Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Burmistrz Miasta Gostynina gościem RadiaQ

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z Burmistrzem Miasta Pawłem Kalinowskim, który podsumował na antenie RadiaQ 2022 rok.

Wywiad z Burmistrzem - RadioQ

 

ZMIANA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ZMIANY
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2023 r.

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022  r., poz. 1297 ze zm.), uchwałą Nr 378/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada  2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dokonano zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych obowiązują od 1 stycznia 2023 r. i przedstawiają się następująco:
32,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
64,00 zł. - podwyższona miesięczna stawka opłaty od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane / niesegregowane ) lub kolejnej zmiany stawki.

Numer konta na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:

51 1020 1592 0000 2102 0306 8673


Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie tj. płatność do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE DOTYCZĄCE PODWYŻKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kolejna podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Płaciliśmy 26 zł za osobę miesięczne za odpady segregowane. Będziemy płacić 32 zł. Z uwagi na kończący się z dniem 31 grudnia 2022 r. termin umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów tut. Urząd przeprowadził procedurę przetargową celem wyłonienia nowego wykonawcy usług. W efekcie zaoferowana cena wzrosła w stosunku do aktualnie obowiązującej. Wzrost cen warunkowany jest zwiększeniem kosztów pracy, energii, paliwa, a także problemami ze zbytem i zagospodarowaniem odpadów.
Miesięczne koszty jakie musimy ponieść za w/w usługę uzależnione są od faktycznej ilości (masy) wyprodukowanych i odebranych odpadów. W roku 2020 wytworzone zostały 5482 tony odpadów, w 2021 roku 6038 ton, a w roku 2022 do listopada już 5712 ton.
Stąd wniosek: mniej produkujemy...mniej płacimy!
Tylko w zeszłym roku miasto dopłaciło do wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponad pół miliona złotych, które można by przeznaczyć na inne zadania służące poprawie jakości życia mieszkańców.
Ustalone nowe stawki opłat mimo wszystko nie zabezpieczą w 100% kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 • ZMIANY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Seniorze, nie oddawaj swoich pieniędzy!

Nie chcesz, aby Twoja babcia, czy dziadek dali się nabrać na oszustwo „na wnuczka”, to Ty bądź dobrym wnuczkiem i wytłumacz im, jak to działa.

3 listopada straciłam wszystkie swoje oszczędności życia. Przed południem zadzwonił do mnie mężczyzna, przedstawił się imieniem mojego syna. Zachrypniętym głosem powiedział, że jest chory i wracając od lekarza, spowodował wypadek samochodowy i... że to on jest sprawcą wypadku. Płakał, mówiąc, że w wypadku są ranne 3 osoby i potrzebuje dużej ilości pieniędzy, bo grozi mu więzienie. Wtedy do rozmowy włączył się mężczyzna podający się za policjanta. Ten potwierdził słowa mojego syna Piotrka i dodał, że pokrzywdzeni w wypadku żądają kilkudziesięciu tysięcy złotych odszkodowania, za obrażenia jakich doznali. Polecił mi, żebym najszybciej wypłaciła z banku wszystkie oszczędności, po które zgłosi się kurier, a w sądzie czeka na nas adwokat, który wyda nam potwierdzenie przekazania gotówki. Byłam w takim szoku, że nie mogłam zebrać myśli, był ze mną mój mąż Henryk, który pojechał szybko do banku i wypłacił wszystkie nasze oszczędności – kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mężczyzna podający się za policjanta powiedział, że za chwilę przyjedzie kurier, mąż w tym czasie zgodnie z jego poleceniem poszedł do sądu, gdzie miał czekać na niego adwokat wraz z sekretarką i wydać mu pokwitowanie przekazania gotówki. Kiedy byłam sama w domu, przyszedł kurier, przekazałam mu pieniądze z banku. Odetchnęłam z ulgą, myśląc, że teraz już nic nie grozi mojemu synowi. Potem do domu wrócił Henryk, w sądzie dowiedział się, że całe zdarzenie było oszustwem i żadna sekretarka z adwokatem na niego nie czekają. Nasze oszczędności całego życia przepadły bezpowrotnie”. (Teresa, lat 71)


Ten opis mógłby stanowić scenariusz filmu ku przestrodze innych, lecz jest niestety autentycznym przykładem z życia.

Nie chcesz, aby Twoja babcia, czy dziadek dali się nabrać na oszustwo „na wnuczka”, to Ty bądź dobrym wnuczkiem i wytłumacz im, jak to działa.

Rozmówca, zapytany o zmieniony głos, tłumaczy się przeziębieniem lub zmęczeniem. Prawdopodobnie nawet nie zna imienia osoby, pod którą się podszywa, dlatego nie przedstawia się („to ja, babciu”). Podczas rozmowy informuje o trudnej lub wręcz tragicznej sytuacji, w której się znalazł i szybko porusza temat pożyczki. Chodzi o jak najszybsze dostarczenie mu pieniędzy. Jako powód najczęściej podaje jedną z poniższych historyjek.

Wypadek – przestępca opowiada historię o spowodowanym przez niego wypadku drogowym i mówi, że szybko potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć konsekwencji, których domaga się ofiara.
Operacja – podszywający się pod krewnego złodziej przekonuje, że musi poddać się poważnej operacji i natychmiast potrzebne są mu pieniądze na zabieg.
Zadłużenie – oszust mówi, że wziął pożyczkę, którą musi szybko spłacić, albo nie ma pieniędzy na ratę kredytu.
Inwestycja – rzekomy wnuk lub dziecko przekonuje, że pilnie potrzebuje określonej kwoty na intratną inwestycję, która wkrótce się zwróci z ogromnym zyskiem.
Okup – oszust podszywa się pod wnuczka lub syna i twierdzi, że został porwany i potrzebuje pieniędzy na okup.

Jak postępować w takiej sytuacji?

 • Zawsze po otrzymaniu takiego telefonu najpierw zadzwoń do wnuczka lub krewnego, żeby potwierdzić informację. Jeśli to możliwe – spotkaj się z nim.

 • Jeśli nie rozpoznajesz głosu, odłóż słuchawkę – oszuści wywierają silny nacisk i presję, mają doświadczenie w manipulowaniu ludźmi, więc im szybciej zakończysz rozmowę, tym lepiej.

 • Jeśli masz przekazać pieniądze komuś z rodziny, rób to tylko osobiście – bardzo charakterystyczne dla oszustw „na wnuczka” jest przysyłanie pośrednika, który ma odebrać pieniądze. Nie dawaj gotówki ani cennych rzeczy w ręce kogoś, kogo nie znasz.
  Odbierając telefon z prośbą o pieniądze, nigdy nie mów, ile masz gotówki i staraj się nie udzielać żadnych informacji osobistych.
   

Oszustwa na policjanta

Zdarza się, że oszust podszywa się pod kogoś rodziny, a następnie pod policjanta, czy prokuratora. Najpierw dzwoni rzekomy wnuk i prosi o określoną sumę pieniędzy. Następnie ofiara dostaje kolejny telefon – oszust podszywa się pod policjanta lub funkcjonariusza CBŚP (Centralne Biuro Śledcze Policji), a nawet prokuratora, który mówi, że wcześniejsza rozmowa była manipulacją złodzieja, którego właśnie rozpracowują. Twierdzi, że konieczne jest zrobienie przelewu na podane konto, co pomoże w jego schwytaniu. Wywiera presję, a nawet grozi karą za odmowę współpracy.

Inny sposób oszustów to próba wyłudzenia fikcyjnej łapówki. Przestępca podaje się za policjanta i informuje, że w sprawie osoby, do której dzwoni, zostało wszczęte dochodzenie. Obiecuje odstąpienie od postępowania w zamian za określoną sumę pieniędzy.

Jakie są cechy charakterystyczne tego typu oszustw i co zrobić, żeby nie dać się zmanipulować?

 • Policja nigdy nie informuje o prowadzonych sprawach telefonicznie – odłóż słuchawkę, nic Ci za to nie grozi.

 • Policja nigdy nie żąda przekazania pieniędzy lub cennych rzeczy – jeśli ktoś do Ciebie zadzwoni w tej sprawie – odłóż słuchawkę.

 • Policja musi działać zgodnie z procedurami – jeśli funkcjonariusz przyszedłby do Ciebie, to na początku rozmowy przedstawia się i podaje stopień oraz pokazuje legitymację, na której jest imię, nazwisko, zdjęcie, stopień, numer legitymacji, numer identyfikacyjny, data ważności.

 • Policjant musi być także wyposażony w odznakę. Masz prawo wylegitymować funkcjonariusza i przeczytać dane na jego dokumencie.

 • Pamiętaj, że Policja nie ma prawa żądać od Ciebie pieniędzy lub cennych rzeczy i nigdy tego nie robi. Jeśli tak się dzieje, w 100% masz do czynienia z oszustem.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 • foto źródło"...

Chcesz pomagać innym - wstąp w szeregi Policji

Będąc policjantem, możesz robić w życiu wiele pożytecznego, służąc ludziom i dbając o ich bezpieczeństwo. Jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale jednocześnie dająca dużo satysfakcji i jak chyba żadna inna, niesamowite możliwości rozwoju.

Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, a także chęci robienia w życiu czegoś pożytecznego oraz pracowania na rzecz społeczeństwa. Należy brać pod uwagę, że ta droga zawodowa może rzutować na całe życie, a wyzwania, które trzeba będzie podejmować nie będą łatwe. Podejmując służbę w Policji, trzeba być odważnym, silnym psychicznie i odpornym na stres. Jednocześnie jest to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy, bywa bezcenna.

Wybierając swoją przyszłość, warto wiedzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych. Mówiąc o predyspozycjach, oprócz tych podstawowych, wymienionych wcześniej, odpowiednio wykorzystane będą te bardzo indywidualne. Konkretną ścieżkę kariery można bowiem wybrać w różnych dziedzinach.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku:

 • 27 lutego
 • 5 maja
 • 3 lipca
 • 23 sierpnia
 • 27 października
 • 28 grudnia

w następujących jednostkach:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Wydział Konwojowy

Oddział Prewencji Policji w:

Płocku, Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

Policja to ludzie – funkcjonariusze i pracownicy cywilni, których zakres obowiązków jest bardzo szeroki. Z tego powodu krótka publikacja nie jest w stanie oddać wszystkiego czym na co dzień się zajmujemy. Może łatwiej byłoby wyliczyć to czym policjanci nie muszą się interesować...?

Poniżej ogólny zarys pionów polskiej Policji: prewencji, kryminalnego, śledczego i logistyki.

Pion prewencji, to policjanci najczęściej widziani w naszym społeczeństwie; umundurowani, w patrolach, dbających o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, interweniujący wówczas, gdy komuś dzieje się krzywda, ale także zabezpieczający imprezy sportowe/masowe lub zajmujący się konwojowaniem osób zatrzymanych. To także „policjanci pierwszego kontaktu”, czyli dzielnicowi. Ich rola w lokalnych społecznościach ciągle wzrasta i stanowisko to w budowaniu zaufania społecznego i poczucia bezpieczeństwa poszczególnych mieszkańców jest niezwykle istotne. W tym pionie odnajdą się także osoby mające dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, ponieważ każda komenda w swojej strukturze ma specjalistyczne zespoły policjantów pracujących z tą grupą wiekową. Prewencja to oczywiście „drogówka”, czyli ci wyłapujący piratów drogowych i pijanych kierowców, ale także funkcjonariusze stykający się z ludzkimi dramatami wynikającymi z wypadków. Jedyną w swoim rodzaju grupę stanowią funkcjonariusze sekcji AT, potocznie nazywani policyjnymi antyterrorystami. Ponieważ biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka, to wymaga się od nich ponadprzeciętnych predyspozycji psychofizycznych.

Pion kryminalny i śledczy, to mówiąc ogólnie, wydziały od których oczekuje się skutecznego, szybkiego zatrzymania przestępców oraz zbierania informacji operacyjnych i wykonywania czynności stanowiących później materiał dowodowy kierowany do sądów. Kodeks karny opisuje bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju zachowań uznawanych w naszym społeczeństwie za przestępstwo. Podłożem znakomitej większości tych zdarzeń są pieniądze, ale również zawiść i zaburzenia emocjonalne. Mogą to być napady, rozboje, porwania dla okupu, kradzieże i kradzieże z włamaniem, zabójstwa, gwałty i inne. Są też przestępstwa nie dotykające ofiary tak bezpośrednio jak wymienione wcześniej, ale równie groźne i zagrożone karą wieloletniego więzienia. Są to m.in. przekupstwo i wszelkie odcienie korupcji, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalne posiadanie broni, kradzież wartości intelektualnych. Wszystkie przestępstwa są zagrożone karą, toteż ich sprawcy robią wszystko, aby nie dać się złapać. Maskują się przed napadem, zacierają ślady, wprowadzają w błąd, ukrywają się, uciekają za granicę lub próbują mataczyć i cała policyjna sztuka w tym, aby ich złapać, udowodnić przestępstwo i odzyskać to, co ukradli. Na sukces składa się żmudna praca policjantów z wielu wydziałów: kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego, do walki z przestępczością gospodarczą i do walki z korupcją, zwalczający zjawiska związane z narkomanią, czy cyberprzestępczością. Niebagatelną rolę odgrywają funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego lub wywiadu kryminalnego. W każdym z tych wydziałów można znaleźć ciekawą i nieszablonową pracę, w zależności od swoich predyspozycji i zainteresowań.

Policja jako instytucja nie mogłaby funkcjonować bez wsparcia pionu logistycznego, wspierającego pracę funkcjonariuszy na każdym etapie. To wydziały odpowiedzialne za transport, gospodarkę materiałową i finanse, ale także specjaliści z zakresu łączności i informatyki lub zamówień publicznych.

Każdy kto rozważa służbę w Policji może odpowiedzi na swoje pytania znaleźć na stronach internetowych lub w bezpośrednim kontakcie z pracownikami wydziałów kadr najbliższej dla siebie komendy wojewódzkiej/miejskiej/powiatowej.

Poniżej link do strony z informacjami i plikami do pobrania oraz aktualnymi terminami kolejnych naborów, w tym na rok 2023. 

Nabór do służby w Policji

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 • foto źródło:...

Szkółka rolkarska UKS ZWOLEŃ-TEAM ogłasza nabór do „grupy 1 - początkującej" na nowy rok 2023

Zastanawiasz się wraz z rozpoczęciem "Nowego roku" na jakie dodatkowe zajęcia zapisać swoje dziecko?
Prowadzimy zajęcia z podstaw jazdy rekreacyjnej na łyżworolkach po wrotkarstwo szybkie.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia, które potrafią utrzymać się na łyżworolkach w poniedziałek
16 stycznia 2023 r. (w godz. 17:00-18:00)
___________________
*UZUPEŁNIENIE NABORU 23 stycznia 2023 r.
godz. 16:30 omówienie regulaminu zajęć (obecność rodziców),
a w godz. 17:00-18:00 "zajęcia z jazdy" (obowiązkowe akcesoria: kask, łyżworolki, ochraniacze, wygodny strój).
___________________
Miejsce: HALA MOSiR, ul. Kutnowska 7a, 09-500 GOSTYNIN /hala przy SP nr 5 w Gostyninie/
__________________
Dodatkowe informacje:
www: zwolen-team.pl
e-mail: uks.zwolenteam@wp.pl
fb: Uks Zwoleń-Team
tel. 609 319 002

 • Plakat - nabór na zajęcia z łyżworolek

Uwaga, nadciąga silny wiatr

IMGW w Warszawie informuje, że w dniu 05.01.2023 r. na terenie powiatu gostyninńskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Wyniki konkursu na realizację programu profilaktycznego

Informujemy o wyborze realizatora na Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” .

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu nr 1/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie  ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania pn. "Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”. 

Ostrzeżenie o oblodzeniach

IMGW w Warszawie informuje, że w dniu 06.01.2023 r. na terenie powiatu gostyninńskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

MBP informuje

W sobotę Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie jest nieczynna.

 • Plakat - informacja MBP

"Siatkarze dla Orkiestry"

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gostyninie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zapraszają na Turniej Siatkówki Mężczyzn w ramach XXXI Finału WOŚP, który odbędzie się 14 stycznia br. (sobota) w hali MOSIR, przy ul. Kutnowskiej 7.

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i przedstawiony zostanie na odprawie technicznej kierowników drużyn w dniu zawodów.

Maksymalna ilość drużyn zgłoszonych do Turnieju - 6 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy startowej przed upływem terminu zgłoszeń, w przypadku wcześniejszego otrzymania potwierdzenia od maksymalnej ilości drużyn. Przy udziale 6 drużyn, zespoły w wyniku losowania podzielone zostaną na 2 grupy eliminacyjne. Rywalizacja w grupach odbywać się będzie systemem "każdy z każdym" na dwóch boiskach.

W fazie finałowej drużyny zagrają według klucza.

Drużyna, która zajęła I miejsca w grupie "A" z I drużyną grupy "B" - finał.

Drużyna, która zajęła II miejsce w grupie "A" z II drużyną grupy "B" - o miejsca III-IV.

Drużyny, które zajęły III miejsca w grupach o miejsca V-VI w turnieju.

Termin zgłoszeń do dnia 10.01.2023 r.

Zgłoszenia tylko mailowo na adres: biuro@mosirgostynin.pl

Przy udziale 4/5 drużyn, rywalizacja odbywać się będzie systemem "każdy z każdym" na dwóch boiskach. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu o zwycięstwie decydować będzie tie-break. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy, wyróżniający się zawodnicy wskazani przez organizatora pamiątkowe statuetki. Drużyna może liczyć 10 zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże, kontuzje wynikiłe z winy uczestników. Uczestnicy turnieju winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we wlasnym zakresie.

 

 • Plakat - zaproszenie na "Siatkarze dla Orkiestry"

Noworoczne kolędowanie

Na zaproszenie księdza proboszcza z Parafii św Marcina, Krzysztofa Jończyka, w dniu 8 stycznia 2023 r. chór miejski "Arce Cantores" miał okazję kolędować w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.
 
foto. ks. Patryk Zawadzki cała galeria znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/search/top?q=arce%20cantores
 
 • chór Arce Cantores
 • chór Arce Cantores
 • chór Arce Cantores
 • chór Arce Cantores
 • chór Arce Cantores

Zaproszenie na koncert

W imieniu Gostynińskiego Stowarzyszenia śpiewaczego Arce Cantores i Chóru Miejskiego Arce Cantores zapraszamy na niedzielny koncert muzyki filmowej.
Koncert odbędzie się w wyjątkowym miejscu - w Gostynińskim Zamku, w niedzielę 15 stycznia o godzinie 17,00.
Nie może tam Państwa zabraknąć.
Wstęp wolny, ale ilość miejsc ograniczona.

 • plakat - zaproszenie na koncert

Ruszyły prace rozbiórkowe w MCK

Rozpoczęły się prace rozbiórkowe w Miejskim Centrum Kultury, które potrwają przez dwa miesiące (styczeń i luty). Będą one przygotowaniem do dalszych etapów realizacji projektu - gruntownej przebudowy sali widowiskowej z wymianą foteli, przebudową sceny oraz wymianą elementów kinotechnicznych.

Prosimy w imieniu dyrekcji MCK o załatwianie wszelkich spraw dotyczących działalności placówki w miarę możliwości telefonicznie (24 235 34 47).

Będziemy sukcesywnie informować Państwa o dalszych postępach prac remontowych w Miejskim Centrum Kultury.

 • Prace rozbiórkowe w MCK
 • Prace rozbiórkowe w MCK
 • Prace rozbiórkowe w MCK
 • Prace rozbiórkowe w MCK
 • Prace rozbiórkowe w MCK
 • Prace rozbiórkowe w MCK

Elektroniczna wersja legitymacji ZUS dla emerytów i rencistów

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne. Natomiast nowi emeryci i renciści otrzymają tylko mLegitymację czyli dokument w wersji elektronicznej.

W celu wsparcia klientów ZUS, czyli emerytów i rencistów razem z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, przygotowano kampanię informacyjną, której  celem jest poinformowanie jak największego grona klientów tej grupy społecznej o mLegitymacji oraz sposobach jej aktywacji.

 • Infografika 1
 • Infografika 2

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym - 11 stycznia br. - odbędzie się o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina LVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej. 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.

 4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.

 • sala posiedzeń UMG

Aby anonimowo zgłosić zagrożenie bezpieczeństwa publicznego użyj aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) pozwala bez wychodzenia z domu zgłosić miejsca, w których poczucie bezpieczeństwa może być zagrożone.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka, jak również ma decydujący wpływ na funkcjonowanie społeczności. W związku z tym ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Właśnie dlatego stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która funkcjonuje od 20 września 2016 roku. Jest to platforma ułatwiająca komunikację między społeczeństwem a Policją. Funkcjonariusze m.in. służby komórek patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego, dzielnicowi kształtują poczucie bezpieczeństwa i społeczną ocenę działań Policji. To właśnie ich bezzwłoczna reakcja na zgłoszone zagrożenie skutkuje wzajemnym zaufaniem, ukazując jednocześnie społeczeństwu zainteresowanie jego problemami. Ponadto za pośrednictwem KMZB można również zgłaszać zauważone przez nas czyny mające znamiona przestępstwa np. z kategorii używania środków odurzających. Takie informacje będą weryfikowane przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego, którzy następnie podejmą działania mające na celu wyeliminowanie przestępczych zachowań.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to platforma wymiany informacji, za pomocą, której każdy obywatel w trosce o bezpieczeństwo ma możliwość dzielenia się informacjami o potencjalnych zagrożeniach z Policją.

Pamiętajmy, że nanoszone zagrożenia są anonimowe, a zaznaczenie zagrożenia jest proste i intuicyjne. Dlatego zachęcamy do korzystania z KMZB przy pomocy smartphona, tabletu lub komputera, wpisując adres strony internetowej: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html .

Jeśli zauważysz, że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niepokojącego, wejdź na powyższą stronę i zgłoś to na mapie.

Przypominamy, że w przypadku pilnych spraw zagrożenia życia i zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

 

Źródło: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wgs/aktualnosci/75026,Chcesz-anonimowo-zglosic-zagrozenie-bezpieczenstwa-publicznego-uzyj-aplikacji-Kr.html

 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Harmonogram poboru krwi w 2023r. Uwaga - zmiana lokalizacji!

Informujemy, że w tym roku krwiobus będzie czekał na Państwa na terenie MCH "Stara Betoniarnia" ul. Bierzewicka 32 w każdy ostatni piątek miesiąca zgodnie z poniższym harmonogramem.

Niezmiennie zachęcamy do wspierania i dzielenia się tym cennym darem jakim jest krew.

 • harmonogram poboru krwi
 • kropla krwi

Wykaz nieruchomości położonych w Gostyninie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 12 stycznia 2023 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonych w Gostyninie przy ulicach: Parkowej, Kutnowskiej i Słowackiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Miasta Gostynin

Paweł Witold Kalinowski

 

Gostynin, dnia 11 stycznia 2023 r.

 • Herb Gostynina

Obowiązkowe składanie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholi

Urząd Miasta Gostynina informuje o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2022 oraz opłaty I raty w roku 2023, do dnia 31.01.2023 roku.

 • -

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2023/2024”.

Na realizację zadania przeznaczono 684 700,00 zł w 2023 r. oraz 1 369 400,00 zł w 2024 r.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do 24 stycznia 2023 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Gostynina ul. Rynek 26 lub przesłać pocztą/kurierem.

Morsowanie z finezją dla WOŚP nad Białym

W niedzielne południe nad jeziorem Białym na plaży "Pod lipami" 120 morsów zanurzyło się w wodzie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielki finał WOŚP już za dwa tygodnie.
O godz. 12.00 temperatura powietrza wskazywała plus siedem stopni ale było wietrznie. Przed wejściem do wody uczestnicy zimnej kąpieli wzięli udział w krótkiej rozgrzewce. Wśród morsów była m.in. szefowa sztabu WOŚP w Gostyninie Agnieszka Bartosiak.
Po morsowaniu czekała gorąca grochówka i kiełbaski przygotowane przez właścicieli ośrodka: Marka i Grażynę Dan oraz córkę Mariolę Dan-Liberadzką, radną Gminy Gostynin. Po posiłku odbyła się licytacja na rzecz WOŚP. Teren zabezpieczała Ochotnicza Straż Pożarna z Lucienia i ratownicy medyczni z Arion Med.

Źródło: gostynin24.pl
Zachęcamy do obejrzenia pełnej fotorelacji:
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023
 • Fotorelacja z morsowanie w ramach WOŚP 2023

Muzyka filmowa zagościła w Zamku Gostynińskim

Muzyka filmowa, to jeden z gatunków muzyki służący komponowaniu jej na potrzeby danego filmu, w celu lepszego zilustrowania go.

Właśnie taki pomysł zaprezentowania utworów muzycznych z różnych filmów zaproponował mieszkańcom Gostynina Chór Miejski Arce Cantores.

Podczas koncertu „Cisza na planie, muzyka na ekranie”, odbywającego się w sali kolumnowej Franek Matuszewski zagrał na fortepianie piosenkę z filmu "Nietykalni" i filmu „Polskie drogi”, Chór Arce Cantores wykonał utwory z filmu "Miś" - „Lulajże” Ewy Bem, "Szukaj mnie" z filmu "Kogel mogel" i inn. Chór Vox Maiorum Stowarzyszenia Uniwesytetu III Wieku im. Janiny Czaplickiej z Płocka zaprezentował utwory muzyczne z filmów, "Skrzypka na dachu" i "W pustynii i w puszczy", które także zachwyciły zebraną publiczność.

Wszyscy wykonawcy otrzymali podziękowania od Aleksandry Milczarek – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury oraz gromkie brawa od zebranej w zamku publiczności.

 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej
 • Koncert Muzyki Filmowej

160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz zapraszają na uroczystości z okazji 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w dniu 22 stycznia 2023 r. (niedziela). O godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza św. w kościele NMP Matki Kościoła, a o 14.20 druga część uroczystości odbędzie się przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem (wystąpienia okolicznościowe oraz złożenie wiązanek i zapalenie zniczy w miejscu pamięci).  

 • plakat - zaproszenie na uroczystości 16 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

„Świat Płonął Wojną – Oni Miłością” - zaproszenie na koncert

W imieniu Burmistrza Miasta Gostynina i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina serdecznie zapraszamy na koncert pt. „Świat Płonął Wojną – Oni Miłością”, który odbędzie się 21 stycznia (sobota) o godz. 17:00 w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego.

Wstęp wolny.

Całość jest hołdem dla Powstańców Warszawskich i Tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Autorzy, dotykając losów pojedynczego człowieka opisują uczucia, które towarzyszyły Warszawiakom podczas 63 dni walki z niemieckim okupantem. W poetycki sposób przybliżają realia powstania – bombardowania, płonące kamienice, podążanie kanałami, śluby, szpital powstańczy, zabójczą działalność snajperów, niszczycielską siłę miotaczy ognia, wolę walki, ale i doświadczenia wszechobecnej śmierci. W utworach przenikniętych tęsknotą, nadzieją, marzeniami, wspomnieniami i miłością dotykają niepodzielnie istoty bólu, strachu i rozpaczy. Można ten program określić mianem portretu psychologicznego pokolenia, szczególnie tego młodego, które zbyt szybko żyło, które zbyt szybko umierało, które stało się świadkiem ogromnego cierpienia. Ale w programie tym obecna jest też nadzieja, która nie opuszcza człowieka, dając moc by przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Wspomnienia i marzenia o miłości stają się przyczynkiem tej nadziei - to ona przenika serca w okrutnej, wojennej rzeczywistości. Autorzy nie pomijają tragicznych obrazów – dyskretnie ukazują odcienie rozpaczy tych, którzy tracą najbliższych, gdy dopada ich uczucie braku sensu istnienia, a każdy kolejny dzień pozostałych przy życiu naznaczony jest przenikającą serca pustką. Te wszystkie uczucia i doświadczenia są ponadczasowe, a nawet porażająco aktualne w czasach, które na bieżąco przeżywamy. W programie obecny jest wątek religijny – subtelnie wspomniany, świadomy obecności Boga i Jego mocy uzdrawiania, ale także przyjmujący dopust Boży.

