Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nowe obostrzenia

 • Nowe obostrzenia

Ostrzeżenie przed ofertami dotyczącymi „przeciwwirusowych” produktów spożywczych

W przestrzeni publicznej, w szczególności w Internecie pojawia się coraz więcej ofert produktów o sugerowanych właściwościach przeciwwirusowych lub chroniących przed zarażeniem SARS-Cov-2. Wiele z nich dotyczy suplementów diety. Ostrzegamy przed korzystaniem z takich ofert.

Suplementy diety stanowią skoncentrowane źródło witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny.

Ich celem jest uzupełnienie normalnej diety, nie przechodzą badań klinicznych i nie posiadają potwierdzonego w badaniach działania farmakologicznego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności  stanowi, że informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności: co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

Informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta. Dlatego też znakowanie, prezentacja i reklama nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości.

Właściwości lecznicze może wykazywać tylko produkt leczniczy, którego definicję zawiera ustawa – Prawo farmaceutyczne: „produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne” .

Zgodnie z ww. przepisami, do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suplementu diety, kosmetyku lub wyrobu medycznego, określone odrębnymi przepisami, stosuje się przepisy ustawy Prawa Farmaceutycznego.

Podsumowując – wskazywanie w oznakowaniu, prezentacji czy reklamie środków spożywczych, w tym suplementów diety  na ich właściwości lecznicze (takie jak np.: działanie przeciwwirusowe, leczenie grypy, ochrona przed zarażeniem SARS-Cov-2, leczenie infekcji COVID-19) stanowi naruszenie prawa i nie znajduje oparcia w medycynie opartej na faktach.

W okresie ograniczenia aktywności zawodowej i społecznej, kwarantanny oraz w związku z narażeniem na infekcje ma nasze prozdrowotne zachowanie – zdrowa dieta, odpowiednia długość snu, odpoczynek, rekreacja.

Właśnie stosowanie zrównoważonej, urozmaiconej oraz zdrowej diety jest jednym z ważnych czynników zachowania dobrego stanu zdrowia.

Suplementacja może być stosowana u osób cierpiących na niedobory poszczególnych witamin lub składników mineralnych lub w przypadku, kiedy z dietą nie są dostarczane wystarczające ilości witamin i składników mineralnych, nie zastąpi ona jednak zdrowego odżywiania ani leczenia.

 • ostrzeżenie

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 01.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 01.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 01.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 222 / 14
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 17 / 7
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 4 / 2
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 

Aplikacja „Kwarantanna domowa” - OBOWIĄZKOWA

Z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się od wtorku (31.03) dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji Kwarantanna domowa.

Na początek – wyjaśnienie. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dotyczy zdrowych osób, które jednak miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Obejmowani są nią także wszyscy, którzy wjeżdżają do Polski z zagranicy.

Zdrowy obowiązek

A skąd ten obowiązek? Wprowadziła go podpisana przez Prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 . Na mocy art. 15,  w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) pojawił się nowy artykuł 7e ust.1. To właśnie ten przepis dotyczy obowiązku korzystania z naszej aplikacji.

Tyle formalności. Przejdźmy do praktyki.

Jeśli pierwszy raz słyszycie o aplikacji (dotychczas była dobrowolna) powinniście wiedzieć, że jej główny cel to ułatwienie i usprawnienie odbywania obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. To jednak także narzędzie kontroli, czy nie łamane są zasady kwarantanny. Jakie? Np. zakaz wychodzenia z domu.

To bardzo ważne, by osoby objęte kwarantanną przestrzegały jej zasad. To m.in. od ich postawy i odpowiedzialności zależy, jak szybko uda nam się uporać z pandemią.

- W nadzorze nad poprawnym odbywaniem kwarantanny pomagają nam nowe technologie, które wykorzystujemy w naszej aplikacji – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Aktywacja na miejscu

Osoba obejmowana obowiązkową kwarantanną, np. przy przekraczaniu granicy, wypełnia formularz lokalizacyjny. Deklaruje w nim miejsce odbywania kwarantanny i podaje swój numer telefonu. Dane trafiają do systemu, a później do aplikacji.

W tym momencie (po dotarciu danych do systemu naszej aplikacji) osoba objęta kwarantanną dostaje SMS-a z informacją o obowiązku zainstalowania i korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa.

WAŻNE! Najpierw SMS, później aktywacja. Otrzymanie SMS-a jest kluczowe. To znak, że Wasze dane są w bazie i że możecie rozpocząć korzystanie z aplikacji. Aplikację aktywujcie po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.

SMS dotarł. Można pobrać aplikację. Jak to zrobić?

To zależy od telefonu, którego używacie. Jeśli korzystacie z telefonu systemem Android - znajdziecie ją w sklepie Google Play. Jeśli Wasz smartfon to iOS, zajrzyjcie do App Store. Niezależnie od modelu telefonu, sklepy znajdziecie na jego pulpicie. Będąc w sklepie, w polu wyszukiwania wpiszcie nazwę aplikacji, czyli Kwarantanna domowa. Po jej wyszukaniu kliknijcie w przycisk „Instaluj”.

Czas na aktywację aplikacji. Zrobicie to za pomocą numeru telefonu. Wasze konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymacie w wiadomości SMS.

Codzienne zadaniowanie

Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniecie zadanie. Jakie? Zrobienie sobie zdjęcia („selfie”). Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne. Jest bardzo ważne. To do niego system będzie porównywał każde kolejne zdjęcie, które zrobicie w trakcie korzystania z aplikacji.

Wykonanie pierwszego zadania to formalne rozpoczęcie korzystania z apki. Od tego momentu czekajcie na kolejne zadania. Zawsze są takie same – to prośby o zrobienie i przesłanie zdjęcia. Każdego dnia dostaniecie do wykonania kilka takich zadań. SMS-y przyjdą o różnych porach.

W aplikacji wykorzystywana jest geolokalizacja oraz system porównywania twarzy. Dzięki nim wiadomo, że to na pewno ta konkretna osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym.

Na wykonanie zadania macie 20 minut. Niewykonanie zadania w tym czasie to znak dla służb, by sprawdziły, czy nie łamiecie zasad odbywania kwarantanny.

Wizyty policji możecie się spodziewać w dowolnym momencie kwarantanny. Aplikacja ich nie zastępuje, ale uzupełnia.

WAŻNE! Będąc na kwarantannie nie zapominajcie o tym, aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszone. Sprawdzajcie SMS-y.

Szybka ścieżka

Aplikacja to nie tylko pomoc dla służb, które odpowiadają za kontrolę odbywania kwarantanny, ale i spora pomoc także dla jej użytkowników.

- Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko można skontaktować się też z pracownikiem socjalnym - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Użytkownicy apki  mają też szybki dostęp do niezbędnych - pomocnych w czasie kwarantanny - informacji i przygotowanej specjalnie dla nich infolinii – dodaje szef MC.

Z obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Można je złożyć telefonicznie 22 165 57 44.

Jeśli nie możecie zadzwonić, wypełniony druk przekażcie Policji. Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie www.gov.pl/kwarantannadomowa

Na tej stronie znajdziecie też odpowiedzi na najczęściej pojawiąjące się pytania na temat działania aplikacji, w tym – jak przygotować telefon do jej zainstalowania, jakie dane i jak wykorzystuje (spokojnie, aplikacja jest bezpieczna – zdjęcia są usuwane po odbyciu kwarantanny), czy co zrobić w przypadku kiedy macie problem z wykonaniem zadania. Koniecznie przeczytajcie!

 • apkikacja_koronawirus

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 02.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 02.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 02.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 196 / 5
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba):  16 / 0
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 4 / 0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Ważne informacje dla przedsiębiorców

Drodzy Przedsiębiorcy, kierując się troską o wzajemne bezpieczeństwo, informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia lub zakończenia działalności gospodarczej w dowolnym terminie, z datą wsteczną. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba. Oznacza to, że przedsiębiorca może np. w kwietniu br. zgłosić zawieszenie działalności z datą 19 marca 2020 r. W obecnej sytuacji nie trzeba wychodzić z domu.

Mieszkańcy posługujący się profilem zaufanym albo podpisem elektronicznym mogą też zawiesić, zarejestrować, zmienić, wznowić czy trwale zaprzestać prowadzenia działalności poprzez złożenie wniosku online bezpośrednio na stronie Ministerstwa Rozwoju, ewentualnie przesłać wniosek pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.

Profil zaufany można potwierdzić bez wychodzenia z domu, przez bankowość elektroniczną.

 • Przedsiębiorca online

Pomoc dla szpitala w Gorzewie

Burmistrz Paweł Kalinowski informuje, że wraz z NSZZ "Solidarność" Region Płocki wsparł placówkę w Gorzewie.

Miasto Gostynin złożyło zamówienie na zakup płynu dezynfekcyjnego, który zostanie przekazany do szpitala "ARION MED sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gorzewie".

Gospodarz naszego miasta po raz kolejny zachęca do tego, abyśmy szczególnie byli razem w tym trudnym czasie.

 • szpital w Gorzewie

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Plakat tarczy antykryzysowej

Rozwiązania proponowane w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej

I.     Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników:

 1. Zasiłek opiekuńczy na dzieci.
 2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS.
 3. Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

II.     Rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników:

1.     Pokrycie przez państwo składek na ZUS.

2.     Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS.

3.     Dofinansowanie zatrudnienia.

4.     Uelastycznienie czasu pracy.

5.     Rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

6.     Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

7.     Podatek od nieruchomości.

8.     Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.

9.   Zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

10. Zmiany w zakresie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług.

11. Zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych.

12.     Zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług e-administracji.

Szczegółowe informacje dotyczące najważniejszych rozwiązań zawartych w przepisach dotyczących wprowadzenia Tarczy Antykryzysowej

I.     Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników

1.     Zmiany w zakresie zasiłku opiekuńczego rolników

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, rolnikowi będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1)      dzieckiem, w wieku do ukończenia 8 lat;

2)  oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień będzie wynosił 1/30 z kwoty emerytury podstawowej. Obecnie wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł (972,40 zł / 30 dni = 32,41 zł).

Zasiłek opiekuńczy będzie finansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

2.     Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS

Wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na to ubezpieczenie do KRUS za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.).

Składki opłaci budżet państwa za pośrednictwem KRUS.

Zwolnienie następuje z mocy samego prawa, co oznacza, że nie będzie konieczne składanie przez rolników ubezpieczonych w KRUS jakichkolwiek dodatkowych wniosków w tym zakresie.

3.     Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

Zachowanie ważności orzeczeń o:

1)     częściowej niezdolności do pracy,

2)     całkowitej niezdolności do pracy,

3)     całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

4)     niezdolności do samodzielnej egzystencji

– wydanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Orzeczenia zachowują  ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności.

II.     Rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie,  a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników

1.     Pokrycie przez państwo składek na ZUS

Rozwiązanie to dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników) oraz samozatrudnionych. Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikroprzedsiębiorców.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek do ZUS, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek do ZUS jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

2.     Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności w opłaceniu składek na ZUS za okres od stycznia 2020 r., będą mieli możliwość odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty, bez opłat i odsetek za zwłokę (tj. bez tzw. opłaty prolongacyjnej). Wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty, będzie musiał być złożony do ZUS w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

3.     Dofinansowanie zatrudnienia

Pomoc przysługuje w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

1)     nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub

2)     nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy dofinansowanie będzie wynosiło maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Powyższe świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski będą mogły być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

4.     Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii COVID-19 będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków z przedstawicielami pracowników - będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

5.     Rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Na podstawie przepisów specustawy wydłużeniu z mocy prawa ulegają terminy składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, o przedłużenie wizy oraz o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli terminy te wypadałyby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Terminy te ulegają przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu uważa się za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

Również z mocy prawa wydłużeniu ulega okres ważności wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę, w tym zezwoleń na pracę sezonową, jeżeli ostatni dzień ich ważności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Okresy te ulegają przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W przypadku przedłużenia z mocy prawa okresu ważności zezwolenia na pracę, wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę można złożyć najpóźniej ostatniego dnia przedłużonego okresu ważności tego zezwolenia.

Ponadto, jeżeli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 upływa okres, jaki został wskazany w oświadczeniu powierzającego pracę cudzoziemcowi, cudzoziemiec ten może wykonywać pracę określoną tym oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył to oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych tym oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

Rozwiązania te umożliwiają przedłużenie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co bardzo ważne, ich legalnemu zatrudnieniu, mimo upływu ważności odpowiednich dokumentów lub niemożności złożenia odpowiednich wniosków z powodów związanych z epidemią. Rozwiązania te dotyczą w szczególności pomocników rolnika świadczących na rzecz rolnika pomoc przy zbiorach na podstawie umowy o pomoc przy zbiorach.

6.     Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

7.     Podatek od nieruchomości

Rady gmin otrzymały możliwość wprowadzenia za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Możliwe będzie także przedłużenie przez radę terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu maju i czerwcu, aczkolwiek nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

8.     Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych –  o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw.

9.     Zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli:

1)     kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz

2)     zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

Zmiana taka jest dokonywana na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Rozwiązania te stosuje się odpowiednio do pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.

10.     Zmiany w zakresie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych  

i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług

W ustawie przewidziano możliwość ustalenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług, mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Rozwiązanie to z założenia ma dotyczyć tylko produktów podstawowych, mających wyjątkowe znaczenie dla ochrony zdrowia lub funkcjonowanie gospodarstw domowych.

Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu stosowania cen lub marż wyższych niż maksymalne ceny lub marże sprawować będzie również Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jak również Inspekcja Farmaceutyczna,  Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa.

Zakłada się, że w celu zapewnienia skuteczności i szybkiego przebiegu kontroli, będą one prowadzone z wyłączeniem niektórych przepisów rozdziału 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców, dotyczących ograniczenia kontroli działalności gospodarczej.

W przypadku ustalenia maksymalnych cen na produkty, bezpośrednimi uprawnieniami dysponowaliby też sami konsumenci, stosownie do treści art. 538 ustawy – Kodeks cywilny. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje przepis określający cenę maksymalną, kupujący nie jest obowiązany do zapłaty ceny wyższej, a sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą, obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę.

Ponadto w projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych w dwóch obszarach w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczącego zakazu stosowania cen lub marż wyższych niż maksymalne. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), a także Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa będą mogły wymierzać kary pieniężne.

Przepisy przewidują szczególne uprawnienia dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), który będzie mógł ukarać przedsiębiorcę dopuszczającego się, wielokrotnego naruszenia przepisów zakazujących stosowania w obrocie cen i marż wyższych niż maksymalne, ustalonych w drodze rozporządzenia właściwego ministra na mocy projektowanych przepisów, w odniesieniu do wielu towarów lub usług lub na dużą skalę. Kara nakładana przez Prezesa UOKiK może wynieść do 10% obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

11.     Zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych

Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno terminów materialnych (a więc w uproszczeniu takich, od których zachowania przez stronę zależy uzyskanie określonych uprawnień lub ukształtowanie stosunku prawnego), jak też procesowych (a więc w uproszczeniu takich, od których zachowania przez stronę w toku postępowania zależy skuteczność dokonywanych czynności procesowych).

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego,

2) zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, a także popadnięcie w opóźnienie,

3) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

4) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2)  postępowaniach egzekucyjnych, 

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

12.     Zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług  

e-administracji

Z myślą o tych osobach, które z różnych powodów nadal nie posiadają możliwości korzystania z podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz podpisów elektronicznych, wprowadzono przepisy, które pozwolą na wydanie takim osobom tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim będzie „tymczasowy profil zaufany”.

„Tymczasowy profil zaufany” będzie mógł być wydany w usłudze online, która będzie mogła być zrealizowana bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, a więc bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania i ułatwi kontakt z organami administracji publicznej.

Plakat prawdę Ci powie – czyli odpowiedzi na najważniejsze pytania w jednym miejscu

Co zrobić po powrocie z zagranicy? Jakie zasady obowiązują podczas kwarantanny? Jak bezpiecznie zrobić zakupy, korzystać z komunikacji publicznej i dojechać do pracy? To bardzo ważne pytania. Zależy nam, aby każda Polka i każdy Polak znali na nie odpowiedzi. Świadome działania podczas trwającej pandemii koronawirusa to skuteczniejsza walka z zagrożeniem! Dlatego czym prędzej spieszymy z odpowiedziami. Pomóż nam dotrzeć z najważniejszymi informacjami do osób z Twojej okolicy za pomocą serii plakatów, które przygotowaliśmy. To bardzo proste: pobierz, wydrukuj i rozwieś!

Każdego dnia docierają do nas kolejne informacje dotyczące koronawirusa. Telewizja, radio, gazety informują nas, co robić, by być bezpiecznym. Ważnych informacji i zaleceń jest bardzo dużo, dlatego zebraliśmy je dla Was w serii plakatów informacyjnych. Łącznie przygotowaliśmy 11 plakatów tematycznych, a każdy z nich odpowiada na najważniejsze pytania. Jakie?

 • Co zrobić po powrocie z zagranicy?
 • Jakie zasady obowiązują podczas kwarantanny?
 • Jak bezpiecznie zrobić zakupy?
 • Co zrobić, aby podróż komunikacją publiczną była bezpieczna?
 • Czy na pewno musisz wychodzić z domu? Co to są sprawy niezbędne do życia codziennego?
 • Co zrobić, jeśli miałeś styczność z osobą mającą objawy koronawirusa lub chorą?
 • Jak bezpiecznie dojeżdżać do pracy?
   

Pobierz, wydrukuj i powieś. Z Twoją pomocą walka z koronawirusem będzie prostsza!  

To tylko kilka minut, a dzięki Twojej pomocy możemy szybciej zwalczyć zagrożenie, jakim jest koronawirus. Oto jak możesz to zrobić:

 • Pobierz jeden lub więcej plakatów 
 • Wydrukuj je i…
 • Powieś na swoich drzwiach lub na klatce
   

Chodzisz do pracy? Jeśli nie możesz wykonywać swoich zadań zdalnie, rozwieś plakaty w swoim biurze, sklepie, warsztacie, fabryce.

Tylko tyle i aż tyle! Ten niewielki gest może uratować wiele osób. 

Pamiętaj! To bardzo ważne, żeby wszyscy bez wyjątku stosowali się do zasad obecnie obowiązujących. Jeżeli nie musisz wychodzić, zostań w domu. Tylko razem pokonamy zagrożenie.

 • Plakat 1 - powrót z zagranicy
 • Plakat 2 - Podejrzenie koronawirusa
 • Plakat 3 - Kwarantanna
 • Plakat 4 - Bezpieczne zakupy
 • Plakat 5 - Bezpieczna podróż Komunikacją publiczną
 • Plakat 6 - Wychodzenie z domu
 • Plakat 7 - Styczność z innymi osobami
 • Plakat 8 - Bezpieczny dojazd do pracy
 • Plakat 9 - Senior
 • Plakat 10 - Zostań w domu
 • Plakat 11. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje spadek temperatury od -3°C do 0°C, przy gruncie do -5°C. Temperatura maksymalna w sobotę od 8°C do 10°C, w niedzielę od 10°C do 13°C.
 

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 03.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 03.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 164 / 5
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 16 / 1
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 04.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 04.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 04.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 149 / 13

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 16 / 0

 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0

 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0

 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mj,jz)
 • logo PIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 05.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 05.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 05.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 149 / 9

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 19 / 3

 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0

 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0

 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mj,jz)
 • logo PPIS

PSZOK zmiana godzin pracy przed Świętami

Informujemy, że w Wielki Piątek tj. 10.04.2020 r. PSZOK czynny będzie w godz. 8.00-12.00. Natomiast w Wielką Sobotę PSZOK będzie nieczynny. 

Ponadto przypominamy, że w związku z epidemią koronawirusa, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 18 Stycznia 36, do odwołania, będzie funkcjonował w nowych godzinach:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
 • soboty w godz. 8.00-12.00

Oznacza to, że nadal możecie Państwo oddać do Punktu odpady wielkogabarytyowe, jednak prosimy, aby w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz osób korzystających z usług PSZOK, zachowywać się odpowiedzialnie - zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 06.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 06.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 06.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 142 / 5
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 21 / 2
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

W związku z ograniczonym dostępem do Urzędu Miasta dla klientów informuję, że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą składać zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w formie skanów, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz pocztą tradycyjną do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych w formie skanu oryginały zgłoszeń należy przesłać również pocztą tradycyjną.

Wszelkie informacje w sprawie zgłoszeń do komisji są udzielane pod nr telefonu 601 228 335,

zgłoszenia drogą elektroniczną można przesyłać na adres um@gostynin.pl

 

Hanna Adamska

Sekretarz Miejski

 • Herb Gostynina
 • Plakat

Zmiana terminu składania oświadczeń majątkowych

Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie informują, że do 31 maja 2020 r. wydłużono termin składania oświadczeń majątkowych. Odpowiedni zapis znalazł się w obowiązującej od 31 marca 2020 r. ustawie o przeciwdziałaniu COVID - 19.

Zgodnie z art. 31zza ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019 wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r

Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 07.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 07.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 07.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 107 / 8
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 16 / 7
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2/ 1
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

ZAKUPY Z DOSTAWĄ DO DOMU!

Zachęcamy gostynińskich przedsiębiorców do wprowadzenia dostaw zakupów pod wskazany adres .
 
Dla naszego własnego bezpieczeństwa - unikajmy skupisk ludzi!
Pamiętajmy o osobach starszych, które potrzebują naszej doraźnej pomocy oraz wsparcia.
 
- WAŻNE -
Oferty należy przesyłać na adres e-mail: kontakty@gostynin.pl
 • ZAKUPY Z DOSTAWĄ DO DOMU!

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 08.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 08.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 108 / 8

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 7 / 3

 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0

 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0

 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mj,jz)
 • logo PIS

Dofinansowanie gostynińskich szkół

Burmistrz Paweł Kalinowski informuje, że w dniu 7 kwietnia Gmina Miasta Gostynina znalazła się na liście pozytywnie ocenionych wniosków w ramach programu Zdalna Szkoła organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Dofinansowanie w kwocie 70 000 zł (maksymalna możliwość) pozwoli na doposażenie 3 Szkół Podstawowych na terenie miasta Gostynina w nowoczesny sprzęt komputerowy do przeprowadzenia zdalnej, nowoczesnej nauki w domach. W ramach projektu zostanie zakupione: 19 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 9 szt. tabletów.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 • logo
 • logo Zdalna szkoła

Bezpieczne zakupy przed świętami

W związku z czasem wzmożonych przygotowań do Świąt Wielkanocnych, przypominamy zasady i ograniczenia, które pozwolą nam na bezpiecznie zakupy.

 • Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże: spożywcza, kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania), artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, artykułów remontowo-budowlanych, prasowa, artykułów dla zwierząt, paliw.
   
 • W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.
   
 • Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie są 3 kasy, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 9 klientów.
   
 • W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
   
 • Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.
   
 • Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.
   
 • Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
   
 • Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.
   
 • W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Ponadto przed wejściem do sklepu trzeba będzie obowiązkowo zakładać rękawiczki lub dezynfekować ręce.

W obiektach handlowych zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
 3. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 4. Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 5. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 6. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.
 7. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.
 8. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
  Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.
 10.  Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Działając na podstawie art 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), w związku z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566) Burmistrz Miasta Gostynina

odwołuje 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3245/9 zabudowanej garażem nr 23, położonej w Gostyninie przy ul. Józefa Ozdowskiego, wyznaczony na dzień 21.04.2020r. godz. 11:00.
Przyczyną odwołania przetargu jest fakt ogłoszenia  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie wprowadzeniem ograniczeń i zakazów.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot ww. kwoty w ciągu 3 dni na rachunek bankowy, po uprzednim podaniu do wiadomości tut. Urzędu numeru rachunku bankowego. 

Jednocześnie informuję, że nowy termin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości podany zostanie odrębnym ogłoszeniem - po odwołaniu stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego.


Gostynin, dnia 09.04.2020 r.

                                                                   Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                   Paweł Witold Kalinowski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od 09.04.2020 r. do 23.04.2020 r.

 • herb Gostynina

Komunikat Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie informuje, że w związku z epidemią koronawirusa nie będą naliczane kary za niezwrócone w terminie książki.

Należy ignorować wszelkie upomnienia otrzymane za pomocą poczty elektronicznej.

 • MBP informuje

Transmisje Liturgii Triduum Paschalnego

Dzisiaj początek Triduum Paschalnego, którego przeżywanie co roku przygotowywało wiernych do Świat Wielkanocnych.

Przed nami wyjątkowe święta. Tegoroczna Wielkanoc ze względu na panującą pandemię koronawirusa będzie inna. Będziemy musieli zrezygnować ze spotkań rodzinnych oraz z uczestnictwa w liturgiach kościelnych. Musimy dostosować się do obowiązujących przepisów, aby chronić siebie i innych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Triduum Paschalnym i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego także on line na portalu gosty nin24.

 • Transmisja

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 09.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 09.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 09.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 96 / 1
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 10 / 5
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

WAŻNE - Rząd przedłuża ograniczenia

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób.Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP,cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RPlub pozwolenie na pracę-pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Podsumowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się w zakładce "Aktualne zasady i ograniczenia" w dziale „Ważne informacje”.

Link do zakładki: gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

źródło: gov.pl

 

 • Rząd przedłuża restykcje

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 10.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 10.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 10.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 111 / 22
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 7 / 1
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 1
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Prognozowany spadek temperatury

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje spadek temperatury do -3°C lokalnie na północy oraz do -1°C, 0°C na pozostałym obszarze. Na północy możliwy spadek temperatury przy gruncie do -7°C.
 

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 11.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 11.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 11.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 104 / 3

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 9 / 2

 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0

 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mj,jz)
 • logo PIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 12.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 12.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 12.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 88 / 7

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0

 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mj,jz)
 • logo PIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 13.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 13.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 83 / 7

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0

 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mj,jz)
 • logo PIS

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje lokalnie spadek temperatury do -3°C, a przy gruncie do -5°C.
 

Przewidywane przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie  prognozuje spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -4°C.
 

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 14.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 14.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 14.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 88 / 7
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 5 / 3
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej

Informacja Burmistrza Miasta Gostynina dotycząca Komunikacji miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

     Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w związku z małą ilością osób, średnio dziennie ok. 30, korzystających  z przewozów w komunikacji zbiorowej (miejskiej) na terenie miasta Gostynina na trasie  Gostynin – Zalesie linia komunikacyjna nr 1 oraz Gostynin – Kruk linia komunikacyjna nr 2, została podjęta decyzja o nieprzedłużaniu umowy na świadczenie tego typu usługi z przewoźnikiem tj. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Gostyninie sp. z o. o.. Umowa wygasła z dniem 31 marca 2020 roku.

    W sprawach dotyczących aktualnego rozkładu jazdy, wskazania trasy przejazdu, wprowadzanych ewentualnych zmian w rozkładach jazdy i trasy przejazdu należy zwracać  się bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie sp. z o. o., ul. 18 Stycznia 36 w Gostyninie, tel. 24 235 20 46.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 15.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 15.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 15.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 84 / 0
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 5 / 0
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

MASECZKI DLA GOSTYNIŃSKICH SENIORÓW

Burmistrz Miasta Gostynina rozpoczyna akcję kolportażu maseczek ochronnych dla gostynińskich seniorów. Pierwsze maseczki pracownicy Urzędu Miasta dostarczą do gospodarstw domowych w dniu jutrzejszym (czwartek) i będą przeznaczone dla osób powyżej 60 roku życia, w ilości odpowiadającej zameldowanych pod danym adresem seniorów.

Ze względów bezpieczeństwa maseczki w zamkniętych kopertach pozostawiane będą w skrzynkach na korespondencję, a tam gdzie nie będzie skrzynki - pod drzwiami lub na ogrodzeniu.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia przemieszczanie powinno zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Fakt otrzymania maseczki nic w tym zakresie nie zmienia! Używajmy ich zatem tylko podczas niezbędnych wyjść z domu. Tym bardziej, że sama maseczka nie daje pełnego zabezpieczenia przed koronawirusem! Z maseczką czy bez najlepiej ZOSTAŃ W DOMU!

 • maseczki ochronne

Obowiązek zakrywania ust i nosa. Są zmiany w rozporządzeniu

Ukazała się ostateczna wersja rozporządzenia dotyczącego obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. W środę wieczorem została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Z treści rozporządzenia zniknęła informacja o konieczności zakrywania twarzy w lasach i terenach zieleni.

Projekt zakłada, że od czwartku 16 kwietnia nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

Jak wynika z projektu rozporządzenia MZ, nakaz zakrywania ust i nosa ma obowiązywać podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego.

W myśl projektu, obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyć będzie m.in. zakładów pracy (w tym także biur) – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów; budynków użyteczności publicznej – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym budynku obsługę klientów lub interesantów, oraz innych miejsc ogólnodostępnych np. obiektów handlowych i usługowych.

Jak czytamy w rozporządzeniu, obowiązek zakrywania ust i nosa będzie dotyczyć wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym po drogach, nie tylko publicznych) – a zatem środkami komunikacji publicznej, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo oraz pojazdami samochodowymi (w tym w ramach komercyjnego przewozu osób) – w przypadku tego ostatniego, gdy jadą nim osoby sobie obce (inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące).

Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się m.in. do osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano także, iż z uwagi na liczne postulaty, a przede wszystkim stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii zdecydowano, że granicą, od której dzieci miały obowiązek zakrywania ust i nosa, będzie wiek 4 lat. Obowiązek nie dotyczy także duchownych sprawujących kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.

W projekcie zapisano także, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Z rozporządzenia zniknęła informacja o konieczności zakrywania ust i nosa na terenach zieleni i terenach leśnych. Wcześniejsze rozporządzenie precyzowało, że usta i nos powinny być zakryte m.in. "w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż". W uzasadnieniu projektu czytamy jednak, że rozporządzenie doprecyzowuje je jako miejsca, z których "korzystanie jest ograniczone".

Resort podkreśla, że zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości m.in. dwóch metrów.

"Bardzo ważne przepisy"

- To doprecyzuje to rozporządzenie, które było poprzednio i wszyscy będziemy wiedzieli, jak tego sprzętu ochrony osobistej używać - mówił rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- To jest bardzo ważne, bo wiele osób w tej chwili może być zakażonym koronawirusem bezobjawowo, czyli nie wiedzą o swoim zakażeniu w kontakcie z osobami zdrowymi i mogą te osoby zakażać - dodawał.

Podkreślił, że usta i nos powinny być zakryte w każdym miejscu, w którym może nastąpić kontakt między ludźmi. Jak wskazał, taki wymóg powinien dotyczyć także uczestników komunikacji publicznej, zarówno pasażerów autobusów, jak i kierowców. Dopytywany, czy te przepisy będą obejmowały także miejsca pracy, wyjaśnił, że to będzie zależało od charakteru pracy. - Będzie to pewnie do decyzji pracodawcy - powiedział wiceszef MZ.

Pytany, czy rząd wprowadzi "rozluźnienia" w ograniczeniach w przestrzeni publicznej m.in. w parkach, odpowiedział, że decyzji w tej sprawie należy spodziewać się w przyszłym tygodniu.

Pełna treść rozporządzenia w załączniku poniżej.

źródło: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-04-15/obowiazek-zakrywania-ust-i-nosa-wprowadzono-zmiany-w-przepisach/?ref=slide

 • obowiązek noszenia maseczki

Artyści dziękują za pomoc i ratunek w pandemii wszystkim służbom

Piękną inicjatywę podjęci artyści z całego świata, aby podziękować wszystkim służbom, które pomagają m.in. w leczeniu, ratowaniu życia, utrzymywaniu prawa i porządku, możliwości zakupu pożywienia. Na Instagramie, pod linkiem -  https://www.instagram.com/kunstverein_langenfeld/  można obejrzeć prace, które są hołdem złożonym tym, którzy poświęcają swoje zdrowie i życie w służbie drugiemu człowiekowi. Wśród polskich artystów jest Paweł Warchoł oraz nasz gostyniński twórca Tadeusz Biniewicz.

Pan Tadeusz wystawił trzy prace o wymiarach 80x46 cm - rysunki ołówkiem na desce, które noszą tytuły 1 - Zostań w domu, 2 - Oczekiwanie i 3 - Radość. Do obrazów pozowała artyście jego żona.

W tej chwili na Instagramie zamieszczona jest pierwsza praca pana Biniewicza, ale wkrótce ukażą się kolejne.

Zapraszamy do zapoznania się z pracami twórców.

 

 • Praca nosi tytuł Zostań w domu
 • Tytuł obrazu Oczekiwanie
 • Trzeci obraz pod tytułem Radość

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 16.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 16.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 16.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 88 / 7
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 60 / 55
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Gdzie szukać pomocy w trakcie epidemii

Nie dla wszystkich hasło #zostańwdomu kojarzy się z bezpieczeństwem oraz troską o zdrowie swoje i innych. Tego rodzaju sytuacja sprzyja rozwojowi niepoprawnych zachowań międzyludzkich, często podczas domowej kwarantanny ludziom towarzyszy alkohol oraz nasila się fala przemocy domowej. W zaistniałej sytuacji nie możemy zostać obojętni i mimo zagrożenia powinniśmy pozostać wrażliwi na krzywdę innych.

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym planem i do reagowania na akty przemocy.

 

Natomiast wszystkie osoby, które potrzebują pomocy w obliczu kryzysu psychicznego mogą uzyskać pomoc pod bezpłatnymi nr telefonu podanymi poniżej.

 • Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, która od 2017 roku działa całodobowo, 7 dni w tygodniu pod numerem 800-70-2222.
  Linia Wsparcia jest całkowicie bezpłatna. Pod numerem telefonu, mailem porady@liniawsparcia.pl oraz na czacie dyżurują psychologowie z Fundacji ITAKA. Udzielają porad i kierują dzwoniące osoby do odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju.
   
 • Terapeutyczny Telefon Wsparcia dla Seniorów. Fundacja Instytut Świadomości (do 30.04.2020 r.)

            tel. 660 519 565, e-mail: naukaiswiadomosci@gmail.com

            http://www.instytutswiadomosci.online

 • Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM

            tel. 733 563 311

            e-mail: twojpsycholog2@gmail.com

 • Węgrowska Fundacja By The Way w każdy PONIEDZIAŁEK w godz. 16:00-19:00 oraz CZWARTEK w godz. 17:00–19:00 pełni dyżur psycholog Monika Wrzosek-Tulwin, gotowa udzielić wsparcia, porady oraz informacji osobom, które tego potrzebują (poradnictwo bezpłatne)

            tel. 504 584 108

 

Źródło: mcps.com.pl; rpo.gov.pl

 • Osobisty Plan awaryjny

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 17.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 17.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 17.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 85 / 5
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 58 / 0
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 2 / 1
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Drugi potwierdzony przypadek  zachorowania na COVID-19 w powiecie to:

Kobieta z powiatu gostynińskiego, stan zdrowia pacjentki pozwala na izolację domową. Pozostaje pod stałym nadzorem służb sanitarnych i w stałym kontakcie z  lekarzem POZ.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje, że w nocy prognozuje się lokalnie spadek temperatury od -4°C do -1°C, a przy gruncie miejscami do -6°C. Temperatura maksymalna w dzień od 10°C do 13°C.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 18.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 18.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 18.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 79 / 8

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 6 / 3

 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1

 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 2 / 0

 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mj,jz)
 • logo PIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 19.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 19.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 19.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 67 / 8

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 3 / 1

 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Trzeci potwierdzony przypadek  zachorowania na COVID-19 w powiecie to:

Kobieta z powiatu gostynińskiego, stan zdrowia pacjentki pozwala na izolację domową. Pozostaje pod stałym nadzorem służb sanitarnych i w stałym kontakcie z  lekarzem POZ.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mj,jz)
 • komunikat PIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 20.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 20.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 20.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 57 /0
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 3 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Wydrukuj i pokoloruj - Gostynińska kolorowanka

Co robicie Państwo z dziećmi w domu, gdy wspólnego czasu teraz macie dużo więcej? Pomysłów z pewnością macie całą masę… My zachęcamy do zabawy i jednoczesnego poznawania lokalnej historii, poprzez pokolorowanie NASZEJ GOSTYNIŃSKIEJ KOLOROWANKI.


Kolorowanie i malowanie to zajęcie, które uwielbia większość maluchów. Także starsze dzieci rysują z przyjemnością, a dorośli korzystają z kojącego wpływu sztuki sięgając po kolorowanki antystresowe. Propozycja na zajęcie dla domowników w każdym wieku.


Zachęcamy do wydrukowania i kolorowania, a my chętnie zobaczymy Wasze prace i pokażemy je innym, dlatego prosimy o przesyłanie mailowo na adres: promocja@gostynin.pl lub poprzez facebook UM.


 

 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka
 • Gostynińska kolorowanka

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 21.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 21.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 21.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 64 / 8
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0 
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 3 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Inwestycje drogowe w toku

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, trwają roboty dotyczące przebudowy ul. Prusa i ul. Kochanowskiego w naszym mieście.

Wykonano już chodnik z kostki betonowej w ul. Kochanowskiego. Obecnie trwają prace związane z rozbiórką chodnika z płyt betonowych oraz budową nowego z kostki betonowej w ul. Prusa. Do zrobienia pozostanie wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

Wykonawcą robót jest firma Global Systems.

Termin zakończenia prac przewidziany jest do 31 października 2020r.

 • Ul. Kochanowskiego
 • ul. Kochanowskiego
 • ul. Kochanowskiego
 • ul. Bolesława Prusa
 • ul. Bolesława Prusa
 • ul. Bolesława Prusa
 • ul. Bolesława Prusa

Przebudowa ulicy Kopernika

Trwają prace związane z przebudową ul. Kopernika. Zrobiono już odcinek kanalizacji deszczowej z wpustami, ustawiono krawężniki, rozebrano elementy drogowe. Obecnie wykonywany jest chodnik.

Pozostanie do zrobienia odcinek ulicy o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową oraz oznakowaniem.

Wykonawcą tej inwestycji jest firma "Hydropol".

Termin zakończenia prac ustalono do 30 czerwca 2020 roku.

 • ul. Kopernika
 • ul. Kopernika
 • ul. Kopernika
 • ul. Kopernika

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 22.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 22.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 22.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 66 / 2
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / 3
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 2
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 3 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz. 9.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXI Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta Gostynina.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Infrastruktura techniczna w Gminie Miasta Gostynina:

   1) informacja o realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019”.

7. Przyjęcie informacji o realizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku.

8. Przyjęcie informacji z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina.

10. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie ujednolicenia architektury obiektów tymczasowych handlowych i handlowo - usługowych zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 4774/18, 4774/13, 4774/9, 4774/6 i 4774/3, o konturze „dr” zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. Hubalczyków, działki nr ewid. 4475 o konturze „dr” zlokalizowanej w ciągu ul. A. Małkowskiego oraz działki nr ewid. 4747/7 i 4748/4o konturze „dr” zlokalizowanej w ciągu ul. Honorowych Dawców Krwi oraz ustalenia jej przebiegu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach nr ewid. 5004, 4482 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, ul. Gerwatowskiego do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2020 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia na rok 2020 sezonu kąpielowego, na terenie Gminy Miasta Gostynina.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2020.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

20. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2020 rok.

21. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

22. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina.

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Adama Matyszewskiego na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Adama Matyszewskiego na działalność p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Stanisława Zaremby o rozpatrzenie konfliktu w ramach Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

26. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

28. Sprawy różne.

29. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Reder

 • herb Gostynina

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 23.04.2020 r

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 23.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 23.04.2020 r.:

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 71 / 6
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 3 / 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Matura 2020 i egzamin ósmoklasisty – są nowe terminy!

Po dzisiejszym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyła się wspólna konferencja prasowa ministrów: zdrowia Łukasza Szumowskiego, edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka.

Minister Edukacji Narodowej poinformował, że egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają przez cały miesiąc, egzaminy ósmoklasistów przeniesiono na dni 16-18 czerwca. Dodał także, że szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja.

 

– Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

 

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady napisał: „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”.

Źródło: Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • harmonogram egzaminów

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 24.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 24.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 24.04.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 57 / 1
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Wychodzisz z domu? - Pamiętaj zasłoń usta i nos!

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chroni siebie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Polski obowiązuje do odwołania. Dotyczy wszystkich, którzy znajdują się:

 • w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.),
 • w samochodach – dotyczy sytuacji, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy z pracy, sąsiedzi itp.),

PRZYKŁAD:  Jadę samochodem z mamą, z którą mieszkam na co dzień. W takiej sytuacji nie musimy zasłaniać ust i nosa.
PRZYKŁAD: Podwożę samochodem koleżankę, z którą nie mieszkam na co dzień. Dla bezpieczeństwa mamy obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas przejazdu.

 • na drogach i placach (dotyczy również osób jeżdżących np. rowerem lub hulajnogą),
 • w zakładach pracy (dotyczy osób, które mają styczność z osobami z zewnątrz – interesantami, klientami, obywatelami itp.),

PRZYKŁAD: Nie mogę pracować zdalnie, ale wszystkie zadania realizuję w pracy w swoim pokoju. Nie mam styczności z osobami spoza pracy. W takiej sytuacji nie mam obowiązku zasłaniania ust i nosa.
PRZYKŁAD: Pracuję na recepcji i muszę odbierać dokumenty od kurierów i klientów. Mam styczność z osobami z zewnątrz. W takiej sytuacji muszę zasłaniać usta i nos.  

Nie masz obowiązku zasłaniania ust i nosa w pracy, chyba że obsługujesz klientów zewnętrznych.

 • w budynkach użyteczności publicznej (np. w urzędach, szkołach, uczelniach, przychodniach i szpitalach, na poczcie, w bankach i restauracjach),
 • w sklepach i na targowiskach,
 • w punktach usługowych,
 • na klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, z których korzystają mieszkańcy bloków.

Ważne! Policjanci, strażnicy graniczni, kasjerzy w banku czy sprzedawcy w sklepie mogą zażądać od nas odkrycia twarzy w celu identyfikacji. Mamy obowiązek uczynić to na ich prośbę.

Ważne! Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka itd. są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

 

Małe dzieci, osoby chore i rolnicy. Kogo jeszcze nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

Zakrywać usta i nos muszą co do zasady wszyscy. Wprowadzamy jednak kilka wyjątków. Wśród nich znajdują się:

 • dzieci do 4 lat,
 • osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
 • osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
 • pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
 • kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 • duchowni sprawujący obrzędy religijne,
 • rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

 

Czym się ochronić? Nie tylko maseczką!

Usta i nos możemy zasłonić za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innym fragmentem odzieży. Nie ma nakazu korzystania wyłącznie z maseczek ochronnych.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na maseczki, warto wiedzieć, po które najlepiej sięgnąć. Na co zwrócić uwagę?

Maseczki mogą być wykonane z tkanin:

 • bawełnianych,
 • bawełnianych z domieszką elastanu,
 • bawełnianych z lnem,
 • lnianych,
 • poliestrowych,
 • wiskozowych z domieszką poliestru,
 • poliamidowych z poliestrem,
 • fizeliny.

Maseczka powinna przylegać ściśle do twarzy, ale pozostawać wygodę noszenia i oddychania. Maseczki wielorazowe powinniśmy prać po każdym użyciu.

 

Jak samemu zrobić maseczkę?

Możesz szybko i łatwo zrobić maseczkę własnoręcznie – skorzystaj z przykładowego wzoru wykrojnika, który znajdziesz na dole strony. Wystarczy kawałek materiału (tkaniny, z których powinna być wykonana maseczka znajdziesz powyżej) oraz dwie gumki, np. recepturki. Jeżeli używasz lekkiego materiału, zwielokrotnij liczbę warstw tkaniny.

 • Maseczka powinna być wiązana z tyłu na troki lub mieć gumki umożliwiające założenie jej za uszy.
 • W części środkowej powinna zawierać zakładki (harmonijkę), które pozwolą dopasować ją do kształtu twarzy (i zakryć tym samym nos, usta i brodę).
 • Górna krawędź powinna być wzmocniona, aby umożliwić szczelne dopasowanie maseczki do nosa.
 • Rozmiar mierzony „na płasko” to co najmniej 17,5 cm x 9,5 cm.
 • grafika jak należy nosić maseczke

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 25.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 25.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 25.04.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 50 / 9

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 26.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 26.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 26.04.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 47 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • Logo PIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 27.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 27.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 27.04.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 50 / 4
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie może zrobić w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku możemy wejść w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia może poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmowane są ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten podzielony jest na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Prosimy jednka, aby Polacy rozsądnie korzystali z nowych przepisów.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Dalsza ochrona obywateli - dlatego będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej normalności. Są to:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń

Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczęły obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.


PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

 • Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwiono przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia możemy wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

 • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

 • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń – kolejne daty wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Oznacza to, że będziemy mogli zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany!

Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
 • Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami

Życie społeczne

 • Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
 • Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
 • Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami

Życie społeczne

 • Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
 • Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie salonów masażu i solariów
 • Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

Życie społeczne

 • Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań  w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!

 • Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 28.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 28.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.04.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 49 / 3
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 6 / 6
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Od 4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?

 

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwujemy sytuację epidemiczną, analizujemy dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitorujemy wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję.

Właśnie dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszamy niektóre zmiany.

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

 • Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

 • Biblioteki i muzea

Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 • Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Źródło: www.gov.pl

 • 2 etap

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku I i II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków niepowołanych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.

W związku z nie powołaniem wszystkich obwodowych komisji wyborczych na terenie właściwości Komisarzy Wyborczych w Płocki I i II informujemy, iż trwa nadal nabór uzupełniający  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych spośród wyborców i komitetów. Dodatkowych zgłoszeń kandydatów można dokonywać do urzędu gminy.
Druk zgłoszenia do komisji w załączeniu.

Komisarz Wyborczy w Płocku I
/-/Edyta Dzielińska


Komisarz Wyborczy w Płocku II
/-/Małgorzata Marta Walisiewicz

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 29.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 29.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 29.04.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 60 / 11
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / 3
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 1
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

Drodzy Czytelnicy!!!

W dniu 29.04.2020 r. premier Mateusz Morawiecki wydał oficjalną decyzję, iż biblioteki na terenie Polski  MOGĄ zostać otwarte od 4 maja 2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie  informuje, iż wszystkie nasze agendy biblioteczne zostaną otwarte po konsultacji z sanepidem oraz w porozumieniu z Organizatorem biblioteki. Biblioteka musi być bowiem przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.

Zapewniamy, iż robimy wszystko, aby takowe bezpieczeństwo zapewnić zarówno Czytelnikom, jak również pracownikom biblioteki.  Aktualnie kończymy remont Biblioteki dla dzieci i młodzieży, która niebawem ukaże się Czytelnikom zarówno młodszym, jak  i starszym w nowej odsłonie.

Decyzję o otwarciu biblioteki podejmie dyrektor uwzględniając przede wszystkim: zapewnienie i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, liczbę użytkowników oraz warunków lokalowych, w tym wielkość pomieszczeń, w których będą przebywali.

O terminie otwarcia biblioteki poinformujemy Państwa oddzielnym komunikatem.

Informujemy, iż od 4 maja 2020 r. nasze biblioteki będą jeszcze NIECZYNNE.

Wszelkie e-maile pochodzące z systemu MAK+ informujące o naliczaniu kar za nieterminowe oddanie książek prosimy ignorować. Kary nie będą naliczane.

Katarzyna Leśniewska
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie

 

 • MBP

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina

Gostynin, 2020.04.30.

 

IGP. 6730.6.2020

 

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam, że termin załatwienia sprawy z wniosku Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ew. 2346/8 oraz parkingu wielostanowiskowego dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców inwestycji na działce o nr ew. 2997/4 przy ul. Nowej w Gostyninie uległ przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 30 kwietnia 2020 r. Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Kalinowski

 • herb miasta Gostynina

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 30.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 30.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 30.04.2020 r.
- Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 67 / 9
- Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0
- Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
- Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0
- Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
- Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0
- Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
- Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0


Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:
- www.gis.gov.pl
- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Korty tenisowe oraz boiska Orlik otwarte od poniedziałku 4 maja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zawiadamia, iż od dnia 04.05.2020r. (poniedziałek) czynne będą korty tenisowe oraz kompleksy boisk ORLIK, które będą otwarte codziennie w godzinach 15:00 – 21:00.

Uczestnicy kortów tenisowych oraz boisk ORLIK muszą przestrzegać niżej wymienionych zasad bezpieczeństwa.

Uczestnicy kortów tenisowych muszą przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

 1. Jednocześnie z kortu tenisowego mogą korzysta 4 osoby.
 2. Obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami.
 3. Zasłanianie twarzy do czasu wejścia na obiekt i po wyjściu z obiektu.
 4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk wchodzących i opuszczających obiekt.
 5. Zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
 6. Obowiązek korzystania z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
 7. Obowiązkowa weryfikacja uczestników (obowiązkowa, imienna rejestracja osób wchodzących na obiekt).

 

Uczestnicy boisk ORLIK muszą przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

 1. Jednocześnie z boiska korzysta 6 osób.
 2. Obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami.
 3. Zasłanianie twarzy do czasu wejścia na obiekt i po wyjściu z obiektu.
 4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk wchodzących i opuszczających obiekt.
 5. Zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
 6. Obowiązek korzystania z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
 7. Obowiązkowa weryfikacja uczestników (obowiązkowa, imienna rejestracja osób wchodzących na obiekt).

 

Zapraszamy do czynnego i miłego wypoczynku.

Z poważaniem

Wiesław Adamski

Dyrektor
MOSiR Gostynin

 • Orlik przy SP3

Sesja Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym (30 kwietnia 2020) o godz. 9.00 rozpoczęły się w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego obrady XXI Sesji Rady Miejskiej VIII kadencji.

Radni podczas obrad podjęli m.in. uchwałę określającą zasady udzielania podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, a także jednostkom sektora finansów publicznych, które są gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi z terenu Gminy Miasta Gostynina) dotacji celowej ze środków budżetu Miasta, na zadania służące ochronie powietrza poprzez zmianę źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (podstawa - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 403 ust 2, 4, 5 i 6 ustawy z 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska).

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji określa Regulamin, z którego można się dowiedzieć m.in, że dotacja wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż:

- dla źródeł ogrzewania (ust. 1 pkt. 1-5) - 3.000,00 zł

- dla innych czynności (ust. 3 pkt 1-5) - 2.000,00 zł.

Udzielając dotacji na wymianę systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła Gmina Miasta Gostynina realizuje zadania, które wynikają z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, wspierając w ten sposób mieszkańców.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 24-236-07-41 do 24-236-07-47.

 

Rada Miejska, 11 głosami za i 2 przeciw przegłosowała uchwałę dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19.

W myśl tej uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność uległa pogorszeniu w związku z pandemią.

Za pogorszenie płynności finansowej uważa się spadek przychodów o co najmniej 30%.

Przedsiębiorca przy ustalaniu płynności finansowej zobowiązany jest przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od 1 marca 2020r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia formularza i oświadczenia oraz porównać je ze styczniem 2020r.

Zwolnienie nie dotyczy powierzchni handlowej powyżej 2000 metrów kwadratowych i stosuje się je za kwiecień, maj i czerwiec 2020r.

Uchwała obowiązuje do 30 czerwca 2020r.

 

Kolejnym punktem na sesji było podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcie udziałów Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z o.o. w Gostyninie.

Po wysłuchaniu Burmistrza Pawła Kalinowskiego i Prezesa Agencji Zamek - Pawła Gostyńskiego radni przegłosowali uchwałę (10 osób za, 2 radnych przeciw i 1 osoba się wstrzymała) z kwoty 497.000,00 zł do kwoty 697.000,00 zł tj. o kwotę 200.000,00 zł poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy.

Nowe udziały Gmina Miasta Gostynina obejmie w całości i pokryje wkładem pieniężnym w wartości 200.000,00 zł.

Płynność finansowa Spółki uległa znacznemu pogorszeniu w związku z pandemią oraz związanymi z tym ograniczeniami. Zwiększenie kapitału zakładowego ma być przeznaczone na spłatę zobowiązań i sfinansowanie działalności w czasie epidemii Covid-19.

 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej

Możliwe burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
 

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 01.05.2020 r

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 01.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 01.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 70 / 12
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 2
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 1
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 02.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 02.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 02.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 68 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • komunikat PIS

Pamiętamy o Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak powszechnie wiadomo, jest to pierwsza w Europie i druga na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisana ustawa zasadnicza. Miała ona na celu uregulować organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli naszego kraju.

Co roku to wyjątkowe święto obchodziliśmy w Gostyninie i w całej Polsce uroczyście, uczestnicząc we Mszy św. oraz maszerując ulicami naszego miasta do miejsc pamięci. W uroczystości tej brali udział przedstawiciele władz samorządowych, delegacje ze szkół, zakładów pracy i różnego rodzaju organizacji i instytucji.

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia, tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 Maja obchodzone są w inny sposób, skupiając się na wydarzeniach dostępnych w środkach masowego przekazu.

Pomimo trudnej sytuacji przedstawiciele samorządu miejskiego: Burmistrz Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder oraz radny Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski wzięli udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele pw. Marii Panny Matki Kościoła, a następnie udali się pod pomnik papieża Jana Pawła II, tablicę przy ul. Floriańskiej i pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie
 • Obchody Konstytucji 3 Maja w Gostyninie

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 03.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 03.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 81 / 18

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

Informacja dotycząca ustanowienia służebności gruntowej

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 27 kwietnia 2020r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy u. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina  - umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz dotyczący:

- Ustanowienia służebność gruntową przejazdu i przechodu na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1154/8 o powierzchni 1,4859 ha położonej w Gostyninie przy ul. Górnej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1154/11.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Kalinowski

 

 

Gostynin, 27.04.2020r.

 • herb Gostynina

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 04.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 04.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 04.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 94 / 16

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2 / 1

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS
 • logo PIS

Sesja Rady Miejskiej - cd.

Na sesji (30 kwietnia 2020r.) radni podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości - 4 działek: o nr 4006/1, 4011/3, 4008 i 4010 położonych przy ul. Broniewskiego i Kutnowskiej o łącznej powierzchni 0,6110 ha.

Jest to odpowiedź na wniosek Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, który wpłynął do Urzędu Miasta. Dotyczył sprzedaży tego terenu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Informacji na ten temat można uzyskać w dziale inwestycji MTBS pod numerem 24 235 24 83 w godzinach 7.00-15.00.

 • teren pod inwestycję - bloki
 • teren pod inwestycję - bloki

Zarządzeniem burmistrza nr 41/2020 z 29.04.2020r. zostały zabezpieczone środki w budżecie miasta na naprawy w budynku pływalni miejskiej (awaria oprzyrządowania hydraulicznego i elektrycznego odpowiadającego za filtrowanie wody) w kwocie 49.000,00 zł.

16 lat eksploatacji spowodowało awarię systemu uzdatniania wody niecki rekreacyjnej, którą koniecznie należy naprawić.

 • Pływalnia miejska

Kolejne środki dotyczyły kwoty w wysokości 29.900,00 zł, przeznaczonej na zakup wyposażenia do Przedszkola nr 5. Działania te są reakcją na petycję rodziców przedszkolaków proszących o dofinansowanie najważniejszych potrzeb w placówce.

 • Przedszkole nr 5 w Gostyninie
 • Przedszkole nr 5 w Gostyninie

Wytyczne GIS dla instytucji opieki nad dziećmi

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Wytyczne GIS żłobki przedszkola – Pierwsza aktualizacja

 

 • zdjęcie przedszkolaka
  źródło: www.gis.gov.pl

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 05.05.2020 r.

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 05.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 05.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 99 / 7
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 06.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 06.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 06.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 101 / 4
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

Czy w obszarze nawadniania można uzyskać wsparcie do budowy:

 • klasycznych oczek wodnych (w tym na ogródkach działkowych),
 • studni na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • zbiorników poprawiających jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczności nawadniania upraw (np. do pojenia zwierząt)?

Zasady i kryteria przyznawania pomocy na inwestycje realizowane w obszarze nawadniania w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U., poz. 1371 z późn. zm.).

O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia może ubiegać się rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. jeśli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc przyznaje się na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą w celach zarobkowych i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, rolnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości, co najmniej 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR, lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych (wyjątek od konieczności dokumentowania powyższego dotyczy jedynie osób, które prowadzą działalność rolniczą krócej niż ww. 12 miesięcy).

Pomoc w ww. obszarze wsparcia przyznawana jest, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia również niżej wymienione warunki określone w art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) – dalej: „rozporządzenie 1305/2013”.

Do rodzajów inwestycji podlegających wsparciu, należą inwestycje:

 • dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013),
 • dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 4 akapit drugi lit. a) i lit. b) rozporządzenia 1305/2013 w związku z akapitem pierwszym),
 • w istniejącą instalację, które wpływają jedynie na efektywność energetyczną, lub polegające na utworzeniu zbiornika, lub prowadzące do wykorzystywania odzyskanej wody, które nie wpływają na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych (art. 46 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia 1305/2013),
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru, na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013),
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą, na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013).

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie udzielane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, które obejmują m.in. wskazane poniżej koszty na potrzeby nawadniania w gospodarstwie.

Zakres kosztów kwalifikowalnych w obszarze nawadniania obejmuje koszty:

- wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników;
- zakupu nowych maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem;

- budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie;

- opłat za patenty lub licencje oraz

- ogólne (związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej).

Każda inwestycja w nawadnianie powinna już mieć lub ma mieć zainstalowany system pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja…”, został określony w § 13 ust. 3 rozporządzenia. Niektóre z tych dokumentów składa się w zależności od rodzaju realizowanej operacji, czy też podmiotu, który planuje ubiegać się o pomoc w tym instrumencie wsparcia. Z kolei w § 14 ust. 1a) ww. rozporządzenia, wskazane zostały tzw. dokumenty preselekcyjne, których niedostarczenie w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Do dokumentów tych, w naborze prowadzonym w dniach 21.02.2020 r.20.07.2020 r., w zależności od zakresu realizowanej inwestycji, (np. budowa studni, pobór wody w celu nawadniania gruntów lub upraw w gospodarstwie) należą, składane w formie kopii:

 1. decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy pozwolenia wodnoprawnego lub
 2. pozwolenia wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada pozwolenie wodnoprawne, lub
 3. pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty o których mowa w pkt. 1, lub
 4. zgłoszenia wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję wymagającą dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, lub
 5. opinia w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie z wód podziemnych, sporządzona przez osobę posiadającą kwalifikacje w zawodzie geolog, w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi - w kategorii IV lub V, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, która nie wymaga sporządzenia projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych. W obecnie prowadzonym naborze, opinia ta będzie mogła zostać złożona przez wnioskodawcę (jeżeli dotyczy danej operacji) w ramach uzupełnień, tj. na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku.

Podsumowując, pomoc na wykonanie zbiornika wodnego lub studni może zostać udzielona w ramach operacji typu „Modernizacja…” jeżeli zostaną spełnione kryteria dostępu dotyczące zarówno Wnioskodawcy, jak i planowanej operacji określone w art. 46 rozporządzenia nr 1305/2013 oraz w rozporządzeniu wykonawczym dla ww. typu operacji.

Co do zasady, nie podlegają więc dofinansowaniu klasyczne „oczka wodne” przydomowe czy też na ogródkach działkowych, jak również inne zbiorniki nie użytkowane w celach nawadniania upraw rolniczych a służące tylko i wyłącznie retencjonowaniu wody, jak również inwestycje wpisujące się w ww. założenia jednak planowane do realizacji przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej w celach zarobkowych (nie będąc osobą, która prowadzi działalność rolniczą jako osoba fizyczna krócej niż ww. 12 mies., nie mogą udokumentować przychodu z takiej działalności). Tym samym nie podlega także wsparciu w tym obszarze budowa studni do celów zaopatrzenia w wodę gospodarstwa domowego ani studnia w celach zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w wodę do celów wyłącznie pojenia zwierząt.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dotyczące nawadniania znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działania / Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie - nabór 21 lutego do 20 lipca 2020 r.

Dodatkowo, zwracam uwagę że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opracowuje „Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030”. Rada Ministrów Uchwałą nr 92 z dnia 10 września 2019 r. przyjęła  „Założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030” (M.P. z 2019 r. poz. 941).

Głównym celem Programu będzie wieloaspektowe określenie, a następnie wdrożenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody i umożliwi zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku. Program będzie uwzględniać wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę – dużą, małą i mikro retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną. Program przeciwdziałania niedoborowi wody obejmie także retencję krajobrazową oraz glebową. W ramach Programu planowane jest opracowanie zestawienia działań z uwzględnieniem m. in. podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne, wskazanie efektów realizacji działań, podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację oraz źródła finansowania. Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym, którym towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna. W Założeniach do Programu przewidziano się m.in.:

 • realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych,
 • promowanie i wdrażanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję glebową,
 • realizację i odtwarzanie stawów hodowlanych,
 • przywracanie oraz nadawanie funkcji nawadniającej systemom melioracyjnym.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 07.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 07.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 07.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 134 / 34
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 1
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 4 / 1
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Bezpłatne wsparcie dla mieszkańców Gostynina

Informujemy, że wznowiona została działalność Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, który funkcjonuje w oficynie przy Ratuszu, ul. Rynek 1, od poniedziałku do czwartku w godz. 16:00-18.30.
Zarówno osoby uzależnione, współuzależnione jak i ofiary przemocy domowej mogą przyjść i uzyskać wsparcie emocjonalne i prawne, a także otrzymać informacje o możliwościach uzyskania pomocy. 

 • Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków

Gostynińskie szkoły otrzymały sprzęt komputerowy w ramach programu „Zdalna Szkoła”

W dniu dzisiejszym do szkół podstawowych z terenu miasta dostarczono sprzęt komputerowy do prowadzenia zdalnej nauki w domach w ramach programu „Zdalna Szkoła” organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 69 800,00 zł przeznaczono na zakup:

-  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej: 5 szt. laptopów, 9 szt. tabletów oraz 5 szt. oprogramowania Office.

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte: 9 szt. laptopów, 9 szt. oprogramowania Office.

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV: 5 szt. laptopów, 5 szt. oprogramowania Office.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację w szkolnictwie, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety nie wszyscy posiadają sprzęt, na którym mogą realizować podstawy programowe. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wspomożemy gostynińskich uczniów w nauce zdalnej i nie dopuścimy do wykluczenia cyfrowego.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 

 • otrzymany laptop
 • logo projektu
 • logotyp Zdalna szkoła

Uwaga przewidywane przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje spadek temperatury do 0°C, a przy gruncie do -3°C.

Szczegóły znajdują się w załączniku.
 

Koniec sezonu w niższych ligach. Mazur kończy na 5. miejscu

Decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej z powodu pandemii koronawirusa zakończono przed czasem rozgrywki w sezonie 2019/2020.

"PZPN poinformował, że zgodnie z decyzjami prezesów poszczególnych wojewódzkich związków piłki nożnej wszystkie rozgrywki seniorskie w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych, a także rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez wojewódzkie związki zostały odwołane.

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z decyzją prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej podjętą 7 maja br., rozgrywki seniorskie w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych zostały odwołane.

Obowiązujące rozporządzenia rządowe dotyczące epidemii COVID-19 uniemożliwiały kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej pierwotnie formie. Jednocześnie informujemy, że za układ końcowych tabel sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Po sezonie 2019/2020 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywkowych.

Decyzje odnośnie rozgrywek III ligi mężczyzn, rozgrywek kobiecych oraz pozostałych prowadzonych przez PZPN, zostaną podjęte przez Zarząd PZPN podczas najbliższego posiedzenia, zaplanowanego na wtorek 12 maja."

Seniorzy Mazura Gostynin zajmą więc na koniec sezonu 5 miejsce, w A-Klasie  7. miejsce zajęła Błyskawica Lucień, tuż za nią sklasyfikowano Zorzę Szczawin a dzięki decyzji PZPN utrzymał się w lidze zespół Szopena Sanniki.

W grupach młodzieżowych trampkarze Mazura 2000 i młodsi będą w sezonie jesień 2020 występowali w Płockiej Lidze Okręgowej, z kolei młodzicy _13 z rocznika 2007 i mł będą grać w 1 Lidze Wojewódzkiej.

 

PZPN

 • logo Mazura

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2020 roku
Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.
W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.
Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.
Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.
Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:
1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:
Przewodniczący Sylwester Marciniak 
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak
Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych
Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

 • Państwowa Komisja Wyborcza - logo

Przedsiębiorco zapłać ratę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2020 w terminie do 31 maja 2020 r.

Informujemy ponadto, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS –CoV-2 i zakazem prowadzenia działalności gastronomicznej, obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty (wysokość jest zgodna z otrzymanym naliczeniem w styczniu br.) należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta Gostynina:

PKO BP SA II ROK WARSZAWA
89 1020 3974 0000 5302 0006 6258

Na dowodzie wpłaty należy uwzględnić adres placówki oraz określić ratę i rodzaj zezwolenia (A-piwo, B- wino, C- wódka), których wpłata dotyczy.

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia za pośrednictwem maila na adres: jerzy.ozimski@gostynin.pl

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Jednocześnie informujemy, że niedokonanie opłaty w ww. terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12, pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), tj. z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Miasta Gostynina po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

 • II rata opłaty za alkohol - plakat

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2020 roku

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 08.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 140 / 13

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Kasa Urzędu Miasta zostaje otwarta

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że Kasa Urzędu Miasta

zostaje otwarta od dnia: 13.05.2020 r.

 i będzie czynna w godzinach:

7.30 - 13.30 (poniedziałek, środa, czwartek)

7.30 - 14.30 (wtorek)

7.30 - 12.30 (piątek)

(wejście od strony parkingu)

 • herb Gostynina

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 09.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 09.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 09.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 146 / 7

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 10.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 10.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 10.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 138 / 4

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 1

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

Możliwe burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje, w dniu dzisiejszym (11.05.2020), wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Załamanie pogody. Możliwe opady śniegu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje że w dniu 12.05.2020 r w godz. od 01.00 do 7.00 możliwe jest wystąpienie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, miejscami powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia do 5 cm. W trakcie i po opadach może nastąpić zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 11.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 11.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 11.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 148 / 16
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 4 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Uwaga na kleszcze! - Sanepid ostrzega

Iście wiosenna pogoda sprzyja spacerom i odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Zwłaszcza w czasie pandemii chwile spędzone w lesie są miłą odskocznią od „nowej” codzienności. Prosimy jednak mieć na uwadze ekspertów, którzy alarmują, że kleszcze są już aktywne i przypominają, że te małe pajęczaki są groźne, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.


Wybierając się na spacer do lasu, parku bądź na inne tereny zielone uważajmy na nie. Po powrocie dokładnie oglądajmy swoje ciało - ukłucie kleszcza nie boli! Pamiętajmy też o dzieciach. Kleszcze najczęściej można znaleźć tam, gdzie skóra jest najdelikatniejsza (na rękach, nogach, głowie – na granicy włosów i za uszami, w zgięciach stawów, w pachwinach oraz fałdach skórnych).

Kleszcze stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także atakują psy i koty. Oglądajmy dokładnie także skórę naszego pupila.

W Polsce do chorób przenoszonych przez kleszcze należą: borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Chroniąc się przed KZM można się zaszczepić!

Najczęstszym objawem boreliozy jest rumień, który możemy zaobserwować nawet po kilku tygodniach od ugryzienia. Każdy z niepokojących objawów należy skonsultować z lekarzem.

 • zdjęcie kleszcza

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 12.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 12.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 12.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 141 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 7 / 7
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 1
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 4 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

WYMIEŃ PIEC NA EKOLOGICZNY - Skorzystaj z dotacji

WYMIEŃ PIEC NA EKOLOGICZNY

Burmistrz Miasta Gostynina z dniem 22 maja br. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi    z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na:

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;

2) kocioł gazowy;

3) kocioł olejowy;

4) piec elektryczny;

5) pompy ciepła

lub na czynności związane z wymianą w/w kotłów (pieców)polegające na:

1) demontażu starego źródła ogrzewania;

2) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

3) podłączenie do sieci gazowej;

4) podłączenie do sieci elektroenergetycznej;

5) rozprowadzeniu pionów instalacji grzewczej w budynkach wielorodzinnych.

 

Dotacja wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż:

- 3.000,00 złotych na wymianę źródeł ogrzewania,

- 2.000,00 złotych na czynności związane z wymianą.

Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w roku 2020, dlatego składając wniosek wnioskodawca musi posiadać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, jeżeli są wymagane oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski można składać od 22.05 - do 30.05.2020 r.  (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie) w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 22, w godzinach pracy Urzędu.

 

Szczegółowe informacje (uchwała Rady Miejskiej nr 166/XXI/2020 wraz z regulaminem) znajdują się  na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP - zakładka uchwały, zarządzenia oraz pod numerem telefonu 24-236-07-42 lub 24-236-07- 48.

Osoby planujące wymianę pieca w przyszłym roku, a zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny rozpocząć procedurę uzyskania wymaganych do wniosku dokumentów.

 • Bnaer - dofinansowsnie wymiany źródeł ciepła

Uwaga na przymrozki!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje lokalny spadek temperatury do 1°C, a przy gruncie do -2°C dzisiejszej nocy na terenie powiatu gostynińskiego.

 • Uwaga na przymrozki!

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 13.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 13.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 132 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 4 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Rząd znosi kolejne ograniczenia - III etap

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!

Pierwsze poluzowanie obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii nastąpiło 20 kwietnia. Od tego czasu rząd uważnie analizuje, w jaki sposób znoszenie poszczególnych ograniczeń wpływa na przyrost zachorowań i wydolność służby zdrowia. Co się zmieni w najbliższym czasie wraz z wejściem w trzeci etap znoszenia ograniczeń?

Działalność gospodarcza – otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Odmrażamy gastronomię i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.

  Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami.

  Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.

  Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)

18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

UCZELNIE (od 25 maja)

Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.


Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.


Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Przedłużamy także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej szczegółów na ten temat na stronach MSWiA.

Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Zostań w domu, jeśli możesz.

Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.


źródło: gov.pl

 • III etap
 • III etap
 • III etap
 • III etap
 • III etap

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 14.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 14.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 14.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 154 / 34

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 78 / 78

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 5 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE Gostynin

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 15.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 15.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 15.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 174 / 34
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 89 / 11
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 3
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Działki do dzierżawy w centrum Gostynina

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od  dnia 15 maja 2020 roku  na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonych w Gostyninie przy ulicy Rynek przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 

Burmistrz Miasta Gostynin                

mgr Paweł Witold Kalinowski       

                                                                                                                              

Gostynin, dnia 12 maja 2020 r.

 • Nieruchomości do dzierżawy

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 16.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 16.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 16.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 187 / 13

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 85 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 17.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 17.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 17.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 212 / 43

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 85 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Kreatywna Jedynka

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie realizują, jak obecnie wszystkie szkoły w Polsce, naukę zdalną. Dla uczniów starszych, posiadających umiejętności informatyczne na bardziej zaawansowanym poziomie, wyjście poza ramy szkolne nie było trudnością, dlatego też bez większych problemów opanowali obsługę platformy edukacyjnej, za pomocą której, odbywa się obecnie nauka. Ci najbardziej potrzebujący otrzymali pomoc ze szkoły w postaci tabletów. Na uwagę i podziw zasługują jednak dzieci młodsze, które poprzez swoje prace wykonane właśnie podczas nauki zdalnej pokazały, że posiadają wiele talentów, które do tej pory były gdzieś skrywane. Uczniowie klasy IIIb, działający pod kierunkiem nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 i zarazem wychowawczyni, pani Moniki Majewskiej oraz z pomocą rodziców, swoimi pracami i pomysłowością zwrócili uwagę na to, że nauka na odległość wcale nie musi być nudna, a kreatywnością dorównują najlepszym. Kto z nas nie marzy bowiem o tym, aby w tym trudnym obecnie czasie, stać się choć na chwilę dziełem sztuki i być damą z obrazu słynnego malarza? A jeśli do tego dodać, że kilkuletnie dziecko wie, kim był Picasso, Monet czy Rembrandt to świadczy o poziomie i wielorakości zainteresowań, które w tych uczniach mimo aktualnie panujących przeszkód się wyzwala. Brawa dla wychowawcy za inspirację a dla rodziców za pomoc i zaangażowanie. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.

Anna Pakulska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie

 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1
 • SP 1

Stopniowe zwiększanie zakresu obsługi bezpośredniej klientów Urzędu Miasta

W związku z częściowym znoszeniem ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, informujemy, że etapami rozszerzana będzie możliwość osobistej wizyty w urzędzie. W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników, zadania te realizowane będą przy zachowaniu wymogów minimalizujących ryzyko zarażenia COVID-19.

Od środy 13 maja br. Urząd Miasta Gostynina wznowił przyjmowanie płatności w kasie w godzinach:
 
7.30 - 13.30 (poniedziałek, środa, czwartek)
7.30 - 14.30 (wtorek)
7.30 - 12.30 (piątek)

Wejście do Urzędu Miasta od strony parkingu. Klienci przyjmowani będą pojedynczo, po uprzedniej dezynfekcji rąk. Pamiętajmy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości od drugiej osoby.

UWAGA! W kasie Urzędu Miasta istnieje możliwość dokonywania opłat kartą płatniczą. Jest to bezpieczniejsza forma płatności, do której stosowania gorąco zachęcamy.

Od poniedziałku 18 maja Urząd Miasta Gostynina wznawia osobistą obsługę klientów. Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo sanitarne i zachowanie odpowiedniego dystansu między ludźmi, wprowadzimy limity – do 5 osób w budynku i w dalszym ciągu funkcjonować będzie ograniczona obsługa bezpośrednia.

Gostynińscy urzędnicy w dalszym ciągu zachęcają, żeby sprawy, które nie wymagają osobistej wizyty załatwiać online, telefonicznie lub przez skrzynki podawcze.

 • Herb

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 18.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 18.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 18.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 219 / 20
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 80 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Gostynin na liście pozytywnie ocenionych wniosków

Dnia 18 maja Gmina Miasta Gostynina znalazła się na liście pozytywnie ocenionych wniosków w ramach programu Zdalna Szkoła+ organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Wysokość dofinansowania w tej edycji była uzależniona od liczby rodzin wielodzietnych na terenie gminy. Nasza gmina znalazła się w 4 kategorii z możliwością uzyskania 75.000 zł grantu. W ramach tej kwoty do trzech gostynińskich Szkół Podstawowych zostanie zakupionych: 23 szt. laptopów, 1 tablet oraz 19 szt. oprogramowania komputerowego.

 • logo zdalna szkoła+

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 19.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 19.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 19.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 225 / 12
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 73 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 20.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 20.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 20.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 242 / 21
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 73 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Uwaga - lokalne przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje, że od godz. 02:00 dnia 21.05.2020 do godz. 07:00 dnia 22.05.2020, może lokalnie wystąpić spadek temperatury do 0°C, a przy gruncie od -3°C do -1°C. Najniższe temperatury wystąpią nad ranem. Temperatura maksymalna od 14°C do 15°C.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Otwieramy biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zaprasza do swoich placówek od 25 maja br. 

Wypożyczalnia dla dorosłych (budynek MCK, ul. 18 Stycznia 2) tel. 24 235 24 08 lub 516 029 796.

Filia nr 1, ul. Płocka 2 a, tel. 24 235 30 28 lub 516 029 781.

Od 1 czerwca 2020 roku

Biblioteka dla dzieci i młodzieży (budynek MCK, ul. 18 Stycznia 2) tel. 24  235 24 08 lub 516 029 778

Biblioteki będą czynne 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, przerwy 10.00-11.00 oraz 13.00-14.00.

w soboty

maj - nieczynne

czerwiec - godz. 9.00-14.00

przerwa 11.00-12.00

lipiec-sierpień - nieczynne

"Książka na telefon" (dostarczanie książek do domu czytelników starszych, schorowanych lub niemogących samodzielnie dotrzeć do biblioteki jest wyłączona z oferty do odwołania).

W celu zachowania bezpieczeństwa czytelnicy powinni:

- Umówić się wcześniej telefonicznie lub na wizytę na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek.

-  Przygotować listę książek, które czytelnik chce wypożyczyć lub zamówić je telefonicznie lub e-mailem.

- Pamiętać o godzinach pracy bibliotek 8.00-16.00.

- Zachować w bibliotece bezpieczną odległość 2 metrów.

- Wchodzić pojedynczo zachowując środki ochrony.

- Korzystać ze środków dezynfekujących.

- Poprosić bibliotekarza o podanie książek.

Nie będzie można skorzystać z prasy oraz stanowisk komputerowych do odwołania.

Zwrócone książki będą poddawane kwarantannie.

Do zobaczenia w bibliotece! 

 • Otwieramy biblioteki

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 21.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 21.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 21.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 226 / 18
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 73 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

XXII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W  dniu 28 maja 2020 roku o godzinie 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXII Sesji Rady Miejskiej -  VIII kadencji w Gostyninie.
 
Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Bezpieczeństwo Publiczne w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2019.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.
7. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta, dotyczącej roku 2019, zawierającej:
1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty;
2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 134/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
12. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

 

 

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas
na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%.
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania
to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.

W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa
nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Do 20 maja o wsparcie na „Modernizację w obszarze D” wnioskowało 554 rolników, a dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wpłynęło blisko 1000 wniosków.

 • logo ARiMR

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 22.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 22.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 22.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 222 / 11
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 2
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 23.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 23.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 23.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 256 / 47

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 6 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo psse

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 24.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 24.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 24.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 253 / 4

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 25.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 25.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 25.05.2020 r.
- Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 271 / 28
- Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
- Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
- Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0
- Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
- Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 6 / 0
- Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
- Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:
- www.gis.gov.pl
- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.
Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Synoptycy ostrzegają. Możliwe burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, iż dziś pomiędzy godz. 13:00 a 21:00 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad.
Prognoza dotyczy całego powiatu gostynińskiego.

Nieruchomości do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 20 maja 2020 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz dotyczący:

 • nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dot. działek 4006/1,  4008 , 4010 i 4011/3 położonych w Gostyninie w obrębie ulic Kutnowskiej i Broniewskiego;
 • sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2005/3 położonej przy ul. Bema.

 

Burmistrz Miasta Gostynina   

mgr Paweł Witold Kalinowski 

 

Gostynin, 20 maja 2020 r.

 • nieruchomości na sprzedaż

Życzenia na Dzień Matki

Każdej Mamie, Mamusi, Mateńce,

za okazane serce,

dobroć, przekazaną mądrość,

za uśmiech o poranku i czułość o zmroku,

za życiowe nauki i beztroskie chwile... Dziękujemy.

Życzymy dużo zdrowia,

chwil wytchnienia, spokoju i radości,

oraz dla swych dzieci 

morza cierpliwości...

 • -

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 26.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 26.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 26.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 279 / 9
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 3 / 1
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 6 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. 

W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wnioski można składać do 25 czerwca.

O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:

- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

- ziemniak.

Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.

 • logo ARiMR

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 27.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 27.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 27.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 309 / 30
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 6 / 2
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 6 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

IV etap znoszenia ograniczeń - Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach czy autobusach. Oprócz tego – otwarte zostaną kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiona będzie także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.
 

Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?

► W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.
 

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.
 

► ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Obecnie trwają również rozmowy ze związkami sportowymi na temat limitu osób na stadionach.

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne – m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.
 

► Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.
 

► ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.  

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.
 

► HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.
 

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,
 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

Źródło: www.gov.pl

 • IV etap znoszenia obostrzeń - baner

30 lat Samorządu Terytorialnego

Szanowni Państwo!

świętujemy dzisiaj 30-lecie samorządności w Polsce. To właśnie 27 maja 1990 roku, przeprowadzono pierwsze po II wojnie światowej prawdziwie wolne i demokratyczne wybory do rad gmin. Nie ograniczały ich żadne dodatkowe warunki. Były więc nie tylko ważnym wydarzeniem w historii polskich samorządów, ale też kluczowym z perspektywy demokratycznej transformacji po roku 1989 i upadku komunizmu.

Minione trzy dekady funkcjonowania odrodzonego samorządu gminnego w Polsce pokazują, jak wiele można zmienić i zbudować, jeśli istotna część spraw publicznych powierzona zostanie faktycznym gospodarzom danego terenu. Wspólnota samorządowa to coś więcej, niż określona liczba ludzi zamieszkująca teren danej gminy. To tożsamość, suma wartości i doświadczeń mieszkańców oraz oczekiwania co do kierunku rozwoju swojego miejsca do życia. Samorządność to kapitał społeczny oraz dbałość o interesy i współpraca na rzecz dobra wspólnego.   

Z okazji tej wyjątkowej rocznicy składamy na ręce wszystkich gostynińskich samorządowców – tych byłych i obecnych – serdeczne podziękowania za to, że mogliśmy i możemy korzystać z Waszej wiedzy i doświadczenia. Dziękujemy za owocną współpracę na rzecz rozwoju miasta i jego mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że dzięki otwartości na wyzwania i zaangażowaniu uda się zrealizować kolejne istotne przedsięwzięcia służące polepszaniu komfortu życia. Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy i poczucia dobrze spełnionego obowiązku.

Słowa uznania kierujemy również pod adresem wszystkich gostyninian, którzy na przestrzeni minionych 30 lat, włączali się w dzieło budowania lokalnej społeczności i dzisiaj także mają swój wielki wkład w rozwój miasta.          Andrzej Hubert Reder                                                        Paweł Witold Kalinowski
Przewodniczący Rady Miejskiej                                      Burmistrz Miasta Gostynina

 • Herb Miasta Gostynina

Informacja o wykazie nieruchomości do dzierżawy

I N F O R M A C J A       

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od  dnia 28 maja 2020 roku  na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonej przy ulicy Płockiej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Miasta Gostynin                

mgr Paweł Witold Kalinowski            

 

Gostynin, dnia  27 maja 2020 r.

 

 

 • Informacja o wykazie nieruchomości do dzierżawy

Sezon Gostynińskich Rowerów Miejskich wystartował

Dobra wiadomość dla miłośników jazdy na dwóch kółkach, od 23 maja ruszyła wypożyczalnia rowerów miejskich, które są dostępne przy Zamku Gostynińskim. Do dyspozycji mieszkańców oddanych zostało 10 rowerów dla dorosłych, 6 dla dzieci oraz dwie przyczepki.
 
Nie wprowadzamy żadnych zmian jeżeli chodzi o regulamin wypożyczania gostynińskich rowerów miejskich. Jednak bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem dlatego zachęcamy do przemieszczania się rowerami miejskimi przy zachowaniu ostrożności i właściwej higieny. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia będziemy prowadzić dezynfekcję newralgicznych elementów rowerów jak kierownice, siodełka, linki oraz manetki. Jednoślady będą dezynfekowane przed każdym wypożyczeniem.
 
Zachęcamy do korzystania z wypożyczalni i spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
 
Martwisz się, że zabraknie dla Ciebie roweru? Zadzwoń i zarezerwuj wcześniej – tel. 24 235 45 00
 • Wypożyczalnia rowerów miejskich

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 28.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 28.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 298 / 16
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 6 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej

Dzisiejsze obrady sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się bardzo miłym akcentem, którym było wręczenie radnym listu gratulacyjnego w związku z wczorajszym jubileuszem 30-lecia samorządu terytorialnego. Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder złożyli serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia wszystkim samorządowcom, zarówno tym obecnym, jak i tym, którzy w okresie minionych trzech dekad działali na rzecz rozwoju miasta.

Podczas dzisiejszej sesji przegłosowano także istotne uchwały dotyczące nie pobierania opłat od rodziców za okres zawieszenia działalności punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” oraz klubu dziecięcego „Uśmiech Malucha”. Ponadto przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu „Bezpieczne Miasto” za rok 2019 oraz programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego, dzięki któremu w ubiegłym roku udzielono wsparcia na kwotę ponad 340 tys. zł.

 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej
 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej
 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej
 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej
 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej
 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej
 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej
 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej
 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej
 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej
 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej
 • Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej

Kupuj świadomie - produkt polski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI", której celem jest zwiększanie wiedzy Polaków o znaczeniu świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie pandemii. Dlatego bardzo ważne jest, aby społeczeństwo polskie rozumiało wagę własnych decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania rodzimego rolnictwa.

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do włączenia się w kampanię. Materiały informacyjno-promocyjne do pobrania i wykorzystania znajdują się na stronie www.polskasmakuje.pl w zakładce PRODUKT POLSKI (http://polskasmakuje.pl/produkt-polski/).

 

 • Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Wybrano ofertę na modernizację stadionu

Gmina Miasta Gostynina w wyniku rozstrzygniętego postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn." Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie" poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego, a także zaplecza sanitarno-szatniowego, wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum:

- Lider – "Hydropol" Sp. z o.o. w Gostyninie, ul. Targowa 10b i Partner – Ada -Light Sp. z o.o., Budy Kozickie 56.

Wybrana oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryteriach: cena, okres gwarancji dla robót budowlanych i termin płatności faktury.

 • stadion MOSiR

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 29.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 29.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 29.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 291 / 21
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 6 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

MOSiR zachęca do aktywności fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie informuje, że od 27 maja br. rząd zezwolił na ponowne otwarcie: siłowni, sal zabaw, klubów fitness, basenów, w ramach kolejnego etapu odmrażania gospodarki.

Wskazane obiekty sportowe będą otwarte od soboty 6 czerwca br., według nowych zasad sanitarnych i procedur bezpieczeństwa, które zostaną opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia.

MOSiR zaprasza Państwa do wznowienia systematycznych ćwiczeń.

 • logo MOSiR

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 30.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 30.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 30.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 319 / 44

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 31.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 31.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 31.05.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 304 / 28

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 3 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 7 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 4 / 1

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo 2

Życzenia na Dzień Dziecka

Kochane Dzieci,

w dniu Waszego Święta

życzymy Wam dużo dobrego zdrowia,

beztroskiej zabawy każdego dnia,

miłości i troski od najbliższych

oraz tego by Wasze dzieciństwo trwało jak najdłużej.

 • Życzenia na Dzień Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 • życzenia

Treść plakatu: Drogie dzieci! W dniu Waszego święta życzę Wam, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, a każdy dzień  był wspaniałą przygodą, która niesie ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń. Życzę Wam radosnego dzieciństwa, kochającej rodziny i wielu serdecznych przyjaciół. Sukcesów w nauce oraz rozwoju pasji i talentów.; Paweł Kalinowski; Burmistrz Miasta Gostynina; Nie bójcie się marzyć, bo od marzeń wszystko się zaczyna!

Trwa rekrutacja do MSM w Gostyninie

Informujemy, iż Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie rozpoczyna zapisy na rok szkolny 2020/2021. Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub opiekunowie do końca lipca 2020 r.

Zaproszenie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Kandydaci przyjmowani są na sześcioletni i czteroletni cykl nauczania. Gostynińska szkoła muzyczna oferuje naukę na 14 instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia.

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujące ograniczenia związane z działalnością szkół – tymczasowo zmieniamy sposób rekrutacji, o czym będziecie Państwo informowani indywidualnie, po złożeniu wniosku.

Wniosek o przyjęcie do szkoły znajduje się poniżej. Należy go wydrukować, wypełnić i wysłać skan na adres: miejska.gostynin@interia.pl albo osobiście dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły: tel.  24 236 02 35 lub na stronie Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia: www.msmgostynin.pl/index.php/rekrutacja.html

 • Plakat Miejskiej Szkoły Muzycznej dot. rekrutacji

Informacja dotycząca wywieszonych wykazów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 20 maja 2020 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz dotyczący:  sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2005/3 położonej przy ul. Bema.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 20 maja 2020 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz dotyczący: nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dot. działek 4006/1, 4008 , 4010 i 4011/3 położonych w Gostyninie w obrębie ulic Kutnowskiej i Broniewskiego.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

Gostynin, 20 maja 2020 r.

 • herb Gostynina

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 01.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 01.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 01.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 310 / 29
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 7 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 4 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

MOSWiZ informuje

Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie zawiadamia, że z pływalni miejskiej nie mogą korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji (w tym dróg oddechowych) i złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury.

MOSWiZ w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego "I Ty możesz pływać" przedstawia harmonogram zajęć:

Grupa podstawowa

wtorek 15.15 - 5-6 lat

             16.00 - 7-8 lat

             20.00 - 31-60 lat

piątek  15.30 - 9-10 lat

             16.15 - 10-13 lat

             19.00 - 14-30 lat

Grupa zaawansowana 

środa 20.00 - 15-60 lat

sobota 14.00 - 7-10 lat

             15.00 - 11-14 lat

U prowadzącego Miłosza Nyckowskiego można uzyskać informacje pod tel. 730 924 209.

Rozpoczęcie zajęć - 8.06.2020r.

Obowiązki uczestników:

1. Korzystać z pływalni należy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

2. Obowiązkowa jest dezynfekcja i mycie rąk.

3. Na terenie obiektu obowiązuje noszenie maseczki, która powinna być pozostawiona z ubraniem w przebieralni.

4. W trakcie oczekiwania na bilet należy zachować bezpieczną odległość w maseczce -  przed kasą znajduje się 1 osoba.

5. Preferuje się płatności bezgotówkowe.

6. Nie należy gromadzić się na terenie obiektu.

7. Nie wolno kąpać się w maseczce.

8. Pobytu na obiekcie nie należy przedłużać.

9. Nie wolno korzystać ze wspólnych przyborów toaletowych.

10. Podczas kichania i kaszlu należy zasłaniać nos i usta łokciem.

11. Przed i po wyjściu z wody obowiązkowa jest staranna kąpiel pod natryskiem.

 

 • logo MOSWiZ

Zmiana godzin pracy PSZOK

W okresie wiosennych porządków zachęcamy do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 18 Stycznia 36. Przypominamy, że odpady przyjmowane są tu bez dodatkowych opłat, w ramach miesięcznych stawek za odbiór i zagospodarowywanie odpadów. Musicie Państwo jedynie okazać się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania /zameldowania na terenie gminy miasta Gostynin.

Od środy 3 czerwca PSZOK będzie otwarty 6 dni w tygodniu i wracają „stare” godziny otwarcia:
►od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00,
►w soboty od 8:00 do 14:00.
 
Pamiętajmy o prawidłowym posegregowaniu frakcji, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie: https://www.gostynin.pl/plik,1525,regulamin-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-na-terenie-gminy-miasta-gostynina-pdf.pdf

Prosimy o przestrzeganie zasad korzystania z PSZOK w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających i pracowników punktu.
 

 • Logo PSZOK

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 02.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 02.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 02.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 300 / 23
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 7 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 4 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Zapraszamy Czytelników do biblioteki

Szalejący po świecie koronawirus, wywołana nim pandemia i rygorystyczne działania sanitarne podjęte dla ochrony zagrożonego przez nią zdrowia i życia sprawiły, że ostatnie tygodnie większość z nas spędziła w domach na mniej lub bardziej przymusowej kwarantannie. Zamknięte zostały niemal wszystkie instytucje publiczne i znacznie ograniczono nasz udział w życiu kulturalnym. Działania te nie ominęły Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina, które stały się niedostępne dla mieszkańców…
 
Brak czytelników i użytkowników to nietypowy czas dla każdej biblioteki, nie oznacza to jednak, że gostynińska biblioteka w tym czasie zawiesiła działalność na przysłowiowym kołku. Nic z tych rzeczy. Korzystając z tego, że było nieco więcej czasu, za zamkniętymi drzwiami biblioteki wiele się wydarzyło…
Z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego oraz wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa dla naszych najmłodszych czytelników została odnowiona i odświeżona wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, aby teraz było miło i przyjemnie.
 
Z radością przyjęliśmy fakt, że miejska biblioteka wznowiła obsługę czytelników, a Wy możecie gościć w jej progach... dosłownie w „progach”, bo póki co wypożyczanie jest dostępna dla Czytelników, ale bez dostępu do czytelni i kącika komputerowego…niestety. Ale wszyscy liczymy, że niebawem będzie już możliwe korzystanie z całej biblioteki, zasobów książnicy oraz organizowanie spotkań autorskich i zajęć bibliotecznych.
 • MBP
 • MBP
 • MBP
 • MBP
 • MBP
 • MBP

Poszukujemy fotograficznego odkrywcy

 
Zwracamy się do wszystkich pasjonatów fotografii, bez względu na stopień zaawansowania - Jeśli przemierzacie okolice naszego miasta z aparatem u boku, a potrzeba odkrywania go towarzyszy Wam na co dzień i chcecie podzielić się z innymi swoją pasją to zachęcamy Was do współpracy z Wydziałem Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia. Poszukujemy niestrudzonych pasjonatów i podróżników, którzy razem z nami stworzą wspomnienia na lata. Wiele przyrodniczych niespodzianek i wyjątkowych kadrów czai się przecież tuż za rogiem.
 
Jeżeli chcesz poprzez swoje prace pokazać innym otaczającą nas rzeczywistości z całymi jej przejawami, emocjami, może nieco w krzywym zwierciadle, ale z własnym przekazem, poczuciem estetyki i humoru to czekamy właśnie na Twoje zdjęcia.
 
Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu poprzez profil na Facebooku lub mailowo: rf@gostynin.pl lub l.florczak@gostynin.pl.
 • Fotograf

Specjalne zalecenia dla kąpielisk

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a my przypominamy, że najlepszym sposobem na wypoczynek jest kontakt z przyrodą, której na szczęście w naszych okolicach nie brakuje. Niezmiennie zachęcamy do korzystania z potencjału miasta i okolic, jego pełnych zieleni zakątków i walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Jak co roku, przygotowujemy się na otwarcie jedynego miejskiego kąpieliska nad jeziorem Bratoszewo, gdzie latem można bezpiecznie popływać pod okiem ratowników, wypożyczyć rowerek wodny, pograć w „plażówkę” lub poleniuchować na piasku i bezkarnie korzystać z promieni słonecznych.

W tym roku jednak, ze względu na pandemię, kąpieliska muszą spełniać szereg zaleceń wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Najważniejszą kwestią jest zakaz korzystania z kąpielisk i plaż przez osoby, które przebywają w izolacji domowej bądź na kwarantannie albo mieszkają z taką osobą lub też miały kontakt z kimś podejrzanym o zakażenie. Nie mogą korzystać także osoby z objawami infekcji czy choroby zakaźnej. Wszyscy przebywający na terenie kąpieliska – o ile nie mieszkają razem – muszą zachować tzw. dystans społeczny (jaki w danym momencie obowiązuje) – zarówno na plaży, jak i w wodzie. Należy unikać tłoku, a także stosować wymagane środki ochrony osobistej. GIS zaleca korzystanie z własnych koców, ręczników, mat, leżaków czy sprzętu do nauki pływania. Przypomina też, że należy często myć i dezynfekować ręce.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu, który obwiązuje na wszystkich kąpieliskach, w tym także nadmorskich i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

 

 • jezioro Bratoszewo

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 03.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 03.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 326 / 47
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 7 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 4 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Informacja o wykazie nieruchomości

I N F O R M A C J A              

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 3 czerwca 2020 roku na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia.

 

Burmistrz Miasta Gostynin
mgr Paweł Witold Kalinowski
              

Gostynin, dnia  2 czerwca 2020 r.

 • Herb Miasta

Rozwój sportu - konkurs dla klubów sportowych

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w ramach rozwoju sportu.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Miasta Gostynina m.in. poprzez:

 1. realizację programów szkolenia sportowego;
 2. zakup niezbędnego sprzętu i strojów sportowych;
 3. pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych;
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych;
 5. wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Miasta Gostynina przeznacza kwotę 250.000,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Dofinansowanie nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny, stanowiący nie mniej niż 5% całkowitych kosztów zadania może mieć formę finansową lub pozafinansową.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w roku 2020” w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, pok. nr 208 do dnia 19 czerwca 2020 roku.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dot. ogłoszenia.

 

drukuj (Rozwój sportu - konkurs dla klubów sportowych)

 • Konkurs sport 2020

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 04.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 04.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 04.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 344 / 36
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 7 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 4 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana

W dniu dzisiejszym na stadionie miejskim miało miejsce uroczyste podpisanie umowy przez Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego i właściciela firmy Hydropol Sp. z o.o. Pawła Żółtowskiego na realizację zadnia ponad nazwą „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie". W oficjalnej konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu, sponsorzy, członkowie i   sympatycy lokalnych klubów sportowych oraz zaproszeni goście m.in. Prezes Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Dariusz Kluge, Jacek Kruszewski Prezes Wisły Płock oraz Sędzia Piłkarski Szymon Marciniak.


Niewątpliwie jest to szczególny dzień. Inwestycja ta była wyczekiwana od lat i dzięki determinacji wielu osób, w tym m.in. działaczy lokalnych klubów sportowych, burmistrza oraz przychylności całej rady udało się wprowadzić zadanie w budżet i zabezpieczyć środki. Gmina Miasta Gostynina pozyskała także dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł z Ministerstwa Sportu na realizację tej inwestycji.

Cieszę się z podpisanej umowy i pozyskanej dotacji na pierwszy etap prac i z tego, że inwestycję wykona lokalna firma. Stadion miejski wymaga modernizacji. Jestem przekonany, że poprawa bazy sportowej i warunków treningowych przełoży się na jeszcze lepsze wyniki naszych sportowców na arenach sportowych, a także będzie impulsem do popularyzacji sportu i wychowania fizycznego wśród mieszkańców naszego miasta”– komentuje Burmistrz Paweł Kalinowski, dodając „Chcielibyśmy, aby wydarzenia na naszym obiekcie, gromadziły ludzi z całego regionu”.
 

Zgodnie z umową inwestycja zostanie zrealizowana do 21 września 2021r.

 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana
 • Umowa na modernizację stadionu miejskiego podpisana

Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska powinien trwać przez cały rok. Na razie ma swój jeden dzień w kalendarzu, 5 czerwca, kiedy inicjatywa na rzecz naszej planety jest obchodzona w ponad 100 krajach świata. Tego dnia przypomnienie o głównych problemach ekologicznych oraz poszukiwanie ich rozwiązań staje się sprawą wspólną. 5 czerwca każdy może przyłączyć się do obchodów na własną rękę. Zrewidować codzienne nawyki, sprawdzić, co można zrobić dla najbliższego otoczenia i wyjrzeć na swoje podwórko.

Większość mieszkańców świata mieszka w miastach. Skupianie się ludności w aglomeracjach od lat jest stałą tendencją demograficzną, która się umacnia. Rzeczywistość miejska powoli staje się naszym głównym środowiskiem życiowym, dlatego warto pomyśleć o ochronie i kultywacji najbliższej nam zieleni. Każdy pobliski skwerek, łąka, park, ogródki działkowe, a zwłaszcza fragmenty naturalnych lasów w mieście są na wagę złota. Tymczasem presja urbanizacyjna z powodzeniem wypiera zielone obszary, ciągle traktowane po macoszemu.

Położone w mieście obszary zielone dobroczynnie wpływają na regulację jego mikroklimatu, uczestniczą w wymianie gazowej, produkują tlen, obniżają temperaturę powietrza i utrzymują w nim odpowiedni stan wilgotności. Uczestniczą w procesach wymiany gleb, obniżają poziom zanieczyszczenia ponad miastem oraz wychładzają miejskie wyspy ciepła. Są na dodatek środowiskiem życiowym zwierząt i ptaków, a dla nas cenną przestrzenią do spacerów, rekreacji, rozrywki, działań edukacyjnych i zdrowotnych.

Wpływamy na środowisko w każdej godzinie i poprzez codzienne wybory kształtujemy jakość naszego życia. To od nas zależy, czy świadomie obchodzimy się z wodą i energią, czy dokonujemy dobrych konsumenckich wyborów, czy nasz balkon jest mini ogródkiem porośniętym winoroślami i ozdobionym kwiatami i warzywami... Każdy dzień naszego życia kształtuje oblicze tej Ziemi. Codziennie, na każdym kroku podejmujemy decyzje, które wpływają na kondycję planety. Jak więc możemy mówić, że nie mamy wpływu na to, co się na niej dzieje? Możemy wykonać tyle dobrych rzeczy dla przyrody, ile wykonujemy czynności w życiu.

Zachęcamy Was do refleksji, w końcu środowisko które nas otacza, kształtuje nasze wnętrze. Cieszmy się naszym gostynińskim środowiskiem i troszczmy się o nie.

 

Źródło: ekokolendarz.pl

 • jezioro Bratoszewo
  Foto: Rafał Zalewski

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 06.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 06.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 06.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 382 / 50

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5 / 1

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 07.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 07.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 07.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 416 / 41

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 9 / 7

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Ogłoszenie konkursu dot. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie

Z A R Z Ą D Z E N I E N R   59 / 2020 

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie, ul. J. Kochanowskiego, 09-500 Gostynin.

2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się:

 1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina;

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina;

 3. w innych miejscach zwyczajowo przyjętych do umieszczania ogłoszeń Burmistrza Miasta Gostynina.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do zarządzenia nr 59/2020

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 4 czerwca 2020 r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Przedszkola nr 5 w Gostyninie, ul. J. Kochanowskiego 2

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone:

w §1, §2 i §6 oraz w §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 ze zm.).

    2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2017r., poz. 1587 ze zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r., poz. 1480 ze zm.), dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.);

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie”. w terminie do dnia 23 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta w Gostyninie, ul. Rynek 26, tel. 24 236 07 10.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Szkół i Przedszkoli (MZESiP) z siedzibą w Gostyninie, przy ul. Polnej 36.

Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób:

a) poprzez e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl

b) telefonicznie: (24) 235 32 00 ,

c) listownie: ul. Polna 36, 09-500 Gostynin.

Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez dyrektora MZESiP inspektorem ochrony danych:

a) poprzez e-mail: iodmzesip@wp.pl,

b) listownie: ul. Polna 36, 09-500 Gostynin.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty lub osoby fizyczne,
z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Przekazywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza teren Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
w którym zostały zebrane, a następnie przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14 poz. 67 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania.

 

 • herb Gostynina

Ogłoszenie konkursu dot. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 58 / 2020

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, ul. gen. J. Bema 23, 09-500 Gostynin.

2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się:

 1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina;

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina;

 3. w innych miejscach zwyczajowo przyjętych do umieszczania ogłoszeń Burmistrza Miasta Gostynina.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do zarządzenia nr 58/2020

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 4 czerwca 2020 r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, ul. gen. J. Bema 23

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone:

w §1, §2 i §6 oraz w §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 ze zm.).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

(Dz. U. z 2017r., poz. 1587 ze zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r., poz. 1480 ze zm.), dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego –
w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz.306 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie”. w terminie do dnia 23 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta w Gostyninie, ul. Rynek 26, tel. 24 236 07 10.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Szkół i Przedszkoli (MZESiP) z siedzibą w Gostyninie, przy ul. Polnej 36.

Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób:

a) poprzez e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl

b) telefonicznie: (24) 235 32 00 ,

c) listownie: ul. Polna 36, 09-500 Gostynin.

Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez dyrektora MZESiP inspektorem ochrony danych:

a) poprzez e-mail: iodmzesip@wp.pl,

b) listownie: ul. Polna 36, 09-500 Gostynin.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty lub osoby fizyczne,
z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Przekazywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza teren Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
w którym zostały zebrane, a następnie przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14 poz. 67 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania.

 • herb Gostynina

Gostynińskie szkoły otrzymały sprzęt w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów

Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością informujemy, że dnia 5 czerwca 2020 roku do Gostynińskich Podstawówek trafił sprzęt do prowadzenia zdalnej nauki w domach w ramach programu Zdalna Szkoła + organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach Projektu skierowanego do dzieci z rodzin wielodzietnych Gmina Miasta Gostynina zakupiła 23 szt. laptopów, 1 tablet oraz 19 szt. oprogramowania komputerowego.
Łączna kwota dofinansowania: 74 850,00 zł.
 

AAAAAElFTkSuQmCC

 • Projekt Zdalna Szkoła
 • Gostynińskie szkoły otrzymały sprzęt w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów
 • Gostynińskie szkoły otrzymały sprzęt w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów
 • Gostynińskie szkoły otrzymały sprzęt w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 08.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 08.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 451 / 62
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 9 / 7
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 7 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5 / 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o prowadzonym postępowaniu

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Powiat Gostyniński prawa własności nieruchomości, zajętych pod drogę publiczną - drogę powiatową nr 31347 (nowy numer drogi 1422 W) "Gostynin - Skrzany - Nowa Wieś", jednostka ewidencyjna Gostynin, obręb 0001 Gostynin, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

- 9105/2 o powierzchni 1,8343 ha,

- 9106 o powierzchni 2,3612 ha.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie od dnia 5 czerwca 2020r. do dnia 18 czerwca 2020r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 (po. 132 - I piętro, tel. 24 235 11 22), zgłosiły swoje ewentualne prawa do w/w nieruchomości lub złożyły wyjaśnienia mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie.    

 • Wojewoda Mazowiecki - logo

MOSiR informuje

W dniu 11 czerwca br. (czwartek) boiska "Orlik" przy ul. Ozdowskiego i Bema będą nieczynne. MOSiR zaprasza na Boisko "Orlik" przy ul. Sportowej (stadion), Pływalnię miejską przy ul. Kutnowskiej 7A i na korty tenisowe przy ul. 18 Stycznia 2.

 • MOSiR logo

Internetowa platforma dla lokalnych rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu Mazowiecki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Działalność serwisu to pomoc za pośrednictwem naszej instytucji mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”.

Wszelkie informacje dotyczące Mazowieckiego e-bazarku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl

 Ogłoszenia bezpłatne!

Na e-Bazarku można sprzedawać:

 1. warzywa i owoce
 2. oleje i oliwy
 3. przetwory owocowo-warzywne
 4. miód i produkty pszczele
 5. napoje
 6. nabiał
 7. kwiaty/byliny/nasiona
 8. zboża
 9. mięso i wędliny
 10. pieczywo, produkty zbożowe
 11. ryby
 12. zioła
 13. drzewa i krzewy iglaste
 14. maszyny i urządzenia

W razie potrzeby można poszerzyć zakres sprzedaży o dodatkowe kategorie.

 • e-bazarek

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 09.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 09.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 09.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 517 / 78
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 11 / 5
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 2
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 7 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 6 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

KOMPOSTOWANIE – prosty recykling we własnym ogródku

Popularne w krajach europejskich kompostowanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich właścicieli gospodarstw i przydomowych ogródków. Zachęcamy mieszkańców Gostynina do zakładania przydomowych kompostowników w celu ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.

Ponad połowę domowych odpadków stanowią odpady organiczne. Zamiast wyrzucać do pojemników na odpady mieszane możemy wykorzystać je jako kompost w swoich ogródkach czy na działkach. Kompost możemy produkować samodzielnie, co nie jest skomplikowane, a daje ogromną satysfakcję. Z jednej strony mamy pewność najlepszej pielęgnacji naszych roślin, z drugiej pozytywnego działania na rzecz środowiska.

Kompost stosowany w ogrodzie wzbogaca glebę w próchnicę, która sprawia, że ta staje się przewiewna i pulchna. Jest nie tylko bogatym źródłem materii organicznej, ale też najtańszym i naturalnym materiałem do użyźniania gleby. Ponadto eliminuje zagrożenie przenawożenia lub zatrucia środowiska.

Jak kompostować odpady organiczne?

Kompostownik można kupić gotowy lub zrobić go samemu np. ze starych palet czy drewnianych belek (bez dna), które wkopujemy w ziemię i uzupełniamy kolejnymi warstwami odpadków. Stawiamy go w miejscu zacienionym, żeby za szybko nie wysychał. Pierwszą warstwę możemy podsypać wartościową ziemią ogrodową – ze sklepu lub poprzedniego kompostownika, jeśli taki prowadziliśmy. Na kolejne warstwy wrzucamy np. skoszoną trawę, chwasty po wypieleniu ogrodu, zgrabione liście i drobne gałęzie, resztki owoców, skorupki jaj, odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego, a nawet popiół z ogniska (pod warunkiem, że palimy drewno).

Są również odpady, których na kompost wyrzucać nie powinniśmy. Mowa tu w szczególności o kolorowych czasopismach, kościach i resztkach mięsnych czy zainfekowanych roślinach ogrodowych.

Jeśli chcemy przyspieszyć proces rozkładu, przesypujemy warstwy żyzną ziemią. Całość możemy przykryć workiem jutowym, co zapewni ciepło i odpowiednią wilgotność. W czasie suszy podlewając rośliny nie zapominamy też o kompostowniku. Uważajmy jednak z ilością wody, bo przelany kompostownik może zacząć gnić. Gdy tylko poczujemy nieprzyjemny zapach, należy po prostu przełożyć kompostownik warstwami chłonącymi wilgoć np. kulkami papieru czy wytłoczkami po jajach. Co kilka miesięcy trzeba kompost przemieszać, aby zapewnić odpowiednie napowietrzenie.

W ten prosty sposób już po około 5-6 miesiącach możemy uzyskać produkt gotowy do wykorzystania w naszych uprawach. Dojrzały kompost poznajemy po ciemnobrunatnej barwie i jednolitej strukturze (bez fragmentów roślin) oraz miłym zapachu świeżej ziemi.

Gorąco zachęcamy gostyninian do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji. Korzyść jest podwójna – nie musimy płacić za wywóz śmieci z ogrodu i mamy naturalny nawóz podczas sadzenia kolejnych roślin w ogródku.

Źródło: www.mos.gov.pl

 • plakat - kompostownik

Treść plakatu: Zasady skutecznego kompostowania: - kompostownik postaw w zacienionym miejscu – unikniesz przesuszenia; - na początek wysyp gotowy kompost lub ziemię ogrodową zakupioną w sklepie; - dorzucaj kolejne odpadki organiczne pozostałe z domu i ogrodu; - kolejne warstwy przesyp żyzną ziemią dla usprawnienia procesu rozkładu; - pamiętaj o mieszaniu kompostu; - przykryj kompostownik warstwą liści lub workiem jutowym, aby zachował ciepło i wilgoć; - pilnuj wilgotność kompostownika – suchy zroś wodą; - unikaj przelania, bo może to prowadzić do gnicia i brzydkiego zapachu; - przelany kompost wymieszaj i przełóż niezadrukowanymi kartkami papieru lub opakowania po jajkach – tzn. wytłoczkami; kompostownik założony wiosną to żyzna ziemia do jesiennego ogródka.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 10.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 10.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 10.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 504 / 19
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 11 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 7 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 6 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Informacja

Urząd Miasta Gostynina informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Gostynina będą przyjmowane do dnia 12 czerwca 2020 roku do godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina ul. Rynek 26 pokój nr 211.

Sekretarz Miejski

/-/ Hanna Adamska

 • herb Gostynina

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 35 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 11.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 11.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 11.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 545 / 61

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 14 / 3

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 6 / 1

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 7 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

XXIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

W dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXIII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad

 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania Radnych.

 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2019:

          1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2019 przez Burmistrza Miasta;

          2) debata nad Raportem z uwzględnieniem wystąpień przewodniczących komisji stałych, radnych oraz mieszkańców;

          3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania.

      6. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Gostynina:

          1) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za rok 2019;

          2) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019;

          3) przedstawienie Informacji o stanie mienia Miasta Gostynina za rok 2019;

          4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem;

          5) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania z  wykonania budżetu oraz opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej;

          6) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej dotyczących wykonania budżetu;

          7) debata o wykonaniu budżetu;

          8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2019 rok;

          9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

     7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.

     8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

     9. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

     10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

     11. Sprawy różne.

     12. Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 12.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 12.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 12.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 563 / 47

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 11 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 8 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 6 / 0

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 7 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo 2

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 13.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 13.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 569 / 47

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 11 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 8 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 6 / 0

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 7 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 14.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 14.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 14.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 551 / 30

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 4 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 8 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 11 / 3

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 6 / 0

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 8 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2020 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pokój nr 3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zabudowanej garażem nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 08.07.2020 r.(włącznie) do godziny 13 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Gostynin, dnia 12.06.2020 rok

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny. Natomiast od 15 czerwca do 8 lipca 2020r. nabór na rachmistrza  spisowego. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, należy zgłosić się do Urzędu Gminy.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie spisrolny.gov.pl

 • Powszechny Spis Rolny

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 15.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 15.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 15.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 549 / 23

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 8 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 11 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 6 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Dybanka zyskała nowy wygląd

Niewiele polskich miast może pochwalić się jeziorami z kąpieliskami, które znajdują się niemalże w samym ich centrum. Gostynin należy do tego grona szczęśliwców, gdyż zaledwie 1 km od centrum znajduje się mały zbiornik wodny Bratoszewo, który w tym roku zyskał nową linię brzegową.

Niedawno dokonano wycinki trzciny, a na plażę nawieziono nowego piachu, dzięki czemu plaża uzyskała nowy wygląd, a linia brzegowa jeziora została poszerzona. Obecnie trwają prace porządkowo-gospodarcze w celu przystosowania całego terenu dla potrzeb funkcjonowania kąpieliska, gdzie latem można będzie bezpiecznie popływać pod okiem ratowników, wypożyczyć rower wodny, pograć w plażową piłkę nożną lub siatkową, czy też przyjemnie poleżeć na kocu i korzystać z promieni słonecznych.

Kąpielisko zostanie otwarte w poniedziałek 22 czerwca br. Nad bezpieczeństwem korzystających z kąpieli wodnych każdego dnia w okresie wakacji w godz. 10.00-18.00 będą czuwali ratownicy.

Wakacje już tuż tuż, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z potencjału miasta i plażowania nad jeziorem Bratoszewo.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 16.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 16.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19
Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 16.06.2020 r.

 •     Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 531 / 13
 •     Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 1
 •     Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 •     Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 7 / 5
 •     Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0
 •     Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 12 / 1
 •     Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 •     Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 6 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.
Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.
Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.
 
Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:
- www.gis.gov.pl
- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.
Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)

 

 • Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 16.06.2020 r.
 • jezioro Bratoszewo fot. Rafał Zalewski
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka
 • Dybanka

Informacja Burmistrza Miasta Gostynina

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j. ze zm.)

Burmistrz Miasta Gostynina

i n f o r m u j e:

że dnia 17 czerwca 2020 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl wywieszono na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu.

Wykaz obejmuje lokale położone w budynku przy ul. Targowej nr 5 w Gostyninie.


 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 • herb Gostynina

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Gostynin dla małej Zosi

Burmistrz Paweł Kalinowski wraz z pracownikami Urzędu Miasta Gostynina zostali nominowani do wzięcia udziału w zadaniu gaszynchallenge.

W dniu dzisiejszym (środa 17.06.2020r.) o godz. 12.00 na Rynku stawili się urzędnicy miejscy wraz z nominowanymi także pracownikami Urzędu Gminy Gostynin, aby zrealizować wyzwanie.

Zasady były bardzo proste - wykonanie 10 pompek lub przysiadów i wpłata minimum 5 złotych na rzecz chorego dziecka. W łatwiejszej wersji challengu trzeba po prostu zamiast pompek wpłacić na zbiórkę minimum 10 złotych.

Cel jest szczytny - pomoc 5-miesięcznej Zosi. Dziewczynka zmaga się SMA typu 1 - chorobą powodującą rdzeniowy zanik mięśni. Lek, który jest nadzieją dla dziecka i może powstrzymać chorobę opiewa na ogromną kwotę 11 milionów złotych.

Podczas spotkania w Rynku zebrano przez pracowników Urzędu Miasta około 800,00 zł. Każdy kto ma życzenie dołożyć swoją cegiełkę może tego dokonać wpłacając na konto - https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia

W tej "walce o zdrowie" liczy się każda kwota i czas, którego jest coraz mniej. Pomagajmy!

Nominowani zostali:

- przez Urząd Miasta Gostynina – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne oraz Miejskie Centrum Kultury wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Jakuba z Gostynina.

- przez Gminę Gostynin – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gostyninie i Urząd Skarbowy w Gostyninie

 

 • Gostynin dla małej Zosi
 • Gostynin dla małej Zosi
 • Gostynin dla małej Zosi
 • Gostynin dla małej Zosi
 • Gostynin dla małej Zosi
 • Gostynin dla małej Zosi
 • Gostynin dla małej Zosi
 • Gostynin dla małej Zosi
 • Gostynin dla małej Zosi
 • Gostynin dla małej Zosi
 • Gostynin dla małej Zosi
 • Gostynin dla małej Zosi

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 17.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 17.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 17.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 497 / 23

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 12 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 6 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • PSSE logo

Wybory Prezydenta RP 2020 - "Co zrobić, aby zagłosować?"

Wybory Prezydenta RP 2020 - "Co zrobić, aby zagłosować w miejscu zamieszkania?"

Wybory Prezydenta RP 2020-"Co zrobić, aby zagłosować poza miejscem zamieszkania?"

Wybory Prezydenta RP 2020 - "Zaświadczenie o prawie do głosowania"

Wybory Prezydenta RP 2020 - "Jak zagłosować korespondencyjnie w kraju?"

Wybory Prezydenta RP 2020 - "Uprawnienia osób niepełnosprawnych — Pełnomocnik"

Komunikat IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o możliwości wystąpienia w dniu dzisiejszym na terenie powiatu gostynińskiego burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h w godzinach 10:00-24:00.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

 • Komunikat IMGW - 18.06.2020

Piękny głos gostyninianki Gabrieli Ostrowskiej w utworze „AUSCHWITZ”

Z okazji 80. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów do niemieckiego obozu KL Auschwitz, który miał miejsce 14 czerwca 1940 roku, powstał utwór ,,AUSCHWITZ”. Autorem tekstu i muzyki jest Lech Makowiecki. Aranżacji dokonał Tomasz Rogoziński, zaś ścieżki wokalne wykonał Norbert Smoliński wraz z młodą, utalentowaną mieszkanką Gostynina Gabrielą Ostrowską – uczennicą klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej nr 1. 

Czysty, niewinny i nieskazitelny głos Gabrysi pojawiający się w refrenach symbolizuje postać Pani Barbary Wojnarowskiej-Gautier (3-letniej więźniarki KL Auschwitz po upadku Powstania Warszawskiego). Rozmowa z Panią Barbarą, skłoniła Lecha Makowieckiego do napisania utworu „Auschwitz” w formie dedykacji.

Głos Gabrysi zarejestrował realizator dźwięku Łukasz Tomczak, zaś w klipie utworu Konrad Dakowicz zamieścił grafiki obozowe autorstwa polskiego malarza i ilustratora Władysława Siwka. Wkład w projekt tworzony w błyskawicznym wręcz tempie, miała również  rodzina Gabrysi oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.

Gratulujemy Gabrysi udziału w projekcie.

 

 • “Auschwitz” - Norbert "Smoła" Smoliński z udziałem Gabrysi Ostrowskiej

Uwaga na burze z gradem

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zmienił stopień ostrzeżenia meteorologicznego na 2 poziom, w którym prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenie wydano dla całego powiatu gostynińskiego i obowiązuje do końca dnia.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zabezpieczenie swoich gospodarstw domowych np. sprzątnięcie lekkich przedmiotów z balkonów i ogrodów. Pamiętajcie - jeśli zaskoczy Was burza w terenie, nie chowajcie się pod drzewami.

 • Uwaga na burze z gradem

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 18.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 18.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 18.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 456 / 10
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 1
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 13 / 1
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 / 1

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Komunikat IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o możliwości wystąpienia w dniu dzisiejszym na terenie powiatu gostynińskiego burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h w godzinach 11:00-24:00.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 • Komunikat IMGW

Zdrowie, rozwój i zabawa – Zapraszamy na zajęcia MMAluch II

Ruszają zapisy na zajęcia sportowe w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2020 „Akademia Małego Mistrza MMAluch II” finansowanego z budżetu Gminy Miasta Gostynina.

Zachęcamy dzieci z terenu miasta Gostynina do udziału w cyklu zajęć sportowych pod okiem doświadczonego trenera. Darmowe treningi ogólnorozwojowe z elementami sportów walki mają na celu kształtowanie prawidłowych nawyków oraz poszerzania horyzontów ruchowych. Pro-sportowe nawyki nabyte podczas zajęć z pewnością pozwolą sprawniej funkcjonować w świecie kultury fizycznej, a przyjazna atmosfera pozwali na spokojny i harmonijny rozwój, zarówno chłopców, jak i dziewczynek.

Szczegółowe informacje oraz zapisy u realizatora projektu Krzysztofa Osmałka.
tel: 663-452-143

 • plakat zajęć sportowych

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 19.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 19.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 19.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 464 / 24
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 1
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 13 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Możliwe wystąpienie burz z deszczem i gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Zalecamy ostrożność.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 20.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 20.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 20.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 429 / 32

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 6 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 7 / 2

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 15 / 2

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 21.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 21.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 21.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 304 / 14

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 9 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 18 / 3

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje od godz. 10.00 wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 • Prognoza pogody - ostrzeżenie

Zachęcamy do dobroczynności i wsparcia 12-letniej Wiktorii

 
„Pomoc często nic nie kosztuje, wystarczy podać rękę. Czasem trzeba w te rękę coś włożyć – niekoniecznie dużo. Ważne, żeby pomocnych rąk było wiele, bo wiadomo, że kropla to nic, ale krople tworzą ocean. Jeśli sam nie możesz pomóc, powiedz innym, może oni będą mogli" …
 
Dlatego przyłączamy się do apelu skierowanego do wszystkich osób wielkiego serca o wsparcie finansowe. Jesteśmy nadzieją na poprawę zdrowia naszej gostyninianki Wiktorii.
 
„Moja córeczka znika, każdego dnia jest jej mniej. Rdzeniowy zanik mięśni odbiera jej władzę nad ciałem. Wiktoria nie rusza już nóżkami, zamiast nich jest wózek inwalidzki. Siedzi tylko dzięki implantom w kręgosłupie… Wciąż jednak mówi i, co najważniejsze, oddycha! Choroba chce jednak zabrać też to, jest śmiertelna. Walczę o życie Wiktorii - ona jest dla mnie wszystkim. Błagam o Twoją pomoc!”
 
W imieniu rodziców i Wiktorii prosimy o pomoc. Wspomóc można wpłacając darowiznę na subkonto prowadzone przez Fundację SięPomaga.pl.
 
Więcej informacji o dziewczynce oraz informacjami jak można pomóc znajdziesz na stronie internetowej: https://www.siepomaga.pl/wiktoriaprzybylska?fbclid=IwAR2Gy7L93vdLKugxQE5A4WEJi9cGtqbyRtdBOIYxLj0j6Az8lAcZaCBCCbc
 
Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy za każdą wpłaconą złotówkę.
 • Wiktoria

Życzenia z okazji Dnia Ojca

Drodzy Tatusiowie w dniu Waszego święta

składam najpiękniejsze życzenia,

abyście cieszyli się dobrym zdrowiem

zaznali radości, szczęścia i pomyślności.

Realizujcie swoje cele i spełniajcie marzenia.

Dziękuję za trud włożony w wychowanie dzieci,

ojcowską odwagę, cierpliwość, dobroć i zrozumienie

oraz troskę, którą otaczacie swoich bliskich.

 

Paweł Kalinowski

Burmistrz Miasta Gostynina

 • róże

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 22.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 22.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 22.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 346 / 9

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 9 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 18 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym.
Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - do 20 mm, miejscami do 40 mm. W trakcie opadów deszczu mogą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 23.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 23.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 23.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 304 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 9 /0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / 1

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 4 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 18 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Zmiana godzin pracy kasy w Urzędzie Miasta

Uprzejmie informujemy, że od 01.07.2020 Kasa Urzędu Miasta będzie otwarta w godzinach:

PONIEDZIAŁEK: 7.30-14.30

WTOREK: 7.30-15.30

ŚRODA: 7.30-14.30

CZWARTEK: 7.30-14.30

PIĄTEK: 7.30-13.30

 • herb Gostynina

Konkurs ofert na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację projektu Budżetu Obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania pn. Wieczorne przejazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach ulicami miasta Gostynina – „Drugi Roller-nightskating w Gostyninie”, które zostało wyłonione do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu.

Ogłoszenie o konkursie
Załącznik Nr 1 - wzór oferty
Załącznik Nr 2 - wzór umowy
Załącznik Nr 3 - wzór sprawozdania
Załącznik Nr 4 - Standardy realizacji zadania pn.: Wieczorne przejazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach ulicami miasta Gostynina – „Drugi Roller-nightskating w Gostyninie”

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 24.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 24.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 24.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 275 / 14

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 9 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 18 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 / 0

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Mażoretki dla Zosi

Chór Miejski Arce Cantores nominował do #Gaszynchallenge dla Zosi Mażoretki Gostynin, które przyjęły wyzwanie i wykonały więcej niż 10 przysiadów. 

Mażoretki chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych ponieważ mają WIELKIE SERCA i zapewniają Zosię, że są razem z nią Buławistki nominowały .... Mażoretki z Sierpca, Mamy Mażoretek z Gostynina i Mazovie Gostynin. Dziewczęta zebrały  135 zł.

Link do zbiórki:

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia

 

Joanna Renata Syska

 

 • Mażoretki z Gostynina

Bądź aktywnym obywatelem! - Idź na wybory i pomóż wygrać wóz strażacki dla naszego miasta

 
Głosujemy z różnych powodów, a każdy z nich jest równie ważny i równie dobry… tak długo jak kończy się oddaniem głosu.
 
Przed nami bardzo ważny czas. W niedzielę 28 czerwca będziemy wybierać Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło pro frekwencyjną inicjatywę – Bitwa o wozy. W ramach akcji, gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w województwie, otrzyma środki na sfinansowanie w całości samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wartość takiego wozu to niemal 800 tys. zł.
 
Dlatego gorąco zachęcamy gostyninian do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach. Warto, aby każdy znalazł swoją motywację skorzystania z prawa wyborczego, ale także do wypełnienia obywatelskiego obowiązku, dzięki któremu zwiększcie nasze szanse by zdobyć wóz ratowniczo-gaśniczy, który umożliwi naszym strażakom jeszcze sprawniejsze działanie w walce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.
 
Walczmy o jak najwyższą frekwencję wyborczą!
 • plakat "Bitwa o wozy"

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 25.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 25.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 25.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 256 / 4

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 9 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 5 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 18 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Życzenia Burmistrza z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Państwo,
dla 1430 uczniów gostynińskich szkół i 562 przedszkolaków dziś rozpoczęły się wakacje. Kończy się rok szkolny 2019/2020, który z pewnością zostanie zapamiętany na całe życie przez Uczniów, Rodziców i Nauczycieli! Miejmy jednak nadzieję, że za nieco ponad dwa miesiące spotkamy się w murach Waszych szkół.
 
Tymczasem życzę Wam drodzy uczniowie, aby w wakacje czas płynął wolniej, a słońce nie chowało się za chmurami. Zdobywajcie świat i spełniajcie marzenia, a we wrześniu wróćcie do nas pełni sił i ochoty do dalszej pracy i nauki. Wypoczywajcie bezpiecznie!
 
Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina
 • Grafika wakacje

Ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Zalecamy zachowanie ostrożności.

 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Gostynin otrzyma rządowe wsparcie w ramach funduszu inwestycji samorządowych

W dniu wczorajszym w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku odbyła się konferencja z ministrem Maciejem Małeckim, który przyjechał do placówki, by oficjalnie wręczyć przedstawicielom gmin i powiatów bony w ramach tarczy inwestycyjnej dla samorządów, zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Fundusz inwestycji samorządowych to pomoc finansowa skierowana do gmin i stanowi 10 proc. wartości inwestycji samorządów gminnych w całym kraj. Z puli 6 mld zł - 5 mld zostanie rozdysponowane między samorządy gminne, a 1 mld zł trafi do powiatów. Dzięki czemu w sierpniu br. miasto Gostynin otrzyma wsparcie w wysokości 1.152.344 zł, Powiat Gostyniński 500.000 zł, a gmina Gostynin 1.134.313 zł.

Istotną informacją jest fakt, że środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na wybrane przez samorządy inwestycje, takie jak remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowy dróg i chodników oraz inne działania ważne dla mieszkańców.

Tzw. fundusz covidowy, to pośrednio także program wsparcia dla polskich małych i średnich firm – realizatorów zadań inwestycyjnych samorządów. Środki pozwolą na uzyskanie niezbędnych gwarancji dla realizacji zadań inwestycyjnych, które pomogą tysiącom firm i setkom tysięcy pracowników. Co ważne, przyznawane środki są bezzwrotne, a pieniądze nie muszą być wykorzystane w 2020 roku – można je bowiem wydać do 2022 roku na każdą inwestycję publiczną. Nie można ich przeznaczyć na premie, wynagrodzenia dla pracowników czy nowe etaty.

 • Fundusz inwestycji samorządowych
 • Fundusz inwestycji samorządowych
 • Fundusz inwestycji samorządowych
 • Fundusz inwestycji samorządowych
 • Fundusz inwestycji samorządowych
 • Fundusz inwestycji samorządowych
 • Fundusz inwestycji samorządowych
 • Fundusz inwestycji samorządowych
 • Fundusz inwestycji samorządowych

Burmistrz otrzymał absolutorium

Jednym z punktów na dzisiejszej (26.06.2020r.) sesji Rady Miejskiej było udzielenie absolutorium burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu z wykonania budżetu za 2019 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych.

Absolutorium poprzedziła analiza przedłożonego 30 marca 2020r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina za 2019r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Skład orzekający RIO wydał opinię pozytywną.
Radni miejscy zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za rok ubiegły, sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019r., informacją o stanie mienia Miasta Gostynina za rok 2019, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi.
Komisja Rewizyjna w dniu 9 czerwca 2020r. w składzie: Bogdan Ozimek, Anna Florczak, Katarzyna Bryłka i Urszula Pieniążek pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta (4 głosy za), stwierdzając, że budżet był realizowany zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza i nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej Miasta Gostynina za 2019 rok.

Udzielenie absolutorium jest wyrazem zaufania do działań burmistrza i pracowników Urzędu Miasta.

 • Burmistrz otrzymał absolutorium
 • Burmistrz otrzymał absolutorium
 • Burmistrz otrzymał absolutorium
 • Burmistrz otrzymał absolutorium
 • Burmistrz otrzymał absolutorium
 • Burmistrz otrzymał absolutorium

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 26.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 26.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 26.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 228 / 7
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 9 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 18 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Uwaga na burze z opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 27.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 27.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 27.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 187 / 2

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 10 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 28.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 28.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 168 / 6

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 10 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 8 / 1

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

Prognozowane burze z opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Możliwe wystąpienie opadów deszczu o natężeniu ulewnym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu silnym i ulewnym, a w czasie burz także nawalnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 70 mm. W czasie burz, które wystąpią głównie w ciągu dnia, porywy wiatru do 100 km/h oraz grad.

Teatr Lalek IGRASZKA Podróż za horyzont

Kochane dzieciaki, drodzy Opiekunowie zapraszamy Was serdecznie na spektakl wędrownego Teatru Lalek Igraszka Podróż za horyzont 

Kiedy: 2 lipca 2020 (czwartek)

O której: godz. 17:00

Gdzie: teren zielony przed Miejskim Centrum Kultury

Wstęp: BEZPŁATNY, ilość miejsc ograniczona!

Dla pierwszych 20 chętnych osób w wieku 8+ mamy niespodziankę!

 

Podróż za horyzont to opowieść o przyjaźni i o tym, że nie należy nikogo oceniać zbyt pochopnie. Młodzi widzowie mają też okazję nauczenia się… kolorów.

Mała Małgosia chciałaby się dowiedzieć, co jest za horyzontem. Postanawia więc wyruszyć i sprawdzić to osobiście. Zanim jednak jej podróż się rozpocznie, poznaje złośliwego, lecz na szczęście mało szkodliwego potworka Ohydala. Ohydal wątpi w powodzenie wyprawy Małgosi i dlatego nieustannie namawia ją do pozostania w domu. Dziewczynka jednak nie rezygnuje, zwłaszcza, że cennych wskazówek udziela jej Słoneczna Pani. Aby dotrzeć za horyzont Małgosia musi zbudować most z siedmiu kolorów. Ale skąd wziąć te kolory?

Pierwszy dziewczynka dostaje od Słonecznej Pani, kolejne musi znaleźć sama. W wyprawie towarzyszy jej Ohydal. Potworek najpierw przeszkadza i dokucza Małgosi, z czasem jednak staje się jej prawdziwym przyjacielem. Prawdziwym, czyli takim, na którego można liczyć w trudnych sytuacjach, a takich sytuacji nie będzie brakowało, oj, nie będzie.

Małgosia w czasie swojej niecodziennej podróży pozna kilka niezwykłych postaci – pana Chmurka, pana Papryka, spotka się z Księżycem, przeżyje też coś naprawdę strasznego! Wszystko jednak skończy się szczęśliwie, wesoło i kolorowo.

Poniżej znajdują się zasady bezpiecznego uczestnictwa, które obowiązują bezwyjątkowo i są oparte na wytycznych MKiDN.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA czytaj…

WAŻNE w pigułce:
– przed wejściem bezdotykowo mierzymy temperaturę uczestników,
– wchodząc na teren imprezy wypełniasz kartę uczestnictwa (dane osobowe i stan zdrowia) i dostajesz od nas wejściówkę,
– zachowujmy odstęp min. 2 m na terenie imprezy,
– jeśli możesz zasłaniaj nos i usta – kultura (nie tylko) kichania obowiązuje
– do budynku MCK można wejść wyłącznie w celu skorzystania z toalety,
– na terenie imprezy jednocześnie może przebywać maksymalnie 150 osób.

Planowane terminy i miejsca mogą ulec zmianie, jeśli warunki pogodowe uniemożliwiać będą przeprowadzenie działań. Działania mogą także zostać odwołane, jeśli zaistnieje uzasadniona obawa zagrożenia zdrowia uczestników lub pojawią się odgórne polecenia właściwego ministerstwa lub inspektora sanitarnego ws. zgromadzeń.

 • Plakat

FOOD COURT Uczta Uliczna w Gostyninie x Food Trucki

Miejskie Centrum Kultury Gostynin oraz Sowa Events zapraszają:
FOOD COURT W GOSTYNINIE


► Miejskie Centrum Kultury Gostynin (ul. 18 stycznia 2)
► KIEDY - 10.07-12.07 (piątek - niedziela)

CZEKAĆ BĘDĄ NA WAS:
- FOOD TRUCKI - prawdziwa śmietanka polskiej areny street foodowej prezentująca kuchnie z całego świata!
- STREFA ZERO - stoisko z pyszną i orzeźwiającą lemoniadą oraz piwami bezalkoholowymi
- FOOD COURT - bezpieczna strefa z ławostołami gdzie możecie bez przeszkód zajadać pyszności z naszych busów ❣
- STREFA JUNIORA - na najmłodszych czekać będzie stoisko z zabawkami, dmuchańce oraz animatorzy - nie ma czasu na nudę!

Wracamy do Was w nowej, bezpiecznej formie zgodnie z wytycznymi dla gastronomii w trakcie trwania epidemii w Polsce.

- Zadbamy o całkowitą dezynfekcję na terenie food courtu
- Zamówienia na miejscu jak i na wynos
- Bezpieczne odstępy między ławostołami oraz między food truckami
- Zorganizowana kolejka do food trucków
- Możliwość płatności kartą

Dołącz do wydarzenia i bądź na bieżąco! Wygrywaj darmowe vouchery na pyszne jedzenie oraz dowiaduj się jako pierwszy, kto przyjedzie do Gostynina!
https://www.facebook.com/events/232625234761015/

► Piątek 16:00 – 22:00
► Sobota 12:00 – 22:00
► Niedziela 12:00 – 20:00

 WSTĘP WOLNY

 • Plakat

Zabezpieczenie środków na wymianę źródeł ciepła

Pierwotnie w budżecie miasta zostały zabezpieczone środki w kwocie 30.000,00 zł na wymianę kotłów dla wnioskodawców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację wniosków. W I turze komisja zakwalifikowała 10 osób do dofinansowania. Dodatkowo na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca br. zabezpieczono środki w wysokości 36 000,00 zł dla kolejnych mieszkańców miasta, którzy złożyli poprawne pod względem formalnym i merytorycznym wnioski.

Obecnie trwa procedura podpisywania umów o dofinansowanie.

 • herb Gostynina

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 • logo

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 29.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 29.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 29.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 165 / 5
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 10 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 2
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 8 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Zabezpieczono środki na naprawę kanalizacji

Jednym z istotnych punktów obrad piątkowej sesji Rady Miejskiej (26 czerwca br.) było zabezpieczenie środków w wysokości 25.000,00 zł na bieżące i awaryjne naprawy oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej. Konieczność realizacji tego przedsięwzięcia związana jest z występującymi obfitymi opadami deszczu i podtopieniami nieruchomości.

Czyszczeniu poddany zostanie odcinek kanalizacji na osiedlu Wspólna i odcinek na osiedlu Langenfeld wraz z fragmentem w ul. Armii Krajowej.

Firma specjalistyczna wraz z pracownikami Urzędu Miasta Gostynina już dokonała przeglądu sieci kanalizacji deszczowej wymagającej napraw.

Mamy nadzieję, że wkrótce kanalizacja będzie spełniała swoją rolę.

 • czyszczenie kanalizacji

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 30.06.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 30.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 30.06.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 176 / 23

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 10 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / 3

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 8 / 0

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt