Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Oferty w trybie tzw. małego grantu

W dniach 30.04-10.05.2018 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęły, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3 oferty na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa:


1. oferta z dnia 30.04.2018r. Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki z siedz. W Warszawie ul. Jasna 22, "Organizacja wyjazdu krajoznawczego-integracyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących z terenu miasta Gostynina"


2. oferta z dnia 07.05.2018r. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedz. w Płocku ul. Otolińska 6, "Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla emerytów, rencistów i inwalidów z terenu miasta Gostynina"


3. oferta z dnia 10.05.2018r. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddz. Gostynin ul. Wojska Polskiego 17a, " Wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Poznajemy dziedzictwo narodowe"

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy oferty zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl. W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do 18 maja 2018 r. do godziny 12.00 wyłącznie na adres e-mail: promocja@gostynin.pl. na załączonym formularzu. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt