Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Debata ewaluacyjna w powiecie gostynińskim

23 maja w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się debata ewaluacyjna, której celem była ocena osiągniętych rezultatów i zakresu realizacji wniosków sformułowanych przez mieszkańców podczas zeszłorocznej debaty powiatowej, która odbyła się 22 listopada 2017 roku.
Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski powitaniem przybyłych na spotkanie. Następnie omówił realizację wniosków zgłoszonych przez uczestników zeszłorocznej debaty powiatowej oraz podjętych czynności w tym zakresie.
Komendant przybliżył również zasady działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i „Moja Komenda”. Zaznaczył, że to ważne narzędzie powstałe w celu lepszego komunikowania się społeczeństwa z Policją. Omówił tez tegoroczne działania profilaktyczne podejmowane przez policjantów.
Następnie rozpoczął się najważniejszy punkt debaty ewaluacyjnej, czyli dyskusja. Była ona doskonałą okazją, by podzielić się swoimi uwagami w tak szerokim gronie osób reprezentujących instytucję odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa. Na sali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współpracujących z gostynińską Policją na rzecz bezpieczeństwa, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy naszego powiatu. Tematem dominującym było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wszelkie wnioski i sugestie mieszkańców zapisano, a następnie zostaną przesłane do instytucji odpowiedzialnych za ich realizację. Podczas spotkania uczestnicy wypełnili również ankiety dotyczące organizacji i tematyki przyszłych debat.
Na zakończenie Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski podkreślili jak ważna jest aktywna współpraca ze społeczeństwem w dziedzinie budowania bezpieczeństwa lokalnego. Zapewnił również, że przy okazji następnej debaty zostanie przedstawiony sposób realizacji zgłoszonych wniosków.
W tym dniu, również w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, pracownice Zespołu Kadr i Szkolenia gostynińskiej Policji, promowały zawód policjanta i omawiały zasady rekrutacji do służby.
Ciekawym akcentem debaty była rozmowa na temat skrótu „ICE” ( In case of emergency) – jest to skrót informujący ratowników, do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Często służby ratownicze nie wiedzą z kim się skontaktować w sprawie osoby poszkodowanej. Skrót „ICE” pozwala ratownikom na powiadomienie bliskich w razie nagłego wypadku, a także na uzyskanie od nich dodatkowych informacji o poszkodowanym (przyjmowanych lekach, przebytych chorobach, alergiach itp.). Warto, aby każdy z nas, utworzył skrót „ICE” w swoim telefonie.


podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

  • Debata
  • Debata
  • Debata
  • Debata
  • Debata

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt