Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dotycząca wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 16 listopada 2017 roku o godzinie 11:00 w sali nr 216 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- nieruchomości oznaczonej nr 3247/8 o pow. 30 m. kw., zabudowanej garażem Nr 28 o pow. zabudowy 21 m kw położonej w Gostyninie przy ul. Józefa Ozdowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest Księga Wieczysta PL1G/00020047/3 zakończył się wynikiem pozytywnym

Cena wywoławcza wynosiła 10.000,00 zł.

Do uczestnictwa w przetargu zostały dopuszczone następujące osoby:

Wacława Ołdak;

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Najwyższa cena zaoferowana podczas przetargu za którą sprzedano nieruchomość wynosi – 10.100,00 zł. + 23% VAT tj. łącznie: 12.423,00 zł.

Nabywcami nieruchomościami została:

Wacława Ołdak

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

Gostynin, dnia 17.11.2017 r.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 17.11.2017 r do 24.11.2017 r.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt