyczy składana oferta

Deklarowana liczba miejsc dla dzieci

w oddziałach ogólnodostępnych
i specjalnych

1

Instytut Edukacji, Rozwoju

 i Terapii sp. z o.o.

09-500 Gostynin,

ul Wojska Polskiego 22

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

09-500 Gostynin ul. Wojska Polskiego 22

57

 

Uzasadnienie

 Burmistrz Miasta Gostynina ogłosił otwarty konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach. W wyznaczonym terminie wpłynęła do Urzędu Miasta Gostynina jedna oferta. Oferta została oceniona  pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w tym celu komisję konkursową.
Po zapoznaniu się z wynikami prac w komisji przedstawionej w protokole z posiedzenia komisji stwierdzam, że oferent spełnił warunki określone w regulaminie - stąd zarządzenie jest zasadne.

 • herb

Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie – pan Mariusz Ostrowski odszedł na emeryturę

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie odbyły się 31 stycznia br. uroczystości zakończenia służby przez pana Mariusza Ostrowskiego, który ze strażą związany był od 1988 roku.

Od trzech lat był komendantem PSP w Gostyninie, a wcześniej przez wiele lat zastępcą pana Romana Kossobudzkiego.

Obecnie na stanowisku szefa strażackiej jednostki st. bryg. Mariusza Ostrowskiego jako pełniący obowiązki zastąpi dotychczasowy zastępca st. bryg. Andrzej Ledzion.

W uroczystości wziął udział m.in. Burmistrz pan Paweł Kalinowski, który podziękował panu Mariuszowi Ostrowskiemu za dobrą współpracę i życzył realizacji planów i marzeń w życiu osobistym.

 

Źródło: gostynin24.pl

 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • ożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego
 • Pożegnanie komendanta PSP w Gostyninie Pana Mariusza Ostrowskiego

"Parostatek" ma już 6 lat

Jubileusz swojej działalności obchodził 30 stycznia br. Klub Seniora Parostatek. Z tej okazji członkowie Klubu przygotowali program słowno-muzyczny i przedstawili go zaproszonym gościom i sympatykom.

Klub zrzesza 56 osób. Wczyscy są mieszkańcami Gostynina i mają ukończone 60 lat. Swoją siedzibę Klub na w Miejskim Centrum Handlowym Stara Betoniarnia przy ul. Bierzewickiej. Działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Członkowie spotykają się tam codziennie, od poniedziałku do piątku. W ciągu trwającego pięć godzin spotkania mogą realizować swoje pasje i zainteresowania. Angażują się w prowadzenie teatru, warsztatów plastycznych i wokalnych, część członków poświęca się pasji gotowania. Odbywają się zajęcia sportowe na pływalni miejskiej lub w siłowni. Latem seniorzy rozwojają swoje zainteresowania turystyczne - organizują wycieczki, rajdy piesze i rowerowe. Organizowane są też zabawy taneczne. Można się tu spotkać, aby porozmawiać lub chociażby obejrzeć wspólnie programy telewizyjne.

Tak szeroka możliwość spędzenia wspólnie czasu wolnego jest aranżowana przez panią Kingę Gostyńską, koordynatora pracy Klubu, ale przede wszystkim samych seniorów, którzy dysponują bogactwem pomysłów i sił.

 • Jubileusz Klubu Seniora PAROSTATEK
 • Jubileusz Klubu Seniora PAROSTATEK
 • Jubileusz Klubu Seniora PAROSTATEK
 • Jubileusz Klubu Seniora PAROSTATEK
 • Jubileusz Klubu Seniora PAROSTATEK
 • Jubileusz Klubu Seniora PAROSTATEK
 • Jubileusz Klubu Seniora PAROSTATEK
 • Jubileusz Klubu Seniora PAROSTATEK
 • Jubileusz Klubu Seniora PAROSTATEK
 • Jubileusz klubu PAROSTATEK
 • Jubileusz klubu PAROSTATEK
 • Jubileusz klubu PAROSTATEK

Szybka pomoc ratuje życie. Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała dla Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" urządzenie LifeVAC.

Jest nam bardzo miło przekazać informację, że w ubiegłym tygodniu pracownicy PKO Banku Polskiego SA Oddział 1 w Gostyninie - Magdalena Cichosz – Dyrektor Oddziału i Magdalena Fligiel-Koper – Kierownik Zespołu, reprezentując Fundację PKO Banku Polskiego, przekazały dla Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” na ręce Iwony Rzegockiej-Gontarek - Kierownika Klubu, urządzenie LifeVAC. Jest to zestaw ratunkowy, umożliwiający szybkie i skuteczne udrażnianie dróg oddechowych osobom, które się krztuszą lub dławią. 

Urządzenie LifeVac, jest wykorzystywane jako uzupełnienie standardowej procedury pierwszej pomocy w sytuacji, gdy ta nie przynosi pożądanego skutku. Jego użycie nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani przeszkolenia. Może być stosowane przez każdego. Jego działanie polega na zasysaniu ciała obcego z dróg oddechowych poszkodowanego w sposób nieinwazyjny i skuteczny. Dzięki specjalnie opatentowanemu zaworowi urządzenie to zasysa ciało obce w jednym kierunku z siłą 9 – krotnie wyższą niż podczas manewru Heimlicha i 6 – krotnie wyższą niż uciśnięcia klatki piersiowej. W przypadku zadławienia można więc zapobiec tragedii w ciągu kilku sekund. 

Sprzęt jaki został przekazany do gostynińskiego Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” jest w pełni bezpieczny dla maluchów. Jest zatwierdzony, jako urządzenie medyczne klasy I przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (Zaświadczenie nr 102/2018) i posiada certyfikat zgodności CE, zgodnie z dyrektywą EC 93/42/EWG Unii Europejskiej. Uratował już ponad 1,1 tys. osób, w tym ponad 700 dzieci. 

Poniżej link do strony Fundacji PKO Banku Polskiego, pod którym umieszczone są filmy instruktarzowe:

Fundacja PKO Banku Polskiego - film instruktarzowy LifeVac


https://media.pkobp.pl/266304-pkodzieciom-pomagamy-najmlodszym-w-sytuacji-zadlawienia-lub-zakrztuszenia

 

 • Szybka pomoc ratuje życie. Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała dla Klubu Dziecięcego Uśmiech Malucha urządzenie LifeVAC
 • Szybka pomoc ratuje życie. Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała dla Klubu Dziecięcego Uśmiech Malucha urządzenie LifeVAC

Krwawy poniedziałek w Gostyninie

Informujemy, że dziś (5.02) trwa akcja honorowej zbiórki krwi.

Tym razem krwiobus czeka na Państwa, w godz. 9.00-13.00 na parkingu przy sklepie Kaufland, ul. Wojska Polskiego 15.

Przyjdź wypoczęty, zdrowy, ogranicz palenie, zjedz lekkie śniadanie i weź ze sobą dowód osobisty.

 • krwawy poniedziałek

Silny wiatr - ostrzega IMiGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje od godz. 14:00 dnia 06.02.2024 do godz. 12:00 dnia 07.02.2024 r. na terenie powiatu gostynińskiego wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

Przedłużony termin na ławników sądowych

Informujemy, że termin składania kandydatur w wyborach uzupełniających na ławników sądowych został wydłużony do 20 marca 2024 rok.

Uprzejmie informujemy, że z z uwagi na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku, Rada Miejska w Gostyninie dokona uzupełnienia listy ławników tegoż sądu w trybie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm., zwanej dalej usp).

Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy Działu IV Rozdziału 7 usp. Informujemy, że do 29.02.2024 r. można składać kandydatury na ławników.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat dołącza dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Zgodnie z art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Zgodnie z art. 162 § 10 Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. 212, (poniedziałek 7.30 – 15.30; wtorek 7.30 – 16.30; środa i czwartek 7.30 – 15.30 oraz piątek 7.30 – 14.30).
Tel. 24/ 236-07-16.

Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.gostynin.pl. oraz na stronie BIP umgostynin.bip.org.pl

Załączniki znajdują się pod linkami:

https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/karta.pdf?20240206161938

https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/oswiadczenie_20240206142633.pdf?20240206154355

https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/oswiadczenie_xx.pdf?20240206162230

https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/lista_xx.pdf?20240206162308

Całość znajduje się pod linkiem:

https://umgostynin.bip.org.pl/id/5491

 

 • herb Gostynina

Co dzieje się w „Bartku”?

Kolejny, 2024 rok podopieczni w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” rozpoczęli od różnorodnych zajęć i zabaw.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka wykonywali kolorowe laurki w dowolnej technice, aby wręczyć je w dniu święta swoich dziadków.  

Doskonale bawili się slajmami (zabawa sensoryczna rozwijająca percepcję zmysłową, przy pomocy mas plastycznych), a w czasie ferii zimowych jedli pyszną pizzę i integrowali się m.in. podczas zabaw na świeżym powietrzu, korzystając ze sprzyjającej aury. Ponadto dzieci uczestniczyły  w ulubionych zajęciach, takich jak prace plastyczne czy zabawy ruchowe.

 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"
 • Zajęcia w "Bartku"

IMiGW informuje o zamarzaniu mokrej nawierzchni dróg i chodników

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje od godz. 00:00 dnia 08.02.2024 do godz. 09:00 dnia 08.02.2024 r. na terenie powiatu gostynińskiego zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

"Ananasy" otrzymują od burmistrza 22 tys zł

Burmistrz Miasta Gostynina gościł dzisiaj (8.02.2024 r.) przedstawicielki Zespołu Tanecznego Ananasy i Ananaski wraz z opiekunką Panią Sylwią Osmolak, którym wręczył symboliczny voucher na kwotę 22.000,00 zł. Przyznane pieniądze zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych oraz choreograficznych w 2024 r.

Przypomnijmy, że Zespół Taneczny Ananasy działa od roku 1997 przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie. Grupa, od prawie 30 lat reprezentuje nasze miasto na różnego rodzaju wydarzeniach, konkursach i festiwalach, zachwycając widzów gracją i elegancją, precyzją ruchów, które składają się na ciekawy spektakl taneczny. Zespół skupia dzieci w wieku od 7-12 lat. Repertuar Ananasów wypełniają układy oparte na technikach tańca współczesnego i nowoczesnego. W ciągu swojej działalności Zespół pokazał wiele układów i widowisk tanecznych. Obecnym choreografem grupy jest Tomasz Krajewski, który obecnie występuje w musicalach „Metro” oraz „Romeo i Julia” w teatrze Studio Buffo w Warszawie.

Wszystkim dziewczynkom gratulujemy umiejętności i życzymy sukcesów w realizacji tej pięknej pasji. Niech taniec zawsze będzie obecny w Waszych sercach.

 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza
 • Ananasy u Burmistrza

Dzień otwarty w Jedynce

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie serdecznie zaprasza Rodziców wraz z Dziećmi na Dzień otwarty, który odbędzie się 15 lutego 2024 r (czwartek) o godzinie 16.00. W programie przewidziano między innymi: przedstawienie dla najmłodszych, zapoznanie z bazą lokalową oraz ofertą dydaktyczną placówki oraz ciekawe zajęcia integracyjne dla dzieci. 

 • Zaproszenie na Dzień otwarty w Jedynce

Walczyli o najwyższe miejsca

Grand Prix Mazowsza w kategorii kadet/kadetka został rozegrany w dniu 10.02.2024r /sobota/ w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Zawody, w których uczestniczyło osiemdziesięcioro zawodniczek i zawodników z dwudziestu klubów z województwa mazowieckiego otworzył burmistrz miasta Gostynina Paweł Kalinowski, który życzył wszystkim uczestnikom powodzenia w grze.
Doskonały wynik w zawodach uzyskał wychowanek UKS ALFA Gostynin
Szymon Jędrzejewski, który zajął II miejsce.

Pierwsze czwórki zawodów przedstawiały się następująco:

KADETKI:

 1. ZARZYCKA Maja (MUKS Start Nadarzyn)
 2. CICHA Martyna (MLUKS Nadwiślanin Płock)
 3. WIENCEK Oliwia (MUKS Start Nadarzyn)
 4. BOBEL Izabela (GKTS Wiązowna)

KADECI:

 1. DOBOSZ Jakub (KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki)
 2. JĘDRZEJEWSKI Szymon (UKS Alfa Gostynin)
 3. KROKOWSKI Łukasz (KS Zjednoczeni Bulkowo)
 4. DUBINIAK Patryk (UKS Return Piaseczno)

Wyniki zawodników z Gostynina:
2 miejsce - Szymon Jędrzejewski
9-12 Igor Milczarski
25-32 Filip Kowalczyk
33-48 Miłosz Milczarski
49-64 Igor Kuglin

Zawodnikom gratulujemy sportowej postawy i dobrych miejsc w Grand Prix Mazowsza.

Źródło: UMG, Arkadiusz Rutowski

 

 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3
 • Zawody w SP 3

Koncert Walentynkowy za nami

W sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbył się 10 lutego br. Koncert Walentynkowy, zespołu „Zacznij od Bacha”, który zabrał widzów w podróż muzyczną po twórczości znanego doskonale wszystkim Zbigniewa Wodeckiego.

Prowadząca imprezę zastępca dyrektora pani Anna Buraczyńska powiedziała: - Dzisiaj usłyszymy te najbardziej rozpoznawalne utwory, jak i te mało znane perełki polskiej muzyki. Wystąpią dla Państwa: Karol Berger – śpiew, Łukasz Malinowski – gitara, Piotr Malinowski – gitara basowa, Dawid Buras – instrumenty klawiszowe i Adrian Rybka – perkusja.

Zespół zawiązał się w Krakowie w 2017 roku, pół roku po śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Pasja grania utworów zmarłego artysty przez krakowskich muzyków stała się hołdem dla mistrza.

Usłyszeliśmy, między innymi takie utwory jak: „Zacznij od Bacha”, „Tak daleko stąd tak blisko”, „Opowiadaj mi tak”, czy słynną „Pszczółkę Maję”.

Występ zespołu „Zacznij od Bacha” został nagrodzony przez publiczność brawami na stojąco, a burmistrz pan Paweł Kalinowski podziękował muzykom bukietem kwiatów i wyraził słowa uznania, za tak piękne i nastrojowe wykonanie utworów Zbigniewa Wodeckiego, przywołujące postać słynnego artysty.

 

 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • v
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"
 • Koncert zespołu "Zacznij od Bacha"

"Misterium" Ewy Polańskiej

Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku ks. Andrzej Milewski zaprasza na otwarcie wystawy czasowej pani Ewy Polańskiej pt. "Misterium", która odbędzie się 20 lutego (wtorek) o godz. 17.00 w Muzeum Diecezjalnym w Płocku przy ul. Tumskiej 2, w sali barokowej w dawnym opactwie benedyktyńskim.

Pani Ewa Polańska jest znaną w Gostyninie artystką: plastykiem, fotografikiem, rękodzielnikiem. Tworzy obrazy wykonywane różnymi technikami. Powstał cykl haftowanych krzyżykami grafik.Jest to wizualizacja krucyfiksów spotkanych w róznych kościołach w całej Polsce. 

Kolejnymi pasjami pani Ewy jest turystyka i krajoznawstwo.

Otwarcie wystawy uświetni recital pani Doroty Kuzieli "Droga kręta", skrzypaczki, wokalistki, poetki, multi-instrumentalistki.

 • Zaproszenie na wystawę Ewy Polańskiej
 • Zaproszenie na wystawę Ewy Polańskiej

PomagaMY naszym pupilom

Los zwierząt z terenu Miasta Gostynina leży nam na sercu od wielu lat. Pula środków finansowych przeznaczanych na walkę z ich bezdomnością  z roku na rok jest sukcesywnie zwiększana tak, aby zadbać o jak największą liczbę czworonogów. W roku 2023 wraz z pozyskanym dofinansowaniem w wysokości 15.747,94 zł przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 64.853,95 zł. Pomoc obejmuje nie tylko zwierzęta wolno żyjące ale działania zapewniają także wsparcie finansowe dla mieszkańców miasta, którzy w trosce o dobro swoich pupili poddają je zabiegowi sterylizacji, kastracji oraz czipowania. Wychodzimy z założenia że wspólne działania Urzędu Miasta, mieszkańców Miasta i niezastąpionej Fundacji  Animal Ghost, pozwalają na odpowiednie ukierunkowanie działań, co przekłada się na jak najlepszą pomoc gostynińskim czworonogom.

Bardzo cieszy nas fakt podnoszenia świadomości na tak ważny temat jakim jest bezdomność i odpowiednia opieka nad zwierzętami domowymi. Bez wątpienia proces ten pozwala na uwrażliwienie społeczeństwa i podejmowanie przemyślanych decyzji, które w efekcie przekładają się na ochronę naszych pupili. Nadmienić należy że Gmina Miasta Gostynina w ubiegłorocznej imprezie sylwestrowej, w trosce o bezpieczeństwo czworonogów, odstąpiła od ogólnie przyjętej tradycji puszczania fajerwerków.

Zgodnie z Uchwałą nr 8/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2024 r., Gmina Miasta Gostynina ponownie otrzyma wsparcie na realizację zadania pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasta Gostynina” w ramach  „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024”. W bieżącym roku dofinansowane wyniesie 15.000,00 zł. 
Zadanie będzie polegało na poddaniu zabiegowi sterylizacji, kastracji oraz czipowaniu psów i kotów. Cieszy nas fakt rozszerzenia programu o zwierzęta wolno żyjące. Gmina Miasta Gostynina współpracując z Fundacją Animal Ghost na bieżąco w zależności od potrzeby poddaje zabiegowi sterylizacji bezdomne koty, aby zmniejszyć ich niekontrolowane rozmnażanie.  
Ubiegłoroczna Akcja „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasta Gostynina”, w której właściciele zwierząt uzyskali dofinansowanie w wysokości 100 % kosztów wykonanych zabiegów sterylizacji, kastracji i czipowania spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i w ramach tego zadania udało się objąć wsparciem 99 zwierząt właścicielskich. Należy nadmienić, iż w roku 2023 środki przeznaczone na walkę z bezdomnością zwierząt pozwoliły pomóc łącznie ponad 230 zwierzakom z terenu Miasta Gostynina. Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z nowego dofinansowania zostaną opublikowane po zawarciu umowy o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. 

 • stado psów źródło Pixabay
 • logotyp Mazowsze dla zwierząt
 • logo 25 lat swm

Trybuny przy nowym boisku. Kolejna inwestycja na stadionie MOSiR

Decyzją Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego Gminie Miasta Gostynina przyznano dofinansowanie w wysokości 113.951,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla sportu 2024.

Zadanie będzie polegało na budowie trybun przy pełnowymiarowym boisku treningowym ze sztuczną nawierzchnią na terenie MOSiR. Inwestycja obejmie budowę trybun dla gospodarzy: trzyrzędowej na 132 i dwurzędowej na 48 miejsc oraz trybuny dla gości na 24 miejsca. Teren pod trybunami zostanie utwardzony, wykonane zostaną dojścia, a przy trybunie dla gości także ogrodzenie.
Boisko treningowe miało pierwotnie służyć jedynie do prowadzenia treningów zawodników, jednakże z uwagi na planowaną w najbliższym czasie modernizację płyty głównej stadionu z boiskiem trawiastym zaistnieje konieczność wyłączenia tego boiska z rozgrywek ligowych na czas modernizacji. Stąd budowa trybun przy boisku treningowym stała się potrzebna, aby Miejski Klub Sportowy MAZUR GOSTYNIN mógł rozgrywać mecze w ramach rozgrywek ligowych (obecnie Decathlon V liga: grupa: mazowiecka I).

Podejmując się tej inwestycji władze miasta wyszły naprzeciw potrzebom kibiców naszego miejskiego zespołu, którzy systematycznie dopingują piłkarzy w meczach.

Budowa trybun zaplanowana jest na pierwszą połowę br.

Zadanie "Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 • Boisko treningowe na MOSiR
 • Boisko treningowe na MOSiR
 • Boisko treningowe na MOSiR
 • Boisko treningowe na MOSiR
 • Boisko treningowe na MOSiR
 • Poglądowe zdjęcie trybun
 • Logotyp Mazowsze dla sportu
 • Logotyp 25 lat Mazowsza

Gostynińskie Rodzinne Ogrody Działkowe z kolejnym dofinansowaniem

Gmina Miasta Gostynina od lat wspiera finansowo Rodzinne Ogrody Działkowe, aby zapewnić działkowcom lepsze warunki do korzystania z zieleni. Ogrody działkowe to piękna przestrzeń, miejsce pracy, odpoczynku czy spotkań z rodziną i znajomymi. To wyjątkowe miejsca realizacji wielu pasji działkowców oraz zacieśniania więzi społecznych.

Potrzeb jest wiele natomiast środki własne Rodzinnych Ogrodów Działkowych niewystarczające
na realizację bieżących prac remontowych czy działań służących poprawie bezpieczeństwa
i funkcjonalności tych terenów zielonych.

Dlatego też Burmistrz Miasta Gostynina podjął decyzję o ubieganiu się z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie dla czterech Rodzinnych Ogrodów Działkowych
z terenu miasta Gostynina.

Na mocy Uchwały nr 6/24 Sejmiku województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 roku przyznano miastu dofinansowanie w łącznej wysokości 48.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024”.

Na potrzeby realizacji tych projektów wkład własny wnosi również Gmina Miasta Gostynina w równej wysokości co pozyskane wsparcie finansowe, czyli 48.000,00 zł. Pozostałe koszty wykonania poszczególnych zadań – nie mniej niż 20% całkowitych kosztów pokryją Rodzinne Ogrody Działkowe
z własnych środków.

Dzięki pozyskanemu wsparciu ROD „KROKUS” dokona rozbudowy oświetlenia zewnętrznego poprzez montaż lamp solarnych z czujnikami ruchu, ROD „RELAX” wymieni ogrodzenie zewnętrzne od strony lasu, ROD „TULIPAN” zakupi profesjonalny rębak (rozdrabniacz gałęzi) natomiast ROD „BRATOSZEWO” wyremontuje ok. 300mb sieci wodociągowej.

Projekty stanowią odpowiedź na potrzeby użytkowników ROD związane z zaspokajaniem ich socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb poprzez kształtowanie odpowiednich warunków do korzystania z Ogrodów.

Dofinansowane projekty to:

„Remont sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BRATOSZEWO”
w Gostyninie”

   Całkowita wartość zadania: 70 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Województwa: 20 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 20 000 zł

    Wkład finansowy ROD RELAX: 30 000 zł

„Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS” 
w Gostyninie”

    Całkowita wartość zadania: 20 000zł

    Dofinansowanie z budżetu Województwa: 8 000zł

    Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 8 000 zł

    Wkład finansowy ROD KROKUS: 4 000 zł

„Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX” w Gostyninie”

    Całkowita wartość zadania: 35 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Województwa: 14 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 14 000 zł

    Wkład finansowy ROD RELAX: 7 000 zł

„Zakup rębaka na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” w Gostyninie”

    Całkowita wartość zadania: 15 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Województwa: 6 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 6 000 zł

    Wkład finansowy ROD TULIPAN: 3 000 zł

 

 • logo 25 lat Mazowsze
 • logo Mazowsze dla działkowców
 • ogród działkowy

Kolejna edycja programu "Mazowsze dla czystego powietrza" z dofinansowaniem dla Gostynina!

Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego zgodnie z Uchwałą nr 9/24 z dnia 6 lutego 2024 r. Gmina Miasta Gostynina po raz kolejny znalazła się na liście beneficjentów Programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza”. Miasto otrzyma wsparcie na realizację zadania z zakresu akcji edukacyjno – informacyjnych pn.: „Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja IV”.

W ramach projektu zaplanowano organizację interaktywnego spektaklu ekologicznego
dla przedszkolaków oraz dzieci z klas I- III z terenu Gostynina. Poprzez dobrą zabawę dzieci będą miały szansę pogłębić wiedzę dotyczącą ochrony powietrza i ekologii. Przedstawienie ma na celu uświadomienie dzieciom głównych przyczyn powstawania smogu, jego szkodliwości dla zdrowia oraz wskazanie sposobów jak walczyć, aby powietrze, którym oddychamy było czyste. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie akcji informacyjnej skierowanej do właścicieli „kopciuchów”, której zadaniem jest zachęcenie do zmiany źródła ciepła na przyjazne środowisku. Gmina Miasta Gostynina planuje również  zorganizowanie konkursu plastyczno-edukacyjnego skierowanego do najmłodszych – przedszkolaków oraz dzieci uczęszczających do klas „0”. Zadaniem dzieci będzie wykonanie plakatu dotyczącego ochrony powietrza w aspekcie lokalnym. Prace będą musiały zawierać akcent związany z naszym środowiskiem lokalnym - Gostyninem.

Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 17.366,50 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego to kwota 13.000,00 zł.

To już czwarta edycja programu „Mazowsze dla czystego powietrza”, w której Gmina Miasta Gostynina pozyskała dofinansowanie na działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym. 

 

 

 

 

 

 • czyste powietrze - plakat
 • logo 25 lat Mazowsza
 • logo Mazowsze dla czystego powietrza

Gostyniński artysta ponownie zachwyca swą twórczością

Tadeusz Biniewicz, bo o nim mowa po raz kolejny podjął się wykonania prac zarówno malarskich jak i rzeźbiarskich. Powstały i powstają piękne obrazy i rzeźba.

Zacznijmy od obrazów, które można podziwiać w pracowni malarza. Wzrok przyciągają prace wykonane dla domu, jak i na zamówienie: ikona św. Piotra, kwiaty, martwa natura czy impresja pod nazwą nenufary. W obrazach widać, jak zawsze zachowanie szczegółów: pracę mięśni, wyraz twarzy wyrażającą uczucia. Dobrane pięknie kolory farb i werniksowanie spajają się w jedną, wyjątkową całość.

Obecnie wykonywaną rzeźbą jest Pieta Watykańska według Michała Anioła. Prace nad tym dziełem pan Biniewicz rozpoczął w połowie października 2023 roku, a zakończenie planuje na czerwiec br.

Oryginał rzeźby znajduje się w Watykanie. Blok, z którego wykonane zostaną postacie to marmur carrara sprowadzony z Włoch, ważący 6 ton. Rzeźba będzie miała wymiary 2,05 m na 1,75 m. Istnieje prawdopodobieństwo, że z tego samego kamieniołomu powstał oryginał.

Na czym polega wyjątkowość w wykonaniu piety? Jak mówi pan Tadeusz Biniewicz: - Obróbka rzeźby wykonana jest obecnie w 50 procentach. Teraz zacznę rzeźbienie od góry i będę systematycznie wykonywał wszelkie szczegóły, a jest ich sporo, jak choćby prześwity, przy kończynach, wolne palce dłoni, ułożenie szaty itp. Muszę pokazać w tej wieloosobowej rzeźbie martwość ciała Jezusa, jego bezwład oraz cierpienie Maryi, nie tylko na twarzy, ale w całej postaci. Jest to bardzo pracochłonne i precyzyjne. Muszę dobrze zaplanować każde uderzenie dłuta.

Życzymy panu Tadeuszowi wytrwałości i radości z wykonywanej pracy.

 

 • Tadeusz Biniewicz i jego prace
 • Pieta Watykańska
 • Tadeusz Biniewicz i jego prace
 • Tadeusz Biniewicz i jego prace
 • Tadeusz Biniewicz i jego prace

90-lecie WSZPZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego

Za nami jubileusz 90-lecia Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, przypadający w 25 rocznicę istnienia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W jedności z pacjentami i z okazji Światowego Dnia Chorego uroczystość została połączona z otwarciem zmodernizowanego Pawilonu na terenie Zespołu.
Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem listu pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, dającego świadectwo tego, jak wiele pomocy otrzymują od personelu Zespołu. Przybyłych gości przywitała Dyrektor Zespołu – Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk. Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście honorowi: Marszałek  Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Pani Katarzyna Wieczorek, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele władz kościelnych na czele z ks. Dziekanem Andrzejem Rutkowskim, dyrektorzy zaprzyjaźnionych podmiotów leczniczych.
Program uroczystości zawierał: projekcję prezentacji, podsumowującej funkcjonowanie szpitala na przestrzeni ostatnich 25 lat oraz ukazującej największe inwestycje realizowane w tym czasie, dzięki wsparciu #SejmikuWojewództwaMazowieckiego oraz #UE.- wystąpienia gości: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, Burmistrza Miasta Gostynina – Pana Pawła Kalinowskiego, Starosty Powiatu – Pana Arkadiusza Boruszewskiego, Wójta Gminy Gostynin – Pana Edmunda Zielińskiego, Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pani Katarzyny Dubielak oraz Pani dr Barbary Konarskiej Pabiniak. - występ artystyczny. - poświęcenie budynku przez ks. Jakuba Kępczyńskiego-Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia oraz Diecezjalnego Duszpasterza Apostolstwa Chorych.- uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie pawilonu. Drugą część uroczystości stanowił poczęstunek pracowników szpitala oraz zaproszonych gości. Zespół wraz z pracownikami otrzymał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomy uznania z podziękowaniami za cenny wkład wniesiony w podnoszenie standardów opieki zdrowotnej na Mazowszu.

Współorganizatorem uroczystości był #SamorządWojewództwaMazowieckiego

Źródło:  WSZPZOZ Gostynin-Zalesie 

 • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
 • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
 • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
 • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
 • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
 • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
 • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie

Oferta w trybie małego grantu - Klub wędkarski "Lin"

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 09.02.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Klubu Wędkarskiego „Lin”, ul. 3 Maja 30/3, Gostynin, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznastwa pn. "Organizacja zawodów wędkarskich na terenie Gostynina".
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.
W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 23.02.2024 r. do godziny 12.00:

Oferta

Formularz uwag

Oferta w trybie małego grantu - Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze Arce Cantores

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 09.02.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Gostynińskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego Arce Cantores, ul. Zamkowa 31, Gostynin, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Letnia Harmonia: Warsztaty Muzyczne – Nauka Śpiewu i Rekreacja".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.
W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 23.02.2024 r. do godziny 12.00:

Oferta

Formularz uwag

Osiedle Wspólna zyska nową drogę i chodniki

Dnia 15 lutego 2024 r. burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu drogi gminnej – ul. Wspólnej w Gostyninie. Opracowana dokumentacja dotyczy modernizacji nawierzchni i budowy chodników. Roboty budowlane polegać będą na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożeniu nowej wraz z regulacją istniejących studzienek uzbrojenia terenu, a także rozebraniu chodników z płyt betonowych i krawężników oraz wykonaniu nowych z kostki betonowej i ustawieniu nowych krawężników.

Dokumentację wykona Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Spółka z o.o. z Gostynina. Firma ma czas na wykonanie zadania do dnia 15 grudnia br. Wartość wykonania projektu to 15.990,00 zł. Pieniądze na dokumentacje pochodzą z budżetu Gminy Miasta Gostynina.

Dzięki inwestycji powstanie wygodny dojazd do jednego z największych osiedli mieszkaniowych naszego miasta, a jego mieszkańcy będą mogli komfortowo i bezpiecznie dotrzeć do swoich mieszkań i posesji. Dodatkowo będzie zapewnione bezpieczne dojście i dojazd do Zalewu Piechota.

 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna

„Witajcie w naszej bajce…” – Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1

Piosenką Witajcie w naszej bajce z filmu Akademia Pana Kleksa powitała społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, 15 lutego br. wszystkich sześciolatków zainteresowanych przyjściem do placówki od nowego roku szkolnego 2024/2025.

Program artystyczny oparty na ulubionych bajkach milusińskich rozpoczął to wyjątkowe dla maluchów i ich opiekunów wczorajsze popołudnie w murach szkoły. Przygotowane przez uczniów i nauczycieli z klas I-III przedstawienie przybliżyło bajkowe postacie, ale przede wszystkim ukazało szkołę jako krainę niezwykłych przygód, życzliwych nauczycieli i troskliwych wychowawców.

Za przygotowany program podziękował uczniom i kadrze pedagogicznej burmistrz Paweł Kalinowski, zapewniając o dokładaniu przez Gminę Miasta Gostynina, jako organu prowadzącego szkołę, wszelkich starań i środków dla bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Burmistrz przekazał artystom słodki upominek.

Po przedstawieniu teatralno-muzycznym ukazującym talenty uczniów, sześciolatki i ich rodzice mogli zwiedzić szkołę. W pięknie udekorowanych pracowniach i na kolorowo pomalowanych korytarzach czekały przygotowane gry, pomoce dydaktyczne, filmy oraz wystawy. Była też możliwość wykonania prac manualnych. Do uczestnictwa w zabawach zapraszały bajowe postacie – Kubuś Puchatek, Myszka Miki czy Pszczółka Maja. Z gazetek umieszczonych na szkolnych korytarzach można było zapoznać się z aktualnościami z życia uczniów. Szkoła przygotowała dla wszystkich gości słodki poczęstunek.

Magdalena Andrzejczak, Dyrektor Szkoły, zachęcała rodziców do zapisu swoich pociech do placówki, gwarantując wysoki poziom nauczania, przyjazną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesne, kolorowe i dobrze wyposażone pracownie. Najstarsza szkoła podstawowa w naszym mieście ma wielu absolwentów, czeka na kolejne pokolenie najmłodszych gostyninian.

 

 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1
 • Dzień otwarty w SP 1

Ostrzeżenie meteo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 23:00 dnia 17.02.2024 do godz. 08:00 dnia 18.02.2024 r. zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie miejscami spadnie do -5°C

Wywiad burmistrza w radiu Q

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu Burmistrza Miasta Gostynina pana Pawła Kalinowskiego w radiu Q, w którym mówi o inwestycjach i dofinansowaniach na dokumentacje projektowo-kosztorysowe na miejskie zabytki Gostynina.

Wywiad znajduje się pod linkiem:

https://www.radioq.fm/gosc-radia-q/6701-gosc-radia-q-pawel-kalinowski-15-02-2024

 

 • Źródło: radio Q

Informacja Burmistrza dotycząca ulicy Budzyńskiego

Burmistrz Miasta Gostynina pragnie poinformować mieszkańców ulicy Budzyńskiego, że znany jest doskonale miastu stan techniczny w/w drogi.

W minionych latach ta droga była przedmiotem wielokrotnych napraw. Jednak jak się okazuje działania te są mało skuteczne. Powodem takiej sytuacji jest brak jej odwodnienia i właściwej podbudowy. Prace będą wchodziły w zakres docelowego wybudowania drogi o nawierzchni asfaltowej lub innej utwardzonej, której wykonanie stanie się możliwe po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. przewiduje realizację tej inwestycji w 2025 roku.

Niemniej w chwili obecnej Urząd Miasta Gostynina podejmie działania zapewniające przejezdność ulicy Budzyńskiego. Zostanie zakupiony destrukt asfaltowy, którym wypełnione będą ubytki w nawierzchni. Natomiast podczas wiosenno-letniej konserwacji dróg o nawierzchniach gruntowych, dodatkowo podjęte będą prace zapewniające stabilizację tego ciągu komunikacyjnego.

 

 • herb Gostynina

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza na Sportowy Dzień Kobiet

Otwarty Turniej Siatkówki Kobiet  na który zaprasza MOSiR odbędzie się dnia 03  marca 2024r. (niedziela) o godz. 10.00 w Hali sportowej przy ul. Kutnowskiej 7.

Termin zgłoszeń obowiązuje do dnia 28.02.2024r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać tylko e-mailem: biuro@mosirgostynin.pl

 

SKRÓCONY REGULAMIN TURNIEJU

1. W turnieju udział biorą wyłącznie drużyny, które dokonały zgłoszenia na adres mailowy

organizatora na zasadach i w terminie określonym w zaproszeniu. W turnieju mogą

uczestniczyć zawodniczki niepełnoletnie, ale tylko za pisemną zgodą rodziców, które  ukończyły min.15 lat.

2. Maksymalna ilość drużyn w turnieju - 6.

3. Minimalna ilość drużyn zgłoszonych do turnieju – 4

4. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej, w przypadku uzyskania pełnej obsady turnieju, przed upływem terminu zgłoszeń.

5. Rywalizacja dla 6-ciu drużyn odbywać się będzie w 2 grupach systemem „każdy z każdym” na dwóch boiskach.

W fazie finałowej drużyny zagrają wg. klucza:

- drużyna, która zajęła pierwsze miejsca w grupie „A” - z pierwszą drużyną grupy „B” - finał

- drużyna, która zajęła drugie miejsce w grupie „A” - z drugą drużyną grupy „B” - o m-ca III-IV

- drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach zajmują m-ca V –VI w turnieju

6. Rywalizacja dla 4-ch drużyn - systemem „każdy z każdym”

7. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.

8. W przypadku remisu o zwycięstwie decydować będzie tie-break.

9. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

10.Wyróżniające się zawodniczki wskazane przez organizatora pamiątkowe statuetki.

11. PUNKTACJA I KOLEJNOŚĆ DRUŻYN

- za zwycięstwo stosunkiem setów 2:0 – 3 pkt.

- za zwycięstwo stosunkiem setów 2:1 – 2 pkt.

- za porażkę stosunkiem setów 1:2 - 1 pkt.

- za porażkę stosunkiem setów 0:2 – 0 pkt.

