Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych

W związku z wejściem z życie od dnia 01.07.2021 r. zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz 2133 ze zm.) w załączeniu przedstawiamy nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 12, albowiem zmiana dotyczy łącznej kwoty wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc tj. miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek.
Zmienia się również definicja dochodu:
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) t.j.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.3)), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. 

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wywiad z burmistrzem w Radiu Q

Burmistrz Paweł Kalinowski po raz kolejny zagościł w studiu Radia Q. Tematami poruszanymi podczas ostatniej rozmowy były:

 • sesja absolutoryjna,
 • inwestycje drogowe,
 • inwestycja Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego związana z budową bloków mieszkalnych przy ul. Kutnowskiej,
 • pozyskanych przez Gostynin środkach zewnętrznych.

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy: http://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/3447-gosc-radia-q-pawel-kalinowski-30-06-2021

 • Burmistrz Paweł Kalinowski

Torowi Mistrzowie Polski z marzeniami budowy toru wrotkarskiego w Gostyninie z wizytą u burmistrza

W czwartek (01.07.2021) z wizytą u Burmistrza p. Pawła Kalinowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Gostynina p. Andrzeja Redera gościli młodzi sportowcy, którzy są członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZWOLEŃ-TEAM” (sekcji: wrotkarstwa szybkiego).

Zespół ambitnych młodych mieszkańców naszego miasta w czasach panującej pandemii wytyczył sobie wysoki cel – zdobycie Torowego Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na rolkach i to im się udało!

W dniach 11-13 czerwca 2021 r. reprezentacja UKS Z-T łącznie wywalczyła w Tomaszowie Lubelskim aż 27 krążków.

Poniżej przedstawiamy zdobycze medalowe mieszkańców Gostynina:

Nadia MACHAŁA (juniorka C – uczennica SP nr 1):
2000 m na punkty – złoty medal

Michał PAWŁOWSKI (kadet – uczeń SP nr 1 – klasa 6):
200 m sprint – srebrny medal
500 m sprint – srebrny medal
3000 m na punkty – srebrny medal
5000 m na eliminacje – srebrny medal
3000 m SZTAFETA – złoty medal

Łukasz FLEJSZER (masters / trener):
200 m sprint – złoty medal
500 m sprint – złoty medal
2000 m – złoty medal
5000 m – złoty medal

Ponadto klub reprezentowały: Kaja Sobiecka, Natalia Sarzała i Michalina Zalewska – uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

Młodzież zamieszkująca i reprezentująca miasto Gostynin opowiadała burmistrzowi o w/w zawodach, które rozpoczęły się w piątkowe popołudnie sprintami na 200m. W kolejne dni rozegrano konkurencje na 500m oraz biegi na punkty i na eliminacje. Zmagania rozegrano w świetnych warunkach pogodowych z bardzo wysoką frekwencją np. w niektórych kategoriach – juniorek C (młodziczek) startowało ponad 70 dziewcząt! Zdobyte medale na imprezie najwyższej rangi okazały się dużą promocją naszego miasta.

– Moi zawodnicy rywalizowali z najlepszymi klubami na równym poziomie, czasami brakowało szczęścia, by być na podium. Sam udział w zawodach, oddany przez każdego zawodnika „wysiłek fizyczny, chęci” jest już sukcesem, zbieraniem doświadczeń, doskonaleniem umiejętności technicznych i taktycznych. 
Specjalistyczny tor, który w przyszłości mógłby powstać w Gostyninie na pewno przyczyniłby się do osiągania wysokich wyników sportowych na torowych Mistrzostwach Polski, międzynarodowej arenie, promowania ciekawej aktywności fizycznej w naszym mieście.
Serdecznie dziękuję zawodnikom za ambitną walkę z utytułowanymi zawodnikami naszego kraju. Gratuluję wszystkim zajętych wysokich wyników, które nie były przypadkowe – budowane na systematycznych treningach, wyrzeczeniach, przełamywaniem barier-rekordów, godzeniem nauki szkolnej z codziennymi.
Dziękuję również rodzicom za wsparcie, doping, słowa otuchy, opiekę, dowóz.
Nasz udział i nawiązanie walki z elitą (w tym 27 medali) z całą pewnością były świetną wizytówką dla miasta Gostynina! – mówi trener Łukasz Flejszer.

 • "Zwoleń-Team" z wizytą u burmistrza
 • "Zwoleń-Team" z wizytą u burmistrza
 • "Zwoleń-Team" z wizytą u burmistrza
 • "Zwoleń-Team" z wizytą u burmistrza

Ruszył program "Dobry start 300+"

Uprzejmie informujemy, że od dzisiaj, tj. 1 lipca br., Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry start 300+”, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Raz w roku rodzice lub opiekunowie dziecka do 20. roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 24. roku życia) mogą otrzymać bezzwrotne, nieopodatkowane 300 zł na wyprawkę szkolną. 

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie? Wystarczy złożyć elektronicznie wniosek w dniach 1 lipca – 30 listopada. Można to zrobić na kilka sposobów:
- poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
- poprzez portal Emp@tia,
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Możliwość taką daje: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank, ING, Kasa Stefczyka, mBank, Nest Bank, Pekao S.A., PKO Bank Polski, SGB, SKOK Śląsk.

Jeśli jesteś:
- osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem, 
- opiekunem prawnym, 
- opiekunem faktycznym, 
- osobą uczącą się – usamodzielnianą,
- dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej, 
to wniosek możesz złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS.
Więcej informacji o programie, instrukcje dla rodzica, dyrektora placówki, opiekuna czy osoby uczącej się i filmy instruktażowe dostępne są na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start. Do Państwa usług pozostaje również infolinia ZUS dostępna pod numerem 22 290 22 02 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

 • "Dobry start 300+"
 • "Dobry start 300+"

Gostynińscy żeglarze na szerokie wody

Wraz z końcem roku szkolnego zakończył się kolejny etap szkoleń i treningów adeptów żeglarstwa z naszego miasta. Etap ten obejmował pierwsze praktyczne próby żeglowania oraz symulacje wywrotek i podnoszenia jachtu z wody, tak aby każdy uczestnik mógł zapoznać się z odpowiednimi technikami i sposobami radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Zajęcia realizowane były na wodach jeziora Bratoszewo oraz na basenie miejskim. Już w okresie wakacyjnym zajęcia kontynuowane będą na większych akwenach w tym nad jeziorem Białym i rzece Wiśle, można powiedzieć, iż żeglarze wypłyną na szerokie wody. Zajęcia te zamkają cykl szkoleniowy. W ich trakcie pokazane są dzieciom akweny na jakich odbywa się większość regat klasy Optimist i na jakich w przyszłości przyjdzie im się zmagać z rywalami. 

Dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego, Klub Żeglarski HALS w obecnym sezonie wyszkolił kolejne trzy dziesięcioosobowe grupy młodych mieszkańców naszego miasta poszerzając grono młodych sportowców - żeglarzy. 

 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach

Kampania "Nie dla ASF" Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł informuje, że Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Wetwrynarii prowadzi kampanię pn. "Nie dla ASF"! 5 podstawowych zasad, które pomogą chronić Twoje stado przed ASF". 

Kampania ta ma za zadanie wzmocnienie  ochrony gospodarstw rolnych utrzymującą trzodę chlewną przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń, a jej celem jest podniesienie świadomości i przypomnienie najważniejszych zasad bioasekuracji, których bezwzględnie należy przestrzegać w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, aby zapobiec tej chorobie.

Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową, na którą są podatne świnie i dziki, powodującą 80-100% śmiertelności.

Odpowiednie działania profilaktyczne mają ogromny wpływ na to czy choroba pojawi się w gospodarstwach i jakie będą tego konsekwencje.  

 • plakat kampanii "Nie dla ASF"

Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina" już we wtorek!

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym spacerze z cyklu „Spacerując po Gostyninie”. Tym razem przejdziemy się „Szlakiem wielokulturowego Gostynina”, na którym zobaczymy ślady obecności w naszym mieście Rosjan, Niemców, Żydów i Polaków – protestantów, chrześcijan i prawosławnych. Przewodnikiem po wielokulturowym mieście będzie pan Piotr Syska, działacz od lat zaangażowany w pamięć o przeszłości Gostynina.

Spacer odbędzie się 6 lipca (wtorek) o godzinie 18:00. Startujemy spod Ratusza Miejskiego, kończymy zaś na Zamku Gostynińskim, gdzie na wszystkich czekać będzie ciepły posiłek. Udział oczywiście bezpłatny!

Aby wziąć udział w spacerze, wystarczy zapisać się w Wydziale Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia pod numerem (24) 236 07 33 lub osobiście (ul. Rynek 26, p. 305). 

Zapraszamy do zapisów!

Zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie” mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 • Szlakiem wielokulturowego Gostynina

Wakacyjny lipiec w Gostyninie

Poniżej przedstawiamy Państwu lipcowe, wakacyjne propozycje wydarzeń oferowanych przez miasto. Każde z nich będzie odbywać się na jego terenie i mieć charakter bezpłatny (chyba że zaznaczono inaczej). Aby ułatwić korzystanie z niniejszej rozpiski każde z wydarzeń zostanie przypisane konkretnemu dniu w kalendarium u dołu strony gostynin.pl. Niektóre wydarzenia nie mają przypisanej godziny – te będą sukcesywnie uzupełniane.

3 lipca:
- koncert Jarosława Chojnackiego. UWAGA! Obowiązuje rezerwacja miejsc. Godzina: 20:00. Miejsce: cukiernia Wasiakowie przy ul. Rynek 21A.

5 lipca:
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2011/2012. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik na stadionie miejskim.

6 lipca:
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2009/2010. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik na stadionie miejskim.
- Zumba z Dorotką. Godzina: 17:00 Miejsce: teren zielony przed MCK.
- spacer „Szlakiem wielokulturowego Gostynina”. Godzina: 18:00. Start: plac pod Ratuszem Miejskim.

7 lipca:
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2011/2012. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik na stadionie miejskim.

8 lipca: 
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2013 i młodsi. Godzina: 16:30. Miejsce: orlik przy SP3.

9 lipca:
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2009/2010. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik na stadionie miejskim.

10 lipca:
- wystawa twórczości plastycznej – Anna Buraczyńska, Aleksandra Ledzion, Krzysztof Koper. Godzina 18:00. Miejsce: Galeria MCK im. Pawła Tencera.
- koncert jazzowy Smooth Operators. Godzina: 19:00. Miejsce: scena plenerowa przy MCK.

13 lipca:
- Aktywna Strefa Drużyny Kangura. Godzina: 17:00. Miejsce: teren zielony przy MCK.

17 lipca:
- piknik żeglarski. Mini regaty, pokaz żeglarski, ognisko z szantami i inne atrakcje! Godzina: 15:00. Miejsce: jezioro Bratoszewo.

18 lipca: 
- koncert zespołu Tourklezz. Godzina: 18:00. Miejsce: scena plenerowa przed MCK.

20 lipca:
- Malucholandia - Kreatywny Tor Przeszkód. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-5 lat. Godzina: 17:00. Miejsce: teren zielony przed MCK.

22 lipca:
- Twórcy Radości – Radość Tworzenia. Godzina: 17:00. Miejsce: teren zielony przed MCK.

25 lipca:
- spektakl Kobieta idealna (spektakl biletowany dla widzów dorosłych). Godzina: 18:00. Miejsce: sala widowiskowa MCK. (wydarzenie odwołane!)

26 lipca: 
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2011/2012. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik na stadionie miejskim.
- bajkowe bąbelini: Sekretny przepis Babci, Podwodna misja, Cztery koty i wielbłąd, Koci gliniarz, musical "44 koty". Godzina: 15:00. Miejsce: Kino Siemowit. Wstęp: 6 zł.

27 lipca:
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2009/2010. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik przy stadionie miejskim.
- bajkowe bąbelini: Zaginiony szczeniak, Nasz przyjaciel pies, Konkurs tańca, Pilou, kocia detektywka, Archibald, koci arystokrata. Godzina: 12:00. Miejsce: Kino Siemowit. Wstęp: 6 zł.
- Nie tylko Święci garnki lepią – ceramika. Godzina: ? Miejsce: MCK.

28 lipca:
- bajkowe bąbelini: Kosmo, koci astronauta, Lampo i szalony wyścig, Koty w czerni, Pilou-ozaur, Bongo na scenie. Godzina: 15:00. Miejsce: Kino Siemowit. Wstęp: 6 zł.

29 lipca:
- bajkowe bąbelini: Gazek, śmierdzący kotek, Cyrk Mlekota i Czekota, Peperita, mistrzyni kociej kuchni, Skarb Kotenchamona, Piastunka Pilou. Godzina: 12:00. Miejsce: Kino Siemowit. Wstęp: 6 zł.
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2013 i młodsi. Godzina: 16:30. Miejsce: orlik przy SP3.
- W zielone gramy – Twórczy Czwartek. Godzina: 17:00 Miejsce: teren zielony przed MCK.

30 lipca:
- bajkowe bąbelini: konkurs najlepszych tytułów. Godzina: 15:00. Miejsce: Kino Siemowit. Wstęp: 6 zł.
- wakacyjny maraton filmów grozy. Godzina: 18:00. Miejsce: Kino Siemowit. Cena biletu: 25 zł.

30-31 lipca:
- IV Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w kat. „Open” BRATOSZEWO 2021. Godzina: 16:00. Miejsce: plaża Bratoszewo i boisko przy MCK. Wpisowe: 30 zł/para.

31 lipca – 1 sierpnia:
- Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego kadetów do lat 16. Godzina: 8:30. Miejsce: korty tenisowe MOSiR przy ul. 18 Stycznia 2.

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Zalecamy ostrożność.

Uwaga na opady deszczu i porywisty wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. 

Księżniczki i rycerze zagościli na balu pod MCKiem

W zeszły czwartek (01.07.2021) przed Miejskim Centrum Kultury księżniczki i rycerze mieli szansę dowiedzieć się, kto z zebranych miał najpiękniejszy strój na świecie. Stół usłany pysznościami, nastrojowa muzyka, feeria kolorów, tańce, hulańce, swawola - niczego na tym balu nie brakowało.

Pośród znamienitych gości nie zabrakło również zabawiających ich i organizujących czas sympatycznych błaznów, którzy przygotowali między innymi krótką lekcję dobrych manier, poradnik tworzenia koron, mieczy i tarcz czy test na celność. Nie mogło zabraknąć pasowania na rycerzy!

Dziękujemy przedstawicielom licznych królestw zza siedmiu gór za obecność na naszym balu. 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Wydarzenie organizowane przez Gminę Miasta Gostynina, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021 i powołaniem na Mistrzostwa Europy

15-letnia zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zwoleń-Team" dostała powołanie na Mistrzostwa Europy w jeździe szybkiej na rolkach. Klaudia Tyszkiewcz znalazła się na liście powołanych przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich razem z 5 innymi zawodnikami i zawodniczkami klubów z całej Polski.

Zawody planowane są na 18 - 25 lipca 2021 r. w Portugalii (m. Canelas).

Klaudia jest wielokrotną medalistką zawodów na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim (Puchary Polski), a także torową i uliczną Mistrzynią Polski:

2 miejsce w torowych MISTRZOSTWACH POLSKI (Tomaszów Lubelski 11-13.06.2021)
w konkurencji 200 m sprint /SREBRNY MEDAL/

2 miejsce w torowych MISTRZOSTWACH POLSKI (Tomaszów Lubelski 11-13.06.2021)
w konkurencji 500 m sprint /SREBRNY MEDAL/

3 miejsce w torowych MISTRZOSTWACH POLSKI (Tomaszów Lubelski 11-13.06.2021)
w konkurencji 5000 m na eliminacje /BRĄZOWY MEDAL/

3 miejsce w torowych MISTRZOSTWACH POLSKI (Tomaszów Lubelski 11-13.06.2021)
w konkurencji 3000 m na punkty /BRĄZOWY MEDAL/

1 miejsce w ulicznym PUCHARZE POLSKI (Gostynin 14.04.2019)
na dystansie 22,4 km w kat. open KOBIETY

1 miejsce w ulicznym PUCHARZE POLSKI (Grodzisk Wielkopolski 27.04.2019)
na dystansie 3100 m w kat. K13-14

1 miejsce w ulicznym PUCHARZE POLSKI (Gorlice 18.05.2019)
na dystansie 22,780 km w kat. open KOBIETY

3 miejsce w torowych MISTRZOSTWACH POLSKI (Tomaszów Lubelski 31.05-2.06.19) w konkurencji 3000 m na punkty /BRĄZOWY MEDAL torowych Mistrzostw Polski/

3 miejsce w ulicznych MISTRZOSTWACH POLSKI (Wrocław 15-16.06.2019)
w konkurencji 6000 m na eliminacje /BRĄZOWY MEDAL/

3 miejsce w ulicznych MISTRZOSTWACH POLSKI (Wrocław 15-16.06.2019)
w konkurencji 580 m na 1 rundę /BRĄZOWY MEDAL/

1 miejsce w ulicznych MISTRZOSTWACH POLSKI (Wrocław 15-16.06.2019)
w konkurencji 6000 m na punkty /ZŁOTY MEDAL/.

Serdecznie gratulujemy.Foto: Wojciech Przybyła
Informacja: Łukasz Flejszer (trener UKS Z-T)

 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami...

Ważne! Informacja dla mieszkańców Gostynina i okolic dotycząca kąpieliska "Bratoszewa"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zawiadamia, że od dnia 5 lipca br. z powodu występowania sinic kąpielisko "Bratoszewo" zostaje zamknięte do odwołania.

 • logo MOSiR
 • herb Gostynina

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwe występowanie gradu.

Informacje o wyniku konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora

Gostynin, dnia 5 lipca 2021 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej

w Gostyninie

 

W dniu 2 lipca 2021 roku w Urzędzie Miasta Gostynina odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie.

W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie została wybrana Pani Magdalena Agnieszka Andrzejczak.

Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gostynin, dnia 5 lipca 2021 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO

Dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Gostyninie

 

W dniu 1 lipca 2021 roku w Urzędzie Miasta Gostynina odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.

W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie została wybrana Pani Anna Woźniak.

Zarządzenie nr 68/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina.

 

 

 

 • herb Gostynina

Konkurs fotograficzny "Spacerując po Gostyninie"

Każdy moment jest dobry, żeby przypomnieć o trwającym konkursie fotograficznym. Właśnie mamy początek lipca, do ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń niecałe dwa miesiące, pogoda w tym sezonie wyjątkowo kapryśna, na zmianę deszcz i upały, prognozy w ciągu doby zmieniające się jak wizualizacja w programie muzycznym – czy może być lepsza sposobność do wyjścia na zewnątrz i zrobienia zdjęcia, jak nie teraz?

Tak więc przypominamy o konkursie, w którym wziąć udział może każdy gostyninianin! Co zrobić, żeby wziąć w nim udział? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych i, co najważniejsze, przesłać zdjęcie z Gostynina – na przykład zdjęcie jednego z zabytków albo szczególnie atrakcyjnego waloru przyrodniczego. Tematyka fotografii dowolna. Żeby nie krępować zmysłu artystycznego, podczas trwania konkursu obowiązuje absolutna swoboda twórcza; ważne, by miejsce zrobienia zdjęcia nie znajdowało się poza granicami administracyjnymi miasta. 

Zdjęcia wraz z Kartą zgłoszenia należy przesyłać na adres promocja@gostynin.pl lub dostarczyć do Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia.

Uwaga – termin nadsyłania prac mija 31 sierpnia.

 • Konkurs fotograficzny "Spacerując po Gostyninie"

Burmistrz z wizytą u dyrektorów i gratulacjami

Dzisiaj burmistrz Paweł Kalinowski złożył wizytę pani Annie Woźniak, dyrektor Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym, oraz pani Magdalenie Andrzejczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej. Podczas spotkania burmistrz podziękował paniom za dotychczasową współpracę oraz pogratulował ponownego wyboru na stanowisko dyrektora danej placówki.

Przypomnijmy: w dniu 31 maja br. Burmistrz Miasta Gostynina ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektorów Przedszkola nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1. Oferty należało składać do 21 czerwca do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Miasta. 1 lipca br. w Urzędzie Miasta Gostynina odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2, a dzień później – na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.

Serdecznie gratulujemy Paniom ponownego wyboru na stanowisko dyrektora i życzymy dalszych sukcesów.

 

 • Burmistrz z wizytą u p. Anny Woźniak
 • Burmistrz z wizytą u p. Anny Woźniak
 • Burmistrz z wizytą u p. Magdaleny Andrzejczak
 • Burmistrz z wizytą u p. Magdaleny Andrzejczak

Ostrzeżenie meteorologiczne - upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało ostrzeżenie dla powiatu gostynińskiego przed upałami ważne od godz. 13:00 dnia 7.07.2021 r. do godz. 18:00 dnia 9.07.2021 r.

Prognozuje się upały - temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C, minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

Informacja o wykazie nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 8 lipca 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości dot.:
- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2645, położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
- pomieszczenia kasy biletowej wraz z poczekalnią znajdujące się w budynku na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2516, położonej w Gostyninie przy ulicy Zamkowej, przeznaczone do najmu w trybie bezprzetargowym,
- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3140, położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym,
- działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1957/6 zabudowanej budynkiem, położonej w Gostyninie przy ulicy Płockiej, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Gostynin
mgr Paweł Witold Kalinowski

Gostynin, dn. 6 lipca 2021 r.

Dziękujemy za wspólny spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"

Wczoraj pogoda dopisała. Duża frekwencja na spacerze „Szlakiem wielokulturowego Gostynina” nieco onieśmieliła przewodnika, ale to chwilowe onieśmielenie szybko przerodziło się w pełen pasji wykład o zawiłych kolejach losu niegdyś wielokulturowego miasta. Rosjanie, Niemcy, Żydzi, Polacy – oni wszyscy mieli swój udział w życiu Gostynina. Warto o tym pamiętać.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spaceru za udział i do zobaczenia we wrześniu!

Zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie” mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 • Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"
 • Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"
 • Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"
 • Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"
 • Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"

Porady prawne udzielane telefonicznie

Urząd Miasta Gostynina informuje, że w czasie wakacji porady prawne będą udzielane wyłącznie telefonicznie pod nr 24 236 07 26, w środy w godzinach od 11:00-12:00.

 • herb Gostynina

Koncert Jarosława Chojnackiego w Gostyninie

W sobotę 3 lipca br. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zorganizowała koncert Jarosława Chojnackiego. Piękne dźwięki poezji śpiewanej wybrzmiały w klimatycznym miejscu naszego miasta w „Cukierni Wasiakowie”. Tłum widzów i ciepłe przyjęcie - to znak, że przyjaciele naszej Biblioteki i wokalisty nie zawiedli. Jarosław Chojnacki jest wykonawcą i twórcą muzyki do wierszy zagranicznych i polskich poetów m.in.: Krzysztofa Karaska, Krzysztofa Buszmana, Adama Asnyka i innych. Znawcy mówią o nim: jeden z najwybitniejszych interpretatorów piosenki poetyckiej i literackiej w kraju. On o sobie: pieśniarz, dla którego najważniejszym elementem twórczości artystycznej jest koncert, klimat i publiczność. Sobotni wyjątkowy wieczór opatrzony nie tylko muzyką i śpiewem, był swego rodzaju rozmową z widzami, artysta opowiadał o swojej pracy, twórczości. Warto dodać, że nie była to pierwsza wizyta Jarosława Chojnackiego w naszej Bibliotece.

 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego

Uwaga na burze i porywisty wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Klub żeglarski „HALS” na podium

W miniony weekend w dniach 2-4.06.2021r. w Gdyni na wodach zatoki Gdańskiej odbyła się tegoroczna edycja największej polskiej imprezy żeglarskiej - regat GDYNIA SAILING DAYS. Corocznie w regatach tych rywalizuje kilkuset żeglarzy z kilkunastu klas. Jedną z nich była klasa MICRO, w której brała udział także reprezentacja gostynińskiego klubu w składzie: Bartłomiej Jędrychowicz, Piotr Mańczak i Filadelfia Bachorz. Rosnąca już od kilku regat forma naszych żeglarzy zaowocowała zdobyciem drugiego miejsca na podium tej prestiżowej imprezy ze stratą 1 punktu do zwycięzców. Przed załogą kolejne starty w Pucharze Polski w tym również w regatach o Puchar Burmistrza Miasta Gostynina organizowanych przez nasz Klub 29.08.21r. w Nowym Duninowie na Wiśle, na których będzie można na żywo zobaczyć naszą drużynę. Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców Gostynina na tę imprezę.

 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium

Półmetek spisu - zaczyna się wyścig z czasem

Miłośnicy piłki nożnej wiedzą, że druga połowa meczu jest znacznie ważniejsza i bardziej emocjonująca. Podobnie jest z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Druga połowa NSP 2021 (lipiec-wrzesień) będzie czasem bardzo intensywnych starań o pełny stuprocentowy wynik. Wciąż bowiem obowiązku spisowego nie wypełniło niespełna 60% mieszkańców Mazowsza.

Na tle mieszkańców kraju mamy pewne powody do zadowolenia z naszej postawy. Obowiązek spisowy wypełniło ponad 2 miliony mieszkańców, a z odsetkiem spisanych osób na poziomie ponad 40%, Mazowsze zajmuje pozycję wicelidera – lepsze jest tylko znacznie mniejsze województwo opolskie. .

Najlepsze wyniki w małych gminach

Na początku NSP 2021, gdy funkcjonował tylko samospis internetowy i telefoniczny, najbardziej aktywne były duże miasta oraz gminy z metropolii warszawskiej. Gdy pracę rozpoczęli rachmistrzowie, do walki o czołowe miejsca z powodzeniem włączyły się mniejsze gminy. Na koniec czerwca pierwszą najlepszą trójkę Mazowsza stanowiły gminy wiejskie: Młynarze (powiat makowski), gdzie spisało się 83% mieszkańców, Jabłonna Lacka (powiat sokołowski) 82% oraz Czernice Borowe (powiat przasnyski) i Rzewnie (powiat makowski) po 76%.

Wśród dużych miast Mazowsza zdecydowanie najlepszym wynikiem może się pochwalić Warszawa (44%). W tej grupie – z wyjątkiem stolicy – odsetek spisanych osób jest generalnie nieco niższy niż średnia wojewódzka: w Siedlcach było to 39%, w Radomiu i Ostrołęce 37%, zaś w Płocku 35%.

Samospis internetowy najpopularniejszy

Podstawową i najpopularniejszą metodą udziału jest samospis internetowy dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Nie powinno to dziwić, bo jest to metoda obowiązkowa, ale też najwygodniejsza.

Z internetowej aplikacji spisowej skorzystało na Mazowszu ponad 1,5 mln mieszkańców, czyli 70% spisanych dotychczas osób. Najczęściej z tej metody korzystali mieszkańcy Ząbek, Lesznowoli i Warszawy (po około 40%).

Niedoceniony samospis telefoniczny

Równolegle z samospisem internetowym działa samospis telefoniczny za pośrednictwem infolinii statystycznej (nr 22 279 99 99). Choć jest prawie tak samo wygodny jak aplikacja internetowa, to cieszy się popularnością głównie wśród osób starszych. W gronie spisanych osób tę metodę wybrało 6% mieszkańców Mazowsza.

Rachmistrzowie dają radę!

Wkład rachmistrzów w prace spisowe pozostaje niezwykle istotny, zwłaszcza w mniejszych gminach.

Początkowo rachmistrzowie kontaktowali się tylko telefonicznie. Dzięki poprawie sytuacji epidemicznej od czerwca trwają wywiady bezpośrednie. Jak dotąd rachmistrzowie terenowi spisali ponad 23% mieszkańców województwa mazowieckiego. Oznacza to, że co piąty spisany jak dotąd mieszkaniec Mazowsza to efekt pracy rachmistrzów terenowych. Najbardziej aktywni byli oni w gminach: Jabłonna Lacka – spisali tu 70% mieszkańców, Młynarze – 64% oraz Czernice Borowe i Rusinów – po 60%.

Gramy do końcowego gwizdka!

Ostatnie trzy miesiące NSP 2021 będą czasem wytężonych starań o każdy pojedynczy wypełniony formularz spisowy. Osoby, które nie wypełniły obowiązku spisowego, powinny to jak najszybciej nadrobić pamiętając, że biorąc udział w spisie mają wpływ na przyszłość swoją i swoich bliskich. Dane spisowe będą bowiem wykorzystywane przez kolejnych 10 lat m.in. przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie dróg, szkół, przedszkoli, bibliotek, dostępności do wielu usług publicznych, czy podziale środków na lokalne inwestycje.

Jeśli z kimś skontaktuje się rachmistrz, należy się zgodzić na rozmowę i od razu spisać. Pamiętajmy, że jego podstawowym zadaniem jest udzielnie nam pomocy i wsparcia w wypełnianiu formularza. Nie warto czekać z udziałem w spisie do końca września. Zrób to jak najszybciej i miej spokojne wakacje oraz poczucie dobrze wypełnionego obowiązku.

Dlatego nie czekaj – poczuj się częścią drużyny „Mazowsze” i spisz się już teraz!

 • Pakiet 10 NSP - plakat

Nakręć film o spisie i wygrywaj

Taka historia zdarza się raz na 10 lat! Przygotuj krótki maksymalnie dwuminutowy film zachęcający do udziału w spisie powszechnym. Masz szanse na atrakcyjne nagrody, w tym telewizyjną emisję Twojego dzieła!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to dla każdego z nas dobra okazja do zastanowienia się nad naszym życiem: sięgnięcia do wspomnień z przeszłości, ale też snucia planów na najbliższe lata. To także moment refleksji, nie tylko nad naszą przyszłością, ale również naszego kraju oraz miejsca, w którym mieszkamy: naszej gminy, miasta lub wsi. To właśnie w oparciu o dane przekazywane w spisie będą podejmowane decyzje dotyczące przyszłości i rozwoju Twojej miejscowości, mające w konsekwencji wpływ m.in. na jakość Twojego życia. Dlatego spis jest tak ważny i należy wziąć w nim udział!

Na czym polega konkurs?

Wystarczy telefon, tablet lub kamera i…dobry pomysł! Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu za pomocą dowolnego urządzenia, w dowolnej technice, który w sposób oryginalny, kreatywny, ciekawy i przyciągający uwagę odbiorcy będzie zachęcać do udziału w NSP 2021. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna, np. film, teledysk, reportaż, animacja, itp.

Długość filmu nie może przekroczyć 2 minut, zaś jego wielkość 500 MB. Maksymalna jakość nagrania: Full HD.

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest organizowany dla ogółu społeczeństwa bez ograniczeń wiekowych.

Jak się zgłosić?

Wystarczy wypełnić formularz internetowy na stronie: https://warszawa.stat.gov.pl, zapoznać się z regulaminem i załącznikami oraz zaakceptować ich treść. Przez ten sam formularz można w prosty sposób zapisać plik filmowy. Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2021 roku.

Jakie są nagrody?

Zwycięski film poznamy 12 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na antenie TVP3 Warszawa oraz na kontach w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter) Urzędu Statystycznego w Warszawie i Telewizji Polskiej. Laureaci konkursu mogą liczyć na następujące nagrody rzeczowe: dysk twardy 1 TB, markowy głośnik i słuchawki bezprzewodowe, Power Bank VIP, myszka bezprzewodowa na Bluetooth, ładowarka indukcyjna oraz atrakcyjny zestaw upominków promujących NSP 2021.

Pozwól zadziałać swojej wyobraźni! Planem filmowym może być całe Twoje otoczenie: dom, gmina, miasto czy wieś. Najważniejsze, by po Twoim filmie każdy chciał się spisać!

 • Konkurs filmowy

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Zmiana dotyczy podwyższenia stopnia ostrzeżenia oraz przedłużenia jego czasu obowiązywania. Największe natężenie zjawisk może nastąpić w godzinach późnopopołudniowych i nocnych. Z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może ulec zmianie.

IMGW ostrzega. Uwaga na burze z gradem

Wedle prognoz, w powiecie gostynińskim, dziś przewidywane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie 110 km/h. Miejscami grad.

Burze mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, uszkodzenia drzewostanu, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania, a tym samym stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Apelujemy o ostrożność!

Upały i burze. Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami oraz burzami z gradem. Dziś (11 lipca), od godziny 16.00 do północy, dla powiatu gostynińskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Natomiast od jutra, 12 lipca, do czwartku 15 lipca, IMGW prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień będzie wynosiła od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Kąpielisko "Bratoszewo" ponownie otwarte

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zawiadamia, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie w dniu 9 lipca 2021 roku (piątek) po ponownej ocenie stanu wody wydał decyzję o przywróceniu do użytkowania kąpieliska jeziora "Bratoszewo". W związku z powyższym kąpielisko "Bratoszewo" zostaje ponownie otwarte.  

 • herb Gostynina
 • logo MOSiR

Gramy na plaży "Bratoszewo 2021"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza na IV turniej siatkówki plażowej kat. ”OPEN”, który rozegrany zostanie w dniach
30-31.07.21 r. w Gostyninie. Wpisowe wynosi 30 zł.-/para, płatne w dniu zawodów. Czekamy na zgłoszenia na adres mailowy do dnia  27.07.21r.

mosir.gostynin@op.pl.

Zapraszamy dnia 30.07.2021r. (piątek) od godz.16.00.

 • logo MOSiR

Kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UE

Europejski Urząd ds. Pracy wspólnie z państwami członkowskimi UE/EFTA 7 lipca rozpoczął kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w Unii Europejskiej. Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych i pracodawców zatrudniających pracowników sezonowych z państw członkowskich UE/EFTA wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w tych państwach członkowskich pracownikom i pracodawcom.
W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła w lipcu 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową. Działania polegają na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE.

Kampania ma polegać na wzmocnieniu oraz uruchomieniu działań promujących informacje na temat warunków życia i pracy i zabezpieczenia społecznego oraz zwróceniu szczególnej uwagi na informowanie w zakresie znalezienia bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE/EFTA, w szczególności w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Więcej Informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy - zachęcamy do wizyty na stronie.

 

W Polsce kampania prowadzona jest przede wszystkim poprzez sieć EURES - aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES  -  https://eures.praca.gov.pl/

 

Termin realizacji działania: lipiec - październik 2021 r.

 • logo ELA
 • logo EURES
 • logo - Urząd Pracy

Maja Iwańska z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobyła 4 medale podczas torowych Mistrzostwach Polski

W dniach11-13.06.2021 roku na torze RSS Arena Roztocze Tomaszów Lubelski odbyły się Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na „wrotkach szybkich”. 
Przy zawodach rozegrane zostały Torowe Mistrzostwa Polski Masters, a także Ogólnopolskie Zawody dla Dzieci.
Mieszkanka gminy Gostynin, Maja Iwańska (2016) reprezentująca UKS Zwoleń-Team startowała w kategorii wiekowej „Juniorka F” w 4 konkurencjach. Zajęła wysokie drugie miejsce w klasyfikacji „wielobojowej”, na który to sukces składały się 4 medale:
- złoty medal na dystansie 200 m (sprint);
- złoty medal na dystansie 200 m (sprint);
- srebrny medal na dystansie 100 m (sprint);
- srebrny medal na dystansie 600 m.
 Serdecznie gratulujemy.

 

FOTO: Wojciech Przybyła (Tomaszów Lubelski)

 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale

Uwaga na burze z deszczem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

W związku z dynamiczną sytuacją synoptyczną ostrzeżenie może ulec zmianie lub wydłużeniu.

W Tuszkowach rywalizowali miłośnicy jazdy na wrotkach i rolkach z całej Polski

Na kilka godzin Tuszkowy (gmina Lipusz), stały się wrotkarską, letnią stolicą województwa pomorskiego - za sprawą Półmaratonu Wrotkarskiego o Puchar Wójta gminy Lipusz.

Do rywalizacji, której centralnym punktem były Tuszkowy, przystąpiło ponad 120 zawodników nie tylko z Pomorza. Na starcie zameldowali się reprezentanci m.in. takich miast jak: Gdańsk, Gdynia, Koronowo, Pruszcz Gdański, Bydgoszcz, Lębork, Warszawa, Gostynin.

Zawody rozpoczęły się od zmagań  najmłodszych miłośników wrotek i rolek, którzy mieli do pokonania 300-metrową trasę. Zaraz po nich, na starcie stanęli nieco starsi zawodnicy w wieku od 7 do 11 lat. Ta grupa musiała zmierzyć się z 600-metrowym odcinkiem. Z kolei młodzież w wieku 13-15 lat musiała pokonać odcinek o długości 1800 metrów.

Dodajmy, że rywalizacja dziewcząt i chłopców była oddzielna. Natomiast głównym punktem sportowo-rekreacyjnej imprezy w Tuszkowach, był wspomniany półmaraton o długości 24 kilometrów. Zawodnicy musieli trzykrotnie wykonać pętlę o długości 8 km na trasie Tuszkowy-Lipusz-Tuszkowy.

Wyniki reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZWOLEŃ-TEAM”:

Natalia Sarzała - 1 miejsce na dystansie 1800 m

Mateusz Solga – 2 miejsce w kat. OPEN na dystansie 24 km (2 miejsce w kat. M30-39)

Mateusz Chojnacki – 18 miejsce w kat. OPEN na dystansie 24 km (1 miejsce w kat. M20-29)

Serdecznie gratulujemy.

 

FOTO: Maciej Wajer / Koscierski.info 

 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach

Podsumowanie miesiąca przez Burmistrza Miasta Gostynina

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego podsumowania miesiąca przez Burmistrza Miasta Gostynina. W podsumowaniu czerwca nie zabraknie następujących tematów:

 • jednogłośnego udzielenia wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi,
 • podpisania umowy na pożyczkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie",
 • podpisania umowy z firmami Hydropol Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. i tematu rozpoczęcia prac na Zatorzu,
 • pracy Punktu Szczepień Powszechnych na hali sportowej.

Kulturalny sobotni wieczór

W sali wystaw im. Pawła Tencera Miejskiego Centrum Kultury, wieczór kulturalny rozpoczęła wystawa malarstwa trojga gostynińskich artystów: Anny Buraczyńskiej, Aleksandry Ledzion i Krzysztofa Kopra.

Zebranych w galerii gości powitała dyrektor placówki – Aleksandra Milczarek, która podkreśliła, że oprócz wspólnej pracy w MCK, bohaterowie spotkania to także serdeczni przyjaciele, swoimi obrazami pokazujący odbiorcom wrażliwą stronę artystycznej osobowości.

Następnie głos zabrali sami artyści. Anna Buraczyńska obiecała, że obecna wystawa otwiera cykl podczas którego pragnie przedstawić mieszkańcom Gostynina osoby, które zazwyczaj tworzą swoje pracy w domowym zaciszu, nigdzie ich nie prezentując. Taką właśnie utalentowaną osobą jest Aleksandra Ledzion, debiutująca przed gostynińską publicznością.

Krzysztof Koper, artysta z najdłuższy stażem artystycznym, stwierdził, że pandemia zabrała nam takie spotkania kulturalne na żywo, za czym wszyscy bardzo tęsknili. Wyraził nadzieję, że podobne wystawy będą odbywać się co miesiąc.

W imieniu burmistrza Pawła Kalinowskiego wystąpiła pani Hanna Adamska – sekretarz miejski, która pogratulowała artystom weny twórczej i ogromnej pasji widocznej w wystawionych pracach.

Po zakończonym w galerii wernisażu, zebrani udali się przed scenę plenerową, aby wysłuchać koncertu jazzowego w wykonaniu lokalnego zespołu Smooth Operators, grającego od 2019 roku, w skład którego wchodzą: Aleksandra Stępniak grająca na pianinie, Maciej Śniechowski – na gitarze basowej, Joanna Nowicka klarnet, Mateusz Kwiatkowski – saksofon i Paweł Antczak perkusja. Za koncert muzycy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór

Zapraszamy na moc weekendowych atrakcji

W nadchodzący weekend zapraszamy Państwa na sobotni żeglarski piknik na Dybance i niedzielną ucztę muzyczną przed Miejskim Centrum Kultury.

W ramach sportowych weekendów, które odbywały się w maju i czerwcu w Gostyninie, na zakończenie tego projektu, zapraszamy Państwa na sobotni piknik żeglarski, który rozpocznie się o godz. 15.00 na plaży przy ul. Dybanka. Klub żeglarski Hals przygotował mnóstwo atrakcji tj. mini regaty, pokaz żeglarski, ognisko z muzyką szanty oraz wspólne pieczenie kiełbasek. Będzie też policyjny tor przeszkód. Ale to tylko ułamek z całego wachlarza niespodzianek. Zabierzcie ze sobą kocyk, dobry humor i przybywajcie.

Natomiast w niedzielę, zapraszamy na muzyczną ucztę z zespołem Tourklezz, która odbędzie się od godz. 18.00 przed Miejskim Centrum Kultury. W ubiegłym tygodniu odbył się spacer szklakiem Wielokulturowego Gostynina. Niedzielny koncert będzie dopełnieniem tego spaceru, gdyż repertuar zespołu Tourklezz stanowią tradycyjne melodie żydowskie i współczesne opracowania muzyki klezmerskiej, a także utwory polskie, niemieckie i rosyjskie.

Sobotnie atrakcje są zorganizowane dzięki wsparciu Fundacji Orlen, natomiast niedzielny koncert otrzymał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie” mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego.

 • Piknik żeglarski
 • Koncert "Spacerując po Gostyninie"

Ostrzeżenie przed burzami, ulewnymi deszczami i porywistym wiatrem

Według prognozy pogody podanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie, na terenie województwa mazowieckiego - powiat gostyniński, przewidywane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze osiągające od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Wiatr może osiągać w porywach do 80 km/h. Miejscami mogą wystąpić także opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk określa się na 80%.

Przypominamy, że przebywając poza domem, podczas występowania burzy nie wolno: kąpać się, spacerować, chować się pod samotnie rosnącymi drzewami, przebywać w pobliżu wysokich metalowych masztów, ponieważ często uderza w nie piorun, znajdować się w pobliżu linii elektroenergetycznych, zbiorników i cieków wodnych, zatrzymywać się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

Nowy numer Biuletynu Miejskiego "Nasz Gostynin"

Ukazał się Nr 2 Biuletynu Miejskiego "Nasz Gostynin" w formie papierowej. Udostępniamy go także elektronicznie.

W tym wydaniu Biuletynu informujemy o wotum zaufania i absolutorium, które uzyskał burmistrz Paweł Kalinowski. Piszemy również o odznaczeniu gospodarza naszego miasta przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Ponadto przybliżamy wiadomości o inwestycjach, m.in. o realizacji budowy trzech budynków mieszkalnych wykonywanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz o przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w naszym mieście.

Zwracamy Państwa uwagę na udział w Narodowym Spisie Powszechnym i w imieniu burmistrza zachęcamy do szczepień przeciw covid-19.

Przekazujemy także informacje dotyczące spraw społecznych i kulturalnych.

Życzymy ciekawej lektury.Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Miasta Gostynina na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin sala nr 213 w dniu 13.08.2021 r. (piątek) w godzinach 12:30 – 15:00.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanym kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 • loga

MCK zaprasza na "Twórczy czwartek"

Już jutro odbędzie się "Twórczy czwartek" z Miejskim Centrum Kultury. Tym razem będą to zajęcia plastyczne "kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".

Do zobaczenia jutro (15.07.2021r.) o godz. 17.00 na terenie zielonym MCK.

 • plakat MCK "Twórcze czwartki"

ARiMR: 15 i 16 lipca – ogólnopolski webinar – Dotacje dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r o godz. 11.00. Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej.

Webinarium obędzie się z użyciem aplikacji MS TEAMS. Osoby, które chcą wziąć w nim udział, mogą zrobić to korzystając z linków, które znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W trakcie webinarium eksperci z ARiMR opowiedzą o zasadach ubiegania się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" – nabór trwa do 19 sierpnia. W e-spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy omówią bieżące działania skierowane do rolników. Szczegółowa agenda webinarium znajduje się na stronie Agencji.

15 lipca w godzinach porannych podany zostanie adres skrzynki e-mail, za pośrednictwem której będzie można zadawać pytania ekspertom biorącym udział w webinarium.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub dostępu do internetu, a chcieliby wziąć udział w webinarium, proszeni są o skontaktowanie się ze swoim oddziałem regionalnym. Tam uzyskają informacje o placówkach, w których będzie możliwość uczestniczenia w e-spotkaniu. Uprzejmie informujemy, że ze względu na obostrzenia spowodowane covid-19 liczba rolników, którzy będą mogli wziąć udział w webinarium stacjonarnie jest ograniczona.

Webinar został objęty patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

 • logo ARiMR

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 60 mm, lokalnie kumulacja do 90 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.

Z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Gostynina

Informujemy, że wydziały Urzędu Miasta Gostynina, znajdujące się przy ulicy Parkowej 22, oficynie przy Ratuszu oraz w Ratuszu mają zmienione godziny urzędowania w dniach 12-16 lipca 2021 roku i są czynne w:

poniedziałek, środę i czwartek od godz. 7.30 do 14.00

wtorek od godz. 7.30 do 15.00

piątek od godziny 7.30 do 13.00.

 •  
 • herb Gostynina

Odświeżona tablica informacyjna na rynku

Z ogromną przyjemnością informujemy, że jakiś czas temu na Rynek Miejski wróciła tablica informacyjna. Na południowej stronie tablicy czytać można mapę z ważnymi punktami dla mieszkańców (lokalizacje komend służb mundurowych, Urzędu Miasta czy sądu rejonowego), ale i dla turystów, z wyszczególnionymi najważniejszymi miejscami naszego miasta. Poza tym: kod QR linkujący na stronę Urzędu Miasta, dane kontaktowe Punktu Informacji Turystycznej, a wszystko to w odświeżonej szacie graficznej.

Z drugiej strony tablicy, skierowanej na północ w stronę ul. Jana Pawła II i Floriańskiej, znajdują się zdjęcia miejsc nieodłącznie związanych z Gostyninem.

Mamy nadzieję, że tablica spełni wzorowo swoje zadanie i będzie służyła turystom przez długi czas.

Tablica dostępna jest również w formie cyfrowej na stronie www.gostynin.pl, w zakładce Turysta.

 • Odświeżona tablica na rynku
 • Odświeżona tablica na rynku

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla powiatu gostynińskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. Największa intensywność zjawisk będzie w nocy.

Ważność ostrzeżenia: od 14:00 dnia 15.07.2021 do godz. 8:00 dnia 16.07.2021.

IMiGW ostrzega przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Upałom towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca 30 stopni Celsjusza. Zbyt długie spędzanie czasu w słońcu lub przegrzanym miejscu może spowodować schorzenia termiczne. Aby skutecznie chronić nasz organizm przed niekorzystnym oddziaływaniem upałów należy: ograniczyć przebywanie w słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni. Dotyczy to głównie dzieci i osób starszych, Pamiętać o tym, aby pić duże ilości wody, spożywać zbilansowane, lekkie posiłki, ubierać się w luźno dopasowane rzeczy, chronić twarz i głowę, unikać skrajnych zmian temperatur, w miarę możliwości zażywać jak najwięcej odpoczynku.

 

II runda Polskiej Ligi Żeglarskiej

Za naszymi reprezentantami kolejna - już druga runda regat I POLSKIEJ LIGI ŻEGLARSKIEJ. Osiemnaście czołowych drużyn z całej Polski rywalizowało ze sobą w miniony weekend 10-11 lipca na wodach Zatoki Gdańskiej. Gostynińscy żeglarze dzięki współpracy z sekcją żeglarską Legi Warszawa także brali udział w tej rywalizacji. Profesjonalne i identyczne jachty dla każdej załogi, rzetelna praca licznej grupy sędziowskiej oraz wymagające warunki pogodowe spowodowały, że zawody te rozgrywały się na bardzo wysokim poziomie sportowym, o ostatecznej klasyfikacji decydowały pojedyncze punkty. Nasza załoga zaliczając w poszczególnych biegach nawet 2 i 3 miejsce, ostatecznie uplasowała się w środku stawki zdobywając bezcenne doświadczenie oraz kolejne punkty do klasyfikacji sezonu żeglarskiego 2021 roku.

 

Tekst: Tomasz Reszkowski

Foto: Gwidon Libera • I Liga Żeglarska
 • I Liga Żeglarska
 • I Liga Żeglarska
 • I Liga Żeglarska
 • I Liga Żeglarska
 • I Liga Żeglarska
 • I Liga Żeglarska

Mazovian Startup - zaproszenie do udziału w programie akceleracyjnym

Województwo Mazowieckie we współpracy z Youth Business Poland rozpoczęli poszukiwania 30 innowacyjnych startupów w ramach Mazovian Startup. Czym jest Mazovian Startup, jak aplikować do programu rozwojowego, jak zdobyć 50 000 zł oraz pozyskać wiedzę od doświadczonych ekspertów. Wszystkiego dowiesz się podczas webinaru.

Już 21 lipca o godz. 11:00 usłyszeć będzie można historie innowacyjnych rozwiązań takich jak Plantalux czy aplikacji mobilnej Sen Yours. Plantalux rozpoczął od Mazovian Startup, a w tym momencie podbija nie tylko serca inwestorów, pozyskując 1,5 mln zł, ale też rynki azjatyckie. Zadebiutują również studentki I roku Weronika i Paulina, które stworzyły aplikację mobilną Sen Yours. Na koniec Adrian Migoń - Prezes Zarządu YBP opowie jak dołączyć do akceleracji, w czym może pomóc oraz na co zwrócić uwagę przy zakładaniu firmy. 

Najważniejsze punkty, które zostaną poruszone podczas wydarzenia: 
- Jak przetestować pomysł na biznes;
- Jak rozwijać sprzedaż za granicą i pozyskać inwestora;
- Co robić i czego nie robić podczas rozwoju firmy;
- Jak skalować biznes oraz jakie przeszkody można napotkać, tworząc innowacje;
- W czym może pomóc program akceleracyjny oraz jak znaleźć dobry akcelerator;
- Jak tworzyć aplikację mobilną.

Bezpośredni link do rejestracji na webinar: https://tiny.pl/9qzd8

Webinar realizowany jest w ramach naboru do programu akceleracyjnego Mazovian Startup, we współpracy z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.

Webinar jest pierwszym krokiem do finału, w którym możesz zgarnąć 50 000 zł oraz liczne nagrody Partnerów. Wystarczy, że zostawisz swoje zgłoszenie! Od finału dzielić będą Cię 4 miesiące intensywnej nauki!

Więcej informacji o programie Mazovian Startup i webinarze Startup Camp na stronach https://mazovianstartup.ybp.org.pl/ oraz https://rozwinbiznes.ybp.org.pl/startupcamp. Zapraszamy do udziału!

 • Mazovian Startup

Uwaga na burze z gradem

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla powiatu gostynińskiego. Ostrzeżenie jest ważne od godziny 8:00 do 24:00 dnia 16.07.2021.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Setne urodziny pani Marii Głogowskiej

Wyjątkową uroczystość – jubileusz 100 urodzin obchodziła w dniu dzisiejszym (16 lipca br.) pani Maria Głogowska z Gostynina. Pani Maria urodziła się w Lubieniu Kujawskim, a od 6 roku życia mieszka w naszym mieście.

Z wizytą do jubilatki udał się burmistrz Paweł Kalinowski, kierownik USC Maria Rendzikowska i Krzysztof Ławniczak z delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku. Burmistrz wręczył pani Marii dyplom okolicznościowy, kwiaty i upominek. Natomiast pan Ławniczak odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego i podarował kwiaty od Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radzwiłła. W spotkaniu wzięła udział także córka pani Marii – pani Danuta Balcerzak.

Pani Maria Głogowska z domu Kowalska wyszła za mąż w 1945 roku za Władysława Głogowskiego, z którym wychowała dwie córki i doczekała się dwóch wnuczek i jednego prawnuka.

Pragniemy dołączyć się do gratulacji i życzyć jubilatce dużo dobrego zdrowia, samych pogodnych, szczęśliwych dni spędzonych w gronie rodziny i bliskich osób.

 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej

Uwaga! Zmiana terminu pikniku żeglarskiego na Bratoszewie

Z przykrością informujemy, że ze względu na złe warunki pogodowe, niepewną pogodę jutro i niesprzyjające warunki na samej plaży jesteśmy zmuszeni przełożyć jutrzejszy piknik żeglarski na późniejszy termin. Więcej informacji już wkrótce.

Jednocześnie informujemy, że niedzielny koncert zespołu Tourklezz na scenie przed Miejskim Centrum Kultury odbędzie się bez zakłóceń - w razie załamania pogody zostanie on przeniesiony do budynku MCK. Serdecznie zapraszamy!

 • Piknik żeglarski odwołany

Niedzielny koncert zespołu Tourklezz

W niedzielę pogoda nam nie straszna. Informujemy, że niedzielny koncert zespołu Tourklezz na scenie przed Miejskim Centrum Kultury odbędzie się bez zakłóceń - w razie załamania pogody zostanie on przeniesiony do budynku MCK. Serdecznie zapraszamy!
 
Koncert odbędzie się od godz. 18.00. W ubiegłym tygodniu odbył się spacer szklakiem Wielokulturowego Gostynina. Niedzielny koncert będzie dopełnieniem tego spaceru, gdyż repertuar zespołu Tourklezz stanowią tradycyjne melodie żydowskie i współczesne opracowania muzyki klezmerskiej, a także utwory polskie, niemieckie i rosyjskie.
 
Koncert otrzymał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie” mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego.
 • Koncert zespołu Tourklezz

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Nabory wniosków w LGD "Aktywni razem"

W terminie od 21 lipca do 12 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 odbywać się będzie nabór wniosków na następujące operacje: 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia

1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie,

- limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 240 000,00 EUR.,

- kwota pomocy: do 15 000,00 EUR (konkurs 1/2021)

Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy

1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 225 270,55 EUR.,

kwota pomocy: do 25 000,00 EUR (konkurs 2/2021)

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY w ramach projektu grantowego:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą

1. Działania promujące ekonomię społeczną tj. opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne.

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 250,00 EUR., tj. 5000 zł.

kwota grantu: 5 000,00 zł (konkurs nr 13/2019/G)

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY w ramach projektu grantowego:

Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie…

1. Działania promujące lokalne wyroby spożywcze, artystyczne i rzemieślnicze tj. udział w targach, wystawach, wydarzeniach promocyjnych, materiały promujące lokalne wyroby, szkolenia, warsztaty, konkursy i prezentacje.

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 250,00 EUR., tj. 5000 zł.

kwota grantu: 5 000,00 zł (konkurs nr 14/2019/G)

Wnioski i formularze, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR), szczegółowe ogłoszenia na naborach wraz z przykładami działań i zapotrzebowaniem zgłaszanym podczas spotkań i warsztatów w procesie konsultacji LSR dostępne są na stronie internetowej LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 i w Łącku, ul. Brzozowa 1, tel.: 24 276 61 33, aktywni.razem@wp.pl.

Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Zapraszamy do kontaktu i ścisłej współpracy z LGD w trakcie planowania i przygotowywania wniosków.

Michał Pawłowski i Wiktor Sobiecki z UKS Zwoleń-Team powołani do reprezentacji Polski

13-letni sportowcy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń-Team w dniu 16-07-2021 dostali powołanie do reprezentacji Polski oraz na międzynarodowe zawody Cadet Challenge w Ostendzie (BELGIA) w jeździe szybkiej na rolkach. Chłopcy znaleźli się na liście powołanych przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich wraz z 6 innymi zawodnikami i zawodniczkami czołowych klubów naszego kraju.
Zawody odbędą się w dniach 13-15 sierpnia 2021r., a wcześniejsze zgrupowanie od 9 sierpnia. Do tego czasu kadeci będą systematycznie trenowali z trenerem UKS Z-T p. Łukaszem Flejszerem na parkingach, ruchliwych ulicach oraz raz w tygodniu we Wrocławiu na specjalistycznym torze.
Przypomnijmy sukcesy naszych reprezentantów z torowych Mistrzostw Polski 2021:
MICHAŁ:
- srebrny medal na dystansie 200m (sprint);
- srebrny medal na dystansie 500m (sprint);
- srebrny medal na dystansie 3000m (na punkty);
- srebrny medal na dystansie 5000m (na eliminacje);
- złoty medal w sztafecie 3000m (skład 3 osobowy).

WIKTOR:

- 5 miejsce na dystansie 200m (sprint);
- 4 miejsce na dystansie 500m (sprint);
- 4 miejsce na dystansie 3000m (na punkty);
- brązowy medal na dystansie 5000m (na eliminacje);
- złoty medal w sztafecie 3000m (skład 3 osobowy).

Serdecznie gratulujemy

FOTO: Wojciech Przybyła (Tomaszów Lubelski)

 • powołani do reprezentacji Polski

Zaproszenie na szkolenie - program "Czyste powietrze"

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie z zakresu możliwości skorzystania ze środków programu "Czyste powietrze", które odbędzie się 22 lipca (czwartek) od godziny 15.30 w sali posiedzeń (pokój nr 213) Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, a zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 24 236 07 23.

 • Zaproszenie na szkolenie - Czyste Powietrze

Nie czekaj do września, spisz się już teraz!

Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz dzwonić i ustalać wszystko telefonicznie? A może najwyżej stawiasz osobisty kontakt i bezpośrednią rozmowę? Niezależnie od indywidualnych preferencji, każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób, aby wypełnić obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Najważniejsze, aby zrobić to szybko i nie narażać się na karę grzywny.

Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się z odmową od osób, które twierdzą, że mają na to czas do 30 września. Jest to rzeczywiście termin końcowy NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza oznacza, że nie można już czekać dłużej i należy spisać się z jego pomocą.

Osoby, do których rachmistrz jeszcze nie dotarł, powinny z kolei pamiętać, że wygodniej spisać się samemu i warto to zrobić jak najszybciej. Czekanie ze spisem do końca września może zakończyć się tym, że ostatecznie zapomni się o tym obowiązku.

Internet - szybko, wygodnie i od ręki

Podstawową metodą spisową jest formularz online dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Aplikacja działa 24 godziny na dobę, od momentu pierwszego logowania mamy 14 dni na dokończenie spisu. Jest to metoda najwygodniejsza i nie wymaga kontaktu z rachmistrzem.

Zadzwoń i spisz się!

Samospis przez telefon to odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza. Z tej możliwości powinny też skorzystać osoby, które rozpoczęły spis samodzielnie przez Internet, nie dokończyły formularza, minęło już 14 dni od momentu logowania i ponowny dostęp do aplikacji spisowej został zablokowany. Wystarczy wybrać numer infolinii spisowej 22 279 99 99, wcisnąć klawisz „1” („Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”), potem znów „1”, czyli „Spisz się przez telefon”. Po zgłoszeniu się konsultanta możemy rozpocząć spis lub dokończyć pytania w zablokowanym formularzu.

Czekają na Ciebie w urzędzie miasta/gminy

Przewidziano również możliwość spisania się w urzędzie gminy/miasta. W każdej gminie i mieście w Polsce funkcjonuje stanowisko spisowe, a wsparciem służy przeszkolony pracownik urzędu. Na wizytę warto się wcześniej umówić telefonicznie. W okresie letnim wiele gmin organizuje też mobilne punkty spisowe m.in. w parkach, na osiedlach czy imprezach plenerowych, zamieszczając informacje o takich działaniach (termin i miejsce) na swojej stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.

Rachmistrzowie przychodzą i dzwonią, aby pomóc

Rachmistrzowie spisowi pracują w terenie i telefonicznie. Ta metoda spisu jest skierowana przede wszystkim do dwóch grup mieszkańców. Pierwszą są osoby przyzwyczajone do tradycyjnej formy spisu, czyli bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem. Takich osób jest wciąż sporo, dlatego mimo szybko postępującej informatyzacji, rachmistrzowie pozostają istotnym elementem spisów powszechnych w Polsce.

Druga grupa, dla której rachmistrzowie będą stanowić cenną pomoc, to wszystkie osoby, które przekładają spis w nieskończoność. Powinny skorzystać z tej okazji i z pomocą rachmistrza wywiązać się wreszcie z tego obowiązku.

Czekanie może kosztować nawet 5 tys. zł!

Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak najszybciej i nie czekać z tym do ostatniego dnia spisu? Jeśli przegapimy termin i przypomnimy sobie o spisie już po jego zakończeniu, popełniamy wykroczenie. A to może oznaczać grzywnę - jej wysokość zależy od decyzji sądu i może sięgać nawet 5 tys. złotych. Również odmowa udzielona rachmistrzowi jest traktowana jako niewywiązanie się z obowiązku spisowego, dlatego nie warto zwlekać. Do wyboru mamy kilka metod spisowych. Wybierzmy odpowiednią dla siebie, spiszmy się i w spokoju cieszmy letnim wypoczynkiem.

 • NSP - plakat nie czekaj do września

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie

W ramach inwestycji miejskich powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny z 12 lokalami przy ul. 3 Maja 30. Będzie to budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych z dachem dwuspadowym, całkowicie podpiwniczony. Wraz z budynkiem zostaną wykonane przyłącza, parkingi, utwardzenia, obiekty małej architektury, a także zagospodarowane tereny zielone.

Budynek będzie przyłączony do sieci ciepłowniczej, aby nie emitował niskiej emisji.

Na realizację przedmiotowej inwestycji udzielono gminie Miasta Gostynina finansowego wsparcia w wysokości 2 256 868,84 zł ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Przewidywane rozpoczęcie realizacji - do 11 lutego 2022 roku.

Bardzo cieszy fakt, że w miejscu po rozebranych starych budynkach powstanie nowy estetyczny budynek z kolejnymi mieszkaniami.

 • ul. 3 Maja 30 teren pod zabudowę

Wyjątkowy koncert

W niedzielę (18 czerwca) mieliśmy przyjemność wysłuchania w galerii Miejskiego Centrum Kultury im. Pawła Tencera, koncertu zespołu Tourklezz w składzie: Tomasz Krawczyk (kontrabas), Marcin Kalinowski (akordeon guzikowy), Radosław Dzięgielewski (skrzypce), Piotr Buchalski (klarnet), Michał Bartosiak (gitara), Jakub Krawczyk (instrumenty perkusyjne).
Muzyczna uczta złożona z tradycyjnych utworów pochodzenia polskiego, rosyjskiego, niemieckiego i żydowskiego - w większości znanych, o nierzadko przewrotnym pochodzeniu, zachwyciła zebraną publiczność.
Koncert stanowił artystyczne uzupełnienie organizowanego przez Urząd Miasta cyklu spacerów po Gostyninie, przede wszystkim spaceru "Szlakiem wielokulturowego Gostynina". Tematyczne spacery powrócą we wrześniu, dlatego zachęcamy do śledzenia strony gostynin.pl, aby być na bieżąco z informacjami na ich temat.
Bezpośrednie obcowanie z muzyką jest niezastąpione. Dla tych, którzy nie dotarli na koncert bądź też chcieliby raz jeszcze wysłuchać melodii zagranych na koncercie, wkrótce zostanie udostępnione nagranie.
Koncert otrzymał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie” mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego.
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz

Poszukiwany listem gończym Jacek Jaworek

Uwaga! poszukiwany listem gończym Jacek Jaworek podejrzany jest o potrójne zabójstwo pod Częstochową.

Jeśli ktoś z Państwa zna miejsce pobytu podejrzanego lub może przekazać ważne dla śledztwa informacje proszony jest o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KWP w Katowicach nr tel. 798 031 306, Komendą Miejską Policji w Częstochowie - nr tel. 47 858 12 55 lub 112.

Podejrzany jest tęgiej budowy ciała, wzrostu około 170-180 cm, włosy krótkie jasne, twarz owalna.

Ubrany był prawdopodobnie w granatowe, jeansowe spodnie, granatową koszulkę z krótkim rękawem, może posiadać bluzę lub kurtkę jasnego koloru. 

Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji

Wszystkie rodzaje wsparcia zielonych inwestycji w jednym miejscu

 Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej właśnie Wyszukiwarce EkoDotacji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Zaledwie trzy kliknięcia myszką wystarczą, by dowiedzieć się, jakie rodzaje wsparcia dla danej inwestycji są obecnie oferowane.

Ostatnie lata i miesiące to duży przyrost ekodotacji, wynikający z rosnącej świadomości kryzysu klimatycznego oraz zdecydowanych działań państw Unii Europejskiej. Obecnie niemal każda nowa inwestycja musi mieć pozytywny wpływ na ochronę klimatu i środowiska – tym samym coraz więcej programów dofinansowań staje się ekodotacjami. – Ta obfitość jednocześnie stworzyła barierę na drodze inwestorów, którzy nieoczekiwanie znaleźli się w gąszczu programów, ich operatorów, rodzajów wsparcia oraz skomplikowanych nazw. Nasza Wyszukiwarka powstała właśnie po to, żeby tę barierę zlikwidować – mówi dr Izabela Filipiak, ekspertka Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) ds. zielonych finansów.

Schemat działania Wyszukiwarki EkoDotacji jest czytelny i prosty. Inwestor najpierw musi wybrać grupę do jakiej należy – zależnie od tego czy jest przedsiębiorcą, instytucją samorządową, osobą fizyczną itp. Następnie określa typ inwestycji, np.: inwestycje w budynkach (tu znajdziemy wszystkie dotacje do odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji), wspierające gospodarkę wodną, badania czy edukację. Ostatnim krokiem jest wybór województwa, w którym inwestycja będzie prowadzona (albo w którym składający wniosek ma siedzibę). – Szukając wsparcia w internetowym gąszczu możemy minąć o włos najlepsze dla nas rozwiązanie na przykład dlatego, że nie szukaliśmy go wcześniej na stronie własnej gminy. Wyszukiwarka EkoDotacji rozwiąże tego typu problemy, dostarczając listę odpowiednich dla nas programów wraz z linkami do ich stron lub – w przypadku braku dopasowanych wyników – linki do stron lokalnych operatorów, u których możemy uzyskać stosowne informacje – mówi ekspertka KOZK.

Wyszukiwarka EkoDotacji będzie aktualizowana na bieżąco.  Za jej pośrednictwem operatorzy programów sami mogą również przesyłać KOZK swoje oferty. Korzystanie z Wyszukiwarki oraz umieszczanie w niej ofert jest bezpłatne.

Wyszukiwarka EkoDotacji działa pod adresem http://ekodotacje.ios.edu.pl/

 • nagłówek KOZK

Ekomuzyczna wyprawa śladami zdrowej żywności

Miło nam poinformować, że jako partner wydarzenia chór miejski Arce Cantores bierze udział w wydarzeniu pt. "Ekomuzyczna wyprawa śladami zdrowej żywności". W dniach 22-23 lipca odbędzie się wyjazd studyjny do gospodarstwa ekologicznego w Gołaszewie.

W programie m.in.: warsztaty związane z ekologią, warsztaty kulinarne, spacer ekologiczny, próba muzyczna i wieczorek ekologiczno-muzyczny.

Podczas tego zadania chór będzie przygotowywał się do koncertu piosenek ludowych, na który Państwa zaprosimy już wkrótce, bo 19 sierpnia br. do Zamku Gostynińskiego.

Zapisy pod numerem 553596340

 • zaproszenie na ekomuzyczną wyprawę

Pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin

Piętnastu zawodników wzięło udział w pierwszym treningu seniorów Mazura Gostynin w ramach przygotowań do sezonu 2021/22 Płockiej Ligi Okręgowej. Trening prowadził trener Arkadiusz Szulczewski.

Do treningów w najbliższym czasie dołączy kilku zawodników, którzy z powodu wakacji nie stawili się we wtorek, 20 lipca. Dołączą także nowi zawodnicy, o czym szerzej niebawem.

Piłkarze Mazura przez miesiąc do czasu rozpoczęcia rozgrywek trenować będą dwa razy w tygodniu oraz zaplanowano kilka gier kontrolnych (najbliższa w sobotę, 24 lipca w Baruchowie z GKS) a także rywalizację w Pucharze Polski Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W sobotę, 7 sierpnia na wyjeździe Mazur zagra pojedynek derbowy w ramach 1/16 finału w Gąbinie z Błękitnymi.

Inauguracja rozgrywek nowego sezonu 21 lub 22 sierpnia meczem na własnym boisku ze Zrywem Bielsk.

 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • grafika Mazur

Mateusz Solga z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył „brązowy medal” na torowych Mistrzostwach Polski

W dniach 11-13.06.2021 roku na torze RSS Arena Roztocze Tomaszów Lubelski odbyły się Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na „wrotkach”.
Przy zawodach rozegrane zostały Torowe Mistrzostwa Polski Masters, a także Ogólnopolskie Zawody dla Dzieci.

Mateusz Solga (r. 1988) reprezentujący UKS Zwoleń-Team startował w kategorii wiekowej „Masters” w czterech konkurencjach.

Zajął czwarte miejsce w klasyfikacji „wielobojowej” z czterech biegów:

- 4 miejsce na dystansie 200m (sprint);

- 4 miejsce na dystansie 500m (sprint);

- 4 miejsce na dystansie 2000m;

- brązowy medal na dystansie 5000m.

Gratulujemy

FOTO: Wojciech Przybyła (Tomaszów Lubelski)

 • Mateusz Solga z brązowym medalem
 • Mateusz Solga z brązowym medalem
 • Mateusz Solga z brązowym medalem
 • Mateusz Solga z brązowym medalem

Burmistrz gościem Radia Q

Wczoraj burmistrz Paweł Kalinowski udzielił wywiadu na antenie Radia Q. Tematem rozmowy były przede wszystkim inwestycje realizowane na terenie miasta Gostynina, a w szczególności:
- budowa bloku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja,
- remont dróg miejskich,
- rozbudowa stadionu miejskiego.
Nie zabrakło również informacji o wydarzeniach sportowych i kulturalnych w nadchodzącym miesiącu.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy: http://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/3523-gosc-radia-q-pawel-kalinowski-21-07-2021

 • Burmistrz w Radiu Q

Warsztaty dla przedsiębiorców

We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Partner - Startup Academy organizuje serię warsztatów dla przedsiębiorców z Płocka i okolic na temat Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz wyzwań, z jakimi mierzą się lokalni przedsiębiorcy.

W trakcie spotkań, doświadczeni eksperci przeprowadzą warsztaty w zakresie:

 • generowania innowacji oraz oferty finansowania rozwoju - 27 lipca 2021 r.
 • anatomii sukcesu przedsiębiorstwa - elementów, które mają kluczowe znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstwa - 13 września 2021 r.
 • sylwetki przedsiębiorcy sukcesu - kluczowych kompetencji przedsiębiorcy - 11 października 2021 r.

Celem warsztatów jest uzyskanie odpowiedzi na to, z jakimi wyzwaniami mierzą się lokalni przedsiębiorcy. Na tej podstawie opracowane zostaną rekomendacje w zakresie instrumentów wsparcia, które będą brane pod uwagę przez Urząd Marszałkowski, w czasie prac nad nowymi programami dla przedsiębiorstw w województwie mazowieckim.

Warsztaty to niepowtarzalna okazja dla przedsiębiorców powiatu płockiego, aby wpłynąć na kształt instrumentów wsparcia, jakie zaoferuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w kolejnych latach.

Rejestracja na stronie wydarzeń  https://startupacademy.pl/mazowsze-lp/

 

 • warsztaty dla przedsiębiorców

Stara Betoniarnia zaprasza

Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" zaprasza na coroczny odpust św. Jakuba, który odbędzie się 25 lipca 2021, wytwórców wyrobów użytkowych, naturalnych, artykułów spożywczych, osoby handlujące artykułami kolekcjonerskimi, zabawkami, gadżetami, dekoracjami itp. do wzięcia udziału w odpuście Św. Jakuba, który odbywać się będzie na ul. Ostatniej w Gostyninie.
Rezerwacja powierzchni handlowych:
Tel. 24 369 60 12
797 377 222
lub biuro@starabetoniarnia.pl
Ilość miejsc ograniczona
Ponadto MCH informuje, iż 25 lipca zostanie udostępniony dodatkowy parking na ZIELONYM terenie przed Zamkiem.
Zachęcamy to korzystania z wydzielonego terenu. Zaoszczędzimy w ten sposób sporo czasu i unikniemy niepotrzebnego stresu.
 • Stara Betoniarnia - zaproszenie na odpust

Kino Siemowit najmłodszym

Codziennie inny zestaw bajek i co najważniejsze - to Wy układacie piątkowy repertuar, głosując na najfajniejszą bajkę każdego dnia podczas seansu.
Niespodzianki czekają,
Do zobaczenia w Siemowicie 

 • Propozycja kina Siemowit dla najmłodszych

Uwaga na upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

Uwaga na burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 26.07.2021 do godz. 02:00 dnia 27.07.2021 o prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 60 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy jest również grad. Zjawiskom towarzyszyć będą upały max. do 31°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu "Człowiek z pasją"

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Człowiek z pasją", które zorganizowane będzie przez Bibliotekę dla dzieci i młodzieży. Tym razem rozmowa odbędzie się z Andrzejem Feliksem Ziółkowskim i Mateuszem Mularczykiem. Transmisja online na stronie fb Biblioteki, w piątek 30 lipca o godz. 20.00. Zapraszamy

 • Człowiek z pasją

Ostrzeżenia IMGW: będzie burzowo, możliwy grad

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydałkolejne ostrzeżenie. Dziś (27.07) dla powiatu gostynińskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Kondolencje

Panu Waldemarowi Banasiakowi,

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie Brata

składa
Paweł Witold Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina
i pracownicy Urzędu Miasta

 • Nekrolog
 • Logotypy

Ostrzeżenie meteo: burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla powiatu gostynińskiego. W dniu dzisiejszym (28 lipca) prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Gostynin uczci 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego

Już w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wówczas, jak co roku, oddamy hołd poległym bohaterom. O godz. 17.00 zawyją syreny, przed budynkiem Urzędu Miasta zapalone zostaną symboliczne znicze, a nasze myśli skierują się ku tym, którzy 77 lat temu stanęli do walki, aby odzyskać wolność.

Powstanie warszawskie rozpoczęło się, na mocy rozkazu komendanta głównego Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie planowane na kilka dni upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. Żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

O ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod względem politycznym miało znaczenie ogromne. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Jak pisał po wojnie Jan Nowak-Jeziorański, uczestnik tego niepodległościowego zrywu, legendarny „kurier z Warszawy”, „walka nie była daremna”, a powstanie warszawskie sprawiło, że „państwo polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało swoją odrębność, przetrwało Stalina, który w swych zamysłach prawdopodobnie chciał z niego z czasem uczynić część ZSRS”.

Fragment broszury Powstańcy warszawscy ,wyd. IPN, seria „Patroni naszych ulic”

 

 

 • Powstanie warszawskie pamiętamy

Wojewódzki turniej klasyfikacyjny kadetów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza wszystkich miłośników tenisa ziemnego do kibicowania zawodnikom biorącym udział w wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym kadetów, który odbędzie się 31.07-1.08 na kortach przy ul. 18 Stycznia 2. Licencjonowani zawodnicy do lat 16 rywalizować będą w rozgrywkach singlowych i deblowych, walcząc o punkty rankingowe Pzt.

Turniej organizowany jest przez Klub Skf MindSports.

Serdecznie zapraszamy!

 • Turniej klasyfikacyjny kadetów (fot. pixabay.com)

Muzycznie, rodzinnie, sportowo i ekologicznie w Gołaszewie

W dniu 22 lipca z inicjatywy Stowarzyszenia Arce Cantores w gospodarstwie agroturystycznym w Gołaszewie odbyła sie ekomuzyczna wyprawa śladami zdrowej żywności. Członkowie miejskiego chóru Arce Cantores oraz ich sympatycy mieli okazję wziąć udział w warsztatach o tematyce związanej z ekologią oraz warsztatach kulinarnych dotyczących zdrowej żywności i zdrowego trybu życia.

Żeby nie być gołosłownym - 35 uczestników tego zadania pod okiem szefa kuchni przygotowywało sałatki, które później degustowano na wieczorku ekologiczno-muzycznym. W ślad za starym ludowym przysłowiem „czym skorupka za młodu nasiąknie….” mogliśmy się przekonać, że prym w tej konkurencji należy do najmłodszego pokolenia. Dzieci (najmłodszy w tej konkurencji 3-letni Tytus) świetnie sobie radziły z pokrojeniem warzyw i owoców oraz przyprawieniem z dużym polotem zdrowych przystawek. Podczas wspólnie przygotowywanego posiłku było mnóstwo radości, zabawy i wzajemnej rywalizacji.

Przed warsztatami kulinarnymi odbyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz mecz piłki siatkowej rozegrany przez dorosłych, a najmłodsi dzielnie kibicowali swoim rodzicom, natomiast co się działo podczas przeciągania liny dzieci (chłopcy kontra dziewczynki) to tylko możecie sobie wyobrazić. Sami byliśmy zdziwieni jak dużo było zabawy, śmiechu z upadków i rywalizacji naszych pociech. Niestety nie możemy wyjawić czy wygrały dziewczynki czy chłopcy, ponieważ konieczna stała się dogrywka tego zadania, ale... to już w następnym projekcie.

Podczas tej wyprawy rodzice przenieśli się też do swoich lat dziecinnych i ku zaskoczeniu dzieci „pomagali” robić wielkie bańki mydlane.

Tym bardziej cieszy fakt, że jest to nasz pierwszy grant zdobyty jako Stowarzyszenie Śpiewacze Arce Cantores i pierwsze takie rodzinne, wielopokoleniowe spotkanie chóru oraz sympatyków od czasu pandemii. Ponadto swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta Gostynina wraz z rodziną, który aktywnie brał udział w wielu konkurencjach oraz zadaniach, za co serdecznie dziękujemy.

W czasie gdy sympatycy chóru sportowo i aktywnie spędzali czas, to chór miejski Arce Cantores odbył próbę muzyczną oraz nagrał materiał dźwiękowy z koncertu piosenek ludowych.

Już teraz możemy zaprosić 19 sierpnia do Zamku Gostynińskiego, gdzie odbędzie się koncert chóru miejskiego Arce Cantores.

Jesteśmy radzi z efektów tego zadania, bo oprócz wspaniałych wrażeń kulinarnych, poznawczych i artystycznych aktywnie, zdrowo spędziliśmy czas wzmacniając więzy międzypokoleniowe.

Zadanie pn. „Ekomuzyczna wyprawa śladami zdrowej żywności" mające na celu: Wyjazd studyjny do gospodarstwa ekologicznego, poznanie technik przygotowania zdrowych, ekologicznych potraw, uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zdrowym żywieniu, edukacja w temacie eko oraz aktywnego trybu życia, zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM w formie grantu w kwocie 5000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obaszarów Wiejskich w ramach poddziałania19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

 

Z muzycznym pozdrowieniem
Prezes, członkowie i sympatycy Gostynińskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego ARCE CANTORES w Gostyninie

 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo

Brązowy medal ulicznych Mistrzostw Polski w rękach UKS Zwoleń-Team

Miłośnicy łyżworolek mieli w Łodzi 25 lipca 2021 r. okazję do sprawdzenia swoich umiejętności podczas „III Maratonu Rolkowego”: starty dziecięce, fitness 11km, półmaraton i maraton. We wszystkich konkurencjach wystartowało ok. 400 osób.

Byli zarówno amatorzy, zawodowcy, a także reprezentanci Polski. Turniej otworzyła rywalizacja najmłodszych. W drugiej części zawodów konkurowali ze sobą bardziej doświadczeni zawodnicy. Trasa półmaratonu liczyła 21 kilometrów, a startujący w maratonie musieli przejechać dwa razy tyle. I tu brązowy medal Ulicznego Mistrza Polski zdobył reprezentant UKS Zwoleń-Team – MATEUSZ SOLGA.

----------

Wyniki reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń-Team:

W KATEGORII WIEKOWEJ 2009-2010:
I miejsce – Nadia Machała
II miejsce – Kaja Sobiecka
IV miejsce – Zuzanna Grzelecka

W KATEGORII WIEKOWEJ 2007-2008:
I miejsce – Natalia Sarzała

W KATEGORII WIEKOWEJ 2007-2008:
I miejsce – Wiktor Sobiecki

NA DYSTANSIE 21km (półmaraton): 
I miejsce w open – ŁUKASZ FLEJSZER (w kat. M-30 - 30-39 lat - I miejsce)
IV miejsce w open – MATEUSZ CHOJNACKI (w kat. M-20 - 20-29 lat - I miejsce)
X miejsce w open – WIKTOR SOBIECKI (w kat. M-12 - 12-19 lat - II miejsce)
XXIV miejsce w open – NATALIA SARZAŁA (w kat. K-12 - 12-19 lat - III miejsce)
XXXVI miejsce w open – ZUZANNA GRZELECKA (w kat. K-12 - 12-19 lat - VIII miejsce)

NA DYSTANSIE 42km (maraton):
III miejsce w open MATEUSZ SOLGA (w kat. M-30 - 30-39 lat - III miejsce)


Serdecznie gratulujemy!

 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi

Krwiobus odwołany

Z przykrością informujemy, że wizyta krwiobusa zaplanowana na jutro, tj. 30 lipca, z przyczyn niezależnych od centrum krwiodawstwa została odwołana. Następna wizyta zaplanowana jest na dzień 27 sierpnia.

Zapraszamy do płockiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Medycznej 19. Rejestrować się można od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-13:00.

Więcej informacji o RCKiK w Warszawie na stronie https://www.rckik-warszawa.com.pl/

 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy...

Czy warto oddawać krew?

Krwi nigdy za wiele – te słowa, choć kojarzyć się mogą z szaleńcami opętanymi żądzą mordu, dobrze oddają działania krwiodawców i ideę krwiodawstwa w ogóle. Jak już pisaliśmy w zeszłym miesiącu, krwi nie da się wyprodukować w laboratorium: pomimo trwających intensywnych badań nad wytworzeniem syntetycznej krwi, dotychczas naukowcy nie opracowali metody pozwalającej na jej wyprodukowanie w warunkach laboratoryjnych. Nie są dostępne sposoby przemysłowego pozyskania składników krwi, więc jedynym sposobem na pozyskanie krwi jest jej oddawanie. 

Czy zapotrzebowanie na krew kiedyś się skończy? Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, u których występują ich braki. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych. 

źródło: https://www.rckik-warszawa.com.pl/edukacja

Z wykresu wynika, że największe zapotrzebowanie jest na krew RH-, która płynie w żyłach 15% mieszkańców Polski. Dodając do tego to, co napisaliśmy powyżej, uświadamiając sobie fakt, że wypadki, zabiegi, oparzenia, urazy i choroby stanowią przykrą rzeczywistość większości z nas, należy odpowiedzieć na zadane pytanie negatywnie.

Krew należy oddawać „zawsze i wszędzie”, nie tylko na apel – zebrana od krwiodawców krew jest przechowywana w specjalnie przygotowanych na ten cel lodówkach i w każdej chwili (a tych, jak wypadków czy poważnych urazów, nie da się przewidzieć) może ona uratować czyjeś życie. Jak wygląda oddawanie krwi krok po kroku?

1. Rejestracja
Wypełniamy kartę dawcy (tutaj konieczny będzie tradycyjny dokument tożsamości ze zdjęciem i z numerem PESEL), a po rejestracji kwestionariusz.

2. Wstępne badania laboratoryjne
Bada się poziom hemoglobiny/morfologię. U dawców, którzy oddają krew pierwszy raz, sprawdzana jest dodatkowo grupa krwi.

3. Badanie lekarskie
Lekarz weryfikuje informacje zawarte w kwestionariuszu; rozmawia z dawcą, podejmuje się badań pomocniczych, wreszcie: ocenia, czy możemy oddać krew.

3. Oddanie krwi – donacja
Dawca oddaje 450 ml krwi, 270 ml płytek, 315 ml płytek krwi i osocza bądź 600 ml osocza (w wyjątkowych sytuacjach 720 ml) w różnym czasie: od 5-8 minut (krew) do nawet jednej godziny (płytki krwi).

4. Krótka regeneracja sił
Zanim opuści się miejsce oddania krwi, czekamy do odzyskania pełni sił. Przy okazji rozkoszujemy się 8 tabliczkami czekolady (~4.500 kcal.).

Czy warto oddawać krew? Pomijając korzyści z zostania Honorowym Dawcą Krwi (korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, bezpłatne zaopatrzenie w leki do określonej kwoty bądź duże zniżki na takowe i wiele innych) nasza krew stanowi lekarstwo pozbawione tańszych zamienników. Stanowi nierzadko ostatnią deskę ratunku dla osób, których życie jest zagrożone. 

Sprawmy, by tych desek ratunkowych było jak najwięcej.

Zaproszenie na wystawę malarstwa Katarzyny Milczarek

"Kiedyś ktoś zwrócił uwagę na bardzo istotną kwestię, która dotyczy każdego z nas. Wszystko, co w życiu nas spotyka, te dobre rzeczy, jak i te mniej przyjemne – przemijają. (...) Niektórzy pojawiają się na chwilę, aby nas czegoś nauczyć i odchodzą w swoją stronę. Inni pozostają na dłużej, aby ich kochać i być kochanym przez nich. Lecz jedna rzecz pozostaje z nami na zawsze – miłość".
 
Katarzyna Milczarek, autorka powyższych słów, już wkrótce odsłoni przed Państwem swoją miłość, która towarzyszy jej przez całe życie - malarstwo. Wernisaż jej prac zaplanowany jest na 7 sierpnia o godzinie 19:00 i o tej godzinie wszystkich Państwa zapraszamy do sali wystaw MCK im. Pawła Tencera.
 • Wystawa malarstwa Katarzyny Milczarek - plakat

Uroczystości z okazji Święta Policji

Dzisiaj (tj. 30 lipca) na dziedzińcu Zamku Gostynińskiego odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Na uroczystość przybyli m.in. burmistrz miasta Gostynina Paweł Kalinowski, wójt gminy Gostynin Edmund Zieliński, wójt gminy Szczawin Kościelny Barbara Stępniak, starosta gostyniński Arkadiusz Boruszewski, nadleśniczy gostyniński Jacek Liziniewicz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Ostrowski i wielu innych gości, którzy złożyli najserdeczniejsze życzenia komendantowi policji w Gostyninie Zbigniewowi Włodkowskiemu, I zastępcy komendanta Robertowi Koprowi, zebranym na dziedzińcu policjantom i wszystkim funkcjonariuszom tej służby mundurowej. Wielu przybyłych policjantów zostało awansowanych w ramach podziękowania za wzorową służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Przyłączamy się do ciepłych słów, które wybrzmiały w czasie uroczystości, i życzymy wszystkim policjantom bezpiecznej pracy i nieustannej satysfakcji z pełnionej służby.

 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji

Spotkanie harcerzy ze strażakami z OSP pod zamkiem

26 lipca 2021 roku druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie spotkali się z harcerkami i harcerzami z 13 Drużyny Harcerskiej „Wataha”. Strażacy zaprezentowali samochody strażackie i sprzęt, z jakim pracują na co dzień - prądownice, węże, sprzęt oświetleniowy, radiotelefony i wiele, wiele innych.

Ciekawość harcerzy okazała się na tyle duża, że nie skończyło się wyłącznie na prezentacji wizualnej sprzętu. Nie zabrakło zabawy w rodzaju przebiegania przez kurtynę wodną, celowania strumieniem wody w pachołki czy wspólnego studzenia się w chłodnej wodzie.

 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt