Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych ul. Kościelnej i Mikulskiego zostały podpisane

Dziś (8 marca br.) Burmistrz Miasta Gostynina podpisał dwie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.  
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Mikulskiego (dawna ul. Rewekanta) została zawarta z firmą HOL-BUD sp. z o.o. Natomiast umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji drogi gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie została zawarta z Panią Anną Grenda-Wołków prowadzącą działalność pod nazwą Biuro Projektów Budowlanych w Toruniu.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Mikulskiego w swoim zakresie przewiduje wdrożenie takich rozwiązań technicznych jak: 

 • budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, 
 • budowę zjazdów, 
 • utwardzenie poboczy, 
 • szczegółową niwelację z nawiązaniem do terenów sąsiadujących, 
 • odwodnienie – odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo poprzez zastosowanie spadków poprzecznych na istniejące pobocza w granicach własności działki inwestora.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji ul. Kościelnej przewiduje min. następujące rozwiązania techniczne:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie warstwy ścieralnej drogi, z krawężnikami na ławach betonowych dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych w miejscach przejść dla pieszych;
 • chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm;
 • zatoki postojowe z kostki betonowej grubości 8 cm i płyt ażurowych;
 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie warstwy ścieralnej parkingu
 • w przypadku zgody właścicieli działki nr ewid. 2665 wykonanie zatoki postojowej (utwardzenie terenu) od strony ul. Kościelnej.
 • ul. Mikulskiego (Rewekanta)
 • ul. Mikulskiego (Rewekanta)

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu wczorajszym (8 marca 2018r.) w sali widowiskowej Miejskiego Centrum w Gostyninie wystąpił w koncercie pn. "Żołnierze Wyklęci. Cześć i chwała bohaterom", zespół CONTRA-MUNDUM.

Przybyłych do MCK mieszkańców Gostynina i zaproszonych gości powitał Burmistrz Paweł Kalinowski, który także poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy Żołnierzy Wyklętych, a wśród nich zmarłego 4 marca br. p.por. Wiktora Sumińskiego pseudonim Kropidło, żołnierza ZWZ-AK, Ruchu Oporu AK.

Następnie głos zabrał poseł na sejm RP Maciej Małecki, który podkreślił rangę spotkania – uczczenie bohaterów, którym zawdzięczamy życie w wolnym kraju.

W programie wykorzystane były utwory opowiadające o dziejach naszego narodu i walce Żołnierzy Wyklętych. Usłyszeliśmy wiersze polskich poetów m.in. Wyspiańskiego, Słowackiego, Norwida, Baczyńskiego, Gajcego, Herberta i wielu innych, do których muzykę w większości skomponował zespół CONTRA-MUNDUM.

Lider zespołu Norbert "Smoła" Smoliński przypomniał publiczności historię Gostynina związaną z trudnymi latami walki o wolność, a także przybliżył jedyne w historii Rosji wydarzenie, gdy car Wasyl Szujski został uwięziony i zmarł w Zamku Gostynińskim.

Bardzo ważna w odbiorze koncertu była gra świateł oraz pokaz slajdów, które wprawiły widzów w odpowiedni nastrój.

 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum

Oddaj krew – bądź „spoKREWniony”

Krwi może potrzebować każdy z nas, więc warto się nią podzielić. Dlatego 26 marca br. zapraszamy wszystkich na ul. Rynek w Gostyninie, gdzie gostynińscy strażacy i policjanci organizują zbiórkę krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”. Patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Akcja poboru krwi na terenie naszego powiatu z udziałem strażaków oraz policjantów, zaplanowana została na dzień 26 marca 2018 roku w godzinach 9.00 – 13.00. Krew będzie można oddać w Ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku, w tym dniu zlokalizowanym na parkingu przed Urzędem Miasta Gostynina przy ul.Rynek.

 • spoKREWnieni - akcja zbiórki krwi

I Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju w Gostyninie

Zapraszamy w imieniu organizatorów (ZS im. Marii Skłodowskiej Curie i OHP) na I Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju w Gostyninie, które odbędą się 15 marca br. na terenie Zespołu Szkół.

 • Plakat - I Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju w Gostyninie

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola nr 4

W dniu dzisiejszym (9 marca br.) Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Projektowania i Obsługi Inwestycji "Probud" sp. z o.o. z siedzibą w Konieczkach reprezentowaną przez pana Romualda Szafranowskiego na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola nr 4 w Gostyninie.

Wykonawca zobowiązał się opracować dokumentację projektową do dnia 10 listopada 2018r.

 • Budynek Przedszkola nr 4 - źródło...

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 

Treść projektu programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej. 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2018 r. 

 •  drogą elektroniczną na adres: paulina.toruniewska@gostynin.pl;
 • listownie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin – liczy się data wpływu do Urzędu;
 • osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Uwagi i opinie, które wpłyną po 23 marca 2018r. nie będą rozpatrywane.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Gostynina w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas  konsultacji nie są wiążące. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

MCK-owy swap zakończony sukcesem

Było dokładnie tak, jak zapowiedziano w zaproszeniu, czyli miła i wesoła atmosfera, ciuszkowa wymiana, a ponadto kawa, herbata, babeczki i ploteczki, a wszystko to miało miejsce w piątkowy wieczór w MCK-owej kawiarence.

Panie, które przybyły na swapowe spotkanie bardzo dobrze się bawiły.

Dyrektor MCK Aleksandra Milczarek biorąca udział w "Wieczorze w spódnicy" zapowiedziała, że tak doskonałą atmosferę podczas swapu trzeba koniecznie powtórzyć.