12. O końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje:

- ilość zdobytych punktów,

- bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn,

- różnica setów we wszystkich meczach,

- stosunek małych punktów.

13. Turniej rozegrany zostanie w oparciu o obowiązują aktualne przepisy PZPS.

14. Dodatkowe kary Organizatora za wyjątkowo niesportowe zachowanie się zawodniczki

podczas rozgrywania zawodów:

- zawieszenie /1 lub 2 mecze turniejowe/,

- wykluczenie zawodniczki z turnieju.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże, kontuzje wynikłe z winy

uczestników.

16. Uczestnicy turnieju winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

17. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Klauzula informacyjna RODO:

Klauzula w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą (art. 13 RODO 2016/679)

•Administratorem danych jest:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie,

09-500 Gostynin, ul.Sportowa 1 tel. 0-24 235-33-97

e-mail:kadry@mosirgostynin.pl

•Dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą w jednym lub większej

ilości celów (RODO 2016/679 art.6 pkt.1a).Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj.

organizacja Turnieju Siatkówki Kobiet. Dane osobowe uczestników oraz ich fotografie będą publikowane na stronie internetowej MOSiR oraz na stronie internetowej lokalnych mediów i w celach informacyjnych i promocyjnych.

Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane będą przechowywane przez okres trwania Turnieju Siatkówki Kobiet i potrzeby do jego realizacji.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego.

Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające z RODO 2016/679 art.6 pkt.1a,b,c.

Nie podanie danych może uniemożliwić uczestnictwo w Turnieju Siatkówki Kobiet.

Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1

W poniedziałek 19 lutego br. w Przedszkolu nr 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie przy ul. Polnej odbyły się zajęcia edukacyjne STREFA MĄDREJ ZABAWY dla dzieci z najstarszych grup przedszkolnych uczęszczających do placówek w naszym mieście. Z naszego zaproszenia skorzystały dzieci z Przedszkola nr 4 i Przedszkola nr 2.

Przedszkolaki podczas zajęć poznały Zosię – Małą Nauczycielkę – robota edukacyjnego, z którym wykonywały zadania na macie do kodowania. Bawiąc się z Zosią dzieci nazywały kierunki w przestrzeni, określały położenie przedmiotów względem osi własnego ciała oraz planowały trasę do wyznaczonego celu. Pracowały również z wykorzystaniem klocków Lego Education WeDo 1.2, Lego Education 2.0 oraz Lego Education Essential Spike, laptopów i tabletów. Układały budowle według instrukcji, tworzyły programy, dzięki których powstałe konstrukcje mogły się poruszać, świecić i wydawać dźwięki, co wywoływało wiele uśmiechów na ich twarzach.

Kolejną propozycją mądrej zabawy były zajęcia z wykorzystaniem klocków Korbo. Podczas nich nasi mali goście wykazali się dużą kreatywnością oraz umiejętnością logicznego myślenia. Dzięki prawidłowym połączeniom kół zębatych wprawiali swoje konstrukcje w ruch, co dawało im wiele satysfakcji z prawidłowo wykonanego zadania.

Następną atrakcją były zabawy ruchowe na macie interaktywnej, na której każdy mógł wykazać się spostrzegawczością, szybkością oraz zwinnością.

Mali uczestnicy zajęć poznali również działanie długopisów 3D

– samodzielnie wykonali swoje pierwsze trójwymiarowe projekty

– serduszka, kwiatki, motylki, kotki itp.

Poniedziałkowy poranek okazał się bardzo twórczy i pracowity. Dzieci spędziły czas kreatywnie bawiąc się i jednocześnie rozwijając swoje umiejętności. Opuściły nasze przedszkole z uśmiechami na twarzy oraz zapewnieniami, że jeszcze nas odwiedzą.

 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1
 • Strefa Mądrej Zabawy w Przedszkolu nr 1

Nowy moduł na Geoportalu Gostynin

Dla Geoportalu Gminy Gostynin, dostępnego pod adresem: Geoportal Gostynin (https://gostynin.geoportal-krajowy.pl) został utworzony nowy moduł: wykaz decyzji środowiskowych.

W Ekoportalu Gminy znajdą Państwo moduł Decyzje środowiskowe: Geoportal Gostynin (https://gostynin.geoportal-krajowy.pl/decyzje-srodowiskowe), w którym znajduje się spis wszystkich kart inwestycyjnych przedsięwzięć oraz decyzji środowiskowych wydanych dla obszaru Państwa Gminy.

Ekoportal Gminy zawiera szczegółowe informacje na temat planowanych działań, które mogą mieć wpływ na nasze otoczenie. Zawartość portalu jest codziennie aktualizowana przez naszych redaktorów, aby zapewnić mieszkańcom najbardziej aktualne dane.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Szczepan Sołtysik

Geoportal Na Mapie

Email: szczepan.soltysik@geoportal-krajowy.pl

Telefon: 506 640 448 

 • logo Geoportal

Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

W  dniu 28 lutego  2024 roku o godz. 10.00 w sali  posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXXI sesji Rady Miejskiej -  VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.    Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4.    Informacja Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie  Sp. z o. o. o realizacji zadań statutowych w roku 2023.
5.    Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych z kształtowaniem lokalnego rynku pracy w roku 2023.
6.    Podjęcie Uchwały w sprawie wyłączenia Przedszkola nr 5 w Gostyninie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola nr 5 w Gostyninie.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2024 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasta Gostynina.
11.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024.
12.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
14.    Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
15.    Sprawy różne.
16.    Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

Kolorowo i wesoło w gostynińskiej Trójce

Dzień otwarty dla przyszłych pierwszaków odbył się wczoraj (20 lutego br.) w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte.

Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły pani Beata Wasiak-Grudzińska, która zapewniła przybyłych z dziećmi rodziców, że Trójka jest szkołą z tradycjami, bezpieczną, zapewniającą bardzo dobrze zorganizowane zajęcia oraz szereg interesujących zajęć pozalekcyjnych.

Spotkanie rozpoczął żywiołowy występ „Ananasów” i „Ananasków”,zebrani zobaczyli także szkolne Mażoretki. Oba występy zebrały gromkie brawa za swoje pokazy taneczne. A burmistrz obdarował występujących słodyczami.

W swoim wystąpieniu gospodarz naszego miasta powiedział, że tej szkoły nie trzeba reklamować, bo każdy wie, jak dobrze funkcjonuje i jakie osiąga wyniki, co jest zasługą przede wszystkim pani dyrektor.

Po zakończeniu występów przyszłe pierwszaki wraz z rodzicami poszły zwiedzać szkołę.

 

Foto: Urząd Miasta Gostynina, SP 3

 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3
 • Dzień otwarty w SP 3

Misterium – wystawa Ewy Polańskiej

W Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku 20 lutego 2024 r. o godz. 17.00 odbyło się  otwarcie wystawy czasowej Misterium. Jej autorką jest Ewa Polańska – mieszkanka ziemi gostynińskiej, plastyk, fotografik i rękodzielnik.

Spotkanie rozpoczął ks. Andrzej Milewski, dyrektor muzeum, przedstawiając autorkę oraz przybyłych gości. W wydarzeniu udzieli wzięli m.in. biskupi płoccy Szymon Sułkowski i Mirosław Milewski, a w imieniu burmistrz Pawła Kalinowskiego Hanna Adamska Sekretarz Urzędu Miasta Gostynina.

Na wystawie Ewa Polańska zaprezentowała obrazy ukazujące różne oblicza Jezusa ukrzyżowanego – w cierniowej koronie, umęczonego, cierpiącego, a także Matki Boskiej Bolesnej. Tematyka religijna wystawy ma zainspirować zwiedzających do refleksji nad sensem cierpienia i bólu. Każe zatrzymać się w natłoku codziennych obowiązków, aby rozwikłać i poznać choćby rąbek tajemnicy cierpienia człowieka.

Wystawę uświetnił recital Doroty Kuzieli,wokalistki, poetki,kompozytorki i multiinstrumentalistki.
Wystawa będzie czynna od 21 lutego do 20 kwietnia br.

 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej
 • Wystawa Ewy Polańskiej

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.
Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:
•    w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;
•    w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
•    ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.
Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.
Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:
•    1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
•    700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
•    500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.
Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biur powiatowych, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl.

 • logo ARiMR

Możliwość dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Komisarz Wyborczy w Płocku II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.  

W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Gminnej Komisji Wyborczej w Gostyninie, w liczbie 1
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Gostyninie, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Iłowie, w liczbie 1
- Gminnej Komisji Wyborczej w Młodzieszynie, w liczbie 1
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Puszczy Mariańskiej, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowicach, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie, w liczbie 2
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Sannikach, w liczbie 3
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochaczewie, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Sochaczewie, w liczbie 1
- Gminnej Komisji Wyborczej w Szczawinie Kościelnym, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Teresinie, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Wiskitkach, w liczbie 6
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Żyrardowie, w liczbie 7
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Gostyninie, w liczbie 6
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Sochaczewie, w liczbie 5
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Żyrardowie, w liczbie 7
do dnia 26 lutego 2024 r. do godz. 10:00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Płocku II:
ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock.

Szczegóły w załączniku poniżej.

Spotkanie z emerytami w Urzędzie Miasta Gostynina

​Z byłymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina spotkał się dziś, 23 lutego 2024 r., burmistrz  Paweł Kalinowski. Stało się tradycją, że burmistrz zaprasza emerytowanych urzędników, aby podtrzymać więź z byłymi pracownikami i tworzyć wspólnotę.
Jest dla mnie ogromnym zaszczytem móc spotkać się z Państwem - byłymi pracownikami, którzy sumiennie, często przez wiele lat, tworzyli misję i strategię naszego urzędu. Cieszę się, że wciąż odnajdujecie Państwo korelację ze swoim ostatnim miejscem pracy, licznie przybywając na spotkania takie jak dzisiejsze – zwrócił się burmistrz Paweł Kalinowski do zgromadzonych. 
Gospodarz życzył swoim gościom radości z bycia emerytem, realizacji planów i marzeń, na które często nie było czasu podczas pracy zawodowej. Uroczystość była okazją do wspomnień oraz towarzyskich rozmów o obecnych pasjach i zajęciach przy herbacie i poczęstunku. W spotkaniu udział wzięli naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta Gostynina.
Na zakończenie Małgorzata Sandecka w imieniu emerytów podziękowała burmistrzowi za pamięć o byłych pracownikach i możliwość corocznego spotkania się w ich dawnym miejscu pracy, do którego wszyscy z sentymentem i wielką ochotą przychodzą.

 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina
 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Gostynina

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Witold Kalinowski zaprasza na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbęda się 1 marca (piątek) godz. 10.00. Uroczystość rozpocznie się przed Komendą Powiatową Policji w Gostyninie - przy tablicy poświęconej ppor. Henrykowi Józwikowi pseudonim Groźny, a następnie w kościele w parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Polnej 9, gdzie przy tablicy Danuty Siedzikówny - Inki zostaną złożone kwiaty.  

 • zaproszenie - 1 Marca

"Baby, ach te baby" - koncert z okazji Dnia Kobiet

 
Burmistrz Miasta Gostynina oraz Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie zapraszają wszystkie panie (i nie tylko!) na koncert z okazji Dnia Kobiet „Baby, ach te baby”. Wyjątkowy koncert o kobietach, dzięki kobietom i dla kobiet, w wykonaniu artystów scen krakowskich, odbędzie się 9 marca 2024 roku (sobota) o godzinie 17:00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego. Wstęp wolny!
Uwaga! Obowiązują bezpłatne wejściówki, które będzie można odbierać od 29 lutego (czwartek) godz. 16:00 w tymczasowej siedzibie MCKu przy ul. Wojska Polskiego 23. Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji!
 • zaproszenie na koncert z okazji Dnia kobiet

Oddano hołd pomordowanym w Kraśnicy

W dniu 27 br. lutego przy mogile w Kraśnicy w rocznicę masowego mordu na 40 Polakach zebrali się przedstawiciele władz samorządowych oraz gostynińskich instytucji. Burmistrz pan Paweł Kalinowski, podkreślił znaczenie takich miejsc pamięci oraz wyraził zadowolenie, że renowacja tego miejsca współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego została zakończona.

Natomiast pan Jacek Liziniewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin, przypomniał historię związaną z miejscem egzekucji.

Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pan Ireneusz Zając podziękował władzom miasta za działania, które pomagają zatrzymać pamięć o bohaterach, oddających życie za wolność w tamtych tragicznych czasach.  

Wśród rozstrzelanych w tym miejscu cywilnych mieszkańców Gostynina i okolic było 12 mężczyzn przywiezionych na miejsce zbrodni dwoma ciężarówkami z Kutna. Wcześniej wszyscy byli aresztowani za działalność antyniemiecką i przebywali w miejscowych aresztach lub więzieniach. Podczas prowadzonych śledztw hitlerowcy poddawali ich nieludzkim torturom i represjom, chcąc uzyskać informacje o prowadzonej przez nich działalności przeciwko okupantowi.

Wśród zamordowanych w Kraśnicy podczas ekshumacji 27 kwietnia 1945 roku rozpoznano zaledwie kilka osób. Mieszkańcami Gostynina byli: Kazimierz Stawicki, Kazimierz Ambroziak, Jerzy Radzki i Władysław Podel.

Wśród mieszkańców Kutna znajdowali się: Kazimierz Adamski, Władysław Lewandowski, Tadeusz Bartczak, Henryk Zieliński, Wacław Błaszczyk, Kazimierz Iwaniak, Władysław Sujka, Władysław Grzelak. Śmierć ponieśli także: Władysław Balcerzak z Zaborowa Starego, Władysław Terebus z Ciechomic, Mateusz Garstka administrator majątku ziemskiego w Trębkach, Stanisław Wojtczak z Żychlina. Ciała ofiar z ziemi gostynińskiej pochowano w specjalnej kwaterze na cmentarzu parafialnym w Gostyninie.

Hitlerowcy wybrali na miejsce egzekucji teren położony z dala od zabudowań i siedlisk. Las w Kraśnicy miał ukryć popełnione przez nich zbrodnie. Ofiary ustawiane były tyłem do oprawców. Zabójstwa dokonano za pomocą broni palnej. Strzały nie w każdym przypadku były celne. Mordowanych dobijano w bestialski sposób za pomocą tępych narzędzi, a następnie w pośpiechu wrzucano do wykopanego dołu. Po zakończeniu masowej zbrodni ciała zabitych pokryto splątanymi drutami kolczastymi. Dla skasowania śladów wrzucono do dołu osobiste rzeczy zamordowanych.

Oprawcami tej bestialskiej zbrodni byli gostynińscy funkcjonariusze tajnej policji gestapo, służby bezpieczeństwa SS i żandarmerii.

Pomimo starań ukrycia miejsca zbrodni przez oprawców, Polacy już w czasie okupacji o nich wiedzieli.

Po zakończeniu II wojny światowej masową egzekucją zajęła się Okręgowa Komisja Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie. Sprawców ustalono, jednak śledztwo umorzono.

 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy

Kolejny etap remontu Zamku Gostynińskiego rozpoczęty

Przystąpiono do kolejnej bardzo ważnej inwestycji w naszym mieście, polegającej na remoncie  najważniejszego zabytku, jakim jest Zamek Gostyniński.

W dniu 26 lutego 2024 r. została zawarta umowa przez Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego z firmą „PRESMAX” Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu pana Roberta Gosia na zadanie pod nazwą „Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych kaplicy i baszty zamkowej w Gostyninie”.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty budowlane: renowacyjne tynki zewnętrzne na ścianie południowej kaplicy i ścianie zachodniej baszty oraz tynki wewnętrzne holu wejściowego  budynku kaplicy. Okna drewniane zostaną poddane renowacji konserwatorskiej w zakresie powłoki malarskiej.

Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Termin realizacji - to 30 czerwca 2024 r.

 • Wraz z upływem czasu tapety uległy zniszczeniu w recepcji. Stan przed remontem
 • Wraz z upływem czasu tapety uległy zniszczeniu w recepcji. Stan przed remontem
 • Wraz z upływem czasu tapety uległy zniszczeniu w recepcji. Stan przed remontem
 • Wraz z upływem czasu tapety uległy zniszczeniu w recepcji. Stan przed remontem
 • Wraz z upływem czasu tapety uległy zniszczeniu w recepcji. Stan przed remontem
 • Wraz z upływem czasu tapety uległy zniszczeniu w recepcji. Stan przed remontem
 • Okna będą poddane renowacji konserwatorskiej
 • Okna będą poddane renowacji konserwatorskiej
 • Okna będą poddane renowacji konserwatorskiej
 • Okna będą poddane renowacji konserwatorskiej
 • Tynki zewnętrzne - stan przed remontem
 • Tynki zewnętrzne - stan przed remontem
 • Tynki zewnętrzne - stan przed remontem
 • Tynki zewnętrzne - stan przed remontem
 • Tynki zewnętrzne - stan przed remontem
 • Tynki zewnętrzne - stan przed remontem
 • Tynki zewnętrzne - stan przed remontem

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Stryjewską

Miejska Biblioteka Publiczna im Jakuba z Gostynina w Gostyninie filia biblioteczna nr 1 zaprasza na spotkanie autorskie z pisarką panią Anną Stryjewską - mającą na swoim koncie 17 pozycji książkowych w tym powieść dla młodzieży. Pani Anna specjalizuje się w pisaniu powieści obyczajowych z historią w tle. 

W imieniu organizatorów zapraszamy 7 marca br. o godz. 17.00 do filii bibliotecznej nr 1, przy ul. Płockiej 2 a.

 • zaproszenie na spotkanie autorskie

Przypominamy o naborze wniosków

Informujemy, że od 1 marca br. rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła.

Kontakt ul. Parkowa 22, p. nr 10.

 

 • herb Gostynina

Asystent osobisty osoby z niepełnospranością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że  pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Mariuszem Frankowskim, a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienia Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika, została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu  ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024.  
Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Zgodnie z zawartą umową, środki na realizację Programu będą przekazane w trzech transzach. 
Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – 434 085,00 zł na dofinasowanie kosztów usług Asystenta oraz 8 681,70 zł na koszty związane z obsługą Programu
Kolejne transze zostaną przekazane w terminie do 12 lipca 2024 r. oraz do 14 października 2024 r.

Wiaty na dworcu PKP

Mając na uwadze dobro podróżujących koleją mieszkańców pragniemy poinformować, że efektem starań Burmistrza Miasta Gostynina mających na celu zapewnienie zadaszenia na peronach dworca przy ul. Juliusza Słowackiego w Gostyninie, w dniu 28.02.2024 roku Urząd Miasta Gostynina otrzymał pismo od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o uruchomieniu procedury doposażenia stacji w wiaty peronowe. Rozwiązanie to niewątpliwie pozytywnie wpłynie na komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

Nadmienić należy, iż nieustannie zabiegamy o remont parkingu przy budynku dworca PKP. Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku zadaszenia, PKP dostrzeże podnoszony od lat problem i przychyli się jak najszybciej do naszej prośby.

 • foto B. Józkowiak
 • foto UMG
 • foto UMG
 • foto UMG
 • foto UMG
 • Skan pisma z PKP

Wyniki otwartego konkursu w ramach rozwoju sportu

Burmistrz Miasta Gostynina dokonał wyboru i ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.
Wykaz podmiotów znajduje się w załączniku poniżej.

Gostyninianie pamiętają o Żołnierzach Wyklętych

W Gostyninie pamiętamy o tych, którzy swoje życie oddali w imię wolności naszej Ojczyzny. Tacy właśnie byli żołnierze tzw. Drugiej konspiracji, stanowiącej ruch niepodległościowy. Uroczystość z tej okazji odbyła się w dniu  dzisiejszym – 1 marca br. (Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych) przy tablicy poświęconej ppor. Henrykowi Józwikowi.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego Burmistrz Miasta Gostynina pan Paweł Kalinowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że Żołnierze Wyklęci byliby dumni wiedząc, że w wolnej Polsce są pielęgnowane idee patriotyczne, a ich walka była słuszna i niezbędna.

Po złożeniu przez delegacje wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy pod tablicą przy KPP, zebrani udali się do kościoła w parafii Miłosierdzia Bożego, aby w świątyni przy tablicy poświęconej Danucie Siedzikównie pseudonim Inka oddać hołd i złożyć kwiaty.    

 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Nabór na stanowisko specjalista - ekodoradca

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Urzędzie Miasta Gostynina - specjalista - ekodoradca.

Niezbędne informacje dotyczące: wymagań, zakresu zadań, wymaganych dokumentów, warunków pracy na stanowisku znajdują się w załącznikach.

Informacja

Zgodnie z §3 ust. 3 i §6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 8 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina ul. Rynek 26, pok. Nr 211 w godzinach pracy urzędu
poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 – 16.30
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.30.

 • herb

Mażoretki dla Babci i Dziadka

Dnia 22 lutego 2024 roku odbyło się wydarzenie pod hasłem MAŻORETKI DLA BABCI I DZIADKA, który zorganizowane zostało przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie i Fundacje Dobrych Serc TAK. Partnerem przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Na występ Mażoretek przybyła przedstawicielka Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Katarzyna Osowicz – Szewczyk, która przeczytała list od Pana Marszałka Adama Struzika.
Wydarzenie poprowadziły: Amelia Parzęcka, Marysia Romanowska i Amelia Sikora. Dziewczęta w imieniu wszystkich tancerek i tancerzy złożyły życzenia przybyłym Babciom i Dziadkom. Podczas koncertu Mażoretki tańczyły, śpiewały piosenki, recytowały wiersze grały i grali na instrumentach.
Zespól Mażoretki Libra Gostynin zatańczył sześć choreografii Kamili Rzepieli – Drgas. Weronika Rudzińska zatańczyła z pomponami do utworu „Rock Prelude” Davida Garretta. Antek Kuciejczyk zaprezentował układ do muzyki The Puss Suite Henryego Jackmana. Przedszkolaki zatańczyły do piosenki Barbie Girl zespołu Aqua. Kadetki i Kadeci do Clap Your Hands francuskiego DJ – Kungs. Juniorki zatańczyły do utworu Waterfall Michaela Schulte &R3HAB, a Seniorki do Two Steps From Hell – Evergreen Thomasa Bergersena. Własną choreografię zaprezentowały Lena Kostun i Nikola Śmiałecka do utworu „Dzięki, że jesteś” Lanberry, Tribbs oraz Antoni Kuciejczyk z buławą do piosenki Bruno Marsa pt. „Treasure”.
Trzy Mażoretki zaśpiewały piosenki. Marysia Romanowska wybrała utwór Zbigniewa Wodeckiego pt. „Lubię wracać tam gdzie byłem”. Lena Kostun „Dzięki, że jesteś” Lanberry, Tribbs, a Cecylia Bogulska „Drzwi do kariery” Karoliny Kamińskiej. Wiersze recytowały: Iza Wichrowska, Nadia Frydrysiak, Małgorzata i Hania Żytkiewicz. Natalia Kieszkowska zagrała na gitarze, a Antoni Kuciejczyk zagrał na trąbce. Na koniec Wszyscy wspólnie swoim Babciom i Dziadkom zaśpiewali STO LAT!
Dziękujemy Zarządowi Województwa Mazowieckiego: Adamowi Struzikowi, Wiesławowi Raboszukowi, Rafałowi Rajkowskiemu, Elżbiecie Lanc, Janinie Ewie Orzełowskiej za partnerstwo.
Dziękujemy Pani Wicedyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie Pani Annie Buraczyńskiej za życzliwość, wsparcie, przygotowanie Sali.
Dziękujemy Rodzicom Mażoretek, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie poczęstunku.
Dziękuję wszystkim Tancerkom i Tancerzom za aktywny udział w wydarzeniu oraz wszystkim za przybycie i udział w projekcie MAŻORETKI DLA BABCI I DZIADKA, którego partnerem był SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO i zapraszamy na stronę@Mazowsze.serce.Polski, #Mazowsze.serce.Polski.
Zapraszam do obejrzenia filmu z wydarzenia. https://www.youtube.com/watch?v=IyNWQ6d-XMs...
Koordynator zespołu Joanna Renata Syska
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki
 • Mażoretki

Całodzienny dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gostyninie

Burmistrz Miasta Gostynina serdecznie zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat Funduszy Europejskich od wykwalifikowanych konsultantów Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Płocku.

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację swoich projektów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. funduszy europejskich.

Zapraszamy już 07 marca 2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina, sala nr 213 I piętro, ul. Rynek 26 ,
09-500 Gostynin w godzinach od 09:00 do 14:30.

 • logo

Ustanowienie Zarządzenia w sprawie dnia wolnego

Zarządzenie nr 21/2024 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2024 r.
 
w sprawie: ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina w zamian za święto 06 stycznia 2024 r. przypadającego w sobotę
 
Na podstawie art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022. poz. 530 t.j.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Ustalam dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina jeden dodatkowy dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym z powodu wystąpienia w tym okresie święta w dniu innym niż niedziela.
 
§ 2
 
Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny przypadający 06 stycznia 2024 r. wyznaczam na dzień 29 marca 2024 r.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Burmistrz Miasta Gostynina
 
Paweł Witold Kalinowski
 • herb Gostynina

Podpisano umowę na przebudowę ulicy Sosnowej

W dniu dzisiejszym (5 marca 2024 r.) umowę na przebudowę ulicy Sosnowej podpisał Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta p. Bożeny Sokołowskiej z BMB Budownictwo Sp. z o.o. Spółką komandytową z siedzibą w Gostyninie reprezentowaną przez p. Marcina Balcerzaka.

Przedmiotem umowy są prace budowlane, które polegają na przebudowie drogi gminnej - ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany za kwotę 1.732.500,00 zł, z czego 80% (1.386.000,00 zł) tej kwoty stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin realizacji budowy to 6 miesięcy od dnia jej podpisania. 

 • ul. Sosnowa
 • ul. Sosnowa
 • ul. Sosnowa
 • ul. Sosnowa
 • ul. Sosnowa
 • ul. Sosnowa
 • ul. Sosnowa
 • ul. Sosnowa
 • ul. Sosnowa

Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury - trwają kolejne prace

Z tygodnia na tydzień widać postępujące prace, które trwają w Miejskim Centrum Kultury. W dniu wczorajszym (5 marca 2024 r.)  Burmistrz Paweł Kalinowski wraz z pracownikami Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina odwiedził Miejskie Centrum Kultury, aby przeprowadzić kontrolę robót budowlanych.

Obecnie trwają prace instalacyjno-wykończeniowe - zakładanie okładzin ściennych i podłogowych oraz biały montaż.

Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.406.740,70 zł będzie wypłacone w tym roku w dwóch transzach na rzecz wykonawcy.

Łączna wartość robót budowlanych wynosi 13.825.744,19 zł.

 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • tn_DSC04440
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK
 • Modernizacja MCK

Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale Mistrzostw Polski kat. Masters w łyżwiarstwie szybkim

W dniach 2 i 3 marca 2024 r. na torze długim STEGNY w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski zawodników MASTERS "łyżwiarstwa szybkiego". Zawody sportowe najwyższej rangi naszego kraju rozpoczęły się startami na sprinterskim dystansie 500 metrów, a zakończyły konkurencją biegów drużynowych.

Do Mistrzostw Polski przystąpiło blisko 40 licencjonowanych zawodników Masters z czołowych klubów Polski.
Miasto i Gminę Gostynin reprezentował z Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZWOLEŃ-TEAM”:
Łukasz Flejszer, który w kategorii wiekowej M40 zdobył 4 złote medale na:

500m, 1500m, 3000m i w biegu drużynowym.

Serdecznie gratulujemy !

zdjęcia: Run Foto
źródło: UKS Zwoleń-Team

 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale
 • Łukasz Flejszer wyjeździł 4 złote medale

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 00:00 dnia 07.03.2024 do godz. 08:00 dnia 09.03.2024 r. spadek temperatury powietrza w czwartek do około -3°C, przy gruncie do -6°C, w piątek do około -5°C, przy gruncie do około -9°C, w sobotę do około -2°C, przy gruncie do około -6°C. Temperatura maksymalna w czwartek około 6°C, w piątek około 8°C.

Przedszkole Piłkarskie w Gostyninie?

W dniu dzisiejszym (6 marca br.) Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski spotkał się z Marcinem Harasimowiczem - członkiem Zarządu w Fundacji Legia Soccer Schools, by rozmawiać o możliwości stworzenia w Gostyninie niezwykłej oferty dla najmłodszych dzieci z terenu Gostynina. Przedszkole Piłkarskie (dzieci 3-letnie) to przede wszystkim nauka postawy fair play oraz wzajemnego szacunku, wzmacnianie potrzeby ruchu z wykorzystaniem gier i zabaw, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie wyobraźni, budowanie koncentracji, dobry uśmiech i...danie dzieciom poczucia przynależności do rodziny Legii Warszawa.
Przedszkole mogłoby działać przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie. Przy pomyślnych wiatrach pierwsze zajęcia odbędą się już w kwietniu.
O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.
 • Przedszkole z Legią
 • Przedszkole z Legią
 • Przedszkole z Legią
 • Przedszkole z Legią

Znaleziono klucze

Informujemy, że w dniu 7.03.2024 r. na przejściu dla pieszych w Rynku Miasta znaleziono pęk kluczy. Znajdują się  one do odbioru w Urzędzie Miasta Gostynina - I piętro, pokój nr 212.

 • klucze

Obchody 161. rocznicy bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej

Wójt Gminy Gostynin p. Edmund Zieliński, Burmistrrz Miasta Gostynina p. Paweł Kalinowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin p. Jacek Liziniewicz zapraszają na obchody 161. Rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej.

Uroczystość rozpocznie się12 marca 2024 r. o godz. 13.00 przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem, gdzie odbędzie się część oficjalna: wystąpienia okolicznościowe, odśpiewanie pieśni patriotycznych, modlitwa za poległych, a także złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Następnie na terenie świetlicy w Gaśnem odbędzie się ognisko patriotyczne.  

 • plakat

Wiadomości z Football Education Academy

Football Education Academy cieszy się, że ich zawodnicy po kilku latach realizacji pasji piłkarskiej w FEA dalej rozwijają swoje umiejętności w partnerskim klubie Wisła Płock. Głownym celem jest szkolenie, ale także wsparcie w dalszym etapie rozwoju młodego piłkarza - Jankowi i Bartkowi życzymy powodzenia.
 
Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego oprócz gratulacji informuje, że od 2018 roku, m.in. dzięki staraniom trenerów Marcina Mofiny i Artura Gołębiewskiego, klubem partnerskim naszej Akademii jest Football Education Academy Gostynin/Łąck, która regularnie dostarcza swoich wychowanków do SSM Wisła Płock, gdzie mogą kontynuować piłkarską edukację.
Tylko tej zimy do drużyny z rocznika 2010 dołączyli Bartosz Kamiński i Jan Szmydt. Mamy nadzieję, że oni również podążą drogą wyznaczoną przez innych absolwentów FEA Gostynin: Wojciecha Jakubika (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) oraz Szymona Leśniewskiego (Wisła Płock) i w perspektywie kilku lat zadebiutują na szczeblu centralny.
 
Gratulujemy zawodnikom i ich trenerom sportowej pasji i życzymy dalszych sukcesów.
 • foto Football Education Academy

Gostynińskie kluby sportowe otrzymają dotacje – 400 tys. trafi do 10 klubów

Jak co roku Burmistrz Miasta Gostynina zdecydował o podziale dotacji dla klubów sportowych w Gostyninie.
Do podziału było 400 tys. złotych. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, zgłosiło się 10 klubów sportowych, których przedstawiciele przygotowali projekty na realizację swoich programów. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywną ocenę i tym samym wszystkie kluby otrzymały dotacje.

W czwartek i piątek (7 i 8 marca 2024 r.) przedstawiciele wszystkich wyłonionych w konkursie klubów sportowych spotkali się z burmistrzem Pawłem Kalinowskim, aby podpisać umowy na realizację projektów. Najwyższą kwotę dotacji otrzymał najstarszy gostyniński klub sportowy „Mazur Gostynin”, który zrealizuje swój projekt za 183 tys. zł. Klub Żeglarski „Hals” na udział swojej reprezentacji w cyklu regat żeglarskich wraz z treningami przygotowawczymi otrzyma 44 tys. zł.  Środki trafią również dla szachistów, rolkarzy i siatkarzy. W tym roku do konkursu po raz pierwszy zgłosiło się Stowarzyszenie Basketball Kids Gostynin, które otrzyma od miasta 15 tys. na organizację treningów koszykarskich dla dzieci i młodzieży. 

Podczas spotkania, przedstawiciele klubów sportowych rozmawiali z burmistrzem o sukcesach jakie odnoszą zawodnicy, a także o swoich planach na najbliższy rok. Wszystkim gratulujemy ogromnego zaangażowania i życzymy kolejnych sukcesów.  

Lista dofinansowanych klubów:

1.    Gostyniński Szkolny Związek Sportowy - 20.000,00 zł
2.    Klub Żeglarski Hals - 44.000,00 zł
3.    Miejski Klub Sportowy Mazur - 183.000,00 zł
4.    Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń Team" - 18.000,00 zł
5.    Uczniowski Klub Sportowy "Alfa" - 38.000,00 zł
6.    Uczniowski Klub Sportowy "Football Education" - 29.000,00 zł
7.    Klub Sportowy "Mazovia" Gostynin - 18.000,00 zł
8.    Szachowy Uczniowski Klub Sportowy GOSTMAT 83 - 10.000,00 zł
9.    Klub Sportowy K.O.Fight Team Gostynin - 25.000,00 zł
10.    Stowarzyszenie Basketball Kids Gostynin - 15.000,00 zł

 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport
 • dotacje na sport

Ostrzeżenie meteo. Przymrozki w nocy

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie meteorologiczne. Od godz. 12:24 dnia 08.03.2024 do godz. 08:00 dnia 10.03.2024 prognozowany jest spadek temperatury w nocy z piątku na sobotę do około -4°C, przy gruncie do około -8°C, z soboty na niedzielę do około -2°C, przy gruncie do około -6°C.

Temperatura maksymalna w piątek około 7°C, w sobotę około 9°C.

Kolejna edycja Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do

W minioną sobotę - 9 marca 2024 w Płońsku odbyła się kolejna edycja Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do.
W turnieju brało udział 572 zawodników. 49 z nich na co dzień trenuje w Gostyninie w Klubie Taekwon-do Hwarang. Reprezentanci naszego miasta wywalczyli w sumie: 21 złotych, 21 srebrnych i 18 brązowych medali. Każdy zawodnik Klubu Hwarang przywiózł przynajmniej jeden medal.
Treningi Taekwon-do odbywają się w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 23, a szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na stronie: www.hwarang.pl
Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi. 
 
Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do
 • Mistrzostw Mazowsza Taekwon-do

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 11 marca 2024 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Płocku II
z dnia 11 marca 2024 r.
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.
2408), w celu powołania w mieście Gostynin obwodowych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz
Wyborczy w Płocku II informuje, co następuje:
§ 1
W dniu 12 marca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 – sala
konferencyjna, odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego,
w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 7
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 10
- Nr 11
- Nr 12
- Nr 13
- Nr 14
- Nr 15.
§ 2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy
w Płocku II
Małgorzata Marta Walisiewicz

 • Źródlo: samorząd.gov.pl

Koncert "Baby ach te baby"

W sobotnie popołudnie (9.03.2024 r.) w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbył się z okazji Dnia Kobiet koncert Bogusława Zięby - pianisty i akordeonisty, muzyka, kompozytora oraz Bogumiła Stelmacha - wokalisty, którzy przygotowali utwory o kobietach i dla kobiet.Miłym akcentem ze strony pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego było wręczenie przed koncertem kwiatów i złożenie życzeń wszystkim paniom.

Zebrani w sali usłyszeli piosenki takie jak: "Baby ach te baby", "Umówiłem się z nia na 9", "Lubię wracać tam gdzie byłem".

Część piosenek zachwycona widownia śpiewała z wokalistą.

 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"
 • koncert "Baby ach te baby"

Kolejne granty dla gostynińskich organizacji

Dziś (11 marca 2024 r.) Burmistrz Miasta Gostynina gościł kolejnych przedstawicieli gostynińskich organizacji, którym wręczył symboliczne vouchery na realizację swoich projektów. Oferty te zostały złożone w trybie tzw. małych grantów i muszą zostać zrealizowane w ciągu 90 dni.

Gostynińskie Stowarzyszenie Arce Cantores, otrzyma 3.000,00 zł na organizację warsztatów muzycznych „Letnia Harmonia”, natomiast Klubowi Wędkarskiemu „Lin” przekazana zostanie dotacja (3.000,00 zł) na organizację cyklu zawodów wędkarskich dla mieszkańców naszego miasta.

Obydwu organizacjom gratulujemy pomysłów i zaangażowania w działalność na rzecz swoich stowarzyszeń i zarazem mieszkańców Gostynina.

 • małe granty
 • małe granty
 • małe granty
 • małe granty
 • małe granty

Kondolencje dla Pani Marii Ziętek

 • Nekrolog

Dwa wyjątkowe koncerty w marcu!

Już teraz pragniemy zaprosić wszystkich Państwa na dwa wyjątkowe wydarzenia, dwa cudowne koncerty, które czekają nas w najbliższym czasie! O jakich koncertach mowa?
 
21 marca (czwartek) o godzinie 18:00 zapraszamy na koncert pieśni wielkopostnych. Wystąpią: gostyniński chór Arce Cantores, płocki Vox Maiorum, gdańska Schola Cantorum z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, Zgrzyt Band, a także wokalistka Aleksandra Paczkowska.
 
23 marca, w sobotę, również o godzinie 18:00 zapraszamy na koncert z wiosną na ustach! Wystąpi Kinga Rutkowska oraz Zespół Muzyki Rozrywkowej Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie.
Obydwa odbędą się w gostynińskim zamku. WSTĘP WOLNY!
 
Pamiętajcie, że na każdy z nich obowiązują wejściówki, które będzie można odbierać od 14 marca w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 23).
 • koncert wielkopostny
 • koncert wiosenny

161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego

W dniu 12 marca br, przy pomniku bohaterów Powstania Styczniowego w Gaśnem, w miejscu, gdzie pochowano 49 Powstańców, odbyły się obchody upamiętniające 161. rocznicę bitwy Powstania Styczniowego. Na uroczystość przybyły delegacje przedstawicieli samorządowych, instytucji, szkół, organizacji, poczty sztandarowe, harcerze aby w ten sposób uczcić pamięć poległych.
Wójt Gminy Gostynin Pan Edmund Zieliński, Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina Pani Halina Fijałkowska oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Pan Jacek Liziniewicz wygłosili przemówienia, podkreślając znaczenie pamięci narodowej i bohaterskiego dziedzictwa. W trakcie ceremonii wspólnie z ks. Krzysztofem Jończykiem odmówiono modlitwę za poległych bohaterów, a przy pomniku złożono wieńce oraz zapalono znicze. 

12 marca to także 6. rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Zwoleniu. To właśnie Powstańców Styczniowych wybrano na  patrona szkoły. Z tej okazji uczniowie przygotowali oprawę muzyczną obchodów, oddając w ten sposób hołd poległym bohaterom. 

Uroczystość była wyrazem pamięci i szacunku dla tych, którzy oddali życie w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Niech ich bohaterska postawa zawsze będzie dla nas inspiracją do działania na rzecz wartości, za które walczyli.

Obchody 161. rocznicy bitwy Powstania Styczniowego w Gaśnem nie tylko uhonorowały pamięć bohaterów, lecz także zjednoczyły społeczność w duchu patriotyzmu i szacunku dla naszej historii narodowej. Po uroczystej ceremonii na miejscu bitwy w Gaśnem, odbyła się druga część wydarzenia, która zgromadziła społeczność lokalną oraz przybyłych gości w atmosferze wspólnoty i patriotyzmu. Podczas ogniska, wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne, oddając hołd bohaterom narodowym a płonący ogień i rozbrzmiewający w powietrzu śpiew tworzyły niesamowitą atmosferę jedności.

Wszyscy zgromadzeni mieli okazję delektować się smakiem słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gaśnem oraz Koło Aktywne Kobiety w Zwoleniu.

 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej
 • 161. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej

Oferta w trybie małego grantu - PTTK

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 04.03.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Gostyniniw, ul. Wojska Polskiego 17a, Gostynin, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznastwa pn. "Wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Dolny Śląsk i jego zabytki".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.


W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 23.02.2024 r. do godziny 12.00:

Oferta

Formularz uwag

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyninie ma nowy sztandar

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyninie ma nowy sztandar

Jako jeden z najważniejszych dni - 8 marca 2024 r., zapisał się w historii Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. W tym dniu odbyła się uroczystość nadania szkole nowego sztandaru. Wydarzenie rozpoczęła msza w kościele  pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Polnej, którą w intencji całej społeczności szkolnej odprawił biskup ordynariusz płocki Szymon Stułkowski. Następnie w orszaku historycznym nauczyciele i uczniowie oraz zaproszeni goście przeszli ulicami miasta do placówki. Pochód otwierała orkiestra miejska i uczniowie najmłodszych klas.
Główne uroczystości odbyły się na hali sportowej z udziałem pocztów sztandarowych wszystkich okolicznych szkół podstawowych, przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych, związkowych, kulturalnych, sportowych, nauczycieli, emerytowanych pracowników, a przede wszystkim wszystkich uczniów i ich rodziców. Dyrektor szkoły Robert Pypkowski przedstawił historię placówki, podziękował Tadeuszowi Biniewiczowi za wykonanie projektu, a sponsorom za fundusze na jego wykonanie. Następnie chorąży pocztu zaprezentowali zgromadzonym nowy sztandar, a uczniowie złożyli ślubowanie. 
Burmistrz Paweł Kalinowski podkreślił w swoim wystąpieniu doniosłość wydarzenia. Przypomniał, że sztandar to wyraz umiłowania ojczyzny i rzetelnej pracy dla niej oraz szacunku dla patrona. Podziękował dyrekcji szkoły oraz Radzie Rodziców za podjęcie tej historycznej inicjatywy.
W drugiej części uroczystości uczniowie przedstawili widowisko słowno-muzyczne. Przybliżyli w nim postać Siemowita IV - patrona szkoły. Zaproszeni goście mogli na korytarzach szkolnych podziwiać wykonane przez uczniów makiety gostynińskich zabytków historycznych, średniowieczne stroje oraz zbroje rycerskie. Na okolicznościowej wystawie fotograficznej ukazane zostało 30-lecie istnienia placówki.
Nadmienić należy, że 624 lata temu, dokładnie 8 marca 1382 r. parton szkoły - książę Siemowit IV, podpisał na zamku gostynińskim akt lokacyjny naszego miasta.

 

 

 

 

 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

Konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Poznaliśmy finalistów

Dziś (15 marca 2024 r.) w Urzędzie Miasta Gostynina odbył się finał konkursu "Żołnierze Wyklęci", na który przybył pan Maciej Małecki – Poseł na Sejm RP. W skład jury weszli także: Burmistrz Paweł Kalinowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin – Jacek Liziniewicz oraz Paweł Wąs z Instytutu Pamięci Narodowej

Siedmioro uczniów z gostynińskich szkół ponadpodstawowych stanęło w szranki odpowiadając na pytania dotyczące żołnierzy wyklętych. Do drugiej tury zakwalifikowało się pięcioro uczniów.
Na pierwszym miejscu uplasował się Florian Jabłoński z gostynińskiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki. Jako drugi był Oliwier Jakubowski również z LO i jako trzecia została wyłoniona Agata Janicka, z tej samej szkoły. Wyróżnienia otrzymali: Dominik Ciechomski z Zespołu Szkół w Gostyninie oraz Agata Nowak z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.
Uczniowie otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Posła Macieja Małeckiego i Burmistrza Pawła Kalinowskiego.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy zdobytych miejsc i wyróżnień.

 • Żołnierze Wyklęci konkurs
 • Żołnierze Wyklęci konkurs
 • Żołnierze Wyklęci konkurs
 • Żołnierze Wyklęci konkurs
 • Żołnierze Wyklęci konkurs
 • Żołnierze Wyklęci konkurs
 • Żołnierze Wyklęci konkurs
 • Żołnierze Wyklęci konkurs
 • Żołnierze Wyklęci konkurs
 • Żołnierze Wyklęci konkurs
 • Żołnierze Wyklęci konkurs
 • Żołnierze Wyklęci konkurs

Czy ciepło z geotermii na pewno tańsze?

W przestrzeni publicznej naszego miasta pojawiają się informacje dotyczące wykorzystania wód geotermalnych do celów grzewczych z zapowiedzią obniżenia opłat za ciepło o 30%.  
    
Twierdzenia te, w ocenie Urzędu Miasta Gostynina, nie mają pokrycia w faktach. Osoba podająca takie dane z całą pewnością nie dokonała szczegółowej analizy kosztów eksploatacji złoża i bieżącego utrzymania urządzeń w odniesieniu do warunków lokalnych oraz nakładów inwestycyjnych mających wpływ na cenę ciepła. Ponadto ustalona wydajność złoża nie jest w stanie w 100% zabezpieczyć zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym dla naszego miasta.
    
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MPEC) od wielu lat rozważa ewentualne wykorzystanie wód geotermalnych do celów grzewczych. Przedstawiciele Spółki oraz Urzędu Miasta Gostynina odbyli kilka wizyt w funkcjonujących ośrodkach geotermalnych. Zdobyte informacje, jak dotychczas, wskazują, że cena ciepła dostarczana z geotermii, biorąc pod uwagę dane naszego odwiertu, byłaby wyższa niż ze źródła konwencjonalnego (opalanego węglem).
       
W tym miejscu należy wskazać, że z eksploatowanych wód termalnych w Polsce, Gostynin ma najwyższą mineralizację – 143,5 g/l bardzo niekorzystną dla pracy systemu geotermalnego. W innych miejscowościach zasolenie wynosi głównie 110 g/l, ale też są źródła o mineralizacji 3 g/l.
       
W ostatnich dniach Burmistrz Miasta Gostynina i Prezes MPEC uczestniczyli w uroczystym otwarciu ciepłowni geotermalnej w Kole. Przygotowanie tej inwestycji rozpoczęto w 2019 roku wykonując pierwszy otwór geotermalny, a w latach następnych realizowano kolejne etapy inwestycji, której całkowita wartość opiewa na kwotę 108 milionów złotych. W związku z wykorzystaniem geotermii do celów grzewczych, władze Koła szacują wzrost opłat za ciepło w granicach 5% w stosunku do aktualnie obowiązujących.
        
Z podanego wyżej przykładu wynika, że wykorzystywanie geotermii do celów ogrzewania niekoniecznie wiąże się z obniżeniem opłat ponoszonych przez mieszkańców za ciepło.
         
W związku z sukcesywnym ograniczaniem wykorzystywania paliw kopalnych, pewnie w niedalekiej przyszłości będziemy, jako miasto, zmuszeni do szukania alternatywnych źródeł ogrzewania, a geotermia będzie jednym z nich.

 • Odwiert geotermalny w Gostyninie
 • Odwiert geotermalny w Gostyninie

IMGW ostrzega: przymrozki i oblodzenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega przed przymrozkami i oblodzeniami.

W nocy z 17.03.2024 na 18.03.2024 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

NZOZ „Szkol-Med” w programie Zdrowia Publicznego

Miło nam poinformować, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szkol-Med” s.c z Gostynina został wybrany w drodze konkursu i przystąpił do programu ,,Zasady prawidłowego żywienia wśród dzieci i  młodzieży”. Zadanie finansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego. Polega ono na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodziców lub  opiekunów oraz pracowników szkół z województwa mazowieckiego na lat 2024-2025. 

Program obejmuje uczniów ze szkół podstawowych na terenie Gostynina – Szkołę  Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej i Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte.

 • logo Mazowsze serce Polski - źródło Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gostyninie z dnia 14 marca 2024 r

O B W I E S Z C Z E N I E
Miejskiej Komisji Wyborczej w Gostyninie
z dnia 14 marca 2024 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Miasta Gostynina zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)
Miejska Komisja Wyborcza w Gostyninie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych
kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Gostynina zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.
1. BARTOSIAK Michał Tomasz, lat 43, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej,
zam. Gostynin,
zgłoszony przez KWW PROJEKT GOSTYNIN MICHAŁA BARTOSIAKA
2. KALINOWSKI Paweł Witold, lat 40, wykształcenie wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości,
zam. Gostynin,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3. KORAJCZYK-SZYPERSKA Agnieszka, lat 46, wykształcenie wyższe, członek Platformy
Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, zam. Gostynin,
zgłoszona przez KW INICJATYWA DLA GOSTYNINA
4. ŚNIECIKOWSKI-ROBACKI Dominik Oliwier, lat 30, wykształcenie wyższe, nie należy do
partii politycznej, zam. Gostynin, zgłoszony przez KWW DOMINIKA ŚNIECIKOWSKIEGO-ROBACKIEGO
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Gostyninie
/-/ Witold Zbigniew Rupciak

 • wybory 2024

Nabory do konkursu Mazowsze Lokalnie

Trwają nabory w konkursu Mazowsze Lokalnie. W zeszłym roku mieszkańcy Mazowsza mogli uczestniczyć m.in. w  szkoleniach dla matek - opiekunek dzieci niepełnosprawnych,  kampanii informacyjnej o leczniczych właściwościach ziół, w tworzeniu  przestrzeni dla młodzieży i dorosłych z problemami psychicznymi oraz w szkoleniach z tym związanych.

To niektóre przykłady działań. W tym roku nowy konkurs i nowe możliwości. 

Do 27 marca 2024 można składać wnioski w konkursie Mazowsze Lokalnie. Młode organizacje i grupy nieformalne mają szansę otrzymać mikrodotacje w kwocie do 7000 zł na działania społeczne.  W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie wsparcia na projekty zakładające rozwój  dobra wspólnego. 

IMiGW ostrzega przed zamarzaniem dróg i chodników

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 19:00 dnia 18.03.2024 do godz. 09:00 dnia 19.03.2024 roku lokalne  zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Spadek temperatury

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 20:00 dnia 17.03.2024 do godz. 08:00 dnia 19.03.2024 roku spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C. Temperatura maksymalma w poniedziałek około 4°C.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w zamku gostynińskim

W sobotę, 16 marca 2024 r., wyjątkową okazję do świętowania 50. lat istnienia w pięknym i trwałym związku małżeńskim miały 23 pary z Gostynina.

Jubilaci przyjęli z rąk burmistrza Pawła Kalinowskiego w gostynińskim zamku Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw. Każda rocznica ślubu dla małżonków to wydarzenie pełne wzruszeń i wspomnień. Pięćdziesiąta rocznica nabiera jednak szczególnego znaczenia. Jest ona bowiem symbolem wierności i miłości rodzinnej oraz dowodem wzajemnego zrozumienia. Wspólnie przeżyliście Państwo ponad pół wieku i udowodniliście, że razem byliście silniejsi od wszelkich życiowych przeciwności, bo takich z pewnością obok szczęścia i sukcesów nie brakowało - powiedział burmistrz składając Jubilatom serdeczne gratulacje.

Jubilaci przyjęli najlepsze życzenia także od Marii Rendzikowskiej, kierownika gostynińskiego urzędu stanu cywilnego. Pani kierownik w swoim wystąpieniu podkreśliła, że spotkanie w sali kolumnowej zamku gostynińskiego nie jest przypadkowe. Zaznaczyła, że dla wielu Par obiekt ten ma charakter sentymentalny, bowiem przed 50-ciu laty małżonkowie tu, w 1974 r. wówczas w kościele rzymskokatolickim, powiedzieli sobie sakramentalne tak. Nikt wtedy zapewne nie pomyślał, że za pół wieku stanie znowu razem, w tym samym miejscu, by odbierać szczególne odznaczenia, najwyższe zaszczyty i honory.

Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło również tortu.

Pięćdziesiąt lat wspólnego życia, miłości i wzajemnego wsparcia w zamku gostynińskim świętowali Państwo: Teresa i Piotr Andrzejewscy, Jadwiga i Zygmunt Balcerzak, Wanda i Eugeniusz Drzewieccy, Danuta i Tadeusz Frydrysiak, Barbara i Janusz Gudin, Grażyna i Benedykt Józkowiak, Wanda i Stanisław Koprowicz, Liliana i Leszek Leśniewscy, Marianna i Jan Lusa, Jadwiga i Andrzej Łykowscy, Maria i Ryszard Matusiak, Zofia i Bolesław Misiak, Teresa i Stanisław Młodziejewscy, Bogumiła i Jan Orlińscy, Grażyna i Edward Pasikowscy, Elżbieta i Jerzy Pietrzak, Henryka i Kazimierz Prusik, Mirosława i Wojciech Reorowicz, Irena i Marian Sobieccy, Halina i Władysław Topólniak, Zofia i Leonard Wedziuk, Jadwiga i Mirosław Zaremba, Lucyna i Lech Zielińscy. 

 

 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim
 • Złote gody w Zamku Gostynińskim

Będzie nowy plac zabaw przy SP 3

Kolejną dobrą informacją, którą chcemy przekazać jest podpisanie w dniu dzisiejszym (19.03.2024r.) w jednej z klas Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte umowy na budowę integracyjnego placu zabaw przy tej placówce.

Aktu podpisania umowy dokonali Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski z panem Łukaszem Borowiec prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą RONIN ŁUKASZ BOROWIEC z siedzibą w Winnicy, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta pani Bożeny Sokołowskiej. 

W tym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie z klasy II a.

Inwestycja ta została  dofinansowana w kwocie 550 000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 656.811,10 zł brutto.

Celem działań jest stworzenie bezpiecznej, dostępnej przestrzeni zabawowej w formie placu zabaw oraz poprawa jakości dobrej zabawy dzieci zamieszkujących Gostynin. Ponadto istotny jest pełny udział w życiu społecznym osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usuwanie barier w życiu codziennym oraz przestrzeni publicznej.

Plac zabaw będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli z niego skorzystać. Kolorowy i bezpieczny sprzęt, zlokalizowany na placu zabaw, pozwoli dzieciom urozmaicić czas kontaktu z rówieśnikami. Będzie ogólnodostępny i umożliwi integrację wszystkich dzieci poprzez zabawę.

Termin realizacji umowy przewidziany jest na 30 lipca 2024 roku.

 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • v
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • Plac zabaw przy SP 3
 • tn_DSC05716Plac zabaw przy SP 3
 • logo
 • logo

Młodzież gostynińska organizuje konferencję GostMUN 2024

Burmistrz Paweł Kalinowski objął honorowy patronat nad organizacją pierwszej edycji konferencji Gostynin Model United Nations przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im T. Kościuszki w Gostyninie oraz studentów mieszkających w naszym mieście. Gospodarz miasta sfinansował wynajem sali kolumnowej w Zamku Gostynińskim.

Realizowany projekt to symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczniowie będą wcielać się w rolę delegatów państw członkowskich ONZ i reprezentować stanowiska przydzielonego lub wylosowanego kraju. Będzie on trwał w dniach 21-23 marca 2024 r. Otwarcie i zakończenie wydarzenia odbędzie się w Zamku Gostynińskim, natomiast debata w siedzibie Liceum przy ul. 3 Maja 15 w Gostyninie.
Tym samym gostynińskie Liceum dołącza do grona elitarnych placówek w Polsce i na świecie zainteresowanych edukacją obywatelską.
W czasie trzydniowego projektu uczniowie będą mieli doskonałą sposobność do poznania złożoności stosunków międzynarodowych, propagowania wiedzy o ONZ i różnorodnych tematach, którymi zajmuje się ta organizacja. Prowadzenie obrad w języku angielskim pozwoli zaś jej uczestnikom doskonalić umiejętności językowe z angielskiego.

 

 • gostmun
 • gostmun
 • gostmun

Informacja Burmistrza Miasta Gostynina

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 19 marca 2024 roku na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta - umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonej:
- do użyczenia na czas nieoznaczony, dot. część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2343/1 położonej w Gostyninie przy ul. Nowej,
- do dzierżawy na czas nieoznaczony, dot. części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 389/36 położonej w Gorzewie przy ul. Kruk,
- do dzierżawy na okres 3 lat, dot. części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2286/3 położonej w Gostyninie przy ul. Słowackiego.
 
 
      Burmistrz Miasta Gostynina
       Paweł Witold Kalinowski     
 
     
Gostynin, dnia  19 marca 2024 r.
 
 • herb Gostynina

Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W dniu 27 marca 2024 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXXII sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji w Gostyninie.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Infrastruktura techniczna w Gminie Miasta Gostynina:
1) informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2023;
2) informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2023;
3) informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2023;
4) informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych (ulice, drogi rowerowe, chodniki, parkingi) w roku 2023.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022 – 2025, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie nie na lata 2023-2025” za rok 2023.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2024-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku, w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.
14. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
 • herb Gostynina

Świątecznie u seniorów

W dniu wczorajszym (19.03.2024 r.) gostynińscy seniorzy spotkali się z Burmistrzem panem Pawłem Kalinowskim na świątecznym poczęstunku.

Pierwsze śniadanie wielkanocne odbyło się w Miejskim Centrum Handlowym „Stara Betoniarnia” w Klubie seniora „Parostatek”, gdzie wszystkich zebranych powitała opiekun klubu pani Kinga Gostyńska. Następnie głos zabrali i złożyli świąteczne życzenia wraz z upominkami: Burmistrz Miasta Gostynina pan Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Reder, a także kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Renata Zagórska. Następnie wszyscy zasiedli do wielkanocnego śniadania.

Kolejne spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego, zorganizowane przez Polski Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które poprowadziła prezes Związku pani Alicja Lewandowska. Oprócz tradycyjnych życzeń wielkanocnych i świątecznego posiłku pani Alicja przygotowała zagadki dotyczące świąt, na które odpowiadali uczestnicy spotkania.

Posiłek świąteczny odbywał się w radosnej atmosferze.

 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów
 • Świąteczne spotkania u seniorów

Międzynarodowa Konferencja Gostynin model United Nations 2024

W dniu dzisiejszym (21.03.2024 r.) w Zamku gostynińskim rozpoczęła się trzydniowa konferencja GostMUN2024. Gostynin Model United Nations 2024 jest międzynarodową symulacją obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizowanych przez uczniów.

Po otwarciu spotkania, głos zabrał Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, który między innymi powiedział: - „z satysfakcją objąłem patronat honorowy  nad organizacją pierwszej edycji Gostynin Model Unitet Nations 2024. Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie dołączyło do grona elitarnych placówek w Polsce i na świecie zainteresowanych edukacją obywatelską, mogąc poszerzać aktualne, globalne problemy. Uważam pomysł za doskonałą sposobność do poznania złożoności stosunków międzynarodowych, którymi zajmuje się ta organizacja”.

Następnie wystąpili inni zaproszeni goście, a wśród nich dyrektor LO pani Urszula Ambroziak-Bereszczyńska.

Część pierwsza dzisiejszej konferencji zakończyła się przerwą. Przeprowadzone zostaną także debaty w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki.

 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • tn_DSC05836konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja

Przy świątecznym stole w Warsztatach Terapii Zajęciowych

Jak co roku przed świętami wielkanocnymi spotkali się przy świątecznym stole uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz zaproszeni goście, wśród których był Burmistrz pan Paweł Kalinowski.

Kierownik WTZ pan Łukasz Ciesielski powitał przybyłych i poczętował tradycyjnie jajkiem.

Gospodarz naszego miasta złożył wszystkim zebranym życzenia zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych wśród najbliższych osób. 

Następnie wszyscy zasiedli do pięknie udekorowanego stołu.

 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ

Informacja Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych

Burmistrz Miasta Gostynina informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. na podstawie art. 37 e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
Z przewozu mogą skorzystać wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat i mają problem z dotarciem do lokalu obwodowej komisji wyborczej na terenie miasta Gostynina.
Wyborcy, którego stan zdrowia na pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Osoby zainteresowane skorzystaniem z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 601 228 335, 500611174 lub
24 2360715, 24 2360724 do dnia 25 marca 2024 r.


Burmistrz Miasta Gostynina
/-/ Paweł Witold Kalinowski

 • logo wyborów

IMGW ostrzega. Będzie wiało

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie meteorologiczne. Dziś (23.03.2024 r.) od godz. 14:00 do godz. 20:00 prognozuje się wystąpienie silnego, porywistego wiatru osiągającego prędkość w porywach do 75 km/h, z zachodu. Miejscami burze.

Radość i nadzieja - wielkanocny czas w Przedszkolu nr 4

Święta Wielkiej Nocy to jedne z najradośniejszych świąt w roku. Choć poprzedzone smutkiem, postem i zadumą, niosą w sobie wiele radości i nadziei, zwiastują pełnię życia.

Z tej okazji, w piątek (22.03) dzieci z Przedszkola nr 4 w Gostyninie wraz z wychowawcami przygotowały przedstawienie, którego celem było m.in. przybliżenie tradycji i zwyczajów wielkanocnych. Mali aktorzy odświętnie ubrani zaprezentowali wiersze i piosenki związane z tym czasem.

Nie zabrakło zajączką wielkanocnego, Pani Wiosny i przepięknych układów tanecznych zwiastujących nadejście najpiękniejsze pory roku - wiosny.

Swoimi talentami aktorskimi przedszkolaki pochwaliły się dużemu gronu publiczności: rodzicom, dziadkom, dyrekcji przedszkola.

W imieniu Burmistrza Pawła Kalinowskiego w uroczystościach przedświątecznych udział wzięła również Pani Halina Fijałkowska Zastępca Burmistrza. Dziękując najmłodszym złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne a dzieciom przekazała słodki upominek.

 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocne przedstawienie w Przedszkolu nr 4

Uwaga na spadek temperatury

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 22:00 dnia 25.03.2024 do godz. 08:00 dnia 26.03.2024 roku  spadek temperatury powietrza do -2°C, lokalnie do -4°C, przy gruncie do -6°C.

 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny
 • koncert wielkopostny