Program poetycko-muzyczny składa się z prezentacji (zdjęcia z Powstania Warszawskiego – koloryzacja Mikołaj Kaczmarek), przedmów wprowadzających oraz 16 utworów, których autorami są: Barbara Tuzel Górczewska i Leszek Czajkowski.
Dziękujemy Dyrektorowi Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie za współorganizację tego wyjątkowego wydarzenia.

Źródło: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

 • Plakat

Konkurs na sport. Zapraszamy do składania ofert

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Miasta Gostynina m.in. poprzez:

a)     realizację programów szkolenia sportowego;

b)     zakup niezbędnego sprzętu i strojów sportowych;

c)     pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych;

d)     pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych;

e)     wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Zadania publiczne winny być zgodne z celami publicznymi, jakie zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina, wymienionymi w §1 Uchwały Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina tj.:

a)     osiągnięcie lepszych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

b)     poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez ich uczestnictwo w zajęciach klubów sportowych,

c)     promocja sportu i aktywnego trybu życia,

d)     umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców.

Na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Miasta Gostynina przeznacza kwotę 320.000,00 złotych (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Dofinansowanie nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny, stanowiący nie mniej niż 5% całkowitych kosztów zadania może mieć formę finansową lub pozafinansową. Wkład pozafinansowy może stanowić jedynie praca wykonywana nieodpłatnie przez wolontariuszy/ członków klubu, udokumentowana stosownym oświadczeniem.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w roku 2023” w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, pok. nr 208 do dnia 6 lutego 2023 r.

Szczegóły w Zarządzeniu

 

Szkółka rolkarska UKS Zwoleń-Team ogłasza nabór do grupy 1 początkującej na rok 2023

Zastanawiasz się wraz z rozpoczęciem "Nowego roku" na jakie dodatkowe zajęcia zapisać swoje dziecko?
Prowadzimy zajęcia z podstaw jazdy rekreacyjnej na łyżworolkach po wrotkarstwo szybkie.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia, które potrafią utrzymać się na łyżworolkach - *UZUPEŁNIENIE NABORU 23 stycznia 2023 r. godz. 16:30 omówienie regulaminu zajęć (obecność rodziców),
a w godz. 17:00-18:00 "zajęcia z jazdy" (obowiązkowe akcesoria: kask, łyżworolki, ochraniacze, wygodny strój).

Miejsce: HALA MOSiR, ul. Kutnowska 7a, 09-500 GOSTYNIN /hala przy SP nr 5 w Gostyninie/

Dodatkowe informacje:
www: zwolen-team.pl
e-mail: uks.zwolenteam@wp.pl
fb: Uks Zwoleń-Team
tel. 609 319 002
 • Nabór do UKS Zwoleń Team

Sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

W dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LVIII Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2022:

   1)Miejskie Centrum Kultury,

   2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.

5. Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2022.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2022 roku.

7. Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2023 rok” przez Burmistrza Miasta.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Edwarda Paliwody z dnia 6 stycznia 2023 r., na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 13 grudnia 2022 r., na działalność Burmistrza Miasta Gostynina

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023.

14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2023.

15. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad.

 • sala konferencyjna UMG

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych 2023

Rozpoczęły się ferie zimowe, które potrwają w tym roku w poszczególnych województwach od 16 stycznia do 26 lutego br. Dla wielu osób, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży to okazja do aktywnego relaksu oraz wyjazdów. Jednak ten czas niesie ze sobą też wiele zagrożeń. Jak ich uniknąć i bezpiecznie spędzić wolny, zimowy czas? Oto najważniejsze zasady!

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach sprawiają wiele radości i wzmacniają naszą kondycję fizyczną. Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!

 • Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni.
 • Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie czy gałęzie drzew. Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru. Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy.
 • Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób.
 • Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe.
 • Bawiąc się śnieżkami, zachowaj ostrożność. Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała. Nie rzucaj śnieżkami w jadące pojazdy, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego i jest naruszeniem przepisów prawnych.
 • Gdy jeździsz na łyżwach, korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk.
 • Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów i rzek.  Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne zawsze wiąże się z ryzykiem. Grubość i wytrzymałość tafli jest zmienna i zależy nie tylko od warunków atmosferycznych, ale także od specyfiki samego zbiornika, jego linii brzegowej, głębokości, dopływów czy budowli wodnych. Bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu poruszanie się po tafli lodu jest śmiertelnie niebezpieczne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie. Zachęcamy do zapoznania się z e-podręcznikiem Załamanie lodu i pomoc osobom tonącym oraz poradnikiem Bezpieczeństwo na lodzie.
 • Idąc na spacer koniecznie zabierz ze sobą naładowany telefon komórkowy, by w nagłych przypadkach zaalarmować odpowiednie służby.
 • Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy. Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie i jest naruszeniem przepisów prawnych.
 • Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.
 • Zawsze informuj rodziców lub opiekunów gdzie wychodzisz, z kim i kiedy wrócisz.
 • Nigdy nie oddalaj się z osobami obcymi, osobom takim nie otwieraj też drzwi domu czy mieszkania.
 • Po zmroku noś odblaski, poruszaj się chodnikiem, a w ostateczności lewym poboczem drogi. Przez jezdnię przechodź wyłącznie w miejscach oznaczonych.
 • Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie.

Rodzicu,

 • Jeżeli decydujesz się wysłać swoje dziecko na wyjazd zorganizowany, sprawdź dokładnie jego organizatora. Upewnij się, czy wyjazd jest zgłoszony do kuratorium oświaty. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Decydując się na wyjazd na narty z dzieckiem, pamiętaj o zapewnieniu mu opieki. Dziecko nie może poruszać się samo, bez nadzoru, po stoku. Wybierz trasę dostosowaną do umiejętności dziecka. Zrezygnuj ze stromych stoków, na których nie poradzi sobie z jazdą.
 • Pamiętaj, że osoby do 16. roku życia mają bezwzględny obowiązek jazdy na nartach lub snowboardzie w kasku. Apelujemy jednak, aby wszyscy użytkownicy stoku stosowali się do tej zasady. Pozwoli to uniknąć wielu kontuzji i problemów.

W górach

 • Jeżeli wychodzisz w góry, oceń realnie swoje możliwości i umiejętności.
 • Zadbaj o odpowiednie wyposażenie i wysłuchaj komunikatów o warunkach atmosferycznych.
 • Poinformuj najbliższych, gdzie i z kim się wybierasz.
 • Należy również pamiętać o tym, aby wychodząc z domu ubrać się "na cebulkę".

Bezpieczeństwo na stokach

Pamiętaj o dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Narciarskiej: Dekalog FIS

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie Śnieżny Dekalog, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem konkursu jest promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających na stoku oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej lub nagrania max. 60-sekundowego spotu na zobrazowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej polskiej Policji w artykule pt.: Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Śnieżny Dekalog”

Bezpieczny dom i mieszkanie

Nie dajmy szans włamywaczom!

 • Przed wyjazdem na ferie poproś sąsiada lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas Twojej nieobecności zaopiekowała się domem/mieszkaniem, odbierała ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i ulotki. Nigdy nie zostawiaj kluczy w umówionym miejscu np. pod wycieraczką czy doniczką.
 • Pamiętaj również, żeby za każdym razem, kiedy wychodzisz z domu zamykać drzwi i okna (również te piwniczne i dachowe) oraz włączyć alarm. Przed dłuższym wyjazdem warto także zakręcić zawory doprowadzające wodę i gaz do domu oraz pomieszczeń gospodarczych.
 • Planując urlop rozważ zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych. Stamtąd na pewno je odbierzesz. Bezpieczne będą czekały na Twój powrót.
 • Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Choć zabezpieczenie może być kosztowne, zainwestuj w rolety antywłamaniowe, atestowane zamki, alarm połączony z monitoringiem, czujniki ruchu i dobre oświetlenie terenu. Pamiętaj, złodziej typując dom do włamania wybierze ten z zabezpieczeniami łatwiejszymi do pokonania!
 • Miej też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia z ferii zamieszczaj dopiero po powrocie.
 • Zachęcamy do zapoznania się z ulotką Mój dom – moja twierdza.

Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą cieszyć się zimową aurą. Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych ferii.

(Biuro Prewencji KGP)

 • foto KPP Gostynin

Za parę miesięcy ujrzymy rzeźbę Dawida w pełnej krasie

Przechodząc obok posesji Tadeusza Biniewicza widzimy ogromną postać - rzeźbę Dawida wg Michała Anioła, którą wykonuje nasz gostyniński artysta. Sylwetka Dawida wymaga jeszcze wielu godzin pracy rzeźbiarza, ale już teraz można dostrzec, że po jej zakończeniu naszym oczom ukaże się piękna postać wykonana w jednym kamieniu. Dawid ma wysokość 4,70 m bez cokołu. Kamień, z którego powstaje postać ważył 40 ton i został wydobyty z 50 m w głąb ziemi.

Jest to jedna z najtrudniejszych i najwybitniejszych rzeźb na świecie obok „Piety Watykańskiej”, którą Tadeusz Biniewicz będzie rzeźbił po zakończeniu pracy nad Dawidem.

Oprócz tego w najbliższym czasie powstanie rzeźba św. Wojciecha (wysokość 3,40 m) dla Parafii św. Wojciecha w Płocku.

Rzeźba Dawida jest kolejną z serii „olbrzymów” obok Kazimierza Wielkiego (4,10 m) i Neptuna (ok. 5,0 m).

O kolejnych pracach naszego gostynińskiego rzeźbiarza będziemy Państwa informować, a panu Tadeuszowi życzymy dalszej weny twórczej i zapału do artystycznych działań.

 

 

 • rzeźba Dawida autorstwa Tadeusza Biniewicza
 • rzeźba Dawida autorstwa Tadeusza Biniewicza
 • rzeźba Dawida autorstwa Tadeusza Biniewicza
 • rzeźba Dawida autorstwa Tadeusza Biniewicza

Rodzinne kolędowanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Kolęda wywodzi się z tradycji ludowej i bywa najczęściej wykonywana jako pieśń religijna, związana na narodzinami Jezusa.

Śpiewanie kolęd jest Bożonarodzeniową jest tradycją, dzięki której tworzy się klimat świąteczny, sprawiający radość.

Właśnie takie wspólne, rodzinne kolędowanie odbyło się wczoraj 19 stycznia br. w hali sportowej przy ul. Kutnowskiej 7.

Wszystkich zebranych powitał dyrektor placówki pan Robert Pypkowski, życząc świątecznego nastroju podczas wspólnego kolędowania.

Głos zabrał także burmistrz Paweł Kalinowski, gratulując tak udanej inicjatywy szczególnie w tym poświątecznym okresie. Podarował także wszystkim dzieciom słodki upominek.

Organizatorem uroczystego spotkania był Zespół Szkolno-Przedszkolny przy współpracy Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie, której nauczyciele i uczniowie zaprezentowali kolędy wprawiające przybyłych w świąteczny nastrój.

Wspólnie śpiewano m.in. takie kolędy jak: „Cicha noc”, „Lulajże Jezuniu”, Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie
 • Rodzinne kolędowanie

Intensywne opady śniegu

Według informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie, na terenie powiatu gostynińskiego, od godz. 04:00 dnia 21.01.2023 do godz. 17:00 dnia 21.01.2023 prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.
Prognozuje się także porywy wiatru do 60 km/h, które będą powodować zawieje śnieżne.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

 • Życzenia

Koncert "Świat Płonął Wojną - Oni Miłością" za nami

W murach Zamku Gostynińskiego odbył się w dzisiaj (sobota 21 stycznia br.) wyjątkowy koncert będący hołdem dla Powstańców Warszawskich oraz wszystkich, którzy walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę.

Współorganizatorami tego spotkania byli: inicjator wydarzenia Jacek Pawłowicz dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie Marzena Ligocka.

Jak sama nazwa koncertu „Świat Płonął Wojną – Oni Miłością” wskazuje na to, że artyści: Barbara Tuzel Górczewska (gitara i śpiew), Leszek Czajkowski (gitara i śpiew) oraz Klaudia Kołata (śpiew) w znany tylko muzykom sposób przedstawiali przeżycia towarzyszące przez 63 dni Warszawiakom podczas walki z Niemcami. Program muzyczny składał się z 16 utworów muzycznych, a towarzyszyła mu prezentacja obrazów z Powstania Warszawskiego.

Wszystkie tragiczne wydarzenia, takie jak m.in.: bombardowania, ucieczki kanałami ale i wizję śmierci czy szpitale powstańcze wypełnione rannymi i umierającymi, muzycy ukazali wykorzystując cały wachlarz emocji poprzez muzykę i śpiew. W niektórych piosenkach pojawiała się nadzieja i marzenia o normalnym życiu, wypełnionym wolnością, radością i miłością.

Program składał się m.in. z takich części jak: wspominam, dziewczyna, marzenie, ich dwoje, szpital, widszenie, labirynt, pustka.

Na zakończenie spotkania dyrektor Jacek Pawłowicz powiedział, że dzisiejszy program przedstawia w inny sposób niż dotychczas pokazywane były realia walk powstańczych, jak Powstania Warszawskiego, a mianowicie w sposób delikatny i subtelny, co zapowada zmianę w ukazywaniu tych trudnych tematów. 

Burmistrz podziękował artystom za tak wspaniałe przedstawienie muzyczne, które poruszyło zapewne wszystkich odbiorców.

 

 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim
 • koncert o Powstaniu Warszawskim

160. lat minęło od wybuchu Powstania Styczniowego. Gostynin uczcił to wyjątkowe wydarzenie

Powstanie Styczniowe było największym z powstań narodowych, trwającą najdłużej walką partyzancką przy ogromnej przewadze wroga.

Dzisiaj, 22 stycznia 2023 r. obchodziliśmy 160. rocznicę wybuchu tego zrywu patriotycznego.

Wśród przybyłych gości był m.in. senator RP Marek Martynowski i Krzysztof Ławniczak z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obchody w Gostyninie rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w parafii św. Marcina, którą odprawił ks. proboszcz Krzysztof Jończyk.

Następnie przy pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem odbyła się druga część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz.

Gospodarz naszego miasta przypomniał tragiczną historię miejsca (Gaśno), gdzie zginęło w lodowatej wodzie jeziora 49 osób.

Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze oddając hołd bohaterom.

Wójt Edmund Zieliński na zakończenie uroczystości podziękował wszystkim uczestnikom tego patriotycznego spotkania, a przede wszystkim pocztom sztandarowym, warcie honorowej z Hufca ZHP w Gostyninie, delegacjom instytucji, placówek oświatowych i organizacji gostynińskich oraz mieszkańcom Gostynina i Ukrainy.   

 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Kolejne sportowe zmagania w ramach WOŚP za nami

W piątek hala sportowa przyciągnęła miłośników pilatesu, zumby i jogi. Fit Maraton Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęły maluchy z krav magi pokazem walki. Później trzygodzinny trening z ćwiczeniami na pośladki, brzuch i uda. Lekko nie było, ale cel szczytny, więc nie zabrakło uśmiechów na buziach uczestników.

W sobotę siódme poty wylewało trzydziestu sztangistów, w tym 4 kobiety. Zawody rozpoczęły się od pokazowego treningu gostynińskiej grupy taekwon-do prowadzonej przez Stanisława Szala. 

Warto podkreślić obecność wolontariusza Arkadiusza Zaremby podczas sportowych zmagań i serdecznie podziękować, że jako pracownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku czuwał nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczestników.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

Źródło: gostynin24.pl

Fit Maraton WOŚP

 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fotorelacja z Fit Maratonu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Sztangiści dla WOŚP

 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP
 • Fotorelacja z wyciskania sztangi w ramach WOŚP

Obchody Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2

Niedawno obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Dzisiaj (23 stycznia 2023 r.) ta uroczystość odbyła się w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, począwszy od najmłodszych po starsze grupy przedszkolaków.

Przybyłych gości powitała dyrektor placówki – Anna Woźniak.

Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki po polsku i po angielsku. Razem z babciami i dziadkami doskonale się bawiły. Na zakończenie przedszkolaki obdarowały swoich dziadków pięknie wykonanymi, kolorowymi laurkami.

W radosnej atmosferze wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci.

 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 2

Ogłoszenie – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kowalskiej

Zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia poniżej.

 • Treść ogłoszenia – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kowalskiej
 • Treść ogłoszenia – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kowalskiej

Ogłoszenie – przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 43A

Zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszeni poniżej.

 • Treść ogłoszenia – przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 43A

Kurier Mazowiecki z wizytą w MCK

Regionalna redakcja Telewizji Polskiej pojawiła się dzisiaj w gostynińskim centrum kultury. Oczywiście tematem spotkania był przeprowadzany obecnie remont sali kinowej. A o jakich konkretnych działaniach mówił burmistrz, dyrektor obiektu oraz pracownicy dowiecie się Państwo już dziś! - Zachęcamy do oglądania Kuriera Mazowieckiego w TVP3 Warszawa dzisiaj o godz.18.45.
 • Logo Kuriera Mazowieckiego

Badania ankietowe

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania statystyczne za pośrednictwem ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W 2023 r. ankieterzy będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście z gospodarstwami domowymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i życzliwość wobec ankieterów kontaktujących się z Państwem.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniem lub w celu weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Urzędem Statystycznym w Warszawie:

- 695 255 447 (w godz. 7.30-15.30) M.Piatek@stat.gov.pl — Marcin Piątek,
- 22 464 20 40 (w godz. 7:30-15:30) S.Zera@stat.gov.pl — Sebastian Zera

Zachęcamy również do skorzystania z Infolinii Statystycznej (tel. 22 279 99 99). Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00.

 • Plakat z kalendarium badań ankietowych w 2023 roku

Nieodpłatna pomoc dla mieszkańców w Powiecie Gostynińskim

Czym jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej. Doradca obywatelski analizuje problem wraz z beneficjentem oraz przedstawia mu, jakie ma prawa i obowiązki. Poradnictwo obywatelskie ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, gdyż odnosi się także do tych kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w legislacji. Charakteryzuje się ono także większym zaangażowaniem przede wszystkim przy sporządzeniu wraz z beneficjentem planu działania w danej sytuacji.

Doradca obywatelski wspiera beneficjenta w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządza z nim plan działania wyjścia z problematycznej sytuacji życiowej i pomaga w wykonaniu go krok po kroku. Niektórzy doradcy obywatelscy specjalizują się w określonych dziedzinach adresując porady do konkretnych grup społecznych, np. w zakresie niepełnosprawności, spraw konsumentów, dyskryminacji lub uzależnień.

Porada obywatelska może, ale nie musi dotyczyć problemu typowo prawnego. W oparciu o analizę sytuacji doradca obywatelski udziela informacji i wskazuje różnorodne ścieżki postępowania, omawia ich wady i zalety, wskazuje gdzie i jakiej pomocy dalej szukać. Wybór ostatecznego rozwiązania należy do beneficjenta. Do decyzji beneficjenta pozostaje również wybór formy porady obywatelskiej.

Czym jest nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Profesjonalny prawnik może także udzielić pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu.

Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter. Porady prawnej udziela profesjonalny prawnik z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc kierowana jest do wszystkich obywateli, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i szukają pomocy. Dla tych którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak mogę się zapisać na poradę?

telefonicznie – poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów;
elektronicznie – pisząc na podany przez powiat adres e-mail lub zapisując się przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl;
osobiście – stawiając się w starostwie powiatowym.

Gdzie mogę udać się po poradę?

Porady udzielane są w ponad 1500 punktach w całej Polsce – w każdym powiecie. Zainteresowany obywatel nie ma obowiązku zapisywania się na poradę w powiecie zamieszkania. Może zapisać się na poradę w najbardziej dogodnym dla niego miejscu w Polsce.

Informacje o najbliższych dostępnych punktach znajdują się w pliku poniżej.

 

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Zachęcamy wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą rekrutacji do placówek.

 • Treść informacji w sprawie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
 • Treść informacji w sprawie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
 • Treść informacji w sprawie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Pozyskane środki finansowe dla naszego miasta w 2022 roku

Podczas wczorajszej sesji mieliśmy okazję wysłuchać sprawozdań z zeszłorocznej działalności miejskich instytucji kultury, spółki Agencji Rozwoju i Promocji Zamek, ale także informacji o pozyskanych dofinansowaniach z polskich i zagranicznych źródeł zewnętrznych.

Musimy się pochwalić, że z roku na rok miasto pozyskuje coraz więcej środków "z zewnątrz”, dzięki czemu Gostynin jest coraz bardziej przyjazny dla mieszkańców, poprawia się jego infrastruktura, staje się piękniejszy i nowocześniejszy.

Zachęcamy do obejrzenia materiału zawierającego wykaz dofinansowań pozyskanych w 2022 r.

PROGRAM 31. FINAŁU WOŚP W GOSTYNINIE

 
Miejcie żar, miejcie ogień w sercach! To będzie kolorowa niedziela – mówił podczas konferencji szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak właśnie się zapowiada niedziele w Gostyninie. Zapraszamy!! 
 • plakat z programem finału WOŚP

Przekazanie ambulansu sanitarnego dla pogotowia w Gostyninie

W piątek 27 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji nowoczesnego ambulansu sanitarnego. Zakup ambulansu został zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznanych w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą: „Zakup ambulansów dla Stacji Pogotowia Ratunkowego”. Ambulans sanitarny marki Volkswagen Crafter, posiada automatyczną skrzynię biegów, systemy ABS, ESP, ASR, spełnia wymogi normy emisji spalin EURO 6. Wyposażony jest w nosze monoblokowe sterowane elektrycznie przystosowane do przeprowadzania reanimacji. Ambulans spełnia najwyższe standardy europejskie, zapewnia wysoki komfort transportu pacjentów oraz lepsze warunki pracy ratownikom medycznym. Wartość ambulansu wynosi 616 754,81 zł.

Ambulans jest przeznaczony dla ratownictwa medycznego i będzie służył mieszkańcom Gostynina i powiatu gostynińskiego.

Źródło: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

 

 

 • Fotorelacja z przekazania ambulansu
 • Fotorelacja z przekazania ambulansu
 • Fotorelacja z przekazania ambulansu
 • Fotorelacja z przekazania ambulansu
 • Fotorelacja z przekazania ambulansu
 • Fotorelacja z przekazania ambulansu

Przypominamy o zimowych obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości

Usuwanie zwisających sopli lodu i zalegającego na dachu śniegu czy odśnieżanie chodników to nieodłączny element zimowej aury. Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach. Przedstawiamy komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powyższym zakresie.

 • Komunikat głównego inspektora nadzoru budowlanego

We wtorek Urząd Miasta pracuje krócej

Informujemy, że w dniu jutrzejszym 31 stycznia 2023 roku (wtorek) Urząd Miasta będzie czynny dla mieszkańców w godz. 7.30 - 15.30,

 • herb Gostynina

Nie bądźmy obojętni na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury, wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie!

Jak co roku, w chwili, gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, gostynińscy policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.

Okres zimowy to czas, kiedy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Każdego roku monitorujemy sytuację tych osób, sami oferujemy pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - odnajdując takie osoby zawsze proponujemy przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

Jednym z najczęstszych, a zarazem najbardziej mylnych mitów jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To nieprawda. Faktycznie przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło, to jednak za chwilę jej organizm jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Dużym niebezpieczeństwem jest wychodzenie na zewnątrz, będąc pod wpływem alkoholu. Wystarczy chwila nieuwagi, śliska, nierówna nawierzchnia i można się potknąć, wywrócić i nie mieć siły się podnieść. Wtedy o tragedię nietrudno. Dlatego też nie należy przechodzić obojętnie obok osób po alkoholu podczas silnych mrozów. Pamiętajmy, ze wymagają one od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.

Zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. I Ty możesz pomóc! Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.

Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie!

 

Źródło: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wgs/aktualnosci/74276,Nie-badzmy-obojetni-na-zagrozenia-zwiazane-z-wychlodzeniem-organizmu.html

 • Uwaga na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu
 • Uwaga na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu

Kolędowanie z Babcią i Dziadkiem w Jedynce

Piękny zwyczaj kolędowania, w styczniu każdego roku, sprawia, że magiczny klimat świąt Bożego Narodzenia przedłuża się, dotykając innej ważnej daty w kalendarzu - Dnia Babci i Dziadka.

Z tej okazji 27 stycznia 2023 r. dzieci z klasy II a i z grupy przedszkolnej 0 a wraz z wychowawcami i dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie przygotowały wzruszającą uroczystość, aby podziękować im za troskę i opiekę. Występ, za który odpowiedzialne były Panie Mariola Matuszewska i Żaneta Bukrym, zadedykowano nie tylko Kochanym Babciom i Dziadkom, ale wszystkim zaproszonym gościom, którzy przybyli tego dnia na wspólne kolędowanie.

Swoją obecnością zaszczycili Jedynkę: Burmistrz Miasta Gostynina, Pan Paweł Kalinowski, Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Gostyninie, Seniorzy z Klubu Parostatek w Gostyninie oraz Podopieczni Domu Pomocy w Gostyninie, których powitała Pani Dyrektor Magdalena Andrzejczak.

W piątkowy wieczór świątecznie udekorowana sala wypełniła się po brzegi. W blasku choinkowych światełek, przy kawie, herbacie i słodkościach, goście mogli radować się występami dzieci oraz towarzyszącemu im Miejskiemu Chórowi Arce Cantores pod batutą pana Michała Pilichowicza.

Mali artyści wybrali na ten magiczny wieczór kolędy i pastorałki, takie jak : ,,Dzisiaj w Betlejem”, ,,Gdy śliczna Panna’’, ,,Wśród nocnej ciszy’’, ,,Przybieżeli do Betlejem’’, ,,Cicha noc’’, ,,Gdy się Chrystus rodzi’’, a ich nieco starsza koleżanka - Gabrysia Ostrowska z klasy 6 a, wykonała utwór pt. ,,Uciekali, uciekali’’ z przedstawienia ,,Metro’’. Serca publiczności skradł szczególnie Marcel Maciejewski, śpiewając pastorałkę ,,Gore gwiazda’’. Czyż można piękniej powiedzieć Babciom i Dziadkom: „Kochamy Was”?

Dzięki przygotowanym przez organizatorów śpiewnikom znajdującym się na stolikach, przy których siedzieli Dziadkowie oraz pozostali zaproszeni goście, wszyscy mogli włączyć się do wspólnego kolędowania.

Niezwykły klimat panujący tego wieczoru w Jedynce i rozbrzmiewające w jej murach kolędy i pastorałki z pewnością na długo pozostaną w pamięci i sercach wszystkich obecnych.

Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu Rodziców oraz współpracy organizatorów z p. pedagog Joanną Zielińskiej, p. Karoliną Adamowską i p. Alicją Żółtowską.

 

Żaneta Bukrym

 

 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce
 • Dzień Babci i Dziadka w Jedynce

Nabór wniosków na wymianę źródła ogrzewania już od 1 marca br.

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w związku z Uchwałą Nr 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku, nabór wniosków rozpocznie się od 1 marca 2023 r.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na:

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;

2) kocioł gazowy;

3) kocioł olejowy;

4) piec elektryczny;

5) pompy ciepła.

Czynności związane z wymianą w/w kotłów (pieców) polegające na:

1) demontażu starego źródła ogrzewania;

2) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

3) podłączenie do sieci gazowej;

4) podłączenie do sieci elektroenergetycznej;

5) rozprowadzeniu pionów instalacji grzewczej w budynkach.

Dotacja wynosi 50% kosztów całej inwestycji, jednak nie więcej niż 3000,00 zł.

Wnioski należy składać od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 22, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Nabór wniosków dotyczy inwestycji planowanych do realizacji w roku 2023, dlatego składając wniosek wnioskodawca musi posiadać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, jeżeli są wymagane oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 24-236-07-45.

Burmistrz podpisał międzygminne porozumienie o współpracy

Miło nam poinformować, że przedstawiciele 26 samorządów – 22 gmin, trzech powiatów ziemskich oraz Płocka, w tym także miasto Gostynin reprezentowane przez burmistrza Pawła Kalinowskiego, podpisali w dniu dzisiejszym (31 stycznia br.) międzygminne porozumienie o współpracy.

„Liderem Porozumienia” jest Płock a pozostałe jednostki samorządu terytorialnego, w tym nasze miasto są „Partnerami porozumienia”.

Dokument określa zasady współpracy i postępowania podczas przygotowania, a następnie realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa samorządów pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

Jak zauważył prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, wspólne działania obejmują: wymianę wiedzy i doświadczeń, a także uzyskanie preferencji przy pozyskiwaniu środków unijnych na wspólne projekty. Mogą dotyczyć różnych obszarów, jak np. tworzenia atrakcyjnej ponadlokalnej oferty turystycznej, szlaków kulturalnych i turystycznych, budowy dróg rowerowych, czy budowania potencjału w zakresie efektywności energetycznej.

Działania takie mają wpływ na kierunki rozwoju regionu płockiego. Ponadto otworzą sygnatariuszom porozumienia drogę do starania się o dotacje z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Porozumienie określa również prawa i obowiązki stron oraz zakłada współpracę w oparciu o zasadę równoprawności, przy wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 

Foto: https://we.tl/t-Yp53yS8atj

 • Podpisanie porozumienia
 • Uczestnicy spotkania
 • Podpisanie porozumienia
 • Spotkanie dotyczące porozumienia

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
Do realizacji zadania wybrano ofertę:

L.p.

Nazwa oferenta

Miejsce prowadzenia przedszkola, którego dotyczy składana oferta

Deklarowana liczba miejsc dla dzieci

w oddziałach ogólnodostępnych
i specjalnych

1

Instytut Edukacji, Rozwoju

 i Terapii sp. z o.o.

09-500 Gostynin,

ul Wojska Polskiego 22

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

09-500 Gostynin ul. Wojska Polskiego 22

57

 

Zagrają dla Amelki już 4 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, Samorząd uczniowski SP 1, MKS "Mazur" i pan Arkadiusz Szulczewski zapraszają na XXII Charytatywny Turniej Halowy Piłki Nożnej. Impreza odbywa się w celu zbiórki pieniędzy na leczenie dla Amelki.

Impreza rozpocznie się 4 lutego br. (sobota) o godz. 10.00 w Hali sportowej MOSiR przy ul. Kutnowskiej 7. 

System gier odbywać się będzie "każdy z każdym" podczas gry 1x12 minut.

Dodatkowo w programie odbędzie się:

 • kiermasz ciast przygotowanych przez uczniów i rodziców z SP 1
 • mecz młodych adeptów piłki nożnej MKS "Mazur" Gostynin
 • konkursy z nagrodami
 • licytacje.

Do zobaczenia w sobotę.

 • plakat - zaproszenie na XXII Charytatywny Turniej Halowy Piłki Nożnej

Warsztaty w Zamku Gostynińskim

W ramach podpisanego w dniu 31 stycznia 2023 r. Międzygminnego partnerstwa o współpracy w ramach „Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” trwa opracowywanie Strategii rozwoju ponadlokalnego. Służą temu spotkania warsztatowe, na których poruszane są różnego rodzaju tematy związane z rozwojem naszego regionu. Diagnozowane są problemy i potrzeby.

W dniu dzisiejszym (1.02.2023 r.) w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyły się warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”, które otworzył burmistrz Paweł Kalinowski.

Podczas warsztatów, których przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz zaproszeni goście dyskutowali między innymi na takie tematy jak: tereny zielone, błękitno – zielona infrastruktura, zarządzanie wodami opadowymi, kanalizacją i infrastrukturą wodno – kanalizacyjną.

 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”
 • Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu”

Rodzice – dzieciom. „Czerwony Kapturek” w Przedszkolu Nr 2

Bajkę o „Czerwonym Kapturku” znają chyba wszyscy, jednak miło jest ją sobie przypomnieć. Na taki właśnie pomysł wpadła grupa teatralna zawiązana z rodziców przedszkolaków z Przedszkola nr 2.

Wśród występujących byli: Ewelina Wojtalewicz – narrator, Monika Dybał – scenariusz i reżyseria, Paulina Jankowska – mama, Ilona Waszkowska – babcia, Justyna Majewska – wilk, Aleksandra Cenblewska – Czerwony Kapturek i Jarosław Piekarski – leśniczy.

Pięknie zagrana bajka o dziewczynce jej mamie, babci i wilku spowodowała, że przedszkolaki oglądały przedstawienie jak zaczarowane.

Kolorowa scenografia dopełniła wyjątkowych wrażeń.

Ogromne brawa otrzymali występujący aktorzy, a dyrektor placówki Anna Woźniak powiedziała, że czegoś takiego jeszcze nie było, jak to wspaniałe przedstawienie rodziców dla dzieci.

Rodzice myślą o kolejnych wystąpieniach z różnymi bajkami, aby je propagować i zachęcić przedszkolaki do ich słuchania i oglądania.

 

 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2
 • "Czerwony Kapturek" w Przedszkolu Nr 2

Przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+

ZUS informuje, że od 1 lutego 2023 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Wnioski można składać za pośrednictwem następujących narzędzi :

·      aplikacji mobilnej mZUS  od tego roku wnioski można złożyć za pośrednictwem tej bezpłatnej aplikacji. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

·       Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

·       portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL

·       bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

W celu wsparcia naszych klientów przygotowa kampanię informacyjną, której  celem jest poinformowanie jak największego grona naszych klientów o aplikacji mZUS oraz możliwość składania wniosków o świadczenie rodzinne 500+.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Płocku

Wydział Organizacji i Analiz

Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock

tel. 24 262-52-71 wew. 2518

kom. 502 009 800

 

 • logo ZUS

Uwaga na intensywne opady śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców powiatu gostynińskiego o intensywnych opadach śniegu. Przewiduje się, że dzisiaj od południa do wieczora spadnie około 10 cm śniegu.

 • Treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 9

Kondolencje

 • Kondolencje dla Iwony Radzkiej z powodu śmierci mamy

IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega nas przed konsekwencjami zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, które powoduje ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 • Treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 11 o oblodzeniu

Piłkarze Mazura wygrali charytatywny turniej dla chorej Amelki Borkowskiej

W turnieju rozgrywanym systemem każdy z każdym zagrało pięć drużyn. Pierwszy zespół Mazura wygrał wszystkie mecze, a piłkarze pokazali dobre przygotowanie do ligowej rundy wiosennej.

Mazur wystawił dwie drużyny, drugi zespół wygrał jedynie z Rol-Marem 3:1 i zajął ostatnie piąte miejsce. Na drugim miejscu uplasował się Rol-Mar, na trzecim Przyjaciele Mazura i czwarte miejsce przypadło No Name.

Najlepszym zawodnikiem zawodów wybrano Eryka Przybylskiego z Mazura. Najlepszym strzelcem został Kamil Augustyniak, też z pierwszej drużyny Mazura, a najlepszym bramkarzem Michał Gozdan z Rol-Maru.

Nagrody wręczała m.in. mama Amelki – Emilia Borkowska.

W drużynie Przyjaciele Mazura grał wychowanek Mazura, obecnie grający w czwartoligowej Borucie Zgierz Maciej Kowalczyk. W rozmowie z portalem gostynin24 zapowiedział zakończenie kariery w Mazurze.

W trakcie rozgrywania turnieju odbył się mecz młodych piłkarzy Mazura z Football Academy Gostynin. Kiermasz ciast przygotowali uczniowie i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie nauczycielem jest pomysłodawca charytatywnych turniejów w piłkę nożną Arkadiusz Szulczewski. Wylicytowano m.in. piłkę nożną z autografem i zdjęciem sędziego piłkarskiego Szymona Marciniaka za 500 zł.

 

Źródło: gostynin24.pl

 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki
 • Turniej charytatywny - dla Amelki

Wyjazdy na zimowiska. Rozpoczęły się ferie, ruszyły policyjne kontrole autobusów

Policjanci w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych sprawdzają stan techniczny autobusów w związku z rozpoczynającymi się w kraju feriami. Zachęcamy organizatorów wyjazdów szkolnych oraz rodziców do skorzystania z tej możliwości przed wyruszeniem ich podopiecznych w trasę na zimowy wypoczynek. Ferie zimowe na terenie województwa mazowieckiego rozpoczną się 13 lutego.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyjeżdżających na zimowiska to dla policji bardzo ważna sprawa. Policjanci przywiązują dużą wagę do zapobiegania sytuacjom, które mogą spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie jeżeli chodzi tu o dzieci i młodzież. Policja zachęca opiekunów do powiadamiania o takich wyjazdach, co umożliwi przeprowadzenie gruntownej kontroli autokaru, jak też do bacznego obserwowania autokarów i kierowców, którzy zabierają dzieci na ferie.

Policjanci podczas kontroli stanu technicznego autobusów zwrócą uwagę na układ hamulcowy, układ kierowniczy, czy prawidłową widoczność. Sprawdzą stan ogumienia pojazdu, prawidłowe oznakowanie autobusu przewożącego dzieci i młodzież, a także trzeźwość kierowcy oraz dokonają weryfikacji jego czasu pracy. Bezpieczeństwo wyjazdów to nie tylko sprawny autokar i wypoczęty kierowca, ale także liczba pasażerów dostosowana do ilości miejsc w autobusie. Należy pamiętać o konieczności korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy przez wszystkich pasażerów.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

Przypominamy, że ferie zimowe na terenie woj. mazowieckiego rozpoczną się 13 lutego.

Organizatorzy wyjazdów, którzy chcą, aby autokar przed wyjazdem został skontrolowany przez policję, powinni ten fakt zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wykaz punktów kontroli autobusów na terenie garnizonu mazowieckiego Policji dostępny jest w załączniku pod artykułem.

Autor: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/podkom. Ewelina Radomyska

 • Bezpieczne ferie - plakat

Cyber love story bez happy endu - KWP ostrzega

Przedstawiona poniżej autentyczna historia pokrzywdzonej kobiety, która zgłosiła się do jednej z komend Policji, niech posłuży jako ostrzeżenie przed zawieraniem znajomości w sieci.

„ Na początku stycznia założyłam konto na portalu społecznościowym. Szybko odezwał się do mnie mężczyzna o tajemniczym imieniu Will, zapraszając do rozmowy. Na początku pisał do mnie po angielsku, niestety nie znam tego języka więc, gdy tylko przywitałam się słowem „cześć”, Will napisał, że z pomocą funkcji tłumacza też będzie używał polskiego. Will pisał, że jest Amerykaninem, ale obecnie mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Pisaliśmy do siebie niemal codziennie głównie o życiu.

Po jakimś czasie Will zaczął mnie komplementować, pisząc, że jestem piękna i zakochał się we mnie. Po kilku dniach od zawarcia znajomości, było to w weekend napisał do mnie, że jedzie na zakupy do centrum handlowego, ponieważ chce mi zrobić prezent. Stwierdził, że przygotuje paczkę, którą do mnie prześle. Nie zgodziłam się na taki prezent, lecz on się uparł. Wysyłał mi zdjęcia prezentów, najpierw była to maskotka. Poprosił o adres, na jaki może go przesłać, uległam i podałam adres. Jeszcze tego samego dnia wieczorem dostałam kolejne zdjęcia prezentów m.in. odzież, obuwie, biżuterię oraz pieniądze. Byłam zaskoczona jego hojnością i kategorycznie odmówiłam przyjęcia takich podarunków. Jednak on upierał się, twierdząc, że już nadał paczkę. Na dowód tego przesłał mi potwierdzenie o nadaniu przesyłki w firmie kurierskiej w obcym języku.

W poniedziałek wcześnie rano napisał do mnie, że powinnam już otrzymać paczkę, o czym firma kurierska powiadamia e-mailem. Sprawdziłam pocztę, faktycznie dotarł do mnie e-mail od jakiejś firmy kurierskiej, że paczka została wstrzymana z uwagi na przekroczoną wagę. Mogłam ją otrzymać pod warunkiem wpłaty bezzwrotnej kaucji w kwocie ponad 1000 amerykańskich dolarów (ponad 5000zł). Wtedy napisałam do Willa, że nie mam takiej kwoty. Ten stwierdził, że ponieważ jest to przesyłka międzynarodowa, to nie może do niego wrócić. Poprosiłam go o podanie jego e-maila, aby przesłać te wiadomości od firmy kurierskiej. Nadal twierdził, że muszę wpłacić pieniądze aby otrzymać paczkę. Potem ponownie otrzymałam wiadomości poprzez komunikator od firmy kurierskiej o przekroczonej wadze paczki oraz ubezpieczeniu. W tych wiadomościach był też nr rachunku bankowego, w końcu postanowiłam wpłacić ponad 5000zł. Potwierdzenie przelewu przesłałam do firmy kurierskiej, poprosili, aby czekać. Następnie otrzymałam od tej firmy kurierskiej kolejną wiadomość, że jest pewien problem. W paczce są pieniądze więc, aby uniknąć problemów z polskimi celnikami powinnam wpłacić ponad 3000 amerykańskich dolarów (około 13000zł). To miało mnie uchronić przed zarzutem prania „brudnych pieniędzy”. Pisałam do Willa, że nie mam takiej kwoty. Wówczas stwierdził, że wpłaci połowę, na dowód tego przesłał mi potwierdzenie. Ostatecznie zdecydowałam się wpłacić resztę tj. ponad 6000zł na ten sam rachunek firmy kurierskiej. Gdy zrobiłam drugi przelew, zaczęłam się denerwować i nagle uświadomiłam sobie, że zostałam oszukana. Napisałam o tym do Willa, jednak on przestał odpowiadać na moje wiadomości. W ten sposób straciłam kilkanaście tysięcy złotych”.  Marta, lat 40

Ostrzegamy przed oszustami:

 • należy być ostrożnym zawierając nowe znajomości w mediach społecznościowych, czy innych portalach w Internecie;
 • zachowaj czujność zwłaszcza, jeśli poznana osoba prosi nas o pieniądze;
 • oszuści zazwyczaj unikają rozmów telefonicznych;
 • unikają też wskazywania miejsc, z których pochodzą, ich konta na profilach społecznościowych nie zawierają żadnych informacji osobistych, zdjęć z rodziną, miejsca pracy, zamieszkania.
 • zdobywają zaufanie ofiary poprzez regularny kontakt i przedstawianie fałszywych historii z życia;
 • proszą o pomoc finansową np. na zakup biletu lotniczego lub na pokrycie opłat za przesłanie paczki;
 • przestępcy cały czas modyfikują swój sposób działania;
 • należy poinformować Policję o wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy.

Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa!

Projekt pn."Świadomy-Czujny-Bezpieczny" jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu  z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

*Rozmowa na komunikatorze została stworzona dla potrzeb artykułu, lecz oparta została na prawdziwej historii.

Autor: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 
 • logo kampanii społecznej

Bal Przedszkolaka w Jedynce

Nie trzeba być dorosłym, aby iść na bal. Wiedzą już o tym przedszkolaki, które 3 lutego 2023 r. odwiedziły Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. Z zaproszenia skorzystało Przedszkole nr 2 oraz Przedszkole nr 4. Zgodnie z hasłem, które przyświecało imprezie – „Zaczarowany świat bajek”, dzieci ubrane w baśniowe kreacje tańczyły w rytm skocznej muzyki pośród kolorowych balonów, którymi udekorowana była sala. Tańcom towarzyszyły zabawy wprawiające uczestników balu w dobry nastrój. Dla miłych gości przygotowane zostały smaczne owocowe przekąski oraz uwielbiana przez wszystkich wata cukrowa.

Wspaniała atmosfera udzieliła się również opiekunom dzieci, którym pragniemy serdecznie podziękować za pomoc podczas trwania balu. Dziękujemy również dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów, które jak co roku były wyjątkowe. Wspólna zabawa była dobrą okazją do integracji dzieci z różnych placówek znajdujących się na terenie miasta oraz spędzenia czasu w miłej atmosferze.

 

Anna Pakulska, SP 1

 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce
 • Bal w Jedynce

Roczne podsumowanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie

W dniu 6 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwołane przez Starostę Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb i samorządowców z terenu powiatu gostynińskiego.

Podczas posiedzenia Komendanci: Powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz  Inspektorzy: Inspekcji Sanitarnej i Powiatowego Nadzoru Budowlanego przedstawili informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku oraz o zaplanowanych działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie trwania zimowego wypoczynku w 2023 roku - Bezpieczne Ferie 2023.

Informację przedstawione na komisji udostępnimy Państwu niebawem. 

Źródło: Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 • Roczne podsumowanie bezpieczeństwa w powiecie
 • Roczne podsumowanie bezpieczeństwa w powiecie
 • Roczne podsumowanie bezpieczeństwa w powiecie

Bezpieczne ferie 2023 - Zasady bezpieczeństwa dotyczące zabaw na śniegu, lodowisku i podczas kuligów

Drodzy mieszkańcy i drogie dzieci,
z okazji zbliżających się ferii zimowych w naszym województwie chcielibyśmy życzyć Wam wspaniałego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku zimowego. Ferie zimowe są po to by odpoczywać, bawić się i rozwijać swoje zainteresowania, na które w okresie nauki wszystkim brak czasu. Mamy nadzieję, że zasady, o których Wam przypomnimy będą doskonałym kierunkowskazem gwarantującym bezpieczne spędzenie ferii zimowych.

 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące zabaw na śniegu, lodowisku i podczas kuligów:

1.  Nie zjeżdżamy na sankach z pagórków znajdujących się w pobliżu dróg i zbiorników wodnych.

2.  Do zjeżdżania wybieramy teren pozbawiony drzew i nierówności, bo grozi to wywrotką.

3.  Zachowajmy bezpieczeństwo podczas saneczkowania, nie chodźmy po torze gdy inni zjeżdżają, nie zjeżdżajmy z pagórków na butach.

4.  Nigdy nie doczepiajmy sanek do samochodu.

5.  Przed jazdą na sankach zawsze sprawdzajmy czy w naszych sankach nie ma wystających śrub, gwoździ bądź połamanych szczebli, ponieważ stwarzają one poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy.

6.  Rzucając śnieżkami nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu, z kamieniami, ani innymi twardymi przedmiotami w środku, bo możemy komuś zrobić krzywdę.

7.  Nigdy nie celujmy śnieżkami w twarz.

8.  Nigdy nie wolno rzucać śnieżkami w jadące pojazdy, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego.

9.  Nie rzucamy również śnieżkami w pieszych ani w okna domów.

10. Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych do tego miejscach, nie wolno jeździć po zamarzniętych jeziorach, stawach, rzekach i wykopach, ponieważ pod wpływem ciężaru ciała lód może się na nich załamać.

11. Ślizgamy się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska.

12. Nigdy nie wbiegajmy na lód, pod którym się ktoś załamał; szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść rzek, nurty rzek, ujścia kanałów, ujścia ścieków, ujęcia wody, mosty, śluzy, wszelkie pomosty, miejsca na lodzie z występującymi pęknięciami i rysami

Co robić sytuacji, gdy załamie się pod nami lód:

● zachować spokój

● unikać gwałtownych ruchów

● za wszelką cenę starać się nie wpłynąć pod lód

● należy rozłożyć szeroko ręce zwiększając w ten sposób kontakt z pokrywą lodową

● należy starać się wydostać z wody ostrożnie podciągając się na rękach

● pamiętajmy, że w lodowatej wodzie można przebywać tylko przez kilka minut – dłuższa kąpiel grozi nadmiernym wychłodzeniem organizmu

● gdy wydostaniemy się na powierzchnię lodu poruszajmy się w kierunku brzegu w pozycji leżącej tak, aby zmniejszyć nacisk na lód

● cały czas należy wzywać pomoc

 

13. Co robić, gdy zauważymy osobę, pod którą załamał się lód:

● sprawdzamy i oceniamy swoje bezpieczeństwo

● wzywamy pomoc

● próbujemy podać szalik, linę, sanki itp. (jeśli to bezpieczne) osobie poszkodowanej, pamiętając o tym, by nie zbliżać się zbytnio do tej osoby

● po wydobyciu osoby poszkodowanej z wody należy ją przykryć jeśli to możliwe czymś ciepłym 

● następnie należy czekać na wezwaną pomoc

14. Kulig organizujemy wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej


Podczas zabaw na śniegu i na lodowisku pilnujemy swoich wartościowych przedmiotów. W razie możliwości przedmioty tj. portfel lub telefon komórkowy oddajemy do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

Co ważne na zabawy na śniegu należy ubierać się odpowiednio do panującej na dworze temperatury i  pamiętać o tym, by przed wyjściem na mróz posmarować kremem ochronnym słabo osłonięte lub słabo zabezpieczone części ciała (tj. uszy, nos, policzki, palce u rąk i nóg), po to, by zapobiec odmrożeniu.

 

Źródło: KMP Białystok

 • Zdjęcie zabaw na śniegu

Droga do Powiatowego Urzędu Pracy objęta dofinansowaniem

Prezes Rady Ministrów w dniu 6 lutego 2023 roku zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2022 r.

Na liście zadań gminnych znalazła się inwestycja zgłoszona przez Gminę Miasta Gostynina pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury".

Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę 3 299 450,54 zł (koszty kwalifikowane: 2 742 486,50 zł, koszty niekwalifikowane: 314 287,60 zł, koszty poza zadaniem: 242 676,44 zł). Przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2 193 989,20 zł, czyli 80% kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/premier/3-mld-zl-z-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-na-lokalne-inwestycje--nabory-rozstrzygniete zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 • Droga do PUP
 • Droga do PUP
 • Droga do PUP
 • Droga do PUP

Nie pozwól wygrać depresji! - Program polityki zdrowotnej

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

Celem głównym programu jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022–2024.

Cele szczegółowe programu obejmują:

 • skierowanie na sesje terapeutyczną minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego w latach 2022–2024,
 • zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych u minimum 70% uczestników edukacji zdrowotnej spośród I grupy docelowej w latach 2022–2024,
 • zwiększenie u minimum 70% uczestników szkoleń spośród II grupy docelowej, tj. kadry pedagogicznej, poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych w latach 2022–2024.

Budżet programu

Okres realizacji programu został zaplanowany na lata 2022–2024, a jego budżet wynosi blisko 8 mln zł. Program finansowany jest w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Grupa docelowa i kryteria kwalifikacji

Program skierowany jest do dwóch grup uczestników:

 • I grupa – dzieci i młodzież w wieku od 12 do 21 roku życia;
 • II grupa – kadra pedagogiczna korzystająca ze szkoleń.

Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:

 • mieć ukończony 12 rok życia i nie może mieć więcej niż 21 lat,
 • w dniu zgłoszenia do programu mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
 • przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie (w przypadku osób do 18 roku życia, druk świadomej zgody na udział w programie wypełniony będzie przez osobę aplikującą do programu oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka),
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zaplanowane w programie

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

 • badanie przesiewowe w kierunku wykrycia depresji,
 • konsultacja ze specjalistą,
 • sesje terapeutyczne,
 • podsumowanie terapii,
 • edukacja zdrowotna,
 • działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Program zakłada przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Świadczenia udzielane będą dzieciom i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia. U osób z pozytywnym wynikiem badania planuje się przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą, sesji terapeutycznych (maksymalnie 25 sesji) oraz podsumowanie terapii. Uczestnikom z negatywnym wynikiem badania przesiewowego zaproponowany zostanie dobrowolny udział w edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki depresji.

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie działań szkoleniowych dla kadry pedagogicznej z terenu województwa mazowieckiego. Uczestnikom szkoleń przekazywane będą informacje dotyczące m.in. specyfiki zaburzeń depresyjnych, stresu w szkole zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego występującego wśród dzieci i młodzieży, skuteczności odpowiednio wcześnie podjętego leczenia depresji. W ramach edukacji omówiona także zostanie kwestia reagowania i możliwości pomocy uczniom, u których zaobserwowane zostaną niepokojące zachowania.

 • Plakat promujący program zdrowotny w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 7 lutego 2023 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot.:

 • części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2645 położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,

 • części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 389/36 położonej w Gorzewie przy ul. Kruk, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

Gostynin, dnia 6 lutego 2023 r.

 • herb Gostynina

SP 1 na tropie PRL-U

Uczniowie wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej wpadli na pomysł, aby przybliżyć czasy PRL. Jak do tego doszło? 

"A jakby tak przenieść się do dawnych lat, powiedzmy, do czasów PRL-u?"- pomyśleliśmy. Dlaczego nie? Postanowiliśmy zatem obejrzeć dawne sprzęty, akcesoria, ubrania, gazety, przybory szkolne i dowiedzieć się jak najwięcej o czasach, w których na półkach w sklepach stał głównie ocet, a słodycze kupowało się na kartki. Udaliśmy się z naszą wychowawczynią, która z przyjemnością wcieliła się w rolę przewodnika, na lekcję muzealną w naszej szkole. Ekspozycję przygotowali nasi nauczyciele, dbając o każdy szczegół. Z łatwością poczuliśmy klimat tamtych czasów i próbowaliśmy wyobrazić sobie codzienne życie w PRL-u."

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/people/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-1-Gostynin/100057590854253/

 • Czasy PRL-u w SP 1
 • Czasy PRL-u w SP 1
 • Czasy PRL-u w SP 1
 • Czasy PRL-u w SP 1
 • Czasy PRL-u w SP 1
 • Czasy PRL-u w SP 1
 • Czasy PRL-u w SP 1
 • Czasy PRL-u w SP 1
 • Czasy PRL-u w SP 1
 • Czasy PRL-u w SP 1
 • Czasy PRL-u w SP 1

Kre/aktywne feriowisko z MCKiem

Miejskie Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku lat 7+ na nieodpłatne zajęcia warsztatowe podczas ferii zimowych.
Z uwagi na trwający remont budynku MCK, zajęcia odbywać się będą w murach Szkoły Podstawowej nr 3 wejście od ul. Płockiej.

Ilość miejsc jest ograniczona, decydująca jest kolejność zgłoszeń na warsztaty.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 24 235 34 47.

 

 • Plakat promujący ferie zimowej z MCK

Oferta ferii zimowych dla dzieci i młodzieży na sportowo

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę ferii zimowych dla dzieci i młodzieży organizowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zapraszamy do udziału w zajęciach !
Szczegółowe informacje u Organizatora -MOSiR - 24 235 33 97

 • Plakat promujący ofertę zajęć sportowych podczas ferii zimowych

Zwiedzaj Mazowsze z Biletem Turysty w ferie

Bilet Turysty to sezonowa oferta specjalna obowiązująca w trakcie ferii zimowych, czyli od 11 do 26 lutego 2023 r.

Bilet Turysty:

 • to bilet sieciowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KM przez trzy dowolnie wybrane dni w ciągu 10 dni kalendarzowych, kolejno po sobie następujących, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Czyżew, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kamienna, Drzewica. Oferta specjalna obowiązuje również przy przejazdach autobusami lotniskowymi KM ze stacji PKP Modlin do Portu Lotniczego Warszawa – Modlin (lub odwrotnie).
 • Posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego.
 • Do biletu wydawany jest karnet, który należy uwierzytelnić w kasie biletowej
  lub bezpośrednio u kierownika pociągu.
 • Cena biletu jest zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej i wynosi 75,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg.
 • Bilet Turysty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach.

Zachęcamy do skorzystania z oferty!

Jeżeli masz pytania dotyczące oferty „Bilet Turysty”, prosimy o kontakt tel.: 22 364 44 44
źródło: turysta.mazowieckie.com.pl

 • Grafika informacyjna Bilet Turysty

Lekcja wychowawcza na sportowo dla uczniów SP3

W ramach zajęć edukacyjnych odbyła się dziś, tj. 9 lutego, prelekcja Zbigniewa Pawłowskiego nt. 100-lecia współpracy polskich klubów piłkarskich z FC Barceloną w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie. 

Pomysłodawcą takiej formy wychowania gostynińskiej młodzieży był burmistrz Paweł Kalinowski. Prelegent - trener, sędzia sportowy, wcześniej zawodnik sekcji piłkarskich, przybliżył uczniom historię klubu, zasłużonych działaczy i zawodników. Przedstawił barwną historię kontaktów z polskimi klubami sportowymi na przestrzeni ostatniego stulecia. Z wielką pasją i zaangażowaniem opowiadał anegdoty zasłyszane od reprezentantów klubu w osobistych rozmowach i wieloletnich prywatnych kontaktach. Przywiózł ze sobą i zaprezentował zebranym koszulki klubowe z autografami najlepszych zawodników reprezentujących FC Barcelonę w rozgrywkach klubowych oraz sprzęt sportowy - piłki nożne, rugby, krążki do gry w hokeja na wrotkach.

Prowadzący dzielił się z uczniami swoimi refleksjami na temat wychowania przez sport. Podkreślał kształtowanie poczucia własnej wartości, konsekwencji w działaniu i własnego charakteru. 

Młodzież podziękowała prelegentowi gromkimi brawami za pouczający i bardzo ciekawy wykład.

 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim
 • Fotorelacja ze spotkania w SP3 z Zbigniewem Pawłowskim

Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu tej zimy?

Coraz droższe ogrzewanie obliguje nas do działań powodujących zmniejszenie rachunków za ogrzewanie domów poprzez:

 • obniżenie temperatury w domu, gdyż każdy stopień mniej, to oszczędność 8% energii. Optymalna temperatura w pokoju to 19-20 stopni Celsjusza, a w łazience - 22-24 stopnie,
 • obniżenie temperatury, gdy nie ma nas na miejscu oraz w nocy (16-17%),
 • izolację podłóg (dywany, wykładziny),
 • likwidację nieszczelności (okna, drzwi, bramy garażowe),
 • montaż termostatów na grzejnikach (18% oszczędności),
 • montaż ekranów za grzejnikami (6%),
 • zamieszczenie parapetów lub półek nad kaloryferem,
 • płukanie instalacji grzewczej i odpowietrzanie grzejników (10%),
 • regulację okien,
 • używanie zasłon i rolet zewnętrznych,
 • krótkie, intensywne wietrzenie (dopiero po zamknięciu okien odkręcamy grzejniki),
 • używanie prysznica za miast wanny,
 • zmniejszanie temperatury wody użytkowej,
 • uruchamianie pralki i zmywarki z pełnym wkładem,
 • stosowanie perlatora do napowietrzania wody (50%),
 • oszczędzanie energii elektrycznej w pomieszczeniach nieużywanych,
 • stosowanie czasowych wyłączników urządzeń.

Prosimy o zapoznanie się z nagraniami audytora energetycznego.

https://youtu.be/hMEG3KaGSJI

https://youtu.be/xCviXFKOWBw

https://youtu.be/ibJNQeSGy0o

https://youtu.be/pCYKsiynzN4

Zostań policjantem. 27 lutego rozpoczynają się przyjęcia do służby w policji

27 lutego 2023 r. rozpoczynają się przyjęcia do służby w Policji. Będąc policjantem, możesz robić w życiu wiele pożytecznego, służąc ludziom i dbając o ich bezpieczeństwo. Jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale jednocześnie dająca dużo satysfakcji i jak chyba żadna inna, niesamowite możliwości rozwoju. Chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź Komendę Powiatową Policji w Gostyninie.

Policjanci wspólnie z pracownikiem Wydziału Kadr z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie zachęcali uczniów klas IV Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie do wstąpienia w szeregi Policji. Uczniowie zapoznali się z poszczególnymi etapami procedury kwalifikacyjne związanej z przyjęciem do służby w policji oraz z możliwościami rozwoju jakie daje służba w policji.

Zawód policjanta, to wyzwania, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. W tej służbie zakres zadań jest bardzo szeroki, a jej różnorodność umożliwia realizację różnych pasji i ambicji. Tu z pewnością każdy znajdzie miejsce dla siebie wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby realizować nasze główne hasło #POMAGAMYICHRONIMY.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku:

 • 27 lutego
 • 5 maja
 • 3 lipca
 • 23 sierpnia
 • 27 października
 • 28 grudnia

w następujących jednostkach:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Wydział Konwojowy,

Oddział Prewencji Policji w: Płocku, Radomiu

Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

Każdy kto rozważa służbę w Policji może odpowiedzi na swoje pytania znaleźć na stronach internetowych lub w bezpośrednim kontakcie z pracownikami wydziałów kadr najbliższej dla siebie komendy wojewódzkiej/miejskiej/powiatowej.

 

Autor: mł. asp. Paweł Klimek

 • Zostań policjantem
 • Zostań policjantem

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 9 lutego 2023 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Miasta Gostynin

Paweł Witold Kalinowski

Gostynin, dnia 8 lutego 2023 r.

 

 • herb Gostynina

Konferencja prasowa dotycząca przebudowy drogi gminnej

W dniu dzisiejszym - 10.02.2023 r. odbyła się konferencja prasowa przy Powiatowym Urzędzie Pracy, dotycząca przebudowy drogi gminnej prowadzącej do PUP w Gostyninie. 

Z mass mediami spotkali się: Senator RP Marek Martynowski, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder i Radni Rady Miejskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia burmistrza, który m.in. powiedział: "Bardzo się cieszę, że Gostynin po raz kolejny otrzymuje  dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie około 2.200.00,00 zł. Droga po wielu latach zostanie wyposażona w oświetlenie, kanalizację deszczową i inne potrzebne media".

Burmistrz podziękował panu Senatorowi za dotychczasową pomoc w postaci środków rządowych, nie tylko na drogi, ale także inne inwestycje, jak modernizacja MCK-u, rozbudowa przedszkola nr 4, Punkty Opieki nad Dziećmi do lat 3. 

Pan Paweł Kalinowski podsumował swoje wystąpienie stwierdzeniem, że nasze miasto w latach ubiegłych nie otrzymywało tak dużych środków finansowych, jak ostatnio (około 10,5 mln zł na zadania drogowe oraz około 24 mln zł na pozostałe inwestycje).

Senator Martynowski także wyraził zadowolenie z tego, iż powiat i miasto dzięki otrzymanemu wsparciu może się rozwijać i ma nadzieję, że będzie aplikować w kolejnych konkursach.

Przypomnijmy, że  łączny koszt zadania szacuje się na kwotę 3 299 450,54 zł (koszty kwalifikowane: 2 742 486,50 zł, koszty niekwalifikowane: 314 287,60 zł, koszty poza zadaniem: 242 676,44 zł). Przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2 193 989,20 zł, czyli 80% kosztów kwalifikowanych.

 • Konferencja prasowa dot. drogi do PUP
 • Konferencja prasowa dot. drogi do PUP
 • Konferencja prasowa dot. drogi do PUP
 • Konferencja prasowa dot. drogi do PUP

Piękny koncert z sercem w tle

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w ubiegłą sobotę - 11 lutego, w pięknym i wzruszającym koncercie przygotowanym przez opiekunów UTW, w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego. Zebrani w sali koncertowej słuchacze i zaproszeni goście (w imieniu pana Burmistrza przybyła pani Hanna Adamska - Sekretarz Miejski), wysłuchali utworów z różnych stron świata.

Wykonawcy - Ewa Dembowska sopran, absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego  w Poznaniu, Sylwia Kogucińska - uczennica pani Anny Jeremus - Lewandowskiej i akompaniator Szymon Brylski - student dyrygentury symfonicznej u prof. dr hab. W. Kunca, zaprezentowali polskie pieśni - Stanisława Moniuszki, a także utwory niemieckie, rosyjskie, włoskie i brytyjskie.

W tematyce wykonywanych utworów bardzo często przewijał się temat miłości, co doskonale nawiązuje do zbliżających się Walentynek.

Zachwycona publiczność podziękowała artystom za wyjątkowy koncert, owacjami na stojąco. 

 

 • Koncert dla UTW
 • Koncert dla UTW
 • Koncert dla UTW
 • Koncert dla UTW
 • Koncert dla UTW
 • Koncert dla UTW
 • Koncert dla UTW
 • Koncert dla UTW
 • Koncert dla UTW
 • Koncert dla UTW
 • Koncert dla UTW

PSSE informuje

Rozpoczęły się ferie zimowe dla uczniów z naszego powiatu. Jak co roku część uczniów skorzysta ze zorganizowanych form wypoczynku, takich jak obozy, kolonie czy półkolonie.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym czasie będą wykonywać swoje zadania aby ich wypoczynek był bezpieczny. Podobnie jak latem, sanepid sprawdzi warunki sanitarno-higieniczne miejsc wypoczynku. Oceniane będą:

 • warunki zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc;

 • mikroklimat pomieszczeń, w tym sprawność wentylacji i temperatura pomieszczeń;

 • zapewnienie dostatecznej ilości urządzeń sanitarnych oraz dostęp do bieżącej ciepłej wody i środków utrzymania higieny osobistej;

 • stan techniczny mebli i sprzętów;

 • bieżąca czystość miejsc wypoczynku, mebli i sprzętów;

 • posiadanie przez personel aktualnej dokumentacji zdrowotnej;

 • sposób zapewnienia opieki medycznej;

 • warunki bezpieczeństwa żywności i żywienia;

 • stan czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest wypoczynek.

Przypominamy, że rodzice i opiekunowie dzieci mają możliwość w łatwy i szybki sposób sprawdzić wiarygodność wypoczynku w publicznej bazie danych. Jest ona publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.mein.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie legalnie zorganizowane obozy, kolonie, półkolonie i inne formy wypoczynku. Można tam znaleźć informacje o danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Baza daje gwarancję, ze zgłoszony do niej wypoczynek został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami oraz, że jest pod nadzorem służb, takich jak sanepid, straż pożarna i policja.

Rodzice i opiekunowie mogą również zgłaszać miejsca wypoczynku ich dzieci, których warunki sanitarno-higieniczne budzą wątpliwości. Podejrzenie zaniedbania w tym zakresie najlepiej zgłaszać do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której terenie został zorganizowany wypoczynek. Dane kontaktowe wszystkich stacji znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Źródło GIS, www.gov,pl/web/gis

 • Ulotka Bezpieczne ferie

SGTPG zaprasza do udziału w konkursie

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zaprasza chętnych do udziału w konkursie pn. "Jajko Wielkanocne", który jest przeznaczony dla rodzin z terenu działania SGTPG w wieku od 1 do 101 lat.

Jajko wielkanocne powinno być wykonane dowolną techniką w formie przestrzennej z możliwością jego postawienia lub zawieszenia. Praca rodzinna powinna mieć wysokość od 10 do 30 cm.

Prace muszą być podpisane z dołączonymi i podpisanymi załącznikami, które są dostępne na stronie: www.pojezierzegostyninskie.pl lub na Fb.

Prace konkursowe trzeba dostarczyć do 17 marca 2023 r. do godz. 15.00 do siedziby SGTPG w Łącku przy ul. Brzozowej 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 607 810 077 lub 600 933 423 oraz w biurze SGTPG.

Organizatorzy zapraszają do udziału i życzą sukcesów.

 • Zaproszenie na konkurs "Jajko wielkanocne"

Zaproszenie na spotkanie autorskie MBP

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zaprasza na spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich - pisarką powieści obyczajowych, nauczycielką jogi i zielarką w dniu 23 lutego o godz. 17.00, które będzie miało miejsce w auli Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego.

Pani Katarzyna jest osobą o wielu zainteresowaniach, posiadającą dużą wiedzę, z którą będzie się dzielić, opowiadac o twórczości pisarskiej, dlatego zapewne każdy z uczestników spotkania znajdzie coś dla siebie. 

Do zobaczenia już niebawem w MSM.   

 • Zaproszenie na spotkanie autorskie

Zmarł dr Ryszard Wardeński

 • kondolencje

Walentynki u przedszkolaków

Już w przedszkolach (Nr 4 i Nr 2) nauczycielki opowiadają dzieciom o święcie 14 lutego tzw. Walentynkach. Przedszkolaki wykonują różnego rodzaje prace plastyczne, zajęcia ruchowe, doskonale się przy tym bawiąc, co widać na fotografiach. 

 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole nr 4
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2
 • Walentynki - Przedszkole Nr 2

1,6 miliona złotych dla Gostynina z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kolejna dobra wiadomość dla naszego miasta i mieszkańców! Gmina Miasta Gostynina znalazła się na liście rankingowej programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego z przyznaną dotacją na zadanie „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – II etap”. Kwota otrzymanego wsparcia to 1.000.000,00 zł w 2023 roku i 600.000,00 zł w roku 2024.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • budynek po dawnym Gimazjum Nr 2
 • budynek po dawnym Gimazjum Nr 2

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

Wsparcie dla uczestników

Grupy i organizacje przyjęte do akcji rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 • stałej współpracy i doradztwa ze strony doświadczonego koordynatora,

 • pomocy prawnej,

 • możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych do miejsc, w których wzorowo działają tandemy mieszkańców i władz, złożonych z uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej np. w Kluczborku, Krakowie, Olecku,

 • możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),

 • konsultacji przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,

 • szansy na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy każdą edycję akcji.

Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę: https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/ • Plakat akcji Masz głos
 • loga

Zachęcamy do udziału w XVII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz siedemnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Cztery pory Mazowsza”.

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:
🟠 wiosna;
🟠 lato;
🟠 jesień;
🟠 zima.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie❓
Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tematu konkursu „Cztery pory Mazowsza” w jednej z kategorii konkursowych. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni Jury Konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Wszyscy fotografowie amatorzy.
Z udziału w konkursie wyłącza się:
- osoby zajmujące się zawodowo fotografią;
- absolwentów uczelni plastycznych i filmowych z tytułem magistra bądź licencjata albo tytułem równorzędnym, potwierdzającym wykształcenie wyższe na tym samym poziomie, a także nauczyciele akademiccy takich uczelni;
- osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyły nagrodę w konkursie lub brały udział w warsztatach organizowanych w ramach konkursu;
- pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jak wziąć udział w konkursie?
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 31 maja 2023 r. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.
Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz zgłoszeniowy.
Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 616 i (22) 59 79 532 (pn. – pt. godz. 9 – 15) lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl .
 • Plakat promujący konkurs fotograficzny

Silny wiatr – ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega przed wystąpieniem dzisiaj w nocy silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.

Prosimy o zabezpieczenie lekkich przedmiotów na podwórkach i balkonach.

 • Treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 o silnym wietrze

Uwaga silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h.

 • Treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 13 o silnym wietrze

„STOP blokowaniu sygnału” – kampania edukacyjna KIGEiT

We współczesnym, cyfrowym świecie, problem z zasięgiem komórkowym oznacza nie tylko brak możliwości wykonywania i odbierania połączeń, czy problem z wysyłką SMSów, ale przede wszystkim powoduje duże ograniczenia w dostępie do internetu – co z kolei może wiązać się z problemami w wykonywaniu pracy zdalnej, korzystaniu z serwisów streamingowych czy dostępie do informacji. Mimo wytężonych starań wszystkich operatorów, zarówno w warstwie rozbudowy infrastruktury jak i edukacji konsumentów, wykluczenie cyfrowe wciąż pozostaje w Polsce realnym problemem. Często indywidualni odbiorcy decydują się na samodzielne rozwiązanie problemu ze znikającym zasięgiem poprzez instalację taniego i nielegalnego wzmacniacza sygnału. Jednak pozornie proste rozwiązanie, samo w sobie stanowi źródło problemów – zarówno prawnych dla nielegalnego użytkownika, jak i technicznych dla pozostałych użytkowników sieci.

Czym jest wzmacniacz zasięgu komórkowego?

Ze zleconego przez KIGEiT badania opinii wynika, że ponad połowa Polaków ma świadomość istnienia nie tylko powszechnie stosowanych, legalnych i nieszkodliwych wzmacniaczy sygnału Wi-Fi, ale również wzmacniaczy sygnału komórkowego, którego zarówno status prawny, jak i skutki użytkowania, są bardziej złożone. Wzmacniacz zasięgu komórkowego (potocznie zwany również repeater’em) jest urządzeniem pośredniczącym w transmisji sygnału radiowego, podnoszącym jakość sygnału zarówno emitowanego przez stacje bazową, jak i przez smartfon.

Łatwość instalacji jednak może być zgubna dla użytkownika urządzenia, bowiem samodzielna instalacja repeatera jest działaniem nielegalnym – o tym fakcie nie wiedziało aż 76% respondentów naszego badania. Ponadto, dokładnie tyle samo Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że nielegalnie zainstalowany repeater, co prawda wzmacnia sygnał użytkownika, ale kradnie go pozostałym użytkownikom sieci. 

Mam problem z zasięgiem – czego nie mogę robić?

W świetle prawa, samodzielna instalacja repeaterów jest nielegalne. Takie działanie jest przestępstwem obarczonym karą grzywny, a w skrajnych przypadkach, nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Dla konsumentów myląca może być powszechna i łatwa dostępność tego typu urządzeń na rynku. W myśl wspomnianych przepisów bowiem, każdy może legalnie kupić repeater, co jednak absolutnie nie uprawnia posiadacza do jego samodzielnej instalacji.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem zamieszczonym na naszej stronie internetowej, w którym wyjaśniamy kto i w jakich okolicznościach może korzystać z repeaterów oraz jaki jest status prawny takich urządzeń.

Co robić gdy sygnał jest za słaby?

Zawsze pierwszym krokiem powinno być bezpośrednie zwrócenie się do swojego operatora telekomunikacyjnego, który może rekonfigurować istniejącą w pobliżu stację bazową lub podjąć decyzję o budowie dodatkowej anteny w miejscu tzw. „białej plamy” zasięgu, tym samym prowadząc do profesjonalnej, systemowej poprawy jakości sieci telekomunikacyjnej w całej okolicy. Operator, w razie wykrycia zakłóceń, może również zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o przeprowadzenia kontroli danego wycinka sieci i zidentyfikowania źródła problemu. Przyczyną zakłóceń może być oczywiście nielegalnie zainstalowany wzmacniacz zasięgu, wpływający na jakość sieci w okolicy.

Ponadto, operator może samemu zainstalować odpowiednio skonfigurowany repeater. Urządzenia instalowane przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego działają na określonych, zarezerwowanych częstotliwościach, są certyfikowane i w pełni bezpieczne, a przede wszystkim, nie powodują zakłóceń w działaniu innych telefonii komórkowych.

Wszystkie wątpliwości związane z korzystaniem z repeaterów oraz sposobami na zgodne z prawem działania pozwalające na poprawę jakości sygnału, przedstawiliśmy w formie dwóch krótkich animacji – zachęcamy do oglądania i udostępniania filmów.

Celem kampanii edukacyjnej „STOP blokowaniu sygnału” jest podniesienie świadomości ludzi na temat negatywnych skutków korzystania z nielegalnych wzmacniaczy sygnału oraz ich wpływu na dostęp do łączności. Nielegalnie instalowane wzmacniacze sygnału komórkowego, powodują bardzo poważne problemy z funkcjonowaniem sieci, pogarszając jakość rozmów, a czasem prowadząc do całkowitego zaniku sygnału. W skrajnych przypadkach, nieautoryzowana instalacja wzmacniacza zasięgu komórkowego, może uniemożliwić szybkie wezwanie pomocy przez osoby przebywające w zasięgu generowanych przez urządzenie zakłóceń, co może nieść ze sobą dramatyczne konsekwencje. Tą akcją chcemy m.in. pokazać, że tak jak wszyscy mamy wpływ na nasze najbliższe, fizyczne otoczenie, tak samo możemy mieć wpływ na nasze otoczenie sieciowe – mówi Jarosław Tworóg, wiceprezes KIGEiT.

Kampania edukacyjna KIGEiT objęta została Patronatem Honorowym przez Związek Województw RP oraz Unię Miasteczek Polskich.

źródło: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

STOP blokowaniu sygnału – kampania edukacyjna KIGEiT

Nielegalne wzmacniacze sygnału komórkowego kradną zasięg – kampania edukacyjna KIGEiT

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Szkolenia i sprawny sprzęt podstawą bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Stosowanie środków ochrony roślin nierozerwalnie związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Środki ochrony roślin należy stosować tak, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony roślin na środowisko.

Z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej w Polsce należy oczekiwać przywrócenia obowiązków posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych.

W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz na przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosić 30 dni od dnia odwołania tego stanu, zgodnie z art. 15zzzzy ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.).

Zachęca się wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin do udziału w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin już teraz - przed rozpoczęciem prac wiosennych i ogłoszeniem zniesienia stanu pandemicznego, a także do zadbania o sprawność  techniczną sprzętu wykorzystywanego do stosowania środków ochrony roślin. Zapewnienie

prawidłowej i precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, bezpiecznej dla ludzi, zwierząt i środowiska wymaga zastosowania sprawnego technicznie i skalibrowanego sprzętu. Sprawność techniczna sprzętu weryfikowana jest podczas przeprowadzanych okresowo badań technicznych.

Po zniesieniu stanu pandemicznego powróci dla użytkowników profesjonalnych środków ochrony roślin obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin. Uczestnicy szkoleń, poza wiedzą nt. wymagań integrowanej ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz ograniczania ryzyka związanego z ich stosowaniem, uzyskują również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ważne 5 lat od dnia jego wydania. Na posiadaczach m.in. opryskiwaczy będzie ciążył obowiązek przeprowadzania okresowych badań (w systemie 3-letnim) potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzać nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.

Stosując środki ochrony roślin sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne i posiadając szkolenie uprawniające do stosowania środków ochrony roślin dbamy o ochronę roślin i środowisko naturalne, w tym o owady zapylające.

 • Fotografia przedstawia opryskiwacz polowy

Rozstrzygnięcie konkursu na sport

Burmistrz Miasta Gostynina dokonał wyboru ofert, w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 8/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Wykaz podmiotów wraz z przyznanymi kwotami dotacji znajduje się poniżej.

W przypadku otrzymania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć zaktualizowaną ofertę,  w szczególności w zakresie kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

Wywiad z burmistrzem w Radiu Q

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim, który w telegraficznym skrócie opowiedział m.in. o trwających pracach rozbiórkowych w MCK, o obecnym etapie prac w Miejskim Przedszkolu nr 4, o otrzymanej karetce pogotowia ratunkowego oraz o długo wyczekiwanej inwestycji drogowej.

Wywiad dostępny w linku:
https://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/5747-gosc-radia-q-pawel-kalinowski-21-02-2023?fbclid=IwAR1k-wfGJQGfq3osboWz0ZMnzvlvNihQUCp0dlwe68FrLbKdY6vc9SjbbSg

 

 • Zdjęcie Burmistrza Pawła Kalinowksiego w studiu Radia q

Powstanie boisko do minigolfa w Gostyninie

Gmina Miasta Gostynina otrzymała kwotę 126.632,00 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pt.: „Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie”. Na przełomie ostatnich dwóch latach jest to już kolejna inwestycja w bazę sportowo-rekreacyjną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w 2022 r. oddano do użytkowania boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną do gry dla juniorów i seniorów, którego koszt budowy wyniósł 5.512.271,53 zł)

W ramach projektu powstanie boisko z dziewięcioma torami o powierzchni ponad 110 m2 oraz ścieżką o powierzchni około 80 m2 z obrzeżem.  Bandy na torach zostaną wykończone elementami drewnianymi, betonowymi i kamieniami. Na każdym torze zostanie umiejscowiony profesjonalny dołek golfowy z flagą. Przeszkodami na torach będą kamienie, pale drewniane oraz sztuczna trawa w kolorze białym/czerwonym/granatowym. Tory zostaną ukształtowane w poziomie i pionie, tak aby pole gry nie było na całej powierzchni płaskie. Dodatkowo zostaną zamontowane dwie przeszkody terenowe wmontowane w tory.

Boisko wzbogaci istniejącą infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Gostyninie. Wokół powstanie teren zielony. Obszar zagospodarowania obejmie powierzchnię około 500m2. Gra w mini golfa będzie dawać możliwość rozrywki zarówno dla dorosłych mieszkańców naszego miasta, jak i dzieci. Korzystanie z niego będzie ogólnodostępne i bezpłatne. 

 • Wizualizacja boiska do minigolfa
 • Wizualizacja boiska do minigolfa
 • Wizualizacja boiska do minigolfa
 • Wizualizacja boiska do minigolfa
 • Wizualizacja boiska do minigolfa
 • Wizualizacja boiska do minigolfa
 • Wizualizacja boiska do minigolfa
 • Wizualizacja boiska do minigolfa
 • Wizualizacja boiska do minigolfa
 • Wizualizacja boiska do minigolfa

Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Marcinkowskiego i ul. Mikulskiego

Wczoraj rozpoczęły się prace modernizacyjne ulicy Marcinkowskiego. W zakres inwestycji wchodzi budowa przyłączy kanalizacji deszczowej i modernizacja dróg ul. Kopernika i Marcinkowskiego polegająca m.in.na: regulacji istniejących studzienek, wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz z remontem podbudowy, remoncie istniejących zjazdów i chodników, wymianie uszkodzonych krawężników oraz ustawieniu studni betonowych, wykonanie sieci i przyłączy.

Kolejnym etapem zadania będzie modernizacja ulicy Mikulskiego. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów indywidualnych i chodników (dojścia do posesji), zabezpieczenie i regulacja istniejących sieci uzbrojenia terenu.


Wykonawcą robót jest firma Bora Sp. z o.o. z Płocka.
Termin realizacji: do dnia 31 maja 2023 r.
Łączny koszt inwestycji: 1 784 594,40 zł.
(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 352 892,12 zł.)


Za tymczasowe utrudnienia przepraszamy, ale dzięki tym inwestycjom usprawniona zostanie komunikacja i zwiększy się poziom bezpieczeństwa w tych częściach miasta.

 • Remont na ul. Marcinkowskiego

Oddaj krew

Każdego roku dla setek tysięcy ludzi jedynym ratunkiem życia jest transfuzja krwi lub jej składników. W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około miliona transfuzji. Oddana przez honorowych krwiodawców krew jest więc niezwykłym darem, bezcennym i niezastąpionym lekiem – nie można jej wyprodukować w sposób sztuczny. Jedynym źródłem pozyskiwania jej jest zdrowy człowiek – KRWIODAWCA.

I Ty swoją krwią możesz uratować komuś życie!

Jeśli chcesz oddać krew, możesz dzisiaj do godziny 13.00 zgłosić się do Punktu na placu przy MCH Stara Betoniarnia.

Kto może zostać krwiodawcą?
Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat, legitymujący się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, inny dokument zawierający PESEL). Krwiodawca musi być zdrowy – tylko wtedy upust krwi nie będzie szkodliwy dla organizmu dawcy, ani przetoczona krew nie będzie stanowiła zagrożenia dla pacjenta.
Kandydat na dawcę krwi powinien w ciągu doby poprzedzającej oddanie:
- wypić około dwóch litrów płynów (woda mineralna, soki);
- być wyspanym;
- spożyć lekkostrawny posiłek pozbawiony tłuszczów zwierzęcych – krwiodawca nie powinien być na czczo ;
- ograniczyć palenie papierosów;
- nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu.
Źródło: czd.pl
 • Plakat informujący o możliwości oddania krwi dzisiaj na placu MCH STara Betoniarnia

83. rocznica egzekucji w Kraśnicy

W dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 10.00 przy Mogile w lesie Kraśnica odbędzie się skromna uroczystość z okazji 83. rocznicy pomordowania mieszkańców Gostynina i okolic, na którą zapraszają Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz.

Zapraszamy!

 • Fotogrrafia przedstawiająca mogiłę w lesie Kraśnica

Spotkanie emerytowanych pracowników Urzędu Miasta

W czwartek, 23 marca w sali posiedzeń gostynińskiego magistratu odbyło się wyjątkowe spotkanie, na które zaproszeni zostali emerytowani pracownicy Urzędu Miasta.

W imieniu kierownictwa oraz obecnych współpracowników burmistrz złożył gościom życzenia zdrowia i spokoju. Spotkanie upłynęło w miłej i życzliwej atmosferze. Nie zabrakło wspomnień dawnych czasów, rozmów o bieżących sprawach i planach na przyszłość.

 • Spotkanie emerytowanych pracowników Urzędu Miasta
 • Spotkanie emerytowanych pracowników Urzędu Miasta
 • Spotkanie emerytowanych pracowników Urzędu Miasta
 • Spotkanie emerytowanych pracowników Urzędu Miasta

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji – 27 luty 2023 rok godz. 10.00.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

 3. Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Konstytucja marcowa 1921 roku w odbiorze młodego pokolenia XXI wieku”.

 4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 5. Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. o realizacji zadań statutowych w roku 2022.

 6. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych z kształtowaniem lokalnego rynku pracy w roku 2022.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 379/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.

 14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.

 15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

 16. Przyjęcie protokołu z LVII, LVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie obrad.

 • sesja RM

Spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Enerlich

23 lutego 2023 roku (czwartek) w Miejskiej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich.
Pani Katarzyna to autorka popularnej serii Prowincja pełna marzeń, smaków, szeptów itp. W swoich powieściach opisuje prawdziwe wydarzenia ludzi Mrągowa, korzystając z dokumentacji życia społecznego. Każdy bohater zajmuje szczególne miejsce w pamięci pisarki. Jednocześnie autorka opisuje Mrągowo i okolice. Piękne Mazury mają niezwykłe opisy. Na spotkaniu opowiadała o losach bohaterów Akuszerki z Sensburga. Niedługo, w czerwcu ukaże się czwarty jej tom. Poza tym opowiadała o pozostałych jej pasjach tj.: zielarstwie i jodze. Każdy z uczestników spotkania mógł nabyć książki autorki oraz zadać pytania.

źródło: MBP

 • Fotorelacja z spotkania autorskiego
 • Fotorelacja z spotkania autorskiego
 • Fotorelacja z spotkania autorskiego
 • Fotorelacja z spotkania autorskiego
 • Fotorelacja z spotkania autorskiego
 • Fotorelacja z spotkania autorskiego
 • Fotorelacja z spotkania autorskiego
 • Fotorelacja z spotkania autorskiego
 • Fotorelacja z spotkania autorskiego
 • Fotorelacja z spotkania autorskiego
 • Fotorelacja z spotkania autorskiego
 • Fotorelacja z spotkania autorskiego

1 marca rusza sezon na boiskach ,,Orlik"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że z dniem 1 marca otwarte zostaną kompleksy boisk „Orlik”.

Wszystkie kluby, grupy i stowarzyszenia sportowe zainteresowane korzystaniem z boisk prosimy o kontakt mailowy biuro@mosirgostynin.pl lub telefoniczny  24 235 33 97.

Zachęcamy do korzystania z boisk i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

 • Plakat informujący o otwarciu boisk Orlik

Laureaci konkursu nagrodzeni na sesji Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym (27.02.2023 r.) na sesji Rady Miejskiej odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu „Konstytucja Marcowa 1921 roku w odbiorze młodego pokolenia XXI wieku”.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Majchrzak – radna Rady Miejskiej, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Grzegorz Raciborski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie i Hanna Adamska – Sekretarz Miejski zapoznała się z 8 pracami uczniów szkół podstawowych.

Komisja konkursowa przyjęła punktację od 1 do 10 pkt.

Wyróżnienia otrzymali:

- Łukasz Wernik z SP nr 1 w Gostyninie – praca pt. „Konstytucja Marcowa”,

- Oskar Korytkowski ze SP nr 5 – praca pt. „Kartka z pamiętnika”,

- Szymon Nawrocki – SP w Teodorowie – praca pt, „Marszałek Trąpczyński”.

III miejsce otrzymali:

- Amelia Rogala – SP nr 1 w Gostyninie – praca pt. „Na tym białym papierze,

- Dawid Kieszkowski – SP nr 3w Gostyninie – praca pt. „Moje wyobrażenie dnia, w którym uchwalono Konstytucję Marcową 1921 r.”,

II miejsce zajęli:

- Zofia Ciszewska ze SP nr 5 w Gostyninie – praca pt. „Wypadki warszawskie z grudnia 1922 r.”

- Michał Majchrzak z SP 3 w Gostyninie – praca pt. „Moje wyobrażenie dnia, w którym uchwalono Konstytucję Marcową 1921 r.”,

I miejsce otrzymała:

- Julita Piasecka ze SP w Teodorowie – praca pt. „Opowiadanie wujka Franciszka”.

Laureatom i ich opiekunom składamy gratulacje za osiągnięcie wysokich wyników w konkursie.

 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM
 • Laureaci konkursu na sesji RM

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski i Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński zapraszają 1 marca (środa) na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 przed Komendą Powiatową Policji w Gostyninie przy tablicy poświęconej ppor. Henrykowi Józwikowi, następnie zostanie odśpiewany hymn państwowy. Wystąpienie okolicznościowe wygłosi Burmistrz Paweł Kalinowski. W dalszej części delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze. 

 • plakat - zaproszenie na Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Ferie minęły, wspomnienia zostały

Po minionych feriach zostały tylko wspomnienia. Wychowawcy – Iwona Stasiak i Lidka Rębowska z Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci ,,Bartek” w Gostyninie przygotowały w tym czasie dla dzieci wiele atrakcji. Każdego dnia realizowane były różne pomysły.
Na słodko obchodzono tłusty czwartek, 17 lutego równie pyszny był Dzień pizzy. Tego dnia uczta wychowawczynie wraz z podopiecznymi wybrały się do restauracji ,,Bordo". Sporo radości przyniósł także Dzień plastyczny, podczas którego dzieci malowały to o czym marzą. Natomiast 24 lutego obchodzony był Dzień filmowy. Dzieci wybrały sobie to, co chciały oglądać. Były wśród filmowych propozycji filmy o przemocy, uzależnieniach, dopalaczach, po których odbyła się mała pogadanka z dziećmi o zagrożeniach w współczesnym świecie.

Wszystkim pozostały tylko miłe wspomnienia o atrakcyjnie spędzonym czasie.

 • Ferie w "Bartku"
 • Ferie w "Bartku"
 • Ferie w "Bartku"

83. rocznica egzekucji w lesie Kraśnica

W dniu dzisiejszym (28.02.2023 r.) odbyło się spotkanie upamiętniające 83. rocznicę zamordowania mieszkańców Gostynina i Kutna, w lesie Kraśnica.

Przedstawiciele władz samorządowych, Nadleśnictwa Gostynin i kombatantów złożyli kwiaty i zapalili znicze przy mogile.

 

Przypomnijmy, że Kraśnica, to miejsce masowego mordu dokonanego przez przedstawicieli nazistowskiego aparatu administracyjno-policyjnego na 43 Polakach podczas okupacji hitlerowskiej. Wśród rozstrzelanych w tym miejscu cywilnych mieszkańców Gostynina i okolic znalazło się 12 mężczyzn przywiezionych na miejsce zbrodni dwoma ciężarówkami z Kutna. Wcześniej wszyscy byli aresztowani za działalność antyniemiecką i przebywali w miejscowych aresztach lub więzieniach. Podczas prowadzonych śledztw hitlerowcy poddawali ich nieludzkim torturom i represjom, chcąc uzyskać informacje o prowadzonej przez nich działalności przeciwko okupantowi. Wśród zamordowanych na Kraśnicy podczas ekshumacji 27 kwietnia 1945 r. rozpoznano zaledwie kilka osób. Spośród mieszkańców Gostynina zidentyfikowano: Kazimierza Stawickiego, Kazimierza Ambroziaka, Jerzego Radzkiego i Władysława Podla. Wśród mieszkańców Kutna byli to: Kazimierz Adamski, Władysław Lewandowski, Tadeusz Bartczak, Henryk Zieliński, Wacław Błaszczyk, Kazimierz Iwaniak, Władysław Sujka, Władysław Grzelak. Śmierć ponieśli tu także: Władysław Balcerzak z Zaborowa Starego, Władysław Terebus z Ciechomic, Mateusz Garstka administrator majątku ziemskiego w Trębkach, Stanisław Wojtczak z Żychlina.

Hitlerowcy wybrali na miejsce egzekucji teren położony z dala od zabudowań i siedlisk. Las w Kraśnicy miał ukryć bowiem popełnione przez nich zbrodnie. Osoby mordowane ustawiane były tyłem do oprawców nad wcześniej wykopaną mogiłą. Mordów dokonano za pomocą broni palnej. Strzały nie zawsze były celne. Mordowanych dobijano w bestialski sposób za pomocą tępych narzędzi, a następnie wrzucano w nieładzie i pośpiechu do wykopanego dołu. Po zakończeniu masowej zbrodni ciała zabitych pokryto splątanymi drutami kolczastymi, przypuszczalnie dla utrudnienia wydobycia zwłok. Dla zlikwidowania śladów wrzucono do dołu rzeczy osobiste zamordowanych.

Oprawcami tej bestialskiej zbrodni byli gostynińscy funkcjonariusze tajnej policji gestapo, służby bezpieczeństwa SS i żandarmerii, wśród nich Dehring i Grafwallner, miejscowy Niemiec Jakub Pohl oraz bracia Heinrich i Paul Brokop. Pomimo starań sprawców, by popełnione przez nich zbrodnie nie były znane, Polacy już w czasie okupacji o nich wiedzieli.

Po zakończeniu II wojny światowej sprawą masowej egzekucji w Kraśnicy zajęła się Okręgowa Komisja Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie. Sprawę skierowano także w 1974, 1975 i ponownie w 1976 r. do Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu w Niemczech. Sprawców ustalono, jednak śledztwo umorzono. Na podstawie zakończonych badań i śledztwa prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie i postanowienia prokuratora z dnia 4 stycznia 2019 r. jednoznacznie stwierdzono, że zbrodni tej dokonano 28 lutego 1940 r.

Na podstawie ujawnionych okoliczności śmierci wymienionych osób Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uznała morderstwo w Kraśnicy za zbrodnię przeciwko ludzkości. W świetle faktów historycznych zabójstwo zostało ocenione jako świadomy udział sprawców w urzeczywistnianiu polityki partii nazistowskiej i III Rzeszy Niemieckiej w prześladowaniu i uśmiercaniu osób ze względu na przynależność do polskiej grupy narodowościowej.

 

 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy
 • Uroczystość w Kraśnicy

Gostynińskie uczennice w "You Can Dance" – trwa głosowanie!

Uczennice z naszej gostynińskiej ”trójki” zakwalifikowały się do konkursu "You Can Dance - Nowa Generacja 2" organizowanego przez Telewizję Polską S.A. oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na stronie: https://youcandance.tvp.pl/65490494/plebiscyt-wybierz-swojego-faworyta?fbclid=IwAR0Pq85IPNHizaDA5XH9jJc4M5LUlzqZ8st5SJFquElmEuuJFKndOLc-wQYyoucandance można codziennie oddać swoje głosy – 11 filmik to nasza szkoła.

W konkursie zwycięży 10 szkół, które do 5 marca o godz. 23.59 zdobędą największą liczbę głosów. Czekają na nie nagrody finansowe od 1 tys. zł do 15 tys. zł. Dodatkowo szkołę, która wygra, odwiedzą gwiazdy programu.

Każdy głosujący musi wybrać 3 filmiki konkursowe, aby jego głos był ważny. Dodatkowo, spośród trzech wybranych prac konkursowych, należy wskazać jedną, która otrzyma od głosującego podwójny głos.

Zachęcamy do głosowania!
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki! Wszystko w naszych rękach !

 • Zdjęcie uczennic SP3

Przypominamy, że od 1 marca br. rusza nabór wniosków na wymianę ogrzewania

Informujemy po raz kolejny, że w związku z Uchwałą Nr 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku, nabór wniosków rozpocznie się od 1 marca 2023 r.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na:

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;

2) kocioł gazowy;

3) kocioł olejowy;

4) piec elektryczny;

5) pompy ciepła.

Czynności związane z wymianą w/w kotłów (pieców) polegające na:

1) demontażu starego źródła ogrzewania;

2) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

3) podłączenie do sieci gazowej;

4) podłączenie do sieci elektroenergetycznej;

5) rozprowadzeniu pionów instalacji grzewczej w budynkach.

Dotacja wynosi 50% kosztów całej inwestycji, jednak nie więcej niż 3000,00 zł.

Wnioski należy składać od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 22, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Nabór wniosków dotyczy inwestycji planowanych do realizacji w roku 2023, dlatego składając wniosek wnioskodawca musi posiadać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, jeżeli są wymagane oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 24-236-07-45.

Więcej informacji i załączniki znajdują się pod linkiem:

https://gostynin.pl/757,i-kwartal-2023?tresc=22964

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 31.01.2023 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 17a, Gostynin na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Szlakiem Chopina i nie tylko".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 13.02.2023 r. do godziny 15.30:

 - przesyłając na adres e-mail: aneta.trojanowska@gostynin.pl.

 - osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Data publikacji 06-13.02.2023 r.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 09.02.2023 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Płocku Zarząd Okręgowy, ul. 3 Maja 6 09-402 Płock na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn.  Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Gdańska i Sopotu.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 22.02.2023 r. do godziny 15.30:

 - przesyłając na adres e-mail: aneta.trojanowska@gostynin.pl.

 - osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Data publikacji 15-22.02.2023r.

Kartka z powstańczego kalendarza…

W tym roku przypadła 160. rocznica powstania styczniowego – największego w XIX w. polskiego zrywu narodowego. Ziemia Gostynińska i jej mieszkańcy mieli swój udział, dlatego korzystamy z okazji i pragniemy przybliżyć Państwu naszą lokalną historię. Jednocześnie oddając hołd poległym za Ich bohaterstwo i patriotyzm.

Już niebawem będziemy obchodzić uroczystość rocznicy bitwy powstania styczniowego, która rozegrała się we wsi Gaśno. Poprzez publikowanie na stronie Urzędu Miasta cyklu wpisów „Kartka z powstańczego kalendarza…” opowiemy jak to się zaczęło, jak przebiegało i jak się zakończyło. Zachęcamy do lektury.

 Kartka z powstańczego kalendarza…

Południowo-zachodnie powiaty Mazowsza odegrały w okresie powstania styczniowego dość znaczącą rolę. Ranga i znaczenie tego regionu Królestwa Polskiego podniosłyby się z chwilą, kiedy byłby zrealizowany nakreślony przez Zygmunta Padlewskiego plan zdobycia pobliskiego Płocka i przeniesienia tu Rządu Narodowego. Na terenie ówczesnego powiatu gostynińskiego uformowało się w początkach powstania kilka oddziałów powstańczych. Powstańcy gostynińscy byli zorganizowani w czterech oddziałach. Największy z nich – Ludwika Oborskiego – liczył 1500 osób; pozostałe trzy: Józefa Łakińskiego, Orłowskiego i Emeryka Syrewicza liczyły łącznie również 1500 ludzi. Na terenie Gostynińskiego w okresie powstania przebywały też partie powstańcze, utworzone w sąsiednich powiatach łęczyckim i włocławskim. W pewnych okresach powstania omawiany obszar Królestwa Polskiego był miejscem znacznej koncentracji siły powstańczej. Jednak brak ścisłej łączności między oddziałami powstańczymi stanowił źródło słabości tychże oddziałów. 

Wojska carskie działające na tym terenie były dobrze uzbrojone, posiadały między innymi artylerię polową i nowoczesne karabiny iglicowe. Siły rosyjskie składały się między innymi z czterech pułków piechoty: ołonieckiego, niżegorodzkiego, ładożskiego i tomskiego oraz z dwóch pułków kawalerii liniowej i 11. pułku dońskich kozaków. Uzbrojenie oddziałów polskich, podobnie jak na pozostałym terenie Królestwa Polskiego, pozostawiało wiele do życzenia. Składało się ono z kos, pałek i mało znaczących, prawie archaicznych dubeltówek myśliwskich. Oddziały powstańcze posiłkowały się głównie jazdą konną. Najbardziej znany oddział jazdy nosił nazwę gostyńskiego [gostynińskiego] i pozostawał pod dowództwem Emeryka Syrewicza, lekarza i byłego oficera armii carskiej.

Z punktu widzenia strategicznego omawiany region Królestwa Polskiego miał ogromne zalety. W okolicach Gostynina i Gąbina znajdowały się jeszcze znaczne kompleksy leśne, które umożliwiały między innymi łatwiejszą koncentrację sił powstańczych, tworzenie oddziałów itp. Poza tym wiele traktów i dróg, przebiegających przez interesujący nas teren, było całkowicie lub w części osłonięty przez lasy. Również wiele miejscowości, zarówno miast, jak i wsi było położonych wśród lasów i jezior, co utrudniało do nich dostęp. Wymienione kompleksy leśne czyniły ten teren dogodnym dla działań partyzanckich, a o wiele trudniejszym dla działań wojsk regularnych. Ponadto stanowiły w miarę bezpieczne bazy wypadowe. Znajdujące się w pobliżu lasów liczne wioski oraz dwory ziemiańskie ułatwiały oddziałom powstańczym zaopatrywanie się w żywność i furaż. Natomiast wojskom carskim tereny bogate w kompleksy leśne na ogół utrudniały rozpoznanie i pościg za oddziałami powstańczymi.

Źródło: M. Chudzyński, Gostynin i powiat gostyniński w latach 1832-1864, [w]: Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku. Pod red. B. Konarskiej-Pabiniak, Gostynin 2010, s.265

 • Obrazek

Gostynin oddał hołd Żołnierzom Wyklętym

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W naszym mieście władze samorządowe, kombatanci, ks. dziekan, delegacje instytucji i organizacji, dyrektorzy placówek oświatowych i uczniowie, a także mieszkańcy Gostynina zebrali się przed Komendą Powiatową Policji w Gostyninie, aby oddać hołd poległym, w tym ppor. Henrykowi Józwikowi, którego nazwisko widnieje na tablicy pamiątkowej przy Komendzie Powiatowej Policji.

Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał Burmistrz Paweł Kalinowski, który powiedział m.in.: „Podczas obchodów dzisiejszego święta nie możemy zapomnieć o kombatantach związanych z naszym miastem, o byłych żołnierzach Światowego Związku Armii Krajowej oraz Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych, tych którzy są wśród nas, jak i tych, którzy odeszli na wieczną służbę”.

Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą poświęconą ppor. Henrykowi Józwikowi – żołnierzowi Armii Krajowej, którego zwłoki według danych z IPN, zostały zakopane w budynku KPP.

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie

"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023

PROGRAMY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Konstantym Radziwiłłem a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienie Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika, została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2023 oraz Programu ASYSTENT OSOBISTY NOSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023.

Programy są w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z zawartymi umowami, środki na realizację obu Programów będą przekazane w trzech transzach.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 326 400,00 zł na realizację kosztów usług Asystenta oraz 6 397,06 zł na koszty związane z obsługą Programu

Opieka Wytchnieniowa – 136 560,00 na realizację Programu oraz 2 708,17 na koszty związane z obsługą Programu.

Kolejne transze zostaną przekazane w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy a następne w terminie 14 lipca 2023 r. oraz do 13 października 2022 r.

Wypożyczalnia MBP dla dzieci i młodzieży przeniesiona

W związku z trwającym remontem w MCK Wypożyczalnia MBP dla dorosłych oraz Biblioteka dla dzieci i młodzieży im. Stasia i Nel zostaje przeniesiona. Od 2 marca na pewien czas zostaną zamknięte agendy. Od 3 marca zapraszamy do Filii przy ul. Płockiej 2.

 • MBP informuje

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

II Kartka z powstańczego kalendarza…

Ożywione życie społeczno-gospodarcze regionu wpływało korzystnie na rozwój ruchu powstańczego na tym terenie. Liczne dwory, duża liczba oczynszowanych włościan stanowiły materialne oparcie działających tu oddziałów powstańczych. Na rozwój powstania styczniowego na omawianym terenie miała wpływ skomplikowana struktura narodowościowa. Obok Polaków, jak wiadomo, mieszkało tu sporo Niemców i Żydów. W okresie poprzedzającym wybuch powstania na terenach nadwiślańskich ówczesnego powiatu gostynińskiego zamieszkiwało kilka tysięcy kolonistów niemieckich. W miastach regionu znaczny procent ludności stanowili Żydzi.

Najwcześniej walki powstańcze objęły okolice Żychlina. Został tu sformowany oddział powstańczy złożony z 500 pieszych ludzi i 150 konnych. Byli to przeważnie robotnicy fabryczni licznych cukrowni znajdujących się w okolicach Kutna i Żychlina. Do wspomnianego oddziału przyłączyła się duża liczba młodzieży warszawskiej, która przed branką schroniła się w Puszczy Kampinoskiej, a następnie w części przeszła przez Bzurę i udała się do Żychlina. Oddział żychliński został zorganizowany przez dwóch oficjalistów fabrycznych, Zawadzkiego i Kurkowskiego. Rankiem 22 stycznia powstańcy opanowali miasto. W dniu 23 stycznia zostali zaatakowani przez ładożski pułk piechoty, na którego czele stał podpułkownik Burhard. Ze względy na silne posiłki rosyjskie powstańcy wycofali się z miasta, a następnie udali w lasy gostynińskie i gąbińskie. Część przyłączyła się do partii powstańczej działającej w okolicach stacji kolejowej Kowal pod dowództwem Kazimierza Mielęckiego. Warto również nadmienić, że w pobliskim Kutnie w tym czasie znajdowali się: Oskar Awejde, Józef Kajetan Janowski, Jan Maykowski i ks. Karol Mikoszewski, którzy przybyli do Kutna wieczorem 22 stycznia. W wypadku zdobycia przez powstańców Płocka mieli się do niego udać i ujawnić jako Rząd Tymczasowy.

Źródło: M. Chudzyński, Gostynin i powiat gostyniński w latach 1832-1864, [w]: Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku. Pod red. B. Konarskiej-Pabiniak, Gostynin 2010, s.265-266
 

 • Obrazek z kalendarium

Rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji sportowego programu „Klub”

Ruszył nabór wniosków do rządowego programu „Klub” i potrwa do 24 kwietnia. Na tegoroczną edycję programu Ministerstwo Sportu i Turystyki zarezerwowało rekordową kwotę 75 mln zł.

Celem Programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w lokalnych środowiskach sportowych. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.

W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się małe i średnie kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - beneficjentami programu mogą być tylko dzieci do lat 18.

 

Bieżące informacje na temat programu, regulamin i inne dokumenty są dostępne na
https://rzadowyprogramklub.pl/

 

Regulamin programu jest również dostępny w formie załącznika.

 • Logotyp Programu KLUB

III Kartka z powstańczego kalendarza…

W pamiętną noc styczniową duża grupa robotników papierni w Soczewce zebrała się w okolicach fabryki i pod osłoną ciemności podążała w stronę Płocka, aby udzielić powstańcom płockim pomocy przy rozgromieniu wojska rosyjskiego, stacjonującego w tym mieście. Niestety, po przybyciu do Radziwia (przedmieście Płocka) okazało się, że most prowadzący do miasta jest w części rozebrany i robotnicy nie mogli udzielić powstańcom zamierzonej pomocy. W czasie przemarszu robotnicy z Soczewki mieli śpiewać patriotyczne pieśni, w tym między innymi „Marsz Powstańców”:

Marsz, marsz Polacy, my Polskę wygramy!

Na złamanie karku „dziegciarza” wygnamy…

Chociaż nie ma pana, ale będzie miała.

Tobie się „dziegciarzu” bardzo spodobała.

Refren: Wynoś się, wynoś, pókiś jeszcze cały,

Póki powstańcy się nie rozgniewały.

Bo jak się powstańcy bardzo rozgniewają.

To ciebie „dziegciarzu” z dymem popuszczają.

Źródło: M. Chudzyński, Gostynin i powiat gostyniński w latach 1832-1864, [w]: Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku. Pod red. B. Konarskiej-Pabiniak, Gostynin 2010, s.266

 • Obrazek z kalendarium

MBP zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zaprasza 9 marca o godz. 17.00 do sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina na koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Kuby Michalskiego pt. "Będziesz moja Panią".

Usłyszymy m.in. piosenki Leonarda Cohena, Marka Grechuty i kompozycje własne Kuby Michalskiego do wierszy polskich poetów.

 

 • plakat zaproszenie na koncert

Zapraszamy na Koszykarski Turniej Miast

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich pasjonatów koszykówki  w dniu 05.03.2023r. (niedziela) godz.9.00 do Hali sportowej  MOSiR w Gostyninie na Koszykarski Turniej Miast.


GRUPA ”A”                                                 GRUPA „B”
BASKET RYPIN                                     WISŁA PŁOCK
SOŁDAŃSKI BASKET SIERPC        MKS PANTERA PŁOŃSK
VIPER BASKET GOSTYNIN           BUTY NIE GRAJĄ KUTNO
TERMINARZ GIER w GRUPACH( czas gry 4 x 8 minut) :
Grupa „A” godz. 9.00 – VIPER BASKET GOSTYNIN – BASKET RYPIN
Grupa „B” godz. 9.55 – BUTY NIE GRAJĄ KUTNO – WISŁA PŁOCK
Grupa „A” godz.10.50 – BASKET SIERPC– VIPER BASKET GOSTYNIN
Grupa „B” godz.11.45 – MKS PANTERA PŁOŃSK– BUTY NIE GRAJĄ KUTNO
Grupa „A” godz.12.40 – BASKET RYPIN – SOŁDAŃSKI BASKET SIERPC
Grupa „B” godz.13.35 – WISŁA PŁOCK – MKS PANTERA PŁOŃSK
W fazie finałowej drużyny zagrają wg. klucza:
drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach zajmują m-ca V –VI
ok. godz. 14.30 drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach o m-ca III-IV
ok.godz. 15.30 drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w grupach finał (4x10minut)
ok. godz.16.30 zakończenie turnieju, wręczenie nagród.

 • plakat zaproszenie na Turniej

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” za nami

Eliminacje Miejsko-Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się 28 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku.

Udział w Turnieju z terenu miasta Gostynina wzięło 12 uczniów z 6 szkół. Uczestnicy Turnieju stoczyli rywalizację w trzech grupach wiekowych:

I grupa - klasy I-IV,

II grupa - klasy V-VIII,

III grupa - szkoły ponadpodstawowe.

Jury stanęło przed trudnym zadaniem, aby wyłonić zwycięzców. Kamil Balcerzak - przewodniczący, Fabian Kowalczyk – członek i Hubert Wojciechowski - członek, po naradzie wytypowało na podstawie uzyskanych punktów z testu, następujące osoby:

Grupa I

 1. Julia Toruniewska SP nr 5 (zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych).

Grupa II

 1. Adam Janiszewski – SP nr 5

 2. Kacper Kaliński – SP nr 1

 3. Oliwia Święcka – SP nr 1

 4. Hanna Badena – SP nr 3

 5. Hubert Tyszkiewicz – SP nr 3

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się: Adam Janiszewski oraz Kacper Kaliński.

Grupa III

 1. Ernest Miłoszewski – Zespół Szkół

 2. Igor Lewandowski - LO

 3. Klaudia Zawadzka – LO

 4. Patryk Krysiewicz – Zespół Szkół

 5. Bartosz Jędrzejczyk – GCE

 6. Mateusz Grudziński – GCE

Zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych: Ernest Miłoszewski, Igor Lewandowski oraz Klaudia Zawadzka.

Nagrody dla uczestników eliminacji ufundował dla uczniów ze szkół miejskich Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

Wszystkim uczestnikom eliminacji gratulujemy dużej wiedzy na tematy pożarnicze i gratulujemy osiągniętych wyników.

 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej

Prace laureatów konkursu „Konstytucja Marcowa 1921 roku w odbiorze młodego pokolenia XXI wieku”

Z przyjemnością prezentujemy i zachęcamy do zapoznania się z pracami laureatów konkursu  „Konstytucja Marcowa 1921 roku w odbiorze młodego pokolenia XXI wieku”, którzy podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej zostali oficjalnie docenieni i nagrodzeni.

Raz jeszcze gratulujemy Laureatkom i Laureatom i życzymy dalszych pisarskich sukcesów.

I miejsce - Julita Piasecka - SP w Teodorowie

 • Praca - Julita Piasecka ze SP w Teodorowie
 • Praca - Julita Piasecka ze SP w Teodorowie

II miejsce - Michał Majchrzak - SP3 w Gostyninie

 • Praca - Michał Majchrzak z SP 3 w Gostyninie
 • Praca - Michał Majchrzak z SP 3 w Gostyninie

II miejsce - Zofia Ciszewska - SP5 w Gostyninie

 • Praca - Zofia Ciszewska ze SP nr 5 w Gostyninie
 • Praca - Zofia Ciszewska ze SP nr 5 w Gostyninie

III miejsce - Amelia Rogala – SP1 w Gostyninie

 • Praca - Amelia Rogala – SP nr 1 w Gostyninie

III miejsce - Dawid Kieszkowski – SP3 w Gostyninie

 • Praca - Dawid Kieszkowski – SP nr 3w Gostyninie
 • Praca - Dawid Kieszkowski – SP nr 3w Gostyninie

Wyróżnienie - Łukasz Wernik - SP1 w Gostyninie

 • Praca - Łukasz Wernik z SP1 w Gostyninie

Wyróżnienie - Oskar Korytkowski - SP5 w Gostyninie

 • Praca - Oskar Korytkowski z SP5 w Gostyninie

Wyróżnienie - Szymon Nawrocki – SP w Teodorowie

 • praca - Szymon Nawrocki – SP w Teodorowie
 • Praca - Szymon Nawrocki – SP w Teodorowie

Laureaci konkursu nagrodzeni na sesji Rady Miejskiej

Oszukana na "zdalny pulpit" straciła prawie 170 tys. zł

Wirtualny doradca gwarantował szybki i duży zysk. Zyski po wpłatach kolejnych kwot rzeczywiście pojawiły się na koncie. Kiedy inwestorka chciała wypłacić wszystkie pieniądze pojawiły się kłopoty. Finalnie skończyło się utratą wszystkich oszczędności.

„Około trzy tygodnie temu na jednym z portali społecznościowych natrafiłam na reklamę firmy zajmującej się bezpiecznym inwestowaniem na giełdzie finansowej. Na tej stronie znajdował się opisany program bezpiecznego finansowania stworzony przez jednego z najbogatszych obywateli Ameryki. Zainteresowało mnie to, zaczęłam czytać na czym to polega. Mieliśmy z mężem oszczędności, pomyślałam, że zrobię mu niespodziankę i pomnożę nasze pieniądze. Pozostawiłam na stronie swój telefon i adres mailowy. Po kilku dniach za pośrednictwem komunikatora społecznościowego zadzwonił do mnie przedstawiciel tej firmy. Mężczyzna ten mówił ze wschodnim akcentem, sugerował, żebym zaczęła już działać, bo jest dobry czas na inwestycję i mogę dużo zarobić, stosując się do jego poleceń. Zgodnie z jego wskazówkami założyłam konto na jakiejś stronie internetowej, która była związana z inwestowaniem. To miał być mój osobisty rachunek. Wpłaciłam na konto 6000 zł , bo tak polecił mi mój doradca. Dzwoniła do mnie też kobieta, która pomagała mi w przelewach, aby zwiększyć zysk. Wykonałam kilka dużych wpłat po kilka tysięcy i kilkanaście tysięcy złotych na wskazane konto. Następnie zadzwonił do mnie inny doradca, zaznaczając, że jest pracownikiem tej firmy. Mówił, żebym wpłaciła kolejne kilka tysięcy, wtedy firma zleci mi indywidualnego managera. Moi kolejni wirtualni doradcy ciągle podczas kolejnych rozmów wywierali na mnie presję, mówili, żebym się pospieszyła, bo zaraz „uciekną” mi pieniądze. W obawie wykonywałam ich polecenia. Cały czas widziałam swoje pieniądze na nowo otwartym rachunku, nic nie wzbudzało moich podejrzeń. W późniejszym czasie namówiono mnie do zainstalowania na swoim telefonie, programu, który pomagał mi pomijać wszelkie zgody i akceptacje związane z inwestowaniem. Przedstawiciele firmy inwestycyjnej dzwonili i pisali do mnie kilka razy dziennie, namawiając do kolejnych inwestycji. Twierdzili, że tylko to uchroni mnie przed utratą włożonego kapitału. Zapewniali mnie, że się bogacę, o czym świadczyły wykresy moich inwestycji, które otwierałam za pomocą zainstalowanego wcześniej programu. Po pewnym czasie odmówiłam dalszych wpłat i chciałam wypłacić swoje pieniądze. Wtedy wirtualni doradcy straszyli mnie, że stracę wszystkie pieniądze. Zdezorientowana poszłam do prawnika, który powiedział mi, że ta firma oszukała już kilka osób. Straciłam nasze wspólne oszczędności...prawie 170 tys. zł.” (Anna, lat 38)

Jak to działa ?

W wielu przypadkach z osobami, które odpowiedziały na znalezioną w sieci reklamę i wysłały swoje poufne dane w formularzu kontaktowym, kontaktuje się konsultant, który może określać się także jako doradca finansowy. Oferuje on pomoc w bezproblemowym przejściu całego procesu inwestycji.

Oszuści brzmią wiarygodnie, mają wiedzę i umiejętności, która może uśpić czujność ofiary, np.: operują liczbami i prognozami zysków. Poprzez różne techniki manipulacyjne próbują namówić rozmówcę na zainstalowanie na komputerze odpowiednich programów, które rzekomo ułatwią wzajemną komunikację z doradcą podczas inwestowania.

W rzeczywistości są to programy, które umożliwiają przestępcy zdalne korzystanie z Twojego komputera, w tym podgląd do logowania do bankowości internetowej. Oszuści poznają wtedy nasze loginy i hasła.

Ofiary orientują się, że zostały oszukane w momencie, kiedy chcą wypłacić rzekome zyski.

Jeżeli doszło do utraty środków finansowych, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem i zablokować dostęp do konta oraz zmienić hasło dostępowe. Należy także udać się do najbliższej jednostki Policji i zgłosić taki fakt.

Artykuł opracowano na podstawie autentycznego zdarzenia.

Materiał przygotowano w ramach projektu pn."Świadomy-Czujny-Bezpieczny" jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 • Policyjna kampania społeczna

160. rocznica bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej

W imieniu organizatorów: Wójta Gminy Gostynin - Edmunda Zielińskiego, Burmistrza Miasta Gostynina - Pawła Kalinowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu - Tadeusza Fijałkowskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin Jacka Liziniewicza zapraszamy na uroczyste obchody upamiętniające 160. rocznicę bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej.

Uroczystość rozpocznie się 10 marca 2023 roku o godz. 11.00 przy pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem. a następnie o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej w Zwoleniu odbędzie się prezentacja programu słowno-muzycznego.

 • plakat - zaproszenie na obchody

IV Kartka z powstańczego kalendarza…

W nocy z 25 na 26 stycznia powstańcy z oddziału Mielęckiego w liczbie 100 osób zaatakowali miasto Gąbin, w którym w tym czasie przebywało do 40 żołnierzy pułku ołonieckiego pod dowództwem podporucznika Iwanowa. Po oddanych przez wojsko rosyjskie kilkunastu wystrzałach okazało się, że wśród szturmujących Polaków jedna osoba została zabita, a jedna ranna. Śmierć poniósł zarządca dóbr majątku Czerniewo w gminie Kiernozia, Kazimierz Bieliński. Również Rosjanie stracili dwóch żołnierzy. Rosjanie, zapewne w obawie przed nowym szturmem powstańców, udali się do odległego o 7 km Dobrzykowa nad Wisłą, gdzie połączyli się ze stacjonującym tu większym oddziałem rosyjskim. W tym czasie wielkim błędem powstańców było pozostawienie niezajętego przez wojska rosyjskie Gostynina, zwłaszcza że w okolicach miasta położone były znaczne przestrzenie leśne, które mogły doskonale wpływać na aktywność powstańców.

W pierwszych dniach trwania powstania zdarzył się na terenie powiatu gostynińskiego osobliwy przypadek. Oto na stronę powstańców przeszedł polski oddział pod dowództwem lekarza wojskowego armii rosyjskiej Emeryka Syrewicza. Oddział ten 28 stycznia napadł w okolicach Jeziora Białego na kozaków transportujących jeńców – powstańców schwytanych w lasach duninowskich. Jeńcy zostali oswobodzeni. Dodać jeszcze należy, że oddział Syrewicza walczył z wielką odwagą w różnych stronach ziemi gostynińskiej, a także ziemi łowickiej i rawskiej. Mimo kilkakrotnego rozbicia utrzymał się aż do grudnia 1863 r.

Źródło: M. Chudzyński, Gostynin i powiat gostyniński w latach 1832-1864, [w]: Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku. Pod red. B. Konarskiej-Pabiniak, Gostynin 2010, s.267

 • Obrazek z kalendarium

V Kartka z powstańczego kalendarza…

 Kolejna potyczka miała miejsce w dniu 7 marca pomiędzy wsią Krzywie a Choinkiem – 7 km na północny zachód od Gostynina. Na powracające z ziemi rawskiej oddział Łakińskiego napadli Rosjanie z pułkownikiem Hagenmajstrem na czele. Powstańcom udało się odeprzeć atak. W potyczce tej Rosjanie stracili trzech żołnierzy, a szczęściu zostało rannych. W drodze powrotnej do Kutna Hagenmajster napotkał grupę maruderów z oddziałami Łakińskiego. Wszyscy zostali wyłapani i odtransportowani do Kutna. Oddział Józefa Łakińskiego liczył około 700 powstańców, a oddział Hagenmajstra 400 żołnierzy piechoty i 75 kozaków. Wojska Łakińskiego przeszły w lasy łąckie, skąd robiły wyprawy na Szczawin i Dobrzyków. W samym Łącku zorganizowano najście na pocztę, gdzie 8 marca skonfiskowano na cele powstania 800 rubli. Tego samego dnia z rozkazu Łakińskiego powstańcy powiesili w Szczawinie trzech szpiegów, działających na szkodę powstania.

Źródło: M. Chudzyński, Gostynin i powiat gostyniński w latach 1832-1864, [w]: Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku. Pod red. B. Konarskiej-Pabiniak, Gostynin 2010, s.267

 • MOgiła powstańców
 • Obrazek z kalendarium

Koncert z okazji Dnia Kobiet w MSM

Miejska Szkoła Muzyczna zaprasza wszystkie Panie na specjalny koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet!
Koncert odbędzie się 8 marca, o godz. 17:30, w sali koncertowej szkoły.
Do zobaczenia!
 • Fotografia przedstawia fortepian i kwiaty

Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii R8

W związku z szerokim zakresem prac modernizacyjnych, prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK S.A. m.in. na stacji Warszawa Zachodnia, od 12 marca 2023 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do 10 czerwca 2023 r. Największe zmiany czekają pasażerów linii R8 tj. z/w kierunku: Skarżyska-Kamiennej, Radomia i Góry Kalwarii. Pociągi z tej linii będą kursować z dworca Warszawa Gdańska, a wybrane kursy rozpoczną lub skończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia.

Pociągi z linii R8 w drodze do/z dworca Warszawa Gdańska zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach linii obwodowej, tj. na stacji Warszawa Wola, Warszawa Młynów, co zapewni dogodne skomunikowanie z drugą linią metra, Warszawa Koło oraz Warszawa Powązki.

Ponadto od 19 do 21 maja, od 26 do 28 maja, oraz od 2 do 4 czerwca, od piątku w godzinach wieczornych do niedzieli, ruch pociągów na odcinku Warszawa Zachodnia peron 9 – Warszawa Gdańska będzie prowadzony po jednym czynnym torze. W tych dniach pociągi KM z kierunku Radomia Głównego i Góry Kalwarii będą kończyć i rozpoczynać bieg na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Zachodnia. Z kolei pociągi Kolei Mazowieckich z kierunku Działdowa i Nasielska kursujące w tych terminach rozpoczną i skończą bieg na stacji Warszawa Gdańska lub Warszawa Wola.

Pozytywną informacją związaną z wprowadzeniem korekty jest powrót pociągów lotniskowych na stację Warszawa Lotnisko Chopina. Od 12 marca pociągi lotniskowe KM z/do Modlina, będą kursowały przez stację Warszawa Centralna do/z stacji Warszawa Lotnisko Chopina.

W związku z trwającą modernizacją stacji Warszawa Zachodnia i linii przyległych oraz częściową zmianą organizacji ruchu pociągów KM, w tym obsługujących linię R8 wystąpią kolejne utrudnienia w ruchu pociągów KM i SKM. W celu ich zminimalizowania od 12 marca 2023 r. do odwołania zostanie wprowadzone wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) będą honorowane
w pociągach KM (w obu kierunkach):

 1. na odcinku:

 • Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 9 (przez Warszawę Gdańską),

 • Otwock – Warszawa Wschodnia,

 • Warszawa Zachodnia – Pruszków,

 • Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna,

 • Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia,

 • Warszawa Zachodnia/Warszawa Zachodnia peron 9 – Piaseczno,

Uwaga na oblodzenie nawierzchni dróg

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze
śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -4°C do -1°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • życzenia z okazji dnia kobiet

Prognozowane oblodzenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje dla powiatu gostynińskiego zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu
ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C.

Prosimy o szczególne zachowanie ostrożności.

Jak głosować na Gostynin?

Od wielu lat Gostynin bierze udział w Plebiscycie "Z Tumskiego Wzgórza" organizowanego przez Redakcję "Tygodnika Płockiego". Tym razem startujemy w kategorii "Na Mazowszu Płockim" pkt 10.

10. Całkiem nowe Osiedle Zatorze. W 2022 r. miasto Gostynin zakończyło budowę nowych dróg, chodników i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Zatorze. Dzięki temu osiedle, na którym brakowało odpowiedniej infrastruktury, stało się wizytówką miasta. Na Osiedlu Zatorzu nareszcie jest wygodnie, bezpiecznie, ekologicznie i estetycznie. Nominowany: burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski.
O szczegółach dotyczących Plebiscytu i głosowania można przeczytać pod linkiem:

https://tp.com.pl/artykul/jak-glosowac-za-pomoca/1401744

Zachęcamy Państwa do głosowania.

 • logo plebiscytu

Drzwi otwarte w gostynińskich szkołach

Rozpoczął się szczególnie gorący czas dla rodziców dzieci mających rozpocząć swą przygodę z edukacją w szkole podstawowej w roku szkolnym 2023/2024.
Nasza „jedynka”, „trójka” i „piątka” otwierają dla Państwa drzwi, podczas których dyrektorzy i nauczyciele szkół będą zachęcać potencjalnych kandydatów i rodziców do zainteresowania się właśnie ich placówką. Na plakatach widzimy, że czeka na Was wiele atrakcji i wrażeń.
Na co zatem należy zwrócić uwagę, decydując się na wybór placówki oświatowej dla dziecka? Zapewne macie Państwo już swoje kryteria - bez wątpienia wybór jest trudny.
Naszym zdaniem najistotniejsze jest, aby dziecko czuło się w szkole dobrze. Najbardziej wykwalifikowana kadra i najbardziej fantastyczne zajęcia nie są w stanie zastąpić mu zwykłej przyjacielskiej atmosfery, dzięki której po prostu będzie czuło się dobrze. Dlatego zachęcamy do skorzystania z zorganizowanych Dni Otwartych, do wybrania się z dzieckiem do szkół i porozmawiania z nim o jego preferencjach, przed podjęciem ostatecznej decyzji.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 9 MARCA
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 14 MARCA
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 19 KWIETNIA
 • Plakat promujący DNi Otwarte w SP3
 • Plakat promujący DNi Otwarte w SP1

Sprzątam po swoim psie!

Przypominamy, że zostawienie porządku po swoim psie to nie tylko dobry zwyczaj, ale przede wszystkim prawny obowiązek. Psie nieczystości pozostawione na skwerkach, zieleńcach, chodnikach i w piaskownicach stanowią zagrożenie sanitarne, ale także negatywnie wpływają na wygląd naszego miasta.

Świadomy i odpowiedzialny właściciel wie, że sprzątanie po swoim psie to nie kwestia dobrej woli, ale obowiązku! Jego niewykonanie podlega karze w postaci mandatu. Prócz oczywistych przesłanek takich jak brzydki wygląd i zapach, pozostawione psie odchody niosą ze sobą ryzyko chorób, to siedlisko pasożytów. Znajdujące się w psim kale bakterie i pasożyty wywołują groźne dla zdrowia choroby. Najbardziej narażone na choroby pasożytnicze są dzieci, ponieważ często bawią się w piaskownicach, parkach, placach zabaw i mają nawyk wkładania rąk do buzi oraz oczu. Obowiązek sprzątania po pupilu nakłada także regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Gostynina, który mówi, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń przez nich pozostawionych. Sprzątanie po własnym psie to wyraz społecznej odpowiedzialności, chociażby wobec sąsiadów. Poza tym wszystkim mieszkańcom zależy na tym, aby żyć w czystej i zadbanej przestrzeni oraz troszczyć się o środowisko.

Edukujmy też innych. Jeżeli jesteś świadkiem sytuacji, kiedy inny właściciel nie sprząta po swoim pupilu, kulturalnie i spokojnie uświadom go i zaproponuj specjalną torebkę na psie odchody. Nic w tym trudnego, można je pobrać bezpłatnie w Wydziale Komunalnym przy ul. Parkowej 22. 

 • Konkurs plastyczny "Posprzątaj po swoim psie" - I miejsce Miłosz Eichel
 • Konkurs plastyczny "Posprzątaj po swoim psie" - II miejsce Kinga Kozanecka
 • Konkurs plastyczny "Posprzątaj po swoim psie" - III miejsce Lena Misztal

Źródło: UMGostynin/ UMŻarów

 • Konkurs plastyczy "Posprzątaj po swoim psie" - I miejsce Miłosz Eichel
 • Konkurs plastyczy "Posprzątaj po swoim psie" - II miejsce Kinga Kozanecka
 • Konkurs plastyczy "Posprzątaj po swoim psie" - III miejsce Lena Misztal

Uwaga na gołoledź

Prognozowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie, słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź, na terenie powiatu gostynińskiego, obligują zarówno pieszych, jak i kierowców do zachowania ostrożności.

Przypominamy, że gołoledź, nazywana jest też czarnym lodem, ślizgawicą lub tzw. szklanką. Osadzająca się na powierzchni cienka warstwa lodu, jest niebezpieczna dlatego, że bywa w ogóle niedostrzegalna dla kierowców.

Doskonała zabawa podczas koncertu Kuby Michalskiego

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zaprosiła mieszkańców Gostynina, w dniu wczorajszym, do sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina na koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Kuby Michalskiego pt. "Będziesz moja Panią".

Przybyłych gości powitała dyrektor MBP Marzena Ligocka, przedstawiając osobę Kuby Michalskiego i jego dorobek artystyczny.

Muzyk w doskonały sposób wykonał przygotowane utwory muzyczne, angażując publiczność w wykonywanie niektórych piosenek oraz często wprowadzając elementy humorystyczne.

Usłyszeliśmy m.in. piosenki Leonarda Cohena, Marka Grechuty oraz kompozycje własne Kuby Michalskiego do wierszy polskich poetów.

W kuluarach publiczność bardzo chwaliła występ artysty, mając nadzieję na kolejne spotkania.

 

 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego
 • Koncert Kuby Michalskiego

V Kartka z powstańczego kalendarza…

W dniu 10 marca oddział Łakińskiego zabrał 2500 rubli srebrnych z kasy magazynu solnego w Dobrzykowie. Ze względu na aktywną działalność wojskową partii Łakińskiego dowództwo rosyjskie postanowiło za wszelką cenę położyć szybko kres istnieniu wspomnianego oddziału. W tym to właśnie celu do wsi Zawady przybyły z Włocławka trzy kampanie piechoty i 70 kozaków na czele z podpułkownikiem Helferdingiem z Płocka i Duninowa przybył generał-major Fenchaw z czterema kompaniami piechoty i 120 kozakami oraz z Kutna do Huty Zaborowskiej nadciągnął podpułkownik Burhard z dwiema kompaniami wojska i 50 kozakami. Jak widać, wojska rosyjskie stanowiły poważną siłę.

Źródło: M. Chudzyński, Gostynin i powiat gostyniński w latach 1832-1864, [w]: Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku. Pod red. B. Konarskiej-Pabiniak, Gostynin 2010, s.268

 • Obrazek z kalendarium

VI Kartka z powstańczego kalendarza…

W dniu 12 III 1863 r. na stacjonujący w Lucieniu oddział Józefa Łakińskiego napadły oddziały: kutnowski Burharda i włocławski Helferdinga. Z trudnością powstańcy wycofali się z Lucienia w kierunku Gostynina. Kilka kilometrów od Gostynina, w miejscowości Gaśne, zdziesiątkowani w drodze, zostali otoczeni przez Rosjan. Wywiązała się zaciekła walka. Wielu powstańców zostało wpędzonych do stawu położonego w pobliżu rzeki Osetnicy, gdzie w lodowatej wodzie straciło życie około 49 ludzi. Część uratowanego oddziału Łakińskiego przeszła przez Osetnicę i udała się w kierunku Iłowa. Dowiedziawszy się o tym, pułkownik Burhard skierował się do Iłowa, lecz z niewiadomych przyczyn zawrócił z drogi i udał się do Łowicza. W czasie marszu, w dniu 14 marca, rozbił jeden z oddziałów powstańczych w Czermnie koło Gąbina. W bitwie pod Gaśnem miał brać udział mieszkaniec Gostynina J. Szlezyngier.

Łakiński znany był ze swojej aktywności w powiatach sąsiadujących z Gostynińskim. Miedzy innymi napadł 15 kwietnia z dwudziestoma strzelcami na pociąg miedzy Ostrowami a Kowalem. Zabili wówczas dwóch żołnierzy w pociągu zdążającym do Włocławka.


Źródło: M. Chudzyński, Gostynin i powiat gostyniński w latach 1832-1864, [w]: Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku. Pod red. B. Konarskiej-Pabiniak, Gostynin 2010, s.268-269.

 • Obrazek z kalendarium

Oddaliśmy hołd bohaterom

W piątek 10 marca 2023 r. odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 160. rocznicę bitwy Powstania Styczniowego na Ziemi Gostynińskiej.

Uroczystość rozpoczęła się w Gaśnem odśpiewaniem hymnu państwowego i modlitwą za poległych, odmówioną przez ks. proboszcza Krzysztofa Jończyka.

Następnie głos zabrali: Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, który wspomniał bitwę nad Gaśnem, gdzie życie straciło 49 bohaterów, a Burmistrz Paweł Kalinowski przypomniał historię pomnika wykonanego przez gostynińskiego rzeźbiarza Tadeusza Biniewicza, oraz wojnę na Ukrainie i jej skutki także dla całej Europy i świata. Podkreślił, iż powinniśmy sobie pomagać ponad wszelkimi podziałami. Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz w swoim wystąpieniu mówił o tym, jak ważna jest pamięć o bohaterach przekazywana kolejnym pokoleniom. Przybyła na uroczystości posłanka na Sejm Anna Cicholska zaznaczyła, że powinniśmy być dumni z bycia Polakami i z odwagi walczących powstańców.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przez delegacje przy pomniku, obchody przeniosły się do Szkoły Podstawowej w Zwoleniu. Odbyła się tam uroczysta akademia z okazji 5-lecia nadania placówce imienia Powstańców Styczniowych.

Wśród uczestników spotkania pięknie prezentowały się w ludowych strojach panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Bielawy-Zwoleń.

 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • tn_DSC00527
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu
 • Uroczystość w Gaśnem i SP w Zwoleniu

Festiwal Dmuchańców w Gostyninie

W weekend 18-19 marca w hali sportowej MOSiR przy ul. Kutnowskiej zostanie zorganizowany Festiwal Dmuchańców. To niecodzienna okazja na zabawę w rodzinnym gronie i wyhasanie się dla dzieci i młodzieży w wieku 4 - 15 lat.

Organizatorzy przygotowali wyjątkowe dmuchańce m.in. wieża do skoków, ogromna zjeżdżalnia, tory przeszkód, skakance oraz małą strefę gastronomiczną.

 • - Sobota 10:00-19:00
  - Niedziela 10:00-18:00

 • Cennik :
  37 zł/ 1h
  57 zł/ bez limitu

Opiekunowie za darmo

WAŻNE! Wymagane obuwie zmienne lub bez obuwia! Na miejscu można kupić ochraniacze.

 • Plakat promujący festiwal dmuchańców w Gostyninie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchościami (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 10 marca 2023 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dot.:

- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/5 położonej w Gostyninie przy ulicy Dybanka,

- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/15 położonej w Gostyninie przy ul. Parkowej.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

 

 

 

 

Gostynin, dnia 9 marca 2023 r.

 

 • herb Gostynina

Drugi przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gostynina, położonego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43A.

dz. 3623/8, pow. 0,1278 ha, PL1G/00032894/2

lokal nr 9 o pow. lokalu 74,31 m², pow. I piwnicy 9,98 m² i pow. II piwnicy 14,76 m² 

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze, składa się z dwóch pokoi, kuchni z wydzielonym schowkiem, przedpokoju oraz łazienki o pow. 74,31 m. kw., do lokalu przynależą dwa boksy piwniczne o powierzchniach:  9,98 m² i 14,76 m². 
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina, działka zlokalizowana jest na obszarze modernizacji istniejącej struktury przestrzennej o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW.

Cena lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynosi 240.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2023 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej  w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać w terminie do dnia 12.04.2023 r.(włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Oględziny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22,  pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

25/03 | KONCERT „ABBA M.” NA ZAMKU

ABBA M – subtelność ABBY i żywiołowość Boney M podczas jednego koncertu!

Już w sobotę 25 marca o godz. 18:00 na Gostynińskim Zamku.

Wystąpią dla Państwa wspaniali artyści scen śląskich:

- Katarzyna Hołub/Magdalena Fudała
- Anna Jakiesz-Błasiak/Agnieszka Bieńkowska
- Jacek Pacholski/Miko Król
- Marek Chudziński

Podczas koncertu usłyszymy m.in. takie przeboje jak: Money Money, Super Trouper, Mamma Mia czy Dancing Queen oraz Brown Girl in the Ring, Daddy Cool, Rivers of Babylon, Sunny.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny - obowiązują wejściówki- dostępne od poniedziałku tj. 20 marca w Wydziale Promocji Miasta ul. Rynek 26, w pokoju 305, w godzinach pracy urzędu miasta.

ZAPRASZAMY!

 • Plakat promujący wydarzenie

Premierowy koncert big bandu w MSM

Serdecznie zapraszamy na premierowy koncert big bandu – zespołu instrumentalnego muzyki rozrywkowej, który działa w naszej szkole od września 2022 r. Koncert odbędzie się w czwartek, 23 marca o godz. 17:00, w sali koncertowej naszej szkoły muzycznej.

Opiekunem zespołu i autorem wszystkich aranżacji jest nauczyciel gry na akordeonie - Piotr Frąś, doświadczony pedagog, który osiągał wspaniałe efekty, prowadząc podobny big band w naszej szkole kilka lat temu.
W skład zespołu wchodzą uczniowie i absolwenci Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie.

Wstęp wolny!

 • Plakat promujący wydarzenie
 • Obrazek

Uwaga silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie w nocy silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 • Treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 18 o silnym wietrze

Głosujemy na Gostynin!

Przypominamy, że głosowanie w Plebiscycie “Z Tumskiego Wzgórza” – Wydarzenie Roku 2022, organizowango przez redakcję “Tygodnika Płockiego” trwa od 7 lutego 2023 roku (godz. 6:00) do 7 kwietnia 2023 (godz. 9.00).

Głosy oddane po tym czasie uznaje się za nieważne. Zwolennicy głosowania za pomocą SMS-ów mają swoją graniczną datę. Kończy się ona 10 kwietnia o godzinie 23.00.

Celem Plebiscytu jest wyłonienie, w drodze głosowania na kuponach i za pomocą SMS-ów, najważniejszych wydarzeń minionego roku. 

Głosuje się na konkretne wydarzenia za pomocą kuponów zamieszczanych w “Tygodniku Płockim” bądź za pomocą SMS-ów. W poszczególnych kategoriach zwycięskim Wydarzeniem zostaje to, które otrzymało najwięcej głosów łącznie.

Ogłoszenie wyników następuje podczas uroczystej Gali, zwykle w okresie kwietnia następnego roku w stosunku do tego, którego dotyczy Plebiscyt.

Każdy czytelnik może wysłać nieograniczoną liczbę kuponów i SMS-ów, a głosować na wydarzenia w każdej z 4 kategorii bądź tylko w wybranych przez siebie kategoriach. Głos jest ważny, jeśli zaistnieje zdarzenie jedno z wymienionych.

Gostynin startuje w kategorii "Na Mazowszu Płockim" pkt 10.
10. Całkiem nowe Osiedle Zatorze. W 2022 r. miasto Gostynin zakończyło budowę nowych dróg, chodników i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Zatorze. Dzięki temu osiedle, na którym brakowało odpowiedniej infrastruktury, stało się wizytówką miasta. Na Osiedlu Zatorzu nareszcie jest wygodnie, bezpiecznie, ekologicznie i estetycznie. Nominowany: burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski.
O szczegółach dotyczących Plebiscytu i głosowania można przeczytać pod linkiem:
Zapraszamy do głosowania!
 • Plebiscyt "Z Tumskiego Wzgórza 2022r."

Będą obowiązywały wejściówki na sobotni koncert ABBA M

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na liczne prośby o wejściówki na sobotni koncert, informujemy, że przychylamy się do propozycji i bilety wstępu będą do odbioru od poniedziałku tj. 20 marca w Wydziale Promocji Miasta ul. Rynek 26, w pokoju 305, w godzinach pracy urzędu miasta.

Chcemy zapewnić wszystkim mieszkańcom równe szanse dlatego dajemy kilka dni na dotarcie z ofertą do zainteresowanych, nie ma możliwości rezerwacji telefonicznej i jedna osoba będzie miała możliwość otrzymać tylko 2 bilety.

Godziny pracy:
poniedziałek   - 7.30 – 15.30
wtorek           - 7.30 – 16.30
środa             - 7.30 – 15.30
czwartek        - 7.30 – 15.30
piątek            - 7.30 – 14.30

 

 • Plakat promujący wydarzenie

Organizacja dyżurów w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i pkt. przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym w 2023 r.

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
oraz w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w okresie wakacyjnym w 2023 r.

Przedszkole, oddział przedszkolny i punkt przedszkolny w szkole podstawowej jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli, dyrektorów szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne, uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych placówek.

Przerwy w działalności placówek oświatowych w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem pracowników do urlopu wypoczynkowego.

W roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z zarządzeniem nr 33/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gostynina na rok szkolny 2022/2023, oraz w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” będzie organizowana w terminach (zamieszczone w załączniku).

I. Zasady ogólne

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina, zgodnie z ustalonymi terminami przerw
  w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w zarządzeniu nr 33/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2023 r.

Ww. dyżur wakacyjny jest również organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”.

 1. W związku z rozbudową Przedszkola nr 4 i planowanym remontem kuchni w przedszkolu, dyżur wakacyjny w ww. przedszkolu nie będzie organizowany. Rodzice dzieci z Przedszkola nr 4, którzy są chętni zapisać swoje dzieci na dyżur wakacyjny mogą to zrobić w pozostałych placówkach pełniących dyżur wakacyjny. Przy czym zapisać na dyżur wakacyjny można dziecko wyłącznie do jednej placówki na terenie miasta Gostynina.

 2. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych placówek w okresie dyżuru wakacyjnego, w tym
  o ilości miejsc w placówce w okresie wakacji podejmuje dyrektor
  uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego funkcjonującego
  w szkole podstawowej z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
  w ww. placówkach.

 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującej placówki oświatowej kierując się zasadą pierwszeństwa przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu.

II. Karta zgłoszenia

1. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

 1. wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do danej placówki oświatowej w terminie od 15 maja 2023 r.
  do 31 maja 2023 r.

 2. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/opiekunowie prawni mogą pobierać ze strony internetowej danej placówki lub w jej siedzibie.

2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówce oświatowej odbywa się zgodnie ze statutem
i
możliwościami organizacyjnymi danej placówki.

III Gostynińska Nocna Droga Krzyżowa

W imieniu Organizatora - Parafia Miłosierdzia Bożego w Gostyninie - zachęcamy do udziału w III Gostynińskiej Nocnej Drodze Krzyżowej w intencji małżeństw oraz rodzin - 17 marca – piątek - godz.19:00

Informujemy, że podczas przemarszu obowiązuje kilka zasad:
1. W czasie Drogi Krzyżowej poruszać się w zwartych grupach lub indywidualnie
2. Każda osoba posiada założone elementy odblaskowe.
3. Na drogach należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
4. Podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów zajmować miejsce rozważnie pamiętając o innych uczestnikach.
5. Dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych.

W czasie Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od momentu rozpoczęcia Drogi Krzyżowej. Uszanuj prawo innych uczestników do głębszego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę osobom nieprzestrzegającym tą regułę.

Przypominamy, że każdy uczestnik Gostynińskiej Nocnej Drogi Krzyżowej odpowiada sam za siebie. Przed wyjściem proponujemy poinformować kogoś z rodziny, że wybieramy się na daną trasę, zabrać ze sobą telefon komórkowy. Na trasie nie ma zabezpieczenia medycznego oraz samochodów towarzyszących. W razie problemów ze zdrowiem lub opadnięcia z sił, uczestnicy na własną rękę organizują sobie pomoc.

Tekst rozważań: https://www.edk.org.pl/rozwazania
Organizator prosi o wydrukowanie lub skorzystanie w formie elektronicznej.

Oto dwa linki do całej trasy
Cześć I
Część II
 • Plakat promujący wydarzenie

26/03 | KONCERT PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na refleksyjny i kojący koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu solistki Emilii Krasnomowiec (mezzosopran), chórów Arce Cantores i Vox Maiorum z Płocka z towarzyszeniem Dominika Dymowskiego na organach.

W niedzielne popołudnie, 26 marca, o godz. 16:00 w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Gostyninie będziemy kultywować wspólnie piękną tradycję Wielkiego Tygodnia, przygotowując się przy muzyce i śpiewie do najstarszego i najważniejszego święta chrześcijan – Wielkanocy.

 • Plakat promujący koncert wielkopostny

MPK informuje o stanie wody z miejskiego wodociągu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, iż woda z miejskiego wodociągu jest przydatna do spożycia.

W ostatnich dniach wyczuwalny był zapach chloru w wodzie przeznaczonej do spożycia spowodowany okresowym płukaniem sieci i dezynfekcją.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • logo MPK_GOSTYNIN_znaczek

PTTK zaprasza na turystyczne wojaże

Przy ul. Wojska Polskiego 17a, w naszym mieście od ponad 70 lat działa gostyniński oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Biuro czynne jest we wtorki i piątki w godz. 11.00-16.00, telefon kontaktowy: 505 536 871, e-mail pttkgostynin@interia.pl - na Facebooku https://www.facebook.com/PTTKGostynin można znaleźć informacje o nadchodzących wydarzeniach.

Obecnie prezesem Towarzystwa jest pani Alina Głodowska.

Jakie cele realizuje oddział PTTK w Gostyninie? Przede wszystkim propaguje aktywny wypoczynek, jak: turystyka rowerowa, piesza, krajowa - wycieczki autokarowe, praca z dziećmi i młodzieżą.

PTTK w naszym mieście ma szerokie pole do popisu, ponieważ pięknych terenów do turystyki pieszej czy rowerowej nie brakuje.

Co oferuje Towarzystwo w najbliższym czasie? Otóż 18 marca (sobota) odbędzie się spacer trasą: Dybanka, Bratoszewo, Zalew Piechota, a w finale topienie Marzanny. Zbiórka przed siedzibą PTTK o godz. 10.00. Przewidywany czas spaceru to ok. 90 min.

Ponadto 27 maja proponowana jest wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie i na cmentarz Starych Powązek – miejsca dwustu lat sławy i chwały stolicy.

Natomiast 1 lipca miłośnicy turystyki wybiorą się śladami Fryderyka Chopina. Trasa wycieczki będzie przebiegać przez: Palmiry, Brochów, Żelazową Wolę i Sanniki, a 11 sierpnia wyruszą do: Kruszwicy, Strzelna i Kłodawy. Jedną z atrakcji będzie wejście na Mysią wieżę czy rejs po jeziorze Gopło.

W imieniu oddziału PTTK zapraszamy do skorzystania z interesującej oferty. O dalszych wycieczkach, rajdach, spacerach będziemy informować.

 • logo PTTK

18/03 | Jazz Blues Rock & Roll - Koncert z Kulturą

W imieniu Organizatorów zapraszamy na koncert Vanesy Harbek w najbliższą sobotę 18.03 o godz. 18.00 do Zamku Gostynińskiego w ramach projektu Jazz Blues Rock & Roll - Koncert z Kulturą.

Vanesy Harbek to niezwykle utalentowana pochodząca z Argentyny gitarzystka, wokalistka i trębaczka i showmanka. Gra muzykę z pogranicza bluesa, jazzu, rocka i soulu, czerpiąca z tradycji południowoamerykańskiej i karaibskiej. Vanesa dzieliła scenę z takimi artystami jak: Igor Prado, Decio Caetano, Big Gilson, David Tanganelli, Omar Coleman, Sugar Blue, Dave Riley, Linsey Alexander y Vino Louden (USA), Antonio Vergara, Kenny Blues Boss Wayne, Marcos Coll, Daryl Taylor, Rico MacClarrin czy Vargas Blues Band.

Wstęp wolny!

 • Plakat promujący wydarzenie Koncert z Kulturą

#RO#ZMAWIAJ#REAGUJ - PIERWSZA KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ KOMISJI DS. PEDOFILII

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest rozbudzenie w dorosłych, w szczególności w opiekunach dzieci i młodzieży świadomości i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych! Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd. Ale to nie dzieci są winne. Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje. Dziecko, które nie widzi wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek. Ten problem może dotyczyć każdego dziecka, nie bądź obojętny.

Państwową Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia, opracowała raport, z którego wynika, że ofiarami przemocy seksualnej padały najczęściej dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego – to dziecko samo ujawniło informację.

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest więc rozbudzenie w dorosłych opiekunach świadomości i umiejętności właściwego podejścia do dziecka skrzywdzonego. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy.

Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to:

ROZMAWIAJ – nie lekceważ tego, co mówi dziecko. Daj mu możliwość wyrażenia własnych uczuć, ale nie wypytuj o szczegóły, jeśli nie jest na to gotowe. Nie zarzucaj go pytaniami i własnymi wątpliwościami. Nie naciskaj;

SŁUCHAJ – dziecko potrzebuje Twojej uwagi. Musi wiedzieć, że je wysłuchasz. Szczególnie gdy dzieje się coś niepokojącego. Nie pozostawiaj go samego z jego lękami i pytaniami. Daj dziecku przyzwolenie na ujawnienie trudnych uczuć;

UWIERZ – dopuść do siebie myśl, że dziecko spotkała krzywda i pamiętaj, że sprawca jest w stu procentach winny. Dziecko nigdy nie odpowiada za czyjeś złe zachowania i intencje. Stań po jego stronie. To właśnie teraz najbardziej Cię potrzebuje;

REAGUJ – jeśli widzisz niepokojące zachowanie u dziecka – reaguj. Zapytaj o pomoc specjalistę lub zadzwoń na bezpłatny i całodobowy numer telefonu 116 111 lub 800 12 12 12. Nie bój się prosić o wsparcie. Podejrzenie przestępstwa wykorzystania seksualnego dziecka możesz zgłosić Państwowej Komisji telefonicznie lub pisemnie, dane znajdziesz na stronie www.pkdp.gov.pl.

Nie wybaczysz sobie, że nie uwierzyłeś.

#RozmawiajReaguj

Pomóż uświadomić innych

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

(Źódło: PKDP)

 • plakat - Nie wybaczysz sobie
 • plakat - Nie wybaczysz sobie
 • plakat - Nie wybaczysz sobie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia.

Działka: 3320, powierzchnia: 3623 m. kw., ul. 18 Stycznia.

Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium gminnym teren działki jest oznaczony symbolem MN – obszar o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, około 1 km. od rynku, przy jednej z głównych ulic przelotowych (ul. 18 Stycznia), ma kształt dość regularny – zbliżony do trapezu, część jej terenu przylega do ulicy 18 Stycznia, a od strony północnej posiada dostęp do ul. Iwaszkiewicza. Teren działki ma możliwość podłączenia do głównych mediów komunalnych w ulicy 18 Stycznia (woda, prąd, gaz, kanalizacja).

Cena wywoławcza to: 565.000,00 zł.

 

O udzielaniu pierwszej pomocy w ZNP

W czwartek (16.03.2023) w siedzibie oddziału powiatowego ZNP przy ul. Wojska Polskiego 10, odbyło się spotkanie sekcji emerytów i rencistów ze strażakami z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyninie, którzy instruowali członków sekcji, jak udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. Zajęcia odbywały się także przy użyciu fantomu oraz pokazywana była obsługa defibrylatora.

Ponadto przedstawiono, jak pomóc małemu dziecku np. przy zadławieniu.

Wśród uczestników widać było duże zainteresowanie i chęć do ćwiczeń.

Strażacy za prezentacje otrzymali gromkie brawa od zadowolonych uczestników sekcji.

 

Foto: Zbigniew Królikowski

 • strażacy w ZNP
 • strażacy w ZNP
 • strażacy w ZNP
 • strażacy w ZNP

Modernizacja boisk sportowych przy SP 3 i SP 5

W dniu dzisiejszym podpisano umowę z gostynińską firmą Global Systems Marcin Balcerzak na realizację zadania pn.: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gostyninie".

Obecne nawierzchnie nie spełniają standardów bezpieczeństwa, ani nie zachęcają swoim wyglądem do udziału w zajęciach. Dzięki przebudowie nie tylko będzie bezpieczniej podczas lekcji wychowania fizycznego, ale uatrakcyjni i poszerzy się baza szkoły, która będzie mogła być wykorzystana również do zajęć pozalekcyjnych, a mieszkańcy uzyskają miejsca do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 398.100,00 zł długo wyczekiwane przez dyrekcję, nauczycieli, rodziców a przede wszystkim dzieci inwestycje przechodzą do realizacji i od nowego roku szkolnego będzie można korzystać z nowoczesnych boisk szkolnych.

Zadanie realizowane będzie z podziałem na części:
- część I – Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gostyninie.
W efekcie powstanie wielofunkcyjne boisko z nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, piłki ręcznej i piłki siatkowej, bieżnia rekreacyjna oraz zaadaptowany zostanie teren zielony..

Koszt zadania - 750.300,00 zł

- część II – Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie.
Zaplanowano powstanie boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, piłki siatkowej i gry w dwa ognie, utwardzenie dojścia z kostki, a także przysposobić teren zielony

Koszt zadania - 455.100,00 zł

Termin realizacji: do 20 sierpnia 2023 r.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu SPORTOWA POLSKA - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2022.

 • DSC00733
 • DSC00742
 • DSC00764
 • DSC00768
 • DSC00771
 • DSC00776
 • DSC00787
 • DSC00794
 • DSC00800
 • DSC00805
 • DSC00824
 • DSC00827
 • DSC00831
 • DSC00845
 • DSC00850
 • DSC00852
 • DSC00858
 • DSC00861
 • DSC00862
 • DSC00867
 • DSC00869
 • DSC00870
 • DSC00883

Brak wejściówek na sobotni koncert ABBA M!

Szanowni Państwo,
w związku z ogromnym zainteresowaniem sobotnim koncertem ABBA M, uprzejmie informujemy, że nie ma już dostępnych wejściówek.

 • Informacja o braku wejściówek

Segregowanie to nie wyrzucanie

18 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Recyklingu. To dobra okazja, żeby przemyśleć nasze postępowanie ze śmieciami: czy, a jeśli tak, to w jaki sposób je segregujemy, czy zwracamy uwagę przy zakupie danego produktu na to, z jakiego tworzywa zostało wykonane (bądź z czego zostało wykonane jego opakowanie). Powyższe dają impuls do zadawania pytań ogólniejszych: jaki wpływ na środowisko ma nasze postępowanie, czy nad światem wisi widmo potopu złożonego z odpadów i czy rzeczywiście śmieci produkowane przez jedno gospodarstwo domowe mogą doprowadzić do katastrofy ekologicznej?

A zatem: co zbieramy do każdego z pojemników?

            a) niebieski pojemnik na papier: czyste opakowania, karton, tekturę, katalogi, ulotki, gazety, czasopisma, zeszyty, książki, zadrukowane kartki;

            b) żółty pojemnik na metale i tworzywa sztuczne: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, plastikowe opakowania (po produktach spożywczych, środkach czystości, kosmetykach), kartony po mleku i sokach, reklamówki i folie, puszki, kapsle, nakrętki, metale kolorowe;

            c) zielony pojemnik na szkło: butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach;

            d) brązowy pojemnik na odpady biodegradowalne: ogryzki, obierki, odpadki po warzywach i owocach, gałęzie drzew i krzewów, resztki jedzenia, trociny, korę drzew, liście, kwiaty, skoszoną trawę;

            e) czarny/szary pojemnik na odpady zmieszane: wszystko, czego nie da się odzyskać w procesie recyklingu (bez odpadów niebezpiecznych).

Pewnych rodzajów śmieci nie wyrzuca się do odpowiedniego pojemnika. Nie możemy na przykład wyrzucić zużytych ręczników papierowych do niebieskiego, szkła okularowego do zielonego czy zużytych części samochodowych do żółtego zbiornika. Wynika to ze specyfiki ich procesu produkcji, a także z faktu, że nie nadają się one do ponownego wykorzystania, a taka jest właśnie idea segregacji śmieci. Pamiętajmy również, aby nie wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane odpadów niebezpiecznych: elektrośmieci, baterii, kwasów i tym podobnych.

Segregowanie to nie wyrzucanie. Wyrzuca się śmieci, które trzeba zutylizować; segreguje się konkretne rodzaje szkła, metali, plastiku, papieru i odpadów „bio”, ponieważ mogą one zostać ponownie wykorzystane. Warto o tym pamiętać nie tylko przy osiedlowych zbiornikach na śmieci, ale jeszcze przed wyjściem z domu.
Stan środowiska, w którym żyjemy, zależy od nas!

 • Ulotka informacyjna dotycząca segregacji odpadów

Finaliści konkursu „Żołnierze Wyklęci” wyłonieni

W dniu dzisiejszym (20.03.2023 r.) w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbył się finał konkursu "Żołnierze Wyklęci". Przeznaczony był on dla uczniów szkół ziemi gostynińskiej. Na konkurs przybył pan Maciej Małecki – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W skład jury weszli także: Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Piotr Oleńczak, Burmistrz Paweł Kalinowski, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin – Jacek Liziniewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder.

Ośmioro uczniów z gostynińskich szkół ponadpodstawowych stanęło w szranki odpowiadając na pytania dotyczące żołnierzy wyklętych. Z pierwszego etapu (pisemnego testu) wyłoniono troje uczniów, którzy w drugiej turze konkursu odpowiadali ustnie na zadane pytania – wybierali fotografię jednego z bohaterów, którego mieli przedstawić i opisać, a następnie wybrać jedno z dwóch pytań i wyczerpująco na nie odpowiedzieć.

W drugiej turze na 1 miejscu uplasował się Florian Jabłoński z pierwszej klasy gostynińskiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki. Uczeń wykazał się ogromną wiedzą historyczną o Żołnierzach Wyklętych. Jako drugi był Oskar Zalewski również z 1 klasy LO i jako trzeci został wyłoniony Szymon Toruniewski, także z klasy 1 tej samej placówki oświatowej.

Uczniowie otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Ministra Macieja Małeckiego, Burmistrza Pawła Kalinowskiego i Starostę Arkadiusza Boruszewskiego.

Na zakończenie spotkania pan Burmistrz podziękował Ministrowi Małeckiemu za opiekę i organizację konkursu o Wyklętych i wyraził nadzieję na dalsze spotkania podczas kolejnych edycji tego wyjątkowego konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy zdobytych miejsc i wyróżnień oraz posiadania pasji jaką jest historia, szczególnie ta o Żołnierzach Wyklętych.

 

 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
 • Konkurs o Żołnierzach Wyklętych

Instrument Wspierania Projektów na rok 2023 – do 31 marca trwa nabór wniosków

Do 31 marca br. można składać wnioski o wsparcie projektów w ramach Instrumentu Wspierania Projektów – funduszu utworzonego przez państwa członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie. O dofinansowanie, którego maksymalna kwota wynosi 65 tys. euro, mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją.

Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB (Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja)

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

 • Tożsamość regionalna – ma na celu wspieranie integracji społecznej poprzez kreatywne inicjatywy kulturalne, edukację na wysokim poziomie i inicjatywy młodzieżowe. Spójność społeczna, którą to generuje, jest kamieniem węgielnym, na którym opierają się inne obszary priorytetowe, ponieważ uznajemy, że gdy łączy nas silne poczucie tożsamości kulturowej, przyszli liderzy są lepiej przygotowani do podejmowania złożonych wyzwań w sposób, który przynosi korzyści całemu społeczeństwu.
 • Zrównoważony i prosperujący region – wspiera żywotne i odporne społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu i ich wpływu na społeczności i ekosystemy, a także zapewnienie przyjaznego dla środowiska, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.
 • Bezpieczny i stabilny region – ma na celu sprawienie, aby każdy czuł się bezpiecznie w każdym zakątku naszego regionu poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa cywilnego, zapobieganie wyzyskowi i ochronę najbardziej zarażonych osób w regionie Morza Bałtyckiego oraz wzmocnienie znaczenia współpracy transgranicznej i interdyscyplinarnej.

Szczegółowe informacje o planowanym naborze wniosków: https://www.cbss.org/psf/

 • Logotyp Czyste Powietrze
 • Logo Ministrstwo Klimatu i Środowiska
 • Logo WFOS
 • Herb miasta Gostynina

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 rok ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić, aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób!

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wfośigw przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na  podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.

Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić,  zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.

Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł.

Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym

Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np.  w  nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.

O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Miasta, w punkcie konsultacyjno – informacyjnym. Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.

Co zrobić aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć – malały? Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!

Gminny punkt konsultacyjno–informacyjny Programu Czyste Powietrze działa w godzinach 8:00 – 14:00, Urząd Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pokój nr 6, tel. 24 236 07 23.

Zapraszamy!

Podziel się tą  informacją z Sąsiadem!

 • Logo

Dzień Kolorowej Skarpetki

W dniu 21.03, w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi odbyły się obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, w ramach których przedszkolaki wzięły udział w Akcja "Wyjątkowa Skarpetka"- OREW Juszczyn.
Celem akcji było:
- promowanie obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa;
- rozpowszechnianie wiedzy na temat osób z Zespołem Downa;
- zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami;
- mobilizacja do działań twórczych i rozwijania talentów plastycznych.
Z okazji obchodów Dnia Kolorowej Skarpetki, przedszkolaki oglądały filmy edukacyjne, z których dowiedziały się czym jest Trisomia chromosomu 21 oraz poznały cechy charakterystyczne dla osób z Zespołem Downa.
Dzieci wysłuchały również pogadanek oraz obejrzały ilustracje prezentujące dzieci z Zespołem Downa. Ponadto, przedszkolaki uczestniczyły w szeregu zabaw mających na celu kształtowanie i utrwalanie postaw tolerancji, akceptacji i szacunku wobec osób niepełnosprawnych. Nie obyło się także bez twórczych i kreatywnych prac plastycznych!
Zdolne przedszkolaki stworzyły bowiem prawdziwą wystawę z kolorowych skarpetek - zdobionych wedle uznania!
Jako symbol solidarności z osobami z Trisomią Chromosomu 21, wszyscy ubrali się w kolorowe, niepasujące do siebie skarpetki.
Źródło: Przedszkole Nr 2 - Ada Kusiak 
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki
 • Dzień Kolorowej Skarpetki

Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

W  dniu 30 marca 2023 r. o godz. 10.00 w sali  posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina  odbędą się obrady LX sesji  RADY  MIEJSKIEJ  -  VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:  

    1. Otwarcie obrad.
    2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
    3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
    4. Infrastruktura techniczna w Gminie Miasta Gostynina:
    1) Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2022,
    2) Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2022,
    3) Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2022,
    4) Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych (ulice, drogi rowerowe, chodniki, parkingi) w roku 2022. 
    5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022 – 2025” za 2022 rok. 
    6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 i zasad udzielania pomocy w ramach tegoż Programu.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2023.
    9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.
    10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 24 lutego 2023 r. na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.  
    12. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
    13. Sprawy różne.
    14. Zamknięcie obrad.