 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy

Podsumowanie Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet

W turnieju udział wzięło 8 drużyn, które w wyniku losowania podzielono na 2 grupy eliminacyjne.
Rywalizacja w grupach przebiegała systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy grup grali o m-ce I-II w turnieju, drużyny z 2 miejsc w grupach o m-ce III-IV w turnieju,
Wyniki spotkań przedstawiały się następująco:
ZS Gostynin – Małachowianka 2:1
GCE – LO Gostynin 2:0
ZS Gostynin – Gostynin Team 0:2
Volley Team Żychlin – LO Gostynin 2:0
Małachowianka – Liderki Szczawin 0:2
Małachowianka – Gostynin Team 0:2
Volley Team Żychlin – ZS Żychlin 2:0
ZS Żychlin – GCE 2:0
ZS Gostynin – Liderki Szczawin 0:2
Volley Team Żychlin – GCE 2:0
Gostynin Team - Liderki Szczawin 1:2
ZS Żychlin – LO Gostynin 2:0
o m-ca VII -VIII Małachowianka – LO Gostynin 0:2
o m-ca V-VI ZS Gostynin – GCE 2:1
o m-ca III-IV ZS Żychlin - Gostynin Team 2:0
Finał Volley Team Żychlin – Liderki Szczawin 2:0
Klasyfikacja końcowa:
1. Volley Team Żychlin
2. Liderki Szczawin Kościelny
3. Zespół Szkół Żychlin
4. Gostynin Team
5. Zespół Szkół Gostynin
6. GCE Gostynin
7. LO Gostynin
8. Małachowianka Płock
Wyróżnienia indywidualne:
1. Adrianna Cichosz - Gostynin Team
2. Iga Chodorowska - Liderki Szczawin Kościelny
3. Aneta Dobińska - Zespół Szkół Żychlin
4. Natalia Ledzion - Zespół Szkół Gostynin
5. Natalia Zasłonka - GCE Gostynin
6. Aleksandra Sitkiewicz - Volley Team Żychlin
Nagrody i wyróżnienia wręczali p.Monika Sadowska-Kaniera -Dyrektor Oddziału Alior
Banku w Gostyninie i p.Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie.

 • Siatkówka

WCZK ogłasza ostrzeżenie I stopnia

 W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

 • ul. Słoneczna w Gostyninie
 • ul. Słoneczna w Gostyninie

Zawarto umowę na budowę chodnika

Gmina Miasta Gostynina informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę chodnika w ul. Słonecznej w Gostyninie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 13 marca 2018 r. zawarta została umowa z FRANCE-GOST Sp. z o.o. 09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 102.

Więcej informacji znajduje się z Biuletynie Informacji Publicznej.


 

 • ulica Słoneczna w Gostyninie
 • ulica Słoneczna w Gostyninie

Uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Zwoleniu

W dniu wczorajszym (12.03.2018r.) odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Zwoleniu imienia "Powstańców Styczniowych".
Uroczystości rozpoczął ks. bp Wiesław Śpiewak, który przywitał i zaprosił wszystkich zebranych do wspólnej modlitwy w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina w Gostyninie. Po błogosławieństwie, obchody przeniosły się pod pomnik Powstańców Styczniowych w Gaśnem. Ceremonię oddania czci poległym prowadził Wójt Gminy Gostynina Edmund Zieliński. Następnie po odczytanym apelu delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.
Oficjalne obchody w budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu rozpoczęły się od wręczenia sztandaru i poświecenia tablicy pamiątkowej, której dokonał ks. Dziekan Ryszard Kruszewski. Przybyłych gości przywitali: przedstawicielka kadry pedagogicznej Krystyna Olobry i dyrektor placówki Tadeusz Fijałkowski, który przedstawił wykład związany ze szkolnictwem w Zwoleniu na przestrzeni lat.

Spotkanie zakończyły wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości oraz część artystyczna, podczas której dzieci wystąpiły z  przedstawieniem pt. „Będzie Polska w imię Pana”, za które  otrzymały gromkie brawa.

 • Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
 • Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
 • Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
 • Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
 • Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

IV Targi Ślubne w Zamku Gostynińskim

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora – Zamku Gostynińskiego - na IV Targi Ślubne, które odbędą się 18 marca br.

W trakcie Targów odbędą się dwa pokazy mody ślubnej i wieczorowej. Pierwszy pokaz rozpocznie się o godzinie 12.00, drugi o 15.00.
Na wybiegu będzie można zobaczyć również stylizacje komunijne dla najmłodszych. Podczas pokazów modelki zaprezentują wianki i bukiety kwiatów oraz biżuterię. Nie zabraknie również mody męskiej.

 • Targi Ślubne

PSZOK 31 marca br. nieczynny

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w dnia 31 marca br. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, położony przy ul. 18 Stycznia 36, będzie nieczynny.

 • Fot. © destina/Fotolia.com

Akcja „Pasy” już jutro

15 marca br. policjanci gostynińskiej drogówki włączą się w ogólnopolskie działania „PASY” mające na celu sprawdzenie przestrzegania przez uczestników ruchu drogowego obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa. Funkcjonariusze będą również egzekwować przewożenie dzieci w fotelikach. Akcji patronuje TISPOL.
Działania prowadzone są w ramach współpracy Policji europejskich zrzeszonych w Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego - TISPOL (Traffic Information System Police) i obejmą swoim zasięgiem wszystkie drogi krajów europejskich zrzeszonych w tej organizacji.
Policjanci przypominają, że zapięte pasy bezpieczeństwa w samochodzie, używanie fotelików do przewożenia dzieci, zmniejszają skutki obrażeń, jakie zwykle odnoszą uczestnicy wypadków komunikacyjnych. Niestety nie wszyscy kierowcy o tym pamiętają, narażając siebie, swoje dzieci i pasażerów na poważne obrażenia.

 • KPP Gostynin

III edycja konkursu "Fizyka może być piękna" w GCE zakończona

W dniu dzisiejszym (14 marca br.) podsumowano III edycję konkursu pn. "Fizyka może być piękna" w Gostynińskim Centrum Edukacji.

Przybyłych na spotkanie powitał dyrektor szkoły Wojciech Kiełbasa, który również przypomniał, że w pierwszej edycji do konkursu przystąpiło ponad 40 uczniów, natomiast w tegorocznej około 60 osób.

Konkurs polegał na przedstawieniu w formie prac plastycznych czy słowa pisanego, danego zjawiska fizycznego.

Nagrody laureatom i wyróżnionym uczniom wręczali: w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina – Sekretarz miejski Hanna Adamska, w imieniu Starosty Gostynińskiego – wicestarosta Jan Kazimierz Krzewicki, w imieniu Wójta Gminy Gostynin, jego zastępca Andrzej Szyszka.

Wykaz uczestników i wyniki eliminacji w kategorii wiersz:

 

Lp

 

Imię i nazwisko

 

Szkoła

 

Zdobyte miejsce

 

Opiekun

1.

Anna Paćkowska

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

I miejsce

Aleksandra Gontarek

2.

Kamil Lachowicz

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

II miejsce

Beata Leonarcik

3.

Julia Jesionowska

SP im. Orła Białego w Białotarsku

III miejsce

Jolanta Rękawiecka

4.

Krzystof Komorowski

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

wyróżnienie

Beata Leonarcik

5.

Natalia Zabłotowicz

SP im. Wł. St. Reymontaw Solcu

wyróżnienie

Katarzyna Smyczyńska

6

Bartosz Jankowski

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie

wyróżnienie

Ewelina Grzelak

7.

Maciej Smyczyński

SP im. Wł. St. Reymontaw Solcu

udział

Katarzyna Smyczyńska

8.

Klaudia Garstka

SP im. Orła Białego w Białotarsku

udział

Jolanta Rękawiecka

9.

Tomasz Czajkowski

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

udział

Beata Leonarcik

10

Mateusz Mularczyk

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

udział

Jolanta Rękawiecka

Wykaz uczestników i wyniki eliminacji w kategorii opowiadanie:

 

L.p

 

Imię i nazwisko

 

Szkoła

 

Zdobyte miejsce

 

Opiekun

1.

Karolina Giętka

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

I miejsce

Agnieszka Siedlecka

2.

Wiktoria Popielarczyk

Liceum Ogólnokształcące PUL

w Gostyninie

II miejsce

Monika Świderek

3.

Oliwia Wojtkowska

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

III miejsce

Krystyna Wojtasiak

Wykaz uczestników i wyniki eliminacji w kategorii praca plastyczna:

 

L.p

 

Imię i nazwisko

 

Szkoła

 

Zdobyte miejsce

 

Opiekun

1.

Natalia Brauze

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

I miejsce

Ewa Doroszuk

2.

Nela Boratowska

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

III miejsce

Ewa Doroszuk

3.

Maja Rozkosz

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

4.

Karolina Piekarska

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

5.

Kinga Łyzińska

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

udział

Beata Wasiak - Grudzińska

6.

Amelia Mazurkiewicz

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

udział

Beata Wasiak - Grudzińska

7.

Weronika Łuczak

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

8.

Natalia Chojnowska

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

9.

Martyna Słowińska

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

10

Daniel Kamiński

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

11

Katarzyna Kostuniak

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

12

Oliwia Kowalczyk

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

13

Kinga Zembowicz

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

wyróżnienie

Beata Wasiak - Grudzińska

14

Eliza Michalska

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Beata Wasiak - Grudzińska

15

Wiktoria Michalska

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Beata Wasiak - Grudzińska

16

Aleksandra Jankowska

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Beata Wasiak - Grudzińska

17

Aleksandra Buchholz

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

udział

Krystyna Wojtasiak

18

Marta Wąsiakowska

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

udział

Agnieszka Górska

19

Aleksandra Jankowska

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

udział

Krystyna Wojtasiak

20

Natalia Kubiak

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

udział

Krystyna Wojtasiak

21

Karolina Szymańska

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

udział

Krystyna Wojtasiak

22

Martyna Wiland

SP im. Wł. St. Reymonta w Solcu

II miejsce

Zbigniew Wasilewski

23

Klaudia Chmielecka

SP im. Wł. St. Reymonta w Solcu

udział

Zbigniew Wasilewski

24

Natalia Gazda

 

 

SP im. Wł. St. Reymonta w Solcu

udział

Zbigniew Wasilewski

25

Otylia Rolińska

SP im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie

wyróżnienie

WłodzimierzDylik

26

Marianna Zielińska

SP nr 5 w Gostyninie

 

wyróżnienie

Barbara Lewandowska

27

Natalia Zalewska

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

udział

Beata Leonarcik

28

Klaudia Maciejewska

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

udział

Beata Leonarcik

29

Karina Kosińska

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

udział

Beata Leonarcik

30

Ewelina Wasiak

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

w Gostyninie

udział

Renata Śnieć

31

Dominik Śnieć

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

w Gostyninie

udział

Monika Świderek

32

Klaudia Berlińska

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

w Gostyninie

udział

Renata Śnieć

33

Artur Adamczewski

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

w Gostyninie

udział

Monika Świderek

34

Milena Pietrowicz

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

w Gostyninie

wyróżnienie

Renata Śnieć

 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE

Wizyta ks. biskupa Wiesława Śpiewaka u Burmistrza

Dzisiaj, w godzinach popołudniowych, na zaproszenie Burmistrza Pawła Kalinowskiego przybył z kurtuazyjną wizytą do Urzędu Miasta w towarzystwie ks. dziekana Ryszarda Kruszewskiego – Jego ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Śpiewak.

Ksiądz biskup przebywał w Gostyninie, gdyż głosił rekolekcje wielkopostne w parafii pw. św. Marcina w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i było mu miło gościć u gospodarza naszego miasta.

Od 13 czerwca 2015 roku papież Franciszek mianował ks. Wiesława Śpiewaka biskupem diecezji Hamilton na Bermudach.

 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza
 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza
 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza
 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza
 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza
 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza

Będzie rywalizował z Michałem Aniołem

Jest znany ze swojej twórczości w Gostyninie, Polsce i na świecie. Jego rzeźby i obrazy są wykonane zgodnie z najwyższym kunsztem.

Tadeusz Biniewicz, bo o nim mowa rzeźbi kolejne prace. Jest to postać Neptuna z Bolonii, która będzie wysoka na 3,40m. Rzeźba ta będzie pierwszą na świecie wykonaną w granicie, bo należy wyjaśnić, iż pierwowzór jest odlewem.

Neptun zostanie wykonany na zlecenie osoby prywatnej i co najważniejsze zostanie w Polsce.

Informacje o powstającej rzeźbie pojawiły się w "Gazecie Wyborczej" i są bardzo nagłośnione we Włoszech. Artysta planuje zakończenie pracy pod koniec tego roku.

Równolegle rzeźbiony jest w granicie, w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę orzeł w koronie. Wysokość całego pomnika wraz z postumentem wynosić będzie 4,37m i trafi do Kowala.

Jednak to nie koniec, bo Tadeusz Biniewicz założył sobie wykonanie Dawida - rzeźby Michała Anioła. Marzenie rzeźbiarza zaczęło się realizować, gdyż znalazł się inwestor. Obecnie trwają poszukiwania odpowiedniej wielkości kamienia, gdyż Dawid będzie miał 4,34m.

Tadeusz Biniewicz mówi, że jest to Jego największa rzeźba i spełnienie marzeń, chociaż po chwili dodaje, że kolejnym pragnieniem jest wykonanie w kamieniu rzeźby wielopostaciowej, co jest ogromnie trudnym zadaniem.

Życzymy naszemu artyście wielu sukcesów, wytrwałości, a nade wszystko zdrowia i siły tak bardzo potrzebnych podczas rzeźbienia w tym trudnym materiale.

 • rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • rzeźby Tadeusza Biniewicza

I Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju w Gostyninie

W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie odbyły się I Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju w Gostyninie, na które przybyła młodzież szkolna wraz ze swoimi opiekunami oraz zaproszeni goście, a wśród nich Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły – Izabela Sieradzka, następnie głos zabrał Starosta Gostyniński – Tomasz Matuszewski.

Wystawcami byli przedstawiciele szkół wyższych, policealnych, instytucji działających na rynku pracy i pracodawcy.

 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej na ogół od 5 cm do 15 cm, jedynie w subregionach: północnym i zachodnim poniżej 5 cm. Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 30 km/h, w porywach do 60 km/h, z północnego wschodu.

Konkurs na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018"

Burmistrz Miasta Gostynina i Wójt Gminy Gostynin ogłaszają konkurs ofert na realizację programu pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”, z zachowaniem założeń i schematu postępowania określonych przez Zamawiającego w Materiałach informacyjnych dotyczących Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Iniformacji Publicznej.

 

 • Szczepienie HPV

Jeśli szukasz miejsca w Gostyninie z bazą klientów na prowadzenie biznesu - to trafiłeś we właściwe miejsce...

Jak zawsze o sukcesie przedsiębiorcy decydują czynniki takie, na które ma wpływ i takie, które są poza jego kontrolą. Miejsce i wysokość czynszu są kluczowe w każdym biznes planie dlatego warto sprawdzić aktualną ofertę najmu jaką proponujemy.

Dysponujemy ostatnimi wolnymi lokalami w hali targowej do wynajęcia. Podsuwamy też pomysły na biznes: dorabianie kluczy, punkt ksero, artykuły wiklinowe, biurowe, ogrodnicze, zoologiczne, totolotek, zegarmistrz, kaletnik, szewc itp.
Na terenie Hali Targowej znajdują się stoiska z branży spożywczej, przemysłowej oraz usługowej. Klienci mogą zaopatrzyć się tu w artykuły spożywcze, takie jak: mięso i wędliny, owoce, warzywa, nabiał, wszelkiego rodzaju pieczywo oraz wypieki cukiernicze, artykuły chemiczne, kosmetyki, sprzęt gospodarstwa domowego itd. W hali każdy klient znajdzie coś dla siebie - odzież i pasmanterię, artykuły skórzane, na upominkach skończywszy… Hala Targowa to także miejsce, w którym odbywają się czasowe kiermasze tematyczne.

Dla zainteresowanych otwarciem punktu proponujemy wiosenne, preferencyjne stawki za wynajem powierzchni.
tel. 24 369 60 12, 797 377 223

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 6.00-18.00 sobota 8.00-14.00 niedziela nieczynne

Zapraszamy do zakupów i współpracy !

źródło: MCH Stara Betoniarnia

 • plakat

Zarządzenie Burmistrza dotyczące przyjęcia uczniów

W dniu dzisiejszym (16 marca br.) wchodzi w życie Zarządzenie Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV.

Termin składania wniosku o przyjęcie od 1 września br. do klasy IV  SP nr 5, 36 uczniów, którzy uczęszczają  w roku szkolnym 2017/2018 do klas III szkół podstawowych określony został do 30 marca 2018r. włącznie. Wniosek należy złożyć do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV.

Dyrektorzy miejskich szkół podstawowych są zobowiązani do zapoznania rodziców z treścią zarządzenia.

 • herb Gostynina

Bezpłatne zaszczepienie dzieci przeciw pneumokokom

Krajowy konsultant ds. Epidemiologii informuje, że uwolnione zostały rezerwy preparatu szczepionkowego Synflorix. Szczepionka ta została przeznaczona do realizacji szczepień  w ramach akcji "Wiosna bez pneumokoków" u dzieci do 5 roku życia, które powinny być zakwalifikowane do szczepienia i zaszczepione w okresie od 20 marca br. do 20 kwietnia br.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie otrzymała 264 dawki szczepionki, co umożliwi zaszczepienie 132 dzieci. Akcja trwa do 30 czerwca 2018 roku.

Informacja Krajowego Konsultanta ds Epidemiologii brzmi nastepująco:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom - jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.

Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci do 5 roku życia, które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, bo przecież:

"Pneumokoków nie lubimy, więc nasze dzieci zaszczepimy".

Z poważaniem

dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kabaret "Trójka z Bydgoszczy" w MBP

Bardzo interesujące artystycznie wydarzenie zostało zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gostyninie, w dniu wczorajszym.

Po przywitaniu zaproszonych gości, zebranych w galerii im. Pawła Tencera, przez dyrektor MBP Katarzynę Leśniewską, wystąpił w "Hecy na swojską nutę" Kabaret "Trójka z Bydgoszczy" w osobach Aleksandry Rzyskiej, Eugeniusza Rzyskiego i Wandy Dolman-Rzyskiej. Artyści zaprezentowali kilka skeczy i piosenek, czym rozbawili publiczność. Zarówno gra aktorska jak i świetnie dobrane do sytuacji stroje wzmocniły oczekiwany efekt parodii.

Kolejnym punktem programu był występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczawinie, których różnorodność wykonywanych doskonale utworów zachwyciła widzów. Za piękny występ zebrali gromkie brawa. Młodzi piosenkarze przybyli na zaproszenie MBP w Gostyninie wraz z dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym panią Moniką Cichońską.

Ostatnią piosenkę pt. "Nie płacz Ewka" Perfectu uczniowie zadedykowali odchodzącej na emeryturę pani Halinie Pakulskiej.

 

 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP

MOPS informuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy kolejną turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017.
          Dystrybucja artykułów żywnościowych organizowana przez tut. Ośrodek, odbywa się w ramach dotychczasowej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym w Bielsku.
         Wydawanie produktów odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa  „ Caro”  przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach:
20 marca 2018 roku       - w godzinach   10.30 - 14.00,
21 marca 2018 roku       - w godzinach   10.30 - 14.00
22 marca 2018 roku       - w godzinach   10.30 - 14.00,
23 marca 2018 roku       - w godzinach  10.30 - 14.00 .
    Podstawą do wydania artykułów żywnościowych będzie skierowanie,
które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie wydawał od września 2017 roku.
    Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód nie przekracza:
-  1268 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
- 1028 zł  na osobę  w rodzinie
mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.
           Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia o dochodach złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do informacji.
UWAGA
Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.
        
                                        Kierownik
                                   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Dzisiaj wzmożone kontrole trzeźwości

W dniu dzisiejszym policjanci gostynińskiej drogówki od wczesnych godzin rannych prowadzą działania „Trzeźwość w przewozie osób”. Patrole sprawdzać będą stan trzeźwości kierujących głównie autobusami i busami.
Akcja ma na celu ujawnianie i uniemożliwianie dalszej jazdy nietrzeźwym kierowcom pojazdów komunikacji publicznej, taksówek, transportu prywatnego. Na kierujących takimi pojazdami spoczywa szczególna odpowiedzialność, bowiem zdarzenia drogowe z ich udziałem powodują zagrożenie dla znacznej liczby użytkowników dróg.
Mundurowi sprawdzają  stan trzeźwości kierujących autobusami, „busami”, taksówkami czy też innymi pojazdami realizującymi transport osób. Sprawdzają kierowców pod kątem posiadania przez nich wszelkich wymaganych dokumentów, w tym uprawniających do prowadzenia tego typu działalności.
Apelujemy do osób, o zdecydowaną reakcję gdy widzą, że za  kierownicę wsiada osoba nietrzeźwa. Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie na drogach!

st. asp. Grzegorz Kuźnicki
KPP w Gostyninie
 

 • Plakat Stop trzeźwość

Tegoroczna, IV edycja Gostynińskich Targów Ślubnych zakończyła się niemałym sukcesem!

W dniu wczorajszym (18 marca) Zamek Gostyniński we współpracy z 30 wystawcami zadbali o niebywałą atmosferę. Ponad 400 zwiedzających miało okazję podejrzeć, jakie są trendy nie tylko w ślubnej modzie, ale także wieczorowej i komunijnej. Jakie zaproszenia się drukuje i jakie zdjęcia są najpopularniejsze. Można było wybrać samochód dla młodej pary, spróbować smakołyków weselnych, wybrać biżuterię, bukiety oraz zespół muzyczny.

Sala w Zamku Gostynińskim tętniła życiem, muzyką, rozbłysła bielą sukien ślubnych i zgromadziła wielu zainteresowanych. 

 

 

 

 

 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne

Wiosna tuż tuż...

Dla wielu z nas wiosna jest ulubioną porą roku. Astronomiczną wiosnę rozpoczyna moment równonocy wiosennej i trwa do chwili przesilenia letniego. W tym roku wiosna astronomiczna rozpocznie się już jutro - 20 marca. Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego.

Natomiast wiosna kalendarzowa rozpocznie się już następnego dnia - 21 marca.

Mimo, że na dworze jeszcze zimno, to według prognoz synoptyków już od jutra będzie coraz cieplej i wiosna do nas zawita.

 • Foto: Adam Szczerbicki
 • Foto: Adam Szczerbicki
 • Foto: Benedykt Józkowiak
 • Foto: Ewelina Iwańska
 • Foto: Jacek Łukaszewski
 • Foto: Jerzy Wiernik
 • Foto: Monika Dajnowska
 • Foto: Przemysław Zaremba
 • Foto:Tomasz Kaszewski
 • Foto: Waldemar Robak

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza do wzięcia udziału w Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Gostynina, który odbędzie się  7 kwietnia br. (sobota) o godz. 9.30 w hali sportowej MOSiR w Gostyninie.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Prusa

W dniu dzisiejszym Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla modernizacji ul. Prusa ze skrzyżowaniami i zjazdami oraz budowa odcinka chodnika w ul. Kochanowskiego w Gostyninie.

Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację projektową do dnia 30 listopada 2018 r.

 • ulica Prusa
 • ulica Prusa
 • ulica Prusa
 • ulica Prusa
 • ulica Prusa

Wyścig o Puchar Siemowita

MOSiR GOSTYNIN INFORMUJE o utrudnieniach w ruchu
W dniu 22 kwietnia (niedziela) 2018r. organizowane są Ogólnopolskie Zawody
Sportowe we Wrotkarstwie „Wyścig o Puchar Siemowita”.
Jest to impreza promująca nasze Miasto.
TRASA WYŚCIGÓW PRZEBIEGAĆ BĘDZIE ULICAMI:
Start i meta wyścigu usytuowana będzie przy Rondzie Rodziny Higersbergerów
ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin (okolice Zamku Gostynińskiego),
dystanse od 100-900 m dla najmłodszych ul.Zamkowa,
dystanse 3,2 km i 6,4 km(2xpętla) dla młodzieży
od ul.Zamkowej (rondo)-Targowa-Zazamcze-Dybanka-Kwiatowa/Parkowa
-Zamkowa (rondo)
dystanse 6,4 km(2xpętla) i 22,4 km(7xpętla) dla zaawansowanych zawodników z całej
Polski – trasa jak wyżej
UTRUDNIENIA NA CZAS TRWANIA ZAWODÓW:
w godz.10.00-16.00
-całkowicie wyłączony z ruchu prawy pas ruchu ul. Zamkowej- w linii prostej przy „Lidlu”
od skrzyżowania z ul.Parkową do ronda Rodziny Higersbergerów,
w godz.11.00-16.00
-całkowicie wyłączona z ruchu ul.Targowa na odcinku od Ronda im. Rodziny
Higersbergerów do skrzyżowania z ul.Zazamcze,
-zapory drogowe (odstawiane) na połączeniu dróg dojazdu z ul.Zamkowej do Dworca PKS
i ul. Ziemowita,
-na pozostałych drogach/ulicach uczestnicy poruszać się będą prawą stroną jezdni zajmując
nie więcej niż jeden pas ruchu.
Ruch pojazdów na trasie dopuszczony zgodnie z kierunkiem wyścigu.
Równocześnie informujemy, iż dołączymy wszelkich starań by ewentualne
uciążliwości związane z czasowym wyłączeniem dróg/ulic w jak najmniej dotkliwy
sposób utrudniały życie mieszkańcom.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego kibicowania zawodnikom.
Szczegółowe informacje będą dostępne są na stronie internetowej UM Gostynina,
MOSiR Gostynin i UKS Zwoleń Team.
Uwaga:
Wszystkie drogi/ulice otwierane będą po przejechaniu rolkarzy-zakończeniu
wyścigów tak szybko jak tylko będzie to możliwe ze względów
bezpieczeństwa.
ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !

 • Program imprezy

Rusza Dyskusyjny Klub Książki

Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie informuje, że po przerwie rusza Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania Klubu adresowane są do czytelników w różnym wieku, poszukujących miejsca, aby podzielić się wnioskami na temat przeczytanych pozycji książkowych.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Filii nr 1, przy ul. Płockiej 2a, w dniu 10 kwietnia 2018r.

Zapraszamy w imieniu organizatorów na spotkanie.

 • Informacja DKK

Działania „SMARTSTOP” w Powiecie Gostynińskim

Dzisiaj od godzin rannych policjanci z gostynińskiej drogówki prowadzą działania „SMARTSTOP”. Jest to początek kampanii promującej bezpieczne używanie smartfonów przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania prowadzone są na terenie całego powiatu gostynińskiego, ich celem  jest zwrócenie uwagi wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jak nierozważne używanie telefonów komórkowych na drogach może być niebezpieczne, a nawet tragiczne. Dotyczy to nie tylko kierujących, ale też pieszych, którzy korzystając ze smartfonów nie zawsze prawidłowo mogą ocenić to co dzieje się wokół nich na drodze. Dlatego policjanci podczas służby będą przypominać kierowcom  i pieszym, że opóźnienie reakcji na drodze spowodowane przez nierozważne korzystanie ze smartfonów może być przyczyną niebezpiecznego w skutkach zdarzenia, a nawet kosztować utratę zdrowia czy życia, niezależnie czy jesteśmy kierowcą czy pieszym.

Działania pn. „SMARTSTOP” będą powtarzane w przyszłości.

st .asp. Grzegorz Kuźnicki - KPP Gostynin

 • Smartstop

Prelekcje Kajetana Rajskiego w Gostyninie

W dniu wczorajszym (20.03.18) na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie i Klubu Gazety Polskiej przyjechał publicysta Kajetan Rajski.

Pierwsze ze spotkań w ramach cyklu "Moja mała Ojczyzna" odbyło się w filii MBP, na które przybyli uczniowie z gostynińskich szkół. Drugie miało miejsce w Miejskim Centrum Kultury.

Spotkanie otworzyła i powitała zebranych dyrektor MBP Katarzyna Leśniewska.

Podczas swoich wystąpień młody krakowianin opowiadał o bohaterstwie ludzi walczących o nasz wolny kraj, którzy swoje życie podporządkowywali wartościom takim, jak Bóg, Honor i Ojczyzna. Zwrócił także uwagę na to, że Polacy są medialnie na dużo gorszej pozycji, jeśli chodzi o "polskie obozy śmierci" czy spór polsko-żydowski.

Następnie wykład poświęcono Żołnierzom Wyklętym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postać Józefa Franczaka, który ukrywał się do 1963 roku i o nim właśnie powstała książka „Mój ojciec – sierżant Laluś”. Pozycja książkowa, to wywiad z synem Józefa Franczaka, Markiem, napisany przez Kajetana Rajskiego, w setną rocznicę urodzin bohatera.

 • Spotkanie Kajetana Rajskiego w Gostyninie
 • Spotkanie Kajetana Rajskiego w Gostyninie
 • Spotkanie Kajetana Rajskiego w Gostyninie
 • Spotkanie Kajetana Rajskiego w Gostyninie

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Miejsko-gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom" odbyły się 19 marca br. w Białotarsku.

Uczestników Turnieju oceniało jury w składzie: Kamil Balcerzak, Fabian Kowalczyk, Sławomir Stanecki i Hubert Wojciechowski.

Młodzież, jak co roku wykazała się bardzo dobrą wiedzą na temat pożarnictwa.

W wyniku rozgrywek finałowych z terenu miasta Gostynina w I grupie wiekowej zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych: Bartosz Modrzejewski (11 pkt) i w II grupie wiekowej Olaf Cichosz (21 pkt).

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta zakwalifikowali się: Filip Trawczyński (23 pkt) i Wiktor Rękawiecki (15 pkt).

Uczestnikom, którzy przeszli do kolejnych eliminacji gratulujemy.

 

Foto: UGG

 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 21 marca 2018 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Gostynin

Paweł Witold Kalinowski

 

Gostynin, dnia 21 marca 2018 r.

 • herb Gostynina

Finał regionalnego konkursu młodych artystów F.A.I. 2018

Miło jest nam poinformować, iż uczestniczki sekcji Plastyka-Rękodzieło Miejskiego Centrum Kultury, prowadzonej przez p. Annę Milewską, zostały laureatkami Konkursu Młodych Artystów F.A.I. 2018 finał regionalny w Płocku, którego organizatorem jest Spółdzielczy Dom Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

Weronika Łuczak – I miejsce w kategorii Junior
Zofia Głuszek – II miejsce w kategorii Młodzik
Antonina Łuczak – III miejsce w kategorii Młodzik
Weronika Kowalczyk – wyróżnienie

W tym roku, młodzi artyści musieli się zmierzyć z niełatwym tematem, którym było „Latanie w Przyszłości”, dlatego też tym bardziej gratulujemy im talentu i wyobraźni. Oby nigdy nie zabrakło Wam pomysłów do tworzenia tak wspaniałych prac.

Źródło: MCK Gostynin

 • Konkurs młodych artystów
 • Konkurs młodych artystów
 • Konkurs młodych artystów
 • Konkurs młodych artystów

Informacja o wyborze ofert w konkursie z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię członków Komisji, podjął decyzję co do wyboru ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego i wysokości przyznanych dotacji zgodnie z poniższym załącznikiem.

 

Foto: google.pl

Spotkanie wielkanocne w WTZ

Jak co roku, w okresie poprzedzającym Wielkanoc rozpoczęły się spotkania świąteczne. Właśnie takie spotkanie miało miejsce w dniu dzisiejszym u uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych przy ulicy Ozdowskiego.

Wszystkich uczestników śniadania wielkanocnego powitał kierownik WTZ – Łukasz Ciesielski, a następnie pokarmy poświęcił ks. dziekan Ryszard Kruszewski.

Życzenia zebranym złożył także Burmistrz Paweł Kalinowski, życząc wszystkim zdrowych, rodzinnych, radosnych świąt i dobrego odpoczynku, a następnie na ręce kierownika WTZ złożył słodki upominek.

W dalszej części spotkania wszyscy zasiedli do świątecznego stołu.

 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ

Mazur rozpoczyna piłkarską wiosnę. Cel – utrzymanie IV Ligi

W sobotę, 24 marca 2018r. o godz. 11:00 wyjazdowym meczem 17 kolejki w Wołominie z Huraganem powrócą do rozgrywek IV Ligi Mazowieckiej seniorzy Mazura Gostynin. Również w sobotę, 24 marca piłkarską wiosnę zainaugurują młodzicy Mazura U-13.

Rozgrywki IV Ligi rozpoczęły się przed tygodniem, Mazur otrzymał 3 punkty walkowerem za mecz z wycofanymi Błękitnymi Raciąż. Z kolei dla piłkarzy z Wołomina to także pierwszy mecz ligowy w tej rundzie, gdyż w poprzedniej kolejce pauzowali. W tabeli nasz zespół z 16 punktami zajmuje 12 miejsce, zespół z Wołomina z dwoma punktami mniej jest na 13 miejscu, stąd sobotni mecz będzie z gatunku tych o przysłowiowe „sześć punktów”, bardzo ważny dla układu tabeli.

W związku z decyzją Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, znoszącą reformę rozgrywek IV Ligi od przyszłego sezonu, miejsca spadkowe (w przypadku braku degradacji klubów z województwa mazowieckiego z III Ligi) to lokaty 14, 15 i 16.

Dla kibiców, którzy nie wybiorą się na sobotnie spotkanie w Wołominie, przeprowadzona zostanie relacja tekstowa live na:

www.twitter.com/MGostynin

Trener Waldemar Figurski po okresie przygotowawczym, który trwał od połowy stycznia, do dyspozycji ma 22-osobową kadrę piłkarzy. W czwartek, 22 marca seniorzy Mazura Gostynin przeprowadzili ostatni trening przed inauguracją piłkarskiej wiosny, po raz pierwszy w tym roku na głównym boisku na Stadionie MOSiR w Gostyninie.

W porównaniu z rundą jesienną, dzięki zaangażowaniu sponsora klubu IZOLBET Kazimierz Majchrzak, do kadry dołączyło trzech zawodników: dwóch obrońców Damian Skumórski i Piotr Stępniak oraz napastnik Marcin Chyczewski.

Ponadto po półrocznej przerwie do składu powrócili: po wyjeździe zagranicznym napastnik Jakub Kustra oraz po kontuzji obrońca Łukasz Kiełbasa.

Kadra zespołu seniorów w IV Lidze Mazowieckiej w sezonie 2017/18 Runda Wiosenna przedstawia się następująco (22 zawodników):

Bramkarze:

- Hubert Borowy (ur. 2000)

- Adrian Rak (ur. 1992)

- Bartosz Tomczak (ur. 1994)

Obrońcy:

- Piotr Dutkiewicz (ur. 1990)

- Bartosz Dutkiewicz (ur. 1991)

- Łukasz Kiełbasa (ur. 1981)

- Patryk Matusiak (ur. 1989)

- Arkadiusz Majchrzak (ur. 1994)

- Konrad Popławski (ur. 1995)

- Damian Skumórski (ur. 1991)

- Piotr Stępniak (ur. 1996)

Pomocnicy i napastnicy:

- Marcin Chyczewski (ur. 1993)

- Bartłomiej Dębicki (ur. 1983)

- Bartosz Komorowski (ur. 1989)

- Jarosław Kułaga (ur. 1994)

- Jakub Kustra (ur. 1991)

- Michał Matecki (ur. 1999)

- Mateusz Ostrowski (ur. 2000)

- Eryk Przybylski (ur. 2000)

- Damian Surmak (ur. 1991)

- Rafał Wilamowski (ur. 1993)

- Bartosz Wiśniewski (ur. 1989)

trener: Waldemar Figurski

Odeszli w przerwie zimowej 2017/18:

Damian Adamczyk, Damian Konwerski, Kasjan Klimkiewicz (nie przystąpili do treningów),

Gracjan Sobczak (GKS Baruchowo),

Arkadiusz Wróblewski (Stoczniowiec Płock)

Przybyli:

Marcin Chyczewski (Błękitni Raciąż)

Damian Skumórski (Błękitni Raciąż)

Piotr Stępniak (Lider Włocławek)

Wyniki gier kontrolnych w okresie przygotowawczym:

Wisła Płock U-19 – Mazur 1:1

Bramka dla Mazura: 29' Jarosław Kułaga

Pelikan II Łowicz – Mazur 0:2

Bramki dla Mazura: 39' Jakub Kustra, 58' Eryk Przybylski

Kujawiak Kowal – Mazur 2:0

Lider Włocławek – Mazur 1:2

Bramki dla Mazura: 50' Bartłomiej Dębicki, 64' Jakub Kustra

Lubienianka Lubień Kujawski – Mazur 2:3

Bramki dla Mazura: 4' Rafał Wilamowski, 51' i 54' Jakub Kustra

Skra Drobin – Mazur 2:2

Bramki dla Mazura: 54' Jarosław Kułaga, 76' Bartosz Wiśniewski

Terminarz IV Ligi*:

17 kolejka:

Huragan Wołomin – Mazur Gostynin

24.03.2018 r. (sobota) g. 11:00

18 kolejka:

Mazur – Drukarz Warszawa

30.03.2018 r. (piątek) g. 16:00, Stadion MOSiR Gostynin

19 kolejka:

MKS Przasnysz – Mazur

7.04.2018 r. (sobota) g. 16:00

20 kolejka:

Mazur – OTS Korona Ostrołęka

14.04.2018 r. (sobota) g. 16:00

21 kolejka:

MKS Pogoń II Siedlce – Mazur

22.04.2018 r. (niedziela) g. 11:00

22 kolejka:

Mazur – Mazovia Mińsk Mazowiecki

28.04.2018 r. (sobota) g. 16:00

23 kolejka:

MKS Dolcan Ząbki – Mazur

5.05.2018 r. (sobota)

24 kolejka:

Mazur – MKS Ciechanów

12.05.2018 r. (sobota) g. 16:00

25 kolejka:

Bug Wyszków – Mazur

16.05.2018 r. (środa) g. 19:00

26 kolejka:

Mazur – Wisła II Płock

19.05.2018 r. (sobota)

27 kolejka:

Ożarowianka Ożarów Mazowiecki – Mazur

26.05.2018 r. (sobota), g. 17:00

28 kolejka:

Mazur – KS Łomianki

2.06.2018 r. (sobota)

29 kolejka:

Mławianka Mława – Mazur

9.06.2018 r. (sobota) g. 17:00

30 kolejka:

Mazur pauzuje

 • * terminy mogą ulec zmianie lub będą uaktualniane. Szczegóły na stronie www.mazurgostynin.futbolowo.pl , stronie Urzędu Miasta Gostynina www.Gostynin.pl oraz w mediach i portalach lokalnych

Również w sobotę, 24 marca 2018 r. na boiska powrócą młodzicy Mazura Gostynin U-13 (2005 i młodsi). Podopieczni trenera Pawła Kowalskiego w pierwszym meczu Rundy Wiosennej sezonu 2018 Płockiej Ligi Okręgowej D1 zagrają na wyjeździe z Wisłą I Płock.

 • Mazur
 • Mazur
 • Mazur

Dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego przy ul. 3 Maja 14 - znamy wykonawcę

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim, a Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych "HOL BUD" Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. 3 Maja 14.

Wykonawca zobowiązał się przekazać Zamawiającemu kompletne opracowanie wniosku o zmianę sposobu użytkowania do Starostwa w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 • 3-go Maja 14

Lodowisko, skatepark i street workout - jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał w dniu dzisiejszym - 23 marca br. umowę z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL BUD Sp. z o.o. w Gostyninie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla takich zadań jak:

 • budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym,
 • budowa skateparku przy pływalni miejskiej,
 • budowa street workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego skate parku.

Termin wykonania wymaganych dokumentów wynosi do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy dla budowy street workout i do czterech miesięcy od dnia podpisania umowy dla budowy lodowiska i skateparku.

 • teren przy pływalni miejskiej
 • teren przy pływalni miejskiej
 • teren przy pływalni miejskiej

Do Gostynina ponownie zawita kino plenerowe

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta zamieszczone zostało zapytanie ofertowe na organizację czterech seansów filmowych w okresie wakacji – 2 seanse w lipcu (piątki) i 2 seanse w sierpniu (piątki) 2018 r. Wieczory będą formie otwartej oraz bezpłatnej.

Ubiegłoroczne profilaktyczne kino pod chmurką cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas seansów widzowie mieli możliwość poznania różnych aspektów uzależnienia z jakimi borykają się ludzie. Były to niebanalne historie opowiadające o tym, co w życiu najtrudniejsze – o utraconej godności, walce z uzależnieniem i trudzie wychodzenia z nałogu.

Więcej informacji o zapytaniu ofertowym znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 • Kino plenerowe
 • Kino plenerowe
 • Kino plenerowe

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt