Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Burmistrz Miasta Gostynina gościem RadiaQ

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z Burmistrzem Miasta Pawłem Kalinowskim, który podsumował na antenie RadiaQ 2022 rok.

Wywiad z Burmistrzem - RadioQ

 

ZMIANA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ZMIANY
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2023 r.

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022  r., poz. 1297 ze zm.), uchwałą Nr 378/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada  2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dokonano zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych obowiązują od 1 stycznia 2023 r. i przedstawiają się następująco:
32,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
64,00 zł. - podwyższona miesięczna stawka opłaty od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane / niesegregowane ) lub kolejnej zmiany stawki.

Numer konta na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:

51 1020 1592 0000 2102 0306 8673


Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie tj. płatność do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE DOTYCZĄCE PODWYŻKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kolejna podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Płaciliśmy 26 zł za osobę miesięczne za odpady segregowane. Będziemy płacić 32 zł. Z uwagi na kończący się z dniem 31 grudnia 2022 r. termin umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów tut. Urząd przeprowadził procedurę przetargową celem wyłonienia nowego wykonawcy usług. W efekcie zaoferowana cena wzrosła w stosunku do aktualnie obowiązującej. Wzrost cen warunkowany jest zwiększeniem kosztów pracy, energii, paliwa, a także problemami ze zbytem i zagospodarowaniem odpadów.
Miesięczne koszty jakie musimy ponieść za w/w usługę uzależnione są od faktycznej ilości (masy) wyprodukowanych i odebranych odpadów. W roku 2020 wytworzone zostały 5482 tony odpadów, w 2021 roku 6038 ton, a w roku 2022 do listopada już 5712 ton.
Stąd wniosek: mniej produkujemy...mniej płacimy!
Tylko w zeszłym roku miasto dopłaciło do wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponad pół miliona złotych, które można by przeznaczyć na inne zadania służące poprawie jakości życia mieszkańców.
Ustalone nowe stawki opłat mimo wszystko nie zabezpieczą w 100% kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 • ZMIANY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Seniorze, nie oddawaj swoich pieniędzy!

Nie chcesz, aby Twoja babcia, czy dziadek dali się nabrać na oszustwo „na wnuczka”, to Ty bądź dobrym wnuczkiem i wytłumacz im, jak to działa.

3 listopada straciłam wszystkie swoje oszczędności życia. Przed południem zadzwonił do mnie mężczyzna, przedstawił się imieniem mojego syna. Zachrypniętym głosem powiedział, że jest chory i wracając od lekarza, spowodował wypadek samochodowy i... że to on jest sprawcą wypadku. Płakał, mówiąc, że w wypadku są ranne 3 osoby i potrzebuje dużej ilości pieniędzy, bo grozi mu więzienie. Wtedy do rozmowy włączył się mężczyzna podający się za policjanta. Ten potwierdził słowa mojego syna Piotrka i dodał, że pokrzywdzeni w wypadku żądają kilkudziesięciu tysięcy złotych odszkodowania, za obrażenia jakich doznali. Polecił mi, żebym najszybciej wypłaciła z banku wszystkie oszczędności, po które zgłosi się kurier, a w sądzie czeka na nas adwokat, który wyda nam potwierdzenie przekazania gotówki. Byłam w takim szoku, że nie mogłam zebrać myśli, był ze mną mój mąż Henryk, który pojechał szybko do banku i wypłacił wszystkie nasze oszczędności – kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mężczyzna podający się za policjanta powiedział, że za chwilę przyjedzie kurier, mąż w tym czasie zgodnie z jego poleceniem poszedł do sądu, gdzie miał czekać na niego adwokat wraz z sekretarką i wydać mu pokwitowanie przekazania gotówki. Kiedy byłam sama w domu, przyszedł kurier, przekazałam mu pieniądze z banku. Odetchnęłam z ulgą, myśląc, że teraz już nic nie grozi mojemu synowi. Potem do domu wrócił Henryk, w sądzie dowiedział się, że całe zdarzenie było oszustwem i żadna sekretarka z adwokatem na niego nie czekają. Nasze oszczędności całego życia przepadły bezpowrotnie”. (Teresa, lat 71)


Ten opis mógłby stanowić scenariusz filmu ku przestrodze innych, lecz jest niestety autentycznym przykładem z życia.

Nie chcesz, aby Twoja babcia, czy dziadek dali się nabrać na oszustwo „na wnuczka”, to Ty bądź dobrym wnuczkiem i wytłumacz im, jak to działa.

Rozmówca, zapytany o zmieniony głos, tłumaczy się przeziębieniem lub zmęczeniem. Prawdopodobnie nawet nie zna imienia osoby, pod którą się podszywa, dlatego nie przedstawia się („to ja, babciu”). Podczas rozmowy informuje o trudnej lub wręcz tragicznej sytuacji, w której się znalazł i szybko porusza temat pożyczki. Chodzi o jak najszybsze dostarczenie mu pieniędzy. Jako powód najczęściej podaje jedną z poniższych historyjek.

Wypadek – przestępca opowiada historię o spowodowanym przez niego wypadku drogowym i mówi, że szybko potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć konsekwencji, których domaga się ofiara.
Operacja – podszywający się pod krewnego złodziej przekonuje, że musi poddać się poważnej operacji i natychmiast potrzebne są mu pieniądze na zabieg.
Zadłużenie – oszust mówi, że wziął pożyczkę, którą musi szybko spłacić, albo nie ma pieniędzy na ratę kredytu.
Inwestycja – rzekomy wnuk lub dziecko przekonuje, że pilnie potrzebuje określonej kwoty na intratną inwestycję, która wkrótce się zwróci z ogromnym zyskiem.
Okup – oszust podszywa się pod wnuczka lub syna i twierdzi, że został porwany i potrzebuje pieniędzy na okup.

Jak postępować w takiej sytuacji?

 • Zawsze po otrzymaniu takiego telefonu najpierw zadzwoń do wnuczka lub krewnego, żeby potwierdzić informację. Jeśli to możliwe – spotkaj się z nim.

 • Jeśli nie rozpoznajesz głosu, odłóż słuchawkę – oszuści wywierają silny nacisk i presję, mają doświadczenie w manipulowaniu ludźmi, więc im szybciej zakończysz rozmowę, tym lepiej.

 • Jeśli masz przekazać pieniądze komuś z rodziny, rób to tylko osobiście – bardzo charakterystyczne dla oszustw „na wnuczka” jest przysyłanie pośrednika, który ma odebrać pieniądze. Nie dawaj gotówki ani cennych rzeczy w ręce kogoś, kogo nie znasz.
  Odbierając telefon z prośbą o pieniądze, nigdy nie mów, ile masz gotówki i staraj się nie udzielać żadnych informacji osobistych.
   

Oszustwa na policjanta

Zdarza się, że oszust podszywa się pod kogoś rodziny, a następnie pod policjanta, czy prokuratora. Najpierw dzwoni rzekomy wnuk i prosi o określoną sumę pieniędzy. Następnie ofiara dostaje kolejny telefon – oszust podszywa się pod policjanta lub funkcjonariusza CBŚP (Centralne Biuro Śledcze Policji), a nawet prokuratora, który mówi, że wcześniejsza rozmowa była manipulacją złodzieja, którego właśnie rozpracowują. Twierdzi, że konieczne jest zrobienie przelewu na podane konto, co pomoże w jego schwytaniu. Wywiera presję, a nawet grozi karą za odmowę współpracy.

Inny sposób oszustów to próba wyłudzenia fikcyjnej łapówki. Przestępca podaje się za policjanta i informuje, że w sprawie osoby, do której dzwoni, zostało wszczęte dochodzenie. Obiecuje odstąpienie od postępowania w zamian za określoną sumę pieniędzy.

Jakie są cechy charakterystyczne tego typu oszustw i co zrobić, żeby nie dać się zmanipulować?

 • Policja nigdy nie informuje o prowadzonych sprawach telefonicznie – odłóż słuchawkę, nic Ci za to nie grozi.

 • Policja nigdy nie żąda przekazania pieniędzy lub cennych rzeczy – jeśli ktoś do Ciebie zadzwoni w tej sprawie – odłóż słuchawkę.

 • Policja musi działać zgodnie z procedurami – jeśli funkcjonariusz przyszedłby do Ciebie, to na początku rozmowy przedstawia się i podaje stopień oraz pokazuje legitymację, na której jest imię, nazwisko, zdjęcie, stopień, numer legitymacji, numer identyfikacyjny, data ważności.

 • Policjant musi być także wyposażony w odznakę. Masz prawo wylegitymować funkcjonariusza i przeczytać dane na jego dokumencie.

 • Pamiętaj, że Policja nie ma prawa żądać od Ciebie pieniędzy lub cennych rzeczy i nigdy tego nie robi. Jeśli tak się dzieje, w 100% masz do czynienia z oszustem.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 • foto źródło"...

Chcesz pomagać innym - wstąp w szeregi Policji

Będąc policjantem, możesz robić w życiu wiele pożytecznego, służąc ludziom i dbając o ich bezpieczeństwo. Jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale jednocześnie dająca dużo satysfakcji i jak chyba żadna inna, niesamowite możliwości rozwoju.

Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, a także chęci robienia w życiu czegoś pożytecznego oraz pracowania na rzecz społeczeństwa. Należy brać pod uwagę, że ta droga zawodowa może rzutować na całe życie, a wyzwania, które trzeba będzie podejmować nie będą łatwe. Podejmując służbę w Policji, trzeba być odważnym, silnym psychicznie i odpornym na stres. Jednocześnie jest to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy, bywa bezcenna.

Wybierając swoją przyszłość, warto wiedzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych. Mówiąc o predyspozycjach, oprócz tych podstawowych, wymienionych wcześniej, odpowiednio wykorzystane będą te bardzo indywidualne. Konkretną ścieżkę kariery można bowiem wybrać w różnych dziedzinach.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku:

 • 27 lutego
 • 5 maja
 • 3 lipca
 • 23 sierpnia
 • 27 października
 • 28 grudnia

w następujących jednostkach:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Wydział Konwojowy

Oddział Prewencji Policji w:

Płocku, Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

Policja to ludzie – funkcjonariusze i pracownicy cywilni, których zakres obowiązków jest bardzo szeroki. Z tego powodu krótka publikacja nie jest w stanie oddać wszystkiego czym na co dzień się zajmujemy. Może łatwiej byłoby wyliczyć to czym policjanci nie muszą się interesować...?

Poniżej ogólny zarys pionów polskiej Policji: prewencji, kryminalnego, śledczego i logistyki.

Pion prewencji, to policjanci najczęściej widziani w naszym społeczeństwie; umundurowani, w patrolach, dbających o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, interweniujący wówczas, gdy komuś dzieje się krzywda, ale także zabezpieczający imprezy sportowe/masowe lub zajmujący się konwojowaniem osób zatrzymanych. To także „policjanci pierwszego kontaktu”, czyli dzielnicowi. Ich rola w lokalnych społecznościach ciągle wzrasta i stanowisko to w budowaniu zaufania społecznego i poczucia bezpieczeństwa poszczególnych mieszkańców jest niezwykle istotne. W tym pionie odnajdą się także osoby mające dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, ponieważ każda komenda w swojej strukturze ma specjalistyczne zespoły policjantów pracujących z tą grupą wiekową. Prewencja to oczywiście „drogówka”, czyli ci wyłapujący piratów drogowych i pijanych kierowców, ale także funkcjonariusze stykający się z ludzkimi dramatami wynikającymi z wypadków. Jedyną w swoim rodzaju grupę stanowią funkcjonariusze sekcji AT, potocznie nazywani policyjnymi antyterrorystami. Ponieważ biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka, to wymaga się od nich ponadprzeciętnych predyspozycji psychofizycznych.

Pion kryminalny i śledczy, to mówiąc ogólnie, wydziały od których oczekuje się skutecznego, szybkiego zatrzymania przestępców oraz zbierania informacji operacyjnych i wykonywania czynności stanowiących później materiał dowodowy kierowany do sądów. Kodeks karny opisuje bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju zachowań uznawanych w naszym społeczeństwie za przestępstwo. Podłożem znakomitej większości tych zdarzeń są pieniądze, ale również zawiść i zaburzenia emocjonalne. Mogą to być napady, rozboje, porwania dla okupu, kradzieże i kradzieże z włamaniem, zabójstwa, gwałty i inne. Są też przestępstwa nie dotykające ofiary tak bezpośrednio jak wymienione wcześniej, ale równie groźne i zagrożone karą wieloletniego więzienia. Są to m.in. przekupstwo i wszelkie odcienie korupcji, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalne posiadanie broni, kradzież wartości intelektualnych. Wszystkie przestępstwa są zagrożone karą, toteż ich sprawcy robią wszystko, aby nie dać się złapać. Maskują się przed napadem, zacierają ślady, wprowadzają w błąd, ukrywają się, uciekają za granicę lub próbują mataczyć i cała policyjna sztuka w tym, aby ich złapać, udowodnić przestępstwo i odzyskać to, co ukradli. Na sukces składa się żmudna praca policjantów z wielu wydziałów: kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego, do walki z przestępczością gospodarczą i do walki z korupcją, zwalczający zjawiska związane z narkomanią, czy cyberprzestępczością. Niebagatelną rolę odgrywają funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego lub wywiadu kryminalnego. W każdym z tych wydziałów można znaleźć ciekawą i nieszablonową pracę, w zależności od swoich predyspozycji i zainteresowań.

Policja jako instytucja nie mogłaby funkcjonować bez wsparcia pionu logistycznego, wspierającego pracę funkcjonariuszy na każdym etapie. To wydziały odpowiedzialne za transport, gospodarkę materiałową i finanse, ale także specjaliści z zakresu łączności i informatyki lub zamówień publicznych.

Każdy kto rozważa służbę w Policji może odpowiedzi na swoje pytania znaleźć na stronach internetowych lub w bezpośrednim kontakcie z pracownikami wydziałów kadr najbliższej dla siebie komendy wojewódzkiej/miejskiej/powiatowej.

Poniżej link do strony z informacjami i plikami do pobrania oraz aktualnymi terminami kolejnych naborów, w tym na rok 2023. 

Nabór do służby w Policji

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 • foto źródło:...

Szkółka rolkarska UKS ZWOLEŃ-TEAM ogłasza nabór do „grupy 1 - początkującej" na nowy rok 2023

Zastanawiasz się wraz z rozpoczęciem "Nowego roku" na jakie dodatkowe zajęcia zapisać swoje dziecko?
Prowadzimy zajęcia z podstaw jazdy rekreacyjnej na łyżworolkach po wrotkarstwo szybkie.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia, które potrafią utrzymać się na łyżworolkach w poniedziałek
16 stycznia 2023 r. (w godz. 17:00-18:00)
___________________
*UZUPEŁNIENIE NABORU 23 stycznia 2023 r.
godz. 16:30 omówienie regulaminu zajęć (obecność rodziców),
a w godz. 17:00-18:00 "zajęcia z jazdy" (obowiązkowe akcesoria: kask, łyżworolki, ochraniacze, wygodny strój).
___________________
Miejsce: HALA MOSiR, ul. Kutnowska 7a, 09-500 GOSTYNIN /hala przy SP nr 5 w Gostyninie/
__________________
Dodatkowe informacje:
www: zwolen-team.pl
e-mail: uks.zwolenteam@wp.pl
fb: Uks Zwoleń-Team
tel. 609 319 002

 • Plakat - nabór na zajęcia z łyżworolek

Uwaga, nadciąga silny wiatr

IMGW w Warszawie informuje, że w dniu 05.01.2023 r. na terenie powiatu gostyninńskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Wyniki konkursu na realizację programu profilaktycznego

Informujemy o wyborze realizatora na Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” .

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu nr 1/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie  ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania pn. "Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”. 

Ostrzeżenie o oblodzeniach

IMGW w Warszawie informuje, że w dniu 06.01.2023 r. na terenie powiatu gostyninńskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

MBP informuje

W sobotę Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie jest nieczynna.

 • Plakat - informacja MBP

"Siatkarze dla Orkiestry"

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gostyninie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zapraszają na Turniej Siatkówki Mężczyzn w ramach XXXI Finału WOŚP, który odbędzie się 14 stycznia br. (sobota) w hali MOSIR, przy ul. Kutnowskiej 7.

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i przedstawiony zostanie na odprawie technicznej kierowników drużyn w dniu zawodów.

Maksymalna ilość drużyn zgłoszonych do Turnieju - 6 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy startowej przed upływem terminu zgłoszeń, w przypadku wcześniejszego otrzymania potwierdzenia od maksymalnej ilości drużyn. Przy udziale 6 drużyn, zespoły w wyniku losowania podzielone zostaną na 2 grupy eliminacyjne. Rywalizacja w grupach odbywać się będzie systemem "każdy z każdym" na dwóch boiskach.

W fazie finałowej drużyny zagrają według klucza.

Drużyna, która zajęła I miejsca w grupie "A" z I drużyną grupy "B" - finał.

Drużyna, która zajęła II miejsce w grupie "A" z II drużyną grupy "B" - o miejsca III-IV.

Drużyny, które zajęły III miejsca w grupach o miejsca V-VI w turnieju.

Termin zgłoszeń do dnia 10.01.2023 r.

Zgłoszenia tylko mailowo na adres: biuro@mosirgostynin.pl

Przy udziale 4/5 drużyn, rywalizacja odbywać się będzie systemem "każdy z każdym" na dwóch boiskach. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu o zwycięstwie decydować będzie tie-break. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy, wyróżniający się zawodnicy wskazani przez organizatora pamiątkowe statuetki. Drużyna może liczyć 10 zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże, kontuzje wynikiłe z winy uczestników. Uczestnicy turnieju winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we wlasnym zakresie.

 

 • Plakat - zaproszenie na "Siatkarze dla Orkiestry"

Noworoczne kolędowanie

Na zaproszenie księdza proboszcza z Parafii św Marcina, Krzysztofa Jończyka, w dniu 8 stycznia 2023 r. chór miejski "Arce Cantores" miał okazję kolędować w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.
 
foto. ks. Patryk Zawadzki cała galeria znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/search/top?q=arce%20cantores
 
 • chór Arce Cantores
 • chór Arce Cantores
 • chór Arce Cantores
 • chór Arce Cantores
 • chór Arce Cantores

Zaproszenie na koncert

W imieniu Gostynińskiego Stowarzyszenia śpiewaczego Arce Cantores i Chóru Miejskiego Arce Cantores zapraszamy na niedzielny koncert muzyki filmowej.
Koncert odbędzie się w wyjątkowym miejscu - w Gostynińskim Zamku, w niedzielę 15 stycznia o godzinie 17,00.
Nie może tam Państwa zabraknąć.
Wstęp wolny, ale ilość miejsc ograniczona.

 • plakat - zaproszenie na koncert

Ruszyły prace rozbiórkowe w MCK

Rozpoczęły się prace rozbiórkowe w Miejskim Centrum Kultury, które potrwają przez dwa miesiące (styczeń i luty). Będą one przygotowaniem do dalszych etapów realizacji projektu - gruntownej przebudowy sali widowiskowej z wymianą foteli, przebudową sceny oraz wymianą elementów kinotechnicznych.

Prosimy w imieniu dyrekcji MCK o załatwianie wszelkich spraw dotyczących działalności placówki w miarę możliwości telefonicznie (24 235 34 47).

Będziemy sukcesywnie informować Państwa o dalszych postępach prac remontowych w Miejskim Centrum Kultury.

 • Prace rozbiórkowe w MCK
 • Prace rozbiórkowe w MCK
 • Prace rozbiórkowe w MCK
 • Prace rozbiórkowe w MCK
 • Prace rozbiórkowe w MCK
 • Prace rozbiórkowe w MCK

Elektroniczna wersja legitymacji ZUS dla emerytów i rencistów

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne. Natomiast nowi emeryci i renciści otrzymają tylko mLegitymację czyli dokument w wersji elektronicznej.

W celu wsparcia klientów ZUS, czyli emerytów i rencistów razem z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, przygotowano kampanię informacyjną, której  celem jest poinformowanie jak największego grona klientów tej grupy społecznej o mLegitymacji oraz sposobach jej aktywacji.

 • Infografika 1
 • Infografika 2

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym - 11 stycznia br. - odbędzie się o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina LVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej. 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.

 4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.

 • sala posiedzeń UMG

Aby anonimowo zgłosić zagrożenie bezpieczeństwa publicznego użyj aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) pozwala bez wychodzenia z domu zgłosić miejsca, w których poczucie bezpieczeństwa może być zagrożone.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka, jak również ma decydujący wpływ na funkcjonowanie społeczności. W związku z tym ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Właśnie dlatego stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która funkcjonuje od 20 września 2016 roku. Jest to platforma ułatwiająca komunikację między społeczeństwem a Policją. Funkcjonariusze m.in. służby komórek patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego, dzielnicowi kształtują poczucie bezpieczeństwa i społeczną ocenę działań Policji. To właśnie ich bezzwłoczna reakcja na zgłoszone zagrożenie skutkuje wzajemnym zaufaniem, ukazując jednocześnie społeczeństwu zainteresowanie jego problemami. Ponadto za pośrednictwem KMZB można również zgłaszać zauważone przez nas czyny mające znamiona przestępstwa np. z kategorii używania środków odurzających. Takie informacje będą weryfikowane przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego, którzy następnie podejmą działania mające na celu wyeliminowanie przestępczych zachowań.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to platforma wymiany informacji, za pomocą, której każdy obywatel w trosce o bezpieczeństwo ma możliwość dzielenia się informacjami o potencjalnych zagrożeniach z Policją.

Pamiętajmy, że nanoszone zagrożenia są anonimowe, a zaznaczenie zagrożenia jest proste i intuicyjne. Dlatego zachęcamy do korzystania z KMZB przy pomocy smartphona, tabletu lub komputera, wpisując adres strony internetowej: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html .

Jeśli zauważysz, że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niepokojącego, wejdź na powyższą stronę i zgłoś to na mapie.

Przypominamy, że w przypadku pilnych spraw zagrożenia życia i zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

 

Źródło: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wgs/aktualnosci/75026,Chcesz-anonimowo-zglosic-zagrozenie-bezpieczenstwa-publicznego-uzyj-aplikacji-Kr.html

 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Harmonogram poboru krwi w 2023r. Uwaga - zmiana lokalizacji!

Informujemy, że w tym roku krwiobus będzie czekał na Państwa na terenie MCH "Stara Betoniarnia" ul. Bierzewicka 32 w każdy ostatni piątek miesiąca zgodnie z poniższym harmonogramem.

Niezmiennie zachęcamy do wspierania i dzielenia się tym cennym darem jakim jest krew.

 • harmonogram poboru krwi
 • kropla krwi

Wykaz nieruchomości położonych w Gostyninie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 12 stycznia 2023 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonych w Gostyninie przy ulicach: Parkowej, Kutnowskiej i Słowackiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Miasta Gostynin

Paweł Witold Kalinowski

 

Gostynin, dnia 11 stycznia 2023 r.

 • Herb Gostynina

Obowiązkowe składanie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholi

Urząd Miasta Gostynina informuje o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2022 oraz opłaty I raty w roku 2023, do dnia 31.01.2023 roku.

 • -

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2023/2024”.

Na realizację zadania przeznaczono 684 700,00 zł w 2023 r. oraz 1 369 400,00 zł w 2024 r.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do 24 stycznia 2023 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Gostynina ul. Rynek 26 lub przesłać pocztą/kurierem.

Morsowanie z finezją dla WOŚP nad Białym

W niedzielne południe nad jeziorem Białym na plaży "Pod lipami" 120 morsów zanurzyło się w wodzie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielki finał WOŚP już za dwa tygodnie.
O godz. 12.00 temperatura powietrza wskazywała plus siedem stopni ale było wietrznie. Przed wejściem do wody uczestnicy zimnej kąpieli wzięli udział w krótkiej rozgrzewce. Wśród morsów była m.in. szefowa sztabu WOŚP w Gostyninie Agnieszka Bartosiak.
Po morsowaniu czekała gorąca grochówka i kiełbaski przygotowane przez właścicieli ośrodka: Marka i Grażynę Dan oraz córkę Mariolę Dan-Liberadzką, radną Gminy Gostynin. Po posiłku odbyła się licytacja na rzecz WOŚP. Teren zabezpieczała Ochotnicza Straż Pożarna z Lucienia i ratownicy medyczni z Arion Med.

Źródło: gostynin24.pl
Zachęcamy do obejrzenia pełnej fotorelacji:
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023

Muzyka filmowa zagościła w Zamku Gostynińskim

Muzyka filmowa, to jeden z gatunków muzyki służący komponowaniu jej na potrzeby danego filmu, w celu lepszego zilustrowania go.

Właśnie taki pomysł zaprezentowania utworów muzycznych z różnych filmów zaproponował mieszkańcom Gostynina Chór Miejski Arce Cantores.

Podczas koncertu „Cisza na planie, muzyka na ekranie”, odbywającego się w sali kolumnowej Franek Matuszewski zagrał na fortepianie piosenkę z filmu "Nietykalni" i filmu „Polskie drogi”, Chór Arce Cantores wykonał utwory z filmu "Miś" - „Lulajże” Ewy Bem, "Szukaj mnie" z filmu "Kogel mogel" i inn. Chór Vox Maiorum Stowarzyszenia Uniwesytetu III Wieku im. Janiny Czaplickiej z Płocka zaprezentował utwory muzyczne z filmów, "Skrzypka na dachu" i "W pustynii i w puszczy", które także zachwyciły zebraną publiczność.

Wszyscy wykonawcy otrzymali podziękowania od Aleksandry Milczarek – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury oraz gromkie brawa od zebranej w zamku publiczności.

 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej

160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz zapraszają na uroczystości z okazji 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w dniu 22 stycznia 2023 r. (niedziela). O godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza św. w kościele NMP Matki Kościoła, a o 14.20 druga część uroczystości odbędzie się przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem (wystąpienia okolicznościowe oraz złożenie wiązanek i zapalenie zniczy w miejscu pamięci).  

 • plakat - zaproszenie na uroczystości 16 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

„Świat Płonął Wojną – Oni Miłością” - zaproszenie na koncert

W imieniu Burmistrza Miasta Gostynina i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina serdecznie zapraszamy na koncert pt. „Świat Płonął Wojną – Oni Miłością”, który odbędzie się 21 stycznia (sobota) o godz. 17:00 w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego.

Wstęp wolny.

Całość jest hołdem dla Powstańców Warszawskich i Tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Autorzy, dotykając losów pojedynczego człowieka opisują uczucia, które towarzyszyły Warszawiakom podczas 63 dni walki z niemieckim okupantem. W poetycki sposób przybliżają realia powstania – bombardowania, płonące kamienice, podążanie kanałami, śluby, szpital powstańczy, zabójczą działalność snajperów, niszczycielską siłę miotaczy ognia, wolę walki, ale i doświadczenia wszechobecnej śmierci. W utworach przenikniętych tęsknotą, nadzieją, marzeniami, wspomnieniami i miłością dotykają niepodzielnie istoty bólu, strachu i rozpaczy. Można ten program określić mianem portretu psychologicznego pokolenia, szczególnie tego młodego, które zbyt szybko żyło, które zbyt szybko umierało, które stało się świadkiem ogromnego cierpienia. Ale w programie tym obecna jest też nadzieja, która nie opuszcza człowieka, dając moc by przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Wspomnienia i marzenia o miłości stają się przyczynkiem tej nadziei - to ona przenika serca w okrutnej, wojennej rzeczywistości. Autorzy nie pomijają tragicznych obrazów – dyskretnie ukazują odcienie rozpaczy tych, którzy tracą najbliższych, gdy dopada ich uczucie braku sensu istnienia, a każdy kolejny dzień pozostałych przy życiu naznaczony jest przenikającą serca pustką. Te wszystkie uczucia i doświadczenia są ponadczasowe, a nawet porażająco aktualne w czasach, które na bieżąco przeżywamy. W programie obecny jest wątek religijny – subtelnie wspomniany, świadomy obecności Boga i Jego mocy uzdrawiania, ale także przyjmujący dopust Boży.

Program poetycko-muzyczny składa się z prezentacji (zdjęcia z Powstania Warszawskiego – koloryzacja Mikołaj Kaczmarek), przedmów wprowadzających oraz 16 utworów, których autorami są: Barbara Tuzel Górczewska i Leszek Czajkowski.
Dziękujemy Dyrektorowi Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie za współorganizację tego wyjątkowego wydarzenia.

Źródło: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

 • Plakat

Konkurs na sport. Zapraszamy do składania ofert

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Miasta Gostynina m.in. poprzez:

a)     realizację programów szkolenia sportowego;

b)     zakup niezbędnego sprzętu i strojów sportowych;

c)     pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych;

d)     pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych;

e)     wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Zadania publiczne winny być zgodne z celami publicznymi, jakie zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina, wymienionymi w §1 Uchwały Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina tj.:

a)     osiągnięcie lepszych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

b)     poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez ich uczestnictwo w zajęciach klubów sportowych,

c)     promocja sportu i aktywnego trybu życia,

d)     umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców.

Na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Miasta Gostynina przeznacza kwotę 320.000,00 złotych (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Dofinansowanie nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny, stanowiący nie mniej niż 5% całkowitych kosztów zadania może mieć formę finansową lub pozafinansową. Wkład pozafinansowy może stanowić jedynie praca wykonywana nieodpłatnie przez wolontariuszy/ członków klubu, udokumentowana stosownym oświadczeniem.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w roku 2023” w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, pok. nr 208 do dnia 6 lutego 2023 r.

Szczegóły w Zarządzeniu

 

Szkółka rolkarska UKS Zwoleń-Team ogłasza nabór do grupy 1 początkującej na rok 2023

Zastanawiasz się wraz z rozpoczęciem "Nowego roku" na jakie dodatkowe zajęcia zapisać swoje dziecko?
Prowadzimy zajęcia z podstaw jazdy rekreacyjnej na łyżworolkach po wrotkarstwo szybkie.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia, które potrafią utrzymać się na łyżworolkach - *UZUPEŁNIENIE NABORU 23 stycznia 2023 r. godz. 16:30 omówienie regulaminu zajęć (obecność rodziców),
a w godz. 17:00-18:00 "zajęcia z jazdy" (obowiązkowe akcesoria: kask, łyżworolki, ochraniacze, wygodny strój).

Miejsce: HALA MOSiR, ul. Kutnowska 7a, 09-500 GOSTYNIN /hala przy SP nr 5 w Gostyninie/

Dodatkowe informacje:
www: zwolen-team.pl
e-mail: uks.zwolenteam@wp.pl
fb: Uks Zwoleń-Team
tel. 609 319 002
 • Nabór do UKS Zwoleń Team

Sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

W dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LVIII Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2022:

   1)Miejskie Centrum Kultury,

   2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.

5. Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2022.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2022 roku.

7. Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2023 rok” przez Burmistrza Miasta.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Edwarda Paliwody z dnia 6 stycznia 2023 r., na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 13 grudnia 2022 r., na działalność Burmistrza Miasta Gostynina

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023.

14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2023.

15. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad.

 • sala konferencyjna UMG

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych 2023

Rozpoczęły się ferie zimowe, które potrwają w tym roku w poszczególnych województwach od 16 stycznia do 26 lutego br. Dla wielu osób, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży to okazja do aktywnego relaksu oraz wyjazdów. Jednak ten czas niesie ze sobą też wiele zagrożeń. Jak ich uniknąć i bezpiecznie spędzić wolny, zimowy czas? Oto najważniejsze zasady!

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach sprawiają wiele radości i wzmacniają naszą kondycję fizyczną. Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!

 • Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni.
 • Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie czy gałęzie drzew. Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru. Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy.
 • Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób.
 • Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe.
 • Bawiąc się śnieżkami, zachowaj ostrożność. Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała. Nie rzucaj śnieżkami w jadące pojazdy, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego i jest naruszeniem przepisów prawnych.
 • Gdy jeździsz na łyżwach, korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk.
 • Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów i rzek.  Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne zawsze wiąże się z ryzykiem. Grubość i wytrzymałość tafli jest zmienna i zależy nie tylko od warunków atmosferycznych, ale także od specyfiki samego zbiornika, jego linii brzegowej, głębokości, dopływów czy budowli wodnych. Bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu poruszanie się po tafli lodu jest śmiertelnie niebezpieczne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie. Zachęcamy do zapoznania się z e-podręcznikiem Załamanie lodu i pomoc osobom tonącym oraz poradnikiem Bezpieczeństwo na lodzie.
 • Idąc na spacer koniecznie zabierz ze sobą naładowany telefon komórkowy, by w nagłych przypadkach zaalarmować odpowiednie służby.
 • Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy. Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie i jest naruszeniem przepisów prawnych.
 • Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.
 • Zawsze informuj rodziców lub opiekunów gdzie wychodzisz, z kim i kiedy wrócisz.
 • Nigdy nie oddalaj się z osobami obcymi, osobom takim nie otwieraj też drzwi domu czy mieszkania.
 • Po zmroku noś odblaski, poruszaj się chodnikiem, a w ostateczności lewym poboczem drogi. Przez jezdnię przechodź wyłącznie w miejscach oznaczonych.
 • Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie.

Rodzicu,

 • Jeżeli decydujesz się wysłać swoje dziecko na wyjazd zorganizowany, sprawdź dokładnie jego organizatora. Upewnij się, czy wyjazd jest zgłoszony do kuratorium oświaty. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Decydując się na wyjazd na narty z dzieckiem, pamiętaj o zapewnieniu mu opieki. Dziecko nie może poruszać się samo, bez nadzoru, po stoku. Wybierz trasę dostosowaną do umiejętności dziecka. Zrezygnuj ze stromych stoków, na których nie poradzi sobie z jazdą.
 • Pamiętaj, że osoby do 16. roku życia mają bezwzględny obowiązek jazdy na nartach lub snowboardzie w kasku. Apelujemy jednak, aby wszyscy użytkownicy stoku stosowali się do tej zasady. Pozwoli to uniknąć wielu kontuzji i problemów.

W górach

 • Jeżeli wychodzisz w góry, oceń realnie swoje możliwości i umiejętności.
 • Zadbaj o odpowiednie wyposażenie i wysłuchaj komunikatów o warunkach atmosferycznych.
 • Poinformuj najbliższych, gdzie i z kim się wybierasz.
 • Należy również pamiętać o tym, aby wychodząc z domu ubrać się "na cebulkę".

Bezpieczeństwo na stokach

Pamiętaj o dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Narciarskiej: Dekalog FIS

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie Śnieżny Dekalog, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem konkursu jest promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających na stoku oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej lub nagrania max. 60-sekundowego spotu na zobrazowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej polskiej Policji w artykule pt.: Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Śnieżny Dekalog”

Bezpieczny dom i mieszkanie

Nie dajmy szans włamywaczom!

 • Przed wyjazdem na ferie poproś sąsiada lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas Twojej nieobecności zaopiekowała się domem/mieszkaniem, odbierała ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i ulotki. Nigdy nie zostawiaj kluczy w umówionym miejscu np. pod wycieraczką czy doniczką.
 • Pamiętaj również, żeby za każdym razem, kiedy wychodzisz z domu zamykać drzwi i okna (również te piwniczne i dachowe) oraz włączyć alarm. Przed dłuższym wyjazdem warto także zakręcić zawory doprowadzające wodę i gaz do domu oraz pomieszczeń gospodarczych.
 • Planując urlop rozważ zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych. Stamtąd na pewno je odbierzesz. Bezpieczne będą czekały na Twój powrót.
 • Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Choć zabezpieczenie może być kosztowne, zainwestuj w rolety antywłamaniowe, atestowane zamki, alarm połączony z monitoringiem, czujniki ruchu i dobre oświetlenie terenu. Pamiętaj, złodziej typując dom do włamania wybierze ten z zabezpieczeniami łatwiejszymi do pokonania!
 • Miej też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia z ferii zamieszczaj dopiero po powrocie.
 • Zachęcamy do zapoznania się z ulotką Mój dom – moja twierdza.

Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą cieszyć się zimową aurą. Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych ferii.

(Biuro Prewencji KGP)

 • foto KPP Gostynin

Za parę miesięcy ujrzymy rzeźbę Dawida w pełnej krasie

Przechodząc obok posesji Tadeusza Biniewicza widzimy ogromną postać - rzeźbę Dawida wg Michała Anioła, którą wykonuje nasz gostyniński artysta. Sylwetka Dawida wymaga jeszcze wielu godzin pracy rzeźbiarza, ale już teraz można dostrzec, że po jej zakończeniu naszym oczom ukaże się piękna postać wykonana w jednym kamieniu. Dawid ma wysokość 4,70 m bez cokołu. Kamień, z którego powstaje postać ważył 40 ton i został wydobyty z 50 m w głąb ziemi.

Jest to jedna z najtrudniejszych i najwybitniejszych rzeźb na świecie obok „Piety Watykańskiej”, którą Tadeusz Biniewicz będzie rzeźbił po zakończeniu pracy nad Dawidem.

Oprócz tego w najbliższym czasie powstanie rzeźba św. Wojciecha (wysokość 3,40 m) dla Parafii św. Wojciecha w Płocku.

Rzeźba Dawida jest kolejną z serii „olbrzymów” obok Kazimierza Wielkiego (4,10 m) i Neptuna (ok. 5,0 m).

O kolejnych pracach naszego gostynińskiego rzeźbiarza będziemy Państwa informować, a panu Tadeuszowi życzymy dalszej weny twórczej i zapału do artystycznych działań.

 

 

 • rzeźba Dawida autorstwa Tadeusza Biniewicza
 • rzeźba Dawida autorstwa Tadeusza Biniewicza
 • rzeźba Dawida autorstwa Tadeusza Biniewicza
 • rzeźba Dawida autorstwa Tadeusza Biniewicza

Rodzinne kolędowanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Kolęda wywodzi się z tradycji ludowej i bywa najczęściej wykonywana jako pieśń religijna, związana na narodzinami Jezusa.

Śpiewanie kolęd jest Bożonarodzeniową jest tradycją, dzięki której tworzy się klimat świąteczny, sprawiający radość.

Właśnie takie wspólne, rodzinne kolędowanie odbyło się wczoraj 19 stycznia br. w hali sportowej przy ul. Kutnowskiej 7.

Wszystkich zebranych powitał dyrektor placówki pan Robert Pypkowski, życząc świątecznego nastroju podczas wspólnego kolędowania.

Głos zabrał także burmistrz Paweł Kalinowski, gratulując tak udanej inicjatywy szczególnie w tym poświątecznym okresie. Podarował także wszystkim dzieciom słodki upominek.

Organizatorem uroczystego spotkania był Zespół Szkolno-Przedszkolny przy współpracy Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie, której nauczyciele i uczniowie zaprezentowali kolędy wprawiające przybyłych w świąteczny nastrój.

Wspólnie śpiewano m.in. takie kolędy jak: „Cicha noc”, „Lulajże Jezuniu”, Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie

Intensywne opady śniegu

Według informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie, na terenie powiatu gostynińskiego, od godz. 04:00 dnia 21.01.2023 do godz. 17:00 dnia 21.01.2023 prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.
Prognozuje się także porywy wiatru do 60 km/h, które będą powodować zawieje śnieżne.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

 • Życzenia

Koncert "Świat Płonął Wojną - Oni Miłością" za nami

W murach Zamku Gostynińskiego odbył się w dzisiaj (sobota 21 stycznia br.) wyjątkowy koncert będący hołdem dla Powstańców Warszawskich oraz wszystkich, którzy walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę.

Współorganizatorami tego spotkania byli: inicjator wydarzenia Jacek Pawłowicz dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie Marzena Ligocka.

Jak sama nazwa koncertu „Świat Płonął Wojną – Oni Miłością” wskazuje na to, że artyści: Barbara Tuzel Górczewska (gitara i śpiew), Leszek Czajkowski (gitara i śpiew) oraz Klaudia Kołata (śpiew) w znany tylko muzykom sposób przedstawiali przeżycia towarzyszące przez 63 dni Warszawiakom podczas walki z Niemcami. Program muzyczny składał się z 16 utworów muzycznych, a towarzyszyła mu prezentacja obrazów z Powstania Warszawskiego.

Wszystkie tragiczne wydarzenia, takie jak m.in.: bombardowania, ucieczki kanałami ale i wizję śmierci czy szpitale powstańcze wypełnione rannymi i umierającymi, muzycy ukazali wykorzystując cały wachlarz emocji poprzez muzykę i śpiew. W niektórych piosenkach pojawiała się nadzieja i marzenia o normalnym życiu, wypełnionym wolnością, radością i miłością.

Program składał się m.in. z takich części jak: wspominam, dziewczyna, marzenie, ich dwoje, szpital, widszenie, labirynt, pustka.

Na zakończenie spotkania dyrektor Jacek Pawłowicz powiedział, że dzisiejszy program przedstawia w inny sposób niż dotychczas pokazywane były realia walk powstańczych, jak Powstania Warszawskiego, a mianowicie w sposób delikatny i subtelny, co zapowada zmianę w ukazywaniu tych trudnych tematów. 

Burmistrz podziękował artystom za tak wspaniałe przedstawienie muzyczne, które poruszyło zapewne wszystkich odbiorców.

 

 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim

160. lat minęło od wybuchu Powstania Styczniowego. Gostynin uczcił to wyjątkowe wydarzenie

Powstanie Styczniowe było największym z powstań narodowych, trwającą najdłużej walką partyzancką przy ogromnej przewadze wroga.

Dzisiaj, 22 stycznia 2023 r. obchodziliśmy 160. rocznicę wybuchu tego zrywu patriotycznego.

Wśród przybyłych gości był m.in. senator RP Marek Martynowski i Krzysztof Ławniczak z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obchody w Gostyninie rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w parafii św. Marcina, którą odprawił ks. proboszcz Krzysztof Jończyk.

Następnie przy pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem odbyła się druga część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz.

Gospodarz naszego miasta przypomniał tragiczną historię miejsca (Gaśno), gdzie zginęło w lodowatej wodzie jeziora 49 osób.

Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze oddając hołd bohaterom.

Wójt Edmund Zieliński na zakończenie uroczystości podziękował wszystkim uczestnikom tego patriotycznego spotkania, a przede wszystkim pocztom sztandarowym, warcie honorowej z Hufca ZHP w Gostyninie, delegacjom instytucji, placówek oświatowych i organizacji gostynińskich oraz mieszkańcom Gostynina i Ukrainy.   

 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Kolejne sportowe zmagania w ramach WOŚP za nami

W piątek hala sportowa przyciągnęła miłośników pilatesu, zumby i jogi. Fit Maraton Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęły maluchy z krav magi pokazem walki. Później trzygodzinny trening z ćwiczeniami na pośladki, brzuch i uda. Lekko nie było, ale cel szczytny, więc nie zabrakło uśmiechów na buziach uczestników.

W sobotę siódme poty wylewało trzydziestu sztangistów, w tym 4 kobiety. Zawody rozpoczęły się od pokazowego treningu gostynińskiej grupy taekwon-do prowadzonej przez Stanisława Szala. 

Warto podkreślić obecność wolontariusza Arkadiusza Zaremby podczas sportowych zmagań i serdecznie podziękować, że jako pracownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku czuwał nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczestników.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

Źródło: gostynin24.pl

Fit Maraton WOŚP

 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Sztangiści dla WOŚP

 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP

Obchody Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2

Niedawno obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Dzisiaj (23 stycznia 2023 r.) ta uroczystość odbyła się w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, począwszy od najmłodszych po starsze grupy przedszkolaków.

Przybyłych gości powitała dyrektor placówki – Anna Woźniak.

Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki po polsku i po angielsku. Razem z babciami i dziadkami doskonale się bawiły. Na zakończenie przedszkolaki obdarowały swoich dziadków pięknie wykonanymi, kolorowymi laurkami.

W radosnej atmosferze wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci.

 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2

Ogłoszenie – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kowalskiej

Zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia poniżej.

 • Treść ogłoszenia – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kowalskiej
 • Treść ogłoszenia – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kowalskiej

Ogłoszenie – przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 43A

Zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszeni poniżej.

 • Treść ogłoszenia – przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 43A

Kurier Mazowiecki z wizytą w MCK

Regionalna redakcja Telewizji Polskiej pojawiła się dzisiaj w gostynińskim centrum kultury. Oczywiście tematem spotkania był przeprowadzany obecnie remont sali kinowej. A o jakich konkretnych działaniach mówił burmistrz, dyrektor obiektu oraz pracownicy dowiecie się Państwo już dziś! - Zachęcamy do oglądania Kuriera Mazowieckiego w TVP3 Warszawa dzisiaj o godz.18.45.
 • Logo Kuriera Mazowieckiego

Badania ankietowe

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania statystyczne za pośrednictwem ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W 2023 r. ankieterzy będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście z gospodarstwami domowymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i życzliwość wobec ankieterów kontaktujących się z Państwem.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniem lub w celu weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Urzędem Statystycznym w Warszawie:

- 695 255 447 (w godz. 7.30-15.30) M.Piatek@stat.gov.pl — Marcin Piątek,
- 22 464 20 40 (w godz. 7:30-15:30) S.Zera@stat.gov.pl — Sebastian Zera

Zachęcamy również do skorzystania z Infolinii Statystycznej (tel. 22 279 99 99). Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00.

 • Plakat z kalendarium badań ankietowych w 2023 roku

Nieodpłatna pomoc dla mieszkańców w Powiecie Gostynińskim

Czym jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej. Doradca obywatelski analizuje problem wraz z beneficjentem oraz przedstawia mu, jakie ma prawa i obowiązki. Poradnictwo obywatelskie ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, gdyż odnosi się także do tych kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w legislacji. Charakteryzuje się ono także większym zaangażowaniem przede wszystkim przy sporządzeniu wraz z beneficjentem planu działania w danej sytuacji.

Doradca obywatelski wspiera beneficjenta w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządza z nim plan działania wyjścia z problematycznej sytuacji życiowej i pomaga w wykonaniu go krok po kroku. Niektórzy doradcy obywatelscy specjalizują się w określonych dziedzinach adresując porady do konkretnych grup społecznych, np. w zakresie niepełnosprawności, spraw konsumentów, dyskryminacji lub uzależnień.

Porada obywatelska może, ale nie musi dotyczyć problemu typowo prawnego. W oparciu o analizę sytuacji doradca obywatelski udziela informacji i wskazuje różnorodne ścieżki postępowania, omawia ich wady i zalety, wskazuje gdzie i jakiej pomocy dalej szukać. Wybór ostatecznego rozwiązania należy do beneficjenta. Do decyzji beneficjenta pozostaje również wybór formy porady obywatelskiej.

Czym jest nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Profesjonalny prawnik może także udzielić pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu.

Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter. Porady prawnej udziela profesjonalny prawnik z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc kierowana jest do wszystkich obywateli, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i szukają pomocy. Dla tych którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak mogę się zapisać na poradę?

telefonicznie – poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów;
elektronicznie – pisząc na podany przez powiat adres e-mail lub zapisując się przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl;
osobiście – stawiając się w starostwie powiatowym.

Gdzie mogę udać się po poradę?

Porady udzielane są w ponad 1500 punktach w całej Polsce – w każdym powiecie. Zainteresowany obywatel nie ma obowiązku zapisywania się na poradę w powiecie zamieszkania. Może zapisać się na poradę w najbardziej dogodnym dla niego miejscu w Polsce.

Informacje o najbliższych dostępnych punktach znajdują się w pliku poniżej.

 

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Zachęcamy wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą rekrutacji do placówek.

 • Treść informacji w sprawie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
 • Treść informacji w sprawie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
 • Treść informacji w sprawie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Pozyskane środki finansowe dla naszego miasta w 2022 roku

Podczas wczorajszej sesji mieliśmy okazję wysłuchać sprawozdań z zeszłorocznej działalności miejskich instytucji kultury, spółki Agencji Rozwoju i Promocji Zamek, ale także informacji o pozyskanych dofinansowaniach z polskich i zagranicznych źródeł zewnętrznych.

Musimy się pochwalić, że z roku na rok miasto pozyskuje coraz więcej środków "z zewnątrz”, dzięki czemu Gostynin jest coraz bardziej przyjazny dla mieszkańców, poprawia się jego infrastruktura, staje się piękniejszy i nowocześniejszy.

Zachęcamy do obejrzenia materiału zawierającego wykaz dofinansowań pozyskanych w 2022 r.

PROGRAM 31. FINAŁU WOŚP W GOSTYNINIE

 
Miejcie żar, miejcie ogień w sercach! To będzie kolorowa niedziela – mówił podczas konferencji szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak właśnie się zapowiada niedziele w Gostyninie. Zapraszamy!! 
 • plakat z programem finału WOŚP

Przekazanie ambulansu sanitarnego dla pogotowia w Gostyninie

W piątek 27 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji nowoczesnego ambulansu sanitarnego. Zakup ambulansu został zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznanych w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą: „Zakup ambulansów dla Stacji Pogotowia Ratunkowego”. Ambulans sanitarny marki Volkswagen Crafter, posiada automatyczną skrzynię biegów, systemy ABS, ESP, ASR, spełnia wymogi normy emisji spalin EURO 6. Wyposażony jest w nosze monoblokowe sterowane elektrycznie przystosowane do przeprowadzania reanimacji. Ambulans spełnia najwyższe standardy europejskie, zapewnia wysoki komfort transportu pacjentów oraz lepsze warunki pracy ratownikom medycznym. Wartość ambulansu wynosi 616 754,81 zł.

Ambulans jest przeznaczony dla ratownictwa medycznego i będzie służył mieszkańcom Gostynina i powiatu gostynińskiego.

Źródło: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

 

 

 • Fotorelacja z przekazania ambulansu
 • Fotorelacja z przekazania ambulansu
 • Fotorelacja z przekazania ambulansu
 • Fotorelacja z przekazania ambulansu
 • Fotorelacja z przekazania ambulansu
 • Fotorelacja z przekazania ambulansu

Przypominamy o zimowych obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości

Usuwanie zwisających sopli lodu i zalegającego na dachu śniegu czy odśnieżanie chodników to nieodłączny element zimowej aury. Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach. Przedstawiamy komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powyższym zakresie.

 • Komunikat głównego inspektora nadzoru budowlanego

We wtorek Urząd Miasta pracuje krócej

Informujemy, że w dniu jutrzejszym 31 stycznia 2023 roku (wtorek) Urząd Miasta będzie czynny dla mieszkańców w godz. 7.30 - 15.30,

 • herb Gostynina

Nie bądźmy obojętni na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury, wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie!

Jak co roku, w chwili, gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, gostynińscy policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.

Okres zimowy to czas, kiedy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Każdego roku monitorujemy sytuację tych osób, sami oferujemy pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - odnajdując takie osoby zawsze proponujemy przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

Jednym z najczęstszych, a zarazem najbardziej mylnych mitów jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To nieprawda. Faktycznie przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło, to jednak za chwilę jej organizm jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Dużym niebezpieczeństwem jest wychodzenie na zewnątrz, będąc pod wpływem alkoholu. Wystarczy chwila nieuwagi, śliska, nierówna nawierzchnia i można się potknąć, wywrócić i nie mieć siły się podnieść. Wtedy o tragedię nietrudno. Dlatego też nie należy przechodzić obojętnie obok osób po alkoholu podczas silnych mrozów. Pamiętajmy, ze wymagają one od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.

Zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. I Ty możesz pomóc! Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.

Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie!

 

Źródło: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wgs/aktualnosci/74276,Nie-badzmy-obojetni-na-zagrozenia-zwiazane-z-wychlodzeniem-organizmu.html

 • Uwaga na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu
 • Uwaga na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu

Kolędowanie z Babcią i Dziadkiem w Jedynce

Piękny zwyczaj kolędowania, w styczniu każdego roku, sprawia, że magiczny klimat świąt Bożego Narodzenia przedłuża się, dotykając innej ważnej daty w kalendarzu - Dnia Babci i Dziadka.

Z tej okazji 27 stycznia 2023 r. dzieci z klasy II a i z grupy przedszkolnej 0 a wraz z wychowawcami i dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie przygotowały wzruszającą uroczystość, aby podziękować im za troskę i opiekę. Występ, za który odpowiedzialne były Panie Mariola Matuszewska i Żaneta Bukrym, zadedykowano nie tylko Kochanym Babciom i Dziadkom, ale wszystkim zaproszonym gościom, którzy przybyli tego dnia na wspólne kolędowanie.

Swoją obecnością zaszczycili Jedynkę: Burmistrz Miasta Gostynina, Pan Paweł Kalinowski, Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Gostyninie, Seniorzy z Klubu Parostatek w Gostyninie oraz Podopieczni Domu Pomocy w Gostyninie, których powitała Pani Dyrektor Magdalena Andrzejczak.

W piątkowy wieczór świątecznie udekorowana sala wypełniła się po brzegi. W blasku choinkowych światełek, przy kawie, herbacie i słodkościach, goście mogli radować się występami dzieci oraz towarzyszącemu im Miejskiemu Chórowi Arce Cantores pod batutą pana Michała Pilichowicza.

Mali artyści wybrali na ten magiczny wieczór kolędy i pastorałki, takie jak : ,,Dzisiaj w Betlejem”, ,,Gdy śliczna Panna’’, ,,Wśród nocnej ciszy’’, ,,Przybieżeli do Betlejem’’, ,,Cicha noc’’, ,,Gdy się Chrystus rodzi’’, a ich nieco starsza koleżanka - Gabrysia Ostrowska z klasy 6 a, wykonała utwór pt. ,,Uciekali, uciekali’’ z przedstawienia ,,Metro’’. Serca publiczności skradł szczególnie Marcel Maciejewski, śpiewając pastorałkę ,,Gore gwiazda’’. Czyż można piękniej powiedzieć Babciom i Dziadkom: „Kochamy Was”?

Dzięki przygotowanym przez organizatorów śpiewnikom znajdującym się na stolikach, przy których siedzieli Dziadkowie oraz pozostali zaproszeni goście, wszyscy mogli włączyć się do wspólnego kolędowania.

Niezwykły klimat panujący tego wieczoru w Jedynce i rozbrzmiewające w jej murach kolędy i pastorałki z pewnością na długo pozostaną w pamięci i sercach wszystkich obecnych.

Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu Rodziców oraz współpracy organizatorów z p. pedagog Joanną Zielińskiej, p. Karoliną Adamowską i p. Alicją Żółtowską.

 

Żaneta Bukrym

 

 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce

Nabór wniosków na wymianę źródła ogrzewania już od 1 marca br.

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w związku z Uchwałą Nr 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku, nabór wniosków rozpocznie się od 1 marca 2023 r.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na:

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;

2) kocioł gazowy;

3) kocioł olejowy;

4) piec elektryczny;

5) pompy ciepła.

Czynności związane z wymianą w/w kotłów (pieców) polegające na:

1) demontażu starego źródła ogrzewania;

2) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

3) podłączenie do sieci gazowej;

4) podłączenie do sieci elektroenergetycznej;

5) rozprowadzeniu pionów instalacji grzewczej w budynkach.

Dotacja wynosi 50% kosztów całej inwestycji, jednak nie więcej niż 3000,00 zł.

Wnioski należy składać od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 22, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Nabór wniosków dotyczy inwestycji planowanych do realizacji w roku 2023, dlatego składając wniosek wnioskodawca musi posiadać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, jeżeli są wymagane oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 24-236-07-45.

Burmistrz podpisał międzygminne porozumienie o współpracy

Miło nam poinformować, że przedstawiciele 26 samorządów – 22 gmin, trzech powiatów ziemskich oraz Płocka, w tym także miasto Gostynin reprezentowane przez burmistrza Pawła Kalinowskiego, podpisali w dniu dzisiejszym (31 stycznia br.) międzygminne porozumienie o współpracy.

„Liderem Porozumienia” jest Płock a pozostałe jednostki samorządu terytorialnego, w tym nasze miasto są „Partnerami porozumienia”.

Dokument określa zasady współpracy i postępowania podczas przygotowania, a następnie realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa samorządów pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

Jak zauważył prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, wspólne działania obejmują: wymianę wiedzy i doświadczeń, a także uzyskanie preferencji przy pozyskiwaniu środków unijnych na wspólne projekty. Mogą dotyczyć różnych obszarów, jak np. tworzenia atrakcyjnej ponadlokalnej oferty turystycznej, szlaków kulturalnych i turystycznych, budowy dróg rowerowych, czy budowania potencjału w zakresie efektywności energetycznej.

Działania takie mają wpływ na kierunki rozwoju regionu płockiego. Ponadto otworzą sygnatariuszom porozumienia drogę do starania się o dotacje z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Porozumienie określa również prawa i obowiązki stron oraz zakłada współpracę w oparciu o zasadę równoprawności, przy wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 

Foto: https://we.tl/t-Yp53yS8atj

 • Podpisanie porozumienia
 • Uczestnicy spotkania
 • Podpisanie porozumienia
 • Spotkanie dotyczące porozumienia

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
Do realizacji zadania wybrano ofertę:

L.p.

Nazwa oferenta

Miejsce prowadzenia przedszkola, którego dotyczy składana oferta

Deklarowana liczba miejsc dla dzieci

w oddziałach ogólnodostępnych
i specjalnych

1

Instytut Edukacji, Rozwoju

 i Terapii sp. z o.o.

09-500 Gostynin,

ul Wojska Polskiego 22

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

09-500 Gostynin ul. Wojska Polskiego 22

57

 

Zagrają dla Amelki już 4 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, Samorząd uczniowski SP 1, MKS "Mazur" i pan Arkadiusz Szulczewski zapraszają na XXII Charytatywny Turniej Halowy Piłki Nożnej. Impreza odbywa się w celu zbiórki pieniędzy na leczenie dla Amelki.

Impreza rozpocznie się 4 lutego br. (sobota) o godz. 10.00 w Hali sportowej MOSiR przy ul. Kutnowskiej 7. 

System gier odbywać się będzie "każdy z każdym" podczas gry 1x12 minut.

Dodatkowo w programie odbędzie się:

 • kiermasz ciast przygotowanych przez uczniów i rodziców z SP 1
 • mecz młodych adeptów piłki nożnej MKS "Mazur" Gostynin
 • konkursy z nagrodami
 • licytacje.

Do zobaczenia w sobotę.

 • plakat - zaproszenie na XXII Charytatywny Turniej Halowy Piłki Nożnej

Warsztaty w Zamku Gostynińskim

W ramach podpisanego w dniu 31 stycznia 2023 r. Międzygminnego partnerstwa o współpracy w ramach „Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” trwa opracowywanie Strategii rozwoju ponadlokalnego. Służą temu spotkania warsztatowe, na których poruszane są różnego rodzaju tematy związane z rozwojem naszego regionu. Diagnozowane są problemy i potrzeby.

W dniu dzisiejszym (1.02.2023 r.) w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyły się warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”, które otworzył burmistrz Paweł Kalinowski.

Podczas warsztatów, których przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz zaproszeni goście dyskutowali między innymi na takie tematy jak: tereny zielone, błękitno – zielona infrastruktura, zarządzanie wodami opadowymi, kanalizacją i infrastrukturą wodno – kanalizacyjną.

 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”

Rodzice – dzieciom. „Czerwony Kapturek” w Przedszkolu Nr 2

Bajkę o „Czerwonym Kapturku” znają chyba wszyscy, jednak miło jest ją sobie przypomnieć. Na taki właśnie pomysł wpadła grupa teatralna zawiązana z rodziców przedszkolaków z Przedszkola nr 2.

Wśród występujących byli: Ewelina Wojtalewicz – narrator, Monika Dybał – scenariusz i reżyseria, Paulina Jankowska – mama, Ilona Waszkowska – babcia, Justyna Majewska – wilk, Aleksandra Cenblewska – Czerwony Kapturek i Jarosław Piekarski – leśniczy.

Pięknie zagrana bajka o dziewczynce jej mamie, babci i wilku spowodowała, że przedszkolaki oglądały przedstawienie jak zaczarowane.

Kolorowa scenografia dopełniła wyjątkowych wrażeń.

Ogromne brawa otrzymali występujący aktorzy, a dyrektor placówki Anna Woźniak powiedziała, że czegoś takiego jeszcze nie było, jak to wspaniałe przedstawienie rodziców dla dzieci.

Rodzice myślą o kolejnych wystąpieniach z różnymi bajkami, aby je propagować i zachęcić przedszkolaki do ich słuchania i oglądania.

 

 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2

Przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+

ZUS informuje, że od 1 lutego 2023 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Wnioski można składać za pośrednictwem następujących narzędzi :

·      aplikacji mobilnej mZUS  od tego roku wnioski można złożyć za pośrednictwem tej bezpłatnej aplikacji. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

·       Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

·       portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL

·       bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

W celu wsparcia naszych klientów przygotowa kampanię informacyjną, której  celem jest poinformowanie jak największego grona naszych klientów o aplikacji mZUS oraz możliwość składania wniosków o świadczenie rodzinne 500+.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Płocku

Wydział Organizacji i Analiz

Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock

tel. 24 262-52-71 wew. 2518

kom. 502 009 800

 

 • logo ZUS

Uwaga na intensywne opady śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców powiatu gostynińskiego o intensywnych opadach śniegu. Przewiduje się, że dzisiaj od południa do wieczora spadnie około 10 cm śniegu.

 • Treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 9

Kondolencje

 • Kondolencje dla Iwony Radzkiej z powodu śmierci mamy

IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega nas przed konsekwencjami zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, które powoduje ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 • Treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 11 o oblodzeniu

Piłkarze Mazura wygrali charytatywny turniej dla chorej Amelki Borkowskiej

W turnieju rozgrywanym systemem każdy z każdym zagrało pięć drużyn. Pierwszy zespół Mazura wygrał wszystkie mecze, a piłkarze pokazali dobre przygotowanie do ligowej rundy wiosennej.

Mazur wystawił dwie drużyny, drugi zespół wygrał jedynie z Rol-Marem 3:1 i zajął ostatnie piąte miejsce. Na drugim miejscu uplasował się Rol-Mar, na trzecim Przyjaciele Mazura i czwarte miejsce przypadło No Name.

Najlepszym zawodnikiem zawodów wybrano Eryka Przybylskiego z Mazura. Najlepszym strzelcem został Kamil Augustyniak, też z pierwszej drużyny Mazura, a najlepszym bramkarzem Michał Gozdan z Rol-Maru.

Nagrody wręczała m.in. mama Amelki – Emilia Borkowska.

W drużynie Przyjaciele Mazura grał wychowanek Mazura, obecnie grający w czwartoligowej Borucie Zgierz Maciej Kowalczyk. W rozmowie z portalem gostynin24 zapowiedział zakończenie kariery w Mazurze.

W trakcie rozgrywania turnieju odbył się mecz młodych piłkarzy Mazura z Football Academy Gostynin. Kiermasz ciast przygotowali uczniowie i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie nauczycielem jest pomysłodawca charytatywnych turniejów w piłkę nożną Arkadiusz Szulczewski. Wylicytowano m.in. piłkę nożną z autografem i zdjęciem sędziego piłkarskiego Szymona Marciniaka za 500 zł.

 

Źródło: gostynin24.pl

 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki

Wyjazdy na zimowiska. Rozpoczęły się ferie, ruszyły policyjne kontrole autobusów

Policjanci w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych sprawdzają stan techniczny autobusów w związku z rozpoczynającymi się w kraju feriami. Zachęcamy organizatorów wyjazdów szkolnych oraz rodziców do skorzystania z tej możliwości przed wyruszeniem ich podopiecznych w trasę na zimowy wypoczynek. Ferie zimowe na terenie województwa mazowieckiego rozpoczną się 13 lutego.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyjeżdżających na zimowiska to dla policji bardzo ważna sprawa. Policjanci przywiązują dużą wagę do zapobiegania sytuacjom, które mogą spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie jeżeli chodzi tu o dzieci i młodzież. Policja zachęca opiekunów do powiadamiania o takich wyjazdach, co umożliwi przeprowadzenie gruntownej kontroli autokaru, jak też do bacznego obserwowania autokarów i kierowców, którzy zabierają dzieci na ferie.

Policjanci podczas kontroli stanu technicznego autobusów zwrócą uwagę na układ hamulcowy, układ kierowniczy, czy prawidłową widoczność. Sprawdzą stan ogumienia pojazdu, prawidłowe oznakowanie autobusu przewożącego dzieci i młodzież, a także trzeźwość kierowcy oraz dokonają weryfikacji jego czasu pracy. Bezpieczeństwo wyjazdów to nie tylko sprawny autokar i wypoczęty kierowca, ale także liczba pasażerów dostosowana do ilości miejsc w autobusie. Należy pamiętać o konieczności korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy przez wszystkich pasażerów.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

Przypominamy, że ferie zimowe na terenie woj. mazowieckiego rozpoczną się 13 lutego.

Organizatorzy wyjazdów, którzy chcą, aby autokar przed wyjazdem został skontrolowany przez policję, powinni ten fakt zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wykaz punktów kontroli autobusów na terenie garnizonu mazowieckiego Policji dostępny jest w załączniku pod artykułem.

Autor: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/podkom. Ewelina Radomyska

 • Bezpieczne ferie - plakat

Cyber love story bez happy endu - KWP ostrzega

Przedstawiona poniżej autentyczna historia pokrzywdzonej kobiety, która zgłosiła się do jednej z komend Policji, niech posłuży jako ostrzeżenie przed zawieraniem znajomości w sieci.

„ Na początku stycznia założyłam konto na portalu społecznościowym. Szybko odezwał się do mnie mężczyzna o tajemniczym imieniu Will, zapraszając do rozmowy. Na początku pisał do mnie po angielsku, niestety nie znam tego języka więc, gdy tylko przywitałam się słowem „cześć”, Will napisał, że z pomocą funkcji tłumacza też będzie używał polskiego. Will pisał, że jest Amerykaninem, ale obecnie mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Pisaliśmy do siebie niemal codziennie głównie o życiu.

Po jakimś czasie Will zaczął mnie komplementować, pisząc, że jestem piękna i zakochał się we mnie. Po kilku dniach od zawarcia znajomości, było to w weekend napisał do mnie, że jedzie na zakupy do centrum handlowego, ponieważ chce mi zrobić prezent. Stwierdził, że przygotuje paczkę, którą do mnie prześle. Nie zgodziłam się na taki prezent, lecz on się uparł. Wysyłał mi zdjęcia prezentów, najpierw była to maskotka. Poprosił o adres, na jaki może go przesłać, uległam i podałam adres. Jeszcze tego samego dnia wieczorem dostałam kolejne zdjęcia prezentów m.in. odzież, obuwie, biżuterię oraz pieniądze. Byłam zaskoczona jego hojnością i kategorycznie odmówiłam przyjęcia takich podarunków. Jednak on upierał się, twierdząc, że już nadał paczkę. Na dowód tego przesłał mi potwierdzenie o nadaniu przesyłki w firmie kurierskiej w obcym języku.

W poniedziałek wcześnie rano napisał do mnie, że powinnam już otrzymać paczkę, o czym firma kurierska powiadamia e-mailem. Sprawdziłam pocztę, faktycznie dotarł do mnie e-mail od jakiejś firmy kurierskiej, że paczka została wstrzymana z uwagi na przekroczoną wagę. Mogłam ją otrzymać pod warunkiem wpłaty bezzwrotnej kaucji w kwocie ponad 1000 amerykańskich dolarów (ponad 5000zł). Wtedy napisałam do Willa, że nie mam takiej kwoty. Ten stwierdził, że ponieważ jest to przesyłka międzynarodowa, to nie może do niego wrócić. Poprosiłam go o podanie jego e-maila, aby przesłać te wiadomości od firmy kurierskiej. Nadal twierdził, że muszę wpłacić pieniądze aby otrzymać paczkę. Potem ponownie otrzymałam wiadomości poprzez komunikator od firmy kurierskiej o przekroczonej wadze paczki oraz ubezpieczeniu. W tych wiadomościach był też nr rachunku bankowego, w końcu postanowiłam wpłacić ponad 5000zł. Potwierdzenie przelewu przesłałam do firmy kurierskiej, poprosili, aby czekać. Następnie otrzymałam od tej firmy kurierskiej kolejną wiadomość, że jest pewien problem. W paczce są pieniądze więc, aby uniknąć problemów z polskimi celnikami powinnam wpłacić ponad 3000 amerykańskich dolarów (około 13000zł). To miało mnie uchronić przed zarzutem prania „brudnych pieniędzy”. Pisałam do Willa, że nie mam takiej kwoty. Wówczas stwierdził, że wpłaci połowę, na dowód tego przesłał mi potwierdzenie. Ostatecznie zdecydowałam się wpłacić resztę tj. ponad 6000zł na ten sam rachunek firmy kurierskiej. Gdy zrobiłam drugi przelew, zaczęłam się denerwować i nagle uświadomiłam sobie, że zostałam oszukana. Napisałam o tym do Willa, jednak on przestał odpowiadać na moje wiadomości. W ten sposób straciłam kilkanaście tysięcy złotych”.  Marta, lat 40

Ostrzegamy przed oszustami:

 • należy być ostrożnym zawierając nowe znajomości w mediach społecznościowych, czy innych portalach w Internecie;
 • zachowaj czujność zwłaszcza, jeśli poznana osoba prosi nas o pieniądze;
 • oszuści zazwyczaj unikają rozmów telefonicznych;
 • unikają też wskazywania miejsc, z których pochodzą, ich konta na profilach społecznościowych nie zawierają żadnych informacji osobistych, zdjęć z rodziną, miejsca pracy, zamieszkania.
 • zdobywają zaufanie ofiary poprzez regularny kontakt i przedstawianie fałszywych historii z życia;
 • proszą o pomoc finansową np. na zakup biletu lotniczego lub na pokrycie opłat za przesłanie paczki;
 • przestępcy cały czas modyfikują swój sposób działania;
 • należy poinformować Policję o wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy.

Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa!

Projekt pn."Świadomy-Czujny-Bezpieczny" jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu  z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

*Rozmowa na komunikatorze została stworzona dla potrzeb artykułu, lecz oparta została na prawdziwej historii.

Autor: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 
 • logo kampanii społecznej

Bal Przedszkolaka w Jedynce

Nie trzeba być dorosłym, aby iść na bal. Wiedzą już o tym przedszkolaki, które 3 lutego 2023 r. odwiedziły Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. Z zaproszenia skorzystało Przedszkole nr 2 oraz Przedszkole nr 4. Zgodnie z hasłem, które przyświecało imprezie – „Zaczarowany świat bajek”, dzieci ubrane w baśniowe kreacje tańczyły w rytm skocznej muzyki pośród kolorowych balonów, którymi udekorowana była sala. Tańcom towarzyszyły zabawy wprawiające uczestników balu w dobry nastrój. Dla miłych gości przygotowane zostały smaczne owocowe przekąski oraz uwielbiana przez wszystkich wata cukrowa.

Wspaniała atmosfera udzieliła się również opiekunom dzieci, którym pragniemy serdecznie podziękować za pomoc podczas trwania balu. Dziękujemy również dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów, które jak co roku były wyjątkowe. Wspólna zabawa była dobrą okazją do integracji dzieci z różnych placówek znajdujących się na terenie miasta oraz spędzenia czasu w miłej atmosferze.

 

Anna Pakulska, SP 1

 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce

Roczne podsumowanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie

W dniu 6 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwołane przez Starostę Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb i samorządowców z terenu powiatu gostynińskiego.

Podczas posiedzenia Komendanci: Powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz  Inspektorzy: Inspekcji Sanitarnej i Powiatowego Nadzoru Budowlanego przedstawili informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku oraz o zaplanowanych działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie trwania zimowego wypoczynku w 2023 roku - Bezpieczne Ferie 2023.

Informację przedstawione na komisji udostępnimy Państwu niebawem. 

Źródło: Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 • Roczne podsumowanie bezpieczeństwa w powiecie
 • Roczne podsumowanie bezpieczeństwa w powiecie
 • Roczne podsumowanie bezpieczeństwa w powiecie

Bezpieczne ferie 2023 - Zasady bezpieczeństwa dotyczące zabaw na śniegu, lodowisku i podczas kuligów

Drodzy mieszkańcy i drogie dzieci,
z okazji zbliżających się ferii zimowych w naszym województwie chcielibyśmy życzyć Wam wspaniałego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku zimowego. Ferie zimowe są po to by odpoczywać, bawić się i rozwijać swoje zainteresowania, na które w okresie nauki wszystkim brak czasu. Mamy nadzieję, że zasady, o których Wam przypomnimy będą doskonałym kierunkowskazem gwarantującym bezpieczne spędzenie ferii zimowych.

 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące zabaw na śniegu, lodowisku i podczas kuligów:

1.  Nie zjeżdżamy na sankach z pagórków znajdujących się w pobliżu dróg i zbiorników wodnych.

2.  Do zjeżdżania wybieramy teren pozbawiony drzew i nierówności, bo grozi to wywrotką.

3.  Zachowajmy bezpieczeństwo podczas saneczkowania, nie chodźmy po torze gdy inni zjeżdżają, nie zjeżdżajmy z pagórków na butach.

4.  Nigdy nie doczepiajmy sanek do samochodu.

5.  Przed jazdą na sankach zawsze sprawdzajmy czy w naszych sankach nie ma wystających śrub, gwoździ bądź połamanych szczebli, ponieważ stwarzają one poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy.

6.  Rzucając śnieżkami nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu, z kamieniami, ani innymi twardymi przedmiotami w środku, bo możemy komuś zrobić krzywdę.

7.  Nigdy nie celujmy śnieżkami w twarz.

8.  Nigdy nie wolno rzucać śnieżkami w jadące pojazdy, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego.

9.  Nie rzucamy również śnieżkami w pieszych ani w okna domów.

10. Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych do tego miejscach, nie wolno jeździć po zamarzniętych jeziorach, stawach, rzekach i wykopach, ponieważ pod wpływem ciężaru ciała lód może się na nich załamać.

11. Ślizgamy się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska.

12. Nigdy nie wbiegajmy na lód, pod którym się ktoś załamał; szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść rzek, nurty rzek, ujścia kanałów, ujścia ścieków, ujęcia wody, mosty, śluzy, wszelkie pomosty, miejsca na lodzie z występującymi pęknięciami i rysami

Co robić sytuacji, gdy załamie się pod nami lód:

● zachować spokój

● unikać gwałtownych ruchów

● za wszelką cenę starać się nie wpłynąć pod lód

● należy rozłożyć szeroko ręce zwiększając w ten sposób kontakt z pokrywą lodową

● należy starać się wydostać z wody ostrożnie podciągając się na rękach

● pamiętajmy, że w lodowatej wodzie można przebywać tylko przez kilka minut – dłuższa kąpiel grozi nadmiernym wychłodzeniem organizmu

● gdy wydostaniemy się na powierzchnię lodu poruszajmy się w kierunku brzegu w pozycji leżącej tak, aby zmniejszyć nacisk na lód

● cały czas należy wzywać pomoc

 

13. Co robić, gdy zauważymy osobę, pod którą załamał się lód:

● sprawdzamy i oceniamy swoje bezpieczeństwo

● wzywamy pomoc

● próbujemy podać szalik, linę, sanki itp. (jeśli to bezpieczne) osobie poszkodowanej, pamiętając o tym, by nie zbliżać się zbytnio do tej osoby

● po wydobyciu osoby poszkodowanej z wody należy ją przykryć jeśli to możliwe czymś ciepłym 

● następnie należy czekać na wezwaną pomoc

14. Kulig organizujemy wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej


Podczas zabaw na śniegu i na lodowisku pilnujemy swoich wartościowych przedmiotów. W razie możliwości przedmioty tj. portfel lub telefon komórkowy oddajemy do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

Co ważne na zabawy na śniegu należy ubierać się odpowiednio do panującej na dworze temperatury i  pamiętać o tym, by przed wyjściem na mróz posmarować kremem ochronnym słabo osłonięte lub słabo zabezpieczone części ciała (tj. uszy, nos, policzki, palce u rąk i nóg), po to, by zapobiec odmrożeniu.

 

Źródło: KMP Białystok

 • Zdjęcie zabaw na śniegu

Droga do Powiatowego Urzędu Pracy objęta dofinansowaniem

Prezes Rady Ministrów w dniu 6 lutego 2023 roku zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2022 r.

Na liście zadań gminnych znalazła się inwestycja zgłoszona przez Gminę Miasta Gostynina pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury".

Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę 3 299 450,54 zł (koszty kwalifikowane: 2 742 486,50 zł, koszty niekwalifikowane: 314 287,60 zł, koszty poza zadaniem: 242 676,44 zł). Przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2 193 989,20 zł, czyli 80% kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/premier/3-mld-zl-z-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-na-lokalne-inwestycje--nabory-rozstrzygniete zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 • Droga do PUP
 • Droga do PUP
 • Droga do PUP
 • Droga do PUP

Nie pozwól wygrać depresji! - Program polityki zdrowotnej

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

Celem głównym programu jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022–2024.

Cele szczegółowe programu obejmują:

 • skierowanie na sesje terapeutyczną minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego w latach 2022–2024,
 • zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych u minimum 70% uczestników edukacji zdrowotnej spośród I grupy docelowej w latach 2022–2024,
 • zwiększenie u minimum 70% uczestników szkoleń spośród II grupy docelowej, tj. kadry pedagogicznej, poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych w latach 2022–2024.

Budżet programu

Okres realizacji programu został zaplanowany na lata 2022–2024, a jego budżet wynosi blisko 8 mln zł. Program finansowany jest w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Grupa docelowa i kryteria kwalifikacji

Program skierowany jest do dwóch grup uczestników:

 • I grupa – dzieci i młodzież w wieku od 12 do 21 roku życia;
 • II grupa – kadra pedagogiczna korzystająca ze szkoleń.

Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:

 • mieć ukończony 12 rok życia i nie może mieć więcej niż 21 lat,
 • w dniu zgłoszenia do programu mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
 • przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie (w przypadku osób do 18 roku życia, druk świadomej zgody na udział w programie wypełniony będzie przez osobę aplikującą do programu oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka),
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zaplanowane w programie

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

 • badanie przesiewowe w kierunku wykrycia depresji,
 • konsultacja ze specjalistą,
 • sesje terapeutyczne,
 • podsumowanie terapii,
 • edukacja zdrowotna,
 • działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Program zakłada przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Świadczenia udzielane będą dzieciom i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia. U osób z pozytywnym wynikiem badania planuje się przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą, sesji terapeutycznych (maksymalnie 25 sesji) oraz podsumowanie terapii. Uczestnikom z negatywnym wynikiem badania przesiewowego zaproponowany zostanie dobrowolny udział w edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki depresji.

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie działań szkoleniowych dla kadry pedagogicznej z terenu województwa mazowieckiego. Uczestnikom szkoleń przekazywane będą informacje dotyczące m.in. specyfiki zaburzeń depresyjnych, stresu w szkole zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego występującego wśród dzieci i młodzieży, skuteczności odpowiednio wcześnie podjętego leczenia depresji. W ramach edukacji omówiona także zostanie kwestia reagowania i możliwości pomocy uczniom, u których zaobserwowane zostaną niepokojące zachowania.

 • Plakat promujący program zdrowotny w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa...

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt