Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych ul. Kościelnej i Mikulskiego zostały podpisane

Dziś (8 marca br.) Burmistrz Miasta Gostynina podpisał dwie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.  
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Mikulskiego (dawna ul. Rewekanta) została zawarta z firmą HOL-BUD sp. z o.o. Natomiast umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji drogi gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie została zawarta z Panią Anną Grenda-Wołków prowadzącą działalność pod nazwą Biuro Projektów Budowlanych w Toruniu.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Mikulskiego w swoim zakresie przewiduje wdrożenie takich rozwiązań technicznych jak: 

 • budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, 
 • budowę zjazdów, 
 • utwardzenie poboczy, 
 • szczegółową niwelację z nawiązaniem do terenów sąsiadujących, 
 • odwodnienie – odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo poprzez zastosowanie spadków poprzecznych na istniejące pobocza w granicach własności działki inwestora.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji ul. Kościelnej przewiduje min. następujące rozwiązania techniczne:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie warstwy ścieralnej drogi, z krawężnikami na ławach betonowych dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych w miejscach przejść dla pieszych;
 • chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm;
 • zatoki postojowe z kostki betonowej grubości 8 cm i płyt ażurowych;
 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie warstwy ścieralnej parkingu
 • w przypadku zgody właścicieli działki nr ewid. 2665 wykonanie zatoki postojowej (utwardzenie terenu) od strony ul. Kościelnej.
 • ul. Mikulskiego (Rewekanta)
 • ul. Mikulskiego (Rewekanta)

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu wczorajszym (8 marca 2018r.) w sali widowiskowej Miejskiego Centrum w Gostyninie wystąpił w koncercie pn. "Żołnierze Wyklęci. Cześć i chwała bohaterom", zespół CONTRA-MUNDUM.

Przybyłych do MCK mieszkańców Gostynina i zaproszonych gości powitał Burmistrz Paweł Kalinowski, który także poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy Żołnierzy Wyklętych, a wśród nich zmarłego 4 marca br. p.por. Wiktora Sumińskiego pseudonim Kropidło, żołnierza ZWZ-AK, Ruchu Oporu AK.

Następnie głos zabrał poseł na sejm RP Maciej Małecki, który podkreślił rangę spotkania – uczczenie bohaterów, którym zawdzięczamy życie w wolnym kraju.

W programie wykorzystane były utwory opowiadające o dziejach naszego narodu i walce Żołnierzy Wyklętych. Usłyszeliśmy wiersze polskich poetów m.in. Wyspiańskiego, Słowackiego, Norwida, Baczyńskiego, Gajcego, Herberta i wielu innych, do których muzykę w większości skomponował zespół CONTRA-MUNDUM.

Lider zespołu Norbert "Smoła" Smoliński przypomniał publiczności historię Gostynina związaną z trudnymi latami walki o wolność, a także przybliżył jedyne w historii Rosji wydarzenie, gdy car Wasyl Szujski został uwięziony i zmarł w Zamku Gostynińskim.

Bardzo ważna w odbiorze koncertu była gra świateł oraz pokaz slajdów, które wprawiły widzów w odpowiedni nastrój.

 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum
 • koncert Contra Mundum

Oddaj krew – bądź „spoKREWniony”

Krwi może potrzebować każdy z nas, więc warto się nią podzielić. Dlatego 26 marca br. zapraszamy wszystkich na ul. Rynek w Gostyninie, gdzie gostynińscy strażacy i policjanci organizują zbiórkę krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”. Patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Akcja poboru krwi na terenie naszego powiatu z udziałem strażaków oraz policjantów, zaplanowana została na dzień 26 marca 2018 roku w godzinach 9.00 – 13.00. Krew będzie można oddać w Ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku, w tym dniu zlokalizowanym na parkingu przed Urzędem Miasta Gostynina przy ul.Rynek.

 • spoKREWnieni - akcja zbiórki krwi

I Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju w Gostyninie

Zapraszamy w imieniu organizatorów (ZS im. Marii Skłodowskiej Curie i OHP) na I Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju w Gostyninie, które odbędą się 15 marca br. na terenie Zespołu Szkół.

 • Plakat - I Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju w Gostyninie

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola nr 4

W dniu dzisiejszym (9 marca br.) Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Projektowania i Obsługi Inwestycji "Probud" sp. z o.o. z siedzibą w Konieczkach reprezentowaną przez pana Romualda Szafranowskiego na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola nr 4 w Gostyninie.

Wykonawca zobowiązał się opracować dokumentację projektową do dnia 10 listopada 2018r.

 • Budynek Przedszkola nr 4 - źródło...

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 

Treść projektu programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej. 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2018 r. 

 •  drogą elektroniczną na adres: paulina.toruniewska@gostynin.pl;
 • listownie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin – liczy się data wpływu do Urzędu;
 • osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Uwagi i opinie, które wpłyną po 23 marca 2018r. nie będą rozpatrywane.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Gostynina w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas  konsultacji nie są wiążące. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

MCK-owy swap zakończony sukcesem

Było dokładnie tak, jak zapowiedziano w zaproszeniu, czyli miła i wesoła atmosfera, ciuszkowa wymiana, a ponadto kawa, herbata, babeczki i ploteczki, a wszystko to miało miejsce w piątkowy wieczór w MCK-owej kawiarence.

Panie, które przybyły na swapowe spotkanie bardzo dobrze się bawiły.

Dyrektor MCK Aleksandra Milczarek biorąca udział w "Wieczorze w spódnicy" zapowiedziała, że tak doskonałą atmosferę podczas swapu trzeba koniecznie powtórzyć.

 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy
 • Wieczór w spódnicy

Podsumowanie Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet

W turnieju udział wzięło 8 drużyn, które w wyniku losowania podzielono na 2 grupy eliminacyjne.
Rywalizacja w grupach przebiegała systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy grup grali o m-ce I-II w turnieju, drużyny z 2 miejsc w grupach o m-ce III-IV w turnieju,
Wyniki spotkań przedstawiały się następująco:
ZS Gostynin – Małachowianka 2:1
GCE – LO Gostynin 2:0
ZS Gostynin – Gostynin Team 0:2
Volley Team Żychlin – LO Gostynin 2:0
Małachowianka – Liderki Szczawin 0:2
Małachowianka – Gostynin Team 0:2
Volley Team Żychlin – ZS Żychlin 2:0
ZS Żychlin – GCE 2:0
ZS Gostynin – Liderki Szczawin 0:2
Volley Team Żychlin – GCE 2:0
Gostynin Team - Liderki Szczawin 1:2
ZS Żychlin – LO Gostynin 2:0
o m-ca VII -VIII Małachowianka – LO Gostynin 0:2
o m-ca V-VI ZS Gostynin – GCE 2:1
o m-ca III-IV ZS Żychlin - Gostynin Team 2:0
Finał Volley Team Żychlin – Liderki Szczawin 2:0
Klasyfikacja końcowa:
1. Volley Team Żychlin
2. Liderki Szczawin Kościelny
3. Zespół Szkół Żychlin
4. Gostynin Team
5. Zespół Szkół Gostynin
6. GCE Gostynin
7. LO Gostynin
8. Małachowianka Płock
Wyróżnienia indywidualne:
1. Adrianna Cichosz - Gostynin Team
2. Iga Chodorowska - Liderki Szczawin Kościelny
3. Aneta Dobińska - Zespół Szkół Żychlin
4. Natalia Ledzion - Zespół Szkół Gostynin
5. Natalia Zasłonka - GCE Gostynin
6. Aleksandra Sitkiewicz - Volley Team Żychlin
Nagrody i wyróżnienia wręczali p.Monika Sadowska-Kaniera -Dyrektor Oddziału Alior
Banku w Gostyninie i p.Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie.

 • Siatkówka

WCZK ogłasza ostrzeżenie I stopnia

 W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

 • ul. Słoneczna w Gostyninie
 • ul. Słoneczna w Gostyninie

Zawarto umowę na budowę chodnika

Gmina Miasta Gostynina informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę chodnika w ul. Słonecznej w Gostyninie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 13 marca 2018 r. zawarta została umowa z FRANCE-GOST Sp. z o.o. 09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 102.

Więcej informacji znajduje się z Biuletynie Informacji Publicznej.


 

 • ulica Słoneczna w Gostyninie
 • ulica Słoneczna w Gostyninie

Uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Zwoleniu

W dniu wczorajszym (12.03.2018r.) odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Zwoleniu imienia "Powstańców Styczniowych".
Uroczystości rozpoczął ks. bp Wiesław Śpiewak, który przywitał i zaprosił wszystkich zebranych do wspólnej modlitwy w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina w Gostyninie. Po błogosławieństwie, obchody przeniosły się pod pomnik Powstańców Styczniowych w Gaśnem. Ceremonię oddania czci poległym prowadził Wójt Gminy Gostynina Edmund Zieliński. Następnie po odczytanym apelu delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.
Oficjalne obchody w budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu rozpoczęły się od wręczenia sztandaru i poświecenia tablicy pamiątkowej, której dokonał ks. Dziekan Ryszard Kruszewski. Przybyłych gości przywitali: przedstawicielka kadry pedagogicznej Krystyna Olobry i dyrektor placówki Tadeusz Fijałkowski, który przedstawił wykład związany ze szkolnictwem w Zwoleniu na przestrzeni lat.

Spotkanie zakończyły wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości oraz część artystyczna, podczas której dzieci wystąpiły z  przedstawieniem pt. „Będzie Polska w imię Pana”, za które  otrzymały gromkie brawa.

 • Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
 • Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
 • Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
 • Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
 • Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

IV Targi Ślubne w Zamku Gostynińskim

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora – Zamku Gostynińskiego - na IV Targi Ślubne, które odbędą się 18 marca br.

W trakcie Targów odbędą się dwa pokazy mody ślubnej i wieczorowej. Pierwszy pokaz rozpocznie się o godzinie 12.00, drugi o 15.00.
Na wybiegu będzie można zobaczyć również stylizacje komunijne dla najmłodszych. Podczas pokazów modelki zaprezentują wianki i bukiety kwiatów oraz biżuterię. Nie zabraknie również mody męskiej.

 • Targi Ślubne

PSZOK 31 marca br. nieczynny

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w dnia 31 marca br. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, położony przy ul. 18 Stycznia 36, będzie nieczynny.

 • Fot. © destina/Fotolia.com

Akcja „Pasy” już jutro

15 marca br. policjanci gostynińskiej drogówki włączą się w ogólnopolskie działania „PASY” mające na celu sprawdzenie przestrzegania przez uczestników ruchu drogowego obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa. Funkcjonariusze będą również egzekwować przewożenie dzieci w fotelikach. Akcji patronuje TISPOL.
Działania prowadzone są w ramach współpracy Policji europejskich zrzeszonych w Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego - TISPOL (Traffic Information System Police) i obejmą swoim zasięgiem wszystkie drogi krajów europejskich zrzeszonych w tej organizacji.
Policjanci przypominają, że zapięte pasy bezpieczeństwa w samochodzie, używanie fotelików do przewożenia dzieci, zmniejszają skutki obrażeń, jakie zwykle odnoszą uczestnicy wypadków komunikacyjnych. Niestety nie wszyscy kierowcy o tym pamiętają, narażając siebie, swoje dzieci i pasażerów na poważne obrażenia.

 • KPP Gostynin

III edycja konkursu "Fizyka może być piękna" w GCE zakończona

W dniu dzisiejszym (14 marca br.) podsumowano III edycję konkursu pn. "Fizyka może być piękna" w Gostynińskim Centrum Edukacji.

Przybyłych na spotkanie powitał dyrektor szkoły Wojciech Kiełbasa, który również przypomniał, że w pierwszej edycji do konkursu przystąpiło ponad 40 uczniów, natomiast w tegorocznej około 60 osób.

Konkurs polegał na przedstawieniu w formie prac plastycznych czy słowa pisanego, danego zjawiska fizycznego.

Nagrody laureatom i wyróżnionym uczniom wręczali: w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina – Sekretarz miejski Hanna Adamska, w imieniu Starosty Gostynińskiego – wicestarosta Jan Kazimierz Krzewicki, w imieniu Wójta Gminy Gostynin, jego zastępca Andrzej Szyszka.

Wykaz uczestników i wyniki eliminacji w kategorii wiersz:

 

Lp

 

Imię i nazwisko

 

Szkoła

 

Zdobyte miejsce

 

Opiekun

1.

Anna Paćkowska

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

I miejsce

Aleksandra Gontarek

2.

Kamil Lachowicz

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

II miejsce

Beata Leonarcik

3.

Julia Jesionowska

SP im. Orła Białego w Białotarsku

III miejsce

Jolanta Rękawiecka

4.

Krzystof Komorowski

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

wyróżnienie

Beata Leonarcik

5.

Natalia Zabłotowicz

SP im. Wł. St. Reymontaw Solcu

wyróżnienie

Katarzyna Smyczyńska

6

Bartosz Jankowski

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie

wyróżnienie

Ewelina Grzelak

7.

Maciej Smyczyński

SP im. Wł. St. Reymontaw Solcu

udział

Katarzyna Smyczyńska

8.

Klaudia Garstka

SP im. Orła Białego w Białotarsku

udział

Jolanta Rękawiecka

9.

Tomasz Czajkowski

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

udział

Beata Leonarcik

10

Mateusz Mularczyk

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

udział

Jolanta Rękawiecka

Wykaz uczestników i wyniki eliminacji w kategorii opowiadanie:

 

L.p

 

Imię i nazwisko

 

Szkoła

 

Zdobyte miejsce

 

Opiekun

1.

Karolina Giętka

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

I miejsce

Agnieszka Siedlecka

2.

Wiktoria Popielarczyk

Liceum Ogólnokształcące PUL

w Gostyninie

II miejsce

Monika Świderek

3.

Oliwia Wojtkowska

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

III miejsce

Krystyna Wojtasiak

Wykaz uczestników i wyniki eliminacji w kategorii praca plastyczna:

 

L.p

 

Imię i nazwisko

 

Szkoła

 

Zdobyte miejsce

 

Opiekun

1.

Natalia Brauze

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

I miejsce

Ewa Doroszuk

2.

Nela Boratowska

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

III miejsce

Ewa Doroszuk

3.

Maja Rozkosz

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

4.

Karolina Piekarska

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

5.

Kinga Łyzińska

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

udział

Beata Wasiak - Grudzińska

6.

Amelia Mazurkiewicz

SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie

udział

Beata Wasiak - Grudzińska

7.

Weronika Łuczak

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

8.

Natalia Chojnowska

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

9.

Martyna Słowińska

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

10

Daniel Kamiński

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

11

Katarzyna Kostuniak

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

12

Oliwia Kowalczyk

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Ewa Doroszuk

13

Kinga Zembowicz

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

wyróżnienie

Beata Wasiak - Grudzińska

14

Eliza Michalska

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Beata Wasiak - Grudzińska

15

Wiktoria Michalska

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Beata Wasiak - Grudzińska

16

Aleksandra Jankowska

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

udział

Beata Wasiak - Grudzińska

17

Aleksandra Buchholz

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

udział

Krystyna Wojtasiak

18

Marta Wąsiakowska

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

udział

Agnieszka Górska

19

Aleksandra Jankowska

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

udział

Krystyna Wojtasiak

20

Natalia Kubiak

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

udział

Krystyna Wojtasiak

21

Karolina Szymańska

Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich

w Sannikach

udział

Krystyna Wojtasiak

22

Martyna Wiland

SP im. Wł. St. Reymonta w Solcu

II miejsce

Zbigniew Wasilewski

23

Klaudia Chmielecka

SP im. Wł. St. Reymonta w Solcu

udział

Zbigniew Wasilewski

24

Natalia Gazda

 

 

SP im. Wł. St. Reymonta w Solcu

udział

Zbigniew Wasilewski

25

Otylia Rolińska

SP im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie

wyróżnienie

WłodzimierzDylik

26

Marianna Zielińska

SP nr 5 w Gostyninie

 

wyróżnienie

Barbara Lewandowska

27

Natalia Zalewska

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

udział

Beata Leonarcik

28

Klaudia Maciejewska

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

udział

Beata Leonarcik

29

Karina Kosińska

ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

udział

Beata Leonarcik

30

Ewelina Wasiak

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

w Gostyninie

udział

Renata Śnieć

31

Dominik Śnieć

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

w Gostyninie

udział

Monika Świderek

32

Klaudia Berlińska

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

w Gostyninie

udział

Renata Śnieć

33

Artur Adamczewski

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

w Gostyninie

udział

Monika Świderek

34

Milena Pietrowicz

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

w Gostyninie

wyróżnienie

Renata Śnieć

 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE
 • Konkurs w GCE

Wizyta ks. biskupa Wiesława Śpiewaka u Burmistrza

Dzisiaj, w godzinach popołudniowych, na zaproszenie Burmistrza Pawła Kalinowskiego przybył z kurtuazyjną wizytą do Urzędu Miasta w towarzystwie ks. dziekana Ryszarda Kruszewskiego – Jego ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Śpiewak.

Ksiądz biskup przebywał w Gostyninie, gdyż głosił rekolekcje wielkopostne w parafii pw. św. Marcina w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i było mu miło gościć u gospodarza naszego miasta.

Od 13 czerwca 2015 roku papież Franciszek mianował ks. Wiesława Śpiewaka biskupem diecezji Hamilton na Bermudach.

 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza
 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza
 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza
 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza
 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza
 • Wizyta ks. Biskupa u Burmistrza

Będzie rywalizował z Michałem Aniołem

Jest znany ze swojej twórczości w Gostyninie, Polsce i na świecie. Jego rzeźby i obrazy są wykonane zgodnie z najwyższym kunsztem.

Tadeusz Biniewicz, bo o nim mowa rzeźbi kolejne prace. Jest to postać Neptuna z Bolonii, która będzie wysoka na 3,40m. Rzeźba ta będzie pierwszą na świecie wykonaną w granicie, bo należy wyjaśnić, iż pierwowzór jest odlewem.

Neptun zostanie wykonany na zlecenie osoby prywatnej i co najważniejsze zostanie w Polsce.

Informacje o powstającej rzeźbie pojawiły się w "Gazecie Wyborczej" i są bardzo nagłośnione we Włoszech. Artysta planuje zakończenie pracy pod koniec tego roku.

Równolegle rzeźbiony jest w granicie, w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę orzeł w koronie. Wysokość całego pomnika wraz z postumentem wynosić będzie 4,37m i trafi do Kowala.

Jednak to nie koniec, bo Tadeusz Biniewicz założył sobie wykonanie Dawida - rzeźby Michała Anioła. Marzenie rzeźbiarza zaczęło się realizować, gdyż znalazł się inwestor. Obecnie trwają poszukiwania odpowiedniej wielkości kamienia, gdyż Dawid będzie miał 4,34m.

Tadeusz Biniewicz mówi, że jest to Jego największa rzeźba i spełnienie marzeń, chociaż po chwili dodaje, że kolejnym pragnieniem jest wykonanie w kamieniu rzeźby wielopostaciowej, co jest ogromnie trudnym zadaniem.

Życzymy naszemu artyście wielu sukcesów, wytrwałości, a nade wszystko zdrowia i siły tak bardzo potrzebnych podczas rzeźbienia w tym trudnym materiale.

 • rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • rzeźby Tadeusza Biniewicza

I Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju w Gostyninie

W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie odbyły się I Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju w Gostyninie, na które przybyła młodzież szkolna wraz ze swoimi opiekunami oraz zaproszeni goście, a wśród nich Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły – Izabela Sieradzka, następnie głos zabrał Starosta Gostyniński – Tomasz Matuszewski.

Wystawcami byli przedstawiciele szkół wyższych, policealnych, instytucji działających na rynku pracy i pracodawcy.

 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS
 • I Powiatowe targi Edukacji i Rozwoju w ZS

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej na ogół od 5 cm do 15 cm, jedynie w subregionach: północnym i zachodnim poniżej 5 cm. Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 30 km/h, w porywach do 60 km/h, z północnego wschodu.

Konkurs na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018"

Burmistrz Miasta Gostynina i Wójt Gminy Gostynin ogłaszają konkurs ofert na realizację programu pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”, z zachowaniem założeń i schematu postępowania określonych przez Zamawiającego w Materiałach informacyjnych dotyczących Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Iniformacji Publicznej.

 

 • Szczepienie HPV

Jeśli szukasz miejsca w Gostyninie z bazą klientów na prowadzenie biznesu - to trafiłeś we właściwe miejsce...

Jak zawsze o sukcesie przedsiębiorcy decydują czynniki takie, na które ma wpływ i takie, które są poza jego kontrolą. Miejsce i wysokość czynszu są kluczowe w każdym biznes planie dlatego warto sprawdzić aktualną ofertę najmu jaką proponujemy.

Dysponujemy ostatnimi wolnymi lokalami w hali targowej do wynajęcia. Podsuwamy też pomysły na biznes: dorabianie kluczy, punkt ksero, artykuły wiklinowe, biurowe, ogrodnicze, zoologiczne, totolotek, zegarmistrz, kaletnik, szewc itp.
Na terenie Hali Targowej znajdują się stoiska z branży spożywczej, przemysłowej oraz usługowej. Klienci mogą zaopatrzyć się tu w artykuły spożywcze, takie jak: mięso i wędliny, owoce, warzywa, nabiał, wszelkiego rodzaju pieczywo oraz wypieki cukiernicze, artykuły chemiczne, kosmetyki, sprzęt gospodarstwa domowego itd. W hali każdy klient znajdzie coś dla siebie - odzież i pasmanterię, artykuły skórzane, na upominkach skończywszy… Hala Targowa to także miejsce, w którym odbywają się czasowe kiermasze tematyczne.

Dla zainteresowanych otwarciem punktu proponujemy wiosenne, preferencyjne stawki za wynajem powierzchni.
tel. 24 369 60 12, 797 377 223

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 6.00-18.00 sobota 8.00-14.00 niedziela nieczynne

Zapraszamy do zakupów i współpracy !

źródło: MCH Stara Betoniarnia

 • plakat

Zarządzenie Burmistrza dotyczące przyjęcia uczniów

W dniu dzisiejszym (16 marca br.) wchodzi w życie Zarządzenie Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV.

Termin składania wniosku o przyjęcie od 1 września br. do klasy IV  SP nr 5, 36 uczniów, którzy uczęszczają  w roku szkolnym 2017/2018 do klas III szkół podstawowych określony został do 30 marca 2018r. włącznie. Wniosek należy złożyć do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV.

Dyrektorzy miejskich szkół podstawowych są zobowiązani do zapoznania rodziców z treścią zarządzenia.

 • herb Gostynina

Bezpłatne zaszczepienie dzieci przeciw pneumokokom

Krajowy konsultant ds. Epidemiologii informuje, że uwolnione zostały rezerwy preparatu szczepionkowego Synflorix. Szczepionka ta została przeznaczona do realizacji szczepień  w ramach akcji "Wiosna bez pneumokoków" u dzieci do 5 roku życia, które powinny być zakwalifikowane do szczepienia i zaszczepione w okresie od 20 marca br. do 20 kwietnia br.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie otrzymała 264 dawki szczepionki, co umożliwi zaszczepienie 132 dzieci. Akcja trwa do 30 czerwca 2018 roku.

Informacja Krajowego Konsultanta ds Epidemiologii brzmi nastepująco:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom - jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.

Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci do 5 roku życia, które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, bo przecież:

"Pneumokoków nie lubimy, więc nasze dzieci zaszczepimy".

Z poważaniem

dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kabaret "Trójka z Bydgoszczy" w MBP

Bardzo interesujące artystycznie wydarzenie zostało zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gostyninie, w dniu wczorajszym.

Po przywitaniu zaproszonych gości, zebranych w galerii im. Pawła Tencera, przez dyrektor MBP Katarzynę Leśniewską, wystąpił w "Hecy na swojską nutę" Kabaret "Trójka z Bydgoszczy" w osobach Aleksandry Rzyskiej, Eugeniusza Rzyskiego i Wandy Dolman-Rzyskiej. Artyści zaprezentowali kilka skeczy i piosenek, czym rozbawili publiczność. Zarówno gra aktorska jak i świetnie dobrane do sytuacji stroje wzmocniły oczekiwany efekt parodii.

Kolejnym punktem programu był występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczawinie, których różnorodność wykonywanych doskonale utworów zachwyciła widzów. Za piękny występ zebrali gromkie brawa. Młodzi piosenkarze przybyli na zaproszenie MBP w Gostyninie wraz z dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym panią Moniką Cichońską.

Ostatnią piosenkę pt. "Nie płacz Ewka" Perfectu uczniowie zadedykowali odchodzącej na emeryturę pani Halinie Pakulskiej.

 

 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP
 • uroczystość w MBP

MOPS informuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy kolejną turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017.
          Dystrybucja artykułów żywnościowych organizowana przez tut. Ośrodek, odbywa się w ramach dotychczasowej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym w Bielsku.
         Wydawanie produktów odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa  „ Caro”  przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach:
20 marca 2018 roku       - w godzinach   10.30 - 14.00,
21 marca 2018 roku       - w godzinach   10.30 - 14.00
22 marca 2018 roku       - w godzinach   10.30 - 14.00,
23 marca 2018 roku       - w godzinach  10.30 - 14.00 .
    Podstawą do wydania artykułów żywnościowych będzie skierowanie,
które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie wydawał od września 2017 roku.
    Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód nie przekracza:
-  1268 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
- 1028 zł  na osobę  w rodzinie
mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.
           Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia o dochodach złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do informacji.
UWAGA
Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.
        
                                        Kierownik
                                   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Dzisiaj wzmożone kontrole trzeźwości

W dniu dzisiejszym policjanci gostynińskiej drogówki od wczesnych godzin rannych prowadzą działania „Trzeźwość w przewozie osób”. Patrole sprawdzać będą stan trzeźwości kierujących głównie autobusami i busami.
Akcja ma na celu ujawnianie i uniemożliwianie dalszej jazdy nietrzeźwym kierowcom pojazdów komunikacji publicznej, taksówek, transportu prywatnego. Na kierujących takimi pojazdami spoczywa szczególna odpowiedzialność, bowiem zdarzenia drogowe z ich udziałem powodują zagrożenie dla znacznej liczby użytkowników dróg.
Mundurowi sprawdzają  stan trzeźwości kierujących autobusami, „busami”, taksówkami czy też innymi pojazdami realizującymi transport osób. Sprawdzają kierowców pod kątem posiadania przez nich wszelkich wymaganych dokumentów, w tym uprawniających do prowadzenia tego typu działalności.
Apelujemy do osób, o zdecydowaną reakcję gdy widzą, że za  kierownicę wsiada osoba nietrzeźwa. Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie na drogach!

st. asp. Grzegorz Kuźnicki
KPP w Gostyninie
 

 • Plakat Stop trzeźwość

Tegoroczna, IV edycja Gostynińskich Targów Ślubnych zakończyła się niemałym sukcesem!

W dniu wczorajszym (18 marca) Zamek Gostyniński we współpracy z 30 wystawcami zadbali o niebywałą atmosferę. Ponad 400 zwiedzających miało okazję podejrzeć, jakie są trendy nie tylko w ślubnej modzie, ale także wieczorowej i komunijnej. Jakie zaproszenia się drukuje i jakie zdjęcia są najpopularniejsze. Można było wybrać samochód dla młodej pary, spróbować smakołyków weselnych, wybrać biżuterię, bukiety oraz zespół muzyczny.

Sala w Zamku Gostynińskim tętniła życiem, muzyką, rozbłysła bielą sukien ślubnych i zgromadziła wielu zainteresowanych. 

 

 

 

 

 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne
 • IV Targi Slubne

Wiosna tuż tuż...

Dla wielu z nas wiosna jest ulubioną porą roku. Astronomiczną wiosnę rozpoczyna moment równonocy wiosennej i trwa do chwili przesilenia letniego. W tym roku wiosna astronomiczna rozpocznie się już jutro - 20 marca. Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego.

Natomiast wiosna kalendarzowa rozpocznie się już następnego dnia - 21 marca.

Mimo, że na dworze jeszcze zimno, to według prognoz synoptyków już od jutra będzie coraz cieplej i wiosna do nas zawita.

 • Foto: Adam Szczerbicki
 • Foto: Adam Szczerbicki
 • Foto: Benedykt Józkowiak
 • Foto: Ewelina Iwańska
 • Foto: Jacek Łukaszewski
 • Foto: Jerzy Wiernik
 • Foto: Monika Dajnowska
 • Foto: Przemysław Zaremba
 • Foto:Tomasz Kaszewski
 • Foto: Waldemar Robak

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza do wzięcia udziału w Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Gostynina, który odbędzie się  7 kwietnia br. (sobota) o godz. 9.30 w hali sportowej MOSiR w Gostyninie.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Prusa

W dniu dzisiejszym Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla modernizacji ul. Prusa ze skrzyżowaniami i zjazdami oraz budowa odcinka chodnika w ul. Kochanowskiego w Gostyninie.

Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację projektową do dnia 30 listopada 2018 r.

 • ulica Prusa
 • ulica Prusa
 • ulica Prusa
 • ulica Prusa
 • ulica Prusa

Wyścig o Puchar Siemowita

MOSiR GOSTYNIN INFORMUJE o utrudnieniach w ruchu
W dniu 22 kwietnia (niedziela) 2018r. organizowane są Ogólnopolskie Zawody
Sportowe we Wrotkarstwie „Wyścig o Puchar Siemowita”.
Jest to impreza promująca nasze Miasto.
TRASA WYŚCIGÓW PRZEBIEGAĆ BĘDZIE ULICAMI:
Start i meta wyścigu usytuowana będzie przy Rondzie Rodziny Higersbergerów
ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin (okolice Zamku Gostynińskiego),
dystanse od 100-900 m dla najmłodszych ul.Zamkowa,
dystanse 3,2 km i 6,4 km(2xpętla) dla młodzieży
od ul.Zamkowej (rondo)-Targowa-Zazamcze-Dybanka-Kwiatowa/Parkowa
-Zamkowa (rondo)
dystanse 6,4 km(2xpętla) i 22,4 km(7xpętla) dla zaawansowanych zawodników z całej
Polski – trasa jak wyżej
UTRUDNIENIA NA CZAS TRWANIA ZAWODÓW:
w godz.10.00-16.00
-całkowicie wyłączony z ruchu prawy pas ruchu ul. Zamkowej- w linii prostej przy „Lidlu”
od skrzyżowania z ul.Parkową do ronda Rodziny Higersbergerów,
w godz.11.00-16.00
-całkowicie wyłączona z ruchu ul.Targowa na odcinku od Ronda im. Rodziny
Higersbergerów do skrzyżowania z ul.Zazamcze,
-zapory drogowe (odstawiane) na połączeniu dróg dojazdu z ul.Zamkowej do Dworca PKS
i ul. Ziemowita,
-na pozostałych drogach/ulicach uczestnicy poruszać się będą prawą stroną jezdni zajmując
nie więcej niż jeden pas ruchu.
Ruch pojazdów na trasie dopuszczony zgodnie z kierunkiem wyścigu.
Równocześnie informujemy, iż dołączymy wszelkich starań by ewentualne
uciążliwości związane z czasowym wyłączeniem dróg/ulic w jak najmniej dotkliwy
sposób utrudniały życie mieszkańcom.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego kibicowania zawodnikom.
Szczegółowe informacje będą dostępne są na stronie internetowej UM Gostynina,
MOSiR Gostynin i UKS Zwoleń Team.
Uwaga:
Wszystkie drogi/ulice otwierane będą po przejechaniu rolkarzy-zakończeniu
wyścigów tak szybko jak tylko będzie to możliwe ze względów
bezpieczeństwa.
ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !

 • Program imprezy

Rusza Dyskusyjny Klub Książki

Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie informuje, że po przerwie rusza Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania Klubu adresowane są do czytelników w różnym wieku, poszukujących miejsca, aby podzielić się wnioskami na temat przeczytanych pozycji książkowych.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Filii nr 1, przy ul. Płockiej 2a, w dniu 10 kwietnia 2018r.

Zapraszamy w imieniu organizatorów na spotkanie.

 • Informacja DKK

Działania „SMARTSTOP” w Powiecie Gostynińskim

Dzisiaj od godzin rannych policjanci z gostynińskiej drogówki prowadzą działania „SMARTSTOP”. Jest to początek kampanii promującej bezpieczne używanie smartfonów przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania prowadzone są na terenie całego powiatu gostynińskiego, ich celem  jest zwrócenie uwagi wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jak nierozważne używanie telefonów komórkowych na drogach może być niebezpieczne, a nawet tragiczne. Dotyczy to nie tylko kierujących, ale też pieszych, którzy korzystając ze smartfonów nie zawsze prawidłowo mogą ocenić to co dzieje się wokół nich na drodze. Dlatego policjanci podczas służby będą przypominać kierowcom  i pieszym, że opóźnienie reakcji na drodze spowodowane przez nierozważne korzystanie ze smartfonów może być przyczyną niebezpiecznego w skutkach zdarzenia, a nawet kosztować utratę zdrowia czy życia, niezależnie czy jesteśmy kierowcą czy pieszym.

Działania pn. „SMARTSTOP” będą powtarzane w przyszłości.

st .asp. Grzegorz Kuźnicki - KPP Gostynin

 • Smartstop

Prelekcje Kajetana Rajskiego w Gostyninie

W dniu wczorajszym (20.03.18) na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie i Klubu Gazety Polskiej przyjechał publicysta Kajetan Rajski.

Pierwsze ze spotkań w ramach cyklu "Moja mała Ojczyzna" odbyło się w filii MBP, na które przybyli uczniowie z gostynińskich szkół. Drugie miało miejsce w Miejskim Centrum Kultury.

Spotkanie otworzyła i powitała zebranych dyrektor MBP Katarzyna Leśniewska.

Podczas swoich wystąpień młody krakowianin opowiadał o bohaterstwie ludzi walczących o nasz wolny kraj, którzy swoje życie podporządkowywali wartościom takim, jak Bóg, Honor i Ojczyzna. Zwrócił także uwagę na to, że Polacy są medialnie na dużo gorszej pozycji, jeśli chodzi o "polskie obozy śmierci" czy spór polsko-żydowski.

Następnie wykład poświęcono Żołnierzom Wyklętym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postać Józefa Franczaka, który ukrywał się do 1963 roku i o nim właśnie powstała książka „Mój ojciec – sierżant Laluś”. Pozycja książkowa, to wywiad z synem Józefa Franczaka, Markiem, napisany przez Kajetana Rajskiego, w setną rocznicę urodzin bohatera.

 • Spotkanie Kajetana Rajskiego w Gostyninie
 • Spotkanie Kajetana Rajskiego w Gostyninie
 • Spotkanie Kajetana Rajskiego w Gostyninie
 • Spotkanie Kajetana Rajskiego w Gostyninie

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Miejsko-gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom" odbyły się 19 marca br. w Białotarsku.

Uczestników Turnieju oceniało jury w składzie: Kamil Balcerzak, Fabian Kowalczyk, Sławomir Stanecki i Hubert Wojciechowski.

Młodzież, jak co roku wykazała się bardzo dobrą wiedzą na temat pożarnictwa.

W wyniku rozgrywek finałowych z terenu miasta Gostynina w I grupie wiekowej zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych: Bartosz Modrzejewski (11 pkt) i w II grupie wiekowej Olaf Cichosz (21 pkt).

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta zakwalifikowali się: Filip Trawczyński (23 pkt) i Wiktor Rękawiecki (15 pkt).

Uczestnikom, którzy przeszli do kolejnych eliminacji gratulujemy.

 

Foto: UGG

 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 21 marca 2018 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Gostynin

Paweł Witold Kalinowski

 

Gostynin, dnia 21 marca 2018 r.

 • herb Gostynina

Finał regionalnego konkursu młodych artystów F.A.I. 2018

Miło jest nam poinformować, iż uczestniczki sekcji Plastyka-Rękodzieło Miejskiego Centrum Kultury, prowadzonej przez p. Annę Milewską, zostały laureatkami Konkursu Młodych Artystów F.A.I. 2018 finał regionalny w Płocku, którego organizatorem jest Spółdzielczy Dom Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

Weronika Łuczak – I miejsce w kategorii Junior
Zofia Głuszek – II miejsce w kategorii Młodzik
Antonina Łuczak – III miejsce w kategorii Młodzik
Weronika Kowalczyk – wyróżnienie

W tym roku, młodzi artyści musieli się zmierzyć z niełatwym tematem, którym było „Latanie w Przyszłości”, dlatego też tym bardziej gratulujemy im talentu i wyobraźni. Oby nigdy nie zabrakło Wam pomysłów do tworzenia tak wspaniałych prac.

Źródło: MCK Gostynin

 • Konkurs młodych artystów
 • Konkurs młodych artystów
 • Konkurs młodych artystów
 • Konkurs młodych artystów

Informacja o wyborze ofert w konkursie z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię członków Komisji, podjął decyzję co do wyboru ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego i wysokości przyznanych dotacji zgodnie z poniższym załącznikiem.

 

Foto: google.pl

Spotkanie wielkanocne w WTZ

Jak co roku, w okresie poprzedzającym Wielkanoc rozpoczęły się spotkania świąteczne. Właśnie takie spotkanie miało miejsce w dniu dzisiejszym u uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych przy ulicy Ozdowskiego.

Wszystkich uczestników śniadania wielkanocnego powitał kierownik WTZ – Łukasz Ciesielski, a następnie pokarmy poświęcił ks. dziekan Ryszard Kruszewski.

Życzenia zebranym złożył także Burmistrz Paweł Kalinowski, życząc wszystkim zdrowych, rodzinnych, radosnych świąt i dobrego odpoczynku, a następnie na ręce kierownika WTZ złożył słodki upominek.

W dalszej części spotkania wszyscy zasiedli do świątecznego stołu.

 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ
 • Spotkanie świąteczne w WTZ

Mazur rozpoczyna piłkarską wiosnę. Cel – utrzymanie IV Ligi

W sobotę, 24 marca 2018r. o godz. 11:00 wyjazdowym meczem 17 kolejki w Wołominie z Huraganem powrócą do rozgrywek IV Ligi Mazowieckiej seniorzy Mazura Gostynin. Również w sobotę, 24 marca piłkarską wiosnę zainaugurują młodzicy Mazura U-13.

Rozgrywki IV Ligi rozpoczęły się przed tygodniem, Mazur otrzymał 3 punkty walkowerem za mecz z wycofanymi Błękitnymi Raciąż. Z kolei dla piłkarzy z Wołomina to także pierwszy mecz ligowy w tej rundzie, gdyż w poprzedniej kolejce pauzowali. W tabeli nasz zespół z 16 punktami zajmuje 12 miejsce, zespół z Wołomina z dwoma punktami mniej jest na 13 miejscu, stąd sobotni mecz będzie z gatunku tych o przysłowiowe „sześć punktów”, bardzo ważny dla układu tabeli.

W związku z decyzją Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, znoszącą reformę rozgrywek IV Ligi od przyszłego sezonu, miejsca spadkowe (w przypadku braku degradacji klubów z województwa mazowieckiego z III Ligi) to lokaty 14, 15 i 16.

Dla kibiców, którzy nie wybiorą się na sobotnie spotkanie w Wołominie, przeprowadzona zostanie relacja tekstowa live na:

www.twitter.com/MGostynin

Trener Waldemar Figurski po okresie przygotowawczym, który trwał od połowy stycznia, do dyspozycji ma 22-osobową kadrę piłkarzy. W czwartek, 22 marca seniorzy Mazura Gostynin przeprowadzili ostatni trening przed inauguracją piłkarskiej wiosny, po raz pierwszy w tym roku na głównym boisku na Stadionie MOSiR w Gostyninie.

W porównaniu z rundą jesienną, dzięki zaangażowaniu sponsora klubu IZOLBET Kazimierz Majchrzak, do kadry dołączyło trzech zawodników: dwóch obrońców Damian Skumórski i Piotr Stępniak oraz napastnik Marcin Chyczewski.

Ponadto po półrocznej przerwie do składu powrócili: po wyjeździe zagranicznym napastnik Jakub Kustra oraz po kontuzji obrońca Łukasz Kiełbasa.

Kadra zespołu seniorów w IV Lidze Mazowieckiej w sezonie 2017/18 Runda Wiosenna przedstawia się następująco (22 zawodników):

Bramkarze:

- Hubert Borowy (ur. 2000)

- Adrian Rak (ur. 1992)

- Bartosz Tomczak (ur. 1994)

Obrońcy:

- Piotr Dutkiewicz (ur. 1990)

- Bartosz Dutkiewicz (ur. 1991)

- Łukasz Kiełbasa (ur. 1981)

- Patryk Matusiak (ur. 1989)

- Arkadiusz Majchrzak (ur. 1994)

- Konrad Popławski (ur. 1995)

- Damian Skumórski (ur. 1991)

- Piotr Stępniak (ur. 1996)

Pomocnicy i napastnicy:

- Marcin Chyczewski (ur. 1993)

- Bartłomiej Dębicki (ur. 1983)

- Bartosz Komorowski (ur. 1989)

- Jarosław Kułaga (ur. 1994)

- Jakub Kustra (ur. 1991)

- Michał Matecki (ur. 1999)

- Mateusz Ostrowski (ur. 2000)

- Eryk Przybylski (ur. 2000)

- Damian Surmak (ur. 1991)

- Rafał Wilamowski (ur. 1993)

- Bartosz Wiśniewski (ur. 1989)

trener: Waldemar Figurski

Odeszli w przerwie zimowej 2017/18:

Damian Adamczyk, Damian Konwerski, Kasjan Klimkiewicz (nie przystąpili do treningów),

Gracjan Sobczak (GKS Baruchowo),

Arkadiusz Wróblewski (Stoczniowiec Płock)

Przybyli:

Marcin Chyczewski (Błękitni Raciąż)

Damian Skumórski (Błękitni Raciąż)

Piotr Stępniak (Lider Włocławek)

Wyniki gier kontrolnych w okresie przygotowawczym:

Wisła Płock U-19 – Mazur 1:1

Bramka dla Mazura: 29' Jarosław Kułaga

Pelikan II Łowicz – Mazur 0:2

Bramki dla Mazura: 39' Jakub Kustra, 58' Eryk Przybylski

Kujawiak Kowal – Mazur 2:0

Lider Włocławek – Mazur 1:2

Bramki dla Mazura: 50' Bartłomiej Dębicki, 64' Jakub Kustra

Lubienianka Lubień Kujawski – Mazur 2:3

Bramki dla Mazura: 4' Rafał Wilamowski, 51' i 54' Jakub Kustra

Skra Drobin – Mazur 2:2

Bramki dla Mazura: 54' Jarosław Kułaga, 76' Bartosz Wiśniewski

Terminarz IV Ligi*:

17 kolejka:

Huragan Wołomin – Mazur Gostynin

24.03.2018 r. (sobota) g. 11:00

18 kolejka:

Mazur – Drukarz Warszawa

30.03.2018 r. (piątek) g. 16:00, Stadion MOSiR Gostynin

19 kolejka:

MKS Przasnysz – Mazur

7.04.2018 r. (sobota) g. 16:00

20 kolejka:

Mazur – OTS Korona Ostrołęka

14.04.2018 r. (sobota) g. 16:00

21 kolejka:

MKS Pogoń II Siedlce – Mazur

22.04.2018 r. (niedziela) g. 11:00

22 kolejka:

Mazur – Mazovia Mińsk Mazowiecki

28.04.2018 r. (sobota) g. 16:00

23 kolejka:

MKS Dolcan Ząbki – Mazur

5.05.2018 r. (sobota)

24 kolejka:

Mazur – MKS Ciechanów

12.05.2018 r. (sobota) g. 16:00

25 kolejka:

Bug Wyszków – Mazur

16.05.2018 r. (środa) g. 19:00

26 kolejka:

Mazur – Wisła II Płock

19.05.2018 r. (sobota)

27 kolejka:

Ożarowianka Ożarów Mazowiecki – Mazur

26.05.2018 r. (sobota), g. 17:00

28 kolejka:

Mazur – KS Łomianki

2.06.2018 r. (sobota)

29 kolejka:

Mławianka Mława – Mazur

9.06.2018 r. (sobota) g. 17:00

30 kolejka:

Mazur pauzuje

 • * terminy mogą ulec zmianie lub będą uaktualniane. Szczegóły na stronie www.mazurgostynin.futbolowo.pl , stronie Urzędu Miasta Gostynina www.Gostynin.pl oraz w mediach i portalach lokalnych

Również w sobotę, 24 marca 2018 r. na boiska powrócą młodzicy Mazura Gostynin U-13 (2005 i młodsi). Podopieczni trenera Pawła Kowalskiego w pierwszym meczu Rundy Wiosennej sezonu 2018 Płockiej Ligi Okręgowej D1 zagrają na wyjeździe z Wisłą I Płock.

 • Mazur
 • Mazur
 • Mazur

Dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego przy ul. 3 Maja 14 - znamy wykonawcę

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim, a Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych "HOL BUD" Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. 3 Maja 14.

Wykonawca zobowiązał się przekazać Zamawiającemu kompletne opracowanie wniosku o zmianę sposobu użytkowania do Starostwa w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 • 3-go Maja 14

Lodowisko, skatepark i street workout - jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał w dniu dzisiejszym - 23 marca br. umowę z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL BUD Sp. z o.o. w Gostyninie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla takich zadań jak:

 • budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym,
 • budowa skateparku przy pływalni miejskiej,
 • budowa street workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego skate parku.

Termin wykonania wymaganych dokumentów wynosi do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy dla budowy street workout i do czterech miesięcy od dnia podpisania umowy dla budowy lodowiska i skateparku.

 • teren przy pływalni miejskiej
 • teren przy pływalni miejskiej
 • teren przy pływalni miejskiej

Do Gostynina ponownie zawita kino plenerowe

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta zamieszczone zostało zapytanie ofertowe na organizację czterech seansów filmowych w okresie wakacji – 2 seanse w lipcu (piątki) i 2 seanse w sierpniu (piątki) 2018 r. Wieczory będą formie otwartej oraz bezpłatnej.

Ubiegłoroczne profilaktyczne kino pod chmurką cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas seansów widzowie mieli możliwość poznania różnych aspektów uzależnienia z jakimi borykają się ludzie. Były to niebanalne historie opowiadające o tym, co w życiu najtrudniejsze – o utraconej godności, walce z uzależnieniem i trudzie wychodzenia z nałogu.

Więcej informacji o zapytaniu ofertowym znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 • Kino plenerowe
 • Kino plenerowe
 • Kino plenerowe

Negatywny wynik ustnego przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że III przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowa 22, pokój nr 3, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości – zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych.

 • Przetarg dotyczył sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 5859/5 o pow. 0,9469 ha położonej przy ul. Sadownika dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00005753/4.

  Cena wywoławcza – 170.000,00 złotych.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl


 

Gostynin, dnia 26.03.2018 r.


 

 • herb miasta Gostynina

Zakończono wiosenne konkursy w MCK

Dnia 3.03.2018r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie odbyło się wręczenie nagród laureatom XXIII Konkursu „Pisanka i Marzanna”. Wśród laureatów znaleźli się:
PISANKA 2018
• KALWAS JAKUB, SP ŁĄCK
• OLEJNIK NIKOLA, SP ŁACK
• KOWALSKA KAROLINA, SP ŁĄCK
• WYSOCKA WIKTORIA, SP ŁĄCK
• CICHOŃSKA GABRIELA, SP ŁĄCK
• ŁYZIŃSKA JUSTYNA, SP ŁĄCK
• SICIŃSKA MAGDALENA, SP ŁĄCK
• GÓRNICKA WIKTORIA, SP ŁĄCK
• LEWANDOWSKA ZOFIA, SP ŁĄCK
• BRONIKOWSKI WOJCIECH, SP ŁĄCK
• OSMOLAK DAWID, SP 1 GOSTYNIN
• STANCZYK KINGA, SP 1 GOSTYNIN
• TOMCZAK NIKOLA, SP 1 GOSTYNIN
• KIERZKOWSKI DAWID, SP 3 GOSTYNIN
• SZYMAŃSKA MAJA, SP 3 GOSTYNIN
• SUWAŁA MICHAŁ, SP 3 GOSTYNIN
• POSTOLSKA KINGA, SP STRZELCE
• LEWANDOWICZ KINGA, GOK NOWY DUNINÓW
• PIETROWSKA EWELINA, SP KROSNIEWICE
• KRUSZEWSKA LENA AMANDA, SP SOCZEWKA
• MARCINIAK KLARA, SP SOLEC
• KOPERSKA MAJA, SP PACYNA
• BALCERZAK WIKTORIA, PRZEDSZ. LUSZYN
• ZIÓŁKOWSKI JAKUB, PRZEDSZ. LUSZYN
• KULIŃSKI OSKAR, PRZEDSZ. ŁĄCK
• JÓŹWIAK MIŁOSZ, PRZEDSZ. ŁĄCK
• CHMIELECKA WIKTORIA, PRZEDSZ. 4 GOSTYNIN
• DĘBOWSKA OLIWKA, PRZEDSZ. 4 GOSTYNIN
• TARKA BEATKA, PRZEDSZ. 4 GOSTYNIN
• KOWALCZYK WERONIKA, PRZEDSZ. 2 GOSTYNIN
MARZANNA 2018
• BUSLER MATEUSZ, SP 3 GOSTYNIN
• KOCZASKA ZUZANNA, SP 3 GOSTYNIN
• KORPOWSKA AMELIA, SP 3 GOSTYNIN
• KRYSKA JULIA I SZULCZEKWSKA AMELIA, SP 3 GOSTYNIN
• KOPROWICZ ALICJA I BŁASZCZYK HANNA, SP 3 GOSTYNIN
• ZARĘBA ŁUCJA, SP 1 GOSTYNIN
• MICHALAK JULIA I KOSMALSKA ZUZANNA, SP 1 GOSTYNIN
• JANISZEWSKA ZUZANNA I CIECHANOSKA KATARZYNA, SP ŁĄCK
• PRZYDATEK ROKSANA I SZYMON WIECZORKOWSKI, SP ŁĄCK
• GÓRECKA GABRYSIA I KOSTUN ALAN, PRZEDSZ. 4 GOSTYNIN
• MAŁECKI PIOTR, PRZEDSZ. 4 GOSTYNIN
 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zachęcamy do zabawy za rok.
Tekst MCK
Foto: UMG
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK
 • konkursy plastyczne w MCK

Młodzi, zdolni dali koncert w MCK

W dniu 23 marca br. w kawiarence Miejskiego Centrum Kultury wystąpiła uzdolniona muzycznie młodzież z Gostynina. Swój program wykonała grupa Dybanka Folk Project.

Zespół, mimo iż powstał dopiero w październiku ub. roku zaprezentował utwory folkowe w języku rosyjskim, polskim, czeskim, romskim. Młodzi artyści, którzy tworzą pod kierunkiem Magdaleny Garstki oraz Renaty Mosiołek, wprawili publiczność w zachwyt.

W drugiej części koncertu zaprezentował się znany już w Gostyninie zespół Kumasz.

 • koncert w MCK-u
 • koncert w MCK-u
 • koncert w MCK-u
 • koncert w MCK-u
 • koncert w MCK-u
 • koncert w MCK-u
 • koncert w MCK-u
 • koncert w MCK-u
 • koncert w MCK-u

Srebro Adriana Przybyły

W dniach 17-18 marca 2018r w Sochaczewie odbyły się Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza w kategorii juniorów. W grze indywidualnej srebrny medal zdobył zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „ALFA” Gostynin Adrian Przybyła. Sukces tym większy, gdyż zajęcie drugiego miejsca w turnieju dało awans do Mistrzostw Polski. Zawody odbędą się w dniach 26-29 kwietnia 2018r w Krośnie.

Gratulujemy!

A.Rutowski
 

 • Srebro Adraiana Przybyły
 • Srebro Adraiana Przybyły
 • Srebro Adraiana Przybyły
 • -

Podpisano umowy na opracowanie projektów budowlanych dotyczących: modernizacji ul. Zielonej oraz budowy chodników na ul. Leśnej

W dniu dzisiejszym Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał dwie umowy z Panią Pauliną Kukłą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ARIGOLD na opracowanie projektów budowlanych dotyczących: modernizacji ul. Zielonej oraz budowy chodników na ul. Leśnej.

Opracowana dokumentacja projektowa dla ul. Zielonej obejmować będzie m.in.: demontaż istniejących progów na jezdni; remont nawierzchni, chodników i krawężników; wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej.
Termin realizacji: 30 września 2018 r.

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy obustronnego chodnika dla ul. Leśnej zawierać będzie m.in.: wykonanie chodników dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; przebudowa istniejących zjazdów; dostosowanie studzienek; wymiana krawężników. 
Termin realizacji: 30 listopad 2018 r.

 • ul. Leśna

Zmiana godzin pracy w Urzędzie Miasta Gostynina w piątek

Informujemy, że w piątek 30 marca br. Urząd Miasta Gostynina będzie czynny w godzinach od 7.30 do 13.00.

 • herb miasta

XIV Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty

W sobotę 24 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 został rozegrany XIV Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty, nad którym patronat objął Burmistrz Paweł Kalinowski.
W rozgrywkach udział wzięli między innymi gostynińscy nauczyciele: Tomasz Kujawa i Arkadiusz Rutowski. Czwarte miejsce w swojej kategorii zajął Pan Tomasz, natomiast wśród zawodników zrzeszonych wygrał Pan Arkadiusz. Serdecznie gratulujemy!

Turniej został sprawnie przeprowadzony, dzięki organizatorom, w tym Uczniowskiemu Klubowi „ALFA” i Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TRÓJKA”, a także sędziującym młodym wychowankom sekcji tenisa stołowego: Tosi, Gosi, Paulinie, Mikołajowi, Gracjanowi, Piotrowi, Aleksowi, Bartoszowi, Patrykowi, Adrianowi oraz Frankowi.

 

 

Oto wyniki XIV Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego Nauczycieli i Pracowników Oświaty:

Kobiety do 40 lat

1. Ewelina Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa w Solcu

2. Katarzyna Milczarek – SP Guzów

 

Kobiety powyżej 40 lat

1. Bożena Osińska – nauczyciel emerytowany Żyrardów

2. Edyta Batko – SOSW Gostynin

3. Anna Wasiak – SP Trębki

4. Irena Dubielecka – Warszawa

5. Anna Idzikowska – Warszawa

6. Agnieszka Maksymczuk – Przedszkole nr390 Warszawa

 

Mężczyźni do 40 lat

1. Krzysztof Sołtysiak – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Warszawa

2. Konrad Owczarczyk – ZS nr1 Żelechów

3. Marcin Karwowski – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Borowie

4. Krzysztof Dołowy – SP Klembów

5. Marcin Stojak – SP Studzieniec

6. Grzegorz Materski – SP Wiskitki

7-8. Łukasz Janicki – SP Wiskitki

Mateusz Lewandowski – SP3 Gostynin

 

Mężczyźni 41 - 50 lat

1. Jarosław Politowski – ZS im. Leokadii Bergerowej w Płocku

2. Radosław Matlewski – SP6 Płock

3. Piotr Piotrowski – Gimnazjum Iłów

4. Tomasz Kujawa – SP3 Gostynin

5. Sławomir Skowyrski – ZSO Kroczewo

6. Tomasz Gugała – SP Żelechów

7-8. Grzegorz Gałązka – SP Krasnosielsk

Wojciech Walendziak – G Jednorożec

 

Mężczyźni powyżej 50 lat

1. Grzegorz Lipczyński – SP20 Płock

2. Robert Barański – ZSP nr2 Garwolin

3. Paweł Kurt – ZS Studzieniec

4. Sławomir Kozłowski – Technikum Kinomatografii Warszawa

5. Witold Michalski – SP3 Gostynin

6. Grzegorz Głębicki – SP Żelechów

7. Mirosław Śliz – SP Sobolew

8. Tomasz Majchrowski – nauczyciel emerytowany Płock

 

Mężczyźni zrzeszeni

1. Arkadiusz Rutowski – SP3 Gostynin

2. Artur Kujawa – SP Szczytno

3. Andrzej Głodek – ZS nr1 Żelechów

4. Dariusz Mitrowski – SP Wiskitki

5. Andrzej Rybaczuk – SP Wiskitki

6. Marek Stefański – nauczyciel emerytowany Wiskitki

 

Punktacja powiatów

1. Powiat Żyrardów

2. Powiat Gostynin

3. Powiat Garwolin

4. Powiat Płock

5. Powiat Warszawa

6. Powiat Płońsk

7. Powiat Wołomin

8. Powiat Maków Mazowiecki

9. Powiat Sochaczew

 

 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Turniej Tenisa Stołowego

DŁUUUGIE PIĄTKI... tylko w MCH STARA BETONIARNIA

Z przyjemnością informujemy, że w trosce o Państwa wygodę, wydłużamy czas pracy handlu na Targowisku Miejskim Stara Betoniarnia. Począwszy od 30 marca, w każdy piątek, handel na większości stanowiskach w hali oraz pod wiatą targową potrwa od godz. 6.00 aż do godz. 18.00 !!!

Znajdziesz u nas punkty firmowe znanych producentów wędlin, pieczywa i ciast. Ponadto polecamy: wysokiej jakości polską pościel, firany, obrusy, akcesoria kuchenne, art gospodarstwa domowego. Codziennie świeże warzywa i owoce, również od miejscowych producentów, duży wybór kwiatów i krzewów i wiele, wiele innych artykułów.

Zapraszamy

 

źródło: MCH Stara Betoniarnia

 • Targ

Emeryci i renciści przy wielkanocnym stole

W ubiegłą sobotę 24 marca br. w klubo-kawiarni znajdującej się w Miejskim Centrum Kultury, Związek Emerytów i Rencistów zorganizował spotkanie wielkanocne, na które przybył m.in. Burmistrz Paweł Kalinowski.

Przybyłych powitała prezes Związku Emerytów i Rencistów pani Alicja Lewandowska.

Następnie wszyscy zebrani po złożeniu sobie życzeń zdrowych, pogodnych i rodzinnych świąt zasiedli do świątecznego stołu.

 • Spotkanie świąteczne u emerytów i rencistów
 • Spotkanie świąteczne u emerytów i rencistów
 • Spotkanie świąteczne u emerytów i rencistów
 • Spotkanie świąteczne u emerytów i rencistów
 • Spotkanie świąteczne u emerytów i rencistów
 • Spotkanie świąteczne u emerytów i rencistów
 • Spotkanie świąteczne u emerytów i rencistów
 • Spotkanie świąteczne u emerytów i rencistów
 • Spotkanie świąteczne u emerytów i rencistów
 • Spotkanie świąteczne u emerytów i rencistów

Nasze Lipianki zagrają dla Huberta

Jak co roku stowarzyszenie Nasze Lipianki przygotowało przedstawienie. Tym razem jest to kabaret w czystej formie –  nie bajka, pod tytułem: Galimatias czyli w drodze do szczęścia. Zaczyna się jak bajka… Pewna wdowa ma sześciu przystojnych synów. Trochę za dużo czasu im poświęciła zapominając o sobie. A tu los sypie niespodzianką. Pojawia się okazja, która zmienia dotychczasowy porządek rzeczy. Miłość bywa nieprzewidywalna, pojawia się znienacka i sprawia, że zmiany są konieczne. Jedni zakochują się sami, innym trzeba w tym delikatnie pomóc. Oczekiwania mijają się z rzeczywistością. Jak to w życiu bywa, decyzję trzeba podjąć szybko. Godzina śmiechu, zapraszamy serdecznie do MCK w Gostyninie 15 kwietnia 2018r na godz. 14.00. Obejrzenie występu, jest darmowe, ale jeśli ktoś może wesprzeć chorego na zespół Battena Huberta Rozworę, organizatorzy i rodzina Huberta już dziś za datki bardzo dziękują.

 • pomagajmy Hubertowi

Razem oddali ponad 7 litrów krwi

Mieszkańcy, strażacy i policjanci włączyli się w ogólnopolską zbiórkę krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”, którą swoim patronatem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Łącznie oddano 7,2 l krwi.
Akcja „spoKREWnieni służbą” została zainagurowana 1 marca br. w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Również mundurowi z powiatu gostynińskiego włączyli się aktywnie w tą zbiórkę. 26.03.18r.  na gostynińskim rynku przy mobilnym ambulansie płockiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie zabrakło chętnych. Oprócz strażaków i policjantów ten drogocenny dar – jakim niewątpliwie jest krew – oddali również mieszkańcy naszego powiatu. Razem zebraliśmy 7,2 l krwi.
Funkcjonariusze ratowanie życia ludzkiego mają wpisane w codzienną służbę i doskonale wiedzą, jak bardzo potrzebna jest krew, w szczególności poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. To druga tego typu zorganizowana akcja służb mundurowych w powiecie gostynińskim. Wielu z policjantów i strażaków cyklicznie oddaje krew jako honorowi dawcy krwi.
Wszystkim, którzy włączyli się do akcji należą się słowa podziękowania i uznania. Krew to jedyny w swoim rodzaju dar, którego nie można wyprodukować.


Opracowanie:
podkom. Dorota Słomkowska – KPP w Gostyninie i mł.bryg. Mariusz Ostrowski – KP PSP w Gostyninie

 • Oddanie krwi
  Oddanie krwi
 • Oddanie krwi
 • Oddanie krwi

Rusza remont ul. Nowej

Starania Urzędu Miasta o remont ul. Nowej zakończyły się podpisaniem w dniu wczorajszym (26 marca) umowy z firmą „HYDROPOL” Sp. z o.o.

Niestety poprzednie 2 przetargi zakończyły się fiaskiem, z powodu zabezpieczonych zbyt małych środków finansowych. 
Po tygodniach dyskusji i wnioskach Burmistrza Pawła Kalinowskiego do Rady Miejskiej o zwiększenie funduszy na ten cel, udało się wypracować kompromis.

Roboty budowlane polegać będą m.in. na: przebudowie drogi miejskiej wraz z budową i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie niezbędnej infrastruktury wraz z oświetleniem ulicznym.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 września 2018 r.

 • ul. Nowa
 • ul. Nowa

Konkurs na rozwój sportu rozstrzygnięty. Zapoznaj się z wynikami.

Burmistrz Miasta Gostynina po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy i realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu podjął decyzję, aby środki w wysokości 330.000 złotych zostały udzielone w następujący sposób:

Lp

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Wnioskowana kwota dotacji

Propozycja wysokości udzielonej dotacji

Uzasadnienie wyboru

 

1

 

 

 

 

 

Gostyniński Szkolny Związek Sportowy

Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej

25.000,00 zł

20.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne oraz
w zadowalający sposób wymogi merytoryczne

 

 

2

 

 

 

 

UKS Zwoleń Team

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży, osób dorosłych reprezentujących miasto Gostynin w Ulicznych Pucharach Polski oraz Torowych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie fitness i szybkim

22.400,00 zł

20.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne. W ocenie merytorycznej kosztorys oferty zawiera niedoszacowane koszty środków własnych,
a opis poszczególnych działań jest zbyt ogólny

3

MUKS Handball Team Skrwa Gostynin

 

Piłka ręczna – dobra alternatywa dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Gostynina i okolic

55.350,00 zł

 

30.000,00 zł

 

Oferta spełnia wymogi formalne oraz w zadowalający sposób wymogi merytoryczne

4

UKS Football Education

 

Mały wielki piłkarz – szkolenie sportowe z piłki nożnej oraz reprezentowanie miasta Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych POZPN w kategorii Orlik U-11 i Żak U-9 w roku 2018

32.500,00 zł

 

1.000,00 zł

 

Oferta spełnia wymogi formalne, jednak zawiera mało szczegółowy kosztorys – trudno jest określić składowe poszczególnych pozycji kosztorysu, brak jest odzwierciedlenia kosztów w opisie działań projektu

5

UKS Alfa przy Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie

 

 

Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

40.000,00 zł

30.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne oraz w zadowalający sposób wymogi merytoryczne

6

MKS Mazur

 

Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym drużyn MKS Mazur Gostynin w 2018 r.

232.000,00 zł

210.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne oraz w zadowalający sposób wymogi merytoryczne

7

Klub Żeglarski Halls

Udział reprezentacji Klubu Żeglarskiego Halls w cyklu regat żeglarskich w 2018 r. wraz z treningami przygotowawczymi

52.500,00 zł

15.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne oraz w zadowalający sposób wymogi merytoryczne

8

Klub Sportowy Błyskawica Lucień

Piłka nożna – to jest to!

20.000,00 zł

4.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne. Z oceny merytorycznej wynika, że wnioskodawca przedstawił mało szczegółowy opis działań oraz kosztorys projektu.

9

Klub Sportu Walki K.O. Fight Team Gostynin

Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie Sportów Walki wśród mieszkańców Gminy Miasta Gostynin oraz uczestnictwo w ogólnopolskich zawodach sportowych w różnych dyscyplinach Sportów Walki”

48.000,00 zł

0 zł

Oferta nie spełnia wymogów formalnych, w związku z czym nie została dopuszczona do oceny merytorycznej.


 

Co nowego słychać w SP 3?

Autor książki „Wilczęta” odwiedził Szkołę Podstawową nr 3

Niedawno gościli w szkole autora książki „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych”, pana Kajetana Rajskiego. Autor odniósł się na wstępie do niedawno obchodzonego w naszym kraju Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyjaśnił w formie pogadanki z uczniami terminy związanych z tematyką żołnierzy niezłomnych. W dalszej części pan Kajetan przedstawił uczniom sylwetki najbardziej rozpoznawalnych żołnierzy i opowiedział wątki z ich życia. Uczniowie podczas spotkania mogli zadawać pytania, na które pan Kajetan udzielał odpowiedzi. Spotkanie przebiegło w atmosferze skupienia i powagi.

 • Kajetan Rajski w SP 3
 • Kajetan Rajski w SP 3
 • Kajetan Rajski w SP 3

Klasa 4A szczęśliwa po spędzonych godzinach w szkole

Czy to możliwe, by uczniowie naprawdę polubili szkołę, tak mocno, że cieszą się na myśl o spędzeniu kilku czy kilkunastu godzin w jej murach i to jeszcze po lekcjach? Tak! Klasa 4A przygotowywała się to tego wydarzenia z wielką radością. Uczniowie spędzili z opiekunami aktywnie i naukowo czas w szkole, po lekcjach. Uczniowie bawili się i nocowali pod opieką nauczycieli: Magdaleny Nawrockiej, Magdaleny Dutkiewicz-Petz, Iwony Nowogórskiej, Magdaleny Marciniak i wychowawcy Mateusza Lewandowskiego. Nauczyciele przygotowali wiele atrakcji, w tym grę w Familiadę, rysowanie herbów drużynowych, zajęcia ruchowe, karaoke oraz grę w podchody i wspólne oglądanie filmu. W finale Familiady drużyna uczniów mogła zmierzyć się z drużyną rodziców. Na zakończenie uczniowie dostali nagrody i medale, przygotowane przez Magdalenę Nawrocką, za udział w nocowaniu.

Na dowód tego, że czas spędzony podczas nocowania w szkole wpływa pozytywnie na uczniów i nauczycieli, niech posłużą radosne twarze dzieci na zdjęciach. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do rodziców, wspierających wszelkie działania szkoły. Szczególnie Patrycji Piwoni-Kopruckiej i Katarzynie Dubielak, które także całą noc czuwały nad bezpieczeństwem dzieci.

 • Kl. IV a na zajęciach pozalekcyjnych
 • Kl. IV a na zajęciach pozalekcyjnych
 • Kl. IV a na zajęciach pozalekcyjnych
 • Kl. IV a na zajęciach pozalekcyjnych
 • Kl. IV a na zajęciach pozalekcyjnych
 • Kl. IV a na zajęciach pozalekcyjnych
 • Kl. IV a na zajęciach pozalekcyjnych
 • Kl. IV a na zajęciach pozalekcyjnych

Kolejny sukces Ananasów

Zespół Ananasy z SP 3, chluba naszego miasta po raz kolejny osiągnął znaczący sukces na konkursie tanecznym. 10.03.2018r. w Bydgoszczy odbył się 19. Ogólnopolski Konkurs Tańca "Taneczne Miraże", na którym nasze dzieciaki wywalczyły trzecie miejsce. Wart podkreślenia jest fakt, że rywalizowały z bardzo silnymi grupami pochodzącymi z klubów tanecznych, szkół tańca, ośrodków kultury z dużych miast jak: Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Kołobrzeg, Poznań, Leszno. Profesjonalne jury zaświadczyło, że zespół Ananasy w niczym nie odbiega od najlepszych zespołów dziecięcych. Układ taneczny "Wariacje na temat..." wyróżnił się na tle innych prezentacji dynamiką, doskonałą synchronizacją i techniką wykonania. Zespół Ananasy osiąga sukcesy dzięki ciekawym pomysłom znakomitej choreografki Joanny Teśli z Warszawy, wyczerpującym ćwiczeniom na treningach, pracy opiekunek Mirosławy Pietrzak i Sylwii Osmolak oraz zawsze gotowym do pomocy rodzicom. Wiele zawdzięcza także życzliwości Rady Miasta, Dyrekcji SP 3, oraz sponsorom. Dzięki tym wszystkim ludziom zespół Ananasy od dwudziestu lat ciągle się rozwija, bawi, urozmaica imprezy oraz promuje nasze miasto na zewnątrz.


 

 • Kolejny sukces Ananasów
 • Kolejny sukces Ananasów
 • Kolejny sukces Ananasów
 • Kolejny sukces Ananasów
 • Kolejny sukces Ananasów
 • Kolejny sukces Ananasów

SP 3 trzyma formę

Uczniowie klas siódmych i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie przystąpili w roku szkolnym 2017/2018 do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia oraz zbilansowanego odżywiania połączonego z regularną aktywnością fizyczną.

Program "Trzymaj Formę!" realizowany jest metodą projektu. W związku z powyższym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę o aktywności fizycznej, prawidłowym odżywianiu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Uczniowie z każdej klasy mają za zadanie przygotować działanie zgodne z celem programu i do 18 maja 2018 roku przedstawić je na terenie szkoły w dowolny sposób.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.


 

 • SP 3 trzyma formę

Inny nie znaczy gorszy

Klasa 4a miała ostatnio możliwość doświadczyć wyjątkowej lekcji. W ramach cyklu lekcji poświęconych osobom niepełnosprawnym oraz relacjom międzyludzkim, uczniowie poznawali zmysły jakimi człowiek komunikuje się ze światem. Klasa, podczas prac w grupach, opracowywała poszczególne zmysły, wskazując jak dzięki nim odbieramy bądź wysyłamy sygnały, także w relacjach międzyludzkich. Uczniowie zrozumieli, że nie zawsze mam możliwość by w pełni z każdego zmysłu korzystać – takie osoby są osobami niepełnosprawnymi lub sprawnymi inaczej, bo każdy z nas, mimo różnic, jest taki sam.

W dalszej części lekcji uczniowie mieli szansę przez chwilę poczuć się jak osoby sprawne inaczej w ćwiczeniu, które wymagało od nich namalowania prostego rysunku, bez użycia rąk. Wszyscy wykazali chęć podjęcia się tego eksperymentu. Mimo, że wcześniej nie wprawiali się w tego typu umiejętnościach rysunki przypominały pierwowzór. Na koniec uczniowie poznali na prezentacji artystów malujących ustami i stopami, którzy mimo ich niepełnosprawności wykonywali piękne prace.

Na kolejnych lekcjach uczniowie będą poznawać niepełnosprawnych muzyków i sportowców.

 

Autorami tekstów są: pani dr Joanna Renata Syska, pan Mateusz Lewandowski, pani Mirosława Pietrzak

 

 • Inny nie znaczy gorszy
 • Inny nie znaczy gorszy
 • Inny nie znaczy gorszy
 • Inny nie znaczy gorszy

Ostateczne wyniki konkursu na zadania z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię członków Komisji, podjął decyzję co do wyboru ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego i wysokości przyznanych dotacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Stop uzależnieniom

Szkoła tańca na podium

Kolejna wygrana, to emocje sięgające zenitu i radość nie z tej ziemi, łzy szczęścia i kolejny powód do dumy. To właśnie przyniósł 24 marca Gostynińskim tancerzom - kolejny sukces. Szkoła tańca Fitluck Dance Studio Joanna Teśla z 3 pakami, czyli grupami o wspólnej pasji do tańca, kochających ruch uwielbiających spędzać ze sobą czas ekipy dzieci i młodzieży w różnym wieku.

3 kategorie wiekowe, 3 choreografie ruszyły do Nowego Dworu Mazowieckiego na Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego ,,Classic Dance Party’’. Poziom był naprawę wysoki, a hala sportowa z trudem pomieściła ponad 90 formacji zdeterminowanych i zdolnych tancerzy, z których każda formacja biorąca udział miała ochotę zgarnąć złoto. Jednak to nasi reprezentanci właśnie swoimi świetnymi występami wyrazem i pięknymi strojami S-PAKA dzieci od 5-8 lat, M-PAKA OD 9 do 11 lat i L-PAKA powyżej 16 lat wrócili z medalami. Po raz kolejny trenując i tańcząc pod czujnym okiem kreatywnej aktorki i choreografki Joanny Teśli wytańczyły sobie podium. I tak S-PAKA miejsce 1 w swojej kategorii, M-PAKA 2 miejsce, a najstarsi 2 miejsce. Wszystkie PAKI zebrały gromkie brawa. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Róża Kaszewska

 • M Paka
 • L Paka
 • S Paka

Teatr Podaj dalej. Mister Enigma

„Mister Enigma” opowiada o sposobach radzenia sobie z samotnością, internetowym randkowaniu i uzależnieniu od wirtualnego życia. To przewrotna komedia o tym, jak bardzo jesteśmy bezradni, gdy brakuje nam miłości. Bohaterowie sztuki to Karina – trzydziestolatka z bujną wyobraźnią, zafascynowana plastikowym światem celebrytów, która próbuje rozkręcić swoją firmę projektującą ubranka dla psów oraz Norbert – cichy i spokojny kucharz w ekskluzywnej warszawskiej restauracji, porzucony przez żonę, zagubiony. Para zupełnie nie do pary… Ich pierwsze biznesowe spotkanie staje się niespodziewanie początkiem burzliwej przyjaźni. Karina chce dzięki Norbertowi dostać się do świata, którego on jest reprezentantem, a w ramach wdzięczności pragnie pomóc mu odzyskać radość życia.

Czy metamorfoza, którą przejdą oboje pomoże osiągnąć im upragnione szczęście? Czy zakładanie masek pomaga nam w znalezieniu prawdziwej miłości?

Historia przedstawiona w spektaklu w zabawny sposób pokazuje, że szukamy szczęścia gdzieś daleko, gdy mamy je tuż pod nosem. Sztuka zaprasza widza do refleksji dotyczącej szukania własnej drogi oraz niejednoznacznych motywacji, które kierują życiem każdego człowieka. Aktorzy odsłaniają kulisy świata tak bliskiego, że pozwala to na ujrzenie samych siebie w jego odbiciu.

 

 • -

Spotkanie z pracownikami nadzoru pedagogicznego

Urząd Miasta w Gostyninie informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. czwartek w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. R. Dmowskiego 13 w godz. od godz. 12.00 do godz. 17.00 odbędzie się spotkanie /dyżur ekspercki/ z pracownikami nadzoru pedagogicznego Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/informacje-regionalne-d/12465,Dyzury-eksperckie.html Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

 

 • herb Gostynina

Wielkanocne spotkania

W dniu wczorajszym - 27 marca br. odbyły się kolejne spotkania wielkanocne. Pierwsze z nich miało miejsce o godz. 12.00 w Klubie Seniora "Parostatek" mieszczącym się na piętrze w Starej Betoniarni. Przy wielkanocnym stole zasiedli zaproszeni goście: Burmistrz Paweł Kalinowski, zastępca burmistrza Halina Fijałkowska, ks. dziekan Ryszard Kruszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki, a także kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ich klienci.

 • Wielkanocne śniadanie w "Parostatku"
 • Wielkanocne śniadanie w "Parostatku"
 • Wielkanocne śniadanie w "Parostatku"
 • Wielkanocne śniadanie w "Parostatku"
 • Wielkanocne śniadanie w "Parostatku"
 • Wielkanocne śniadanie w "Parostatku"
 • Wielkanocne śniadanie w "Parostatku"
 • Wielkanocne śniadanie w "Parostatku"
 • Wielkanocne śniadanie w "Parostatku"

W godzinach popołudniowych (27.03.18r.) odbył się koncert wielkanocny w wykonaniu 6-latków w Przedszkolu nr 4. Dzieci w pięknych strojach recytowały teksty o zwyczajach wielkanocnych oraz śpiewały piosenki związane z tym okresem. Jak co roku na Wielkanoc nie zabrakło między innymi serdecznych życzeń od gospodarza naszego miasta i zaproszonych gości.

 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4
 • Wielkanocny koncert w Przedszkolu nr 4

Dzień otwarty w GCE

27 maja br. odbył się dzień otwarty w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym. Zebranych w sali gimnastycznej powitał i zaprezentował ofertę edukacyjną dyrektor placówki Wojciech Kiełbasa. Następnie głos zabrał starosta gostyniński Tomasz Matuszewski, który podkreślił dużą wagę szkół zawodowych na rynku pracy.

W części artystycznej pt.: "Zbuduj swoją przyszłość z GCE!" wystąpili uczniowie szkoły.

Dodatkowymi atrakcjami były: pokazy, teledyski, przejażdżki ciężarówkami oraz wystawa motocykli.

Na głównym holu odbyła się prezentacja zawodów.

 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE
 • Dzień otwarty w GCE

Walne zebranie OSP

W dniu 24 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Zebranie otworzył Prezes OSP Gostynin Karol Podleśny, który powitał zaproszonych gości: Wicestarosta Gostyniński - Jan Kazimierz Krzewicki, Burmistrz Miasta Gostynina – Paweł Witold Kalinowski, Prezes Zarządu Oddziału Zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Gostyninie, Wójt Gminy Gostynin - Edmund Zieliński, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie - bryg. Andrzej Ledzion, Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gostyninie – Jacek Nowicki.

Przedstawiono sprawozdania za poprzedni rok i plany na obecny rok. Po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, druhowie udzielili władzom absolutorium.

 • Walne zebranie OSP fot. Robert Janiszewski
 • Walne zebranie OSP fot. Robert Janiszewski
 • Walne zebranie OSP fot. Robert Janiszewski
 • Walne zebranie OSP fot. Robert Janiszewski
 • Walne zebranie OSP fot. Robert Janiszewski
 • Walne zebranie OSP fot. Robert Janiszewski
 • Walne zebranie OSP fot. Robert Janiszewski

Mecz piłki nożnej o mistrzostwo IV ligi

Sympatyków piłki nożnej zapraszamy w imieniu organizatorów na mecz piłki nożnej o mistrzostwo IV ligi pomiędzy MKS Mazur Gostynin z KS Drukarzem Warszawa, który odbędzie się 30 marca br.

 • Mecz Mazur Gostynin vs Drukarz Warszawa

Orliki nieczynne

Informujemy, że boiska Orlik w Gostyninie będą nieczynne w dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2018r.

 • boisko Orlik

Sesja Rady Miejskiej VII kadencji

W dniu 4 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXXIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja na temat funkcjonowania spółek miejskich:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

- Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

- Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” sp. z o.o.

- Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” sp. z o.o.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2017 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta Gostynina na 2018 rok.

8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

11. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996-2016 w Gminie Miasta Gostynina.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

 

 • sesja Rady Miejskiej

Wielkanocnie w Uniwersytecie III Wieku

Członkowie Uniwersytetu III Wieku wraz z zaproszonymi gośćmi - Burmistrzem Pawłem Kalinowskim, wicestarostą Janem Krzewickim, przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Robackim spotkali się przy wielkanocnym stole.

Gospodarz naszego miasta tradycyjnie życzył wszystkim zdrowych, radosnych i spokojnych świąt oraz dobrej energii wraz z nadchodzącą wiosną.

 • spotkanie wielkanocne w U3W
 • spotkanie wielkanocne w U3W
 • spotkanie wielkanocne w U3W
 • spotkanie wielkanocne w U3W
 • spotkanie wielkanocne w U3W
 • spotkanie wielkanocne w U3W
 • spotkanie wielkanocne w U3W
 • spotkanie wielkanocne w U3W
 • spotkanie wielkanocne w U3W
 • spotkanie wielkanocne w U3W

Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego

 • Obwieszczenie

Protokół z konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem z konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

MKS „MAZUR” -KS „DRUKARZ” na STADIONIE WISŁY

KOMUNIKAT

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „MAZUR” Gostynin zawiadamia, że mecz piłki nożnej IV-tej ligi pomiędzy:

MKS „MAZUR” Gostynin   -   KS „DRUKARZ” Warszawa

rozegrany zostanie dn. 30.03.2018r. (piątek) godz. 17.00

na stadionie „WISŁY” Płock, ul. Łukasiewicza 34


Miejsce zawodów zostało zmienione ze względu na zły stan boiska w Gostyninie spowodowany intensywnymi opadami śniegu i deszczu.

Za zaistniałą zmianę przepraszamy i zapraszamy do Płocka!!!

„Ile płacimy za listy burmistrza?" -oświadczenie Burmistrza

W nawiązaniu do artykułu pt.: „Ile płacimy za listy burmistrza? Sejm chce zakazać trwonienia pieniędzy w ten sposób” zamieszczonego w dniu 29.03.2018 r. na portalu gostynin.info informuję:

Urząd Miasta Gostynina wydaje biuletyn miejski od marca
2010 r. - a więc już 8 lat.
O kontynuacji wydawania biuletynu „Nasz Gostynin” podjąłem decyzję na początku swojej kadencji (styczeń 2015 r.). Biuletyn jest wydawnictwem bezpłatnym, kolportowanym do mieszkańców Gostynina. Ma on charakter wyłącznie informacyjny i zawiera bieżące wiadomości z pracy:
- burmistrza (m.in. realizującego uchwały rady miejskiej)
- urzędu,
- podległych jednostek organizacyjnych,
- spółek.
Znaleźć w nim można również przegląd wydarzeń miejskich – teksty promujące przedsięwzięcia i inwestycje w mieście o charakterze gospodarczym, kulturalnym, turystycznym i sportowym. Tego typu wydawnictwa realizuje większość gmin miejskich i wiejskich.

Za zasadnością publikowania biuletynu przemawia fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy Gostynina mają możliwość dotarcia do bieżących informacji z terenu miasta i stoję na stanowisku, że zadaniem jest także przekazywanie rzetelnych informacji z bieżącej działalności władz miasta Gostynina.

Wypowiedź czytelnika zamieszczona na portalu gostynin.info, że „robię sobie kampanię wyborczą za nasze pieniądze” oraz „może niech od razu poda ile zapłacimy za jego wszystkie wydatki wyborcze” traktuję jako kolejną próbę zdyskredytowania mojej osoby w oczach mieszkańców. Pomijam fakt, że o kampanii na razie nie może być mowy z uwagi na nie ogłoszony termin wyborów samorządowych.
Wszelkie insynuacje uważam za bezpodstawne i nie mają one odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Jestem Burmistrzem Miasta Gostynina i mandat ten otrzymałem od mieszkańców miasta. Zapewniam Państwa, że wykonuje go w sposób uczciwy i rzetelny.
Ponadto mam pełne prawo, a wręcz obowiązek do informowania mieszkańców o swojej pracy.

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

Śniadanie Wielkanocne w Akademii Przedszkolaka

Aby podkreślić wyjątkowy charakter świąt, w dniu dzisiejszym w Akademii Przedszkolaka  odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Zostało one przygotowane przez wychowanków wraz z całym personelem przedszkola.
Do udziału w spotkaniu został zaproszony również Burmistrz Paweł Kalinowski, który serdecznie podziękował przedszkolakom za gościnę i przy okazji życzył wszystkim zgromadzonym Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. Mali aktorzy zaprezentowali część artystyczną, podczas której dzieci i goście doskonale się bawili. Na koniec wszyscy zasiedli przy wielkanocnym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych dań, a dzieci z niecierpliwością oczekiwały na słodkie prezenty, które wielkanocny zajączek w tajemniczy sposób umieścił w przedszkolu.

 • Akademia Przedszkolaka
 • Akademia Przedszkolaka
 • Akademia Przedszkolaka
 • Akademia Przedszkolaka
 • Akademia Przedszkolaka
 • Akademia Przedszkolaka

Wernisaż wystawy Aldony Zając w Gostyninie

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie zaprasza 13 kwietnia br. o godz. 18.00 do Galerii MCK im. Pawła Tencera. Odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Aldony Zając.

Artystka pochodzi z Łowicza. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1991r. otrzymała dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki u prof. Jerzego Grabowskiego. W 2011 r. - laureatka Grand Prix w konkursie "Krajobraz Ziemi Łódzkiej" organizowany pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i Prezydent Miasta Łodzi. Główny trzon jej twórczości stanowią wizerunki kobiet utrzymane w konwencji portretu aktu, sceny figuralnej. Artystka nie maluje z natury. Nie odtwarza wyglądu konkretnych osób.

Aldona Zając w swoich pracach opowiada o swoim wnętrzu, określa emocje i nastroje. Malarstwo Aldony Zając inspirowane jest indywidualną wizją rzeczywistości zewnętrznej i duchowej.

 • wernisaz wystawy Aldony Zając
 • Pół na pół

"Pół na pół" dramat przebrany za komedię

Sztuka przedstawia perypetie przyrodnich braci, którym w realizacji życiowych planów i marzeń stoi na przeszkodzie własna matka. Świetnie napisane, błyskotliwe i zabawne dialogi, wyraziście nakreślone postacie. Piętrowe kłamstwa, zwroty akcji, mnóstwo  humoru i Piotr Polk oraz Piotr Szwedes w rolach głównych. Tego po prostu nie można przegapić!

„Pół na pół” to przesycona czarnym humorem komedia, opowiadająca o dwóch przyrodnich braciach, którzy postanawiają pozbyć się swojej rodzicielki. Czy można polubić kogoś, kto źle życzy własnej matce? Okazuje się, że i owszem. Karol i Jan, którzy na początku jawią nam się jako dwa niezbyt sympatyczne typy (jeden chce uciec, bo ma dość opiekowania się na wpół sparaliżowaną staruszką, drugiemu najbardziej zależy na pieniądzach ze spadku), powoli odkrywają coraz mroczniejsze tajemnice, które pokazują, jakim potworem była i jest ich własna matka.

Nestorka rodu nie pojawia się na scenie, jej obecność sygnalizuje tylko natarczywy dzwonek, a mimo to mamy świadomość, że nadal jest wszechobecna i wciąż tyranizuje otoczenie, a na dodatek jest „niezatapialna” jak nie przymierzając pani Wilberforce z „Trzeba zabić starszą panią”…

Jak napisał jeden z hiszpańskich krytyków teatralnych: „to dramat przebrany za komedię”. Prawie farsowa forma wypełniona jest problemami naprawdę dużego kalibru. Tekst spektaklu został przetłumaczony na portugalski i angielski, w marcu 2014 roku odbyła się premiera w Nowym Jorku, w listopadzie w Nowym… Sączu. Hiszpańską wersję sztuki obejrzało już ponad 500 000 widzów!

Reżyseria: Wojciech Malajkat

Scenografia: Wojciech Stefaniak

Obsada: Piotr Polk i Piotr Szwedes

BILETY DOSTĘPNE W KASIE KINA „SIEMOWIT” I NA kupbilecik.pl

 • Spektakl "Pół na pół"

Koncert charytatywny dla Weroniki Pytel

W najbliższą sobotę - 7 kwietnia br. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury po raz kolejny ludzie o wrażliwych sercach wezmą udział w koncercie charytatywnych dla kolejnego chorego dziecka, które potrzebuje pomocy. Pieniądze będą zbierane na opiekę około medyczną.

Tym razem podczas koncertu dla Weroniki Pytel, dziewczynki chorej na raka wystąpią m.in.: zespół "Ananasy", Miejska Orkiestra Dęta, Acro Top, "Vox Cordis", Foxodeon, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i L.O. im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie i inni.

Na koncert zaprasza Wiesława Radecka.

 • koncert charytatywny/

IV edycja konkursu na „Najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogródek działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2018 r.”

Burmistrz Miasta Gostynina ogłosił po raz czwarty konkurs na „Najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogródek działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2018 r.”

Jego celem jest propagowanie i zachęcanie mieszkańców do tworzenia elementów otoczenia dodających blasku naszemu miastu.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
- najpiękniej ukwiecony balkon, okno;
- najpiękniej ukwiecony ogród przydomowy;
- najpiękniej ukwiecony i zagospodarowany ogródek działkowy


Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą zgłaszać się właściciele oraz użytkownicy budynków i lokali na terenie miasta Gostynina.

Podstawą zgłoszenia uczestnictwa jest wypełniony i podpisany formularz

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 maja 2018 r.
- w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina (ul. Rynek 26, pok. 208)
- w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ul. Parkowa 22, pok.1)
- można przesłać listem na adres Urzędu Miasta Gostynina (za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu)

Czas trwania konkursu: od 1 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Jarmarku św. Jakuba 2018 r.

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich mieszkańców Gostynin

 • IV edycja konkursu

Rusza pierwszy Startup Poland Camp w Gostyninie.

Skąd czerpać finanse na start i rozwój biznesu w 2018 roku?

 

O możliwościach pozyskiwania kapitału dla firm z różnych źródeł (fundusze unijne, VC, Business Angels, crowdfunding etc.) w 2018 roku będzie można posłuchać podczas wydarzenia Startup Poland Camp, które odbędzie się 18 kwietnia (środa) o godzinie 17.00 w Zamku Gostynińskim, nad którym Burmistrz Paweł Kalinowski objął patronat honorowy.


Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.


Do Gostynina przyjadą eksperci ds. pozyskiwania kapitału, jak również przedstawiciele startupów, które taki kapitał pozyskały. Wśród zaproszonych znajdzie się m.in Jakub  Paczuski Head of Customer z firmy Billon. Billon otrzymał dofinansowanie prawie 2 mln euro z programu Komisji Europejskiej Horizon 2020, a we wrześniu tego roku - 100 tys. dolarów z akceleratora startupów Fintech 71 w USA. W listopadzie 2017 r. spółka otrzymała grant 4,5 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dalszy rozwój swojej technologii.

 

Badania rynku dowodzą, że zaledwie dwie trzecie wszystkich nowych firm potrafi przetrwać dwa pierwsze lata działalności. Z kolei mniej niż 50% funkcjonuje po czterech latach od założenia. Przyczyną upadku firm jest brak funduszy do dalszego jej rozwoju co prowadzi do utraty płynności finansowej, ale również brak specjalistycznej wiedzy jak i skąd te fundusze pozyskać. Jak wynika z raportu „Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce” opracowanego przez PARP, nadal boimy się inwestować w innowacje, bo nie mamy wiedzy i kapitału i tutaj koło się zamyka.

 

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Startup Poland i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, których działania koordynuje w ramach projektu Małgorzata Gontarek.
 

Rejestracja na wydarzenie: https://gostynin.evenea.pl/

 

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/520529068347017/

 

Kontakt do Organizatora:

Małgorzata Gontarek

m.gontarek@startuppoland.org

tel. 602 773 379

 • Startup Poland Camp

Burmistrz Paweł Kalinowski Gościem Poranka w KRDP

Zachęcamy Państwa do wysłuchania wywiadu z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim, który 28 marca był Gościem Poranka w KRDP, prowadzonego przez Michała Siedleckiego. Mowa w nim o organizowanych uroczystościach i wydarzeniach, w ramach powołanego Środowiskowego Komitetu obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

Burmistrz Paweł Kalinowski Gościem Poranka w KRDP

Błyskawiczna reakcja gostynińskiego policjanta

W dniu wczorajszym funkcjonariusze gostynińskiej drogówki na ul. Spółdzielczej w Gostyninie zauważyli, że jadący przed nimi pojazd zaczął wykonywać podejrzane manewry. Spodziewali się, że natrafili na pijanego, którego będą musieli zatrzymać. W rzeczywistości okazało się jednak, że pojazd poruszał się bez kierowcy wprost na inne samochody.

Policjant, aby nie doprowadzić do zderzenia, natychmiast zablokował swoim ciałem jadącą tyłem mazdę. Do uderzenia w inny samochód brakowało zaledwie kilku centymetrów. Równie szybko została ustalona kierująca mazdą. Okazało się, że 54-letnia mieszkanka Gostynina nie zaciągnęła hamulca ręcznego i pozostawiała pojazd na wzniesieniu co spowodowało jego staczanie się. Kobieta została ukarana mandatem za niezachowanie środków ostrożności przy postoju pojazdu.
Gdyby nie natychmiastowa reakcja policjanta mogłoby dojść do zderzenia z innymi pojazdami czy budynkami okalającymi ulicę.

 

Źródło: KPP w Gostyninie

 • Policja

Kartka z Kalendarza Miejskiej Biblioteki Publicznej - nadchodzące wydarzenia

Miejska Bibliotek Publiczna im. Jakuba w Gostyninie serdecznie zaprasza.

Dyskusyjny Klub Książki zaprasza na spotkanie autorskie z Michałem Szulimem - podróżnikiem, wokalista i kompozytorem. 
--> 12 kwietnia, godz. 17.00, Filia nr 1 ul. Płocka 2a

Z cyklu "PRZYSTANEK Z HISTORIĄ" wieczór polskiej muzyki fortepianowej - od Chopina do współczesności
--> 22 kwietnia, godz. 17.00, Sala Kolumnowa Zamku Gostynińskiego

Konkurs Korczakowski "Pięknie być człowiekiem" 
- rejonowe eliminacje
- warsztaty z Mariuszem Pogonowskim, aktorem Teatru im. J. Szaniawskiego w Płocku
- słodki poczęstunek
--> 23 kwietnia, godz. 9.00, Kawiarnia Miejskiego Centrum Kultury

 • Kartka z kalendarza MBP

Stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza w Gostyninie

W dniu 23 marca 2018 r. zostały zamontowane na terenie miasta Gostynina cztery sensory pomiarowe, monitorujące jakość powietrza. Urządzenia określają poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Czujniki zostały zamontowane m.in. na budynkach: Szkoły Podstawowej Nr 3, Pływalni Miejskiej, Dworca autobusowego oraz na osiedlu Prusa.

Ponadto informujemy, że pierwszy czujnik jakości i zapylenia powietrza został uruchomiony na budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego.

 

Mieszkańcy mogą bezpłatnie śledzić wyniki pomiarów poprzez stronę internetową https://map.airly.eu/pl/

oraz portale internetowe www.onet.pl i www.interia.pl

 

Wynik pokazuje się za pomocą kolorowego wyświetlacza. Kolor zielony oznacza dobrą jakość powietrza, natomiast kolor czerwony złą.

 

Liczymy, że informacje o jakości powietrza będą impulsem dla mieszkańców miasta do stosowania dobrej jakości opału czy wymiany starych źródeł ciepła na nowe.

 

Pamiętajmy że zanieczyszczenie powietrza wpływa na nas wszystkich. Szkodzi naszemu zdrowiu i środowisku.  Zatem miejmy świadomość czym oddychamy !!!

 • Stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza w Gostyninie
 • Stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza w Gostyninie

Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4

Choć święta już za nami, to atmosfera w Miejskim Przedszkolu nr 4 nadal trwa. Kolejny raz zorganizowano Przegląd Piosenki Wielkanocnej, który ponownie wprowadził wszystkich zebranych w świąteczny nastrój. Dzieci z Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 4 i Przedszkola nr 5 w Gostyninie wraz z dziećmi z Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie i Przedszkola Samorządowego w Łącku zaprezentowały swoje wokalne umiejętności, za które zostały nagrodzone oklaskami, dyplomami oraz małymi upominkami.

Serdecznie gratulujemy wszystkim przedszkolakom!
- Hania Gontarek – Przedszkole nr 2 w Gostyninie
- Iga Baranowska – Przedszkole nr 2 w Gostyninie
- Wiktoria Chitrowska – Przedszkole nr 2 w Gostyninie
- Adam Krupski – Przedszkole nr 4 w Gostyninie
- Nadia Piechocka – Przedszkole nr 4 w Gostyninie
- Gabrysia Wendland – Przedszkole nr 4 w Gostyninie
- Laura Lewandowska – Przedszkole nr 5 w Gostyninie
- Dominika Żakieta – Przedszkole nr 5 w Gostyninie
- Daria Ostrowska – Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie
- Wiktor Perlikowski – Przedszkole Samorządowe w Łącku
- Iga Zajączkowska – Przedszkole Samorządowe w Łącku

 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4
 • Przegląd Piosenki Wielkanocnej w Przedszkolu nr 4

Znamy realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018

W konkursie ofert na realizację programu pn.:„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018” wpłynęła jedna oferta złożona przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” Gostynin Spółka z o.o., 09-500 Gostynin, ul. Wojska Polskiego 35.

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 3.04.2018 r. stwierdziła, że złożona oferta spełnia warunki formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu konkursowym.

Decyzją Burmistrza Miasta Gostynina oferta została przyjęta.

 

 • szczepienia HPV
 • Szczepienia HPV

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Autyzm - poznaj zanim ocenisz”, to hasło przewodziło uczniom klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, podczas obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, w piątek 6 kwietnia br.

Tego dnia większość uczniów i nauczycieli - na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem – przyszło do szkoły z niebieskim elementem garderoby. W trakcie zajęć dzieci poznawały zachowania i sposób patrzenia na świat osób z autyzmem. Stymulując zaburzenia zmysłów za pomocą wybranych akcesoriów, miały możliwość osobiście doświadczyć trudności, z jakimi borykają się osoby dotknięte tym zaburzeniem. Na znak solidarności z osobami autystycznymi wypuszczone zostały do nieba niebieskie balony, czemu towarzyszył okrzyk „Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski”.

Organizatorki przedsięwzięcia, panie: Marta Bartosiak, Dobrosława Bembenista i Weronika Pokropińska przygotowały tablicę informacyjną, propagującą ideę obchodów Dnia Autyzmu. Wszystkie podjęte działania miały na celu podnoszenie wrażliwości i świadomości uczniów, a także zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób z autyzmem, co w pełni zostało zrealizowane. Obserwując aktywność uczniów – skutek był pozytywny.

Dobrosława Bembenista

 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

ARiMR zaprasza na dzień otwarty

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gostyninie, zaprasza na dzień otwarty w dniu 12 kwietnia br. w godz. od 7.30 do 18.00 do Gostynińskiego Biura Powiatowego przy ul. Dybanka 4 w Gostyninie.

Tematem przewodnim spotkań z rolnikami będzie tegoroczna kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie w aplikacji eWniosekPlus.

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - logo

Zawodniczka UKS Zwoleń -Team w międzynarodowych zmaganiach wrotkarstwa szybkiego

W niedzielę, 8 kwietnia 2018 r. w Berlinie odbyła się na otwarcie sezonu wrotkarstwa szybkiego odsłona prestiżowego cyklu Berliner HalbMarathon, zorganizowanego przez niemiecki klub SCC EVENTS.

Piękna pogoda, trasa i miejsce przyciągnęło na start wiele mocnych zawodniczek i zawodników z całej Europy.

UKS Zwoleń-Team reprezentowała Paulina Przybysławska, która na dystansie półmaratonu 21 km zajęła wysokie 7 miejsce w kategorii wiekowej K20-29.

Od startu narzucone zostało dość mocne tempo i kto czuł się na siłach, wytrzymał je.

Poziom sportowy cały czas rośnie i kolejne starty na pewno zaowocują sukcesami. Następny wyścig ogólnopolski będzie miał miejsce w najbliższą sobotę w Stolnie, gdzie klub reprezentować będzie 15 osobowa grupa zawodniczek i zawodników na dystansach sprinterskich: 600m-1000m, 5,25km, 21km oraz w przejazdach pod tyczką „limbo skating”, czy w torach przeszkód „blade cross”.

Łukasz Flejszer - trener

 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team

Obchody 78. rocznicy zbrodni katyńskiej i 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej

W godzinach rannych, w dniu dzisiejszym (10 kwietnia) odbyła się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę zbrodni katyńskiej i 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej przy Krzyżu Katyńskim i Pomniku Smoleńskim, znajdujących się przy ul. Kutnowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Burmistrza Pawła Kalinowskiego, który m.in. powiedział: - W naszym mieście kultywowanie pamięci ofiar katyńskich rozpoczęło się uczestnictwem Gostynina w programie "Katyń... ocalić od zapomnienia" pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Celem Programu było posadzenie drzew pamięci i w ten sposób uczczenie Bohaterów Zbrodni Katyńskiej.

O tragedii smoleńskiej opowiedział Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, a rangę tych wydarzeń dla młodszych pokoleń podkreślił Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz.

Modlitwę za zmarłych odmówił ks. proboszcz Sławomir Wiśniewski.

Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze przy Krzyżu i Pomniku.

Na zakończenie uroczystości gostynińska poetka Zenia Radzka odczytała swój nostalgiczny wiersz pt. "Dla nich".

 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie
 • Uroczystości katyńskie w Gostyninie

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego.

Przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic, a także emisja spalin.

Nasze Lipianki zagrają dla Huberta

Jak co roku stowarzyszenie Nasze Lipianki przygotowało przedstawienie. Tym razem jest to kabaret w czystej formie –  nie bajka, pod tytułem: Galimatias czyli w drodze do szczęścia. Zaczyna się jak bajka… Pewna wdowa ma sześciu przystojnych synów. Trochę za dużo czasu im poświęciła zapominając o sobie. A tu los sypie niespodzianką. Pojawia się okazja, która zmienia dotychczasowy porządek rzeczy. Miłość bywa nieprzewidywalna, pojawia się znienacka i sprawia, że zmiany są konieczne. Jedni zakochują się sami, innym trzeba w tym delikatnie pomóc. Oczekiwania mijają się z rzeczywistością. Jak to w życiu bywa, decyzję trzeba podjąć szybko. Godzina śmiechu, zapraszamy serdecznie do MCK w Gostyninie 15 kwietnia 2018r na godz. 14.00. Obejrzenie występu, jest darmowe, ale jeśli ktoś może wesprzeć chorego na zespół Battena Huberta Rozworę, organizatorzy i rodzina Huberta już dziś za datki bardzo dziękują.

 • Galimatias w drodze do szczęścia

Wypożyczalnia rowerów już wkrótce w Gostyninie

Już wkrótce dostępna będzie bezpłatna wypożyczalnia rowerów w Gostyninie, która mieścić się będzie przy Zamku Gostynińskim.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta pojawiło się zapytanie ofertowe dotyczące „Dostawy rowerów w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego pn. Gostyniński rower miejski”. Przedmiotem zapytania jest dostawa 10 szt. rowerów dla dorosłych, 6 szt. rowerów dla dzieci, 2 szt. przyczepek rowerowych, 4 szt. fotelików dla dzieci oraz dodatkowego wyposażenia w postaci m.in. kasków, kamizelek, kompresorów, toreb i wieszaków rowerowych – do Gostynina.

Zadanie jest jednym z projektów Budżetu Obywatelskiego 2018 r. na które mieszkańcy naszego miasta oddali 184 głosy.

Gostynin i okolice są stworzone do zwiedzania rowerem. Piękne krajobrazy i szlaki turystyczne umożliwiają dobór tras pod względem długości, stopnia trudności i preferowanych miejsc docelowych. Dzięki nowo powstałej wypożyczalni taką możliwość będą mieli również przyjezdni do Gostynina turyści, a także i nasi mieszkańcy nie posiadający rowerów.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zdjęcie: bajdarka.pl

 • wypożyczalnia rowerów

Prace idą do przodu. Trwa budowa chodników

Pogoda sprzyja, więc wykonawcy (FRANCE-GOST Sp. z o.o. i Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Pakulski) rozpoczęli swoje prace związane z budową chodników na ulicy Słonecznej oraz Polnej/3 Maja.

Mamy nadzieję, że już wkrótce m.in.
błoto, nierówności, brak możliwości poruszania się z dziecięcym wózkiem to będzie przeszłość dla mieszkańców korzystających z tych ulic.
Obyśmy nie zapeszyli.

 

 • Budowa chodników
 • Budowa chodników
 • Budowa chodników
 • Budowa chodników

Spektakl odwołany – KOMEDIA ROMANTYCZNA „MISTER ENIGMA”

Z przykrością informujemy, że spektakl „Mister Enigma” z 12 kwietnia 2018 r. został odwołany z powodu małej sprzedaży biletów.

Zwrotów biletów można dokonać w sekretariacie MCK p.nr 213 lub 214 od godziny 8:00 do 20:00 od pn. do pt., w weekendy w kasie kina, otwartej w godzinach pracy Kina Siemowit.

 • Odwołany spektakl

Mecz piłki nożnej o mistrzostwo IV ligi

W dniu 14 kwietnia br. (sobota) o godz. 16.00 na stadionie MOSiR w Gostyninie przy ul. Sportowej 1, odbędzie się mecz piłki nożnej o mistrzostwo IV ligi pomiędzy MKS Mazur a OTS Korona Ostrołęka. Zapraszamy w imieniu organizatorów.

 • herb Gostynina

Trwa wyścig o życie dziewczynek!

Zapraszamy do uczestnictwa w akcji charytatywnej przeznaczonej dla 2-letniej mieszkanki Gostynina Weroniki Pytel chorej na złośliwy nowotwór ( neuroblastoma IV st.) oraz 3-miesięcznej Luizy Rutkowskiej, która ma wrodzoną wadę układu nerwowego – przepuklinę oponowo-rdzeniową odcinka lędźwiowego.

Bez pomocy dziewczynki mogą stracić swoje młodziutkie życia.


Szczegóły dotyczące stanu zdrowia Weroniki:
https://www.siepomaga.pl/zycie-weroniki

Szczegóły dotyczące stanu zdrowia Luizy:

http://mam-serce.org/zbiorki/luiza-rutkowska-2/

 

Szczegóły akcji w linku poniżej: https://www.facebook.com/events/391894397929490/

 

Walka wciąż trwa!

 • Trwa wyścig o życie Weroniki!

Już po raz ósmy przedszkolaki będą rywalizowały

Miejska Spartakiada Przedszkolaków odbędzie się w Gostyninie po raz ósmy, 11 maja br. w godz. 10.00-13.00 w hali sportowej, przy ul. Kutnowskiej 7.

Patronat nad spartakiadą objął Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Witold Kalinowski.

Celem imprezy jest promowanie aktywności ruchowej wśród dzieci przedszkolnych, która jest połączona z zabawą. Ponadto dzieci uczą się zdrowej rywalizacji sportowej.

Program zawodów przedstawia się następująco:

godz. 10.00 uroczyste rozpoczęcie VIII Spartakiady Przedszkolaków, przemarsz uczestników prezentacja przedszkoli, otwarcie Spartakiady

godz. 10.15 -11.15 konkurencja “Kangurzy skok”, konkurencja “Sokole oko", konkurencja "Wyścig Herkulesów”

godz.11.15 -11.30 przerwa dla przedszkolaków

godz.11.30 -12.30 konkurencja "Wyścig gąsienic", konkurencja "Sztafeta piłeczek”, konkurencja "Pogromca przeszkód"

godz. 12.30 -12.45 wspólna zabawa wszystkich uczestników Spartakiady

godz. 12.50 uroczyste zakończenie VIII Spartakiady Przedszkolaków, wręczenie okolicznościowych znaczków, pamiątkowych dyplomów, słodyczy, pucharów.

Zakończenie zawodów.

W załączniku znajduje się Regulamin imprezy.

Zabezpiecz swój rower przed kradzieżą

Sezon rowerowy w pełni, a wraz z nim aktywność złodziei jednośladów również wzrasta. Apelujemy, aby nie pozostawiać swoich jednośladów bez nadzoru i właściwego zabezpieczenia. Większość kradzieży łączy podstawowa cecha – nieskuteczne zabezpieczenie roweru.
Wczoraj (10.04.) około godz. 12:00  na ul. Floriańskiej 71-letnia mieszkanka Gostynina pozostawiła rower, udając się do sklepu na zakupy. Kobieta wykorzystała do zabezpieczenia jednośladu zapięcie rowerowe, jednak przełożyła je tylko przez ramę i koło – nie mocując go do żadnego elementu przytwierdzonego na stałe do podłoża. Taka forma zabezpieczenia okazała się niewystarczająca, ponieważ gdy wróciła po 20 minutach roweru już nie było. Rower „Cossak” jest koloru beżowego z czarnymi błotnikami oraz czarnym żelowym siedziskiem. Dodatkowo posiadał 2 koszyki, w tym zamontowany na kierownicy metalowy koszyk wyłożony materiałem w kratę.
Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w związku ze zdarzeniem proszone są o kontakt z Komenda Powiatową Policji w Gostyninie. W szczególności o kontakt proszone są osoby, które widziały zdarzenie lub są w posiadaniu informacji, które pomogą dotrzeć do sprawcy kradzieży. Świadkowie mogą się kontaktować z policjantami pod nr telefonu: 24 261 12 22 lub 997.
Jednocześnie apelujemy do wszystkich amatorów rowerów o prawidłowe zabezpieczanie swojego mienia przed utratą. Jednoślady z uwagi na brak lub słabe zabezpieczenia stają się łatwą zdobyczą złodziei. Proponujemy kilka porad w zakresie uniemożliwienia lub ograniczenia jego kradzieży:
- pozostawiając rower w miejscu publicznym (nawet na chwilę) zawsze korzystaj z jakiejś formy zabezpieczenia lub pozostaw go pod dozorem innej osoby,
- stosuj zabezpieczenia techniczne w postaci linek, blokad i łańcuchów sprawdzonych na rynku firm i połącz z elementem na stale przytwierdzonym do podłoża. Takie zabezpieczenie w znacznym stopniu uniemożliwi jego kradzież.
- unikaj pozostawiania roweru na klatce schodowej czy balkonie niższego piętra. To daje tylko złudne poczucie bezpieczeństwa właścicielowi, a nie stanowi żadnej przeszkody dla złodzieja,
- jeśli rower przechowujesz w piwnicy – zadbaj o należyte zabezpieczenie tych pomieszczeń przed włamaniem,
-  jeśli rowerem poruszają się dzieci, a jednoślad jest znacznej wartości – zadbaj o opiekę nad nimi. Złodzieje nie zawahają się przed użyciem siły wobec dziecka – zaoszczędź takiej sytuacji swojemu dziecku,
- bezpośrednio po zakupie roweru zadbaj o zapisanie i zachowanie numeru fabrycznego – w przypadku kradzieży będzie to bardzo ważna informacja dla Policji,
- a przede wszystkim oznakuj swój rower!!! Zostanie on zapisany w ewidencji policyjnej i w przypadku odzyskania po kradzieży szybko wróci do właściciela.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • Znakowanie rowerów - foto KPP Gostynin

Spotkanie w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej

Burmistrz Miasta Gostynina oraz Wójt Gminy Gostynin wspólnie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Płocku zapraszają na spotkanie promocyjno-informacyjne w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej dla mieszkańców miasta Gostynina i gminy Gostynin.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018r. godz. 16.00 w sali posiedzeń (pok. Nr 213) Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

 

Na co do kina?

Zapraszamy do kina "Siemowit" już od dnia jutrzejszego - 13.04.2018r. do 18.04.2018r. na dwa filmy. Pierwszym z nich jest film animowany pt. "Jaskiniowiec" produkcji francuskiej, z polskim dubbingiem, który opowiada o zamierzchłych czasach , gdy w zagrodach trzymano dinozaury, mamut zastępuje psa, a epoka brązu zapowiada zmiany, toczą się losy dzielnego Duga.

Kolejnym filmem, na który Państwa zapraszamy jest polska komedia romantyczna pt. "Kobieta sukcesu". Mańka prowadzi firmę w dużym mieście i nieustannie przydarza jej się coś, co burzy jej poukładany świat.

 • repertuar kina Siemowit

Umowa na organizację seansów kina plenerowego podpisana

Informujemy, iż w dniu 11 kwietnia 2018r. Burmistrz Miasta Gostynina podpisał umowę z firmą RECON Paweł Jabłoński, ul. Orlińskiego 3/30 z Płocka na organizację 4 seansów kina plenerowego w Gostyninie. Filmy będą wyświetlane w okresie wakacji – 2 seanse w lipcu (piątki) i 2 seanse w sierpniu (piątki) 2018r. w formie otwartej i bezpłatnej.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia, to lipiec – sierpień 2018r.

Przypominamy, że wzorem ubiegłego roku, kiedy kino pod chmurką cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, będzie możliwość skorzystania w tym roku z tej formy wypoczynku i rozrywki.

 • kino plenerowe
 • kino plenerowe
 • kino plenerowe

W piątkowe popołudnie... na wystawę do MCK-u

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie przygotowało na dzisiejsze popołudnie (13 kwietnia br. godz, 18.00) wyjątkowe wydarzenie artystyczne i zaprasza do Galerii im. Pawła Tencera na wernisaż wystawy malarstwa Aldony Zając.

Artystka pochodzi z Łowicza. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1991r. otrzymała dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki u prof. Jerzego Grabowskiego. W 2011 r. - laureatka Grand Prix w konkursie "Krajobraz Ziemi Łódzkiej" organizowany pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i Prezydenta Miasta Łodzi. Główny trzon jej twórczości stanowią wizerunki kobiet utrzymane w konwencji portretu aktu, sceny figuralnej. Artystka nie maluje z natury, nie odtwarza wyglądu konkretnych osób. Aldona Zając, w swoich pracach określa emocje i nastroje, inspiruje ją indywidualna wizją rzeczywistości zarówno tej zewnętrznej, jak i duchowej.

Zapraszamy w imieniu organizatora na tę inspirującą wystawę.

 • Wystawa Aldony Zając

W Zamku będzie królował ziemniak

Tego jeszcze nie było! Już w najbliższą niedzielę 15 kwietnia br. od godz. 13.00 do 16.00 w Zamku Gostynińskim odbędzie się I Festiwal Potraw z Ziemniaka.

W kuchni zamkowej praca już wre. Powstaną głównie ziemniaczane potrawy z Gostynina i okolic, jak np wszystkim znany kartoflarz.

Specjalnie przygotowane jedzenie ma przypomnieć potrawy przyrządzane przez nasze babcie - ten festiwal ma mieć smak dzieciństwa! Przy okazji może być okazją do pokazania naszym dzieciom jak smakują tradycyjne potrawy Ziemi Gostynińskiej.

Na antresoli będzie można dodatkowo zakupić sobie pyszny deser - własny wypiek zamkowy - sernik, jabłecznik. Będą też różnego rodzaju napoje.

Posiłkami będziecie się Państwo delektować w sali kolumnowej lub na dziedzińcu czy tarasie widokowym.

W wyjątkowy nastrój wprawi wszystkich cudowna muzyka w wykonaniu Krzysztofa Sochackiego.

Szanowni Państwo, nie może Was zabraknąć na I Festiwalu Potraw z Ziemniaka w Zamku Gostynińskim. Zapraszamy!

 

 • Festiwal Potraw z Ziemniaka
 • Festiwal Potraw z Ziemniaka

Aktualne ostrzeżenie meteorologiczne

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.

Burmistrz Paweł Kalinowski w dniu dzisiejszym podpisał umowę z Firmą Inżynierską Inwestycje – Nieruchomości „FIIN” z siedzibą w Chotomowie k. Warszawy.


Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla modernizacji drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy wraz parkingiem, budową chodników, oświetleniem i kanalizacją deszczową.

Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację projektową do dnia 30 listopada 2018 r.

Wartość umowy: 24.600,00 zł

 • droga dojazdowa do PUP

16 powodów do uruchomienia wyobraźni

Piątkowa (13.04.2018r.) wystawa w Miejskim Centrum Kultury, pochodzącej z Łowicza Aldony Zając zachwyciła odbiorców swoją wyjątkowością i pięknem. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi zaprezentowała swoje prace bardzo różniące się od typowych obrazów. 16 wystawionych prac mobilizowało zaproszonych gości do własnej interpretacji, uruchamiając przy tym wyobraźnię, do czego również zachęcała Aldona Zając.

W imieniu Burmistrza Pawła Kalinowskiego artystce podziękowała za wspaniałą wystawę Hanna Adamska – sekretarz miejski.

W kuluarach zwiedzający omawiali poszczególne obrazy wyrażając podziw dla dorobku artystycznego plastyczki.

 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając
 • Wystawa Aldony Zając

Korty tenisowe przy MCK już otwarte

W piątek, 13 kwietnia 2018 r. otwarte zostały dla sympatyków tenisa korty ziemne na terenie przy  Miejskim Centrum Kultury (ul. 18 Stycznia).
W tradycyjnym już pojedynku „inaugurującym” sezon zmierzyli się dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wiesław Adamski z Lechem Warwockim. Rozegrano także pierwsze spotkania deblowe.
Korty dla fanów tenisa ziemnego otwarte są w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Można się wpisywać na listę u pracownika kortowego.
MOSiR Gostynin zaprasza do korzystania z kortów. Cena karnetu za sezon – 500 zł brutto dla mężczyzn, po 250 zł brutto dla kobiet oraz dzieci i młodzieży szkolnej lub cena za godzinę gry w zależności od gry pojedynczej bądź deblowej - 20/30 zł brutto.

Źródło: MOSiR

 • Tenis ziemny
 • Tenis ziemny
 • Tenis ziemny
 • Tenis ziemny

„Dni otwarte” w gostynińskiej komendzie Policji

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie w dniu 20 kwietnia br. w godz. 11.00-13.00 zaprasza kandydatów do służby w Policji na tzw. „dni otwarte”, na których kandydaci będą mogli zapoznać się z procedurą rekrutacji do służby w Policji.
Działania mają na celu przybliżenie specyfiki służby w Policji, określenie zakresu działań podejmowanych przez funkcjonariuszy, a także pokazania jak wiele ciekawych kierunków rozwoju zawodowego istnieje w strukturach Policji.
Serdecznie zapraszamy!

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • KPP w Gostyninie

Rolkarze ZWOLEŃ-TEAM wracają ze Stolna z 12 medalami

W sobotę 14 kwietnia 2018 roku w Stolnie /woj. kujawsko-pomorskie/ odbyły się pierwsze w tym sezonie Ogólnopolskie Zawody Sportowe
"3 ROLL & RUN" we wrotkarstwie szybkim, dwuboju, bieganiu, bladecross, limbo skating, w których to wystartowało ponad 300 uczestników naszego kraju.
Sezon zmagań sportowych rozpoczęły dzieci w konkurencjach biegowych
na dystansach od 100 metrów do 1000 metrów.
Klaudia Tyszkiewicz i Maja Kafarska reprezentujące U.K.S. Zwoleń-Team
"niczym Irena Szewińska" w biegu na 500 metrów zajęły 1 i 3 miejsce
w kat. 10-12 lat OPEN /łącznie DZ i CH/.
W rywalizacji grupy starszej /13-15 lat/ podczas biegu na 1000m OPEN
- 2 miejsce zajęła Zosia Kotfasińska
- 4 miejsce Maja Michalska
- 5 miejsce Adrianna Kafarska
- 6 miejsce Olivia Kowalczyk.
Po konkurencjach biegowych czas przyszedł na rywalizację na łyżworolkach szybkich, w których to nasze 7-9 latki SPISAŁY SIĘ NA MEDAL !!!
Na dystansie 300 metrów z bardzo trudnym technicznie 90 stopniowym zakrętem w prawo:
- 1 miejsce przypadło Zuzannie Grzeleckiej
- 2 miejsce zajęła Sandra Syguła
- 4 miejsce Amelia Berlińska.
W kolejnym starcie chłopców i dziewcząt w wieku 10-12 lat na dystansie sprinterskim 500 metrów w pięknym stylu i błyskawicznej ucieczce od zasadniczej grupy zwycięża wrotkarka speed Klaudia Tyszkiewicz /przygotowująca się obecnie do Torowych Mistrzostw Polski w Dusznikach Zdrój/. Kolejna reprezentantka UKS Z-T Maja Kafarska zajęła 3 miejsce
oraz Amelia Kowalczyk 4 miejsce.
W kategorii wiekowej 13-15 lat nasza młodzież nie zawiodła, gdzie na dystansie 1000 metrów w łyżworolkach szybkich obsadziła całe podium:
- 1 miejsce Zosia Kotfasińska
- 2 miejsce Adrianna Kafarska
- 3 miejsce Oskar Berliński
- 4 miejsce Maja Michalska
- 6 miejsce Olivia Kowalczyk
Oprócz zmagań sportowych dzieci i młodzież wzięła udział w zabawach łyżworolkowych: przejazd pod tyczką „limbo-skating”, tory przeszkód „blade-cross”.
Kolejnym punktem programu były zawody na rolkach fitness /wymagany wysoki but i koła do 90mm/, w których to I miejsce zdobył i tytuł z ubiegłego roku utrzymał Trener UKS ZWOLEŃ-TEAM Łukasz Flejszer z rekordem trasy 00:09:40 na dystansie 5,25km /poprawiony o 11sekund z 2017 r./ średnia prędkość 31,3km/h. W zawodach fitness wystartowało ponad 70 uczestników naszego kraju.
Królewskim dystansem zmagań w Stolnie był półmaraton na dystansie 21 km, w którym to wystartowało 133 zawodników z całej Polski.
Zawodniczka UKS Z-T Paulina Przybysławska na łyżworolkach Speed zajmuje wysokie 2 miejsce w kategorii wiekowej K20 z czasem 00:49:52:75,
natomiast Trener Łukasz Flejszer zajął w open 11 miejsce z czasem 00:38:07:75, który był pierwszą składową do konkurencji „dwuboju” /rolki 21km i bieg 8km/.
WYNIKI: http://wyniki.b4sport.pl/roll-run-stolno-2018/m89.html
Bardzo udany początek roku startowego zanotowali Nasi młodzi początkujący zawodnicy jak i doświadczona grupa łyżworolkarzy. W sumie zdobyliśmy 12 medali na otwarcie sezonu wrotkarstwa szybkiego w Stolnie.
Apetyty były ogromne z uwagi na fakt, iż okres jesienno-zimowy przepracowaliśmy – z myślą o najważniejszych imprezach naszego kraju tj. Torowych Mistrzostw Polski oraz Ulicznych Pucharów Polski.
Cieszy fakt, iż po trudzie przygotowań, długiej drogi, licznych treningach Nasz dorobek to 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy medal w konkurencjach biegowych oraz 4 złote, 3 srebrne i 2 brązowe medale w konkurencjach łyżworolkowych.
Warto podkreślić, iż na każdy sukces, również i zdobyte miejsca poza podium pracował cały TEAM… ogromne podziękowania kieruję do rodziców, przyjaciół, sympatyków wrotkarstwa Speed.
Kolejne święto sportowe odbędzie się po raz pierwszy na Naszej ziemi gostynińskiej w dniu 22 kwietnia 2018 r. tuż przy placu zamkowym (startujemy od godz. 10:00 dystansami sprinterskimi dzieci i młodzieży) w „Wyścigu o Puchar Siemowita w Gostyninie” – Budżet Obywatelski 2018.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gostynina do wspólnego kibicowania – mówi Trener UKS Z-T.

 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team

Trener łyżworolkarzy Zwoleń-Team z 2 miejscem w ogólnopolskim dwuboju

W minioną sobotę /14.04.18/ działo się w Stolnie naprawdę dużo, 12 medali wywalczonych przez młodych wrotkarzy szybkich z miasta Gostynina i gminy Gostynin. Sukcesów w grupie starszej Zwoleń-Team podczas „ogólnopolskiej rywalizacji w 3 edycji Roll and Run w Stolnie” również nie brakowało !

Pierwszy wiosenny start Trener UKS Z-T zaczął z wysokiego C. W sobotę na pierwszy ogień poszły zawody fitness na dystansie 5,25 km, w których to Łukasz Flejszer zajął pierwsze miejsce ustanawiając po raz kolejny swój rekord trasy 00:09:40.

Po 45 minutowym odpoczynku czas przyszedł  na rywalizację w półmaratonie 21km łyżworolek szybkich, którego czas wliczany był do dwuboju. W kategorii open - Trener na „łyżworolkach szybkich” na 133 uczestników zajmował 11 miejsce /czas: 00:38:07:75/.

Godzinę później rozpoczęła się druga część dwuboju – bieg na dystansie 8km, w którym wystartowało 85 uczestników. W kategorii open Trener w ulicznej rywalizacji sportowej zajął 9 miejsce /z czasem: 00:32:55:00/.

WYNIKI DWUBOJU - łączny czas: 01:11:02:75 /tempo 24,1 km/h/
1 cz.) rolki szybkie 21km - czas: 00:38:07:75 /średnia prędkość 33,1km/h/
2 cz.) bieg główny 8km - czas: 00:32:55:00 /średnia prędkość 13,7km/h/

W wyczerpującym dwuboju /29km: rolki + bieg/ Trener UKS Z-T zdobywa srebrny medal w kategorii open, ustępując tylko zwycięzcy z poprzednich edycji – Maciejowi Bukowskiemu o zaledwie 5 sekund w rolkach i 1 sekundzie w biegu !

Upragniony dwubój w Stolnie osiągnięty, a wysokie 2 miejsce bardzo cieszy – mówi Trener UKS Zwoleń-Team.

 • Trener Zwoleń Team na II miejscu
 • Trener Zwoleń Team na II miejscu
 • Trener Zwoleń Team na II miejscu
 • Trener Zwoleń Team na II miejscu
 • Trener Zwoleń Team na II miejscu
 • Trener Zwoleń Team na II miejscu
 • Trener Zwoleń Team na II miejscu
 • Trener Zwoleń Team na II miejscu

,,Wieczór polskiej muzyki fortepianowej. Od Chopina do Współczesności"

Marcin Dominik Głuch - pianista, dyrygent, antropolog kultury i kompozytor urodzony w Warszawie, mieszkający w Goteborgu.

Specjalnie dla Państwa 22 kwietnia 2018 roku w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego zaprezentuje ,,Wieczór polskiej muzyki fortepianowej. Od Chopina do Współczesności".

Towarzyszyć mu będą najpiękniejsze polskie wiersze, wpisujące się tematyką w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę, zaprezentowane przez młodzież z gostynińskich szkół.

Zapraszamy

 • koncert

Ciechanowski Kongres gospodarczo-samorządowy

Innowacyjne i przedsiębiorcze samorządy oraz nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw – te i wiele innych zagadnień omawiano podczas poniedziałkowego (16 kwietnia) Kongresu gospodarczo-samorządowego w Ciechanowie, w którym uczestniczył Burmistrz Miasta Gostynina.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz i Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller nieco przybliżyli nowe przepisy, które mają wprowadzić szereg udogodnień dla przedsiębiorców np. obniżenie CIT, mniejsze składki ZUS i realnie wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski.

Burmistrz Paweł Kalinowski wziął aktywny udział w panelu dyskusyjnym, w którym opowiedział o problemach i barierach z jakimi zmaga się miasto, a także pochwalił się osiągnięciami i sukcesami. „Wysłuchanie o trudnościach z jakimi borykają się inne samorządy oraz o nietrafności inwestycji w innych gminach, utwierdziło mnie w przekonaniu, że Gostynin, pomimo różnych trudności, jest dobrze zarządzanym i rozwijającym się miastem (…) Była to znakomita okazja do debaty i wymiany doświadczeń przedstawicieli samorządów z przedsiębiorcami” - tak podsumowuje udział w wydarzeniu.

 • Ciechanowski Kongres gospodarczo-samorządowy
 • Ciechanowski Kongres gospodarczo-samorządowy
 • Ciechanowski Kongres gospodarczo-samorządowy
 • Ciechanowski Kongres gospodarczo-samorządowy
 • Ciechanowski Kongres gospodarczo-samorządowy
 • Ciechanowski Kongres gospodarczo-samorządowy
 • Ciechanowski Kongres gospodarczo-samorządowy
 • Ciechanowski Kongres gospodarczo-samorządowy

Bilans działań „Kaskadowy pomiar prędkości"

Wraz z początkiem tygodnia (16.04.) policjanci ruchu drogowego gostynińskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami ruchu z Płocka i Kutna prowadzili działania ukierunkowane na eliminowanie wykroczeń na drogach. Działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości” koordynowane były przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL.
Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli bierze udział kilka radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.
Dlatego gostynińscy mundurowi we współpracy z funkcjonariuszami ruchu drogowego z Płocka i Kutna w wyznaczonych miejscach na trasie krajowej DK – 60 egzekwowali prowadzenie pojazdów z dozwolonymi prędkościami jazdy. W efekcie działań, tylko na terenie powiatu gostynińskiego, dwóch kierujących straciło uprawnienia do kierowania za rażące przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Ogólnie gostynińscy funkcjonariusze skontrolowali prędkość 30 kierujących, z czego aż 24 ją przekroczyło.
Pamiętajmy, że od wielu lat jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji na polskich drogach jest nieprzestrzeganie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy. Z policyjnych analiz, że nie zawsze konsekwencje łamania przepisów drogowych ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przypadkach za ich błędy, koszty ponoszą inni uczestnicy ruchu drogowego.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie
 • Naruszenie prędkości

Pięknie być czlowiekiem – kolejne eliminacje rejonowe

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim im. Janusza Korczaka "Pięknie być człowiekiem", organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie we współpracy z Miejskim Centrum Kultury, który odbędzie się 23 kwietnia br. o godz. 9.00 w kawiarni MCK.

Warsztaty poprowadzi aktor Mariusz Pogonowski. Jest on absolwentem Aktorstwa w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, aktorem Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku i instruktorem teatralnym w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. W 2007 roku założył Stowarzyszenie Teatr Per Se, które stało się przestrzenią do spotkań scenicznych profesjonalnych twórców z amatorami.

Trzymamy kciuki za wszystkich biorących udział w konkursie.

Pięknie być człowiekiem – kolejne eliminacje rejonowe

Zapraszamy do udziału w eliminacjach rejonowych konkursu recytatorskiego im. Janusza Korczaka "Pięknie być człowiekiem", organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie we współpracy z Miejskim Centrum Kultury, który odbędzie się 23 kwietnia br. o godz. 9.00 w kawiarni MCK. Pomysłodawcą konkursu jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku, a rywalizować ze sobą będą dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat.

Warsztaty poprowadzi aktor Mariusz Pogonowski. Jest on absolwentem Aktorstwa w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, aktorem Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku i instruktorem teatralnym w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. W 2007 roku założył Stowarzyszenie Teatr Per Se, które stało się przestrzenią do spotkań scenicznych profesjonalnych twórców z amatorami.

Trzymamy kciuki za wszystkich biorących udział w konkursie.

 • Konkurs recytatorski Pieknie być człowiekiem

Projekt ”Gostyniński Rower Miejski” przeszedł do realizacji

Już w maju, na terenie Zamku Gostynińskiego utworzona zostanie wypożyczalnia rowerów.

Dziś (18 kwietnia) została podpisana umowa z gostynińską spółką
Major s.c. M. Mikołajczyk, K. Majchrzak na dostawę rowerów w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. Rower Miejski, którego liderem był Patryk Sobkowiak. W ramach podpisanej umowy dostarczonych zostanie w sumie 16 szt. rowerów (10 dla dorosłych, 6 dla dzieci), przyczepki rowerowe, foteliki dla dzieci, kaski czy zapięcia dla rowerów. Umowa opiewa na kwotę 26.632,84 zł, za pozostałe zabezpieczone w budżecie na ten cel środki finansowe, zakupione zostaną pozostałe niezbędne elementy wyposażenia wypożyczalni tj. m.in. części eksploatacyjne, wykonane zostanie oznakowanie rowerów emblematami promocyjnymi miasta.

 • Rower Miejski

Paweł Pilichowicz - "Życia szczegół"

Paweł Pilichowicz debiutuje na rynku muzycznym. 20 kwietnia ukazuje się jego płyta "Życia szczegół". Pojawi się ona w salonach Empiku, na empik.com, dobrych sklepach muzycznych  w serwisach Tidal i Spotify oraz na stronie wytwórni muzycznej www.soliton.pl

Na albumie znalazły się piosenki o różnym charakterze muzycznym. Są na niej kompozycje rockowe, popowe, jazzowe, ale i mieszczące się w stylistyce poezji śpiewanej.

Paweł Pilichowicz zaprosił do współpracy muzyków, z którymi stykał na różnych etapach swojego życia artystycznego. Gdy dwa lata temu nagrywał swoje dwa pierwsze utwory, zaprosił Krzysztofa Misiaka (O.N.A.) do skomponowania kilku piosenek i zagrania partii gitarowych. Jedną z nich Paweł Pilichowicz zaśpiewał w duecie z Ryszardem Wolbachem (Harlem, Babsztyl). W nagraniach łącznie udział wzięło 26 muzyków, nadając płycie niepowtarzalny charakter.

Zachęcamy do zapoznania się z twórczością artysty i zakupu płyty, która już za 2 dni będzie dostępna.

 

Panie Pawle serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 • płyta Pawła Pilichowicza
 • Paweł Pilichowicz

Jazz, Blues, Rock’n’Roll – Koncerty z kulturą – Jam Session

W sobotę 28 kwietnia, o godz. 18.30 zapraszamy na kontynuację cyklu Jam Session do Sali Kolumnowej w Zamku Gostynińskim.

Sobotnie wydarzenie będzie jednym z trzech przewidzianych koncertów w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego, którego liderami są Michał i Agnieszka Bartosiak.

W wiosennej edycji zaplanowany jest:
- koncert Artura Dutkiewicza

- Minirecital wibrafonisty Jakuba Krawczyka

- Jam Session Blues-Jazzowe – Michał Bartosiak z zespołem VIBES z gościnnym udziałem gwiazdy wieczoru Arturem Dutkiewiczem

Koncert nie tylko dla melomanów muzyki jazzowo-bluesowej, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gostynina i okolic.

 

WSTĘP WOLNY

 • Koncert

Startup Poland Camp#1

W dniu wczorajszym (18 kwietnia br.) w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyło się spotkanie na temat źródeł finansowania innowacji, możliwości dotacyjnych dla młodych firm w 2018 roku, sukcesów w temacie pozyskania finansowania, ekosystemów startupowych w Polsce, perspektyw wsparcia czy też networkingu przy cateringu i wiele innych.

Zebranych powitała Małgorzata Gontarek, która od wielu lat związana jest z branżą nowych technologii, marketingiem internetowym i polską sceną stratupową.

Prelegenci: Paweł Przybyszewski, Joanna Makocka, Kamil Kociszewski i Małgorzata Gontarek odpowiadali między innymi na pytania skąd wziąć kapitał na własny biznes, jakie są etapy rozwoju, jak wyglądają działania promujące działalność i usługi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na zakończenie spotkania widzowie zadawali nurtujące ich pytania prelegentom, na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi.

 • Spotkanie w Zamku
 • Spotkanie w Zamku
 • Spotkanie w Zamku
 • Spotkanie w Zamku
 • Spotkanie w Zamku
 • Spotkanie w Zamku
 • Spotkanie w Zamku
 • Spotkanie w Zamku

Orzeł "poleci" do Kowala

Kolejna rzeźba Tadeusza Biniewicza, tym razem wykonana na zlecenie Kowala niedługo opuści twórcę i zostanie przewieziona na miejsce docelowe. Orzeł został wykonany z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Pan Tadeusz Biniewicz nadal pracuje nad rzeźbą Neptuna z Bolonii. Artyście życzymy wytrwałości w tej wyjątkowej, ale jakże trudnej pracy.

 • Kolejna rzeźba Tadeusza Biniewicza
 • Kolejna rzeźba Tadeusza Biniewicza
 • Kolejna rzeźba Tadeusza Biniewicza
 • Foto z zasobów Tadeusza Biniewicza

Spotkanie profilaktyczne dla rodziców

17 kwietnia br. gostynińscy policjanci zapoznali rodziców uczniów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego z edukacyjną walizką narkotykową. Teraz będą wiedzieć z jakimi środkami mogą mieć do czynienia, jak wygląda dany narkotyk, w czym może być przechowywany.
Na spotkanie z rodzicami policjantów zaprosił Dyrektor GCE w Gostyninie. Gostynińscy policjanci do takich spotkań wykorzystują specjalną walizkę z rekwizytami, która zawiera atrapy substancji oraz przedmioty, które młody człowiek może wykorzystywać do rozdrabniania, przechowywania czy przyjmowania środków odurzających.
Podczas wizyty, blisko 40 rodzicom, zaprezentowana została zawartość profilaktycznej walizki narkotykowej. Walizka służy do edukowania dorosłych - rodziców, nauczycieli i pedagogów. Pokazanie tych przedmiotów rodzicom powinno wzmóc ich czujność.
Dziś, kiedy dopalacze i narkotyki zażywa coraz więcej młodych ludzi, warto wiedzieć, jak wyglądają środki odurzające. Wczesna reakcja może pozwolić uniknąć tragedii.podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie
 

 • Spotkanie profilaktyczne
 • Spotkanie profilaktyczne

Polski Maraton Przedszkolaka już 12 maja br.

Pięcio- siedmiolatki z terenu Gostynina spróbują swoich sił 12 maja br. na terenie Orlika przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Impreza rozpocznie się o godz. 11.00, a trasa wyniesie 170 m.

Każdy z uczestników zostanie nagrodzony medalem i dyplomem, a zwycięzcy - pucharami i nagrodami rzeczowymi.

Bieg w Polskim Maratonie Przedszkolaka odbywa się z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.  Dzieci będą biegać w duecie z dowolnym członkiem rodziny (rodzicem, rodzeństwem, dziadkiem) stosując technikę pokonania dystansu za rękę.

Uczestnikom życzymy powodzenia.

 • Polski Maraton Przedszkolaka

Promocja niedzielnego wyścigu we wrotkarstwie na antenie ESKA

Na 3 dni przed zawodami w Gostyninie WROTKARZE SPEED SKATING Uks Zwoleń-Team "p r o m u j ą" w czwartkowe południe /19.04.18r./ nadchodzące ogólnopolskie wydarzenie sportowe: "Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie" na ANTENIE RADIO ESKA Płock, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 22 kwietnia 2018 r. przy placu zamkowym ul. Zamkowa 31.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi RADIA ESKA PŁOCK za wsparcie oraz pomoc w promocji pierwszego projektu sportowego - organizacji ogólnopolskich zawodów we wrotkarstwie dla 200 uczestników z całej Polski - Oskar Berliński i trener Uks Zwoleń - Team.
 • Promocja wyścigu
 • Promocja wyścigu

Duża frekwencja na "Złotym jajku"

Wędrowny teatr lalek „Igraszka” z Warszawy zagościł w dniu wczorajszym (19.04.2018r.) w gostynińskim MCK-u. Przedstawienie o "Złotym jajku" zebrało dużą publiczność. Dzieci doskonale się bawiły oglądając, jak chytra lisica realizowała swój pomysł na szybkie wzbogacenie się przy pomocy wilka. Perypetie wilka z małym kogutkiem wzbudzały wiele radości u małych widzów.

Aktorzy Paweł Kołodziejski i Przemysław Śmiech zebrali po przedstawieniu gromkie brawa. Należy nadmienić, że mądre historie, które bawią i wzruszają widzów niezależnie od wieku wyróżniają teatr igraszka spośród innych teatrów.

 

Foto: MCK

 • Teatr lalek "Igraszka"
 • Teatr lalek "Igraszka"
 • Teatr lalek "Igraszka"
 • Teatr lalek "Igraszka"
 • Teatr lalek "Igraszka"
 • Teatr lalek "Igraszka"
 • Teatr lalek "Igraszka"

Ruszyła XI edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Jeżeli chcesz podziękować policjantowi, który Ci pomógł zgłoś go do konkursu. , którego organizatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
"Niebieska Linia” już po raz XI organizuje konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Każdy kto chciałby podziękować policjantowi, który pomógł mu w trudnej sytuacji związanej z przemocą w rodzinie, może zgłosić go do konkursu.
Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczna postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a uroczystość wręczania wyróżnień odbędzie się podczas centralnych obchodów Święta Policji.
Kandydatów do XI edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje do 31 maja 2018 roku. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres” „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa ul. Korotyńskiego 13.


podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • Plakat - Policjant który mi pomógł

Przetarg na najem lokalu w budynku przy 3 Maja

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 3 Maja nr 30 w Gostyninie

 1. Przetarg ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy podmiot spełniający wymogi formalno-prawne określone w Regulaminie Przetargu.

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 3.

 3. Przetarg obejmuje lokal użytkowy położony w budynku przy ul. 3 Maja nr 30 w Gostyninie, składający się z czterech izb o powierzchni użytkowej 76,15 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, w.c., wod-kan., ciepłą wodę.

  W lokalu może być prowadzona działalność gospodarcza nieuciążliwa dla mieszkańców budynków.

 4. Przedmiotem przetargu jest czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 5. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 lokalu wynosi 7,00 zł + podatek VAT.

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 110,00 zł, które upoważnia do brania udziału w przetargu.

 7. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 18 maja 2018 r. na konto 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godz. 1300. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina

W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wadium nie podlega zwrotowi.

8. Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina i podany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl

9. Bliższe dane dotyczące przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Miasta Gostynina, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa nr 22 pokój nr 5, tel. 236-07-43, gdzie można również zapoznać się z treścią umowy najmu lokalu użytkowego i pobrać wymagane wzory oświadczeń. Oględziny lokalu przeznaczonego do wynajęcia nastąpią po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa , ul Parkowa 22, pokój nr 5, tel. 24 2360743.

Gostynin, 2018-04-20


 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 • herb Gostynina

Wyścig o Puchar Siemowita sportowym sukcesem

Piękna pogoda w niedzielę 22 kwietnia br. oraz duża frekwencja nie tylko zawodników (ok 200) ale i publiczności, przyczyniły się do tego, że Wyścig o Puchar Siemowita w naszym mieście okazał się wydarzeniem, o którym będzie się jeszcze długo mówiło.

Impreza, której inicjatorem był trener wrotkarstwa Zwoleń-Team - Łukasz Flejszer odbyła się w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Sam trener był zawodnikiem nie do pokonania, ponieważ zwyciężył w dwóch wyścigach na dystansach 6,4 km (dwa okrążenia ulicami: Targowa, Zazamcze, Dybanka, Kwiatowa, Parkowa i Zamkowa) i 22,4 km (siedem okrążeń). Bardzo kibicowal także swoim podopiecznym.

Organizatorem wyścigu był MOSiR, Łukasz Flejszer - Zwoleń Team i Urząd Miasta Gostynina. Partnerami wydarzenia: Gmina Gostynin i Powiat Gostyniński.

Wyścigi rozpoczęły się od rywalizacji dzieci i młodzieży, a następnie zmagali się zawodnicy w kategoriach Fitness (6,4km) oraz Open (22.4 km).

Po sportowej rywalizacji i poczęstunku wszyscy zebrani na placu przy zamku obejrzeli pokaz grupy tanecznej Iwony Markus, a po nich muzycznie wzbogacił imprezę zespół Vibes Michała Bartosiaka.

Bardzo widowiskowy był też pokaz we wrotkarskim freeestylu dziewcząt z płockiego teamu.

Zawodników honorowali medalami Burmistrz Paweł Kalinowski, wójt Edmund Zieliński i wicestarosta Jan Krzewicki.

Wyniki przedstawiały się następująco:

100 metrów dziewcząt:
1. Hanna Walkowiak
2. Małgorzata Żytkiewicz
3. Lena Kołaczkowska

100 metrów chłopców:
1. Kajetan Bartosiak
2. Nikodem Golczak

300 metrów dziewcząt:
1. Sandra Syguła
2. Zuzanna Gackowska
2. Zuzanna Grzelecka

300 metrów chłopców:
1. Mateusz Baranowski
2. Filip Szczepański

600 metrów dziewcząt:
1. Maja Kafarska
2. Marta Reńda
3. Julia Heinrich

600 metrów chłopców:
1. Michał Pawłowski
2. Karol Mąkulski

900 metrów dziewcząt:
1. Klaudia Tyszkiewicz
2. Zuzanna Bombała
3. Julia Grobelska

900 metrów chlopców:
1. Wojciech Kowalski
2. Karol Dzięgielewski
3. Wiktor Walkowiak

3,2 km dziewcząt:
1. Adrianna Kafarska
2. Zofia Kotfasińska
3, Maja Michalska

3,2 km chłopców:
1.Maciej Kowalski
2. Oskar Berliński
3. Artur Janiszewski

6,4 km kobiet:
1. Karolin Junka
2. Agnieszka Krzyżanowska
3. Natalia Nowak

6,4 mężczyzn:
1. Łukasz Flejszer
2. Łukasz Kwiatkowski
3. Marcin Heinrich

22,4 km kobiet:
1. Magdalena Stępień
2. Bożena Gołecka
3. Paulina Przybysławska

22,4 km mężczyzn:
1. Łukasz Flejszer
2. Mateusz Solga
3. Mateusz Pronobis.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom tegorocznego Wyścigu o Puchar Siemowita, do których należą: Alior Bank, Izolbet, Art Mar – hurtownia, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu, Ban-tur – wycieczki, For sport Polska – Krzysztof Skiera, AS POL – Agencja Reklamowa, Drukarnia Szmydt, Sklep Ewa i ja, Domino bar, Kaufland, BGŻ BNP PARIBAS, Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, Rc Heli Płock – drony Płock Arkadiusz Flejszer, Majster, Dubielak – Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze, Dubimex oraz kwiaciarnia Sierakowski.

 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie
 • Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie

Światowy Dzień Książki w "Zaczarowanej krainie"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki, dorocznego święta organizowanego przez UNESCO w celu promowania czytelnictwa, do "Zaczarowanej krainy" w Starej Betoniarni w Gostyninie został zaproszony Burmistrz Paweł Kalinowski, który odczytał dzieciom dwie bajki. Maluszki z uwagą wysłuchały m.in. opowieści o zwierzętach.

 • Międzynarodowy Dzień Książki
 • Międzynarodowy Dzień Książki
 • Międzynarodowy Dzień Książki
 • Międzynarodowy Dzień Książki

Międzynarodowi goście z wizytą u Burmistrza

W dniu wczorajszym – 23 kwietnia br. do Urzędu Miasta Gostynina przybyła grupa młodzieży i nauczycieli z Grecji, Hiszpanii i Chorwacji. Na spotkaniu z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim goście dowiedzieli się podczas rozmowy m.in. o tym, jakie zadania realizuje urząd, co można zwiedzić w mieście i okolicy. Na zakończenie miłego spotkania Burmistrz obdarował młodzież i ich opiekunów drobnymi upominkami.

Zagraniczni goście przebywają w naszym mieście w dniach 22-28 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu "Moje pasje - Moją przyszłością" realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Grupa liczy 12 uczniów i 14 nauczycieli. Uczestniczą w lekcjach, szkoleniach, uroczystościach szkolnych i wycieczkach.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie jest jedyną szkołą w naszym mieście, która po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu.

 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Zagraniczni goście z wizytą u Burmistrza
 • Erazmus+

Rozmawiali o bezpieczeństwie na drogach

23 kwietnia br. w sali starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której udział wzięli gostynińscy policjanci oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu mł. insp. Jacek Mnich.
W skład Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wchodzą: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Szefowie: służb mundurowych, pogotowia ratunkowego, weterynarii, służby zdrowia, WORD Płock i Włocławek, Kierownicy Zarządów Dróg oraz Kierownicy Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Gostynińskiego. W spotkaniu wziął również udział Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik, który wyraził zadowolenie z aktywnej działalności Rady.
Tym razem na spotkanie rady zaproszony został również Naczelnik WRD KWP zs. w  Radomiu mł.insp. Jacek Mnich, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach garnizonu mazowieckiego. Zaprezentował również szereg działań profilaktycznych podejmowanych na co dzień przez policjantów oraz propozycje lokalnych rozwiązań inżynieryjnych na rzecz podniesienia bezpieczeństwa na drogach.
Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu gostynińskiego w roku 2017 omówił Naczelnik WRD KPP w Gostyninie kom. Paweł Trojanowski, który na spotkaniu z rąk Starosty Gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego otrzymał akt powołania na członka Powiatowej Rady BRD.
KPP Gostynin

 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biegi terenowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie i Gostyniński Szkolny Związek Sportowy zapraszają 27 kwietnia br.  o godz. 16.00 na biegi terenowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Zawodnicy rozpoczną i zakończą bieg na stadionie MOSiR w Gostyninie.

Zapraszamy w imieniu organizatorów do aktywnego spędzenia czasu.

Ważny komunikat - Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dnia 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Burmistrza nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, do Burmistrza Miasta Gostynina w terminie do 30.05.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1. 

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w BIP Gostynin, a także w formie papierowej w Wydziale GKOŚRiL ul. Parkowa 22, pok. Nr 1, w godz. 7.30-15.30.

Burmistrz, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu miejskiego, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

 1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
  – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok, 

 2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

 3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok. 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

W załączniku znajduje się druk oświadczenia


 


 

W sobotę mecz Mazura z Mazovią

Sympatyków sportu zapraszamy na mecz piłki nożnej o mistrzostwo IV ligi, który odbędzie się 28 kwietnia br. (sobota) o godz. 16.00 na stadionie MOSiR pomiędzy MKS Mazur i MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki

Wspomnienie o Annie German

Zapraszamy państwa na recital poświęcony wybitnej piosenkarce polskiej sceny muzycznej – Annie German. Program składa się z fragmentów wspomnień męża Anny (Grzegorz Kwas – aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu), które przenoszą widza w klimat kolejnych piosenek, wykonywanych przez Beatę Marczewską przy akompaniamencie i w aranżacjach znakomitego pianisty jazzowego Adama Snopka oraz saksofonisty Arkadiusza Kalińskiego. Nie zabraknie zarówno piosenek sztandarowych, np. „Człowieczy los”, czy „Tańczące Eurydyki”, jak również nowych aranżacji mniej znanych utworów. Koncert ma na celu przedstawić Annę German jako wielką miłość, którą sama była.

 • Wspomnienie o Annie German

"Wiślana opowieść" w MCK-u

Od pewnego czasu nad Wisłą zaczęły się dziać niepokojące rzeczy, rzeka coraz wolniej płynie, a z jej nurtów słychać tajemnicze dźwięki, czyżby coś jej dolegało? Zaniepokojeni tym Sum i Czapla, postanawiają zgłębić tajemnicę. Podczas wyprawy Sum, poznaje chłopca Antka, który także chce rozwikłać wiślaną zagadkę. Okazuje się, że w Wiśle zamieszkał Potwór Śmieciej… Wszystkich, którym nie jest obojętny los Królowej polskich rzek, serdecznie zapraszamy na autorską bajkę o wartkiej akcji, mądrym przesłaniu i pięknych piosenkach

 • Wiślana opowieść

Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”

W Przedszkolu nr 4 po raz 8 odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”. W turnieju wzięły udział reprezentacje z miejskich przedszkoli oraz rówieśnicy z Sannik i Łącka. Dzieci sprawdziły swoją wiedzę w kilku konkurencjach: odpowiadały na pytania o bezpieczeństwie w domu, na podwórku, na ulicy, wskazywały jak zachowają się i kogo zawiadomią o różnych niebezpiecznych sytuacjach, dobierały numery alarmowe do odpowiednich pojazdów specjalnych, układały puzzle, kolorowały znaki. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie: Grażyna Stanisławska – Dyrektor Przedszkola nr 4, Grażyna Pączek – Inspektor ds. oświaty Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie, Elżbieta Ciesielska– Kierownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Gostyninie, Paweł Kalinowski – Burmistrz Miasta Gostynina, Paweł Trojanowski – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Gostyninie, Robert Zawadka – przedstawiciel Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie, Mirosław Kaczmarek – Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich rejon Gostynin, Roman Kossobudzki - Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie. 

Jury jednogłośnie podjęło decyzję, iż wszystkie dzieci są zwycięzcami konkursu, a także pogratulowało przedszkolakom wiedzy i umiejętności. Uczestnicy otrzymali dyplomy i prezenty, po czym zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
 

 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”
 • Międzyprzedszkolny Konkurs „Bądź Przezorny na Drodze”

Uroczyste odsłonięcie muralu

Maciej Małecki Poseł na Sejm RP i Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski serdecznie zapraszają Państwa w dniu 27 kwietnia br. (piątek) godz. 18.00, do udziału w uroczystości odsłonięcia muralu na Miejskim Centrum Kultury przy ul. 1 grudnia 1939r., przedstawiającego Hołd Ruski (Hołd Szujskich). Będzie to pierwszy w Polsce mural upamiętniający to wydarzenie.

Po odsłonięciu muralu odbędzie się spotkanie połączone z piosenką patriotyczną w kawiarni MCK.

Uroczystość jest wyjątkową formą ocalenia pamięci o wielkości Rzeczpospolitej sprzed 407 lat.

 • Mural gostyniński

Bilans działań pn. „Telefony”

Wczoraj (24.04.) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego gostynińskiej komendy na terenie całego powiatu zwracali szczególną uwagę na kierowców, którzy podczas jazdy, w nieprzepisowy sposób korzystają z telefonów komórkowych.
Wczorajsze działania wynikały z ogólnopolskiej akcji policyjnej pn. „Telefony”. W całym kraju funkcjonariusze podczas kontroli drogowych przypominali o zagrożeniach wynikających z używania telefonu podczas kierowania pojazdem. Nieprzepisowe korzystanie z tego urządzenia podczas prowadzenia samochodu sześciokrotnie zwiększa ryzyko wypadku.
W trakcie działań mundurowi odnotowali 4 przypadki korzystania z telefonu w sposób niezgodny z przepisami. Wobec kierujących zastosowano 3 mandaty oraz 1 pouczenie.
Akcja "Telefony" ma na celu zmniejszenie liczby zdarzeń na drogach, do których dochodzi przez nieuwagę kierowców skupionych na obsłudze telefonu. Przypominamy, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • KPP

Sadzenie cisów

W sobotnie popołudnie, 21 kwietnia 2018r. do lasu w miejscowości Helenów przybyło wiele osób na czele z wicestarostą powiatu gostynińskiego Janem Krzewickim, wójtem Gminy Gostynin Edmundem Zielińskim i Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim. Obecni byli też: reprezentant Politechniki Warszawskiej prof. Tomasz Wiśniewski – szef Instytutu Techniki Cieplnej, Andrzej Reder z małżonką, Bogumiła Liziniewicz, a także mieszkańcy wsi Helenów wraz z sołtysem Antonim Żebrowskim oraz liczna grupa pracowników Nadleśnictwa Gostynin na czele z nadleśniczym Jackiem Liziniewiczem.

Po powitaniu, nadleśniczy wyjaśnił, że na miejscu niedawno wyciętego lasu sosnowego, z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości zostanie posadzonych 500 szt. sadzonek cisa.
Cis w skali całej Polski jest gatunkiem prawie na wymarciu. Niedaleko Bydgoszczy przetrwał drzewostan cisowy w ilości ok. 1000 szt. Z tych cisów zebrano nasiona i wyhodowano sadzonki, które przywieziono do posadzenia. Cis jest gatunkiem długowiecznym. W Polsce najstarszy rośnie w Henrykowie i liczy ponad 1000 lat.

Nadleśniczy nadmienił też, że na terenie posadzonego lasu cisowego w pobliżu ścieżki rowerowej w połowie maja położony zostanie kamień z tablicą upamiętniającą nadleśniczego Stanisława Wojnowskiego i wszystkie pokolenia leśników gostynińskich.

Po części oficjalnej, wszyscy obecni z ochotą przystąpili do sadzenia lasu.

Tekst i foto: Urząd Gminy Gostynin

 • sadzenie cisów
 • sadzenie cisów
 • sadzenie cisów
 • sadzenie cisów
 • sadzenie cisów
 • sadzenie cisów
 • sadzenie cisów
 • sadzenie cisów

Licealiści na patrolach z gostynińską policją

Uczniowie I LO PUL w Gostyninie wspólnie z gostynińskimi policjantami, po raz kolejny, odbędą służby patrolowe w ramach projektu „Młodzieżowe patrole obywatelskie”.
 „Młodzieżowe patrole obywatelskie” to wspólne działanie profilaktyczne policjantów KPP w Gostyninie oraz I LO PUL w Gostyninie. W ramach projektu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w patrolu wspólnie z policjantami. Oprócz obserwowania codziennych obowiązków policjanta, młodzież ma możliwość uczestniczenia w akcjach profilaktycznych skierowanych m.in. do osób starszych czy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Licealiści podzieleni zostali na grupy i przydzieleni do dzielnicowych oraz policjantów ruchu drogowego. Młodzież asystować będzie policjantom w ich codziennych obowiązkach służbowych. Każdy patrol rozpoczyna się od odprawy służbowej, a następnie wyrusza do służby.
W pierwszym dniu wspólnych patroli licealistów przywitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie nadkom. Radosław Romanowski, który wyraził zadowolenie z aktywnej postawy młodych ludzi.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • Młodzieżowe Patrole Obywatelskie
 • Młodzieżowe Patrole Obywatelskie

Walne zebranie wyborcze czlonków klubu MKS Mazur

Informujemy, że w czwartek, 10 maja 2018 r. w świetlicy na Stadionie MOSiR Gostynin, ul. Sportowa 1 odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków klubu MKS "Mazur" Gostynin.
 
 • herb
 • grafika

Co nowego w maju w eMCeKu

 • -

LXXIV sesja Rady Miejskiej VII kadencji - wideo

W dniu 4 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbyły się obrady LXXIV sesji Rady Miejskiej – VII kadencji.

Podczas obrad przedstawiono informacje na temat funkcjonowanie spółek miejskich oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 r.. Ponadto omówione zostało sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2017 r. oraz  sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta Gostynina na 2018 r.

 

Ponieważ wystąpił problem techniczny z udostępnieniem zmontowanego nagrania, przekazujemy do wglądu materiał w 6 częściach. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym.

 

Europejski Tydzień Szczepień

Szczepienia to jedno z największych osiągnięć cywilizacji.  Chronią nas przed poważnymi chorobami zakaźnymi i związanymi z nimi powikłaniami. Szczepienia uodparniają większość dzieci i dorosłych w Europie przeciw odrze, różyczce, śwince, błonicy, krztuścowi, tężcowi, poliomyelitis i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Coraz więcej osób szczepi się przeciwko pneumokokom, meningokokom czy wirusowi brodawczaka ludzkiego. Decyzja o szczepieniu  nie tylko chroni nas samych i naszych najbliższych, ale odgrywa  również istotną rolę w ochronie zdrowia całego społeczeństwa. Oczywistym jest więc hasło tegorocznego ósmego Europejskiego Tygodnia Szczepień „Szczepienia działają. Szczepmy Europę!”.

 • Jak działają szczepionki?
 • logo

Kondolencje

 • Kondolencje

TURNIEJADA 2018

W dniu dzisiejszym odbył się turniej gier i zabaw ruchowych klas I–III  - XX POWIATOWA TURNIEJADA. Imprezę zorganizował Gostyniński Szkolny Związek Sportowy. W zawodach uczestniczyły reprezentacje 6 szkół podstawowych powiatu gostynińskiego: SP1 Gostynin, SP3 Gostynin, SP Pacyna, SP Trębki, SP Lucień, SP Białotarsk. 

Wszyscy zawodnicy przez cały czas trwania Turniejady dzielnie walczyli i sprawnie wykonywali wszystkie konkurencje. Ogromnym wsparciem dla uczestników byli kibice, którzy mocno dopingowali zawodników. Szczególne podziękowania dla pana Lucjana Ogłodzińskiego za sprawną organizację i poprowadzenie zawodów oraz dla zespołu Ananaski i Ananasy za wprowadzenie wszystkich w miłą atmosferę, poprzez zaprezentowanie swoich umiejętności tanecznych.

Gratulujemy wszystkim drużynom, a w szczególności Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 1 za bardzo wyrównaną walkę do końca.

 

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – SP3 Gostynin – 43 pkt
II miejsce – SP1 Gostynin – 42 pkt
III miejsce – SP Pacyna – 27 pkt
IV miejsce – SP Trębki – 26 pkt
V miejsce – SP Lucień – 20 pkt
VI miejsce – SP Białotarsk – 10 pkt

Puchary, dyplomy i sprzęt sportowy zostały przekazane przedstawicielom szkół, natomiast wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni medalami.

Jednak największą nagrodą dla przygotowujących drużyny nauczycieli był uśmiech i zadowolenie dzieci. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie mogą doczekać się kolejnej edycji turniejady, a zatem ... do zobaczenia za rok.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko sportowych.

 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018
 • TURNIEJADA 2018

Uroczyste odsłonięcie muralu „Hołd Ruski”

W piątek 27 kwietnia nastąpiło uroczyste odsłonięcie muralu na jednej ze ścian Miejskiego Centrum Kultury. Mural „Hołd Ruski” powstał z inicjatywy Posła Macieja Małeckiego i Burmistrza Pawła Kalinowskiego, którego sponsorem jest fundacja Tauron. Autorem ściennego malowidła jest dr Rafał Roskowiński.

Na uroczyste odsłonięcie muralu przybyło wielu mieszkańców Gostynina i okolic, wśród których byli m.in. Burmistrz Paweł Kalinowski, Nadleśniczy Jacek Liziniewicz, Radny Rady Powiatu Gostynińskiego Marian Pagórek oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym Marian Żuchniewicz. Obecny był również poseł Maciej Małecki, a także autor muralu dr Rafał Roskowiński, którzy w kilku słowach wyjaśnili, czemu hołd ruski jest ważnym elementem gostynińskiej historii. Po uroczystościach odsłonięcia mieszkańcy zostali zaproszeni do zapoznania się z wystawą fotograficzną „Pałac w Sannikach na strunach historii” wykonaną przez członków Stowarzyszenia Fotograficznego Humanum, a następnie do kawiarni Miejskiego Centrum Kultury, gdzie odbył się koncert patriotyczny, podczas którego wystąpili uczniowie Miejskiej Szkoły Muzycznej w Gostyninie.

 • Mural "Hołd Ruski"
 • Mural "Hołd Ruski"
 • Mural "Hołd Ruski"
 • Mural "Hołd Ruski"
 • Mural "Hołd Ruski"
 • Mural "Hołd Ruski"
 • Mural "Hołd Ruski"
 • Mural "Hołd Ruski"
 • Mural "Hołd Ruski"
 • Mural "Hołd Ruski"

XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"

W czwartek, 26 kwietnia 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie odbył się XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018". Mieliśmy okazję cieszyć uszy śpiewem i grą na różnych instrumentach ponad 100 młodych wykonawców. Jury, w składzie: p. Renata Mosiołek, p. Małgorzata Kwiatkowska i p. Ewa Chodorowska, nie miało łatwego zadania, by wyłonić najlepszych w poszczególnych kategoriach. Cieszymy się, że mamy tak uzdolnione dzieci i młodzież, życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów.

LAUREACI
PRZEDSZKOLA
Kategoria wokalna:
1 miejsce: Gabrysia Górecka
2 miejsce: Borys Szymański
3 miejsce: Eliza Pol, Lilianna Śniecikowska
Wyróżnienie: Sandra Lewandowska

KLASY: I-III SZKOŁA PODSTAWOWA

Kategoria wokalna:
1 miejsce: Gabriela Ostrowska, Nadia Machała
2 miejsce: Zuzanna Sikora
3 miejsce: Dominika Frątczak
Wyróżnienie: Wiktoria Torno, Amelia Kowalczyk, Sebastian Stępień, Alicja Kowalska, Antonina Burdon

Kategoria instrumentalna:
2 miejsce: Amelia Korpowska, zespół w składzie: Kacper Tomczak, Kuba Gutkowski, Adrian Zalewski
3 miejsce: Katarzyna Myszkowska
Wyróżnienie: Maja Wilanowska

KLASY: IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA

Kategoria wokalna:
1 miejsce: Magdalena Cichosz
2 miejsce: Amelia Modrzejewska, Marta Rosa
3 miejsce: Mateusz Staniaszek, Natalia Augustyniak
Wyróżnienie: Nina Sochacka

Kategoria instrumentalna:
1 miejsce: Natalia Kusiak
2 miejsce: Weronika Ciećwierz
3 miejsce: Lilianna Michalak

KLASY: SZKOŁA PODSTAWOWA VII i I-III GIMNAZJUM

Kategoria wokalna:
1 miejsce: duet – Weronika Węglewska, Antonina Dalanek
2 miejsce: Aleksandra Kazimierska, Julia Gawin
3 miejsce: Zespół "Teraz my"
Wyróżnienie: Adrian Koguciński

SZKOŁY ŚREDNIE:

Kategoria wokalna:
1 miejsce: Konrad Kolasiński
2 miejsce: Julia Falkowska
Wyróżnienie: Sylwia Kogucińska, Natalia Cichocka

Kategoria wokalno-instrumentalna:
1 miejsce: Kamil Ujazdowski
2 miejsce: Tomasz Czajkowski

GRATULUJEMY!!!

źródło: Miejskie Centrum Kultury

 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"
 • XXIV Przegląd muzyczny "Gama 2018"

Kartka z Kalendarza Miejskiej Biblioteki Publicznej - MAJ

 • Kartka z Kalendarza Miejskiej Biblioteki Publicznej - MAJ

Biegi Terenowe na Stadionie

Tradycyjnie jak co roku, przez rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na Stadionie Miejskim zorganizowane zostały Biegi Terenowe. Organizatorem Biegów Terenowych  z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja był MOSiR przy współpracy z Gostynińskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

Licznie przybyli młodsi i starsi biegacze z terenu miasta i gminy rywalizowali na dystansach jednego lub dwóch kilometrów.

Poniżej prezentujemy wyniki

Rocznik 2007 i mł. - dziewczęta:

 1. Oliwia Marcinkowska (SP Emilianów)
 2. Natalia Golus (SP 1 Gostynin)
 3. Julia Michalak (SP 1)
 4. Ada Kraśkiewicz (SP 1)
 5. Zuzanna Kosmaska (SP 1)
 6. Alicja Węclewska (SP 1)
 7. Vanesa Justyńska (SP 1)
 8. Julia Smyczyńska (SP 1)
 9. Łucja Zaręba (SP 1)
 10. Ania Kacprzak (SP 1)

2007 i mł. - chłopcy:

 1. Kuba Rutkowski (SP 1)
 2. Oliwier Szymaniak (SP 1)
 3. Adrian Kowalski (SP Zwoleń)
 4. Piotr Ziółkowski (SP 1)
 5. Hubert Tyszkiewicz (Zwoleń Team)
 6. Szymon Toruniewski (SP 1)
 7. Krzysztof Lewandowski (SP Emilianów)
 8. Rafał Czura (SP 3)
 9. Mateusz Ziemnicki (SP 1)
 10. Michał Pawłowski (SP 1)

2005-2006 – dziewczęta:

 1. Natalia Augustyniak (SP Teodorów)
 2. Klaudia Tyszkiewicz (Zwoleń Team)
 3. Oliwia Morawska (SP Zwoleń)
 4. Weronika Michalska (SP 1)
 5. Natalia Grudzińska (SP 1)
 6. Alicja Jędrzejczak (SP Teodorów)
 7. Wiktoria Brzezińska (SP 3)
 8. Magda Idziak (SP Teodorów)
 9. Zuzanna Bombała (SP 3)
 10. Oliwia Smolińska (SP 3)

2005-2006 – chłopcy:

 1. Szymon Leśniewski (SP 1)
 2. Albert Smyczyński (SP 1)
 3. Filip Karwowski (SP Emilianów)
 4. Jakub Konarski (SP Solec)
 5. Adam Staniszewski (SP Teodorów)
 6. Błażej Kucharski (SP 1)
 7. Gracjan Porkuszewski (SP Solec)
 8. Adam Dobrowolski (SP Solec)
 9. Oliwier Lewandowski (SP 1)
 10. Piotr Wiśniewski (SP Emilianów)

2002-2004 – dziewczęta:

 1. Maja Michalska (Zwoleń-Team)
 2. Adrianna Kafarska (Zwoleń-Team)
 3. Natalia Kowalczyk (G1 / SP 5)
 4. Maja Zielińska (G2 / SP 3)
 5. Nikola Ormińska (SP 5 / G1)
 6. Daria Rybicka (SP 5)
 7. Maja Lewandowska (SP Teodorów)
 8. Natalia Zalewska (SP Emilianów)
 9. Łucja Wilińska (SP Teodorów)
 10. Olga Fudała (SP Emilianów)

2002 – 2004 – chłopcy:

 1. Kacper Wypłosz (G1 / SP 5)
 2. Kacper Zieliński (SP Białotarsk)
 3. Mateusz Markowski (G1 / SP 5)
 4. Grzegorz Boruszewski (SP 5)
 5. Mateusz Wojtasik (SP 5)
 6. Artur Janiszewski (Zwoleń-Team)
 7. Dominik Ciechomski (SP 1)
 8. Radosław Witkowski (G1)

2001 i starsi – kobiety:

 1. Katarzyna Kaczor (Gostynin)
 2. Agnieszka Fabisiak (Gostynin)
 3. Iwona Markus (Gostynin)
 4. Magdalena Dalkowska (Gostynin)
 5. Jadwiga Rudzińska (Gostynin)

2001 i starsi – mężczyźni:

 1. Paweł Wojtczak (Gostynin)
 2. Łukasz Flejszer (Zwoleń-Team)
 3. Przemysław Woźniak (GCE)
 4. Radosław Rudziński (Gostynin)
 5. Piotr Mrówka (Gostynin)
 6. Wiesław Adamski (Gostynin)
 7. Zbigniew Mrówka (Gostynin)
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe
 • Biegi Terenowe

Niezwykły „koncert z kulturą” za nami.

W sobotę 28 kwietnia w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbył się koncert  „Jazz, Blues, Rock’n’Roll Koncerty z kulturą”, podczas którego mieliśmy okazję przekonać się, że jazz w Gostyninie ma się świetnie, a także ma bardzo wielu fanów.

Jako pierwszy wystąpił doskonały pianista jazzowy Artur Dutkiewicz, który wykonał kilka utworów, między innymi wszystkim dobrze znany utwór Czesława Niemena „Pod Papugami” we własnej interpretacji.

Następnie Jakub Krawczyk, pomimo bardzo młodego wieku, wykazał się niezwykłą wrażliwością muzyczną, podczas grania na wibrafonie, która ewidentnie chwyciła za serca gostynińską publiczność.

Bardzo ciekawą atrakcją wieczoru był występ lidera projektu Michała Bartosiaka wraz z towarzyszącymi mu muzykami. Artyści zaprezentowali różne kompozycje muzyczne, w trakcie których mogliśmy poczuć się jak na prawdziwym Jam Session, gdyż muzyków niewątpliwie ciągnie w stronę improwizacji. Dla publiczności było to prawdziwą ucztą, gdyż improwizacja, szczególnie w jazzie, wymaga dużego warsztatu, znajomości zasad muzyki, skal muzycznych, harmonii obowiązującej w danym gatunku oraz jego specyfiki. A to w połączeniu z niewątpliwą charyzmą lidera i jego towarzyszy zapewniło widowni niezapomniany wieczór.

Dziękujemy za obecność i do zobaczenia już wkrótce, gdyż był to pierwszy z trzech koncertów przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 • Niezwykły „koncert z kulturą” za nami
 • Niezwykły „koncert z kulturą” za nami
 • Niezwykły „koncert z kulturą” za nami
 • Niezwykły „koncert z kulturą” za nami

Ostrzeżenia meteorologiczne. Burze z gradem.

 • Uwaga burze
 • Uwaga burze
 • Uwaga burze

Przedszkolaki uczciły Święto Konstytucji 3 Maja

W dniu 30 kwietnia br. dzieci z najstarszych grup Przedszkola nr 2 z Oddziałem integracyjnym w Gostyninie udały się pod pomnik J. Piłsudskiego, w celu złożenia kwiatów i zapalenia znicza z okazji zbliżającego się  Święta Konstytucji 3 Maja. Dzieci w ten sposób zapoczątkowały coroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wiążące się nierozerwalnie z innymi majowymi świętami takimi jak 1 Maja i Święto Flagi.
 • Przedszkolaki świętowały rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Przedszkolaki świętowały rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Przedszkolaki świętowały rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Przedszkolaki świętowały rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczciliśmy 227. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Uroczystość 3-Majowa w Gostyninie rozpoczęła się Mszą się w kościele NMP Matki Kościoła w parafii św. Marcina. Po nabożeństwie pomimo drobnej przeszkody, jaką był deszcz, delegacje złożyły pod pomnikiem św. Jana Pawła II kwiaty i znicze.

Następnie wraz z prowadzącymi wszystkich na miejsce docelowe Mażoretkami i Miejską Orkiestrą Dętą, pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęto kolejną część uroczystości. Burmistrz Paweł Kalinowski w swoim wystąpieniu m.in. powiedział: - Święta narodowe upamiętniają najważniejsze karty w historii narodu polskiego. Kolejna 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja, przypomina nam o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Polacy uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję, która była drugą ustawą zasadniczą w świecie, po konstytucji amerykańskiej. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego, było triumfem polskiego konstytucjonalizmu. Spisana w duchu wartości demokratycznych i sprawiedliwości społecznej, była w tamtych czasach postępową próbą reformy państwa.

W dalszej części obchodów delegacje złożyły kwiaty i wiązanki pod pomnikiem Marszałka, a Miejska Orkiestra Dęta wykonała kilka polskich pieśni patriotycznych.

 

Foto: UMG i gostynin24


 

 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja
 • Uroczystość obchodów Konstytucji 3. Maja

XII Memoriał Andrzeja Grubby

W rozegranym niedawno wojewódzkim turnieju eliminacyjnym XII Memoriału Andrzeja Grubby drużyna gostynińskiej "TRÓJKI" wywalczyła III miejsce.

Zawodnicy grający w składzie: Aleks Stasiński, Bartek Naczmański, Mikołaj Antonowicz ulegli po bardzo zaciętych grach 3:2 tylko drużynie z Warszawy, która wygrała zawody w Jeżewie. Tym razem nie udało się wygrać ... ale i tak jesteśmy dumni, że mamy takich zawodników w szkole oraz klubie UKS ALFA Gostynin.

Tomasz Kujawa

 • XII Memoriał Andrzeja Grubby
 • XII Memoriał Andrzeja Grubby
 • XII Memoriał Andrzeja Grubby
 • XII Memoriał Andrzeja Grubby
 • XII Memoriał Andrzeja Grubby
 • XII Memoriał Andrzeja Grubby
 • XII Memoriał Andrzeja Grubby
 • XII Memoriał Andrzeja Grubby
 • XII Memoriał Andrzeja Grubby

Złoty TEAM - wrotkarze wywalczyli Puchar Polski

W dn. 28 kwietnia 2018r. w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się uliczne Mistrzostwa Polski w półmaratonie wrotkarstwa szybkiego zaliczane do Pucharu Polski.
Patronat nad wydarzeniem objął Polski Związek Sportów Wrotkarskich.

7 zawodników U.K.S. Zwoleń-Team reprezentujących Miasto i Gminę Gostynin wystąpiło w drodze po Puchar Polski.
Rywalizacja odbywała się na dystansach:

- 100m - 300m najmłodsze dzieci
- 800m - dzieci w r. 2010-2011
- 1 km - 2008-2009
- 3,1 km - 2006-2007, 2004-2005
- 9,3 km
- 21,7 km.

W wyścigach na 3,1km i 9,3km wrotkarze Speed U.K.S. Zwoleń-Team w drodze po Puchar Polski wywalczyli w elicie najlepszych klubów Polski historyczne osiągnięcie w historii klubu – 4 pierwsze miejsca.

Na dystansie 3,1km /1 pętli ulicznej/ wystartowało 45 utalentowanych zawodniczek, w tym łyżwiarek szybkich naszego kraju. Po pasjonującym finiszu Klaudia Tyszkiewicz /w kat. K11/ oraz Adrianna Kafarska /w kat. K13/ ZWOLEŃ-TEAM zdobyły podwójne złoto, o którym decydowała fotokomórka w rywalizacji z zawodniczką ze Skate Team Kowalow. 

Tuż za nimi z 1 sekundową stratą przyjechała zawodniczka z Tomaszowa Mazowieckiego, z 2 sekundową: Sparta Grodzisk Mazowiecka, UKS Znicz Kłodzko, UKS Duszniki Zdrój. Ponadto 7 miejsce w kategorii K11 zajęła Maja Kafarska oraz 9 miejsce w M13 Oskar Berliński ZWOLEŃ-TEAM.

Kolejnym punktem Pucharu Polski były starty na dystansie 9,3km /3 pętle/, w którym rywalizacja rządziła się innymi zasadami: but wysoki fitness oraz koła o maksymalnym rozmiarze 90mm. Tuż po starcie Trener Uks Zwoleń-Team Łukasz Flejszer odrywa się od grupy i w tempie 33,1km/h zajmuje 1 miejsce w open z czasem 00:16:52. Drugie miejsce w kategorii open po oderwaniu się od peletonu w ostatniej fazie wyścigu wywalczyła Maja Michalska UKS Zwoleń-Team z czasem 00:22:15 i tym samym 1 miejsce w kat. Open Kobiet.
Ponadto reprezentantka UKS Zwoleń-Team
Paulina Przybysławska na dystansie półmaratonu zajęła 19 miejsce w kategorii open KOBIET /w kat. wiekowej K20 - miejsce 8/ z czasem 00:46:49.

Link do wyników: https://domtel-sport.pl/wyniki,zawody,4246
Pragnę podziękować naszym zawodnikom, którzy przyczynili się do triumfu w Pucharze Polski. Każdy z Nas razem ze sztabem szkoleniowym, wsparciem rodziców, przyjaciół, sympatyków wrotkarstwa Speed osiągnął historyczny sukces dla Naszego klubu.
Przed nami
"Wrotkarska Majówka" na torze w Poznaniu 3 maja 2018 r. oraz Torowe Mistrzostwa Polski w Dusznikach Zdrój 1-3 czerwca 2018 r. - trzymajcie za nas kciuki!" mówi - Trener Ł.Flejszer

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTA GOSTYNINA

 • U.K.S. Zwoleń-Team
 • U.K.S. Zwoleń-Team
 • U.K.S. Zwoleń-Team
 • U.K.S. Zwoleń-Team
 • U.K.S. Zwoleń-Team
 • U.K.S. Zwoleń-Team
 • U.K.S. Zwoleń-Team
 • U.K.S. Zwoleń-Team
 • U.K.S. Zwoleń-Team
 • U.K.S. Zwoleń-Team
 • U.K.S. Zwoleń-Team

Pięciobramkowa porażka

24 kolejka IV Ligi Mazowieckiej zapisze się jako najwyższa porażka Mazura Gostynin w sezonie 2017/18. Gostynińska drużyna bo dość przyzwoitej grze w pierwszej połowie i fatalnej grze w drugiej przegrała w Ząbkach z Dolcanem 1:6.

Mazur w potyczce z byłym pierwszoligowcem choć nie był faworytem, to jednak znów nie zdobył punktów, na dodatek po raz kolejny rozgrywając na dość dobrym poziomie jedynie 45 minut.

Dolcan na samym początku meczu objął prowadzenie, w 5 minucie po akcji lewą stroną strzałem zakończył ją Damian Nawrocki i Dolcan objął prowadzenie.

Pierwsza polowa jednak była dość wyrównana, Mazur próbował przedostać się po kontratakach pod bramkę rywala, jednak ataki zatrzymywały się głównie na około 30 metrze przed bramką.

Niestety, druga połowa na samym początku po raz kolejny przeniosła podwyższenie prowadzenia rywala, w 49 minucie Przemysław Bella po dośrodkowaniu z rzutu wolnego podwyższył prowadzenie piłkarzy z Ząbek. Kolejne bramki padały w 67 minucie, po fatalnym wybiciu piłki przez bramkarza Mazura piłkę przejął i skierował ją do pustej bramki Konrad Cichocki, na 4:0 trafił w 75 minucie po dośrodkowaniu i strzale głową Maciej Stańczyk.

W 81 minucie padła honorowa bramka dla Mazura, po rzucie rożnym dobry strzał głową w wykonaniu Bartłomieja Dębickiego przy pomocy zasłaniającego bramkarza Dolcanu Mateusza Matrackiego Jakuba Kustry wpadł do siatki.

Niestety, ostatnie minuty to dominacja gospodarzy, na 5:1 trafia w 87 minucie Przemysław Więczek a wynik meczu w ostatniej akcji na 6:1 ustala Daniel Kozik.

SKRÓT MECZU: https://www.youtube.com/watch?v=y5MIiF88drM&feature=youtu.be

W tabeli bez zmian, trzecia ligowa porażka z rzędu nie spowodowała zmian, Mazur z 18 punktami nadal zajmuje 13 miejsce.

Kolejne spotkanie - 24 kolejki - w sobotę, 12 maja 2018 r. o g. 16:00 na Stadionie MOSiR Gostynin Mazur zagra z MKS Ciechanów.

MKS Dolcan Ząbki - Mazur Gostynin 6:1

Bramki: 5' Damian Nawrocki, 49' Przemysław Bella, 67' Konrad Cichowski, 75' Maciej Stańczyk, 87' Przemysław Więczek, 90+1' Daniel Kozik - 82' Bartłomiej Dębicki

Dolcan: Mateusz Matracki - Przemysław Szulakowski, Andrii Rohozin, Bartłomiej Belcer, Konrad Cichowski (79' Bartosz Wybraniec), Daniel Nawrocki (71' Przemysław Więczek), Krystian Lewandowski (58' Jakub Stepnowski), Patryk Szeliga (68' Marcin Stańczyk), Dariusz Dadacz (76' Paweł Barzyc), Piotr Augustyniak, Przemysław Bella; trener: Michał Pulkowski

Mazur: Bartosz Tomczak - Arkadiusz Majchrzak, Piotr Dutkiewicz, Damian Skumórski, Łukasz Kiełbasa - Michał Matecki (74' Jarosław Kułaga), Bartłomiej Dębicki, Mateusz Ostrowski (82' Patryk Matusiak), Bartosz Wiśniewski - Rafał Wilamowski (74' Bartosz Komorowski), Eryk Przybylski (46' Jakub Kustra); trener: Waldemar Figurski

żółte kartki: Lewandowski - Majchrzak

 

Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/news/article/pieciobramkowa-porazka

 • Mazur Gostynin przegrał w Ząbkach z Dolcanem
 • Mazur Gostynin przegrał w Ząbkach z Dolcanem
 • Mazur Gostynin przegrał w Ząbkach z Dolcanem
 • grafika Mazur

Bilans majowego weekendu

W tym roku działania gostynińskich policjantów mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym trwały od 27 kwietnia do 6 maja. Jego bilans to 1 wypadek, 7 kolizji drogowych, zatrzymanych 6 nietrzeźwych kierujących oraz 3 prawa jazdy.
Przez ten cały okres policjanci czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących na wypoczynek. Funkcjonariusze sprowadzali przede wszystkim czy kierujący stosowali się do ograniczeń prędkości, obowiązku korzystania  z pasów bezpieczeństwa, stan techniczny pojazdów oraz kontrolowali stan trzeźwości kierujących.  
W trakcie działań funkcjonariusze odnotowali 1 wypadek i 7 kolizji drogowych oraz zatrzymali łącznie 6 nietrzeźwych kierujących, w tym 4 rowerzystów. W tym czasie mundurowi zatrzymali również 3 prawa jazdy, w tym 1 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.  Podczas tegorocznego „długiego majowego weekendu” na terenie powiatu gostynińskiego policjanci odnotowali wzrost zdarzeń drogowych w porównaniu z ubiegłym 2017 rokiem.
Apelujemy, by ruszając w drogę zadbać o stan techniczny pojazdu i o to, aby w podróż udawać się wyspanym i wypoczętym. Należy również pamiętać, że bez względu na to, jakim pojazdem się poruszamy unikajmy spożywania napojów alkoholowych, które obniżają nasza koncentrację i uwagę na drogach.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • -

PROMOCJA NAJMU LOKALU W HALI TARGOWEJ

"Jeśli szukasz miejsca w Gostyninie z bazą klientów na prowadzenie biznesu to trafiłeś we właściwe miejsce. Jak zawsze o sukcesie przedsiębiorcy decydują czynniki na które ma wpływ i takie, które są poza jego kontrolą. Miejsce i wysokość czynszu są kluczowe w każdym biznes planie dlatego warto sprawdzić aktualną ofertę najmu jaką proponujemy.

Dysponujemy ostatnimi wolnymi lokalami w hali targowej do wynajęcia!!!

Na terenie Hali Targowej znajdują się stoiska z branży spożywczej, przemysłowej oraz usługowej. Klienci mogą zaopatrzyć się tu w artykuły spożywcze, takie jak: mięso i wędliny, owoce, warzywa, nabiał, wszelkiego rodzaju pieczywo oraz wypieki cukiernicze, artykuły chemiczne, kosmetyki, sprzęt gospodarstwa domowego itd. W hali każdy klient znajdzie coś dla siebie - odzież i pasmanterię, artykuły skórzane, na upominkach skończywszy… Hala Targowa to także miejsce, w którym odbywają się czasowe kiermasze tematyczne.

Dla zainteresowanych otwarciem punktu, proponujemy wiosenne, preferencyjne stawki za wynajem powierzchni.

 

Sprawdź szczegóły promocji 3x1 !

Tel. 24 369 60 12, 797 377 223"

STARA BETONIARNIA

 • PROMOCJA NAJMU LOKALU W HALI TARGOWEJ

VIII Spartakiada Przedszkolaków

W dniu 11 maja br. (piątek) o godz. 10.00 w hali sportowej  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kutnowskiej 7 odbędzie się VIII Spartakiada Przedszkolaków. Po uroczystej prezentacji przedszkoli dzieci rywalizować będą w takich konkurencjach jak: "kangurzy skok", "sokole oko" czy np. "wyścig gąsienic".

Zapraszamy w imieniu organizatora do udziału w imprezie i kibicowania na trybunach.

 • VIII Spartakiada Przedszkolaków

Zapraszamy na Bieg Europejski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie wraz ze Szkolnym Związkiem Sportowym zapraszają miłośników biegania do wzięcia udziału w akcji Polska biega pod nazwą "Bieg Europejski Gostynin 2018". Każdy chętny może wziąć udział w tym wydarzeniu sportowym. 

Impreza odbędzie się 11 maja br. (piątek) o godz. 16.30 na stadionie MOSiR w Gostyninie. Biegać będą osoby dorosłe, młodzież, dzieci oraz pary mama z dzieckiem.

Zapowiada się dobra zabawa sportowa, do udziału w której zapraszamy.

 • Bieg Europejski
 • XX-lecia partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld
 • XX-lecia partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld
 • XX-lecia partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld
 • XX-lecia partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld
 • XX-lecia partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld
 • XX-lecia partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld
 • XX-lecia partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld
 • XX-lecia partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld
 • XX-lecia partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld

Serdecznie zapraszamy

 • harmonogram

Rajd rowerowy "Niepodległa 2018"

Już 19 maja br. rusza o godz. 9.00 spod Zamku Gostynińskiego Rajd rowerowy Niepodległa 2018.

Rajd organizowany jest przez Powiat Gostyniński z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Organizator zapewnia o łatwej, 16 kilometrowej trasie, podczas której zapewnione będą dwie półgodzinne przerwy, zwiedzanie ciekawych miejsc wokół miasta, wspólne ognisko przy Zamku, a także darmową aplikacje - Miejscowy Patriota, rajdowy znaczek, flagę, drobny upominek oraz posiłek.

Bezpłatne zapisy na podstawie karty zgłoszeniowej do 14 maja - Wydział Promocji Powiatu Gostynińskiego, tel. 24 235 33 20, e-mail: promocja@gostynin.powiat.pl

 • Rajd rowerowy

Podsumowanie akcji "Prędkość"

Wczoraj (07.05.) na drogach powiatu gostynińskiego policjanci przeprowadzili akcję pod kryptonimem „Prędkość”. Wzmożone działania miały na celu kontrolę przestrzegania przez kierujących przepisów ruchu drogowego, a w szczególności zwrócenie uwagi na przekraczających dozwoloną prędkość.
Podczas akcji „Prędkość” gostynińscy funkcjonariusze skontrolowali blisko 30 kierujących pojazdami. Mundurowi ujawnili 16 przypadków niestosowania się do ograniczenia prędkości. Dążąc do poprawy bezpieczeństwa, policjanci będą cyklicznie powtarzać tego typu akcje, ponieważ nadmierna prędkość jest nadal najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych.
Niestety w trakcie trwających działań na terenie Gostynina doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-letni kierujący VW wyjeżdżając z parkingu sklepu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z kierującym motocyklem . Siła uderzenia była tak duża, że motocyklista uderzył w pobliskie drzewo. 23-letni mieszkaniec powiatu płockiego z obrażeniami kręgosłupa został przewieziony do szpitala. Obaj kierujący był trzeźwi. Szczegółowe okoliczności i przyczyny tego zdarzenia wyjaśniać będą gostynińscy policjanci.
W trosce o bezpieczeństwo podróżujących policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominamy również jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem, czyli w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • KPP w Gostyninie

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek rozpoczął się spotkaniem autorskim z nastoletnią płocczanką Polą Zołoteńko - autorką książki pt" Gang Laptopa". Do współpracy, zostały zaproszone także biblioteki szkolne, gdzie odbyły się spotkania gościa z młodzieżą. Uśmiech zagościł na twarzach wszystkich, a Bibliotece pozostał ,,Gang Laptopa" z pamiątkowym wpisem Poli Zołoteńko.

 

Źródło: http://mbpgostynin.pl/index.php/gostyninski-klub-poetycki3/320-spotkanie-z-pola-zolotenko

 • Spotkanie autorskie
 • Spotkanie autorskie
 • Spotkanie autorskie
 • Spotkanie autorskie

Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie ogłasza rekrutację !

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte szkoły 16-17 maja 2018 r. godz. 17.00.

 • Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie ogłasza rekrutację !

Ciocia Jadzia i inni podczas spotkania z Elizą Piotrowską

Niezwykle ciepłe, radosne i pouczające spotkanie z autorką bajek dla dzieci odbyło się dzisiaj w Miejskim Centrum Kultury.

Eliza Piotrowska, bo to o niej mowa przyleciała do naszego miasta aż z Brazylii.

Spotkanie zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie w MCK, zostało otwarte przez pracownika biblioteki Wiolettę Jankowską.

Następnie głos zabrała Eliza Piotrowska, która opowiedziała uczniom klas I i II ze Szkoły Podstawowej nr 1 o swoich książkach, szczególnie skupiając się na przygodach Cioci Jadzi – głównej bohaterki serii. Jak się potem przyznała pani Eliza, to ona jest Ciocią Jadzią. W książce występuje też jej bratanica Oliwia oraz "podejrzani znajomi", a także cała gromada zwierząt.

Ciocia Jadzia jest zawsze zadowolona, ma też niekonwencjonalne pomysły, a jej sposób na nowe potrawy polega najpierw na wymyśleniu nazwy a potem dania do tego. Jak się okazuje z ciocią Jadzią wszystko jest ciekawe, zabawne i pouczające, nawet oglądanie telewizji, wyprawa do kina czy najzywklejszy spacer.

Pod koniec spotkania dzieci zadawały pisarce pytania, m.in.: o to od kiedy rozpoczęła pisanie, czy w Brazylii w której mieszka są inne zwyczaje niż w Polsce, dlaczego tak dużo pisze? I wiele innych. Pani Eliza z wielką chęcią odpowiadała na zadawane pytania.

 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską
 • Spotkanie z Elizą Piotrowską

Możliwe burze z gradem

 • Możliwe burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu do 10 mm, lokalnie do około 20 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami opady gradu.

Nabór do najmłodszej drużyny piłkarskiej

Zarząd MKS "Mazur" Gostynin ogłasza nabór do najmłodszej drużyny piłkarskiej. Zaprasza chłopców z rocznika 2011 i młodszych, Pierwsze zajęcia odbędą się na boisku "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 w  dniu18 maja br. (piątek) o godz. 15.00. Zajęcia poprowadzi p. Przemysław Woźniak. Tel. 511 118 425.

Organizator prosi o zabranie stroju sportowego.

 • Nabór do najmłodszej drużyny Mazura

Jubileusz XX-lecia partnerstwa miast Gostynin-Langenfeld

Bardzo ważny dla historii naszego miasta jest maj 2018 roku. 3 maja Paweł Kalinowski Burmistrz Miasta Gostynina, zainaugurował Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zaś 5 maja rozpoczął obchody 20-lecia partnerstwa miast Gostynin–Langenfeld. Na uroczystości jubileuszowe do naszego miasta przyjechała delegacja z zaprzyjaźnionej jednostki samorządowej w składzie: Frank Schneider – Burmistrz Miasta, Armin Mueller – Sekretarz Miasta, Uwe Augustin i Gernd Geuss – członkowie Komitetu Partnerstwa Miasta Langenfeld.

Istnienie partnerstwa pomiędzy Gostyninem i Langenfeldem ma znamienną wartość dla mieszkańców Gostynina. Poza znaczeniem politycznym, jego wymowę determinuje przede wszystkim kontekst społeczny. Dzięki działaniom w ramach umowy partnerskiej urzeczywistniła się bowiem idea pojednania i pokoju między członkami konkretnych społeczności – polskiej i niemieckiej, gostynińskiej i langenfeldzkiej.

W wielowiekowej historii Gostynina społeczność niemiecka odegrała znaczącą rolę. Pierwsi osadnicy niemieccy pojawili się w naszym mieście na początku XIX wieku, kiedy to Gostynin został objęty rządowym programem uprzemysłowienia. Dzięki obecności niemieckich rzemieślników i kupców w szybkim tempie stał się ważnym ośrodkiem handlowym naszego regionu. Niemiecka ludność wpływała na architekturę miasta, wystawiając warsztaty tkackie, zabudowania gospodarskie, domy i folusze. Także w okolicznych wsiach zaczęli zamieszkiwać niemieccy rolnicy, przekształcając lasy w tereny rolnicze. Klimat miasta kształtowała zgodnie obok Żydów i Rosjan mniejszość niemiecka, gdyż Gostynin przyjął pod swój dach ewangelików, katolików i wyznawców mojżeszowych. Bez uwzględnienia tych kulturowych korzeni bezowocne staje się poszukiwanie naszej obecnej tożsamości lokalnej. Mówiąc o przedwojennej historii Gostynina należy wspomnieć nazwiska zasłużonych obywateli, jak pastor Filip Schmidt, czy znamienitych niemieckich rodów, które pozostawiły po sobie wspaniałe obiekty, dziś siedziby gostynińskich instytucji. W dawnym pałacu Higersbergerów mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w pałacu rodziny Luttichau Szkoła Podstawowa w Lucieniu, a w dworku rodziny Fitzke Państwowy Dom Dziecka Bratoszewo. Trwałym śladem spuścizny kulturowej i miejscem szczególnie ważnym dla historii Niemców w Gostyninie jest zamek gostyniński. To bowiem historyczne miejsce stanowiło przez 120 lat kolebkę ich życia religijnego. Odbudowany z ruin gmach pełnił w latach 1825-1945 funkcję zboru ewangelickiego dla mieszkającej na ziemi gostynińskiej ludności niemieckiej.

Historia Europy w latach 1939-1945 i okupacja faszystowska wywarły ogromne piętno na wszystkich mieszkających tu obok siebie ludziach. Po 1945 roku niemal cała społeczność niemiecka musiała opuścić nasze miasto bezpowrotnie, tracą swoją „małą ojczyznę”. Większość przesiedlonych trafiła do utworzonego z kilku wsi miasta Langenfeld, wówczas nowej i obcej dla nich przestrzeni, miejsca, z którym nie od razu potrafili się utożsamić. Pod koniec lat 80-tych dawni mieszkańcy Gostynina z Langenfeld przyjechali do naszego miasta, aby spotkać się z władzami i podjąć próbę wyzwolenia się spod wojennych i powojennych przeżyć, ciężarów i uprzedzeń. Wyszli z opartą o emocjonalną przynależność do Gostynina inicjatywą utworzenia partnerstwa miast, co zostało natychmiast przyjęte przez gostynińskich włodarzy. W ten sposób zaczęto wspólnie tworzyć współczesną historię o wymiarze europejskim, w imię wzajemnego zrozumienia i uznania. Zawarte jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej partnerstwo było danym w Gostyninie sygnałem zjednoczenia Europy i wkładem w budowanie pozytywnych relacji polsko-niemieckich.

Podpisanie w 1998 roku umowy partnerskiej było wydarzeniem znamiennym. Zapoczątkowana współpraca na szczeblu samorządowym szybko przybrała wymiar nie tylko polityczny, ale przede wszystkim zdeterminowała kontekst społeczny. W ciągu tych 20. lat zostało podjętych i zrealizowanych wiele wspólnych projektów, z których jako mieszkańcy Gostynina możemy mieć dziś satysfakcję. Współpraca rozłożyła punkty ciężkości, obejmując swym zasięgiem wszystkie dziedziny życia społecznego. Stała się istotą działalności klubów sportowych, środowisk artystycznych, a także instytucji – straży pożarnych, szpitali, placówek edukacyjnych i kulturalnych oraz rodzimych przedsiębiorców. Odbywały się regularne wizyty i rewizyty przedstawicieli tych środowisk w obu miastach. Zacieśnione poprzez wzajemne kontakty relacje bardzo zbliżyły do siebie mieszkańców obu naszych miast, tworząc żywy pomost międzynarodowy. Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że zbudowana w ten sposób więź, na trwałe połączyła nasze społeczności. Przez te lata zbliżyliśmy się do siebie nie tylko gospodarczo, czy społecznie, ale przede wszystkim w wymiarze ludzkim. Partnerstwo przyczyniło się do tego, że mieszkańcy naszych miast, ludzie o różnej kulturze i sposobie życia, podejmując wspólne działania i wzajemnie się szanując, wyszli sobie naprzeciw, lepiej się poznali i zrozumieli.

Partnerstwo rozkwita obecnie przede wszystkim wśród młodzieży. Młodzi ludzie z Gostynina i Langenfeld podjęli się zbliżenia, realizując już nie tylko zwykłe wymiany szkolne, ale także projekty, podczas których szukają wspólnego języka w mówieniu o najtrudniejszej historii z lat 1939–1945 i jednego kierunku jej interpretowania. Jest to rzecz bardzo trudna, wymaga bowiem radykalnej rewizji w ocenie minionych faktów i spojrzenia na ich bieg w sposób obiektywny. Dziś młodzież z gostynińskich i langenfeldzkich szkół, przełamując wrogość, uprzedzenia i nietolerancję, tworzy wspólną historię Europy w imię wartości i uznania. To właśnie młodzież jest motorem dalszego zacieśniania partnerskich stosunków. Wszystko to sprawia, że udało nam się włączyć do partnerstwa tych, do których należy jego przyszłość. Z dużą dozą entuzjazmu można spoglądać więc w kolejne lata naszej współpracy i trwałego pokojowego współistnienia w zjednoczonej Europie.

Burmistrz Paweł Kalinowski podziękował włodarzom miasta Langenfeld za 20 lat partnerskich stosunków z Gostyninem. Urząd Miasta Langenfeld przez wszystkie te lata aktywnie włączał się we wszystkie inicjatywy, finansowo pomagał realizować projekty, wspierał nasze potrzeby. Dzięki temu Gostynin i Langenfeld tworzą obecnie trwałe i silne partnerstwo miast, można stwierdzić, że są dziś starym dobrym samorządowym małżeństwem. Złożył w imieniu wszystkich mieszkańców Gostynina serdeczne podziękowania na ręce Franka Schneidera – Burmistrza Miasta Langenfeld, który niezmiennie od 20 lat, początkowo jako Sekretarz, a obecnie jako Burmistrz Miasta Langenfeld, jest ambasadorem Gostynina w Langenfeld i wielkim orędownikiem polskości w Niemczech. Przez wszystkie lata współpracy osobiście nadzorował realizowane w ramach partnerstwa projekty, skrupulatnie przygotowywał sprawozdania i prowadził spotkania robocze.

Na pamiątkę 20-lecia partnerstwa Paweł Kalinowski przekazał Burmistrzowi Miasta Langenfeld namalowany podczas odbywających się w naszym mieście warsztatów plastycznych obraz. Przedstawia on symbol Gostynina – ratusz miejski. Burmistrzowie obu miast złożyli deklarację kontynuowania w kolejnych latach współpracy w ramach podpisanej w 1998 roku umowy dla dobra wszystkich mieszkańców Gostynina i Langenfeld.

 

Foto UMG i MCK

 • Gostynin - Langenfeld
 • Gostynin - Langenfeld
 • Gostynin - Langenfeld
 • Gostynin - Langenfeld
 • Gostynin - Langenfeld
 • Gostynin - Langenfeld
 • Gostynin - Langenfeld
 • Gostynin - Langenfeld
 • Gostynin - Langenfeld

Uczeń SP 3 nagrodzony

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Hubert Asakowski, uczeń klasy VII c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, zajął III miejsce w kategorii zdjęcia w Konkursie „Płock – miasto przyszłości”. Opiekunem był p. Mariusz Gajewski.
Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku pod patronatem honorowym Muzeum Mazowieckiego. Gratulujemy sukcesu!

 • Dyplom dla nagrodzonego ucznia SP 3

Przypomnienie o obowiązującej opłacie

Przypominamy Państwu o obowiązującej opłacie za sprzedaż napojów alkoholowych, którą należy uiścić do 30 maja 2018r.

 • Ogłoszenie

Oferty w trybie tzw. małego grantu

W dniach 30.04-10.05.2018 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęły, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3 oferty na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa:


1. oferta z dnia 30.04.2018r. Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki z siedz. W Warszawie ul. Jasna 22, "Organizacja wyjazdu krajoznawczego-integracyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących z terenu miasta Gostynina"


2. oferta z dnia 07.05.2018r. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedz. w Płocku ul. Otolińska 6, "Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla emerytów, rencistów i inwalidów z terenu miasta Gostynina"


3. oferta z dnia 10.05.2018r. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddz. Gostynin ul. Wojska Polskiego 17a, " Wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Poznajemy dziedzictwo narodowe"

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy oferty zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl. W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do 18 maja 2018 r. do godziny 12.00 wyłącznie na adres e-mail: promocja@gostynin.pl. na załączonym formularzu. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce     nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 10 maja 2018 roku  na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonych w Gostyninie przy ulicach:  Zamkowej i Rynek przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Gostynin                 
mgr Paweł Witold Kalinowski

                                                                                   
Gostynin, dnia 9 maja 2018 r.
   

Poetycko z Buszmanem

W prawdziwej uczcie poetyckiej uczestniczyli gostynińscy poeci oraz zaproszeni goście, w dniu wczorajszym (10 maja br.) w klubokawiarni w Miejskim Centrum Kultury. Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.

Przybyłego do Gostynina gościa Krzysztofa Cezarego Buszmana przedstawiła opiekunka gostynińskiego Klubu Poetyckiego p. Marzena Ligocka. Przypomnijmy, że pan Buszman to znany poeta i autor piosenek, fotografik i podróżnik. Dzieciństwo i młodość spędził w Gdyni, a promotorką poety była Agnieszka Osiecka.

Prowadzący warsztaty zaproponował poetom ćwiczenia wprawiające w pisaniu poezji i stworzenie krótkiego wiersza. Po analizie i odczytaniu utworów nadszedł przez wszystkich oczekiwany moment prezentacji przygotowanych przez poetów wierszy, które poeta analizował i wyrażał swoje zdanie na ich temat. Jak się okazało wśród poetów znalazły się osoby piszące tradycyjne wiersze, ale także poranniki czy utwory w formie modlitewnej. Każdy z piszących otrzymał wskazówki dotyczące dalszego tworzenia.

Na zakończenie spotkania grupa poetycka zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z Krzysztofem Cezarym Buszmanem.

 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie

Z książką na weekend

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mimo ładnej i upalnej pogody można zapewnić sobie miłe spędzenie wolnego czasu z ciekawą książką.

Młodzieży proponujemy książkę pt. "Każdego dnia" autorstwa Dawida Levithana, która opowiada o trudnych wyborach głównego bohatera, który dzieli wyjątkowy los znajdowania się każdego dnia w innej sytuacji.

Dzieciom proponujemy pozycję książkową Kate Pankhurst pt. "Nadzwyczajne wspaniałe kobiety, które zmieniły świat". Jest to książka o kobietach, które na trwałe zapisały się na kartach historii, zmieniając oblicze świata. Trzynaście pasjonujących życiorysów niezwykłych i utalentowanych kobiet. To opowieść o marzeniach, odwadze i determinacji.

Natomiast dorosłym MBP proponuje książkę Pauli Hawkins pt. "Zapisane w wodzie", która opowiada o miasteczku Beckford, pięknym, czasem zapierającym dech w piersi, lecz pełnym zagadek z przeszłości. Przez jego środek przepływa rzeka, która skrywa w sobie nie mniej tajemnic niż ludzie, którzy ją odwiedzają.

 • ksiązki

Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy

Na hali sportowej MOSiR w dniu dzisiejszym odbyła się 8 edycja Spartakiady Przedszkolaków organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W zawodach wystąpiło 7 reprezentacji z następujących przedszkoli:
Miejskie Przedszkole nr 2 z oddziałem integracyjnym, Miejskie Przedszkole nr 4, Miejskie Przedszkole nr 5, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka.

Wszystkie dzieci wzięły udział w konkurencjach sportowo-sprawnościowych, takich jak: kangurzy skok, sokole oko, wyścig herkulesów, wyścig gąsienic, sztafeta piłeczek, czy pogromca przeszkód. Ponad 200 przedszkolaków miało możliwość wykazania się dużą sprawnością fizyczną, przestrzeganiem zasad zdrowej rywalizacji oraz wspaniale się bawić w drużynach.

Atmosfera w czasie imprezy była wspaniała, na twarzach dzieci i rodziców gościł uśmiech i zadowolenie. Na zakończenie przedstawiciele drużyn otrzymali z rąk pana dyrektora Wiesława Adamskiego dyplomy i puchary.  

 

 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy
 • Spartakiada Przedszkolaków odbyła się już po raz ósmy

Bieg Europejski "Polska Biega" 

W piątkowe popołudnie na terenie Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie w ramach akcji Polska Biega odbył się Bieg Europejski. 
Zawodnicy zmierzyli swoje siły w kilku kategoriach wiekowych i na różnych dystansach. Jednak największe emocję wzbudziła kategoria bieg rodzinny, w której udział brały mamy z dziećmi.
Burmistrz Paweł Kalinowski i organizatorzy oprócz dyplomów dla najlepszych zawodników wręczyli również medale i puchary. 

Oto wyniki najlepszych: 
Bieg rodzinny przedszkolaka: członek rodziny + dziecko (200 metrów)
1. Alicja Piętka + mama 
2. Oliwier Piwoni + mama
3. Filip Rybicki + mama
4. Kacper Myszkowski + mama 
5. Karol Krzemiński + mama 
6. Maksymilian Jaśkiewicz + mama 
7. Teresa Rudzińska + mama 
8. Natalia Iwańska + mama 

1000 metrów dziewcząt rocznik 2007-2008
1. Natalia Golus 
2. Patrycja Matuszewska 
3. Julia Michalak 
4. Ada Kraśkiewicz 
5. Kasia Myszkowska 
6. Magda Lewandowska 
7. Julia Smyczyńska 
8. Julia Dobrzyńska 
9. Dominika Morawska 

1000 metrów chłopców rocznik 2005-2006
1. Albert Smyczyński 
2. Patryk Marciniak 
3. Michał Baranowski 

1000 metrów dziewcząt rocznik 2005-2006
1. Natalia Augustyniak 
2. Klaudia Tyszkiewicz 
3. Wiktoria Brzezińska 
4. Oliwia Morawska 
5. Julia Grobelska 
6. Alicja Jędrzejczak 
7. Natalia Kalwasińska 
8. Zuzanna Kosmalska 
9. Sabina Stasiak 
10. Olga Tomkiewicz 

2000 metrów chłopców rocznik 2002-2004
1. Bartłomiej Kapturowski 
2. Adam Kosiński 
3. Grzegorz Marciniak 
4. Adam Migdalski 
5. Michał Reńda 
6. Daniel Bogusiak 
7. Piotr Tomkiewicz 
8. Karol Kieplin 

2000 metrów dziewcząt rocznik 2002-2004
1. Maja Tomczak 
2. Ola Skowrońska 

2000 metrów mężczyzn rocznik 2001 i starsi
1. Andrzej Piętka 
2. Przemysław Dobrzyński 
3. Rafał Marciniak 
4. Adam Grabowski 
5. Przemysław Woźniak 
6. Kamil Życiński 
7. Radosław Rudziński 
8. Piotr Mrówka 
9. Wiesław Adamski 
10. Ronald Rybiński 

2000 metrów kobiet rocznik 2001 i starsze
1. Anna Iwańska 
2. Alicja Matusiak 
3. Agnieszka Perczyńska 
4. Magdalena Dalkowska 
5. Jadwiga Rudzińska 

 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski
 • Bieg Europejski

Przestrzenie Karoliny Boruszewskiej

W piątkowe popołudnie (11 maja 2018r.) miłośnicy sztuki wzięli udział w wystawie malarstwa i rysunku młodej gostynińskiej artystki Karoliny Boruszewskiej, która jest absolwentką I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Wystawa była podsumowaniem 4 lat pracy w Liceum Plastycznym. Zebrani w galerii im. Pawła Tencera, gostynińskiego MCK, goście obejrzeli inspirujące plastyczkę miejsca i ludzi, zapiski z wielu zakątków Polski i nie tylko, zaprezentowane w szkicach i obrazach.

W imieniu burmistrza Pawła Kalinowskiego pogratulowała wystawy Karolinie Boruszewskiej i złożyła życzenia dalszych sukcesów - zastępca burmistrza pani Halina Fijałkowska.

 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej
 • "Przestrzenie" Karoliny Boruszewskiej

Świetne starty naszych rolkarzy w Skawinie

Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team reprezentujący Miasto i Gminę Gostynin wystartowali w minioną sobotę (12.05.2018r.) w VII Wyścigu na Rolkach w Skawinie w ramach XIV Biegu Skawińskiego.
Cykliczna impreza biegowa organizowana od 2002 roku przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przyciągnęła tłumy kibiców i ponad 3000 zawodników. W programie imprezy znajdował się: bieg główny na dystansie 10km, bieg na milę, bieg na rolkach na dystansie 9km oraz biegi i łyżworolki dla dzieci i młodzieży.
Pomimo startującej trzyosobowej drużyny naszego klubu zajęliśmy:
1 miejsce w kategorii K14-19 Adrianna Kafarska - czas 00:17:20;28
2 miejsce w kategorii K14-19 Maja Michalska - czas 00:17:20;28
1 miejsce w kategorii M30-39 Łukasz Flejszer (4 w open na 168 zawodników) - czas 00:15:14;89.
„Zakładaliśmy, że będzie szybko, ciężko i tak było. Trasa z dwoma nawrotami 180 stopniowymi, zwężeniami ulicy, progami, podjazdami wywierała na zawodniku pełną koncentrację od startu do mety... i to upalne słońce!
Założeniem minimalnym było wprowadzenie dziewczyn do pierwszej trójki w kategorii K14-19 i to nam się udało, choć plan na pierwszą trójkę w OPEN Trenera Uks Zwoleń-Team nie został zrealizowany na pocieszenie jest 1 miejsce w kat. M30-39.
A jak było? Po 700 metrach od startu odrywa się czwórka najszybszych speedowców w tempie średnim 42,5km/h, z nieustającymi rwanymi atakami dochodzącymi do blisko 50km/h: Paweł Ciężki, Trener Uks Zwoleń-Team, Bartosz Chojnacki i Mateusz Solga.
Na 4 km od czwórki odpada Trener Uks Zwoleń-Team, aby w tempie średnim 37km/h uciekać przed goniącym 20 osobowym peletonem, nad którym utrzymywał 300 metrową przewagę /w przeliczeniu ok. 36 sekund/.
Ostatecznie przez pięć kilometrów Trener ucieka przed peletonem indywidualnie, walcząc z podjazdami, wiatrem, średniej jakości nawierzchnią, progami, aby dowieźć tylko 12 sek. przewagi tj. 100 metrów.
Do pierwszej trójki w kategorii Open zabrakło 37 sekund … ok. 300m na 9km dystansie.
Pierwsza trójka to: 1 miejsce - Bartosz Chojnacki - od lat długodystansowy mistrz Polski na dystansach 21km i 42km; 2 miejsce - Paweł Ciężki - torowy mistrz Polski na 10000 metrów i długodystansowy wicemistrz Polski na 21km; 3 miejsce - Mateusz Solga - z wieloletnim doświadczeniem rolkarz, który od lat jest w ścisłej czołówce Ulicznych Pucharów Polski i długodystansowych Mistrzostw Polski.
Za tydzień przed zawodnikami sobotni start w Gorlicach w ramach Pucharu Polski oraz niedzielny w Rozłazinie „I etap Pucharu Kaszub”.
Łukasz Flejszer

 

 • Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team
 • Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team
 • Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team
 • Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team
 • Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team
 • Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team
 • Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team
 • Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team
 • Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team
 • Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team
 • Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team

Zapraszamy na debatę ewaluacyjną

Starosta Powiatu Gostynińskiego Tomasz Matuszewski oraz Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu gostynińskiego na debatę ewaluacyjną.
Podczas debaty wspólnie będziemy mogli porozmawiać o stopniu realizacji wniosków zgłoszonych podczas zeszłorocznej debaty powiatowej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. w godz. 13:00-15:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Dmowskiego 13 w Gostyninie.
Podczas debaty omówione zostaną zagadnienia, które zrealizowano na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gostynińskiego, zaprezentowana zostanie aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda.
Serdecznie zapraszamy wszystkim mieszkańców.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

 • ewaluacyjna debata społeczna

Gostynin walczy z używkami

Po udanych dwóch edycjach programu „FreD goes net” przyszedł czas na powtórkę sukcesu, gdyż podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku kolejne młode osoby z Gostynina mają szansę wyjść na prostą dzięki FreD’owi.

W dniu wczorajszym (14 maja) odbyło się spotkanie informacyjne dla osób i instytucji zainteresowanych programem, którego celem było omówienie zasad działania programu, ale i nawiązanie współpracy z instytucjami które w latach ubiegłych jeszcze nie współpracowały w tym zakresie, a które mogą kierować młodzież do programu. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski, Prezes Sądu Rejonowego Anna Ostrowska, Komendant Powiatowy Policji Zbigniew Włodkowski,  dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, kierownik MOPS, dyrektorzy i pedagodzy  szkół, dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pracownicy PCPR w Gostyninie, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji oraz kuratorzy z Sądu Rejonowego w Gostyninie.

FreD to program dla młodych ludzi, którzy zanim zdążą się uzależnić mogą skorzystać z zajęć w ramach których mogą porozmawiać ze specjalistami o różnych aspektach swojego dotychczasowego modelu używania. Przede wszystkim adresowany jest on do młodzieży, która eksperymentuje z alkoholem, narkotykami, dopalaczami lub będąc pod ich wpływem albo w ich posiadaniu weszła w kolizję z prawem. Celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu. W latach ubiegłych FreD pomógł młodym ludziom poszerzyć wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych czy alkoholu, ale też pozwolił krytycznie spojrzeć na własne używanie ww. środków.

Udział w warsztatach grupowych przyczynia się do dokonania refleksji nad swoim dotychczasowym postępowaniem i w konsekwencji prowadzi do jego zmiany. To darmowy i anonimowy program dla młodzieży, która w różnych okolicznościach została przyłapana na używaniu substancji psychoaktywnych.

Realizatorami programu „Fred goes net” jest Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy, którzy zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów, wieloletnich pracowników Monaru w Płocku. „Fred goes net” jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego i w całości finansowany przez miasto, a realizatorzy zostali wyłonieni w drodze konkursu.

 

Jeżeli czujesz, że ten program się dla Ciebie lub Twojego dziecka możesz skontaktować się z realizatorami programu pod nr tel. 530 606 742 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00). Dla zainteresowanych szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.fredwgostyninie.kiip.eu

 

 • _DSC0375.JPG
 • _DSC0377.JPG
 • _DSC0378.JPG
 • _DSC0380.JPG
 • _DSC0382.JPG
 • _DSC0383.JPG
 • _DSC0384.JPG
 • _DSC0385.JPG
 • _DSC0386.JPG
 • _DSC0387.JPG
 • 201805150823-1.jpg
 • 201805150823-2.jpg
 • 201805150823-3.jpg

Uwaga. Intensywne opady deszczu.

 • Uwaga. Intensywne opady deszczu.
 • Uwaga. Intensywne opady deszczu.

MOPS zaprasza na Dzień Rodziny

Tegoroczny Dzień Rodziny, który odbędzie się 25 maja o godz. 15.00-18.00 będzie obfitował w wiele atrakcji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Punktami opieki nad dziećmi do lat 3 Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina przygotował program animacyjno-naukowy w wykonaniu Zakątka Odkrywców , w którym odbędzie się pokaz baniek mydlanych, pokaz kuglarstwa, eksperymenty i wiele innych. Ponadto dzieci będą mogły pomalować sobie buźki, uczesać się w kąciku fryzjerskim. W tym dniu zagości na placu przed Starą Betoniarnią Policja i Straż Pożarna.

W imieniu organizatora zapraszamy na tę wyjątkową rodzinną imprezę, bo na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

 • Plakat dzień rodziny

Spotkanie na ul. Kopernika

W dniu wczorajszym (15 maja br.) burmistrz Paweł Kalinowski spotkał się z mieszkańcami ulicy Kopernika, aby porozmawiać o naprawach nawierzchni w tym miejscu.

Mieszkańcy zadawali pytania dotyczące stanu nawierzchni bitumicznej i betonowej. Ponadto wyrażali opinię aby wykonać nawierzchnię bitumiczną tylko na odcinku końcowym ul. Kopernika czyli tam gdzie tej nawierzchni nie ma, stwierdzono także aby nie zmieniać nawierzchni asfaltowej. Poruszano też tematy kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Marcinkowskiego, poprawy stanu dróg o nawierzchni gruntowej, utrzymania terenów zielonych, miejsc parkingowych w obrębie Rynku i utworzenia płatnych miejsc postojowych oraz dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania.
 

 • Spotkanie z mieszkańcami
 • Spotkanie z mieszkańcami
 • Spotkanie z mieszkańcami
 • Spotkanie z mieszkańcami
 • Spotkanie z mieszkańcami
 • Spotkanie z mieszkańcami
 • Spotkanie z mieszkańcami
 • Spotkanie z mieszkańcami
 • Spotkanie z mieszkańcami
 • Spotkanie z mieszkańcami

Wewnętrzny przegląd recytatorski "Moja Ojczyzna - Polska"

W dniu 14 maja odbył się w Przedszkolu nr 2 z Oddziałem Integracyjnym Wewnętrzny Przegląd Recytatorski pt. "Moja Ojczyzna - Polska". Na tę uroczystość przybyła nasza lokalna poetka Pani Urszula Pieniążek oraz Pani Kamila Ostrowska bibliotekarz  pracujący w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gostyninie. W przeglądzie wzięły udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Ponadto każda grupa zaśpiewała piosenkę.  Celem przeglądu było rozwijanie umiejętności recytatorskich dzieci oraz pielęgnowanie postaw patriotycznych ze względu na tegoroczną rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Na koniec laureaci przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

 • Przegląd recytatorski w Przedszkolu nr 2
 • Przegląd recytatorski w Przedszkolu nr 2
 • Przegląd recytatorski w Przedszkolu nr 2
 • Przegląd recytatorski w Przedszkolu nr 2
 • Przegląd recytatorski w Przedszkolu nr 2
 • Przegląd recytatorski w Przedszkolu nr 2
 • Przegląd recytatorski w Przedszkolu nr 2
 • Przegląd recytatorski w Przedszkolu nr 2
 • Przegląd recytatorski w Przedszkolu nr 2
 • Przegląd recytatorski w Przedszkolu nr 2

Ostrzeżenia meteorologiczne. Opady deszczu i burze.

 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne

Remis w bardzo ważnym meczu

W 24 kolejce IV Ligi Mazowieckiej w bardzo ważnym meczu z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie Bugiem Wyszków Mazur zremisował 1:1. Nadal przewaga gostynińskiego zespołu wynosi 8 punktów.

Mecz rozpoczął się od przewagi Mazura. W pierwszych minutach przewaga po stronie podopiecznych trenera Waldemara Figurskiego widoczna była po strzałach Jarosława Kułagi i Mateusza Ostrowskiego. Jedyna bramka w tej połowie padła w 29 minucie, po rzucie rożnym piłka wróciła na bok boiska, skąd dośrodkował ją ponownie Jakub Kustra i strzałem głową akcję wykończył Arkadiusz Majchrzak. Do przerwy wynik brzmiał 1:0 dla Mazura.

Bug Wyszków wyrównał po akcji w 66 minucie, po dośrodkowaniu piłka spadła w pole bramkowe Mazura. Bramkarz Hubert Borowy próbował ją wybić, jednak zderzył się z jednym z obrońców i piłka wróciła do pomocnika gospodarzy Artura Zabłockiego, który wbił ją do niemal pustej bramki.

W końcówce mimo wielu prób, Mazur nie potrafił strzelić drugiego gola i bardzo ważny mecz w walce o utrzymanie zakończył się remisem.

SKRÓT MECZU: https://www.youtube.com/watch?v=9xebmqDHcFs&feature=youtu.be

W tabeli nadal 13 miejsce i przewaga 8 punktów nad Bugiem. Kolejny mecz Mazura to spotkanie na własnym boisku w sobotę, 19 maja 2018 r. o godz. 16:00 z Wisłą II Płock.

Bug Wyszków – Mazur Gostynin 1:1

Bramki: 58' Artur Zabłocki - 29' Arkadiusz Majchrzak

Bug: Jakub Rutkowski – Edgar Lech (70' Szymon Andrzejewski), Jakub Wolniewicz, Szymon Andrzejewski, Łukasz Szymański (46' Szymon Modzelan), Łukasz Kowalczyk, Jakub Rejnuś (46' Błażej Rejnuś), Łukasz Łada, Karol Rosa (46' Artur Zabłocki), Nico Wouters, Robert Nogaj; trener: Łukasz Stasiuk

Mazur: Hubert Borowy – Michał Matecki, Arkadiusz Majchrzak, Piotr Dutkiewicz, Łukasz Kiełbasa – Jarosław Kułaga (83' Patryk Matusiak), Mateusz Ostrowski (83' Eryk Przybylski), Bartłomiej Dębicki, Bartosz Wiśniewski (71' Damian Skumórski) – Rafał Wilamowski (70' Bartosz Komorowski), Jakub Kustra; trener: Waldemar Figurski

Żółte kartki: Kopacz, Łada - Kiełbasa

Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/

 • Mazur zremisował
 • Mazur zremisował
 • Mazur zremisował
 • Mazur zremisował
 • Tabela

Mecz Mazura z Wisłą II Płock

Zapraszamy na mecz piłki nożnej o mistrzostwo IV Ligi pomiędzy MKS Mazur Gostynin a Wisłą II Płock, który odbędzie się 19 maja br. (sobota) o godz. 16.00 na stadionie MOSiR przy ul. Sportowej.

 • herb Gostynina

Wyniki konkursu „Aktywna tablica”

Ponad 6 mln zł trafi do mazowieckich szkół na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił listę placówek zakwalifikowanych do przekazania wsparcia finansowego.

Mazowiecki Kurator Oświaty, na podstawie Porozumienia z 25 sierpnia 2017 r. z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało 208 organów prowadzących dla 446 szkół na ogólną kwotę 6 217 104 mln zł.

Wśród szkół z przyznanym wsparciem finansowym znalazły się dwie gostynińskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte i Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV.

Wykaz placówek znajduje się pod linkiem:

https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/35990,Wyniki-konkursu-Aktywna-tablica.html

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Zapraszamy 5-6 latki do udziału w konkursie plastycznym na HASŁO i PLAKAT promujący akcję "Posprzątaj po swoim psie"

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo w Regulaminie. 

 • konkurs plastyczny

Kondolencje

 • Kondolencje

Wędkarskie atrakcje na Dzień Dziecka

Zapraszamy wszystkie dzieci do lat 14, w imieniu Kola Wędkarskiego 107 Elgo Gostynin na Dzień Dziecka organizowany 2 czerwca br. (sobota) na Zalewie Piechota. Podczas imprezy oprócz zawodów wędkarskich zorganizowane będą konkursy z wiedzy o środowisku i ognisko.

 

Foto źródło: http://www.pzw.org.pl/bojszowy/wiadomosci/97224/60/wedkarski_dzien_dziecka_2014r

 • Dzień Dziecka z Kołem Wędkarskim 107 Elgo

Repertuar kina "Siemowit"

Już od dzisiaj w kinie "Siemowit" nowy repertuar, na który chcemy Państwa zaprosić. Będzie można obejrzeć takie filmy jak: "Wielka wyprawa Oskara", "Niewidzialne", "Kaczki z gęsiej paczki", "Czarna pantera",  Filmy te należą fo takich gatunków jak: film familijny, dramat, animacja i fantastyka. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy do skorzystania z oferty kina.

 • Repertuar kina "Siemowit"

Święto strażaków

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Gostyninie w piątek (18 maja br.) na placu przed Komendą Powiatową PSP. Na uroczystość przybyli m.in. przedstawiciele władz miast, powiatu, gmin, a także jednostek z terenu powiatu gostynińskiego.

Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odegraniu hymnu. Następnie wręczone zostały wyróżnienia i odznaczenia:

Brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę odznaczono: Arkadiusza Matusiaka, Łukasza Wypycha i Marcina Zielińskiego.

Srebrną odznaką "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej" odznaczony został Andrzej Ledzion, a brązową: Piotr Nowatkowski, Michał Spychalski oraz Konrad Zaręba.

Odznaczeni brązowymi medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostali: Daniel Garstka, Andrzej Wasiak, Mateusz Szymański.

Natomiast nagrody finansowe otrzymali: ogn. Waldemar Dymowski, st. ogn. Arkadiusz Frątczak, mł. ogn. Gabriel Szac.

Na wyższe stopnie służbowe otrzymali awanse:
- st. kpt. Robetr Skowroński stopień - młodszego brygadiera
- mł. kpt.Tomasz Borkowski stopień - kapitana
- mł. kpt.Piotr Cepielik stopień - kapitana
- mł. asp. Łukasz Wypych stopień - aspiranta
- ogn. Paweł Strzelecki stopień - starszego ogniomistrza
- mł. ogn. Paweł Deręgowski, Waldemar Dymowski stopień - ogniomistrza
- st. sek. Paweł Dolak, Piotr Pospieszyński stopień - młodszego ogniomistrza
- sek. Kamil Nowacki, Piotr Pędzikowski, Mateusz Tomczak stopień starszego sekcyjnego.

"Złotym Krzyżem Zasługi" odznaczony został mł. bryg. Mariusz Ostrowski, a srebrną odznaką "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej" mł. bryg. Robert Skowroński (wyróżnienia zostaną wręczone na Wojewódzkich obchodach Strażaka w Warszawie).

Na emeryturę odeszli: bryg. Dariusz Ostrowski, asp. szt. Sławomir Bugdał, aps. szt. Piotr Wróblewski.

Podczas wystapień zaproszonych gości głos zabrał m.in. burmistrz Paweł Kalinowski, który powiedział: - W obecnych czasach strażacy są szczególnie narażeni na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Trudności te powodują, że praca stawia przed Wami coraz większe wyzwania i wymaga wykazania się odpowiedzialnością, odwagą, skutecznością, wiedzą i profesjonalizmem".

 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków
 • Święto strażaków

Działo się w SP 3

Recytatorskie potyczki

"Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium"

...Pod takim hasłem odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży "Pięknie być człowiekiem" organizowanego po raz kolejny przez Książnicę Płocką.

Tegoroczny konkurs poświęcony był literaturze mającej przypominać dzieciom i młodzieży ważne dla naszego narodu i państwa wydarzenie, czyli odzyskanie przez Polskę, po ponad 123 latach niewoli – niepodległości.

Konkurs nawiązywał do tego ważnego faktu, tym bardziej, że rok 2018 uznano Rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Niełatwa tematyka zmagań mimo wszystko przyciągnęła licznych uczestników oraz ich bliskich podziwiających talent najlepszych recytatorów, wybranych w potyczkach szkolnych naszego rejonu.

W grupie wiekowej kl. I-III – I miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 Bartosz Lewandowski z kl. IIIa, którego opiekunem jest pani E. Garmada, a wyróżnienie otrzymała uczennica klasy IIIc – Malwina Komorowska, której opiekunem jest p. A. Krajewska.

W kategorii wiekowej kl. IV-VII, III miejsce zajęła uczennica kl. VIIb – Nela Boratowska, którą przygotowała p. Katarzyna Majewska.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów, a Bartkowi Lewandowskiemu wygranej w etapie wojewódzkim konkursu!

Katarzyna Majewska

 • Recytatorskie potyczki
 • Recytatorskie potyczki
 • Recytatorskie potyczki
 • Recytatorskie potyczki

Tenis stołowy

13 maja 2018r. (niedziela) w Grodzisku Mazowieckim został rozegrany Finał Wojewódzki XX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym. Do zawodów przystąpiły najlepsze zespoły wyłonione drogą eliminacji z zawodów rejonowych. Turniej był rozgrywany systemem grupowo-pucharowym. Piąte miejsce zarówno wśród dziewcząt i chłopców zajęli tenisiści stołowi z Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Chłopcy grali w składzie: Aleks Stasiński, Bartosz Naczmański. Ogromną niespodziankę sprawiły dziewczęta, które były najmłodszą (3 klasa) drużyną turnieju. Swoją postawą i umiejętnościami potrafiły wygrać z dziewczętami klas piątych czy szóstych.

Gratulacje dla dziewcząt i chłopców!

Arkadiusz Rutowski

 • Tenis stołowy
 • Tenis stołowy
 • Tenis stołowy
 • Tenis stołowy
 • Tenis stołowy
 • Tenis stołowy

Dla każdego coś miłego

Zbiór wierszyków, co rym mają. Może Ci się spodobają?”

Z okazji "Dnia Dziecka" oraz "Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom" już po raz piąty biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie - wraz z oddziałami gimnazjalnymi wydała tomik z wierszykami dla dzieci. Książeczki przekazane zostały do Przedszkola nr 2 i nr 4 w Gostyninie oraz do oddziałów wczesnoszkolnych SP 3. Jak co roku wręczono je także nauczycielom oraz pracownikom naszego gimnazjum, aby wspólnie ze swoimi dziećmi mogli uczestniczyć w dorocznym święcie propagowania czytelnictwa.

Autorami zawartych w tomiku wierszy są: Nela Boratowska, Laura Kaźmierkiewicz, Kinga Zembowicz, Natalia Panek, Zuzanna Róg, Karolina Giętka, Łucja Kaczmarek, Jakub Czarnecki, Łukasz Werner, Hubert Werner, p. Teresa Zarzycka i p. Dorota Augustyniak. Tekstom towarzyszą kolorowe ilustracje wykonane przez: Julię Modrzejewską, Jin Jin Chen, Filipa Zarębę, Kingę Zembowicz, Amelię Mazurkiewicz, Alicję Gołaś, Natalię Panek, Zuzannę Róg, Igora Bryłkę, Weronikę Łuczak, Łukasza Wernera, Huberta Wernera i Martynę Gołaś (absolwentkę).

 • Tomik poezji
 • Tomik poezji
 • Tomik poezji
 • Tomik poezji
 • Tomik poezji
 • Tomik poezji

Zawody Lekkoatletyczne

Kolejny doskonały występ odnotowały lekkoatletki z gostynińskiej „Trójki” zdobywając komplet medali podczas zawodów rejonowych na Stadionie Miejskim w Płocku. Klaudia Jastrzębska w biegu na 100 m zdobyła złoty medal ustanawiając swój nowy rekord życiowy 12,50 s! W tej samej konkurencji nasza druga sprinterka Zosia Kotfasińska była trzecia. Natomiast Ola Pasikowska pchnęła kulą na odległość 9.46 m (rekord życiowy), co dało jej drugie miejsce i srebrny medal.

Brawo dziewczęta! Gratulujemy doskonałego występu i nowych rekordów życiowych. Jesteśmy z Was dumni.

Tomasz Kujawa

 • Zawody lekkoatletyczne
 • Zawody lekkoatletyczne
 • Zawody lekkoatletyczne
 • Zawody lekkoatletyczne
 • Zawody lekkoatletyczne

Liga lekkoatletyczna

Bardzo dobry start odnotowały DZIEWCZĘTA TRÓJKI podczas startu w lidze lekkoatletycznej zamykające sezon zawodów powiatowych rocznika 2002/2004, które przeprowadzone zostały 10 maja na stadionie MOSiR w Gostyninie.

Złoty medal wywalczyły w biegu: - na 100 m Zosia Kotfasińska; na 400 m Klaudia Jastrzębska; sztafetowym 4×100 m biegnąc w składzie: Sandra Figiel, Zosia Kotfasińska, Alicja Fuz, Klaudia Jastrzębska.

Srebrny medal wywalczyły: w pchnięciu kulą Ola Pasikowska; w biegu na 400 m Natalia Szewczyk.

Brązowy medal mimo kontuzji stopy wywalczyła w biegu na 100 m Sandra Figiel. Drużynowo dziewczęta zostały sklasyfikowane na drugim miejscu. Składamy gratulacje dla wszystkich dziewcząt naszej szkoły za udział w zawodach i serducho włożone podczas startów.

Tomasz Kujawa

 • Zawody lekkoatletyczne
 • Zawody lekkoatletyczne
 • Zawody lekkoatletyczne