Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zmiana organizacji ruchu w ul. Łąkowej, Zielonej i Krasickiego

Burmistrz Miasta Gostynina, informuje, że opracowany został projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych: ul. Łąkowej, ul. Zielonej i ul. Ignacego Krasickiego.

W związku z powyższym na w/w ulicach wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu polegająca na usunięciu wszystkich znaków A-11a „Próg zwalniający” służących oznakowaniu progów zwalniających”.

Ponadto w obrębie skrzyżowań ul. Zielonej z ul. Ignacego Krasickiego i ul. Łąkową usunięte zostaną znaki A-7 „Ustąp pierwszeństwa” i D-1 „Droga z pierwszeństwem” oraz D-2 „ Koniec drogi z pierwszeństwem” przez co skrzyżowania te będą skrzyżowaniami dróg równorzędnych.

Zmiana organizacji ruchu dotyczy strefy ograniczonej prędkości do 20 km/h na w/w ulicach i jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych § 31 ust. 2 (J. t. Dz. U. z 2019r , poz. 454 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Skrzyżowania ul. Łąkowej, ul. Zielonej i ul. Ignacego Krasickiego z ul. Ziejkową pozostają bez zmian.

W związku z planowanymi zmianami proszę o zachowanie szczególnej ostrożności wszystkich uczestników ruchu drogowego w w/w obszarze.

  • Zmiana organizacji ruchu
  • Zmiana organizacji ruchu
  • Zmiana organizacji ruchu
  • Zmiana organizacji ruchu

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Oświadczenie PEC