 • Sala konferencyjna
 • herb Gostynina

Komunikat z Międzyszkolnych Powiatowych Zawodów w Halowej Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych rocznika 2011 i młodszych

Zawody rozegrane zostały w dniu 22 marca w hali sportowej MOSiR Gostynin. W turnieju uczestniczyło około 100 uczniów reprezentujących osiem szkół miasta i powiatu. Rozegrano łącznie 16 meczów. Wszystkie zespoły nagrodzone zostały okolicznościowymi dyplomami, a trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary. Zawody zorganizował Gostyniński Szkolny Związek Sportowy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Zawody zostały przeprowadzone w ramach realizowanego projektu sportowego – dotacji Urzędu Miasta w Gostyninie.

Kolejność drużyn:

 1. SP nr 1 Gostynin

 2. SP nr 3 Gostynin

 3. SP nr 5 Gostynin

 4. SP Lucień

5 – 6. SP Sanniki, SP Emilianów

7 – 8. SP Białotarsk, SP Sierakówek

 • Piłka nożna
 • Piłka nożna
 • Piłka nożna
 • Piłka nożna
 • Piłka nożna
 • Piłka nożna
 • Piłka nożna
 • Piłka nożna
 • Piłka nożna
 • Piłka nożna
 • Piłka nożna
 • Piłka nożna
 • Piłka nożna

Informacja dla podmiotów wpisujących się do Rejestru Działalności Regulowanej

Informacja dla podmiotów wpisujących się do

Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) o konieczności wpisu do rejestru BDO czy aktualizacji wpisu

 

Przedsiębiorco!

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w Gminie Miasta Gostynina, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Wielkanocne warsztaty międzypokoleniowe w Parostatku

Warsztaty międzypokoleniowe są jedną z form działalności Klubu Seniora Parostatekna rzecz lokalnej społeczności. Wczorajsze spotkanie połączyło przy jednym stole grupę seniorów z grupą dzieci.

Młodzi goście podczas wykonywania ozdób świątecznych i przygotowywania wypieków wielkanocnych słuchali opowieści o tradycjach i obyczajach, wspomnień dotyczących zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Seniorzy bardzo lubią i zawsze chętnie angażują się w tego typu projekty. Spędzanie czasu z dziećmi to świetna zabawa, ale też możliwość dzielenia się doświadczeniami. To niezwykle ważne by podkreślać wagę roli, jaką w naszym życiu odgrywają osoby starsze oraz pokazać dzieciom, że zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie osób starszych i nauczyć się od nich czegoś ciekawego.
 • Międzypokoleniowe warsztaty w Parostatku
 • Międzypokoleniowe warsztaty w Parostatku
 • Międzypokoleniowe warsztaty w Parostatku
 • Międzypokoleniowe warsztaty w Parostatku
 • Międzypokoleniowe warsztaty w Parostatku
 • Międzypokoleniowe warsztaty w Parostatku
 • Międzypokoleniowe warsztaty w Parostatku
 • Międzypokoleniowe warsztaty w Parostatku

Koncert Wielkopostny

Wielkimi krokami zbliża się Wielki Tydzień, który duchowo pomaga przygotować się do najważniejszego i najstarszego święta chrześcijan – Wielkanocy.

Ta piękna tradycja skłania nas do zadumy, skruchy i pojednania. Taki też refleksyjny charakter będzie miał niedzielny koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu solistki Emilii Krasnomowiec (mezzosopran), chórów Arce Cantores i Vox Maiorum z Płocka z towarzyszeniem Dominika Dymowskiego na organach.

Wydarzenie odbędzie się 26 marca o godzinie 16.00 w Parafii pw. św. Marcina. Koncert został przygotowany przez dobrze znanego w gostynińskim środowisku muzycznym dyrygenta i wokalistę Michała Pilichowicza.

Serdecznie zapraszamy!
 • Plakat promujący koncert wielkopostny

Uwaga na burze - ostrzeżenie IMiGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu około 15 mm, drobny grad oraz porywy wiatru do 70 km/h

Refleksyjny koncert Wielkopostny

Wielki Post sprzyja zadumie, a muzyka i śpiew od zawsze spełniały ważną rolę w duchowych przygotowaniach przed Wielkanocą.

Piękne, pełne nostalgii utwory znacznie się do tego przyczyniły.

W murach kościoła pw. św. Marcina w dniu dzisiejszym (26.03.2023r.) zabrzmiały pieśni wielkopostne w wykonaniu chóru Arce Cantores z Gostynina i chóru Vox Maiorum z Płocka, pod batutą Michała Pilichowcza, a także można było usłyszeć p. Emilię Krasnomowiec śpiewającą przy akompaniamencie p. Bogny Dulińskiej. Na organach utwory muzyczne wykonywał Dominik Dymowski.

Burmistrz Paweł Kalinowski podziękował serdecznie wykonawcom, za tak wspaniały koncert i niezapomniane wrażenia muzyczne.

 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny
 • Koncert Wielkopostny

Zachwycająca premiera szkolnego big bandu

23 marca, podczas specjalnego koncertu, po raz pierwszy wystąpił publicznie zespół muzyki rozrywkowej miejskiej szkoły muzycznej, działający od września 2022 roku. Opiekunem zespołu i autorem wszystkich aranżacji jest nauczyciel akordeonu, doświadczony muzyk i aranżer – Piotr Frąś.

Zanim jednak usłyszeliśmy brzmienie big bandu, na scenie zaprezentowali się soliści z klas instrumentalnych: Iga Michalska (flet), Amelia Woźniacka (klarnet), Zuzanna Wilińska (akordeon), Weronika Kaim (flet), Ewa Frąś (klarnet) i Melania Nowacka (fortepian). Uczennicom akompaniował na fortepianie p. Maciej Milczarek.
W tej części koncertu usłyszeliśmy m. in. utwory skomponowane przez patrona naszej szkoły – Romualda Twardowskiego.

Zespół muzyki rozrywkowej zaprezentował publiczności pięć utworów. Wszystkie wykonane z dużym zaangażowaniem i dbałością o muzyczne szczegóły. W repertuarze znalazły się m.in. utwory: Mamma Mia (z rep. ABBA), Let It Be (z rep. The Beatles) oraz Take On Me (z rep. A-ha).

W skład zespołu wchodzą uczniowie: Zuzia Gęsiarz (flet), Amelia Woźniacka (klarnet), Julia Woźniacka (skrzypce), Ania Zgierska (akordeon), Wanda Frąś (perkusja) oraz absolwenci naszej szkoły: wokalistka – Marysia Florczak, Natalia Kusiak (gitara), Bartek Smykowski (gitara basowa), Adam Józkowiak (akordeon) i Konrad Poszwiński (perkusja).

Dziękujemy bardzo wszystkim obecnym na naszym muzycznym spotkaniu sympatykom szkoły, rodzinom uczniów, mieszkańcom Gostynina i okolic, za brawa, gratulacje i słowa uznania.

Serdecznie zapraszamy na kolejne koncerty!

Koncert zorganizowała i prowadziła p. Klaudia Kowalewska-Bukowska.

Źródło: MSM/UM

 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM
 • Fotorelacja z koncertu w MSM

Sobotni koncert z hitami Abby i Boney M

Są takie utwory, które zostawiają w naszych sercach i głowach trwały ślad, przywołują wiele miłych wspomnień. Już po pierwszych nutach zaczynamy spontanicznie wystukiwać rytm nogą, nucić melodię pod nosem albo śpiewać na głos…
I tak też było podczas sobotniego koncertu. Nie dało się przejść obojętnie obok takich klasyków jak Waterloo, SOS, Mamma Mia, Dacing Queen, Money Money Money i wielu innych. Znane i lubiane przeboje zagwarantowały doskonałą zabawę i dużo uśmiechu.
Dziękujmy wykonawcom z zespołu ABBA M oraz Państwu za obecność i wspólnie spędzony czas
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M
 • Fotorelacja z koncertu ABBY M

Rusza rekrutacja na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023–2026

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023–2026, VI kadencji (dalej zwaną MRDPP).

Kandydatury można zgłaszać w terminie od 27 marca do 17 kwietnia 2023 r. wyłącznie elektronicznie, rejestrując się na stronie mrdpp.mazovia.pl

Zgłoszenie kandydata

 1. Zgłosić kandydata na członka MRDPP mogą organizacje pozarządowe, związki/ porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) (dalej zwane Organizacją), które prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Kandydat na członka MRDPP może zostać zgłoszony tylko w jednym wybranym podregionie.
 3. Każda Organizacja dokonująca zgłoszenia może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka MRDPP. Zgłoszenie kandydata na członka MRDPP jest równoznaczne z udzieleniem mu rekomendacji, co oznacza, że zgłaszając kandydata nie można udzielać rekomendacji innym kandydatom.
 4. Żeby zgłosić kandydata na członka MRDPP należy zarejestrować się na platformie mazovia.pl i wypełnić kartę zgłoszenia kandydata w zakładce „Zgłoś kandydaturę”.
 5. Do zgłoszenia należy załączyć skan załączników/oświadczeń, które muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być opatrzone datą, pieczęcią (jeśli podmiot zgłaszający/rekomendujący ją posiada) oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji.
 6. Kandydat na członka MRDPP musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
 • zostać zgłoszony przez Organizację uprawnioną w rozumieniu § 4 ust. 1 Regulaminu;
 • być osobą pełnoletnią;
 • wyrazić zgodę na kandydowanie;
 • korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • uzyskać 5 imiennych rekomendacji na kandydowanie do MRDPP pochodzących od różnych Organizacji działających w województwie mazowieckim.

Załączniki

Do karty zgłoszenia należy dołączyć następujące załączniki:

 • 5 imiennych rekomendacji dla kandydata pochodzących od Organizacji uprawnionych do udzielania rekomendacji, podpisanych przez osoby upoważnione;
 • inne jeśli wymagane np.: dokumenty potwierdzające osobowość/zdolność prawną Organizacji zgłaszającego zawierające informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby – w przypadku organizacji/podmiotów, których dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym – aktualne wyciągi z innych rejestrów lub ewidencji, pełnomocnictwa do podpisania formularza dla osób innych niż wskazane w rejestrze/ewidencji.

Uzupełnienie braków

 1. W przypadku braków w karcie zgłoszenia lub w załącznikach Zgłaszający zostanie wezwany do uzupełnienia braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 3 dni. Wezwanie może zostać przekazane za pomocą adresu e-mail lub telefonicznie. W przypadku nie usunięcia braków w podanym terminie zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 2. Po zakończeniu procesu weryfikacji wymogów formalnych lista zgłoszonych kandydatów wraz z zaproszeniem do głosowania zostanie opublikowana na stronach internetowych: mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.mrdpp.mazovia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i w delegaturach Urzędu.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownik Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych,  Marzena Kuchta, tel. 22 437 94 74, e-mail: marzena.kuchta@mazovia.pl.

 

 • Grafika

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -5°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -4°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 2°C do 4°C.

Szkółka żeglarska zaprasza

Chcesz aby Twoje dziecko poznało fascynującą dyscyplinę sportu i zdobyło nowe umiejetnosci więc zapisz je na zajęcia SZKOLKI ŻEGLASKIEJ realizowane przez Klub Żeglarski HALS. Zajęcia składać się będą z części przygotowawczej realizowanej na sali gimnastycznej i basenie oraz części praktycznej odbywającej się na jeziorze Bratoszewo w Gostyninie. Szkolenie prowadzone będzie w ramach projektu wspieranego finansowo przez BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINIA i dla dzieci gostyninskich szkół jest bezpłatne. Szczegóły i dodatkowe informacje znajdują się na stronie hals.org.pl

Międzyszkolne Powiatowe Zawody w Mini Koszykówce

W piątek 24 marca i poniedziałek 27 marca w hali SP3 w ramach Międzyszkolnych Powiatowych Zawodów, odbył się turniej mini koszykówki dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych.

Zawody rozgrywano systemem grupowym „każdy z każdym”. Prowadzona w zdrowej, sportowej i przyjaznej atmosferze rywalizacja pozwoliła na wyłonienie zwycięzców.

Mini koszykówka dziewcząt (24.03) - kolejność drużyn:

1.    SP Lucień

2.    SP nr 1 Gostynin

3.    SP nr 3 Gostynin

4.    SP Sanniki                                                                                                                      

5.    SP Sierakówek

 

Mini koszykówka chłopców (27.03) - kolejność drużyn:

1.    SP Lucień

2.    SP nr 3 Gostynin

3.    SP nr 1 Gostynin

4.    SP 5 Gostynin                                                                                                                            

5.    SP Szczawin Kościelny

6.    SP Sanniki

Nasze gostynińskie Reprezentantki i Reprezentanci, jak widać po wynikach, dzielnie walczyli, jednak zawodnicy z Lucienia byli najlepsi. Ogromne brawa i gratulacje dla wszystkich uczestników!

Turniej zorganizował Gostyniński Szkolny Związek Sportowy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Zawody zostały przeprowadzone w ramach realizowanego projektu sportowego – dotacji Urzędu Miasta w Gostyninie.

 

Mini koszykówka dziewcząt

 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt
 • Fotorelacja z mini koszykówki dziewcząt

Mini koszykówka chłopców

 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców
 • Fotorelacja z mini koszykówki chłopców

Szkółka Żeglarska zaprasza

Chcesz, aby Twoje dziecko poznało fascynującą dyscyplinę sportu i zdobyło nowe umiejętności? więc zapisz je na zajęcia Szkółki  Żeglarskiej realizowane przez Klub Żeglarski HALS.
Zajęcia składać się będą z części przygotowawczej realizowanej w sali gimnastycznej i basenie oraz części praktycznej odbywającej się na jeziorze Bratoszewo w Gostyninie.
Szkolenie prowadzone będzie w ramach projektu wspieranego finansowo przez BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINIA i dla dzieci gostyninskich szkół jest bezpłatne. Szczegóły i dodatkowe informacje znajdują się na stronie hals.org.pl
 • plakat - nabór do szkółki żeglarskiej

Prace nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2023"

lnformacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030"

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach przystępuje do prac nad opracowaniem projektu .,Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" wraz z zalącznikami:
    • Załącznikiem nr 1: Planem lnwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
    • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim,
    • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
    • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
    • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów,
zw. dalej projekt PGO WM 2030.

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań  służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. W opracowaniu, analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar. Przedmiotem opracowania będzie również przedstawienie srodków służących zapobieganiu powstawania odpadów oraz kierunków działań w gospodarce odpadami prowadzących do realizacji idei cyrkulacyjnego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

W celu uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, UMWM w Warszawie prowadzi ankietyzację wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, samorządów gminnych i powiatowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców posiadających instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorów planujących budowę. rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów. Ankiety dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o wypelnienie ankiet i ich przeslanie w nieprzekraczalnym terminie od 16 marca 2023 roku do 17 kwietnia 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać na ww. stronie internetowej oraz w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszalkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

 • logo MWM

Segregowanie to nie wyrzucanie – plastiki i metale

Plastiki i metale wrzucamy do żółtego pojemnika. Wrzucamy, a nie – wyrzucamy, ponieważ wszystko to, co poprawnie posegregujemy, dopiero rozpoczyna swoją przygodę zwaną recyklingiem. Wiemy już, co powinno się znaleźć w zbiorniku na plastik i metal; warto zastanowić się teraz, dlaczego właśnie tam.

Któż z nas nie korzystał z plastikowej butelki albo reklamówki! Plastik, czyli tworzywo sztuczne, powstaje z pochodnych ropy naftowej. Raz wyprodukowane, zalegające w rzekach czy lasach, potrafią rozkładać się przez kilkaset lat, przy okazji uwalniając do otoczenia szkodliwe substancje. Z pomocą środowisku przychodzi recykling: nie tylko pozwala ominąć wydobycie i zużycie ograniczonych zasobów ropy, ale i włączając wyprodukowane śmieci w łańcuch przetwórstwa zużytych materiałów eliminuje problem braku odpowiedzialności za zaśmiecone środowisko. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości środowiska, a jednym z jej elementów może być właśnie segregacja plastiku. Folie i inne opakowania plastikowe, butelki, odzież, elementy umeblowania – wszystko to może zostać wyprodukowane z przetworzonego plastiku. To nie wszystko: tworzywa sztuczne stanowią wysokokaloryczne źródło energii, a za przykład niech posłuży 60-watowa żarówka, która dzięki energii odzyskanej z przetworzenia jednej torby plastikowej będzie świeciła przez 10 minut.

Co z metalami? Produkcja aluminium jest niezwykle kosztowna (szczególnie dla środowiska), ale – raz wyprodukowane – można je przetwarzać w nieskończoność. Puszki, bo te mogą nam przyjść na myśl jako pierwsze, są doskonałym surowcem do ponownego wykorzystania: z trzech puszek mogą powstać oprawki do okularów, a sześćset wystarczy do wyprodukowania ramy do roweru! Tak często spotykamy się z metalowymi narzędziami, przewodnikami czy elementami większych konstrukcji, że nie sposób ich wszystkich wymienić – dość wspomnieć, że są zbudowane z elementów, które można poddać recyklingowi.

Wystarczy iść do lasu, żeby zobaczyć, ile potencjalnych rowerów leży pod nogami, jak wiele ubrań aż prosi się, żeby je podnieść. Jeden taki spacer łatwo nam uświadomi, że sprzątając zalegające na szlakach plastiki czy drobne metale (nikt nam przecież nie każe dźwigać kilkukilogramowych prętów) łatwo przyczynić się nie tylko do przetworzenia wspomnianych śmieci na coś użytecznego, ale przede wszystkim do poprawy jakości środowiska.

 • Grafika przedstawiająca recykling
 • Grafika przedstawiająca recykling

"Krwawy Piątek w Gostyninie"

Wydarzenie pn. "Krwawy Piątek w Gostyninie", odbędzie się 31 marca br. w godz. 9.00 - 13.00. Ma na celu propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Dzięki wspólnym działaniom uda się zwiększyć ilość dawców krwi i dzięki temu ratować ludzkie życie i zdrowie.

W ramach akcji zbiórka krwi odbywać się będzie w Gostyninie. Mobilny Punkt Poboru Krwi stanie przy Miejskim Centrum Handlowym Stara Betoniarnia w Gostyninie, ul. Bierzewicka 32.

Partnerami akcji są: Miejskie Centrum Handlowe Stara Betoniarnia w Gostyninie, Oddział Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion w Płocku, Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu”, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Samorząd Powiatu Gostynińskiego, Stowarzyszenie ART ENERGY, Jacek Kozłowski Fotografia, Pizzeria Festa Italiana, Centrum Nadruku Maciej Galon.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

 • plakat - Krwawy piątek w Gostyninie

Świąteczne spotkanie u emerytów

W dniu wczorajszym (29.03), w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się spotkanie Wielkanocne, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Paweł Kalinowski.

Świąteczne spotkanie otworzyła przewodnicząca związku Alicja Lewandowska, która powitała wszystkich przybyłych i zaprosiła do wspólnego przeżywania nadchodzących świąt – wysłuchania informacji dotyczących Wielkiej Nocy i odśpiewania piosenki Eleni „Alleluja miłość Twa”.

Informacje o oszustwach coraz częściej spotykających seniorów przekazali: mł. asp. Paweł Klimek i st. posterunkowy Angelika Kowalczyk z Komendy Powiatowej Policji.

Nie zabrakło też wielu ciepłych i serdecznych życzeń od przybyłych gości.

Piękną dekoracją był świąteczny stolik z wyjątkowymi rzeźbami gostynińskiego artysty Stanisława Augustyniaka.

 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • v
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów
 • Świąteczne spotkanie u emerytów

Spotkanie wielkanocne w Klubie Seniora+ Parostatek

Seniorzy z Klubu “Parostatek” zorganizowali w czwartek, tj. 30 marca 2023 r. spotkanie wielkanocne. Zaproszenie przyjął burmistrz Paweł Kalinowski oraz kierownictwo MOPS w Gostyninie, które jest organem prowadzącym. Uczestników powitała p. Kinga Gostyńska, opiekunka grupy. Przepięknym wierszem o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych w nastrój świąteczny wprowadziła wszystkich p. Wanda Augustyniak, przygotowując na tę okazję własny utwór poetycki. Po czym kolejni seniorzy deklamowali swoje rymowanki i wielkanocne fraszki.

Świąteczne życzenia na ten wyjątkowy, najważniejszy dla chrześcijan, czas złożył wszystkim zebranym Paweł Kalinowski. Podziękował seniorom za zaangażowanie w aktywne działania klubu, organizację spotkań i warsztatów. Pogratulował sprawności i pomysłów wartościowego spędzania czasu wolnego poza miejscem zamieszkania.

Seniorki na okoliczność spotkania przygotowały własne wypieki oraz piękne dekoracje świąteczne na wielkanocny stół.

 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku
 • Spotkanie świąteczne w Parostatku

Koncert wiosenny w MSM I stopnia

W dniu 29.03.23r. dzieci z grupy 5,6-latków oraz grupy 5,6-latków integracyjnej wraz z Paniami udały się na "Koncert Wiosenny" do Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie.
Podczas koncertu przedszkolaki miały okazję usłyszeć instrumenty takie jak: wiolonczela, flet, saksofon, gitara, fortepian, fagot, waltornia  oraz akordeon.
 
Żródło: Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Koncert wiosenny
 • Koncert wiosenny
 • Koncert wiosenny
 • Koncert wiosenny
 • Koncert wiosenny
 • Koncert wiosenny
 • Koncert wiosenny
 • Koncert wiosenny
 • Koncert wiosenny

Konkurs ofert na działania profilaktyczne

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, uzależnienia behawioralne) w roku 2023 oraz zaprasza do składania ofert.

Szczegóły dot. konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 41 Burmistrza Miasta Gostynina.

Pamięci bohaterom Powstania Styczniowego

Włączając się do obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, PTTK o/Gostynin zorganizował rajd pieszy do pomnika w Gaśnem. W rajdzie wzięła udział wraz z opiekunami grupa młodzieży ze SP nr 3 w Gostyninie. Zaproszony Nadleśniczy Jacek Liziniewicz, w barwny i ciekawy sposób opowiadał o lesie, przyrodzie, o historii walk powstańczych a także okrutnym okresie II wojny światowej i jej ofiarach. W hołdzie poległym powstańcom młodzi uczestnicy zapalili znicze.

Jako organizatorzy uważamy, że była to cenna lekcja historii. Rozpalone przez leśników ognisko i pieczone na nim kiełbaski dodatkowo uatrakcyjniły rajd. PTTK o/Gostynin przygotował konkursy z wiedzy: ”Co wiem o Gostyninie”, ”Powstanie Styczniowe” i "Przyroda jest wokół nas”. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Burmistrza Miasta Gostynina i Nadleśnictwo Gostynin.

Sądzimy, że 29 marca 2023 r. zostanie w pamięci młodych ludzi, bo zadowolone i uśmiechnięte buzie świadczyły, że nie straszne im trudy marszu. W ten wyjątkowy dzień dopisała słoneczna pogoda, sprzyjająca piechurom. Podziękowania od młodzieży, jej zachowanie i wiedza jaką posiada, napełnia dumą. Brawo! Do zobaczenia w przyszłym roku.

Zarząd PTTK o/Gostynin

 • PTTK - pamięci bohaterom

Segregowanie to nie wyrzucanie - szkło

Szkło nigdy się nie zmarnuje, ponieważ - podobnie jak aluminium - podlega pełnemu recyklingowi. Ponadto można je przetwarzać nieskończoną ilość razy. Z drugiej strony każdy z nas, jak mówi statystyka, wyrzuca 56 szklanych opakowań rocznie do pojemników na odpady zmieszane. Czy to nie marnotrawstwo?

Główne składniki szkła stanowią: piasek, soda, dolomit. Jego produkcja wymaga wydobycia tych surowców, a także wysokich temperatur, aby scalić te składniki w elastyczną całość dającą się formować w ustalone kształty. Nie unikniemy wysokich temperatur w hucie celem przetworzenia szkła (choć potłuczone, przygotowane do przetworzenia szkło topi się w niższej temperaturze niż surówka niezbędna do wytworzenia nowego), ale poprzez recykling pomijamy wydobycie niezbędnych przy produkcji „pierwotnego szkła” surowców.

Oszczędzamy również energię. Jedna szklana butelka wprowadzona do powtórnego obiegu pozwala ograniczyć jej zużycie równe 4 godzinom pracy żarówki 100-watowej. Pomnóżmy czas pracy przez liczbę 56, aby uświadomić sobie, o jakim poziomie oszczędności mówimy. W skali globalnej to oczywiście niewiele, ale na tę skalę składają się również jednostkowe działania. Wystarczy wrzucić szklane opakowanie do zielonego (bądź białego) zbiornika, by szkło wróciło do obiegu!

A co powstaje z przetopionej surówki na szklany kruszec? Najczęściej kolejne butelki i inne szklane opakowania. Oprócz tego: kafelki, materiały budowlane (w postaci włókien szklanych), blaty kuchenne, izolacje ścian.

 

 

 • Plakat - co powstaje z odpadów
 • Plakat - segregacja i co dalej

Zajęcia w "Bartku"

Marzec br. obfitował w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego dla Dzieci "Bartek" w różne atrakcje.

W Dzień Kobiet dzieci bawiły się w gry i zabawy oraz próbowały przysmaków, szczególnie otaczając troską swoje koleżanki. 

W związku z tym, że mamy już kalendarzową wiosnę podopieczni Punktu obchodzili Dzień Ogrodnika, podczas którego sadzili w doniczkach rzeżuchę i inne rośliny. 

Nadchodzące święta Wielkanocne poprzedziło przygotowanie kartek i dekoracji świątecznych.

Tworzono także prace plastyczne na papierze o dużym formacie.

Dobre humory i uśmiechnięte buzie dzieci były największą satysfakcją dla wychowawczyń.

 • Marzec w Punkcie Wsparcia Dziennego
 • Marzec w Punkcie Wsparcia Dziennego
 • Marzec w Punkcie Wsparcia Dziennego
 • Marzec w Punkcie Wsparcia Dziennego
 • Marzec w Punkcie Wsparcia Dziennego
 • Marzec w Punkcie Wsparcia Dziennego
 • Marzec w Punkcie Wsparcia Dziennego
 • Marzec w Punkcie Wsparcia Dziennego
 • Marzec w Punkcie Wsparcia Dziennego

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, lokalnie możliwy spadek do -6°C, przy gruncie od -6°C do -2°C,blokalnie około -8°C. Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 6°C.

Informacja PKP o zmianie rozkładu jazdy pociągów

PKP Polskie Linie Kolejowe, jako zarządca infrastruktury kolejowej, odpowiada za prace modernizacyjne, rozkłady jazdy i prowadzenie ruchu pociągów. W związku z trwającymi pracami, od 11 do 21 kwietnia nastąpi częściowe zamknięcie linii średnicowej. W tych dniach przejadą przez nią po 3 pociągi w kierunku wschodnim i 3 w kierunku zachodnim w ciągu godziny. Wskutek tego część pociągów KM będzie kończyła bieg z pominięciem linii średnicowej - pociągi z kierunku zachodniego bieg kończyć będą na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Zachodnia, a z kierunku wschodniego na stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna lub Warszawa Stadion.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.mazowieckie.com.pl

Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

 

Członek Zarządu

Dyrektor Handlowy

Dariusz Grajda

 • Informacja PKP
 • Zmiana ruchu pociągów

Zapraszamy na uroczystość - "Katyń - ocalić od zapomnienia"

W imieniu organizatorów - Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego, Wójta Gminy Gostynin Edmunda Zielińskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin Jacka Liziniewicza zapraszamy na obchody 

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt