Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Trwają roboty budowlane na ul. Stodólnej

Zgodnie z umową zawartą 18 czerwca br. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Spółką BORA z Dobrzykowa rozpoczęły się roboty budowlane związane z modernizacją ulicy Stodólonej.
Zakres robót obejmuje remont nawierzchni ulicy w zakresie zfrezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonania nowej, remont zjazdów, remont odcinków chodników w zakresie przełożenia istniejącej kostki brukowej wraz z przełożeniem krawężników, wymiany krawężników, obrzeży i kostki betonowej, dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych, regulację wysokościową istniejących studzienek uzbrojenia terenu oraz wykonanie oznakowania poziomego. Termin realizacji umowy wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia.

  • Modernizacja ul. Stodólnej
  • Modernizacja ul. Stodólnej
  • Modernizacja ul. Stodólnej
  • Modernizacja ul. Stodólnej
  • Modernizacja ul. Stodólnej
  • Modernizacja ul. Stodólnej

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt