Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych

W związku z wejściem z życie od dnia 01.07.2021 r. zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz 2133 ze zm.) w załączeniu przedstawiamy nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 12, albowiem zmiana dotyczy łącznej kwoty wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc tj. miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek.
Zmienia się również definicja dochodu:
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) t.j.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.3)), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. 

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wywiad z burmistrzem w Radiu Q

Burmistrz Paweł Kalinowski po raz kolejny zagościł w studiu Radia Q. Tematami poruszanymi podczas ostatniej rozmowy były:

 • sesja absolutoryjna,
 • inwestycje drogowe,
 • inwestycja Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego związana z budową bloków mieszkalnych przy ul. Kutnowskiej,
 • pozyskanych przez Gostynin środkach zewnętrznych.

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy: http://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/3447-gosc-radia-q-pawel-kalinowski-30-06-2021

 • Burmistrz Paweł Kalinowski

Torowi Mistrzowie Polski z marzeniami budowy toru wrotkarskiego w Gostyninie z wizytą u burmistrza

W czwartek (01.07.2021) z wizytą u Burmistrza p. Pawła Kalinowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Gostynina p. Andrzeja Redera gościli młodzi sportowcy, którzy są członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZWOLEŃ-TEAM” (sekcji: wrotkarstwa szybkiego).

Zespół ambitnych młodych mieszkańców naszego miasta w czasach panującej pandemii wytyczył sobie wysoki cel – zdobycie Torowego Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na rolkach i to im się udało!

W dniach 11-13 czerwca 2021 r. reprezentacja UKS Z-T łącznie wywalczyła w Tomaszowie Lubelskim aż 27 krążków.

Poniżej przedstawiamy zdobycze medalowe mieszkańców Gostynina:

Nadia MACHAŁA (juniorka C – uczennica SP nr 1):
2000 m na punkty – złoty medal

Michał PAWŁOWSKI (kadet – uczeń SP nr 1 – klasa 6):
200 m sprint – srebrny medal
500 m sprint – srebrny medal
3000 m na punkty – srebrny medal
5000 m na eliminacje – srebrny medal
3000 m SZTAFETA – złoty medal

Łukasz FLEJSZER (masters / trener):
200 m sprint – złoty medal
500 m sprint – złoty medal
2000 m – złoty medal
5000 m – złoty medal

Ponadto klub reprezentowały: Kaja Sobiecka, Natalia Sarzała i Michalina Zalewska – uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

Młodzież zamieszkująca i reprezentująca miasto Gostynin opowiadała burmistrzowi o w/w zawodach, które rozpoczęły się w piątkowe popołudnie sprintami na 200m. W kolejne dni rozegrano konkurencje na 500m oraz biegi na punkty i na eliminacje. Zmagania rozegrano w świetnych warunkach pogodowych z bardzo wysoką frekwencją np. w niektórych kategoriach – juniorek C (młodziczek) startowało ponad 70 dziewcząt! Zdobyte medale na imprezie najwyższej rangi okazały się dużą promocją naszego miasta.

– Moi zawodnicy rywalizowali z najlepszymi klubami na równym poziomie, czasami brakowało szczęścia, by być na podium. Sam udział w zawodach, oddany przez każdego zawodnika „wysiłek fizyczny, chęci” jest już sukcesem, zbieraniem doświadczeń, doskonaleniem umiejętności technicznych i taktycznych. 
Specjalistyczny tor, który w przyszłości mógłby powstać w Gostyninie na pewno przyczyniłby się do osiągania wysokich wyników sportowych na torowych Mistrzostwach Polski, międzynarodowej arenie, promowania ciekawej aktywności fizycznej w naszym mieście.
Serdecznie dziękuję zawodnikom za ambitną walkę z utytułowanymi zawodnikami naszego kraju. Gratuluję wszystkim zajętych wysokich wyników, które nie były przypadkowe – budowane na systematycznych treningach, wyrzeczeniach, przełamywaniem barier-rekordów, godzeniem nauki szkolnej z codziennymi.
Dziękuję również rodzicom za wsparcie, doping, słowa otuchy, opiekę, dowóz.
Nasz udział i nawiązanie walki z elitą (w tym 27 medali) z całą pewnością były świetną wizytówką dla miasta Gostynina! – mówi trener Łukasz Flejszer.

 • "Zwoleń-Team" z wizytą u burmistrza
 • "Zwoleń-Team" z wizytą u burmistrza
 • "Zwoleń-Team" z wizytą u burmistrza
 • "Zwoleń-Team" z wizytą u burmistrza

Ruszył program "Dobry start 300+"

Uprzejmie informujemy, że od dzisiaj, tj. 1 lipca br., Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry start 300+”, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Raz w roku rodzice lub opiekunowie dziecka do 20. roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 24. roku życia) mogą otrzymać bezzwrotne, nieopodatkowane 300 zł na wyprawkę szkolną. 

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie? Wystarczy złożyć elektronicznie wniosek w dniach 1 lipca – 30 listopada. Można to zrobić na kilka sposobów:
- poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
- poprzez portal Emp@tia,
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Możliwość taką daje: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank, ING, Kasa Stefczyka, mBank, Nest Bank, Pekao S.A., PKO Bank Polski, SGB, SKOK Śląsk.

Jeśli jesteś:
- osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem, 
- opiekunem prawnym, 
- opiekunem faktycznym, 
- osobą uczącą się – usamodzielnianą,
- dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej, 
to wniosek możesz złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS.
Więcej informacji o programie, instrukcje dla rodzica, dyrektora placówki, opiekuna czy osoby uczącej się i filmy instruktażowe dostępne są na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start. Do Państwa usług pozostaje również infolinia ZUS dostępna pod numerem 22 290 22 02 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

 • "Dobry start 300+"
 • "Dobry start 300+"

Gostynińscy żeglarze na szerokie wody

Wraz z końcem roku szkolnego zakończył się kolejny etap szkoleń i treningów adeptów żeglarstwa z naszego miasta. Etap ten obejmował pierwsze praktyczne próby żeglowania oraz symulacje wywrotek i podnoszenia jachtu z wody, tak aby każdy uczestnik mógł zapoznać się z odpowiednimi technikami i sposobami radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Zajęcia realizowane były na wodach jeziora Bratoszewo oraz na basenie miejskim. Już w okresie wakacyjnym zajęcia kontynuowane będą na większych akwenach w tym nad jeziorem Białym i rzece Wiśle, można powiedzieć, iż żeglarze wypłyną na szerokie wody. Zajęcia te zamkają cykl szkoleniowy. W ich trakcie pokazane są dzieciom akweny na jakich odbywa się większość regat klasy Optimist i na jakich w przyszłości przyjdzie im się zmagać z rywalami. 

Dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego, Klub Żeglarski HALS w obecnym sezonie wyszkolił kolejne trzy dziesięcioosobowe grupy młodych mieszkańców naszego miasta poszerzając grono młodych sportowców - żeglarzy. 

 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach
 • Gostynińscy żeglarze na szerokich wodach

Kampania "Nie dla ASF" Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł informuje, że Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Wetwrynarii prowadzi kampanię pn. "Nie dla ASF"! 5 podstawowych zasad, które pomogą chronić Twoje stado przed ASF". 

Kampania ta ma za zadanie wzmocnienie  ochrony gospodarstw rolnych utrzymującą trzodę chlewną przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń, a jej celem jest podniesienie świadomości i przypomnienie najważniejszych zasad bioasekuracji, których bezwzględnie należy przestrzegać w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, aby zapobiec tej chorobie.

Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową, na którą są podatne świnie i dziki, powodującą 80-100% śmiertelności.

Odpowiednie działania profilaktyczne mają ogromny wpływ na to czy choroba pojawi się w gospodarstwach i jakie będą tego konsekwencje.  

 • plakat kampanii "Nie dla ASF"

Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina" już we wtorek!

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym spacerze z cyklu „Spacerując po Gostyninie”. Tym razem przejdziemy się „Szlakiem wielokulturowego Gostynina”, na którym zobaczymy ślady obecności w naszym mieście Rosjan, Niemców, Żydów i Polaków – protestantów, chrześcijan i prawosławnych. Przewodnikiem po wielokulturowym mieście będzie pan Piotr Syska, działacz od lat zaangażowany w pamięć o przeszłości Gostynina.

Spacer odbędzie się 6 lipca (wtorek) o godzinie 18:00. Startujemy spod Ratusza Miejskiego, kończymy zaś na Zamku Gostynińskim, gdzie na wszystkich czekać będzie ciepły posiłek. Udział oczywiście bezpłatny!

Aby wziąć udział w spacerze, wystarczy zapisać się w Wydziale Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia pod numerem (24) 236 07 33 lub osobiście (ul. Rynek 26, p. 305). 

Zapraszamy do zapisów!

Zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie” mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 • Szlakiem wielokulturowego Gostynina

Wakacyjny lipiec w Gostyninie

Poniżej przedstawiamy Państwu lipcowe, wakacyjne propozycje wydarzeń oferowanych przez miasto. Każde z nich będzie odbywać się na jego terenie i mieć charakter bezpłatny (chyba że zaznaczono inaczej). Aby ułatwić korzystanie z niniejszej rozpiski każde z wydarzeń zostanie przypisane konkretnemu dniu w kalendarium u dołu strony gostynin.pl. Niektóre wydarzenia nie mają przypisanej godziny – te będą sukcesywnie uzupełniane.

3 lipca:
- koncert Jarosława Chojnackiego. UWAGA! Obowiązuje rezerwacja miejsc. Godzina: 20:00. Miejsce: cukiernia Wasiakowie przy ul. Rynek 21A.

5 lipca:
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2011/2012. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik na stadionie miejskim.

6 lipca:
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2009/2010. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik na stadionie miejskim.
- Zumba z Dorotką. Godzina: 17:00 Miejsce: teren zielony przed MCK.
- spacer „Szlakiem wielokulturowego Gostynina”. Godzina: 18:00. Start: plac pod Ratuszem Miejskim.

7 lipca:
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2011/2012. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik na stadionie miejskim.

8 lipca: 
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2013 i młodsi. Godzina: 16:30. Miejsce: orlik przy SP3.

9 lipca:
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2009/2010. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik na stadionie miejskim.

10 lipca:
- wystawa twórczości plastycznej – Anna Buraczyńska, Aleksandra Ledzion, Krzysztof Koper. Godzina 18:00. Miejsce: Galeria MCK im. Pawła Tencera.
- koncert jazzowy Smooth Operators. Godzina: 19:00. Miejsce: scena plenerowa przy MCK.

13 lipca:
- Aktywna Strefa Drużyny Kangura. Godzina: 17:00. Miejsce: teren zielony przy MCK.

17 lipca:
- piknik żeglarski. Mini regaty, pokaz żeglarski, ognisko z szantami i inne atrakcje! Godzina: 15:00. Miejsce: jezioro Bratoszewo.

18 lipca: 
- koncert zespołu Tourklezz. Godzina: 18:00. Miejsce: scena plenerowa przed MCK.

20 lipca:
- Malucholandia - Kreatywny Tor Przeszkód. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-5 lat. Godzina: 17:00. Miejsce: teren zielony przed MCK.

22 lipca:
- Twórcy Radości – Radość Tworzenia. Godzina: 17:00. Miejsce: teren zielony przed MCK.

25 lipca:
- spektakl Kobieta idealna (spektakl biletowany dla widzów dorosłych). Godzina: 18:00. Miejsce: sala widowiskowa MCK. (wydarzenie odwołane!)

26 lipca: 
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2011/2012. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik na stadionie miejskim.
- bajkowe bąbelini: Sekretny przepis Babci, Podwodna misja, Cztery koty i wielbłąd, Koci gliniarz, musical "44 koty". Godzina: 15:00. Miejsce: Kino Siemowit. Wstęp: 6 zł.

27 lipca:
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2009/2010. Godzina: 9:30. Miejsce: orlik przy stadionie miejskim.
- bajkowe bąbelini: Zaginiony szczeniak, Nasz przyjaciel pies, Konkurs tańca, Pilou, kocia detektywka, Archibald, koci arystokrata. Godzina: 12:00. Miejsce: Kino Siemowit. Wstęp: 6 zł.
- Nie tylko Święci garnki lepią – ceramika. Godzina: ? Miejsce: MCK.

28 lipca:
- bajkowe bąbelini: Kosmo, koci astronauta, Lampo i szalony wyścig, Koty w czerni, Pilou-ozaur, Bongo na scenie. Godzina: 15:00. Miejsce: Kino Siemowit. Wstęp: 6 zł.

29 lipca:
- bajkowe bąbelini: Gazek, śmierdzący kotek, Cyrk Mlekota i Czekota, Peperita, mistrzyni kociej kuchni, Skarb Kotenchamona, Piastunka Pilou. Godzina: 12:00. Miejsce: Kino Siemowit. Wstęp: 6 zł.
- wakacyjny turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2013 i młodsi. Godzina: 16:30. Miejsce: orlik przy SP3.
- W zielone gramy – Twórczy Czwartek. Godzina: 17:00 Miejsce: teren zielony przed MCK.

30 lipca:
- bajkowe bąbelini: konkurs najlepszych tytułów. Godzina: 15:00. Miejsce: Kino Siemowit. Wstęp: 6 zł.
- wakacyjny maraton filmów grozy. Godzina: 18:00. Miejsce: Kino Siemowit. Cena biletu: 25 zł.

30-31 lipca:
- IV Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w kat. „Open” BRATOSZEWO 2021. Godzina: 16:00. Miejsce: plaża Bratoszewo i boisko przy MCK. Wpisowe: 30 zł/para.

31 lipca – 1 sierpnia:
- Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego kadetów do lat 16. Godzina: 8:30. Miejsce: korty tenisowe MOSiR przy ul. 18 Stycznia 2.

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Zalecamy ostrożność.

Uwaga na opady deszczu i porywisty wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. 

Księżniczki i rycerze zagościli na balu pod MCKiem

W zeszły czwartek (01.07.2021) przed Miejskim Centrum Kultury księżniczki i rycerze mieli szansę dowiedzieć się, kto z zebranych miał najpiękniejszy strój na świecie. Stół usłany pysznościami, nastrojowa muzyka, feeria kolorów, tańce, hulańce, swawola - niczego na tym balu nie brakowało.

Pośród znamienitych gości nie zabrakło również zabawiających ich i organizujących czas sympatycznych błaznów, którzy przygotowali między innymi krótką lekcję dobrych manier, poradnik tworzenia koron, mieczy i tarcz czy test na celność. Nie mogło zabraknąć pasowania na rycerzy!

Dziękujemy przedstawicielom licznych królestw zza siedmiu gór za obecność na naszym balu. 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Wydarzenie organizowane przez Gminę Miasta Gostynina, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021 i powołaniem na Mistrzostwa Europy

15-letnia zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zwoleń-Team" dostała powołanie na Mistrzostwa Europy w jeździe szybkiej na rolkach. Klaudia Tyszkiewcz znalazła się na liście powołanych przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich razem z 5 innymi zawodnikami i zawodniczkami klubów z całej Polski.

Zawody planowane są na 18 - 25 lipca 2021 r. w Portugalii (m. Canelas).

Klaudia jest wielokrotną medalistką zawodów na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim (Puchary Polski), a także torową i uliczną Mistrzynią Polski:

2 miejsce w torowych MISTRZOSTWACH POLSKI (Tomaszów Lubelski 11-13.06.2021)
w konkurencji 200 m sprint /SREBRNY MEDAL/

2 miejsce w torowych MISTRZOSTWACH POLSKI (Tomaszów Lubelski 11-13.06.2021)
w konkurencji 500 m sprint /SREBRNY MEDAL/

3 miejsce w torowych MISTRZOSTWACH POLSKI (Tomaszów Lubelski 11-13.06.2021)
w konkurencji 5000 m na eliminacje /BRĄZOWY MEDAL/

3 miejsce w torowych MISTRZOSTWACH POLSKI (Tomaszów Lubelski 11-13.06.2021)
w konkurencji 3000 m na punkty /BRĄZOWY MEDAL/

1 miejsce w ulicznym PUCHARZE POLSKI (Gostynin 14.04.2019)
na dystansie 22,4 km w kat. open KOBIETY

1 miejsce w ulicznym PUCHARZE POLSKI (Grodzisk Wielkopolski 27.04.2019)
na dystansie 3100 m w kat. K13-14

1 miejsce w ulicznym PUCHARZE POLSKI (Gorlice 18.05.2019)
na dystansie 22,780 km w kat. open KOBIETY

3 miejsce w torowych MISTRZOSTWACH POLSKI (Tomaszów Lubelski 31.05-2.06.19) w konkurencji 3000 m na punkty /BRĄZOWY MEDAL torowych Mistrzostw Polski/

3 miejsce w ulicznych MISTRZOSTWACH POLSKI (Wrocław 15-16.06.2019)
w konkurencji 6000 m na eliminacje /BRĄZOWY MEDAL/

3 miejsce w ulicznych MISTRZOSTWACH POLSKI (Wrocław 15-16.06.2019)
w konkurencji 580 m na 1 rundę /BRĄZOWY MEDAL/

1 miejsce w ulicznych MISTRZOSTWACH POLSKI (Wrocław 15-16.06.2019)
w konkurencji 6000 m na punkty /ZŁOTY MEDAL/.

Serdecznie gratulujemy.Foto: Wojciech Przybyła
Informacja: Łukasz Flejszer (trener UKS Z-T)

 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021
 • Klaudia Tyszkiewicz z "UKS ZWOLEŃ-TEAM" z 4 medalami Mistrzostw Polski 2021

Ważne! Informacja dla mieszkańców Gostynina i okolic dotycząca kąpieliska "Bratoszewa"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zawiadamia, że od dnia 5 lipca br. z powodu występowania sinic kąpielisko "Bratoszewo" zostaje zamknięte do odwołania.

 • logo MOSiR
 • herb Gostynina

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwe występowanie gradu.

Informacje o wyniku konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora

Gostynin, dnia 5 lipca 2021 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej

w Gostyninie

 

W dniu 2 lipca 2021 roku w Urzędzie Miasta Gostynina odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie.

W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie została wybrana Pani Magdalena Agnieszka Andrzejczak.

Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gostynin, dnia 5 lipca 2021 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO

Dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Gostyninie

 

W dniu 1 lipca 2021 roku w Urzędzie Miasta Gostynina odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.

W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie została wybrana Pani Anna Woźniak.

Zarządzenie nr 68/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina.

 

 

 

 • herb Gostynina

Konkurs fotograficzny "Spacerując po Gostyninie"

Każdy moment jest dobry, żeby przypomnieć o trwającym konkursie fotograficznym. Właśnie mamy początek lipca, do ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń niecałe dwa miesiące, pogoda w tym sezonie wyjątkowo kapryśna, na zmianę deszcz i upały, prognozy w ciągu doby zmieniające się jak wizualizacja w programie muzycznym – czy może być lepsza sposobność do wyjścia na zewnątrz i zrobienia zdjęcia, jak nie teraz?

Tak więc przypominamy o konkursie, w którym wziąć udział może każdy gostyninianin! Co zrobić, żeby wziąć w nim udział? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych i, co najważniejsze, przesłać zdjęcie z Gostynina – na przykład zdjęcie jednego z zabytków albo szczególnie atrakcyjnego waloru przyrodniczego. Tematyka fotografii dowolna. Żeby nie krępować zmysłu artystycznego, podczas trwania konkursu obowiązuje absolutna swoboda twórcza; ważne, by miejsce zrobienia zdjęcia nie znajdowało się poza granicami administracyjnymi miasta. 

Zdjęcia wraz z Kartą zgłoszenia należy przesyłać na adres promocja@gostynin.pl lub dostarczyć do Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia.

Uwaga – termin nadsyłania prac mija 31 sierpnia.

 • Konkurs fotograficzny "Spacerując po Gostyninie"

Burmistrz z wizytą u dyrektorów i gratulacjami

Dzisiaj burmistrz Paweł Kalinowski złożył wizytę pani Annie Woźniak, dyrektor Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym, oraz pani Magdalenie Andrzejczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej. Podczas spotkania burmistrz podziękował paniom za dotychczasową współpracę oraz pogratulował ponownego wyboru na stanowisko dyrektora danej placówki.

Przypomnijmy: w dniu 31 maja br. Burmistrz Miasta Gostynina ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektorów Przedszkola nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1. Oferty należało składać do 21 czerwca do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Miasta. 1 lipca br. w Urzędzie Miasta Gostynina odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2, a dzień później – na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.

Serdecznie gratulujemy Paniom ponownego wyboru na stanowisko dyrektora i życzymy dalszych sukcesów.

 

 • Burmistrz z wizytą u p. Anny Woźniak
 • Burmistrz z wizytą u p. Anny Woźniak
 • Burmistrz z wizytą u p. Magdaleny Andrzejczak
 • Burmistrz z wizytą u p. Magdaleny Andrzejczak

Ostrzeżenie meteorologiczne - upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało ostrzeżenie dla powiatu gostynińskiego przed upałami ważne od godz. 13:00 dnia 7.07.2021 r. do godz. 18:00 dnia 9.07.2021 r.

Prognozuje się upały - temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C, minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

Informacja o wykazie nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 8 lipca 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości dot.:
- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2645, położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
- pomieszczenia kasy biletowej wraz z poczekalnią znajdujące się w budynku na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2516, położonej w Gostyninie przy ulicy Zamkowej, przeznaczone do najmu w trybie bezprzetargowym,
- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3140, położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym,
- działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1957/6 zabudowanej budynkiem, położonej w Gostyninie przy ulicy Płockiej, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Gostynin
mgr Paweł Witold Kalinowski

Gostynin, dn. 6 lipca 2021 r.

Dziękujemy za wspólny spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"

Wczoraj pogoda dopisała. Duża frekwencja na spacerze „Szlakiem wielokulturowego Gostynina” nieco onieśmieliła przewodnika, ale to chwilowe onieśmielenie szybko przerodziło się w pełen pasji wykład o zawiłych kolejach losu niegdyś wielokulturowego miasta. Rosjanie, Niemcy, Żydzi, Polacy – oni wszyscy mieli swój udział w życiu Gostynina. Warto o tym pamiętać.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spaceru za udział i do zobaczenia we wrześniu!

Zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie” mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 • Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"
 • Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"
 • Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"
 • Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"
 • Spacer "Szlakiem wielokulturowego Gostynina"

Porady prawne udzielane telefonicznie

Urząd Miasta Gostynina informuje, że w czasie wakacji porady prawne będą udzielane wyłącznie telefonicznie pod nr 24 236 07 26, w środy w godzinach od 11:00-12:00.

 • herb Gostynina

Koncert Jarosława Chojnackiego w Gostyninie

W sobotę 3 lipca br. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zorganizowała koncert Jarosława Chojnackiego. Piękne dźwięki poezji śpiewanej wybrzmiały w klimatycznym miejscu naszego miasta w „Cukierni Wasiakowie”. Tłum widzów i ciepłe przyjęcie - to znak, że przyjaciele naszej Biblioteki i wokalisty nie zawiedli. Jarosław Chojnacki jest wykonawcą i twórcą muzyki do wierszy zagranicznych i polskich poetów m.in.: Krzysztofa Karaska, Krzysztofa Buszmana, Adama Asnyka i innych. Znawcy mówią o nim: jeden z najwybitniejszych interpretatorów piosenki poetyckiej i literackiej w kraju. On o sobie: pieśniarz, dla którego najważniejszym elementem twórczości artystycznej jest koncert, klimat i publiczność. Sobotni wyjątkowy wieczór opatrzony nie tylko muzyką i śpiewem, był swego rodzaju rozmową z widzami, artysta opowiadał o swojej pracy, twórczości. Warto dodać, że nie była to pierwsza wizyta Jarosława Chojnackiego w naszej Bibliotece.

 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego
 • Koncert J. Chojnackiego

Uwaga na burze i porywisty wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Klub żeglarski „HALS” na podium

W miniony weekend w dniach 2-4.06.2021r. w Gdyni na wodach zatoki Gdańskiej odbyła się tegoroczna edycja największej polskiej imprezy żeglarskiej - regat GDYNIA SAILING DAYS. Corocznie w regatach tych rywalizuje kilkuset żeglarzy z kilkunastu klas. Jedną z nich była klasa MICRO, w której brała udział także reprezentacja gostynińskiego klubu w składzie: Bartłomiej Jędrychowicz, Piotr Mańczak i Filadelfia Bachorz. Rosnąca już od kilku regat forma naszych żeglarzy zaowocowała zdobyciem drugiego miejsca na podium tej prestiżowej imprezy ze stratą 1 punktu do zwycięzców. Przed załogą kolejne starty w Pucharze Polski w tym również w regatach o Puchar Burmistrza Miasta Gostynina organizowanych przez nasz Klub 29.08.21r. w Nowym Duninowie na Wiśle, na których będzie można na żywo zobaczyć naszą drużynę. Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców Gostynina na tę imprezę.

 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium
 • Klub żeglarski Hals na podium

Półmetek spisu - zaczyna się wyścig z czasem

Miłośnicy piłki nożnej wiedzą, że druga połowa meczu jest znacznie ważniejsza i bardziej emocjonująca. Podobnie jest z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Druga połowa NSP 2021 (lipiec-wrzesień) będzie czasem bardzo intensywnych starań o pełny stuprocentowy wynik. Wciąż bowiem obowiązku spisowego nie wypełniło niespełna 60% mieszkańców Mazowsza.

Na tle mieszkańców kraju mamy pewne powody do zadowolenia z naszej postawy. Obowiązek spisowy wypełniło ponad 2 miliony mieszkańców, a z odsetkiem spisanych osób na poziomie ponad 40%, Mazowsze zajmuje pozycję wicelidera – lepsze jest tylko znacznie mniejsze województwo opolskie. .

Najlepsze wyniki w małych gminach

Na początku NSP 2021, gdy funkcjonował tylko samospis internetowy i telefoniczny, najbardziej aktywne były duże miasta oraz gminy z metropolii warszawskiej. Gdy pracę rozpoczęli rachmistrzowie, do walki o czołowe miejsca z powodzeniem włączyły się mniejsze gminy. Na koniec czerwca pierwszą najlepszą trójkę Mazowsza stanowiły gminy wiejskie: Młynarze (powiat makowski), gdzie spisało się 83% mieszkańców, Jabłonna Lacka (powiat sokołowski) 82% oraz Czernice Borowe (powiat przasnyski) i Rzewnie (powiat makowski) po 76%.

Wśród dużych miast Mazowsza zdecydowanie najlepszym wynikiem może się pochwalić Warszawa (44%). W tej grupie – z wyjątkiem stolicy – odsetek spisanych osób jest generalnie nieco niższy niż średnia wojewódzka: w Siedlcach było to 39%, w Radomiu i Ostrołęce 37%, zaś w Płocku 35%.

Samospis internetowy najpopularniejszy

Podstawową i najpopularniejszą metodą udziału jest samospis internetowy dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Nie powinno to dziwić, bo jest to metoda obowiązkowa, ale też najwygodniejsza.

Z internetowej aplikacji spisowej skorzystało na Mazowszu ponad 1,5 mln mieszkańców, czyli 70% spisanych dotychczas osób. Najczęściej z tej metody korzystali mieszkańcy Ząbek, Lesznowoli i Warszawy (po około 40%).

Niedoceniony samospis telefoniczny

Równolegle z samospisem internetowym działa samospis telefoniczny za pośrednictwem infolinii statystycznej (nr 22 279 99 99). Choć jest prawie tak samo wygodny jak aplikacja internetowa, to cieszy się popularnością głównie wśród osób starszych. W gronie spisanych osób tę metodę wybrało 6% mieszkańców Mazowsza.

Rachmistrzowie dają radę!

Wkład rachmistrzów w prace spisowe pozostaje niezwykle istotny, zwłaszcza w mniejszych gminach.

Początkowo rachmistrzowie kontaktowali się tylko telefonicznie. Dzięki poprawie sytuacji epidemicznej od czerwca trwają wywiady bezpośrednie. Jak dotąd rachmistrzowie terenowi spisali ponad 23% mieszkańców województwa mazowieckiego. Oznacza to, że co piąty spisany jak dotąd mieszkaniec Mazowsza to efekt pracy rachmistrzów terenowych. Najbardziej aktywni byli oni w gminach: Jabłonna Lacka – spisali tu 70% mieszkańców, Młynarze – 64% oraz Czernice Borowe i Rusinów – po 60%.

Gramy do końcowego gwizdka!

Ostatnie trzy miesiące NSP 2021 będą czasem wytężonych starań o każdy pojedynczy wypełniony formularz spisowy. Osoby, które nie wypełniły obowiązku spisowego, powinny to jak najszybciej nadrobić pamiętając, że biorąc udział w spisie mają wpływ na przyszłość swoją i swoich bliskich. Dane spisowe będą bowiem wykorzystywane przez kolejnych 10 lat m.in. przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie dróg, szkół, przedszkoli, bibliotek, dostępności do wielu usług publicznych, czy podziale środków na lokalne inwestycje.

Jeśli z kimś skontaktuje się rachmistrz, należy się zgodzić na rozmowę i od razu spisać. Pamiętajmy, że jego podstawowym zadaniem jest udzielnie nam pomocy i wsparcia w wypełnianiu formularza. Nie warto czekać z udziałem w spisie do końca września. Zrób to jak najszybciej i miej spokojne wakacje oraz poczucie dobrze wypełnionego obowiązku.

Dlatego nie czekaj – poczuj się częścią drużyny „Mazowsze” i spisz się już teraz!

 • Pakiet 10 NSP - plakat

Nakręć film o spisie i wygrywaj

Taka historia zdarza się raz na 10 lat! Przygotuj krótki maksymalnie dwuminutowy film zachęcający do udziału w spisie powszechnym. Masz szanse na atrakcyjne nagrody, w tym telewizyjną emisję Twojego dzieła!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to dla każdego z nas dobra okazja do zastanowienia się nad naszym życiem: sięgnięcia do wspomnień z przeszłości, ale też snucia planów na najbliższe lata. To także moment refleksji, nie tylko nad naszą przyszłością, ale również naszego kraju oraz miejsca, w którym mieszkamy: naszej gminy, miasta lub wsi. To właśnie w oparciu o dane przekazywane w spisie będą podejmowane decyzje dotyczące przyszłości i rozwoju Twojej miejscowości, mające w konsekwencji wpływ m.in. na jakość Twojego życia. Dlatego spis jest tak ważny i należy wziąć w nim udział!

Na czym polega konkurs?

Wystarczy telefon, tablet lub kamera i…dobry pomysł! Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu za pomocą dowolnego urządzenia, w dowolnej technice, który w sposób oryginalny, kreatywny, ciekawy i przyciągający uwagę odbiorcy będzie zachęcać do udziału w NSP 2021. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna, np. film, teledysk, reportaż, animacja, itp.

Długość filmu nie może przekroczyć 2 minut, zaś jego wielkość 500 MB. Maksymalna jakość nagrania: Full HD.

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest organizowany dla ogółu społeczeństwa bez ograniczeń wiekowych.

Jak się zgłosić?

Wystarczy wypełnić formularz internetowy na stronie: https://warszawa.stat.gov.pl, zapoznać się z regulaminem i załącznikami oraz zaakceptować ich treść. Przez ten sam formularz można w prosty sposób zapisać plik filmowy. Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2021 roku.

Jakie są nagrody?

Zwycięski film poznamy 12 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na antenie TVP3 Warszawa oraz na kontach w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter) Urzędu Statystycznego w Warszawie i Telewizji Polskiej. Laureaci konkursu mogą liczyć na następujące nagrody rzeczowe: dysk twardy 1 TB, markowy głośnik i słuchawki bezprzewodowe, Power Bank VIP, myszka bezprzewodowa na Bluetooth, ładowarka indukcyjna oraz atrakcyjny zestaw upominków promujących NSP 2021.

Pozwól zadziałać swojej wyobraźni! Planem filmowym może być całe Twoje otoczenie: dom, gmina, miasto czy wieś. Najważniejsze, by po Twoim filmie każdy chciał się spisać!

 • Konkurs filmowy

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Zmiana dotyczy podwyższenia stopnia ostrzeżenia oraz przedłużenia jego czasu obowiązywania. Największe natężenie zjawisk może nastąpić w godzinach późnopopołudniowych i nocnych. Z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może ulec zmianie.

IMGW ostrzega. Uwaga na burze z gradem

Wedle prognoz, w powiecie gostynińskim, dziś przewidywane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie 110 km/h. Miejscami grad.

Burze mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, uszkodzenia drzewostanu, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania, a tym samym stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Apelujemy o ostrożność!

Upały i burze. Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami oraz burzami z gradem. Dziś (11 lipca), od godziny 16.00 do północy, dla powiatu gostynińskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Natomiast od jutra, 12 lipca, do czwartku 15 lipca, IMGW prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień będzie wynosiła od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Kąpielisko "Bratoszewo" ponownie otwarte

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zawiadamia, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie w dniu 9 lipca 2021 roku (piątek) po ponownej ocenie stanu wody wydał decyzję o przywróceniu do użytkowania kąpieliska jeziora "Bratoszewo". W związku z powyższym kąpielisko "Bratoszewo" zostaje ponownie otwarte.  

 • herb Gostynina
 • logo MOSiR

Gramy na plaży "Bratoszewo 2021"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza na IV turniej siatkówki plażowej kat. ”OPEN”, który rozegrany zostanie w dniach
30-31.07.21 r. w Gostyninie. Wpisowe wynosi 30 zł.-/para, płatne w dniu zawodów. Czekamy na zgłoszenia na adres mailowy do dnia  27.07.21r.

mosir.gostynin@op.pl.

Zapraszamy dnia 30.07.2021r. (piątek) od godz.16.00.

 • logo MOSiR

Kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UE

Europejski Urząd ds. Pracy wspólnie z państwami członkowskimi UE/EFTA 7 lipca rozpoczął kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w Unii Europejskiej. Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych i pracodawców zatrudniających pracowników sezonowych z państw członkowskich UE/EFTA wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w tych państwach członkowskich pracownikom i pracodawcom.
W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła w lipcu 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową. Działania polegają na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE.

Kampania ma polegać na wzmocnieniu oraz uruchomieniu działań promujących informacje na temat warunków życia i pracy i zabezpieczenia społecznego oraz zwróceniu szczególnej uwagi na informowanie w zakresie znalezienia bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE/EFTA, w szczególności w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Więcej Informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy - zachęcamy do wizyty na stronie.

 

W Polsce kampania prowadzona jest przede wszystkim poprzez sieć EURES - aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES  -  https://eures.praca.gov.pl/

 

Termin realizacji działania: lipiec - październik 2021 r.

 • logo ELA
 • logo EURES
 • logo - Urząd Pracy

Maja Iwańska z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobyła 4 medale podczas torowych Mistrzostwach Polski

W dniach11-13.06.2021 roku na torze RSS Arena Roztocze Tomaszów Lubelski odbyły się Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na „wrotkach szybkich”. 
Przy zawodach rozegrane zostały Torowe Mistrzostwa Polski Masters, a także Ogólnopolskie Zawody dla Dzieci.
Mieszkanka gminy Gostynin, Maja Iwańska (2016) reprezentująca UKS Zwoleń-Team startowała w kategorii wiekowej „Juniorka F” w 4 konkurencjach. Zajęła wysokie drugie miejsce w klasyfikacji „wielobojowej”, na który to sukces składały się 4 medale:
- złoty medal na dystansie 200 m (sprint);
- złoty medal na dystansie 200 m (sprint);
- srebrny medal na dystansie 100 m (sprint);
- srebrny medal na dystansie 600 m.
 Serdecznie gratulujemy.

 

FOTO: Wojciech Przybyła (Tomaszów Lubelski)

 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale
 • Maja Iwańska zdobyła 4 medale

Uwaga na burze z deszczem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

W związku z dynamiczną sytuacją synoptyczną ostrzeżenie może ulec zmianie lub wydłużeniu.

W Tuszkowach rywalizowali miłośnicy jazdy na wrotkach i rolkach z całej Polski

Na kilka godzin Tuszkowy (gmina Lipusz), stały się wrotkarską, letnią stolicą województwa pomorskiego - za sprawą Półmaratonu Wrotkarskiego o Puchar Wójta gminy Lipusz.

Do rywalizacji, której centralnym punktem były Tuszkowy, przystąpiło ponad 120 zawodników nie tylko z Pomorza. Na starcie zameldowali się reprezentanci m.in. takich miast jak: Gdańsk, Gdynia, Koronowo, Pruszcz Gdański, Bydgoszcz, Lębork, Warszawa, Gostynin.

Zawody rozpoczęły się od zmagań  najmłodszych miłośników wrotek i rolek, którzy mieli do pokonania 300-metrową trasę. Zaraz po nich, na starcie stanęli nieco starsi zawodnicy w wieku od 7 do 11 lat. Ta grupa musiała zmierzyć się z 600-metrowym odcinkiem. Z kolei młodzież w wieku 13-15 lat musiała pokonać odcinek o długości 1800 metrów.

Dodajmy, że rywalizacja dziewcząt i chłopców była oddzielna. Natomiast głównym punktem sportowo-rekreacyjnej imprezy w Tuszkowach, był wspomniany półmaraton o długości 24 kilometrów. Zawodnicy musieli trzykrotnie wykonać pętlę o długości 8 km na trasie Tuszkowy-Lipusz-Tuszkowy.

Wyniki reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZWOLEŃ-TEAM”:

Natalia Sarzała - 1 miejsce na dystansie 1800 m

Mateusz Solga – 2 miejsce w kat. OPEN na dystansie 24 km (2 miejsce w kat. M30-39)

Mateusz Chojnacki – 18 miejsce w kat. OPEN na dystansie 24 km (1 miejsce w kat. M20-29)

Serdecznie gratulujemy.

 

FOTO: Maciej Wajer / Koscierski.info 

 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach
 • Rywalizacja w Tuszkowach

Podsumowanie miesiąca przez Burmistrza Miasta Gostynina

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego podsumowania miesiąca przez Burmistrza Miasta Gostynina. W podsumowaniu czerwca nie zabraknie następujących tematów:

 • jednogłośnego udzielenia wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi,
 • podpisania umowy na pożyczkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie",
 • podpisania umowy z firmami Hydropol Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. i tematu rozpoczęcia prac na Zatorzu,
 • pracy Punktu Szczepień Powszechnych na hali sportowej.

Kulturalny sobotni wieczór

W sali wystaw im. Pawła Tencera Miejskiego Centrum Kultury, wieczór kulturalny rozpoczęła wystawa malarstwa trojga gostynińskich artystów: Anny Buraczyńskiej, Aleksandry Ledzion i Krzysztofa Kopra.

Zebranych w galerii gości powitała dyrektor placówki – Aleksandra Milczarek, która podkreśliła, że oprócz wspólnej pracy w MCK, bohaterowie spotkania to także serdeczni przyjaciele, swoimi obrazami pokazujący odbiorcom wrażliwą stronę artystycznej osobowości.

Następnie głos zabrali sami artyści. Anna Buraczyńska obiecała, że obecna wystawa otwiera cykl podczas którego pragnie przedstawić mieszkańcom Gostynina osoby, które zazwyczaj tworzą swoje pracy w domowym zaciszu, nigdzie ich nie prezentując. Taką właśnie utalentowaną osobą jest Aleksandra Ledzion, debiutująca przed gostynińską publicznością.

Krzysztof Koper, artysta z najdłuższy stażem artystycznym, stwierdził, że pandemia zabrała nam takie spotkania kulturalne na żywo, za czym wszyscy bardzo tęsknili. Wyraził nadzieję, że podobne wystawy będą odbywać się co miesiąc.

W imieniu burmistrza Pawła Kalinowskiego wystąpiła pani Hanna Adamska – sekretarz miejski, która pogratulowała artystom weny twórczej i ogromnej pasji widocznej w wystawionych pracach.

Po zakończonym w galerii wernisażu, zebrani udali się przed scenę plenerową, aby wysłuchać koncertu jazzowego w wykonaniu lokalnego zespołu Smooth Operators, grającego od 2019 roku, w skład którego wchodzą: Aleksandra Stępniak grająca na pianinie, Maciej Śniechowski – na gitarze basowej, Joanna Nowicka klarnet, Mateusz Kwiatkowski – saksofon i Paweł Antczak perkusja. Za koncert muzycy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór
 • Wystawa i koncert w sobotni wieczór

Zapraszamy na moc weekendowych atrakcji

W nadchodzący weekend zapraszamy Państwa na sobotni żeglarski piknik na Dybance i niedzielną ucztę muzyczną przed Miejskim Centrum Kultury.

W ramach sportowych weekendów, które odbywały się w maju i czerwcu w Gostyninie, na zakończenie tego projektu, zapraszamy Państwa na sobotni piknik żeglarski, który rozpocznie się o godz. 15.00 na plaży przy ul. Dybanka. Klub żeglarski Hals przygotował mnóstwo atrakcji tj. mini regaty, pokaz żeglarski, ognisko z muzyką szanty oraz wspólne pieczenie kiełbasek. Będzie też policyjny tor przeszkód. Ale to tylko ułamek z całego wachlarza niespodzianek. Zabierzcie ze sobą kocyk, dobry humor i przybywajcie.

Natomiast w niedzielę, zapraszamy na muzyczną ucztę z zespołem Tourklezz, która odbędzie się od godz. 18.00 przed Miejskim Centrum Kultury. W ubiegłym tygodniu odbył się spacer szklakiem Wielokulturowego Gostynina. Niedzielny koncert będzie dopełnieniem tego spaceru, gdyż repertuar zespołu Tourklezz stanowią tradycyjne melodie żydowskie i współczesne opracowania muzyki klezmerskiej, a także utwory polskie, niemieckie i rosyjskie.

Sobotnie atrakcje są zorganizowane dzięki wsparciu Fundacji Orlen, natomiast niedzielny koncert otrzymał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie” mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego.

 • Piknik żeglarski
 • Koncert "Spacerując po Gostyninie"

Ostrzeżenie przed burzami, ulewnymi deszczami i porywistym wiatrem

Według prognozy pogody podanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie, na terenie województwa mazowieckiego - powiat gostyniński, przewidywane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze osiągające od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Wiatr może osiągać w porywach do 80 km/h. Miejscami mogą wystąpić także opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk określa się na 80%.

Przypominamy, że przebywając poza domem, podczas występowania burzy nie wolno: kąpać się, spacerować, chować się pod samotnie rosnącymi drzewami, przebywać w pobliżu wysokich metalowych masztów, ponieważ często uderza w nie piorun, znajdować się w pobliżu linii elektroenergetycznych, zbiorników i cieków wodnych, zatrzymywać się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

Nowy numer Biuletynu Miejskiego "Nasz Gostynin"

Ukazał się Nr 2 Biuletynu Miejskiego "Nasz Gostynin" w formie papierowej. Udostępniamy go także elektronicznie.

W tym wydaniu Biuletynu informujemy o wotum zaufania i absolutorium, które uzyskał burmistrz Paweł Kalinowski. Piszemy również o odznaczeniu gospodarza naszego miasta przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Ponadto przybliżamy wiadomości o inwestycjach, m.in. o realizacji budowy trzech budynków mieszkalnych wykonywanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz o przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w naszym mieście.

Zwracamy Państwa uwagę na udział w Narodowym Spisie Powszechnym i w imieniu burmistrza zachęcamy do szczepień przeciw covid-19.

Przekazujemy także informacje dotyczące spraw społecznych i kulturalnych.

Życzymy ciekawej lektury.Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Miasta Gostynina na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin sala nr 213 w dniu 13.08.2021 r. (piątek) w godzinach 12:30 – 15:00.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanym kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 • loga

MCK zaprasza na "Twórczy czwartek"

Już jutro odbędzie się "Twórczy czwartek" z Miejskim Centrum Kultury. Tym razem będą to zajęcia plastyczne "kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".

Do zobaczenia jutro (15.07.2021r.) o godz. 17.00 na terenie zielonym MCK.

 • plakat MCK "Twórcze czwartki"

ARiMR: 15 i 16 lipca – ogólnopolski webinar – Dotacje dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r o godz. 11.00. Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej.

Webinarium obędzie się z użyciem aplikacji MS TEAMS. Osoby, które chcą wziąć w nim udział, mogą zrobić to korzystając z linków, które znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W trakcie webinarium eksperci z ARiMR opowiedzą o zasadach ubiegania się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" – nabór trwa do 19 sierpnia. W e-spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy omówią bieżące działania skierowane do rolników. Szczegółowa agenda webinarium znajduje się na stronie Agencji.

15 lipca w godzinach porannych podany zostanie adres skrzynki e-mail, za pośrednictwem której będzie można zadawać pytania ekspertom biorącym udział w webinarium.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub dostępu do internetu, a chcieliby wziąć udział w webinarium, proszeni są o skontaktowanie się ze swoim oddziałem regionalnym. Tam uzyskają informacje o placówkach, w których będzie możliwość uczestniczenia w e-spotkaniu. Uprzejmie informujemy, że ze względu na obostrzenia spowodowane covid-19 liczba rolników, którzy będą mogli wziąć udział w webinarium stacjonarnie jest ograniczona.

Webinar został objęty patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

 • agencja restr

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 60 mm, lokalnie kumulacja do 90 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.

Z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Gostynina

Informujemy, że wydziały Urzędu Miasta Gostynina, znajdujące się przy ulicy Parkowej 22, oficynie przy Ratuszu oraz w Ratuszu mają zmienione godziny urzędowania w dniach 12-16 lipca 2021 roku i są czynne w:

poniedziałek, środę i czwartek od godz. 7.30 do 14.00

wtorek od godz. 7.30 do 15.00

piątek od godziny 7.30 do 13.00.

 •  
 • herb Gostynina

Odświeżona tablica informacyjna na rynku

Z ogromną przyjemnością informujemy, że jakiś czas temu na Rynek Miejski wróciła tablica informacyjna. Na południowej stronie tablicy czytać można mapę z ważnymi punktami dla mieszkańców (lokalizacje komend służb mundurowych, Urzędu Miasta czy sądu rejonowego), ale i dla turystów, z wyszczególnionymi najważniejszymi miejscami naszego miasta. Poza tym: kod QR linkujący na stronę Urzędu Miasta, dane kontaktowe Punktu Informacji Turystycznej, a wszystko to w odświeżonej szacie graficznej.

Z drugiej strony tablicy, skierowanej na północ w stronę ul. Jana Pawła II i Floriańskiej, znajdują się zdjęcia miejsc nieodłącznie związanych z Gostyninem.

Mamy nadzieję, że tablica spełni wzorowo swoje zadanie i będzie służyła turystom przez długi czas.

Tablica dostępna jest również w formie cyfrowej na stronie www.gostynin.pl, w zakładce Turysta.

 • Odświeżona tablica na rynku
 • Odświeżona tablica na rynku

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla powiatu gostynińskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. Największa intensywność zjawisk będzie w nocy.

Ważność ostrzeżenia: od 14:00 dnia 15.07.2021 do godz. 8:00 dnia 16.07.2021.

IMiGW ostrzega przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Upałom towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca 30 stopni Celsjusza. Zbyt długie spędzanie czasu w słońcu lub przegrzanym miejscu może spowodować schorzenia termiczne. Aby skutecznie chronić nasz organizm przed niekorzystnym oddziaływaniem upałów należy: ograniczyć przebywanie w słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni. Dotyczy to głównie dzieci i osób starszych, Pamiętać o tym, aby pić duże ilości wody, spożywać zbilansowane, lekkie posiłki, ubierać się w luźno dopasowane rzeczy, chronić twarz i głowę, unikać skrajnych zmian temperatur, w miarę możliwości zażywać jak najwięcej odpoczynku.

 

II runda Polskiej Ligi Żeglarskiej

Za naszymi reprezentantami kolejna - już druga runda regat I POLSKIEJ LIGI ŻEGLARSKIEJ. Osiemnaście czołowych drużyn z całej Polski rywalizowało ze sobą w miniony weekend 10-11 lipca na wodach Zatoki Gdańskiej. Gostynińscy żeglarze dzięki współpracy z sekcją żeglarską Legi Warszawa także brali udział w tej rywalizacji. Profesjonalne i identyczne jachty dla każdej załogi, rzetelna praca licznej grupy sędziowskiej oraz wymagające warunki pogodowe spowodowały, że zawody te rozgrywały się na bardzo wysokim poziomie sportowym, o ostatecznej klasyfikacji decydowały pojedyncze punkty. Nasza załoga zaliczając w poszczególnych biegach nawet 2 i 3 miejsce, ostatecznie uplasowała się w środku stawki zdobywając bezcenne doświadczenie oraz kolejne punkty do klasyfikacji sezonu żeglarskiego 2021 roku.

 

Tekst: Tomasz Reszkowski

Foto: Gwidon Libera • 1 liga_druga runda_liga zeglarska_gdynia_09-11 07 2021-Gwidon Libera__9E0A8929
 • I Liga Żeglarska
 • I Liga Żeglarska
 • I Liga Żeglarska
 • I Liga Żeglarska
 • I Liga Żeglarska
 • I Liga Żeglarska

Mazovian Startup - zaproszenie do udziału w programie akceleracyjnym

Województwo Mazowieckie we współpracy z Youth Business Poland rozpoczęli poszukiwania 30 innowacyjnych startupów w ramach Mazovian Startup. Czym jest Mazovian Startup, jak aplikować do programu rozwojowego, jak zdobyć 50 000 zł oraz pozyskać wiedzę od doświadczonych ekspertów. Wszystkiego dowiesz się podczas webinaru.

Już 21 lipca o godz. 11:00 usłyszeć będzie można historie innowacyjnych rozwiązań takich jak Plantalux czy aplikacji mobilnej Sen Yours. Plantalux rozpoczął od Mazovian Startup, a w tym momencie podbija nie tylko serca inwestorów, pozyskując 1,5 mln zł, ale też rynki azjatyckie. Zadebiutują również studentki I roku Weronika i Paulina, które stworzyły aplikację mobilną Sen Yours. Na koniec Adrian Migoń - Prezes Zarządu YBP opowie jak dołączyć do akceleracji, w czym może pomóc oraz na co zwrócić uwagę przy zakładaniu firmy. 

Najważniejsze punkty, które zostaną poruszone podczas wydarzenia: 
- Jak przetestować pomysł na biznes;
- Jak rozwijać sprzedaż za granicą i pozyskać inwestora;
- Co robić i czego nie robić podczas rozwoju firmy;
- Jak skalować biznes oraz jakie przeszkody można napotkać, tworząc innowacje;
- W czym może pomóc program akceleracyjny oraz jak znaleźć dobry akcelerator;
- Jak tworzyć aplikację mobilną.

Bezpośredni link do rejestracji na webinar: https://tiny.pl/9qzd8

Webinar realizowany jest w ramach naboru do programu akceleracyjnego Mazovian Startup, we współpracy z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.

Webinar jest pierwszym krokiem do finału, w którym możesz zgarnąć 50 000 zł oraz liczne nagrody Partnerów. Wystarczy, że zostawisz swoje zgłoszenie! Od finału dzielić będą Cię 4 miesiące intensywnej nauki!

Więcej informacji o programie Mazovian Startup i webinarze Startup Camp na stronach https://mazovianstartup.ybp.org.pl/ oraz https://rozwinbiznes.ybp.org.pl/startupcamp. Zapraszamy do udziału!

 • Mazovian Startup

Uwaga na burze z gradem

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla powiatu gostynińskiego. Ostrzeżenie jest ważne od godziny 8:00 do 24:00 dnia 16.07.2021.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Setne urodziny pani Marii Głogowskiej

Wyjątkową uroczystość – jubileusz 100 urodzin obchodziła w dniu dzisiejszym (16 lipca br.) pani Maria Głogowska z Gostynina. Pani Maria urodziła się w Lubieniu Kujawskim, a od 6 roku życia mieszka w naszym mieście.

Z wizytą do jubilatki udał się burmistrz Paweł Kalinowski, kierownik USC Maria Rendzikowska i Krzysztof Ławniczak z delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku. Burmistrz wręczył pani Marii dyplom okolicznościowy, kwiaty i upominek. Natomiast pan Ławniczak odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego i podarował kwiaty od Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radzwiłła. W spotkaniu wzięła udział także córka pani Marii – pani Danuta Balcerzak.

Pani Maria Głogowska z domu Kowalska wyszła za mąż w 1945 roku za Władysława Głogowskiego, z którym wychowała dwie córki i doczekała się dwóch wnuczek i jednego prawnuka.

Pragniemy dołączyć się do gratulacji i życzyć jubilatce dużo dobrego zdrowia, samych pogodnych, szczęśliwych dni spędzonych w gronie rodziny i bliskich osób.

 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej
 • setne urodziny pani Marii Głogowskiej

Uwaga! Zmiana terminu pikniku żeglarskiego na Bratoszewie

Z przykrością informujemy, że ze względu na złe warunki pogodowe, niepewną pogodę jutro i niesprzyjające warunki na samej plaży jesteśmy zmuszeni przełożyć jutrzejszy piknik żeglarski na późniejszy termin. Więcej informacji już wkrótce.

Jednocześnie informujemy, że niedzielny koncert zespołu Tourklezz na scenie przed Miejskim Centrum Kultury odbędzie się bez zakłóceń - w razie załamania pogody zostanie on przeniesiony do budynku MCK. Serdecznie zapraszamy!

 • Piknik żeglarski odwołany

Niedzielny koncert zespołu Tourklezz

W niedzielę pogoda nam nie straszna. Informujemy, że niedzielny koncert zespołu Tourklezz na scenie przed Miejskim Centrum Kultury odbędzie się bez zakłóceń - w razie załamania pogody zostanie on przeniesiony do budynku MCK. Serdecznie zapraszamy!
 
Koncert odbędzie się od godz. 18.00. W ubiegłym tygodniu odbył się spacer szklakiem Wielokulturowego Gostynina. Niedzielny koncert będzie dopełnieniem tego spaceru, gdyż repertuar zespołu Tourklezz stanowią tradycyjne melodie żydowskie i współczesne opracowania muzyki klezmerskiej, a także utwory polskie, niemieckie i rosyjskie.
 
Koncert otrzymał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie” mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego.
 • Koncert zespołu Tourklezz

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Nabory wniosków w LGD "Aktywni razem"

W terminie od 21 lipca do 12 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 odbywać się będzie nabór wniosków na następujące operacje: 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia

1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie,

- limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 240 000,00 EUR.,

- kwota pomocy: do 15 000,00 EUR (konkurs 1/2021)

Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy

1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 225 270,55 EUR.,

kwota pomocy: do 25 000,00 EUR (konkurs 2/2021)

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY w ramach projektu grantowego:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą

1. Działania promujące ekonomię społeczną tj. opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne.

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 250,00 EUR., tj. 5000 zł.

kwota grantu: 5 000,00 zł (konkurs nr 13/2019/G)

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY w ramach projektu grantowego:

Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie…

1. Działania promujące lokalne wyroby spożywcze, artystyczne i rzemieślnicze tj. udział w targach, wystawach, wydarzeniach promocyjnych, materiały promujące lokalne wyroby, szkolenia, warsztaty, konkursy i prezentacje.

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 250,00 EUR., tj. 5000 zł.

kwota grantu: 5 000,00 zł (konkurs nr 14/2019/G)

Wnioski i formularze, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR), szczegółowe ogłoszenia na naborach wraz z przykładami działań i zapotrzebowaniem zgłaszanym podczas spotkań i warsztatów w procesie konsultacji LSR dostępne są na stronie internetowej LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 i w Łącku, ul. Brzozowa 1, tel.: 24 276 61 33, aktywni.razem@wp.pl.

Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Zapraszamy do kontaktu i ścisłej współpracy z LGD w trakcie planowania i przygotowywania wniosków.

Michał Pawłowski i Wiktor Sobiecki z UKS Zwoleń-Team powołani do reprezentacji Polski

13-letni sportowcy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń-Team w dniu 16-07-2021 dostali powołanie do reprezentacji Polski oraz na międzynarodowe zawody Cadet Challenge w Ostendzie (BELGIA) w jeździe szybkiej na rolkach. Chłopcy znaleźli się na liście powołanych przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich wraz z 6 innymi zawodnikami i zawodniczkami czołowych klubów naszego kraju.
Zawody odbędą się w dniach 13-15 sierpnia 2021r., a wcześniejsze zgrupowanie od 9 sierpnia. Do tego czasu kadeci będą systematycznie trenowali z trenerem UKS Z-T p. Łukaszem Flejszerem na parkingach, ruchliwych ulicach oraz raz w tygodniu we Wrocławiu na specjalistycznym torze.
Przypomnijmy sukcesy naszych reprezentantów z torowych Mistrzostw Polski 2021:
MICHAŁ:
- srebrny medal na dystansie 200m (sprint);
- srebrny medal na dystansie 500m (sprint);
- srebrny medal na dystansie 3000m (na punkty);
- srebrny medal na dystansie 5000m (na eliminacje);
- złoty medal w sztafecie 3000m (skład 3 osobowy).

WIKTOR:

- 5 miejsce na dystansie 200m (sprint);
- 4 miejsce na dystansie 500m (sprint);
- 4 miejsce na dystansie 3000m (na punkty);
- brązowy medal na dystansie 5000m (na eliminacje);
- złoty medal w sztafecie 3000m (skład 3 osobowy).

Serdecznie gratulujemy

FOTO: Wojciech Przybyła (Tomaszów Lubelski)

 • powołani do reprezentacji Polski

Zaproszenie na szkolenie - program "Czyste powietrze"

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie z zakresu możliwości skorzystania ze środków programu "Czyste powietrze", które odbędzie się 22 lipca (czwartek) od godziny 15.30 w sali posiedzeń (pokój nr 213) Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, a zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 24 236 07 23.

 • Zaproszenie na szkolenie - Czyste Powietrze

Nie czekaj do września, spisz się już teraz!

Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz dzwonić i ustalać wszystko telefonicznie? A może najwyżej stawiasz osobisty kontakt i bezpośrednią rozmowę? Niezależnie od indywidualnych preferencji, każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób, aby wypełnić obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Najważniejsze, aby zrobić to szybko i nie narażać się na karę grzywny.

Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się z odmową od osób, które twierdzą, że mają na to czas do 30 września. Jest to rzeczywiście termin końcowy NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza oznacza, że nie można już czekać dłużej i należy spisać się z jego pomocą.

Osoby, do których rachmistrz jeszcze nie dotarł, powinny z kolei pamiętać, że wygodniej spisać się samemu i warto to zrobić jak najszybciej. Czekanie ze spisem do końca września może zakończyć się tym, że ostatecznie zapomni się o tym obowiązku.

Internet - szybko, wygodnie i od ręki

Podstawową metodą spisową jest formularz online dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Aplikacja działa 24 godziny na dobę, od momentu pierwszego logowania mamy 14 dni na dokończenie spisu. Jest to metoda najwygodniejsza i nie wymaga kontaktu z rachmistrzem.

Zadzwoń i spisz się!

Samospis przez telefon to odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza. Z tej możliwości powinny też skorzystać osoby, które rozpoczęły spis samodzielnie przez Internet, nie dokończyły formularza, minęło już 14 dni od momentu logowania i ponowny dostęp do aplikacji spisowej został zablokowany. Wystarczy wybrać numer infolinii spisowej 22 279 99 99, wcisnąć klawisz „1” („Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”), potem znów „1”, czyli „Spisz się przez telefon”. Po zgłoszeniu się konsultanta możemy rozpocząć spis lub dokończyć pytania w zablokowanym formularzu.

Czekają na Ciebie w urzędzie miasta/gminy

Przewidziano również możliwość spisania się w urzędzie gminy/miasta. W każdej gminie i mieście w Polsce funkcjonuje stanowisko spisowe, a wsparciem służy przeszkolony pracownik urzędu. Na wizytę warto się wcześniej umówić telefonicznie. W okresie letnim wiele gmin organizuje też mobilne punkty spisowe m.in. w parkach, na osiedlach czy imprezach plenerowych, zamieszczając informacje o takich działaniach (termin i miejsce) na swojej stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.

Rachmistrzowie przychodzą i dzwonią, aby pomóc

Rachmistrzowie spisowi pracują w terenie i telefonicznie. Ta metoda spisu jest skierowana przede wszystkim do dwóch grup mieszkańców. Pierwszą są osoby przyzwyczajone do tradycyjnej formy spisu, czyli bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem. Takich osób jest wciąż sporo, dlatego mimo szybko postępującej informatyzacji, rachmistrzowie pozostają istotnym elementem spisów powszechnych w Polsce.

Druga grupa, dla której rachmistrzowie będą stanowić cenną pomoc, to wszystkie osoby, które przekładają spis w nieskończoność. Powinny skorzystać z tej okazji i z pomocą rachmistrza wywiązać się wreszcie z tego obowiązku.

Czekanie może kosztować nawet 5 tys. zł!

Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak najszybciej i nie czekać z tym do ostatniego dnia spisu? Jeśli przegapimy termin i przypomnimy sobie o spisie już po jego zakończeniu, popełniamy wykroczenie. A to może oznaczać grzywnę - jej wysokość zależy od decyzji sądu i może sięgać nawet 5 tys. złotych. Również odmowa udzielona rachmistrzowi jest traktowana jako niewywiązanie się z obowiązku spisowego, dlatego nie warto zwlekać. Do wyboru mamy kilka metod spisowych. Wybierzmy odpowiednią dla siebie, spiszmy się i w spokoju cieszmy letnim wypoczynkiem.

 • NSP - plakat nie czekaj do września

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie

W ramach inwestycji miejskich powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny z 12 lokalami przy ul. 3 Maja 30. Będzie to budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych z dachem dwuspadowym, całkowicie podpiwniczony. Wraz z budynkiem zostaną wykonane przyłącza, parkingi, utwardzenia, obiekty małej architektury, a także zagospodarowane tereny zielone.

Budynek będzie przyłączony do sieci ciepłowniczej, aby nie emitował niskiej emisji.

Na realizację przedmiotowej inwestycji udzielono gminie Miasta Gostynina finansowego wsparcia w wysokości 2 256 868,84 zł ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Przewidywane rozpoczęcie realizacji - do 11 lutego 2022 roku.

Bardzo cieszy fakt, że w miejscu po rozebranych starych budynkach powstanie nowy estetyczny budynek z kolejnymi mieszkaniami.

 • ul. 3 Maja 30 teren pod zabudowę

Wyjątkowy koncert

W niedzielę (18 lipca) mieliśmy przyjemność wysłuchania w galerii Miejskiego Centrum Kultury im. Pawła Tencera, koncertu zespołu Tourklezz w składzie: Tomasz Krawczyk (kontrabas), Marcin Kalinowski (akordeon guzikowy), Radosław Dzięgielewski (skrzypce), Piotr Buchalski (klarnet), Michał Bartosiak (gitara), Jakub Krawczyk (instrumenty perkusyjne).
Muzyczna uczta złożona z tradycyjnych utworów pochodzenia polskiego, rosyjskiego, niemieckiego i żydowskiego - w większości znanych, o nierzadko przewrotnym pochodzeniu, zachwyciła zebraną publiczność.
Koncert stanowił artystyczne uzupełnienie organizowanego przez Urząd Miasta cyklu spacerów po Gostyninie, przede wszystkim spaceru "Szlakiem wielokulturowego Gostynina". Tematyczne spacery powrócą we wrześniu, dlatego zachęcamy do śledzenia strony gostynin.pl, aby być na bieżąco z informacjami na ich temat.
Bezpośrednie obcowanie z muzyką jest niezastąpione. Dla tych, którzy nie dotarli na koncert bądź też chcieliby raz jeszcze wysłuchać melodii zagranych na koncercie, wkrótce zostanie udostępnione nagranie.
Koncert otrzymał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie” mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego.
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz
 • koncert zespołu Tourklezz

Poszukiwany listem gończym Jacek Jaworek

Uwaga! poszukiwany listem gończym Jacek Jaworek podejrzany jest o potrójne zabójstwo pod Częstochową.

Jeśli ktoś z Państwa zna miejsce pobytu podejrzanego lub może przekazać ważne dla śledztwa informacje proszony jest o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KWP w Katowicach nr tel. 798 031 306, Komendą Miejską Policji w Częstochowie - nr tel. 47 858 12 55 lub 112.

Podejrzany jest tęgiej budowy ciała, wzrostu około 170-180 cm, włosy krótkie jasne, twarz owalna.

Ubrany był prawdopodobnie w granatowe, jeansowe spodnie, granatową koszulkę z krótkim rękawem, może posiadać bluzę lub kurtkę jasnego koloru. 

Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji

Wszystkie rodzaje wsparcia zielonych inwestycji w jednym miejscu

 Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej właśnie Wyszukiwarce EkoDotacji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Zaledwie trzy kliknięcia myszką wystarczą, by dowiedzieć się, jakie rodzaje wsparcia dla danej inwestycji są obecnie oferowane.

Ostatnie lata i miesiące to duży przyrost ekodotacji, wynikający z rosnącej świadomości kryzysu klimatycznego oraz zdecydowanych działań państw Unii Europejskiej. Obecnie niemal każda nowa inwestycja musi mieć pozytywny wpływ na ochronę klimatu i środowiska – tym samym coraz więcej programów dofinansowań staje się ekodotacjami. – Ta obfitość jednocześnie stworzyła barierę na drodze inwestorów, którzy nieoczekiwanie znaleźli się w gąszczu programów, ich operatorów, rodzajów wsparcia oraz skomplikowanych nazw. Nasza Wyszukiwarka powstała właśnie po to, żeby tę barierę zlikwidować – mówi dr Izabela Filipiak, ekspertka Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) ds. zielonych finansów.

Schemat działania Wyszukiwarki EkoDotacji jest czytelny i prosty. Inwestor najpierw musi wybrać grupę do jakiej należy – zależnie od tego czy jest przedsiębiorcą, instytucją samorządową, osobą fizyczną itp. Następnie określa typ inwestycji, np.: inwestycje w budynkach (tu znajdziemy wszystkie dotacje do odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji), wspierające gospodarkę wodną, badania czy edukację. Ostatnim krokiem jest wybór województwa, w którym inwestycja będzie prowadzona (albo w którym składający wniosek ma siedzibę). – Szukając wsparcia w internetowym gąszczu możemy minąć o włos najlepsze dla nas rozwiązanie na przykład dlatego, że nie szukaliśmy go wcześniej na stronie własnej gminy. Wyszukiwarka EkoDotacji rozwiąże tego typu problemy, dostarczając listę odpowiednich dla nas programów wraz z linkami do ich stron lub – w przypadku braku dopasowanych wyników – linki do stron lokalnych operatorów, u których możemy uzyskać stosowne informacje – mówi ekspertka KOZK.

Wyszukiwarka EkoDotacji będzie aktualizowana na bieżąco.  Za jej pośrednictwem operatorzy programów sami mogą również przesyłać KOZK swoje oferty. Korzystanie z Wyszukiwarki oraz umieszczanie w niej ofert jest bezpłatne.

Wyszukiwarka EkoDotacji działa pod adresem http://ekodotacje.ios.edu.pl/

 • nagłówek KOZK

Ekomuzyczna wyprawa śladami zdrowej żywności

Miło nam poinformować, że jako partner wydarzenia chór miejski Arce Cantores bierze udział w wydarzeniu pt. "Ekomuzyczna wyprawa śladami zdrowej żywności". W dniach 22-23 lipca odbędzie się wyjazd studyjny do gospodarstwa ekologicznego w Gołaszewie.

W programie m.in.: warsztaty związane z ekologią, warsztaty kulinarne, spacer ekologiczny, próba muzyczna i wieczorek ekologiczno-muzyczny.

Podczas tego zadania chór będzie przygotowywał się do koncertu piosenek ludowych, na który Państwa zaprosimy już wkrótce, bo 19 sierpnia br. do Zamku Gostynińskiego.

Zapisy pod numerem 553596340

 • zaproszenie na ekomuzyczną wyprawę

Pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin

Piętnastu zawodników wzięło udział w pierwszym treningu seniorów Mazura Gostynin w ramach przygotowań do sezonu 2021/22 Płockiej Ligi Okręgowej. Trening prowadził trener Arkadiusz Szulczewski.

Do treningów w najbliższym czasie dołączy kilku zawodników, którzy z powodu wakacji nie stawili się we wtorek, 20 lipca. Dołączą także nowi zawodnicy, o czym szerzej niebawem.

Piłkarze Mazura przez miesiąc do czasu rozpoczęcia rozgrywek trenować będą dwa razy w tygodniu oraz zaplanowano kilka gier kontrolnych (najbliższa w sobotę, 24 lipca w Baruchowie z GKS) a także rywalizację w Pucharze Polski Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W sobotę, 7 sierpnia na wyjeździe Mazur zagra pojedynek derbowy w ramach 1/16 finału w Gąbinie z Błękitnymi.

Inauguracja rozgrywek nowego sezonu 21 lub 22 sierpnia meczem na własnym boisku ze Zrywem Bielsk.

 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • pierwszy trening seniorów Mazura Gostynin
 • grafika Mazur

Mateusz Solga z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył „brązowy medal” na torowych Mistrzostwach Polski

W dniach 11-13.06.2021 roku na torze RSS Arena Roztocze Tomaszów Lubelski odbyły się Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na „wrotkach”.
Przy zawodach rozegrane zostały Torowe Mistrzostwa Polski Masters, a także Ogólnopolskie Zawody dla Dzieci.

Mateusz Solga (r. 1988) reprezentujący UKS Zwoleń-Team startował w kategorii wiekowej „Masters” w czterech konkurencjach.

Zajął czwarte miejsce w klasyfikacji „wielobojowej” z czterech biegów:

- 4 miejsce na dystansie 200m (sprint);

- 4 miejsce na dystansie 500m (sprint);

- 4 miejsce na dystansie 2000m;

- brązowy medal na dystansie 5000m.

Gratulujemy

FOTO: Wojciech Przybyła (Tomaszów Lubelski)

 • Mateusz Solga z brązowym medalem
 • Mateusz Solga z brązowym medalem
 • Mateusz Solga z brązowym medalem
 • Mateusz Solga z brązowym medalem

Burmistrz gościem Radia Q

Wczoraj burmistrz Paweł Kalinowski udzielił wywiadu na antenie Radia Q. Tematem rozmowy były przede wszystkim inwestycje realizowane na terenie miasta Gostynina, a w szczególności:
- budowa bloku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja,
- remont dróg miejskich,
- rozbudowa stadionu miejskiego.
Nie zabrakło również informacji o wydarzeniach sportowych i kulturalnych w nadchodzącym miesiącu.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy: http://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/3523-gosc-radia-q-pawel-kalinowski-21-07-2021

 • Burmistrz w Radiu Q

Warsztaty dla przedsiębiorców

We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Partner - Startup Academy organizuje serię warsztatów dla przedsiębiorców z Płocka i okolic na temat Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz wyzwań, z jakimi mierzą się lokalni przedsiębiorcy.

W trakcie spotkań, doświadczeni eksperci przeprowadzą warsztaty w zakresie:

 • generowania innowacji oraz oferty finansowania rozwoju - 27 lipca 2021 r.
 • anatomii sukcesu przedsiębiorstwa - elementów, które mają kluczowe znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstwa - 13 września 2021 r.
 • sylwetki przedsiębiorcy sukcesu - kluczowych kompetencji przedsiębiorcy - 11 października 2021 r.

Celem warsztatów jest uzyskanie odpowiedzi na to, z jakimi wyzwaniami mierzą się lokalni przedsiębiorcy. Na tej podstawie opracowane zostaną rekomendacje w zakresie instrumentów wsparcia, które będą brane pod uwagę przez Urząd Marszałkowski, w czasie prac nad nowymi programami dla przedsiębiorstw w województwie mazowieckim.

Warsztaty to niepowtarzalna okazja dla przedsiębiorców powiatu płockiego, aby wpłynąć na kształt instrumentów wsparcia, jakie zaoferuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w kolejnych latach.

Rejestracja na stronie wydarzeń  https://startupacademy.pl/mazowsze-lp/

 

 • warsztaty dla przedsiębiorców

Stara Betoniarnia zaprasza

Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" zaprasza na coroczny odpust św. Jakuba, który odbędzie się 25 lipca 2021, wytwórców wyrobów użytkowych, naturalnych, artykułów spożywczych, osoby handlujące artykułami kolekcjonerskimi, zabawkami, gadżetami, dekoracjami itp. do wzięcia udziału w odpuście Św. Jakuba, który odbywać się będzie na ul. Ostatniej w Gostyninie.
Rezerwacja powierzchni handlowych:
Tel. 24 369 60 12
797 377 222
lub biuro@starabetoniarnia.pl
Ilość miejsc ograniczona
Ponadto MCH informuje, iż 25 lipca zostanie udostępniony dodatkowy parking na ZIELONYM terenie przed Zamkiem.
Zachęcamy to korzystania z wydzielonego terenu. Zaoszczędzimy w ten sposób sporo czasu i unikniemy niepotrzebnego stresu.
 • Stara Betoniarnia - zaproszenie na odpust

Kino Siemowit najmłodszym

Codziennie inny zestaw bajek i co najważniejsze - to Wy układacie piątkowy repertuar, głosując na najfajniejszą bajkę każdego dnia podczas seansu.
Niespodzianki czekają,
Do zobaczenia w Siemowicie 

 • Propozycja kina Siemowit dla najmłodszych

Uwaga na upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

Uwaga na burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 26.07.2021 do godz. 02:00 dnia 27.07.2021 o prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 60 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy jest również grad. Zjawiskom towarzyszyć będą upały max. do 31°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu "Człowiek z pasją"

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Człowiek z pasją", które zorganizowane będzie przez Bibliotekę dla dzieci i młodzieży. Tym razem rozmowa odbędzie się z Andrzejem Feliksem Ziółkowskim i Mateuszem Mularczykiem. Transmisja online na stronie fb Biblioteki, w piątek 30 lipca o godz. 20.00. Zapraszamy

 • Człowiek z pasją

Ostrzeżenia IMGW: będzie burzowo, możliwy grad

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydałkolejne ostrzeżenie. Dziś (27.07) dla powiatu gostynińskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Kondolencje

Panu Waldemarowi Banasiakowi,

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie Brata

składa
Paweł Witold Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina
i pracownicy Urzędu Miasta

 • Nekrolog
 • Logotypy

Ostrzeżenie meteo: burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla powiatu gostynińskiego. W dniu dzisiejszym (28 lipca) prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Gostynin uczci 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego

Już w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wówczas, jak co roku, oddamy hołd poległym bohaterom. O godz. 17.00 zawyją syreny, przed budynkiem Urzędu Miasta zapalone zostaną symboliczne znicze, a nasze myśli skierują się ku tym, którzy 77 lat temu stanęli do walki, aby odzyskać wolność.

Powstanie warszawskie rozpoczęło się, na mocy rozkazu komendanta głównego Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie planowane na kilka dni upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. Żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

O ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod względem politycznym miało znaczenie ogromne. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Jak pisał po wojnie Jan Nowak-Jeziorański, uczestnik tego niepodległościowego zrywu, legendarny „kurier z Warszawy”, „walka nie była daremna”, a powstanie warszawskie sprawiło, że „państwo polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało swoją odrębność, przetrwało Stalina, który w swych zamysłach prawdopodobnie chciał z niego z czasem uczynić część ZSRS”.

Fragment broszury Powstańcy warszawscy ,wyd. IPN, seria „Patroni naszych ulic”

 

 

 • Powstanie warszawskie pamiętamy

Wojewódzki turniej klasyfikacyjny kadetów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza wszystkich miłośników tenisa ziemnego do kibicowania zawodnikom biorącym udział w wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym kadetów, który odbędzie się 31.07-1.08 na kortach przy ul. 18 Stycznia 2. Licencjonowani zawodnicy do lat 16 rywalizować będą w rozgrywkach singlowych i deblowych, walcząc o punkty rankingowe Pzt.

Turniej organizowany jest przez Klub Skf MindSports.

Serdecznie zapraszamy!

 • Turniej klasyfikacyjny kadetów (fot. pixabay.com)

Muzycznie, rodzinnie, sportowo i ekologicznie w Gołaszewie

W dniu 22 lipca z inicjatywy Stowarzyszenia Arce Cantores w gospodarstwie agroturystycznym w Gołaszewie odbyła sie ekomuzyczna wyprawa śladami zdrowej żywności. Członkowie miejskiego chóru Arce Cantores oraz ich sympatycy mieli okazję wziąć udział w warsztatach o tematyce związanej z ekologią oraz warsztatach kulinarnych dotyczących zdrowej żywności i zdrowego trybu życia.

Żeby nie być gołosłownym - 35 uczestników tego zadania pod okiem szefa kuchni przygotowywało sałatki, które później degustowano na wieczorku ekologiczno-muzycznym. W ślad za starym ludowym przysłowiem „czym skorupka za młodu nasiąknie….” mogliśmy się przekonać, że prym w tej konkurencji należy do najmłodszego pokolenia. Dzieci (najmłodszy w tej konkurencji 3-letni Tytus) świetnie sobie radziły z pokrojeniem warzyw i owoców oraz przyprawieniem z dużym polotem zdrowych przystawek. Podczas wspólnie przygotowywanego posiłku było mnóstwo radości, zabawy i wzajemnej rywalizacji.

Przed warsztatami kulinarnymi odbyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz mecz piłki siatkowej rozegrany przez dorosłych, a najmłodsi dzielnie kibicowali swoim rodzicom, natomiast co się działo podczas przeciągania liny dzieci (chłopcy kontra dziewczynki) to tylko możecie sobie wyobrazić. Sami byliśmy zdziwieni jak dużo było zabawy, śmiechu z upadków i rywalizacji naszych pociech. Niestety nie możemy wyjawić czy wygrały dziewczynki czy chłopcy, ponieważ konieczna stała się dogrywka tego zadania, ale... to już w następnym projekcie.

Podczas tej wyprawy rodzice przenieśli się też do swoich lat dziecinnych i ku zaskoczeniu dzieci „pomagali” robić wielkie bańki mydlane.

Tym bardziej cieszy fakt, że jest to nasz pierwszy grant zdobyty jako Stowarzyszenie Śpiewacze Arce Cantores i pierwsze takie rodzinne, wielopokoleniowe spotkanie chóru oraz sympatyków od czasu pandemii. Ponadto swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta Gostynina wraz z rodziną, który aktywnie brał udział w wielu konkurencjach oraz zadaniach, za co serdecznie dziękujemy.

W czasie gdy sympatycy chóru sportowo i aktywnie spędzali czas, to chór miejski Arce Cantores odbył próbę muzyczną oraz nagrał materiał dźwiękowy z koncertu piosenek ludowych.

Już teraz możemy zaprosić 19 sierpnia do Zamku Gostynińskiego, gdzie odbędzie się koncert chóru miejskiego Arce Cantores.

Jesteśmy radzi z efektów tego zadania, bo oprócz wspaniałych wrażeń kulinarnych, poznawczych i artystycznych aktywnie, zdrowo spędziliśmy czas wzmacniając więzy międzypokoleniowe.

Zadanie pn. „Ekomuzyczna wyprawa śladami zdrowej żywności" mające na celu: Wyjazd studyjny do gospodarstwa ekologicznego, poznanie technik przygotowania zdrowych, ekologicznych potraw, uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zdrowym żywieniu, edukacja w temacie eko oraz aktywnego trybu życia, zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM w formie grantu w kwocie 5000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obaszarów Wiejskich w ramach poddziałania19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

 

Z muzycznym pozdrowieniem
Prezes, członkowie i sympatycy Gostynińskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego ARCE CANTORES w Gostyninie

 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo
 • Gołaszewo

Brązowy medal ulicznych Mistrzostw Polski w rękach UKS Zwoleń-Team

Miłośnicy łyżworolek mieli w Łodzi 25 lipca 2021 r. okazję do sprawdzenia swoich umiejętności podczas „III Maratonu Rolkowego”: starty dziecięce, fitness 11km, półmaraton i maraton. We wszystkich konkurencjach wystartowało ok. 400 osób.

Byli zarówno amatorzy, zawodowcy, a także reprezentanci Polski. Turniej otworzyła rywalizacja najmłodszych. W drugiej części zawodów konkurowali ze sobą bardziej doświadczeni zawodnicy. Trasa półmaratonu liczyła 21 kilometrów, a startujący w maratonie musieli przejechać dwa razy tyle. I tu brązowy medal Ulicznego Mistrza Polski zdobył reprezentant UKS Zwoleń-Team – MATEUSZ SOLGA.

----------

Wyniki reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń-Team:

W KATEGORII WIEKOWEJ 2009-2010:
I miejsce – Nadia Machała
II miejsce – Kaja Sobiecka
IV miejsce – Zuzanna Grzelecka

W KATEGORII WIEKOWEJ 2007-2008:
I miejsce – Natalia Sarzała

W KATEGORII WIEKOWEJ 2007-2008:
I miejsce – Wiktor Sobiecki

NA DYSTANSIE 21km (półmaraton): 
I miejsce w open – ŁUKASZ FLEJSZER (w kat. M-30 - 30-39 lat - I miejsce)
IV miejsce w open – MATEUSZ CHOJNACKI (w kat. M-20 - 20-29 lat - I miejsce)
X miejsce w open – WIKTOR SOBIECKI (w kat. M-12 - 12-19 lat - II miejsce)
XXIV miejsce w open – NATALIA SARZAŁA (w kat. K-12 - 12-19 lat - III miejsce)
XXXVI miejsce w open – ZUZANNA GRZELECKA (w kat. K-12 - 12-19 lat - VIII miejsce)

NA DYSTANSIE 42km (maraton):
III miejsce w open MATEUSZ SOLGA (w kat. M-30 - 30-39 lat - III miejsce)


Serdecznie gratulujemy!

 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi
 • UKS Zwoleń-Team na ulicznych Mistrzostwach Polski w Łodzi

Krwiobus odwołany

Z przykrością informujemy, że wizyta krwiobusa zaplanowana na jutro, tj. 30 lipca, z przyczyn niezależnych od centrum krwiodawstwa została odwołana. Następna wizyta zaplanowana jest na dzień 27 sierpnia.

Zapraszamy do płockiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Medycznej 19. Rejestrować się można od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-13:00.

Więcej informacji o RCKiK w Warszawie na stronie https://www.rckik-warszawa.com.pl/

 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"
 • Bal księżniczek i rycerzy w ramach wydarzenia "Dziecięcy Wehikuł Czasu"

Czy warto oddawać krew?

Krwi nigdy za wiele – te słowa, choć kojarzyć się mogą z szaleńcami opętanymi żądzą mordu, dobrze oddają działania krwiodawców i ideę krwiodawstwa w ogóle. Jak już pisaliśmy w zeszłym miesiącu, krwi nie da się wyprodukować w laboratorium: pomimo trwających intensywnych badań nad wytworzeniem syntetycznej krwi, dotychczas naukowcy nie opracowali metody pozwalającej na jej wyprodukowanie w warunkach laboratoryjnych. Nie są dostępne sposoby przemysłowego pozyskania składników krwi, więc jedynym sposobem na pozyskanie krwi jest jej oddawanie. 

Czy zapotrzebowanie na krew kiedyś się skończy? Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, u których występują ich braki. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych. 

źródło: https://www.rckik-warszawa.com.pl/edukacja

Z wykresu wynika, że największe zapotrzebowanie jest na krew RH-, która płynie w żyłach 15% mieszkańców Polski. Dodając do tego to, co napisaliśmy powyżej, uświadamiając sobie fakt, że wypadki, zabiegi, oparzenia, urazy i choroby stanowią przykrą rzeczywistość większości z nas, należy odpowiedzieć na zadane pytanie negatywnie.

Krew należy oddawać „zawsze i wszędzie”, nie tylko na apel – zebrana od krwiodawców krew jest przechowywana w specjalnie przygotowanych na ten cel lodówkach i w każdej chwili (a tych, jak wypadków czy poważnych urazów, nie da się przewidzieć) może ona uratować czyjeś życie. Jak wygląda oddawanie krwi krok po kroku?

1. Rejestracja
Wypełniamy kartę dawcy (tutaj konieczny będzie tradycyjny dokument tożsamości ze zdjęciem i z numerem PESEL), a po rejestracji kwestionariusz.

2. Wstępne badania laboratoryjne
Bada się poziom hemoglobiny/morfologię. U dawców, którzy oddają krew pierwszy raz, sprawdzana jest dodatkowo grupa krwi.

3. Badanie lekarskie
Lekarz weryfikuje informacje zawarte w kwestionariuszu; rozmawia z dawcą, podejmuje się badań pomocniczych, wreszcie: ocenia, czy możemy oddać krew.

3. Oddanie krwi – donacja
Dawca oddaje 450 ml krwi, 270 ml płytek, 315 ml płytek krwi i osocza bądź 600 ml osocza (w wyjątkowych sytuacjach 720 ml) w różnym czasie: od 5-8 minut (krew) do nawet jednej godziny (płytki krwi).

4. Krótka regeneracja sił
Zanim opuści się miejsce oddania krwi, czekamy do odzyskania pełni sił. Przy okazji rozkoszujemy się 8 tabliczkami czekolady (~4.500 kcal.).

Czy warto oddawać krew? Pomijając korzyści z zostania Honorowym Dawcą Krwi (korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, bezpłatne zaopatrzenie w leki do określonej kwoty bądź duże zniżki na takowe i wiele innych) nasza krew stanowi lekarstwo pozbawione tańszych zamienników. Stanowi nierzadko ostatnią deskę ratunku dla osób, których życie jest zagrożone. 

Sprawmy, by tych desek ratunkowych było jak najwięcej.

Zaproszenie na wystawę malarstwa Katarzyny Milczarek

"Kiedyś ktoś zwrócił uwagę na bardzo istotną kwestię, która dotyczy każdego z nas. Wszystko, co w życiu nas spotyka, te dobre rzeczy, jak i te mniej przyjemne – przemijają. (...) Niektórzy pojawiają się na chwilę, aby nas czegoś nauczyć i odchodzą w swoją stronę. Inni pozostają na dłużej, aby ich kochać i być kochanym przez nich. Lecz jedna rzecz pozostaje z nami na zawsze – miłość".
 
Katarzyna Milczarek, autorka powyższych słów, już wkrótce odsłoni przed Państwem swoją miłość, która towarzyszy jej przez całe życie - malarstwo. Wernisaż jej prac zaplanowany jest na 7 sierpnia o godzinie 19:00 i o tej godzinie wszystkich Państwa zapraszamy do sali wystaw MCK im. Pawła Tencera.
 • Wystawa malarstwa Katarzyny Milczarek - plakat

Uroczystości z okazji Święta Policji

Dzisiaj (tj. 30 lipca) na dziedzińcu Zamku Gostynińskiego odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Na uroczystość przybyli m.in. burmistrz miasta Gostynina Paweł Kalinowski, wójt gminy Gostynin Edmund Zieliński, wójt gminy Szczawin Kościelny Barbara Stępniak, starosta gostyniński Arkadiusz Boruszewski, nadleśniczy gostyniński Jacek Liziniewicz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Ostrowski i wielu innych gości, którzy złożyli najserdeczniejsze życzenia komendantowi policji w Gostyninie Zbigniewowi Włodkowskiemu, I zastępcy komendanta Robertowi Koprowi, zebranym na dziedzińcu policjantom i wszystkim funkcjonariuszom tej służby mundurowej. Wielu przybyłych policjantów zostało awansowanych w ramach podziękowania za wzorową służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Przyłączamy się do ciepłych słów, które wybrzmiały w czasie uroczystości, i życzymy wszystkim policjantom bezpiecznej pracy i nieustannej satysfakcji z pełnionej służby.

 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji
 • 30.07 - Święto Policji

Spotkanie harcerzy ze strażakami z OSP pod zamkiem

26 lipca 2021 roku druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie spotkali się z harcerkami i harcerzami z 13 Drużyny Harcerskiej „Wataha”. Strażacy zaprezentowali samochody strażackie i sprzęt, z jakim pracują na co dzień - prądownice, węże, sprzęt oświetleniowy, radiotelefony i wiele, wiele innych.

Ciekawość harcerzy okazała się na tyle duża, że nie skończyło się wyłącznie na prezentacji wizualnej sprzętu. Nie zabrakło zabawy w rodzaju przebiegania przez kurtynę wodną, celowania strumieniem wody w pachołki czy wspólnego studzenia się w chłodnej wodzie.

 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem
 • Strażacy z OSP i harcerze pod zamkiem

Silny deszcz z burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla powiatu gostynińskiego. Dziś, tj. 1 sierpnia, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu może wynieść miejscami od 50 mm do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy grad.

W Godzinę „W” o 17.00 oddano hołd powstańcom

O godz. 17, o której 1 sierpnia 1944 r., 77 lat temu rozpoczął się w Warszawie zryw powstańczy – w centrum Gostynina zawyły syreny, a zgromadzeni mieszkańcy naszego miasta, w duchu patriotyzmu i szacunku do swoich przodków, uczcili pamięć bohaterów którzy podjęli nierówną walkę z niemieckim agresorem.

Godzina "W" była formalnym początkiem zrywu. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku naprzeciw doskonale uzbrojonej i wyszkolonej niemieckiej armii stanęło 45 tys. Powstańców, z których tylko 12 % miało broń. Powstanie miało trwać 3 dni. Warszawa broniła się przez 63 dni. Zginęło 18 tys. powstańców i blisko 200 tys. cywili, a 25 tys. zostało rannych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.  

 • W Godzinę „W” o 17.00 oddano hołd powstańcom
 • W Godzinę „W” o 17.00 oddano hołd powstańcom
 • W Godzinę „W” o 17.00 oddano hołd powstańcom
 • W Godzinę „W” o 17.00 oddano hołd powstańcom
 • W Godzinę „W” o 17.00 oddano hołd powstańcom
 • W Godzinę „W” o 17.00 oddano hołd powstańcom
 • W Godzinę „W” o 17.00 oddano hołd powstańcom
 • W Godzinę „W” o 17.00 oddano hołd powstańcom

Koncert plenerowy Joanny Aleksandrowicz - zaproszenie

Wraz z Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie serdecznie zapraszamy na koncert plenerowy, na którym wystąpi Joanna Aleksandrowicz - artystka, aktorka, wokalistka młodego pokolenia, ale przede wszystkim osoba szczęśliwa ze swojego życia. "Ja swoją ciężką pracą i determinacją, stworzyłam prawdziwą osobę, wizerunek którego się nie wstydzę" - pisze na swojej stronie internetowej. Obecnie jeździ po Polsce i Litwie ze swoim projektem "Od nocy do nocy", w którego repertuarze znajdują się m.in. utwory z Nocy i dni, Vabanku, a także cykl tang m.in. Astora Piazzolli, wygrywane przed publicznością na żywo (bas, piano, perkusja).

Koncert odbędzie się 7 sierpnia o godzinie 20:30 na łonie natury pod MCKiem. Wszystkich miłośników muzyki filmowej - czy po prostu dobrej muzyki - gorąco zachęcamy do udziału!

 • Koncert plenerowy Joanny Aleksandrowicz

Malucholandia już jutro

Odkryliśmy tak wiele soczystej zieloności, podczas gry w zielone, że nie możemy się oprzeć, aby nie pofikać w niej koziołków i zrobić szeregu akrobacji z naszymi najmłodszymi uczestnikami. Gotowi na Fiku Miku w trawie.

Kiedy: 3 sierpnia 2021 (wtorek)
O której: godz. 17:00
Gdzie: Teren zielony przy MCK Gostynin
Wstęp: BEZPŁATNY, ilość miejsc ograniczona

Malucholandia to propozycja zajęć dla najmłodszych, która łączy w sobie elementy rekreacji, plastyki i rytmiki. Prowadzona przez doświadczonych animatorów z ogromnym oddaniem dla dzieci będzie odpowiedzią na oczekiwania naszych najmłodszych odbiorców (i ich Rodziców).

Na wydarzeniu bezwyjątkowo obowiązują zasady bezpieczeństwa.

WAŻNE w pigułce:

• przed wejściem na teren imprezy zdezynfekuj dłonie,

• wchodząc na teren imprezy akceptujesz regulamin i wyrażasz zgodę na upublicznienie wizerunku (foto foto),

• zachowujmy odstęp min. 2 m na terenie imprezy,

• jeśli potrzebujesz zasłaniaj nos i usta – kultura (nie tylko) kichania obowiązuje.

• do budynku MCK można wejść wyłącznie w celu skorzystania z toalety,

• na terenie imprezy jednocześnie może przebywać maksymalnie 150 osób.
Planowane terminy i miejsca mogą ulec zmianie, jeśli warunki pogodowe uniemożliwiać będą przeprowadzenie działań. Działania mogą także zostać odwołane, jeśli zaistnieje uzasadniona obawa zagrożenia zdrowia uczestników lub pojawią się odgórne polecenia właściwego ministerstwa lub inspektora sanitarnego ws. zgromadzeń.

 

Źródło: MCK Gostynin

 • Malucholandia
 • Stara Betoniarnia zaprasza

Stara Betoniarnia zaprasza

Już po raz IV serdecznie zapraszamy artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów regionalnych, koła gospodyń wiejskich, wytwórców oferujących produkty kuchni regionalnej do udziału w obchodach DNIA POLSKIEJ ŻYWNOŚCI, które odbędą się 27 sierpnia na terenie Starej Betoniarni.
Zgłoszenia przyjmujemy do 13 sierpnia
tel. 24 369 60 13
marketing@starabetoniarnia.pl

 

Źródło: Stara Betoniarnia

 • Stara Betoniarnia zaprasza

Utrzymanie rowów melioracyjnych jest obowiązkiem właściciela gruntu

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień i zalewania posesji oraz budynków. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wód, przez co ich wysoki poziom powoduje podtapianie przyległych gruntów i piwnic w budynkach mieszkalnych. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.

Bieżące utrzymanie, konserwacja renowacja i monitoring stanu rowów melioracyjnych należy do właścicieli gruntów.

Właściciel nieruchomości powinien sam dbać o właściwy stan rowów, między innymi poprzez wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów, wybieranie namułu, usuwanie wszelkich zatamowań i naprawę uszkodzonych skarp i dna rowów.

W odniesieniu do rowów melioracyjnych, znajdujących się na gruntach prywatnych, nie ma możliwości ich utrzymywania ze środków budżetu miasta, gdyż z tego źródła nie można finansować obowiązków spoczywających na właścicielach prywatnych nieruchomości - działania takie stanowiłyby naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Utrzymywanie przez pracowników Urzędu Miasta elementów infrastruktury melioracyjnej, której właścicielem jest Gmina nie daje dostatecznych rezultatów, ponieważ właścicielami większej części tej infrastruktury są prywatni właściciele działek.

Tylko wspólne zaangażowanie wszystkich właścicieli działek przyległych do rowów przyczyni się do skutecznego rozwiązania problemu zalewania i zminimalizowania zagrożenia podtopieniami.

 • herb Gostynina

Mateusz Michalski z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył 3 medale podczas torowych Mistrzostwach Polski

W dniach 11-13.06.2021 roku na torze RSS Arena Roztocze Tomaszów Lubelski odbyły się Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na „wrotkach szybkich”.
Przy zawodach rozegrane zostały Torowe Mistrzostwa Polski Masters, a także Ogólnopolskie Zawody dla Dzieci.
Mateusz Michalski (2015) reprezentujący UKS Zwoleń-Team startował w kategorii wiekowej „Junior F”. Zajął wysokie trzecie miejsce w klasyfikacji „wielobojowej”, na który to sukces składały się 4 biegi:
- brązowy medal na dystansie 100m (sprint);
- brązowy medal na dystansie 600m;
- brązowy medal na dystansie 200m;
- 4 miejsce na dystansie 200m.

Serdecznie gratulujemy.
_____

FOTO: Wojciech Przybyła (Tomaszów Lubelski)

 • Mateusz Michalski z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył 3 medale
 • Mateusz Michalski z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył 3 medale
 • Mateusz Michalski z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył 3 medale
 • Mateusz Michalski z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył 3 medale
 • Mateusz Michalski z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył 3 medale
 • Mateusz Michalski z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył 3 medale
 • Mateusz Michalski z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył 3 medale
 • Mateusz Michalski z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył 3 medale

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia 2021 roku.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Jest on dostępny pod linkiem:

https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy

Uwagi i propozycje do Projektu współpracy na 2022 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 26 lipca do 8 sierpnia br. 

Formularz można przesłać/wypełnić w następujący sposób:

 • na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy
 • mailem dialog@mazovia.pl
 • pocztą na adres: Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych

                                     Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

                                     ul. Okrzei 35; 03-472 Warszawa

                                     z dopiskiem "Program współpracy 2022"

W przypadku wątpliwości bądź pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, mail: dialog@mazovia.pl 

 • logo Mazowsze serce Polski

„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie mazowieckim. II Edycja”

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową.

To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków własnego regionu zamiast dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni.

NAGRODY

I miejsce: 500 zł

II miejsce: 300 zł

III miejsce: 200 zł

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

- Do udziału zapraszamy mieszkańców woj. mazowieckiego.

- Stwórz pracę na temat „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. mazowieckim”, dołącz do niej zdjęcia i/lub wideo własnego autorstwa.

- Prezentowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w woj. mazowieckim. Nie musi być oficjalnie wyznaczonym szlakiem rowerowym - liczymy na odkrycie również mniej znanych zakątków województwa ;)

- Prześlij pracę wraz z wypełnionym i odręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: konkurs@clicktrans.pl.

- Oceniamy nie samą trasę, ale również atrakcyjność jej przedstawienia.

Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdziesz na stronie konkursu: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-mazowieckie-2-edycjaNa zgłoszenia czekamy do 25 sierpnia 2021 roku!

 • konkurs rowerowy

Narodowy Spis Powszechny - bieżące informacje

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie informuje w materiałach promujących NSP 2021, które są przewidziane do wykorzystania w terminie: 2 - 15 sierpnia 2021 r. o dwóch zagadnieniach:

- Mieszkają z Tobą cudzoziemcy lub ich zatrudniasz? Pomóż im!

- Dlaczego w spisie powszechnym są pytania o mieszkanie?

 

Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę NSP 2021

Przypominamy o trwającym ogólnopolskim Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Zadaniem konkursowym jest zachęcenie przez gminy jak największej liczby mieszkańców do dokonywania samospisu internetowego, jak również propagowanie NSP 2021 i zwiększanie świadomości obywateli o obowiązku spisowym oraz aktywizowanie społeczności lokalnych do działań promocyjnych NSP 2021.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są od 15 lipca do 30 września 2021 r. do godziny 23:59, za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem: https://rejestracja.stat.gov.pl/KonkursGmin/.

Udział w konkursie to szansa na zdobycie cennych nagród w postaci sprzętu elektronicznego. Nagrodzone zostaną zgłoszone gminy o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego w każdym województwie. Dodatkowo Komisje Konkursowe przyznają nagrodę specjalną dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym w województwie, wykazującej największą aktywność w zakresie promocji samospisu wśród społeczności lokalnej.

Regulamin Konkursu, plakat konkursowy, grafiki na social media dostępne są na stronie https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-nsp-2021. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 listopada 2021 r.

Zachęcamy do obserwowania kont Urzędu Statystycznego w Warszawie w mediach społecznościowych oraz udostępniania wpisów dotyczących NSP 2021.

Facebook https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie

Twitter https://twitter.com/Warszawa_STAT

Przypominamy o akcjach Ambasador NSP2021 oraz “Masz wpływ na wynik”.

 • NSP 12 pakiet

Prognozowane burze, deszcze i porywisty wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie miejscami burz, którym będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Zwracamy Państwa uwagę na zachowanie ostrożności.

Warsztaty wokalne w MCK

 W imieniu Miejskiego Centrum Kultury zapraszamy na drugą wakacyjną edycję warsztatów wokalnych.

Trenerem jest Gosia Kwiatkowska. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerem: 693 373 669 z zaznaczeniem ilości proponowanych terminów zajęć do 5 sierpnia. Zajęcia będą trwać od 9 do 11 sierpnia. Godziny zostaną ustalane indywidualnie, a płatności można dokonywać bezpośrednio u prowadzącej - 30 minut =30 pln.

Miłośników śpiewu i dobrej zabawy zachęcamy do wzięcia udziału w tych wyjątkowych warsztatach.

 • Zaproszenie na warsztaty wokalne w MCK

UKS "Alfa" otrzymał nowy sprzęt sportowy

W ramach „Realizacji programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego” w roku 2021 ze środków Gminy Miasta Gostynina zakupiono sprzęt sportowy: bluzy dresowe, rakietki, okładziny oraz piłeczki turniejowe, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Alfa".
Sportowcom życzymy wielu osiągnięć i zadowolenia z realizowania swojej pasji.

 • foto: UKS Alfa

Propozycje Miejskiej Biblioteki Publicznej

W zasobach MBP w naszym mieście znajduje się wiele interesujących książek. Na sierpień biblioteka proponuje dla dorosłych powieść Hanah Kristin - autorki bestsellerów “Słowik”, “Wielka samotność”, “Zimowy ogród” i "Firefly Lane" – pt. "Gdzie poniesie wiatr".

Akcja powieści toczy się w Teksasie w 1934 roku. W tym niepewnym czasie wiele osób pozostaje bez pracy, a rolnicy walczą o przetrwanie swych gospodarstw. Nie pomagają w tym susze, brak wody czy burze pyłowe.

Bohaterka powieści Elsa Martinelli stoi przed trudnym wyborem: walczyć o ukochaną ziemię, czy wyjechać do Kalifornii, aby poprawić swoje warunki bytowe?

"Amerykański sen" pokazany przez autorkę jest znakiem szczególnym pokolenia ówczesnych czasów, gdy społeczeństwo podzielone jest na tych którzy mają środki do życia i tych, którzy nie posiadają nic.

Zachęcamy do lektury tej książki.Foto: https://www.swiatksiazki.pl/gdzie-poniesie-wiatr-6724804-ksiazka.html#&gid=null&pid=1 • książka Gdzie poniesie wiatr?

Natomiast dla dzieci MBP proponuje książkę Małgorzaty Swędowskiej "777 pomysłów na zabawy z książką". Autorka posiada wieloletnie doświadczenie w popularyzacji czytelnictwa co pozwala na pomoc we wprowadzaniu w świat książek od najmłodszych lat oraz wzbogacanie słownictwa i wzbudzanie wielu aktywności, w tym zabaw z książkami.

Mamy nadzieję, że lektura tej pozycji książkowej przyniesie oczekiwany efekt, a mianowicie wzbudzi miłość do czytania.Foto: https://mamania.pl/product-pol-743-777-pomyslow-na-zabawy-z-ksiazka.html

 • 777 pomysłów na zabawy z książką

Uwaga na ulewne deszcze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana wysokość opadu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm.

MKS Mazur Gostynin zaprasza kibiców na mecz Pucharu Polski Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z Błękitnymi Gąbin w dniu 7 sierpnia (sobota) o godz. 17.30 na stadionie w Gąbinie przy ul. Dobrzykowskiej 33.

 

Mecz "Mazura Gostynin" z "Błękitnymi Gąbin"

MKS Mazur Gostynin zaprasza kibiców na mecz Pucharu Polski Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z Błękitnymi Gąbin w dniu 7 sierpnia (sobota) o godz. 17.30 na stadionie w Gąbinie przy ul. Dobrzykowskiej 33.

 • plakat zapraszający na mecz Mazura z Błękitnymi

Żagle dla każdego

Dzięki współpracy Burmistrza Miasta Gostynina i Klubu Żeglarskiego HALS miejskie kąpielisko nad jeziorem Bratoszewo wzbogaciło się o kolejne atrakcje. Od miesiąca sierpnia wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gostynina mogą korzystać z jachtu żaglowego typu OPTIMIST dedykowanemu dzieciom w wieku 6-15 lat. OPTIMIST to bardzo stabilna i bezpieczna jednostka żaglowa na której pierwsze kroki stawiają żeglarze na całym świecie, także ci najlepsi z tytułami mistrzowskimi.

Pierwsze kroki jakie dzieci wykonują na tego typu łódce to ćwiczenie wchodzenia i wychodzenia, przemieszczania się wewnątrz, lekkiego przechylania, wiosłowania rękoma, jednym słowem oswajania się że specyfiką jednostki pływającej. Wszystkie te czynności, każde dziecko może wykonać pod opieką rodzica zdobywając, niepostrzeżenie pierwsze umiejętności żeglarskie.

Dla wszystkich, którzy zapragną poszerzenia zdobytych umiejętności, o te już strikte żeglarskie, zapraszamy do kontaktu z instruktorami KŻ HALS. 

 

Źródło: Tomasz Reszkowski

 • Żaglówka
 • żaglówka

Stadion miejski - ciąg dalszy robót

Trwają prace na stadionie miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Gostyninie. Obecnie wykonywana jest instalacja elektryczna przy oświetleniu płyty boiska, poza tym nawierzchnia z trawy syntetycznej na płycie boiska, realizowane są roboty instalacyjne wewnątrz budynków zaplecza boiska, układana jest instalacja wentylacji mechanicznej oraz instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Dobiega końca układanie warstw stropodachu.

 • roboty na stadionie
 • roboty na stadionie
 • roboty na stadionie
 • roboty na stadionie
 • roboty na stadionie

Co nowego w kinie "Siemowit"?

Gostynińskie kino "Siemowit" ma na nadchodzący weekend dwie propozycje. Pierwszy z nich to film animowany produkcji amerykańskiej "Raya i ostatni smok". Będzie on wyświetlany dzisiaj (piątek 6.08.21r.) o godz. 16.30, 7 i 8 sierpnia o godz. 15.00 i 9 sierpnia o godz. 16.30.

115 minut najnowszej animacji Walta Disneya, to historia w tradycyjnej formie, w której nie zabraknie wielu wspaniałych przygód, niesmowitych postaci, a także życiowej puenty.

Akcja toczy się w magicznym królestwie, gdzie zgoda między ludźmi i smokami to przeszłość. Obecnie rządzą tam potwory posiadające moc zmieniania ludzi w kamienne posągi.

Główna bohaterka Raya wyrusza w podróż w poszukiwaniu ostatniego smoka, który według niej ma moc naprawienia zła panującego w jej świecie.

Szansę na przywrócenie dobra daje napotkana smoczyca Sisu - mistrzyni pływacka.

Czy cała sytuacja zakończy się pomyślnie... tego dowiemy się oglądając film w kinie.

 

Kolejna propozycja, to polsko-szwedzki dramat pt.: "Sweat" opowiadający o trzech dniach z życia Sylwii Zając, którą gra Magdalena Koleśnik. Bohaterka jest popularną influencerką fitness ze statusem celebrytki.

Jak się okazuje setki tysięcy followersów w Internecie, w rzeczywistości grupa lojalnych współpracowników, nie zmieniają faktu, że kiedy przebywa sama w domu jest bardzo samotna.

Kiedy Sylwia umieszcza w sieci odważne nagranie, poznaje drugą negatywną stronę swojej popularności.

Jak potoczą się losy bohaterki filmu? Trzeba pójść do kina i to sprawdzić.

 • Kino Siemowit zaprasza

Biorę relacje! - weź udział w projekcie

Pandemia Covid zmieniła nasze życie, które uległo absolutnemu przewrotowi. Niestety, niejednokrotnie, odbija się to na naszym zdrowiu psychicznym. Aby temu zapobiec, lub nauczyć się, jak sobie z tym poradzić, zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie "Biorę Relację!". Jest to pięć miesięcy rozwoju, zdobywania wiedzy i budowania relacji zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19, tj.:
 • 5 webinariów dla rodziców;
 • 5 webinariów dla nauczycieli;
 • 4 webinaria „wspólne” dla rodziców i nauczycieli;
 • 112 godzin konsultacji wychowawczych z psychologiem dla rodziców i dzieci.
 
Informację o osobach prowadzących, terminach i tematyce spotkań znajdziecie Państwo na platformie.
 
Natomiast, jeśli potrzebujecie Państwo indywidualnego spotkania z psychologiem, zapraszamy na konsultacje indywidualne dla rodziców i dzieci, które prowadzi psycholog Anna Dziewulska. Wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@annadziewulska.pl, a w treści maila należy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz szkołę/ przedszkole do którego uczęszcza. Pani Anna oddzwoni,żeby ustalić termin konsultacji.
 
Projekt BIORĘ RELACJĘ! jest finansowany z środków Gminy Miasta Gostynina, a udział w nim jest bezpłatny.
 • Projekt "Biorę relację"

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych"

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie realizatora w 2021 r. „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022", stanowiącego treść Uchwały Nr 194/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. Realizacja ww. programu polega m.in. na przeprowadzeniu w 2021 r. profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci w wieku od 12 do 23 miesiąca życia (w drugim roku życia) zamieszkałych na terenie miasta Gostynina, które dotąd nie zostały uodpornione przeciwko meningokokom typu C.

W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), dysponujące personelem i zapleczem medycznym, zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Szczegóły konkursu opisane są w Zarządzeniu nr 90/2021

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020–2022- Uchwała Nr 194/XXV/2020

Mazur wygrywa w karnych

Ale to był mecz! Dziesięć bramek, zwroty akcji i wygrana Mazura w karnych!

W nieprawdopodobnych okolicznościach mecz I rundy piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski na szczeblu okręgu płockiego wygrał Mazur Gostynin.

Mazur w tej rundzie, 1/16 finału rozgrywanej w sobotę 7 sierpnia, trafił na spotkanie derbowe z Błękitnymi Gąbin, czyli rywalem z tej samej ligi, w dodatku było to spotkanie wyjazdowe, w Gąbinie. Sobotni mecz źle układał się od początku dla naszego zespołu. Po 11 minutach było 2:0 dla rywali. Podopieczni trenera Dawida Dubielaka najpierw objęli prowadzenie po błędzie naszej obrony w 5. minucie, a w 11. minucie po strzale z rzutu wolnego Kamila Krupińskiego Błękitni mieli dwie bramki przewagi. Mazur nieco śmielej zaatakował po stracie dwóch goli, w 15. minucie po akcji Eryka Przybylskiego prawą stroną boiska i wyłożeniu piłki z bliska trafił Bartosz Komorowski, najlepszy strzelec Mazura w poprzednim sezonie i było 2:1. Niestety dla Mazura, fenomenalnie rzuty wolne bił pomocnik Błękitnych, Kamil Krupiński. W 18. minucie po pięknym strzale z 30 metrów podwyższył na 3:1. Jednak chwilę później znów przewaga Gąbina była jednobramkowa i to po rzadko spotykanej w piłce nożnej sytuacji. Za pole karne przy wybijaniu piłki wyszedł, trzymając ją w rękach, bramkarz Błękitnych Piotr Idzikowski, Podyktowany rzut wolny tuż zza linii 16. metra pola karnego na bramkę zamienił Eryk Przybylski.

Pierwsze 25 minut dostarczyło mnóstwo emocji i w tym czasie padło już pięć bramek. Mazur dążył do wyrównania, tuż przed przerwą w znakomitej sytuacji po kontrze w słupek trafił Michał Matecki, jednak na przerwę piłkarze schodzili przy stanie 3:2.

W 68. minucie czwartego gola zdobyli gospodarze meczu. Znów ogromne problemy przysporzył Kamil Krupiński - piłkę po rzucie wolnym w jego wykonaniu odbił Robert Ratajski, jednak wobec dobitki Macieja Chyżyńskiego nic już nie można było zrobić. Mazur nie poddawał się a końcówka meczu to jak pierwsze 25 minut: mnóstwo zwrotów akcji i bramek. W 78. minucie dośrodkowanie na bramkę zamienił Bartosz Komorowski a w 81. minucie był, po raz pierwszy poza początkiem meczu, remis. Wyrównanie i tym samym hat-trick był autorstwa Komorowskiego, który wykorzystał wybicie piłki przez Kamila Woźniaka i nie dając złapać się na spalonego, w sytuacji sam na sam z bramkarzem Gąbina pewnie trafił do siatki. Mimo kilku zmian w składzie Mazur nie oddawał pola walki a młodzi zawodnicy, wchodzący na boisko, ambitnie walczyli o każdą piłkę.

Wydawało się, że po stracie gola w 89. minucie wynik meczu zakończy się korzystnie dla gospodarzy. Znów koszmarem okazał się strzał z rzutu wolnego Kamila Krupińskiego. Choć Robert Ratajski w końcówce meczu wybronił kilka dogodnych sytuacji, to jednak wobec drugiego w tym meczu fenomenalnego strzału z wolnego w okienko był bezradny. Wskazać trzeba, że w tej sytuacji sędzia Damian Jędrzejak podjął kontrowersyjną decyzję dyktując rzut wolny po faulu Patryka Matusiaka, który przy wybijaniu piłki rywalowi trafił w piłkę.

Mazur wszystkie siły rzucił do przodu i w ostatniej akcji meczu, w trzeciej doliczonej minucie, co wydawało się wręcz nieprawdopodobne, wyrównał. Drybling w polu karnym zaczął kapitan naszego zespołu Piotr Dutkiewicz i spod linii końcowej dośrodkował w pole bramkowe a tam głową piłkę do siatki skierował 17-letni Krystian Pawełkiewicz, zostając bohaterem meczu dla Mazura, doprowadzając do remisu 5:5!

Wobec takiego stanu meczu tuż przed końcowym gwizdkiem trener Arkadiusz Szulczewski dokonał zmiany bramkarza, co potem okazało się dobrą decyzją.

Dziesięć bramek i spore emocje w ciągu 90 minut to nie był koniec na Stadionie Leśnym w Gąbinie w sobotnie popołudnie. Wobec remisu odbyły się rzuty karne w których od początku lepiej prezentowali się nasi zawodnicy.

Jedyny nietrafiony rzut karny w drugiej serii zaliczył Paweł Znyk, jednak dwukrotnie obok lub ponad bramką strzelali piłkarze gospodarzy. Pewnie swoje jedenastki wykonali Eryk Przybylski, Wiktor Smyczyński a w trzeciej serii strzał Wojciecha Ziarkowskiego przeleciał ponad bramką. W czwartej serii najpierw pewnie karnego wykorzystał Pawełkiewicz a potem fenomenalnie obronił strzał Krzysztofa Dynusa bramkarz Mazura Hubert Borowy, tym samym dając, co wydawało się niesamowite jeszcze kilka minut wcześniej, awans Mazurowi do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski.

Mecz zremisowany 5:5 z Błękitnymi Gąbin i gonitwa za wynikiem, a potem wygrana seria rzutów karnych to jeden z najbardziej emocjonujących i nieprawdopodobnych wyczynów piłkarzy Mazura w ostatnich latach. Oglądający ten mecz kibice na pewno zapamiętają go na bardzo długo a piłkarze Mazura pokazali charakter i wole walki do ostatniej akcji.

W kolejnej rundzie pucharowych zmagań, w 1/8 finału za tydzień, 14 sierpnia 2021 r. o g. 17:30 Mazur zagra na wyjeździe z A-Klasową Wisłą Duninów na wyjeździe.

Fragmenty meczu do obejrzenia w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DtHV7jwywYo
 
Karne: https://www.youtube.com/watch?v=jaa1pR0zURQ

 

Fortuna Puchar Polski – 1/16 Finału na szczeblu Płockiego OZPN

Błękitni Gąbin – Mazur Gostynin 5:5; 1:3 w rzutach karnych

bramki: 6' Oskar Obidowski, 11' 18' i 89' Kamil Krupiński, 68' Maciej Chyżyński – 15' 78' 81' Bartosz Komorowski, 23' Eryk Przybylski, 90+3' Krystian Pawełkiewicz

Błękitni: Piotr Idzik – Kamil Krupiński, Hubert Górecki, Dominik Dutkiewicz, Maciej Chyżyński, Kamil Woliński, Krzysztof Dynus, Oskar Obidowski, Mateusz Olkiewicz, Tomasz Górecki, Paweł Wasiak (69' Wojciech Ziarkowski); trener: Dawid Dubielak

Mazur: Robert Ratajski (90+4' Hubert Borowy) – Kamil Woźniak, Piotr Dutkiewicz, Patryk Matusiak, Paweł Znyk – Michał Matecki (67' Krystian Pawełkiewicz), Arkadiusz Górecki (74' Maciej Kowalski), Dariusz Kurkowski (70' Maciej Gajewski) Kamil Augustyniak (78' Wiktor Smyczyński) – Eryk Przybylski, Bartosz Komorowski; trener: Arkadiusz Szulczewski

 

Rzuty karne:

1:0 dla Mazura: Eryk Przybylski

1:0 dla Mazura: Dominik Dutkiewicz (nie trafił)

1:0 dla Mazura: Paweł Znyk (Piotr Idzik obronił)

1:1: Kamil Krupiński

2:1 dla Mazura: Wiktor Smyczyński

2:1 dla Mazura: Wojciech Ziarkowski (nie trafił)

3:1 dla Mazura: Krystian Pawełkiewicz

3:1 dla Mazura: Krzysztof Dynus (Hubert Borowy obronił)

 • Mazur wygrywa w karnych
 • Mazur wygrywa w karnych
 • Mazur wygrywa w karnych
 • Dofinansowanie Mazura Gostynin ze środków Gminy Miasta Gostynina w wys. 120.000,00 zł

Ulica Hubalczyków - stan prac

Przypominamy, że trwają prace na ul. Hubalczyków. 17 czerwca br. Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski podpisał umowy z firmami HYDROPOL Sp. z o.o. oraz z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych S.A. na zadanie „Budowa drogi gminnej – ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie – etap I oraz budowa drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie”. Zadanie dotyczące ul. Hubalczyków obejmuje:
- budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników, zjazdów,
- budowę kanalizacji deszczowej będącej częścią drogi wraz z przepompownią,
- zabezpieczenie istniejących sieci,
- likwidację istniejących odcinków rowów,
- wymianę istniejących przepustów,
- przebudowę instalacji wodociągowej – wymianę hydrantów,
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Obecnie realizowane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oprócz tego wykonywana jest podbudowa pod drogę oraz ustawiane są krawężniki betonowe.

Całość zadania zostanie zrealizowana do końca listopada 2021 r.

 • Prace na ul. Hubalczyków
 • Prace na ul. Hubalczyków
 • Prace na ul. Hubalczyków

Bezpłatne konsultacje dot. dofinansowania i dotacji ze środków Funduszu Europejskiego

Przypominamy, że już w ten piątek, tj. 13.08.2021 r., w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, sala nr 213, odbędą się bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Konsultacje odbędą się w godzinach 12:30–15:00.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz poznać zasady ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia, w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanym kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

 • Zapytaj o Fundusze Europejskie
 • Loga

Łukasz Flejszer z pierwszym miejscem półmaratonu w Rybnie

Niebywałą rywalizację łyżworolkarzy szybkich mogliśmy oglądać 7 sierpnia 2021 r. w Rybnie /woj. warmińsko-mazurskie/ na dystansie półmaratonu wrotkarstwa szybkiego.
Pogoda, warunki na trasie, szybki asfalt, przewyższenia i długie zjazdy zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie, co sprzyjało osiąganiu dużych prędkości – mówi Ł.Flejszer.
Pierwsi zawodnicy dystansu 21 km wystartowali o godz. 12:00, którzy do pokonania mieli 2 pętle. W tej kategorii złudzeń rywalom nie pozostawił zawodnik/trener z UKS Zwoleń-Team Łukasz Flejszer, który już od startu narzucił z zawodnikiem z Gdyni /JABRA TEAM/ mocne tempo odrywając się od pozostałych półmaratończyków.
Po pasjonującym 500 metrowym finiszu dwójki zawodników pierwsze miejsce przywozi trener UKS Z-T do Gostynina /śr. prędkość: 35,72km/h/.
”Jedni po sezonie startowym rolkarzy, a my pomiędzy – końcem rolkarskiego i początkiem łyżwiarskiego.
Cieszę się z tak doskonałego wyniku, który osiągnąłem z przewagą zaledwie 0,5 sekundy nad rywalem. Najwyższe podium to świetny prezent urodzinowy !
Po takich zawodach motywacja rośnie - podobnie jak ilość wzorców z czołówki światowej do naśladowania!”
– mówi Ł.Flejszer.

FOTO: OSiR Rybno

 • Łukasz Flejszer z 1 miejscem półmaratonu w Rybnie
 • Łukasz Flejszer z 1 miejscem półmaratonu w Rybnie
 • Łukasz Flejszer z 1 miejscem półmaratonu w Rybnie
 • Łukasz Flejszer z 1 miejscem półmaratonu w Rybnie
 • Łukasz Flejszer z 1 miejscem półmaratonu w Rybnie

SGTPG zaprasza na rozwój kompetencji zawodowych - szkolenie RODO

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego serdecznie zaprasza osoby 50+, w tym kobiety i bezrobotnych oraz Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich a także lokalne Stowarzyszenia do udziału w bezpłatnym szkoleniu pod nazwą "Rozwój kompetencji zawodowych - szkolenie RODO", które odbędzie się w dniach 21-22 września 2021 r. o godz. 13.00, w sali konferencyjnej hali sportowej w Łącku.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się między innymi z zagadnieniami o przepisach o ochronie danych osobowych oraz odbędą się  warsztaty z przygotowania analiz ryzyka. Prowadzący zapozna uczestników m.in. z dokumentacją wewnętrzną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Szkolenie ma na celu: aktywizację i integrację mieszkańców w zakresie szkolenia lokalnych liderów, wyrównanie różnic w dostępie do edukacji mieszkańców, zwiększenie możliwości zatrudnienia i szerszy dostęp do rynku pracy oraz rozszerzenie i podniesienie jakości świadczonych usług.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER" Podziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".  

 • logo SGTPG

Gostynin otrzymał dofinansowanie na przebudowę kolejnego przejścia dla pieszych

Codziennie na drogach giną piesi. Wielu wychodzi z domów i nigdy do nich nie wraca. Bardzo dużo osób doznaje obrażeń w ruchu drogowym, inni stają się niepełnosprawni lub giną.

Burmistrz Paweł Kalinowski zwraca uwagę na bezpieczeństwo pieszych na przejściach w naszym mieście i podejmuje w tym kierunku działania. W Gostyninie zmodernizowano już 3 przejścia, dlatego miło nam poinformować, że 26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Gmina Miasta Gostynina pozyskała dofinansowanie w kwocie 61 929,22 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek na drodze nr 140190W”. Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 77 411,53 zł. Dofinansowanie stanowi 80% całkowitej wartości zadania.

W ramach tego samego konkursu Powiat Gostyniński otrzymał dofinansowanie na modernizację 4 przejść dla pieszych na terenie miasta Gostynina na ulicach Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W. • przejście dla pieszych
 • przejście dla pieszych
 • logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. 

Zalecamy zachowanie ostrożności.

Remont miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego

Uprzejmie informujemy, że od 17 sierpnia do odwołania Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków działający w oficynie za Ratuszem Miejskim będzie działał w budynku Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci "Bartek" przy ul. Jana Pawła II 14.

Zmiana związana jest z zaplanowanym na ten dzień początkiem remontu siedziby Punktu. Potrwa on około dwóch tygodni. Punkt pracować będzie wg stałego harmonogramu - od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00-18:30.

Przepraszamy za utrudnienia.

 • Remont miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i...

Koncert zespołu Tourklezz - nagranie

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania koncertu zespołu Tourklezz, który miał miejsce w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie w ramach projektu "Spacerując po Gostyninie". Podczas występu wybrzmiały melodie żydowskie, niemieckie, rosyjskie, ale również i polskie. Zespół wystąpił w składzie:
- Tomasz Krawczyk - kontrabas,
- Marcin Kalinowski - akordeon guzikowy,
- Radosław Dzięgielewski - skrzypce,
- Piotr Buchalski - klarnet,
- Michał Bartosiak - gitara, bęben basowy,
- Jakub Krawczyk - instrumenty perkusyjne.

Publikacja opracowana przez Gminę Miasta Gostynina współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kamil Fabisiak z wizytą u burmistrza

Dziś, tj. 11 sierpnia, burmistrz Paweł Kalinowski gościł w murach urzędu wyjątkowego gościa - Kamila Fabisiaka, gostyninianina, członka Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa w Płocku, wielokrotnego mistrza Polski w tenisie ziemnym na wózkach i wielokrotnego reprezentanta Polski na igrzyskach paraolimpijskich. Sportowiec opowiadał burmistrzowi o swojej pasji, a także o nadchodzących igrzyskach, na które wylatuje 19 sierpnia - które, jak zresztą dla każdego sportowca, będą ogromnym wyzwaniem.

Kamil, razem z Piotrem Jaroszewskim ze wspomnianego stowarzyszenia, będą reprezentować nasz kraj na igrzyskach w Tokio w tenisie ziemnym na wózkach, zarówno w singlach, jak i w deblu. Tenisistom, jak i pozostałym reprezentantom Polski, życzymy powodzenia.

 • Kamil Fabisiak z wizytą u burmistrza

Zaproszenie na obchody 101. rocznicy "Bitwy Warszawskiej"

Bitwa Warszawska, jak stwierdził przewodniczący Międzysojuszniczej Misji do Polski Edgar Vincent D'Abernon, była 18. największą bitwą w dziejach świata. "Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji". To chwalebne zwycięstwo wojska polskiego, wypracowane przez Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera, Tadeusza Rozwadowskiego, Kazimierza Sosnkowskiego, innych strategów, wreszcie przez wielu, wielu żołnierzy i żołnierki stanowiło jasny sygnał, że Polska po 123 latach niewoli nie da sobie tak łatwo wytrącić dopiero co odzyskanej niepodległości. Stanowiła dowód, że w obliczu zagrożenia Polacy z różnych obozów politycznych, o różnych poglądach, potrafią się zjednoczyć.

Dlatego też burmistrz Paweł Kalinowski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gostynina na uroczystości upamiętniające 101. rocznicę "Bitwy Warszawskiej", które odbędą się 15 sierpnia w niedzielę. W programie przewidziana jest msza święta w kościele NMP Matki Kościoła przy ul. Jana Pawła 15, przemarsz ulicami miasta i złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanym przez projekt "Niepodległa" oraz Polskie Radio serwisem "1920. Bitwa Warszawska", dostępnym na stronie https://bitwa1920.gov.pl/pl

Świętujmy razem 101. rocznicę wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami.

 • 101. rocznica "Bitwy Warszawskiej" - plakat

Goście z Belgii u burmistrza

W dniu dzisiejszym (12.08.21) do burmistrza Pawła Kalinowskiego przybył pan Witold Gudyś z żoną Marzeną i córką Karoliną. Goście są rodowitymi gostyninianami, jednak od 10 lat mieszkają w Belgii.

Wizyta wynikła z tego, że w lipcu br. podczas ulewnych deszczy woda zalała także ośrodek Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la-Tour w Walonii. Wszystkie znajdujące się tam książki w tym podręczniki uległy zniszczeniu. Dlatego właśnie pan Witold wraz z małżonką zajęli się stworzeniem i rozwojem biblioteki obwoźnej, która udostępnia polskim szkołom na terenie Belgii podręczniki do szkół. Miejscem składowania pomocy szkolnych jest Polska Macierz Szkolna, natomiast wypożyczaniem i rozwożeniem zgodnym ze zleceniem każdej z polskich placówek zajmuje się pan Witold z żoną, angażując w to swój prywatny czas i finanse. Działania podejmowane są w porozumieniu z wicekonsulem przy ambasadzie polskiej w Belgii panem Kacprem Szyndlarewiczem.

Zbiórki potrzebnych podręczników i innych akcesoriów szkolnych w naszym mieście dokonały: Szkoła Podstawowa Nr 1, 3 i 5 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie.

Pan Witold wyraził zadowolenie z pozytywnego odzewu i zaangażowania gostynińskich placówek oraz przekazał podziękowanie wszystkim ofiarodawcom. Dodał, że wszystko zostanie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Ma także nadzieję na dalszą owocną współpracę.

 • Goście z Belgii u burmistrza
 • Goście z Belgii u burmistrza
 • Goście z Belgii u burmistrza
 • Goście z Belgii u burmistrza

III runda Polskiej Ligi Żeglarskiej

Za naszymi reprezentantami kolejna - już trzecia runda regat I Polskiej Ligi Żeglarskiej. Osiemnaście drużyn rywalizowało ze sobą w miniony weekend 7-8 sierpnia w Szczecinie na wodach jeziora Małe Dąbie. Polska Liga Żeglarska to projekt oparty na sporcie na wysokim poziomie. Jego uczestnikami są czołowe polskie kluby żeglarskie walczące o tytuł Klubowego Mistrza Polski. Jachty i organizacja regat zapewniana jest przez doświadczone firmy i kluby.
 
Po raz pierwszy w historii polskiego żeglarstwa rozgrywki są tak proste i przejrzyste. Ligowa formuła wynosi sport żeglarski na nowy poziom rywalizacji – zrozumiały, czytelny i emocjonujący, porównywalny do gier zespołowych.
 
Gostynińscy żeglarze dzięki współpracy z sekcją żeglarską Legii Warszawa oraz wsparciu Burmistrza Miasta Gostynina także brali udział w tej rywalizacji. Nasza załoga z regat na regaty osiąga coraz lepsze wyniki. Po pierwszym dniu plasowała się na czwartej pozycji, by ostatecznie po 13 wyścigach zająć siódme miejsce w klasyfikacji generalnej, zdobywając bezcenne doświadczenie oraz kolejne punkty do klasyfikacji sezonu żeglarskiego 2021 roku.
 
Tekst Tomasz Reszkowski
Foto Gwidon Libera
 • III runda Polskiej Ligi Żeglarskiej (foto: Gwidon Libera)
 • III runda Polskiej Ligi Żeglarskiej (foto: Gwidon Libera)
 • III runda Polskiej Ligi Żeglarskiej (foto: Gwidon Libera)
 • III runda Polskiej Ligi Żeglarskiej (foto: Gwidon Libera)
 • III runda Polskiej Ligi Żeglarskiej (foto: Gwidon Libera)

Podpisanie umowy dot. Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia

W dniu dzisiejszym (12 sierpnia br.) została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Radosławem i Anną Fafińskimi - P.P.H. i U. "Iskro-Bud" s.c. Przedmiotem umowy jest Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - rozbiórka części Gimnazjum wraz z łącznikiem. Rozbiórka będzie przeprowadzona w sposób umożliwiający bezpieczne funkcjonowanie istniejących budynków szkoły.

Termin realizacji umowy przewidziany jest do 15 września br.  

 • Budynek dawnego gimnazjum tzw. "blaszak"
 • Budynek dawnego gimnazjum tzw. "blaszak"
 • Budynek dawnego gimnazjum tzw. "blaszak"
 • Budynek dawnego gimnazjum tzw. "blaszak"
 • Budynek dawnego gimnazjum tzw. "blaszak"
 • Budynek dawnego gimnazjum tzw. "blaszak"
 • Budynek dawnego gimnazjum tzw. "blaszak"
 • Budynek dawnego gimnazjum tzw. "blaszak"
 • Budynek dawnego gimnazjum tzw. "blaszak"

Spotkanie z dietetykiem i kino plenerowe, czyli festyn pod Miejskim Centrum Kultury

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gostynina na festyn rodzinny, który odbędzie się 17 sierpnia (wtorek). W programie przewidziana jest dmuchana zjeżdżalnia, energorower z wyciskarką soków, spotkanie z dietetykiem klinicznym Piotrem Zduńczykiem, a zwieńczeniem festynu będzie kino plenerowe, podczas którego można będzie obejrzeć "Małego księcia" (2015).

Mimo, iż na festynie nie zabraknie dobrej zabawy, pamiętać należy, że organizowany jest w ramach promocji szczepień przeciwko COVID-19. 18 milionów Polaków, czyli około 47% populacji, jest w pełni zaszczepionych. To wciąż za mało, by uzyskać odporność zbiorowiskową. Pamiętajmy: im więcej osób zostanie zaszczepionych, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.

 • Festyn rodzinny i kino plenerowe

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego ZWOLEŃ-TEAM powołani do reprezentacji Polski

W składzie polskiej drużyny jest:
- Wiktor SOBIECKI (z m. Zaborów Stary / Gmina Gostynin)
- Michał PAWŁOWSKI (Gostynin)
Medaliści torowych Mistrzostw Polski z 11-13 czerwca 2021 Tomaszów Lubelski.
Nasi kadeci (r. 2008) wystartują w belgijskiej Ostendzie w zawodach na torze wrotkarskim w dniach 13-15.08.2021.
Ranga zawodów: Pucharu Europy oraz Cadett Challenge.
Przypomnijmy co to za impreza?
Cadette Challenge to impreza w środowisku uznawana za nieoficjalnie Mistrzostwa Europy.
Ma ona formułę otwartą, co oznacza, że można do niej zgłosić zarówno reprezentacje poszczególnych krajów, jak i reprezentacje w barwach klubowych.
Medale Europejskiej Federacji Rolkarskiej są przyznawane osobno dla sprinterów (200m+500m), osobno dla długodystansowców (eliminacje +punkty) oraz w wieloboju w ramach Flanders Grand Prix.
Zawody te są przedsionkiem do oficjalnych Mistrzostw Europy, które to obejmują już kolejną, wyższą kategorię wiekową juniorów.
Trzymajmy mocno kciuki za starty Michała i Wiktora.
 
FOTO/INFO: Łukasz Flejszer UKS Z-T
 • Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego ZWOLEŃ-TEAM powołani do reprezentacji Polski
 • Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego ZWOLEŃ-TEAM powołani do reprezentacji Polski
 • Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego ZWOLEŃ-TEAM powołani do reprezentacji Polski
 • Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego ZWOLEŃ-TEAM powołani do reprezentacji Polski
 • Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego ZWOLEŃ-TEAM powołani do reprezentacji Polski

MKS Mazur Gostynin zaprasza na mecz

MKS Mazur Gostynin zaprasza na mecz 1/8 Finału Fortuna Pucharu Polski na szczeblu Płockiego OZPN: Wisła Nowy Duninów - Mazur Gostynin, który odbędzie się 14 sierpnia br. o godz. 17.30 na boisku w Nowym Duninowie przy u. Włocławskiej 3. 

Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/

 • Mazur zaprasza na mecz

Regaty o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

Klub Żeglarski HALS wraz z Burmistrzem Miasta zaprasza mieszkańców Gostynina na II regaty żeglarskie pod nazwą WISŁA SAILING DAYS. Regaty rozegrane zostaną w dniach 28-29.08.2021 na wodach rzeki Wisły w Nowym Duninowie. Zawody rozegrane będą w klasie Optimist w której rywalizują dzieci w wieku 7-15 lat, w klasie Omega i w klasach jachtów turystycznych T, T1, T2, T3 klasyfikujących młodzież i dorosłych oraz w międzynarodowej klasie Micro w której regaty stanowić będą eliminacje Pucharu Polski tej klasy.  W ramach kibicowania mieszkańcy Gostynina będą mogli wziąć udział w rejsach łodzią turystyczną wokół rozgrywanych zawodów.

 • zaproszenie na regaty

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz utworzenia szerokiego obszaru funkcjonalnego

 Burmistrz Paweł Kalinowski wraz ze Starostą Gostynińskim Arkadiuszem Boruszewskim, Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim, wicestarostą płockim Iwoną Sierocką, starostą sierpeckim Andrzejem Cześnikiem oraz burmistrzem Sierpca Jarosławem Perzyńskim  podpisali 12 sierpnia br. list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz utworzenia szerokiego obszaru funkcjonalnego.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zwrócił uwagę na to, że ma nadzieję na włączenie się samorządów gminnych z tego regionu. Efektem podpisania tego dokumentu jest przygotowanie i przekazanie samorządowi województwa mazowieckiego pisma z wizją przyszłego obszaru funkcjonalnego, co będzie skutkować  dobrym przygotowaniem subregionu do starania się o środki Unii Europejskiej w latach 2021-2027.

 

 • podpisanie listu intencyjnego
 • podpisanie listu intencyjnego
 • podpisanie listu intencyjnego

Gostynin pamięta i oddaje hołd bohaterom

15 sierpnia br. obchodziliśmy kolejną już - 101. rocznicę „Bitwy Warszawskiej” i święto Wojska Polskiego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w Kościele NMP Matki Kościoła, którą odprawił ks. proboszcz Krzysztof Jończyk.

Następnie zebrani w świątyni udali się pod pomnik świętego Jana Pawła II, gdzie delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze, a Miejska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Józefa Pakulskiego zagrała ulubioną piosenkę papieża – "Barkę".

Uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami: Floriańską, gdzie oddano hołd bohaterom przy tablicy pamiątkowej i kontynuowano marsz ulicą Wojska Polskiego, Legionów Polskich do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, tam odbyła się dalsza część obchodów.

Burmistrz Paweł Kalinowski w swoim wystąpieniu powiedział m.in.: "Historia przypomina nam dzisiaj w 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej, o tym jak 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy, Polacy dzielnie walczyli, aby zadecydować nie tylko o losach wojny polsko-bolszewickiej, ale także ówczesnej Europy. Był to czas wielkiej próby narodowej, który przebyliśmy zwycięsko".

Potem delegacje samorządowe, związki, organizacje, stowarzyszenia, zakłady pracy i placówki oświatowe złożyły kwiaty i oddały hołd bohaterom.

Na zakończenie uroczystości Miejska Orkiestra Dęta odegrała utwór "I Brygada".

 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom
 • Gostynin oddał hołd bohaterom

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do około 90 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%. Ważność ostrzeżenia: 11:00-23:00 dnia 16.08.2021.

Uwaga! W ciągu najbliższej nocy (16/17.08.2021) duże prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych niebezpiecznych zjawisk związanych z silnymi opadami deszczu oraz burzami.

Warsztaty chóralne z Arce Cantores - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy w dniu 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) na Zamek Gostyniński na bezpłatne warsztaty wokalne.

Warsztaty chóralne/wokalne będą prowadzone dla trzech grup wiekowych: dzieci i młodzież, osoby dorosłe i seniorzy. Zapewniamy, że będzie to doskonałe doświadczenie i wspólnie spędzony czas. Jest potwierdzone, że muzyka to wspaniały świat dla każdego od dziecka do staruszków, rozwija umysł, osobowość, uwrażliwia, uczy systematyczności i staje się relaksującym zajęciem.

Ważnym etapem zakończenia warsztatów będzie wspólny koncert chóru warsztatowego i zaśpiewanie wspólnie piosenki ludowej.

Pomiędzy warsztatami wokalnymi odbędą się prelekcje na temat m.in. selektywnej zbiórki odpadów i innych działań związanych z ochroną środowiska, zdrowego odżywiania a także animacje dla najmłodszych.

Rozpoczęcie warsztatów godz. 14:00 – zapisy pod nr tel. 533 596 340 lub email: arcecantores@onet.pl. Nie przegap tej szansy!

W imieniu Burmistrza Miasta Gostynina i Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie zapraszamy na koncert chóru miejskiego ARCE CANTORES, który odbędzie się również w dniu 19 sierpnia 2021 (czwartek) o godz. 19.00 na Zamku Gostynińskim.

Zarówno na warsztaty jak i na koncert wstęp wolny.

Partnerem zadania jest Urząd Miasta Gostynina i Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie.

---

Zadanie zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM w kwocie 5000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

 • Warsztaty chóralne z Arce Cantores - zaproszenie

Bezpłatne kursy dla seniorów

Uniwersytet Warszawski serdecznie zaprasza wszystkich seniorów do udziału w bezpłatnych kursach on-line. UW przygotował dwa kursy:

1. „Komunikatywny senior”. Ma ono na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 60+) za pomocą specjalnie opracowanego programu kształcenia językowego (język angielski - poziom podstawowy). Udział w zajęciach tego rodzaju będzie działał zachowawczo na zdolności poznawcze seniorów, redukował nabytą z wiekiem sztywność kognitywną, rozbudzał ciekawość świata i działał dobroczynnie na dobrostan umysłowy.

Tematyka kursu:
  - Jak uczyć się języka angielskiego? – strategie uczenia się języka obcego, język angielski w Internecie
  - Jak się przedstawić po angielsku? – zwroty powitalne, odmiana czasownika „to be”
  - Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu, ceny i daty
  - Robimy zakupy - historia powstania i specyfiki amerykańskich hipermarketów, zakupy w sklepie tradycyjnym i internetowym
  - Rodzina i znajomi – słownictwo w brytyjskich i amerykańskich serialach, czas Present Simple
  - Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji, historia rozwoju amerykańskiej restauracji typu „diner”
  - Jedzenie i gotowanie, kulinarne programy telewizyjne
  - Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z geografią i turystyką, komunikacja w podróży
  - Mój dom i moje miasto - wskazywanie drogi i orientacja w przestrzeni.

Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!

Przydatne linki:
•    Strona projektu: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/
•    Regulamin szkolenia: https://www.wne.uw.edu.pl/files/8315/9074/3193/3MU_WNf_Regulamin_rekrutacji_zad_1_seniorzy.pdf
•    Formularz rekrutacyjny: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-1

Start kursu: 25.08.2021, spotkania on-line w środy o 11:30

------------------------------

2. „Kursy dla seniorów” - mają na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 50+) z wykorzystaniem opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości. Organizowane zajęcia będą miały charakter spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym. Każde spotkanie będzie trwać 1,5 godziny. Na zajęciach omawiane będą m.in. następujące tematy:

„Jak liczby nas oszukują?”
Bardzo często wyciągamy błędne wnioski i podejmujemy błędne decyzje w oparciu o dane statystyczne lub inne informacje liczbowe. Na zajęciach wyjaśnimy, na czym polegają manipulacje i przekłamania matematyczne, jak je identyfikować i jak prawidłowo interpretować informacje ekonomiczne docierające do nas z mediów.

„Kierunek: Chiny”
Chiny to druga gospodarka na świecie z populacją prawie 1,5 miliarda ludzi, potęga handlowa i militarna. Tymczasem w polskich mediach mówi się o Chinach rzadko, a jeśli już, to w kontekście wyjątkowych wydarzeń takich jak pandemia koronawirusa. Na zajęciach wybierzemy się zatem w podróż do „Państwa Środka”, omówimy przyczyny sukcesu gospodarczego Chin, najważniejsze zjawiska ekonomiczne i społeczne tego kraju, a także perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości.

„Jak nie dać się oszukać?”
W dobie nowoczesnych technologii jesteśmy narażeni na oszustwa bardziej niż kiedykolwiek. Celem tego szkolenia jest nie tylko zapoznanie uczestników z metodami wykorzystywanymi przez różnej maści oszustów, ale także analiza tego, dlaczego dajemy się oszukać. Na zajęciach połączymy więc praktyczną wiedzę z policyjnych akt z wiedzą o tym, jak działa nasz umysł, a wszystko po to, aby lepiej i skuteczniej stawiać opór ludziom, którzy czyhają na naszą tożsamość oraz finanse.

„Oswoić rynek pracy w każdym wieku”
Praca daje nam nie tylko środki do życia, ale również satysfakcję, cel, możliwość rozwijania się i realizowania ambicji w każdym wieku. Nasz rynek pracy jest dynamiczny, zmienny i czasami ciężko nadążać za jego wymaganiami. Przedsiębiorcy stosują różne metody rekrutacji, a Internet i usługi on-line stały się obecnie niezbędnym elementem tego procesu. 
Portale rekrutacyjne, CV, list motywacyjny, testy rekrutacyjne, wywiady sytuacyjne… po zajęciach żadne z tych pojęć nie będzie dla Państwa obce. 

W trakcie zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę, która pomoże im sprawniej poruszać się na rynku pracy oraz radzić sobie ze zmianą pracy, oraz szukaniem nowej.

Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!
Przydatne linki:
•    Strona projektu: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne
•    Regulamin szkolenia: https://www.wne.uw.edu.pl/files/8516/0378/6574/regulamin_zad.7.pdf
•    Umowa szkoleniowa: https://www.wne.uw.edu.pl/files/8716/0563/1389/zad_7_zal_2.pdf
•    Formularz rekrutacyjny: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-7

Harmonogram spotkań (spotkania on-line) wkrótce dostępny na stronie - kolejne spotkania będą się odbywać regularnie od września 2021.

 • Szkolenia dla seniorów

Kolejny sukces zawodnika z grupy "Gostynin Biega"

Po sukcesie Andrzeja Piętki, który zdobył tytuł wicemistrza Polski w triathlonie (sprint M-45), kolejny zawodnik z grupy „Gostynin Biega”, Przemysław Dobrzyński, znakomicie spisał się w Międzynarodowych Zawodach w triathlonie w ramach cyklu LOTTO TRIATHLON ENERGY. Zawody odbyły się w Chełmży. Nasz zawodnik zajął 7. miejsce w kat. ”OPEN” oraz 3. miejsce w kat. wiekowej M-3.
Na łączny czas 4:50:56 sek. złożyły się konkurencje:

– pływanie 1,9 km – 39:26 sek.,
– rower 90 km – 2:29:21 sek.,
– bieg 21 km – 1:38:22 sek.

W imprezie udział wzięło 269 zawodników, w tym popularny aktor Tomasz Karolak.
Wymienieni zawodnicy Andrzej Piętka i Przemysław Dobrzyński są liderami grupy „GOSTYNIN BIEGA”. Zajęcia biegowe odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 18:00 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie przy ul. Sportowej 1. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach.

 • Sukces Przemysława Dobrzyńskiego z grupy "Gostynin Biega"
 • Sukces Przemysława Dobrzyńskiego z grupy "Gostynin Biega"

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania:

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A);

- rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);

- rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);

- inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);

- nawadnianie w gospodarstwie.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Według aktualnego stanu w trwającym od 21 czerwca naborze zarejestrowano łącznie 1603 wnioski na kwotę blisko 300 mln zł.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl

  • Agencja Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa - logo

Koncert Arce Cantores na zamku

Wczoraj informowaliśmy Państwa o warsztatach wokalnych - dzisiaj natomiast, raz jeszcze, zapraszamy wszystkich na koncert miejskiego chóru Arce Cantores, który odbędzie się 19 sierpnia (czwartek) o godzinie 19:00 na Zamku Gostynińskim. Nie może Państwa zabraknąć!

 • Koncert Arce Cantores

IV Turniej Siatkówki Plażowej kat. Open

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza na IV turniej siatkówki plażowej kat.”OPEN”, który rozegrany zostanie w dniach
03-04.09.2021r. w Gostyninie na boisku na Bratoszewie.
Wpisowe 30 zł. - /para, płatne w dniu zawodów.
Organizatorzy czekają na zgłoszenia do dnia.30.08.2021r.
na adres mailowy: mosir.gostynin@op.pl.
Pierwsze gry odbędą się 03.09.2021r. (piątek) od godz.16.00
Zapraszamy do udziału w turnieju i do zobaczenia w piątek.

 • MOSiR LOGO

Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów

Już w najbliższy weekend (21.08.21r.-22.08.21r.) na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia 2 rozegrany zostanie Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów.
Licencjonowani zawodnicy do lat 16 rywalizować będą w rozgrywkach singlowych i deblowych, walcząc o punkty rankingowe Pzt.
To druga edycja tego Turnieju w Gostyninie i wszystko wskazuje na to, że turniej już na stałe wpisze się w kalendarz naszych imprez.
Turniej organizowany jest przez Klub Skf MindSports.
Partnerem wydarzenia jest MOSiR w Gostyninie
Zapraszamy wszystkich do kibicowania zawodnikom!

 • logo MOSiR Gostynin
 • Mindsports logo

Uwaga! Przeniesienie kina plenerowego do sali widowiskowej MCK

Przypominamy, że dzisiaj o godz. 17:00 przed Miejskim Centrum Kultury odbędzie się festyn rodzinny, na którym m.in. dietetyk opowie Państwu co nieco o zdrowym odżywianiu, a chętni będą mogli przygotować naturalny sok owocowy za pomocą energoroweru.

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne i niepewną pogodę zmuszeni jesteśmy przenieść zaplanowane na godzinę 20:30 kino plenerowe z "pleneru" pod dach sali widowiskowej MCK.

Nie może Państwa zabraknąć!

 • Festyn rodzinny i kino

Informacja o wykazie nieruchomości dotycząca działek przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 17 sierpnia 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości dot.:

- nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2516 i 2517/6 położonej w Gostyninie przy ulicy Zamkowej, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,

- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2668/65 położonej w Gostyninie przy ulicy Termalnej, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,

- działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1020/3 położonej w Gostyninie przy ulicy Zamkowej, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Miasta Gostynin

Paweł Witold Kalinowski

 

Gostynin, dnia 17 sierpnia 2021 r.

 • herb Gostynina

Komunikat prasowy dotyczący biegu "Gostynińska piątka"

TRWAJĄ ZAPISY DO Ogólnopolskiego Biegu „GOSTYNIŃSKA PIĄTKA”
dnia 26.09.2021 /niedziela/ godz.10.00
Zawody przeprowadzone będą w następujących kategoriach wiekowych:

Wiek            Dystans       Kategorie
„OPEN”         5 km            K i M
do 20 lat        5 km           K i M
21 - 30 lat      5 km           K i M
31 - 40 lat      5 km           K i M
41 - 50 lat      5 km           K i M
51 - 60 lat      5 km           K i M
Pow. 60 lat    5 km           K i M

Dodatkowo kategoria Najlepsza Gostyninianka i Najlepszy Gostyninianin.

Przybliżony program minutowy przedstawia się następująco:
7:00 otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych
9:30 wspólna rozgrzewka uczestników biegu
10:00 start biegu
11.30 dekoracja zwycięzców
12.15 zamknięcie zawodów

Zapraszamy do zapisów i licznego udziału
Ilość miejsc jest ograniczona 
Zapisów prosimy dokonywać na adres https://zapisy.inessport.pl

Za organizatorów
Dyrektor MOSiR w Gostyninie
Wiesław Adamski

 • logo MOSiR
 • herb Gostynina
 • drukarnia Szmydt logo - patron biegu

O zdrowym odżywianiu i nie tylko podczas „Festynu rodzinnego”

Pomimo kapryśnej pogody w godzinach popołudniowych odbył się wczoraj (17.08.2021r.) Festyn rodzinny promujący zdrowie, ale przede wszystkim zachęcający do szczepienia się przeciw koronawirusowi Covid-19.
Już od godz. 17.00 na II piętrze MCK odbył się trening prowadzony przez Jolantę Balcerzak z Fitluck, z którego skorzystały przede wszystkim mieszkanki Gostynina.
Na terenie zielonym przed gostynińskim Centrum Kultury dzieci zjeżdżały na mega zjeżdżalni, a także mogły obejrzeć wyposażenie wozów strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie i zrobić sobie zdjęcie w hełmie strażackim. Nie zabrakło odważnych, którzy wsiadali do kabiny pojazdu, aby poczuć się jak prawdziwi strażacy. Druhowie OSP od początku trwania epidemii Covid-19 biorą czynny udział w działaniach mających na celu jej zwalczanie. Obecnie ich pomoc jest bardzo ważna szczególnie w procesie szczepienia społeczeństwa.  
Natomiast w holu MCK sporym zainteresowaniem cieszył się energorower, gdzie każdy chętny mógł „wyprodukować” sobie sok, kręcąc ile sił w nogach pedałami, a kiedy zabrakło energii posilić się popcornem.
Dietetyk kliniczny - Piotr Zduńczyk podczas warsztatów opowiadał o zdrowym odżywianiu w czasie pandemii, ale także przytaczał wiele potrzebnych informacji dotyczących zdrowego stylu życia oraz odpowiadał na pytania zebranych w sali wystaw osób.
Bardzo ważnym elementem tegorocznego festynu było stoisko promujące szczepienia przeciwko Covid -19, na którym nie zabrakło informacji w postaci ulotek, a każdy zainteresowany mógł uzyskać odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości od pracowników Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia. Należy pamiętać, że od wybuchu pandemii zmarło do tej pory wiele osób na całym świecie. Już 50% zaszczepionej populacji znacząco wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa. Mając to na względzie należy przyjąć szczepionkę, aby uchronić się przed zachorowaniem.
Podsumowaniem festynu była projekcja filmu „Mały książę”, który cieszył się zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych.

 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny
 • Festyn rodzinny

Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na potrzeby nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. R. Twardowskiego

W dniu dzisiejszym (18 sierpnia br.) została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasta Gostynina, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego a firmą HYDROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, którą reprezentuje pan Paweł Żółtowski (Prezes Zarządu).

Przedmiotem umowy jest utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. R. Twardowskiego w Gostyninie - przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wartość inwestycji wyniesie 404.640,00 zł brutto.

Termin realizacji umowy przewidziany jest do 30 października 2021 roku.

 • Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3

4 medale Torowych Mistrzostw Polski Łukasza Flejszera z UKS Zwoleń-Team

Łukasz Flejszer, zawodnik/trener Uczniowskiego Klubu Sportowego ZWOLEŃ-TEAM zdobył 4 medale Torowych Mistrzostw Polski w Tomaszowie Lubelskim, które odbyły się w dn. 11-13 czerwca 2021 r.
Jechałem na mistrzostwa z myślą zdobycia 2 złotych medali
– komentuje zawodnik.
Jak się okazało, zdobycz medalowa była znacznie bardziej okazała. Łukasz zdobył na najważniejszej imprezie wrotkarstwa szybkiego 4 medale w kat. Masters M30-39:
- złoty na 200 m (sprint)
- złoty na 500 m (sprint)
- złoty na 2000 m
- złoty na 5000 m
Ponadto w klasyfikacji „wielobojowej” zajął pierwsze miejsce.
Na uwagę zasługuje, jak podkreśla zawodnik, wynik w sprincie na 200 m – 00:00:20,075. - Ten wynik był trzeci z najlepszych wyników kategorii „seniorskiej” Mistrzostw Polski, co dało by mi w tej kategorii brązowy medal – mówi Łukasz Flejszer. Ten fakt cieszy tym bardziej, że w MP jest coraz większa frekwencja i o medale jest coraz trudniej. Gdy 5 lat temu zaczynałem starty w mistrzostwach, brało w nich udział ok. 250 uczestników. Teraz jest ich ponad 400 i są jeszcze lepiej przygotowani.

 

Serdecznie gratulujemy !
_____

FOTO: Wojciech Przybyła (Tomaszów Lubelski)

 • Łukasz Flejszer z 4 medalami
 • Łukasz Flejszer z 4 medalami
 • Łukasz Flejszer z 4 medalami
 • Łukasz Flejszer z 4 medalami
 • Łukasz Flejszer z 4 medalami
 • Łukasz Flejszer z 4 medalami
 • Łukasz Flejszer z 4 medalami
 • Łukasz Flejszer z 4 medalami

Spektakl uliczny „Wiśniowy Sad” Lwowskiego Akademickiego Teatru Woskresinnia już w sobotę w Gostyninie

Dzieło klasyka literatury rosyjskiej – Antoniego Czechowa – przetłumaczone na język teatru ulicznego, przeniesione na scenę plenerową ze szczudłami, ruchomymi konstrukcjami, żywym ogniem i efektami specjalnymi w wykonaniu jednego z najlepszych Teatrów Ulicznych Ukrainy – Lwowskiego Teatru Woskresinnnia, będziemy mogli obejrzeć w najbliższą sobotę 21 sierpnia o godz. 21.00 na placu przed Ratuszem. Będzie to kolejne przedsięwziecie zorganizowane przez Miejskie Centrum Kultury w ramach tzw. "leniwych weekendów".

Teatr Woskresinnia swoją realizacją dowodzi, że najbardziej znane scenariusze mogą być uniwersalne. Spektakl dotyczy tematu przemijania, nieuchronnej utraty miłości, przywiązania i tęsknoty. Reżyser za pomocą ciepłego liryzmu i pogodnej ironii z maestrią buduje postaci „Wiśniowego Sadu”. Widz z humorem śledzi przygody bohaterów, zastanawia się nad ich przyszłością i płacze nad ich losem.  „Wiśniowy Sad” jest wspaniałym, wizualnym i dynamicznym spektaklem, który na długo pozostanie w pamięci. Woskresinnia łączy umiejętnie dramatyczne sceny i muzykę , którą uzupełniają urzekające efekty specjalne. Dzięki mistrzowskiemu operowaniu obrazem, intrygującej scenografii czy wysokim walorom sztuki aktorskiej, dzieło zyskało nowy wymiar. 

Serdecznie zapraszamy.

Źródło: http://voskresinnia.eu/index.php/spektakle/ulica/wisniowy-sad/

 • Spektakl uliczny „Wiśniowy Sad”

50-lecie istnienia i nadanie imienia Stasia i Nel Bibliotece dla dzieci i młodzieży

21 sierpnia 2021 r. Biblioteka dla dzieci i młodzieży świętuje jubileusz 50-lecia istnienia oraz nadanie jej imienia "Stasia i Nel". Z tej okazji Katarzyna Leśniewska dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie,

Kamilla Ostrowska zastępca dyrektora biblioteki i Wioletta Jankowska kierownik Biblioteki dla dzieci i młodzieży serdecznie zapraszają do Strefy Animacji i Strefy Uroczystości.

Patronat nad jubileuszem objął Paweł Kalinowski Burmistrz Miasta Gostynina.

Wstęp wolny.

Strefa Animacji to przejazd przez miasto wraz z przewodnikiem Wesołą Ciuchcią, spotkanie z Teatrem Form Wielu oraz udział w warsztatach teatralnych, zabawy taneczne z Kicią Kocią, które poprowadzi instruktorka zumby Iwona Markus oraz kreatywne tworzenie miasteczka z tektury. Nie zabraknie waty cukrowej, malowania twarzy, jubileuszowego tortu, dziecięcych utworów z płyty Vox Singers i postaci z książek.

W Strefie Uroczystości obejrzymy jubileuszowy teledysk, do którego tekst napisał poeta Kamil Olszewski, muzykę Tomasz Sarniak. W teledysku wystąpili młodzi przyjaciele biblioteki, a nad produkcją czuwał fotograf Tomasz Balcerzak. Nagranie ścieżki dźwiękowej powstało w Garaż Studio.

Gościem specjalnym uroczystości będzie Monika Rosca-pianistka, publiczności znana z roli Nel z ekranizacji powieści "W pustyni i w puszczy" z 1973 roku. Spotkanie z nią poprowadzi Mariusz Pogonowski aktor Teatru Dramatycznego w Płocku. Monika Rosca zaprezentuje recital muzyki fortepianowej. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Plateau, którego wokalistą jest Michał Szulim. Usłyszymy między innymi: "Niebezpiecznie piękny świt", "Nic nie pachnie tak, jak Ty". Więcej szczegółów na plakacie. 

 • plakat jubileuszowy 50-lecia MBP dla dzieci i młodzieży
 • plakat Plateau

Dlaczego w spisie powszechnym są pytania o mieszkanie?

Każdy zdaje sobie sprawę, że mieszkania nie są zwykłym towarem czy dobrem konsumpcyjnym. Warunki, w jakich mieszkamy, mają ogromny wpływ na nasze życie rodzinne i zawodowe. Dlatego informacje o mieszkaniach zbierane były we wszystkich spisach powszechnych w naszym kraju już od 100 lat!

Obecnie temat mieszkań, ich cen i dostępności wzbudza wiele emocji. Z tego powodu narasta wiele mitów na temat pytań o mieszkania w spisie powszechnym. Jeśli ktoś podejrzewa, że w ten sposób ktoś zamierza kontrolować jego majątek lub zbiera informacje do podatku katastralnego, to koniecznie powinien przeczytać tekst do końca.

Po co komu wiedza o mieszkaniach?

Pełna nazwa spisu – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – pokazuje, jak ważne w spisie jest zbadanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Ma ona bowiem ogromne przełożenie na sytuację społeczną oraz demograficzną naszego kraju.

Od sytuacji mieszkaniowej uzależniona jest często decyzja o założeniu lub powiększeniu rodziny. Jest to kwestia nie tylko metrażu, ale też sytuacji własnościowej – brak własnego lokum, może zniechęcać do decyzji o małżeństwie czy dzieciach.

Mieszkanie – a raczej jego lokalizacja – determinuje też życie zawodowe. Jeśli miejsce zamieszkania jest dobrze skomunikowane, położone blisko dużego lokalnego rynku pracy, znacznie łatwiej o atrakcyjne i dopasowane do naszych preferencji zatrudnienie. Łatwiej też planować komunikację publiczną.

Ogólnie znany jest fakt, iż mamy do czynienia z poważnym deficytem mieszkań – dzięki spisowi powszechnemu mamy możliwość dokładnie poznać jego skalę, a także miasta i gminy, w których ten problem jest szczególnie odczuwalny.

Pytanie o powierzchnię mieszkania

Celem pytania o powierzchnię mieszkania nie jest poznanie jego wartości, która zależy od wielu innych czynników. Chodzi tu przede wszystkim o zbadanie warunków, w jakich mieszkają Polacy. Przykładowo 30-metrowe mieszkanie dla jednej osoby może być względnie komfortowe, dla 5-osobowej rodziny będzie zdecydowanie za ciasne.

Spis a podatek katastralny

W wielu internetowych wypowiedziach pojawia się temat rzekomego związku spisu powszechnego i planów wprowadzenia podatku katastralnego. Łączenie tych dwóch wątków nie ma jednak żadnego racjonalnego uzasadnienia. W formularzu spisowym NIE MA PYTAŃ O WSZYSTKIE POSIADANE NIERUCHOMOŚCI ANI O ICH WARTOŚĆ. Pytanie spisowe na temat własności dotyczy jedynie mieszkania, w którym mieszkamy. Celem tego pytania nie jest badanie majątku Polaków, tylko sprawdzenie, jak wiele osób i rodzin mieszka we własnych mieszkaniach.

Warto też pamiętać, że stan prawny nieruchomości (w tym kwestie własności) jest precyzyjnie opisany w księgach wieczystych. Jeśli ktoś zatem myśli, że podatek katastralny byłby kiedykolwiek wprowadzony, to głównym źródłem informacji o właścicielach nieruchomości byłyby właśnie księgi wieczyste, a nie, dość oszczędne w tym zakresie, dane spisowe. Należy podkreślić, że wszystkie zbierane informacje są CHRONIONE TAJEMNICĄ STATYSTYCZNĄ – więc nie ma możliwości, by informacje dotyczące pojedynczych mieszkań czy nieruchomości były przekazywane poza statystykę publiczną.

Ze względu na duże znaczenie, pytania o mieszkanie były we wszystkich spisach powszechnych od 1921 roku. Nie jest to temat nowy. Nie ma zatem żadnego powodu do obaw i zwlekania ze spisem do września. W razie wątpliwości co do pytań dotyczących naszego mieszkania, warto zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

 • plakat Dlaczego spisywane są mieszkania?

Mieszkają z Tobą cudzoziemcy lub ich zatrudniasz? Pomóż im!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to jedyna szansa, by policzyć wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce. Taka okazja zdarza się raz na 10 lat. Jeśli zatem znamy lub zatrudniamy obcokrajowców, warto im pomóc wypełnić ten obowiązek.
Wbrew pozorom Narodowy Spis Powszechny 2021 obejmuje nie tylko obywateli Polski - obowiązek spisowy dotyczy KAŻDEJ osoby mieszkającej w naszym kraju niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy narodowości. Spisu nie należy się bać – tajemnica statystyczna gwarantuje, że jednostkowe dane dotyczące cudzoziemców oraz ich polskich pracodawców nie będą nikomu udostępniane, nawet w przypadku braku legalności pobyt czy pracy. 
Czy meldunek lub jego brak ma znaczenie?
Obowiązkowi spisowemu podlegają wszyscy cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo. Nie jest przy tym istotne, czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce. 
Nie ma powodu do obaw – dane są chronione
Nawet jeśli dana osoba przebywa lub pracuje w Polsce nielegalnie – nie musi się obawiać negatywnych konsekwencji udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. Dane spisowe są objęte tajemnicą statystyczną. Oznacza to, że dane na jej temat nie będą przekazywane innym instytucjom, w tym organom ścigania. 
Spokojne mogą być też osoby zatrudniające cudzoziemców, nawet jeśli nie zachowali wymaganych przez prawo procedur. W ich przypadku również obowiązuje tajemnica statystyczna i nie ma możliwości, by informacje dotyczące poszczególnych pracodawców były przekazywane poza statystykę publiczną. 
Studencka impreza? Przypomnij o spisie! 
Do naszego kraju przybywa z zagranicy coraz więcej młodych osób chcących tu studiować. Te osoby również powinny się spisać, o ile przebywały w Polsce w dniu 31 marca (stan wg którego w spisie zbierane są informacje). Jeśli wśród znajomych masz zagranicznych studentów, skorzystaj z nadarzającej się okazji i uświadom ich, że muszą wypełnić ten obowiązek. W przypadku studentów rzadko zdarzają się przypadki nielegalnego pobytu, ale jeśli ktoś boi się podać informacje o sobie, to przypomnij, że informacje zbierane w spisie będą pilnie strzeżone.
Tylko dyplomaci nie muszą się spisać
Z obowiązku spisowego są wyłączeni pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz członkowie ich rodzin. To jedyny wyjątek dotyczący obowiązku spisowego w odniesieniu do cudzoziemców mieszkających w Polsce. 
Gdzie szukać informacji w swoim języku?
Znajomych cudzoziemców warto zachęcić do odwiedzenia strony internetowej Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Dostępne są tam materiały informacyjne w różnych wersjach językowych. Jeśli nawet ktoś nie znajdzie informacji w swoim języku, może skorzystać z materiałów przygotowanych w wybranych językach międzynarodowych.
Instrukcja do samospisu internetowego w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim: https://spis.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania/ (dół strony)
Multimedia (angielskie napisy): https://spis.gov.pl/multimedia/ 
Materiały informacyjne NSP 2021 (m.in. rosyjski, ukraiński, angielski): https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/ 

 • plakat - Pomóż cudzoziemcom się spisać

Godziny urzędowania Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"

Informujemy, że Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" mieści się w Urzędzie Miasta Gostynina przy ulicy Parkowej 22, pokój nr 6.

GPK-I jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Telefon kontaktowy: 24 236 07 23.

 • plakat "Czyste powietrze"

Wojewoda Mazowiecki informuje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas wystąpienia wirusa ASF

Konstanty Radziwiłł - Wojewoda Mazowiecki ostrzega przed chorobą afrykańskiego pomoru świń. 
ASF jest to wysoce zaraźliwa choroba atakująca świnie i dziki. Wirus ten jest nieszkodliwy dla ludzi, ale zazwyczaj śmiertelny dla świń. Obecnie nie ma szczepionki ani lekarstwa na ASF.
Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie jest najważniejsze jeśli chodzi o zatrzymanie tej choroby.
Afrykański pomór świń przenosi się przez: bezpośredni kontakt z zakażonymi świniami lub dzikami, kontakt pośredni poprzez spożycie przez świnie skażonej paszy czy skarmianie odpadami kuchennymi i kontakt z zanieczyszczonym sprzętem, takim jak sprzęt rolniczy i pojazdy a także niezdezynfekowaną odzieżą oraz obuwiem wykorzystywanym do obsługi świń.
Gorączka, utrata apetytu, osowiałość, wymioty, zaczerwienienie skóry na małżowinach usznych, kończynach, klatce piersiowej i brzuchu, pienisty wypływ z nosa, biegunka, niekiedy krwista, poronienia u ciężarnych loch, śmiertelność sięgająca niemal 100%, to typowe objawy chorobowe u świń.
Jak zapobiegać wystąpieniu tej choroby? Przede wszystkim trzeba dbać o czystość ubrań i obuwia używanego do obsługi świń, dezynfekować  sprzęt używany do obsługi świń, maszyny rolnicze, pojazdy, utrzymywać świnie w pełnej izolacji od dzików a także innych zwierząt wolnożyjących oraz domowych, upewnić się, że pasza i świnie pochodzą z wiarygodnych źródeł.
Jeśli wystąpi nawet najmniejsze podejrzenie możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.
Zgodnie z art. 33 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2021/605 przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego poza obszary objęte ograniczeniami II i III: umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym; przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia.
W trakcie odbioru i transportu padłych zwierząt muszą być zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz bioasekuracji, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania potencjalnego wirusa ASF.
Środki transportu wykorzystywane do takich przewozów powinny spełniać najwyższe możliwe standardy w zakresie ich szczelności m.in. muszą być myte, czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu oraz suche przed użyciem, co powinno być odnotowane w książce mycia i dezynfekcji danego środka transportu.
Środki transportu powinny być dodatkowo wyposażone w przenośny opryskiwacz z roztworem produktu biobójczego celem wykonania przez kierowcę dezynfekcji kół oraz innych zewnętrznych elementów pojazdu, które miały styczność z padłymi zwierzętami. Dezynfekcja musi być wykonana przed opuszczeniem miejsca, z którego odebrano padłe zwierzęta.
Ponadto na ww. obszarach nie rekomendowany jest wszelki wjazd samochodów przedsiębiorstw branży utylizacyjnej do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. W związku z tym środki transportu powinny odbierać padłe zwierzęta sprzed bram
gospodarstwa, nie wjeżdżając na ich teren. Padłe zwierzęta powinny być dostarczone do bramy przez właściciela, a następnie załadowane na samochód przedsiębiorstwa utylizacyjnego.
Dodatkowo w przypadku odbioru padłych świń z obszarów II i III każdej przesyłce zwłok trzody chlewnej powinien towarzyszyć dokument handlowy. Oprócz standardowych informacji zawiera on dodatkowe oświadczenie właściciela zwierząt o dokonaniu zgłoszenia padnięcia trzody chlewnej do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Oświadczenie wypełnia i podpisuje hodowca. Kierowca nie powinien odebrać padłej trzody chlewnej bez podpisanego oświadczenia

 • Nie dla ASF!

Wystawa malarstwa Sylwestra Kwiatkowskiego

Niech nie zmyli Was polsko brzmiące nazwisko naszego artysty. Urodzony w okolicach Gostynina obecnie żyje i tworzy w Stanach Zjednoczonych, a Polskę, w tym Gostynin, odwiedza i zaszczyci prezentacją swoich prac w sobotnie popołudnie na rynku miejskim.

Kiedy: 21 sierpnia 2021 (sobota)
O której: godz. 14:00-20:00 / ekspozycja jednodniowa
Gdzie: Rynek Miejski
Wstęp: BEZPŁATNY

 

Źródło: MCK Gostynin

 • Wystawa malarstwa Sylwestra Kwiatkowskiego - plakat

Pozyskanie 100 tys. zł na prace remontowo-konserwatorskie na Zamku Gostynińskim

 
 
Burmistrz Paweł Kalinowski w dniu 20 sierpnia 2021 r. w związku z przyznaniem 100 tys zł. na prace remontowo-konserwatorskie otrzymał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika certyfikat pn."Cenny Zabytek Mazowsza". Pozyskane środki przeznaczone zostaną na: remont zabytkowych drzwi zamkowych oraz okiennic na baszcie.
 
 • Odbiór certyfikatu przez burmistrza
 • Odbiór certyfikatu przez burmistrza
 • logo MPEC

Twórczość zrodzona w ciszy - malowanie stało się pasją i modlitwą

Jest osobą o wielu zdolnościach, maluje, uczy się języków obcych, takich jak: angielski, rosyjski, białoruski, włoski i hiszpański. Interesuje go także historia sztuki, historia i literatura polska i rosyjska, muzyka klasyczna (Chopin, Mozart, Beethoven, Verdi), oraz kultura i historia krajów skandynawskich.

Mowa oczywiście o ks. Sylwestrze Kwiatkowskim, którego wystawę mogliśmy oglądać w sobotę 21 sierpnia na Rynku Miejskim.

Ks. Sylwester który urodził się i wychował w Rębowie koło Gostynina. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie (1989 roku).

Jego posługa kapłańska związana jest z polonią zagraniczną na Kresach Wschodnich, a od 1995 w USA.

Fascynacja duchowością Ignacjańską w teorii, jak i praktyce zajmuje w życiu księdza jedno z ważniejszych miejsc.

Od 10 lat malowanie stało się jego pasją, jest też sposobem głoszenia Słowa Bożego, a swoje obrazy często wykorzystuje podczas kazań. Twórczość, którą uprawia nazywa "Niebiańskimi snami". Jak sam wyjaśnia: - Bóg kocha nasze marzenia i cieszy się, kiedy z ufnością powierzamy je w Jego ręce. Możecie wierzyć lub nie, ale nigdy w życiu nie malowałem. W 2012 roku udałem się na 30-dniowe rekolekcje Igncjańskie w pięknym Glaucester, Massachusetts na wschodnim wybrzeżu USA. Tam stało się coś niezwykłego. Trzeciego dnia ku memu zaskoczeniu Nieznana Siła zaprowadziła mnie do pokoju gdzie były kartki do rysowania, kredki, pędzle i farby, wziąłem kartkę papieru i zacząłem rysować moje uczucia i emocje. Gdy przedstawiłem swoje pierwsze bardzo proste rysunki memu kierownikowi duchowemu, on zdecydowanie zachęcił mnie bym kontynuował to i dał upust swoim uczuciom i emocjom przez rysowanie. Tego dnia nie byłem świadom, że to był początek mojej nowej podróży. Wybuchła eksplozja. Zdałem sobie sprawę, że przez barwy, pędzle i nożyczki moja twórcza praca zapoczątkowała nowy sposób komunikowania się z Bogiem. Od tego momentu mówię Mu to, czego nie mogę wyrazić słowami. On robi to samo dla mnie. Teraz malowanie stało się moją modlitwą i medytacją. Jestem zaskoczony głębią i nowym znaczeniem słów, które rozumiem gdy przekładam je na płótno, czy papier. Zdałem sobie sprawę, że poprzez malarstwo moje umiejętności komunikacji z ludźmi wierzącymi i niewierzącymi osiągnęły dużo głębszy i bardziej duchowy wymiar.

Ksiądz Sylwester Kwiatkowski zachęca wszystkich, aby realizowali swoje marzenia, tak jak on, gdyż jego motto brzmi: "Nie bój się marzeń, idź za porywem swego serca. Najlepszy czas to dzisiejszy dzień, to obecna chwila".

Obrazy zachwycają feerią barw, ekspresją i zachęcają do zatrzymania się przy nich i refleksji.

 

 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
 • Wystawa ks. Sylwestra Kwiatkowskiego

Oddział dla dzieci i młodzieży MBP otrzymał nazwę Stasia i Nel

W sobotę 21 sierpnia br. odbyła się podwójna uroczystość - obchody 50-lecia Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży oraz uroczystość nadania jej imienia Stasia i Nel.

Od godz. 10.00 zaczęła działać strefa animacji, a w niej między innymi: ozdabianie farbami tekturowych zamków, zwierząt, domków i książek. Bawiła się z dziećmi także Kicia Kocia - bohaterka książek dla najmłodszych. Taniec z bajkową postacią prowadziła instruktorka zumby - Iwona Markus.

W sali galerii im. Pawła Tencera Miejskiego Centrum Kultury odbyły się warsztaty teatralne i rodzinny plenerowy spektakl z Teatrem Form Wielu. Z tych i wielu innych atrakcji korzystały dzieci, młodzież i dorośli. Pogoda dopisała i wszyscy doskonale się bawili.

W godzinach popołudniowych rozpoczęła się strefa uroczystości. Bardzo ważnym a zarazem interesującym elementem było obejrzenie teledysku jubileuszowego. Tekst utworu napisał Kamil Olszewski, a muzyką opatrzył Tomasz Sarniak. Reżyserem był Tomasz Balcerzak.

Podczas uroczystości głos zabrał także burmistrz Paweł Kalinowski, który pogratulował dyrektor biblioteki Katarzynie Leśniewskiej i wszystkim współpracownikom działań na rzecz czytelnictwa oraz życzył dalszych sukcesów. Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku o nadaniu imienia Stasia i Nel bibliotece dla dzieci i młodzieży odczytała radna miejska Anna Majchrzak.

Nie zabrakło podziękowań byłym dyrektorkom i pracownicom za pracę na rzecz czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Bardzo ciekawy był wywiad prowadzony przez aktora Mariusza Pongowskiego (Teatr Dramatyczny w Płocku) z Moniką Roscą -grającą Nel w filmie „W pustyni i w puszczy”.

Przybyli goście zostali poczęstowani jubileuszowym tortem.

Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia był koncert zespołu „Plateau” i Michała Szulima.

 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie
 • 50-lecie oddziału dla dzieci i młodzieży MBP w Gostyninie

Przerwa w dostawie ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje o przerwie w dostawie ciepła na terenie miasta, związane z pracami modernizacyjnymi na kotłowni i sieci ciepłowniczej w dniach 23-25 sierpnia 2021 roku.

Przywrócenie dostawy ciepła nastąpi w środę w godzinach popołudniowych.

Przepraszamy za utrudnienia.

 • logo MPEC

Inauguracja Mazura bez punktów

W sobotę, 21 sierpnia 2021 r., meczem 1. kolejki na wyjeździe z beniaminkiem - Startem Proboszczewice - seniorzy Mazura Gostynin rozpoczęli nowy sezon w Płockiej Lidze Okręgowej niestety od porażki.

Wszystko, co najważniejsze z przebiegu meczu, działo się w pierwszej połowie. W 33. minucie dogranie ze środka boiska celną główką wykończył Sebastian Trębiński. Radość gospodarzy nie trwała długo - dwie minuty później przepięknym strzałem z około 25 metrów popisał się Kamil Augustyniak i było 1:1. Tuż przed przerwą Proboszczewice znów prowadziły; tym razem po rzucie rożnym strzałem przy słupku bramkę zdobył Marcin Kralski.

W drugiej połowie Mazur próbował odrobić stratę. Podopieczni trenera Arkadiusza Szulczewskiego atakowali, jednak żaden z tych ataków nie zakończył się bramką. Groźne kontry wyprowadzał Start, jednak dzięki dobrym obronom Huberta Borowego liczba zdobytych bramek dla gospodarzy już się nie zwiększyła.

SKRÓT MECZU: https://www.youtube.com/watch?v=UDt-0MhB3Hk

Niestety, Mazur nie sprostał beniaminkowi i w 1. kolejce nie zdobył punktów. Za tydzień szansa to zmienić - w sobotę, 28 sierpnia o g. 17:00 na własnym boisku Mazur zagra w 2. kolejce z Unią Czermno.

---

Start Proboszczewice - Mazur Gostynin 2:1

bramki: 33' Sebastian Trębiński, 41' Marcin Kralski - 35' Kamil Augustyniak

Start: Oskar Lodziński - Piotr Adamkowski, Łukasz Kostun, Sebastian Trębiński, Przemysław Kowalkowski (81' Sebastian Duchewicz), Przemysław Bońkowski (68' Marcin Kłodawski), Robert Leński, Marcin Kralski (83' Marcin Zgorzelski), Marcin Mikołajczyk, Alan Owert, Arkadiusz Majchrzak (81' Patryk Dul); trener: Marcin Mikołajczyk, kierownik drużyny: Marek Dzierżanowski

Mazur: Hubert Borowy - Paweł Znyk, Piotr Dutkiewicz, Patryk Matusiak, Maciej Kowalski - Rafał Wilamowski, Dariusz Kurkowski (73' Krystian Pawełkiewicz), Kamil Augustyniak, Michał Matecki - Eryk Przybylski, Bartosz Komorowski; trener: Arkadiusz Szulczewski

 • Inauguracja Mazura bez punktów

Muzycznie, warsztatowo i ekologicznie

W dniu 19 sierpnia 2021 r. na zamku gostynińskim odbyło się wyjątkowe muzyczne spotkanie. Po raz pierwszy w tak licznym gronie, bo blisko 100 osób uczestniczyło w bezpłatnych warsztatach muzycznych skierowanych dla różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów.
 
Realizatorem przedsięwzięcia było Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze Arce Cantores, a środki na ten cel zostały zapewnione dzięki współfinansowaniu przez Lokalną Grupę Działania Aktywni Razem w ramach poddziałania 19.2., ze środków LIDER. Organizując czas wolny dzieciom, młodzieży, dorosłym poprzez takie wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym, chcemy dawać możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, motywacji do dalszych działań w tym zakresie, a także w takiej wielopokoleniowej grupie do wzmocnienia swojej zaradności życiowej.
 
Naszą misją jest również propagować szeroko rozumianą kulturę muzyczną, popularyzować śpiew chóralny, a także kreować pozytywny i atrakcyjny wizerunek naszego miasta wzbogacając ofertę kulturalną dla jego mieszkańców. Pierwszy etap czwartkowego popołudnia to warsztaty chóralne dla dorosłych prowadzone przez Michała Pilichowicza - Prezesa Stowarzyszenia i dyrygenta chóru miejskiego Arce Cantores oraz dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Dominika Dymowskiego, akompaniatora chóru, studenta Akademii Muzycznej w Gdańsku. Było to niezwykłe doświadczenie zarówno dla prowadzących jak i ich uczestników. Spotkanie tak wielu osób, o rożnej skali i barwie głosu to nie lada wyzwanie i dużo emocji na koniec, podczas wspólnego występu tzw. chóru warsztatowego utworzonego z osób będących na warsztatach.
 
Z niemałą satysfakcją pragniemy powiedzieć, że mieliśmy również solistów, którzy jeszcze bardziej nas w ten piękny świat muzyki zbliżyli. Warto tu wymieć: Gabrysię Ostrowską, Weronikę Szulecką i Zuzannę Majchrzak. Po występach wszyscy otrzymali dyplomy za uczestnictwo w warsztatach oraz drobne upominki, które wręczała Aleksandra Milczarek, Dyrektor MCK – partner tego wydarzenia oraz Michał Pilichowicz.
 
Zwieńczeniem warsztatów był koncert chóru miejskiego Arce Cantores dedykowany społeczności lokalnej, turystom i gościom. Należy nadmienić, że dzięki przychylności Burmistrza Pawła Kalinowskiego, Przewodniczącego Rady i radnym Rady Miejskiej w Gostyninie chór mógł się zaprezentować w nowych, pięknych strojach. Chór miejski Arce Cantores na koncercie zaśpiewał kilka polskich piosenek ludowych z repertuaru m.in. zespołu Mazowsze oraz ukraińską pieśń ludową.
 
Można było zauważyć, że kilkanaście odważniejszych osób z sali po cichutku pomagało we wspólnym śpiewie. Po warsztatach odbyły się również prelekcje na temat działań związanych z ochroną środowiska i zdrowego odżywiania.
 
Dziękujemy Państwu za tak liczny udział, mamy nadzieję, że to był mile i owocnie spędzony wspólnie czas. Dziękujemy również Panu Burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu, Pani Aleksandrze Milczarek Dyrektor MCK w Gostyninie za pomoc i umożliwienie wspólnego przygotowania tego muzycznego wydarzenia. Składamy podziękowania Prezesowi Zamku Gostynińskiego Panu Pawłowi Gostyńskiemu wraz z pracownikami za życzliwość i miłe przyjęcie, a naszym przyjaciołom KGW Aktywne Kobiety w Zwoleniu nie tylko za udział w warsztatach ale i pyszną ucztę kulinarną.
 
Zadanie zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM w kwocie 5000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Michał Pilichowicz
 • Muzycznie, warsztatowo i ekologicznie
 • Muzycznie, warsztatowo i ekologicznie
 • Muzycznie, warsztatowo i ekologicznie
 • Muzycznie, warsztatowo i ekologicznie
 • Muzycznie, warsztatowo i ekologicznie
 • Muzycznie, warsztatowo i ekologicznie
 • Muzycznie, warsztatowo i ekologicznie
 • Muzycznie, warsztatowo i ekologicznie

II Wisła Sailing Days 2021

Klub Żeglarski „Hals" zaprasza na „II Wisła Sailing Days 2021" organizowanego pod patronatem burmistrza miasta Gostynina. Jak prezentuje się terminarz nadchodzących regat?

27.08.21 – piątek (port główny N. Duninów)
- godz. 13 -17: Trening przedregatowy klasy Micro.

28.08.21 – sobota (port główny N. Duninów)
- godz. 9 -15: Regaty klasy Micro.
- godz. 19 - 21: Koncert muzyki żeglarskiej i turystycznej oraz ognisko.

Przystań Klubu Żeglarskiego Kontra w Brwilnie - Port główny N. Duninów,
- godz. 11 - 15: Regaty długodystansowe klas T i Omega.

29.08.21 – niedziela (port główny N. Duninów)
- godz. 10 - 15: Regaty klas T, Omega i Optimist, Micro.
- godz. 12 - 14: Rejsy jachtem turystycznym dla widzów wokół rozgrywanych regat.
- godz. 15 - 16: Oficjalne zakończenie regat z wręczeniem dyplomów i Pucharów.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania zawodnikom!

 • II Wisła Sailing Days 2021

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla powiatu gostynińskiego. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadu od 40 mm do 60 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Ostrzeżenie jest ważne od 23.08.2021 godz. 14:30 do 24.08.2021 godz. 8:00. Ze względu na dynamiczność sytuacji ostrzeżenie może być kontynuowane.

Wojewódzki turniej kadetów za nami

W ten weekend, tj. 21-22.08.2021 r., na kortach tenisowych MOSiR w Gostyninie przy ul.18-go Stycznia 2 rozegrana została II edycja Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego Kadetów SKF MIND SPORTS GOSTYNIN CUP. Zawodnicy rywalizowali w dwóch grupach eliminacyjnych systemem „każdy z każdym”.

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA TURNIEJU:
    1. Ignaczewski Kajetan – Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda
    2. Guziński Wojciech – Klub Miedzeszyn Warszawa
    3. Sawicki Oliwier – Granador Sport Michalska, Mańk Warszawa
    4. Czapiewski Julian – WSG Academy-Warsaw Sports Group
    5. Lukasek Cyprian – Warszawski Klub Tenisowy Mera
    6. Pokorski Jan Jakub- Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki
    7. Wyszkowski Karol - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki
    8. Pośpieszyński Piotr - Warszawianka

W grze podwójnej zwyciężyła para Ignaczewski Kajetan/Pokorski Jan Jakub, która w finale pokonała parę Guziński Wojciech/Czapiewski Julian 2:0 (6:3; 6:3).

 • Turniej Klasyfikacyjny Kadetów SKF MIND SPORTS GOSTYNIN CUP
 • Turniej Klasyfikacyjny Kadetów SKF MIND SPORTS GOSTYNIN CUP

41. rocznica powstania NSZZ "Solidarność" Regionu Płockiego

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność" i Rada Oddziału w Gostyninie serdecznie zapraszają na gostynińskie, dwudniowe obchody 41. rocznicy powstania płockiej "Solidarności". W programie obchodów przewidziane są: uroczysta msza święta, na której to będzie miało miejsce poświęcenie sztandaru Oddziału Gostynin Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność", festyn związkowy z konkursami, nagrodami i atrakcjami dla najmłodszych, a także występ gwiazdy wieczoru - Antka Smykiewicza.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania!

 • 41. rocznica powstania NSZZ "Solidarność" Regionu Płockiego

Nadchodzi piknik żeglarski!

Pamiętacie "Gostynińskie Weekendy Sportowe"? Pięć dyscyplin i kilka zajęć z każdej prowadzonych przez gostynińskich sportowców i zwolenników zdrowego życia? Tylu uśmiechniętych, zadowolonych z siebie i własnych osiągnięć uczestników w popandemicznej rzeczywistości dawno nie widzieliśmy! Chcieliśmy każdemu z osobna podziękować za uczestnictwo na naszych zajęć wraz z klubem żeglarskim HALS na rodzinnym pikniku żeglarskim...

...który miesiąc temu nie doszedł do skutku ze względu na paskudną pogodę.

Ale wracamy - pełni optymizmu, że tym razem się uda i będzie nam dane raz jeszcze spotkać się w miłym gronie. Wracamy z piknikiem żeglarskim, na którym nie zabraknie konkursów, gier i zabaw ani wspólnego pieczenia kiełbasek. A skoro to piknik żeglarski, to zaśpiewamy przy ognisku znane szanty. A nuż ktoś zatęskni za miejscem, "gdzie bezdenny kipi nurt"?

Miejsce pikniku ulega zmianie - nie wody Bratoszewa, ale Wisły w Nowym Duninowie będą oblewać nasze stopy i dobry humor, który, mamy nadzieję, zabierzecie ze sobą w piątkowe popołudnie.

Nie może, po prostu nie może Was zabraknąć!

 • Piknik żeglarski

Regatowy debiut na podium

W minioną niedzielę 22.08.2021 r. we Włocławku na wodach rzeki Wisły, reprezentacja najmłodszych członków Klubu Żeglarskiego HALS wraz z reprezentacją klubu Agua z Włocławka brała udział w regatach klasy Optimist organizowanych pod patronatem Polskiego Związku Żeglarskiego w ramach programu Polsailing. Były to pierwsze regaty tego sezonu w których po zaciętej walce nasze dziewczyny Maja Lewandowska i Zuzia Zielińska zajęły odpowiednio 1 i 3 miejsce. Ten znakomity wynik, to bardzo dobry prognostyk na przyszłe starty, tym bardziej, iż w najbliższym miesiącu naszych reprezentantów czekają kolejne trzy starty w tym również na arenie ogólnopolskiej.

 • Hals w regatach klasy Optimist
 • Hals w regatach klasy Optimist
 • Hals w regatach klasy Optimist
 • Hals w regatach klasy Optimist
 • Hals w regatach klasy Optimist
 • Hals w regatach klasy Optimist
 • Hals w regatach klasy Optimist
 • Hals w regatach klasy Optimist

Bezpłatne badania mammograficzne mieszkanek Gostynina

Medica Sp. z o.o., Sp. K. od ponad 15 lat organizuje bezpłatne badania mammograficzne na terenie Polski w ramach programu profilaktycznego NFZ. Z badań w naszych opracowaniach mobilnych i stacjonarnych co roku korzysta ponad 60 000 kobiet.
Od lat organizujemy takie badania i zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kobiet. Liczymy, że również w tym roku wspólnie podjęte działania przyczynią się do wysokiej frekwencji.
Chcemy zapewnić, że w obecnej sytuacji badania mammograficzne organizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego, do którego obliguje nas NFZ. 

Na bezpłatne badania zaproszone są panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania. Panie nieobjęte tym programem mogą je uzyskać w kwocie 100,00 zł. Do rejestracji nalezy przygotować nr PESEL i nr telefonu. Badanie odbędzie się 3 września 2021 roku (piątek) w Gostyninie przy Urzędzie Miasta, ul. Rynek 26.

 • plakat - bezpłatna mammografia
 • mammobus foto

Informacja o zamknięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Gostynina na mocy pkt V ppk 9 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2021 „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022” zamyka otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022” z uwagi na fakt, iż na ww. zadanie nie złożono żadnej oferty.

Malucholandia

Startujemy jak zwykle o 17:00. W ramach zajęć dla najmłodszych, rozpoczniemy od pracy plastycznej, podczas której, będziemy mogli poprzyglądać się z bliska wszystkiemu co nas otacza.

Kiedy: 26 sierpnia 2021 (czwartek)
O której: godz. 17:00
Gdzie: sala kawiarniana w MCK Gostynin
Wstęp: BEZPŁATNY, ilość miejsc ograniczona!

Malucholandia to propozycja zajęć dla najmłodszych, która łączy w sobie elementy rekreacji, plastyki i rytmiki. Prowadzona przez doświadczonych animatorów z ogromnym oddaniem dla dzieci będzie odpowiedzią na oczekiwania naszych najmłodszych odbiorców (i ich Rodziców).

Na wydarzeniu bezwyjątkowo obowiązują zasady bezpieczeństwa, zapoznaj się z nimi przed przybyciem ...

WAŻNE w pigułce:

• przed wejściem na teren imprezy zdezynfekuj dłonie,

• wchodząc na teren imprezy akceptujesz regulamin i wyrażasz zgodę na upublicznienie wizerunku (foto foto),

• zachowujmy odstęp min. 2 m na terenie imprezy,

• jeśli potrzebujesz zasłaniaj nos i usta – kultura (nie tylko) kichania obowiązuje ????

• do budynku MCK można wejść wyłącznie w celu skorzystania z toalety,

• na terenie imprezy jednocześnie może przebywać maksymalnie 150 osób.
Planowane terminy i miejsca mogą ulec zmianie, jeśli warunki pogodowe uniemożliwiać będą przeprowadzenie działań. Działania mogą także zostać odwołane, jeśli zaistnieje uzasadniona obawa zagrożenia zdrowia uczestników lub pojawią się odgórne polecenia właściwego ministerstwa lub inspektora sanitarnego ws. zgromadzeń.

Źródło: MCK

 • plakat Malucholandia

2. kolejka Płockiej Ligi Okręgowej: Mazur Gostynin - Unia Czermno

Zapraszamy na drugi mecz gostynińskiego Mazura w Płockiej Lidze Okręgowej, który odbędzie się na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Gostyninie w sobotę, 28 sierpnia, o godzinie 17:00. W najbliższym meczu Mazur Gostynin zagra z Unią Czermno, która tydzień temu zremisowała ze Stegnami Wyszogród.

 

 • Mazur Gostynin - Unia Czermno

Nadzwyczajna XXXVII sesja Rady Miejskiej

W dniu 1 września 2021 roku o godz. 1530, w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Gostyninie odbędzie się nadzwyczajna  XXXVII sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.

4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.

 • sesja RMG

Obchody 41. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"

Uroczyste wydarzenie dotyczące 41. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Płockiego rozpoczęło się Mszą św. w kościele Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, 26 sierpnia br. Podczas nabożeństwa poświęcony został sztandar Oddziału Gostynin Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność".

W sobotę (27 sierpnia) część oficjalną obchodów otworzyła Elżbieta Lewandowicz - przewodnicząca Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Gostyninie, która powiedziała m.in.: - 17 września 1980 roku przedstawiciele międzyzakładowych komitetów założycielskich przyjęli statut, który rozstrzygał powstanie NSZZ „Solidarność”, jednego ogólnokrajowego związku o strukturze regionalnej.

Ponadto pani Elżbieta podziękowała współorganizatorowi wydarzenia burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu oraz głównemu sponsorowi - PKN Orlen S.A.

List od przewodniczącego Piotra Dudy odczytał zastępca Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak, w którym podkreślił, że powstanie i sukces NSZZ „Solidarność” odbył się dzięki odwadze i poświęceniu tysięcy ludzi. Dzisiaj nadszedł czas na 14 postulat o emeryturach. NSZZ „Solidarność” uruchomiła projekt obywatelski ustawodawczy - emerytura za staż, który jest szczególnie ważny dla pracowników przemysłowych. Piotr Duda prosił wszystkich, aby włączyli się w zbieranie podpisów pod tą ważną inicjatywą.

Gospodarz naszego miasta podczas swojego wystąpienia zaznaczył m.in., że wszyscy jesteśmy dumni, iż ruch związkowy znany jest nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Dał nam wymarzoną demokrację i troszczy się o dobre stosunki międzyludzkie.

Podczas kolejnego punktu programu szczególne podziękowania otrzymali: Zbigniew Leszczyński - członek Zarządu PKN Orlen S.A., burmistrz Paweł Kalinowski, starosta gostyniński Arkadiusz Boruszewski, wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński oraz prezes OSP w powiecie gostynińskim Karol Podleśny.

Oprawę muzyczną oficjalnej części przygotowała Patrycja Malinowska, która wykonała pieśni patriotyczne, takie jak: „Żeby Polska była Polską”, „Rozkwitały pąki biały róż”, Być może”, „Deszcz jesienny deszcz” i „Jak długo na Wawelu”. Piękny głos pani Patrycji wywołał wiele wzruszeń, a ona sama otrzymała za występ gromkie brawa i została poproszona o bis.

Następnie obchody przeniosły się przed zamek, gdzie trwał festyn związkowy z konkursami, nagrodami i atrakcjami dla najmłodszych, który poprowadził Andrzej Gontarek („Katarynka”) , a wydarzenie zakończył występ gwiazdy wieczoru - Antka Smykiewicza.

 • 41. rocznica obchodów Solidarności - gostynin.24
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - gostynin.24
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - gostynin.24
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - gostynin.24
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG
 • 41. rocznica obchodów Solidarności - foto UMG

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnymi deszczami

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, zwłaszcza na północy, wschodzie i w centrum regionu. Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanego zjawiska: 80%. Miejscami możliwe burze.

Ostrzeżeniem objęte zostało całe województwo i jest ważne 30.08.2021 od godz. 5:00 do godz. 22:00. Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

Kondolencje

 • Kondolencje

Kondolencje

 • Kondolencje

Intensywne opady deszczu

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało ostrzeżenie meteorologiczne. Dziś (30 sierpień) od godziny 18.00 do jutra, do godz. 8.00, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Miejscami możliwe są również burze.

Intensywne opady deszczu nie odpuszczają

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało kolejne ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla powiatu gostynińskiego. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu od 20 mm do 30 mm. Miejscami możliwe są również burze.

Ostrzeżenie jest ważne 31.08.2021 od godz. 8:00 do godz. 18:00. Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

Tylko miesiąc do końca spisu powszechnego

Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.

Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W województwie mazowieckim do tej pory spisało się ponad 60% mieszkańców. Do spisania pozostaje więc jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie formularza odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i problemów związanych np. z logowaniem do aplikacji spisowej lub połączeniem z infolinią spisową w ostatnich dniach września. 

Jeszcze się nie spisałeś? Spodziewaj się rachmistrza

Z osobami, które nie spisały się przez Internet, telefon lub w punkcie spisowym w urzędzie miasta, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 17a ust. 1-3), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz. Dlatego nie warto zwlekać z wypełnieniem formularza, to zajmuje naprawdę tylko kilka minut! 

Spis powszechny – unikalne dane zbierane tylko raz na dziesięć lat

Myślenie, że spis mnie nie dotyczy to błąd! Spis powszechny jest obowiązkowy dla każdego! Odbywa się on zaledwie raz na dziesięć lat. Wypełnienie formularza trwa kilka minut – czy to naprawdę dużo w porównaniu do czasu, jaki spędzamy np. oglądając przerwę reklamową w telewizji?

Zebrane w spisie powszechnym informacje służą do planowania i podejmowania działań dotyczących przyszłości naszych rodzin, edukacji, opieki zdrowotnej, nawet infrastruktury transportowej. Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia w regionie.

Nie warto więc odkładać udziału w spisie na później. To jedyne badanie statystyczne, które daje nam możliwość wpływu na decyzje dotyczące naszego otoczenia. Następna taka szansa będzie dopiero za 10 lat!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl

 • Do końca spisu pozostał miesiąc!

Jak przygotować się do oddania krwi?

Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew! Krwi nie da się kupić ani wyprodukować, dlatego należy ją ofiarować innym. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne - stosujemy sprzęt jednorazowego użytku i zachowujemy wszystkie środki ostrożności.Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/nck lub www.twojakrew.pl

 • Łączy nas krew, która ratuje życie

Krwiodawcą, czyli bohaterem ratującym czyjeś zdrowie lub życie, może być każdy z nas. Powyższy spot słyszany w telewizji czy radiu zwraca uwagę na fakt, że w zasadzie krew jest nieustannie potrzebna i zawsze znajdzie się osoba, której może uratować życie. Tętni w nas dobro - warto się nim podzielić.

Zanim jednak udamy się do centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa celem oddania krwi, musimy się do tej wizyty szczególnie przygotować. Warto zaplanować wszystko, krok po kroku:

 • sprawdź, w jakie dni i w jakich godzinach jest czynne Centrum Krwiodawstwa/Oddział Terenowy lub mobilny punkt poboru krwi (wybierz najbardziej dogodną lokalizację),
 • wybierz dzień, przed którym będziesz mógł wypocząć – wyspać się,
 • koniecznie zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (unikaj pokarmów zawierających dużą ilość tłuszczu),
 • pij dużo soków owocowych i wody,
 • unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego przed oddaniem krwi,
 • udaj się do wybranego miejsca poboru krwi, jeżeli wybierasz się po raz pierwszy zabierz ze sobą kogoś do towarzystwa, poczujesz się pewniej, a przede wszystkim bezpieczniej,
 • po oddaniu krwi zastosuj się do poleceń personelu (odpocznij kilkanaście minut w RCKiK, zjedz czekoladę, wypij sok),
 • skorzystaj z dnia wolnego, jaki przysługuje Ci w dniu oddania krwi,
 • unikaj nadmiernego obciążenia ręki, z której pobrano krew,
 • jedz regularnie posiłki; pamiętaj, aby dieta była bogatsza w węglowodany tego dnia, jedz czekoladę,
 • dużo odpoczywaj: pamiętaj, że nie jesteś maszyną, oddanie krwi jest obciążeniem dla Twojego organizmu,
 • unikaj szybkiej zmiany pozycji z leżącej na stojącą, najpierw usiądź dopiero po chwili wstawaj,
 • staraj się nie wykonywać ciężkich prac domowych,
 • unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zwracać się z pytaniami do fachowego personelu: to najlepszy i najpewniejszy sposób uzyskania merytorycznych wyczerpujących informacji. To on przeprowadzi nas przez wszelkie niezbędne procedury i warto zaufać ich wiedzy.

Możemy teraz udać się do centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa i pomóc drugiemu człowiekowi. Do dzieła!

Konkurs ekologiczny "Gostynin promotorem zdrowego powietrza"

„Niska emisja”, czyli emisja szkodliwych pyłów i gazów na wysokości do 40 metrów, pochodzących przede wszystkim z domów mieszkalnych czy pojazdów mechanicznych, to coś, z czym stykamy się na co dzień. W stanie spoczynku człowiek wykonuje kilkanaście oddechów – w zanieczyszczonym środowisku każdy oddech zbliża nas do poważnych problemów zdrowotnych. Technologia, która miała nam służyć, ma coraz gorszy wpływ na nasze życie.

Wierzymy, że jeszcze jest szansa na poprawę powietrza, którym oddychamy, dlatego przychodzimy do Was z konkursem ekologicznym „Gostynin promotorem zdrowego powietrza”. Wziąć udział mogą w nim uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych położonych na terenie Gostynina. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie plakatu promującego proekologiczne działania na rzecz czystego powietrza; starsi koledzy ze szkół ponadpodstawowych z kolei powinni przygotować projekt broszury na temat środowiska, w jakim wszyscy żyjemy, zagrożeń wynikających z nieustannego zanieczyszczania powietrza i wyzwań, jakie stoją już teraz przed młodym pokoleniem. 

Do wygrania nie tylko nagrody rzeczowe, których łączna wartość to 1950 zł. To także szansa zapisania się w historii naszego miasta, zwycięskie prace bowiem zostaną rozwieszone na słupach informacyjnych, budynkach użyteczności publicznej i innych, często odwiedzanych przez mieszkańców, wreszcie – dostarczone bezpośrednio mieszkańcom Gostynina. Nadciąga ekologiczna kampania informacyjna, której częścią możesz stać się i Ty!

Przyświeca temu ważny cel: pobudzenie świadomości odpowiedzialności za środowisko, w jakim wszyscy żyjemy. Nie bądźmy obojętni na niepokojące zmiany zachodzące w przyrodzie z winy człowieka. Niech młode pokolenie wyrazi swój niepokój, bo to na ich barkach spoczywać będzie zmiana, która, mamy nadzieję, uczyni świat lepszym.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. Uwaga: ostateczny termin zgłaszania prac mija 17 września!

---

Zadanie pn. Gostynin promotorem zdrowego powietrza zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021".

 • Gostynin promotorem czystego powietrza

Podpisano umowę na budowę dróg na Zatorzu

Informujemy, że dziś (31.08) Burmistrz Miasta Gostynina podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Hydrobud” z siedzibą w Leszczynku, na budowę dróg gminnych ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie – II etap.

Zadanie jest sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość finansowania to kwota 2.998.000,00 zł.

Od momentu podpisania umowy wykonawca ma 12 miesięcy na wykonanie zadania.

Zakres robót obejmuje wszystkie prace określone szczegółowo pod względem technologicznym i materiałowym w dokumentacji projektowej budowlanej oraz zawarte w SWZ.

To bardzo ważna inwestycja dla naszego miasta, która niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców tych ulic, a także poprawi jakość ich życia.

 • Remont dróg na Zatorzu - ul. Gerwatowskiego
 • Remont dróg na Zatorzu - ul. Gerwatowskiego
 • Remont dróg na Zatorzu - ul. HDK
 • Remont dróg na Zatorzu - ul. HDK

Ponad 100 tys. dla Gostynina w ramach programu Maluch+

Informujemy, że Gmina Miasta Gostynina po raz kolejny pozyskała dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021 Moduł 2.
Tym razem otrzymaliśmy łącznie 105 600,00 zł tj.:

 • Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 BAJKOWY ZAKĄTEK - 38 400,00zł (40 miejsc opieki)
 • Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 ZACZAROWANA KRAINA - 38 400,00zł (40 miejsc opieki)
 • Klub Dziecięcy UŚMIECH MALUCHA - 28 800,00zł (30 miejsc opieki)

We wtorek (31 sierpnia) Burmistrz Miasta Gostynina, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, podpisał umowę na realizację zadań w ramach ww. Programu.

Program Maluch+ jest niezwykle istotny nie tylko dlatego, że wspiera tworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych, ale także pomaga łączyć rodzicielstwo z pracą zawodową.

 

Zdjęcia: www.gov.pl

 • Podpisanie umowy Maluch+
 • Podpisanie umowy Maluch+

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w gostynińskich szkołach podstawowych

W wyjątkowy sposób odbyło się tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego w gostynińskich szkołach podstawowych. W związku z panującą sytuacją pandemiczną odstąpiono od ogólnego zgromadzenia wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli na rzecz spotkania tylko z wychowawcą w klasach. W uroczystościach nie uczestniczyli także zapraszani zawsze goście i przyjaciele placówek, a opiekunom zalecano pozostanie na zewnątrz obiektów. Wszyscy wchodzący do budynku szkolnego musieli zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę ochronną. Nauczyciele nie będący wychowawcami dyżurowali w tym czasie w budynkach szkół.

Dziś, 1 września 2021 r., uczniowie zabrali ze sobą plecaki, aby móc przynieść do domu podręczniki, które przygotowane zostały dla każdego przez biblioteki szkolne. Zapisali plan lekcji i od jutra realizować będą kolejny etap swojej edukacji wspólnie ze swoimi szkolnymi kolegami pod kierunkiem gostynińskich pedagogów.

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, realizując rządowy program „Dobry Start” 300+, udziela wsparcia finansowego dla wszystkich polskich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2021/2022. Rodzice lub opiekunowie mogą składać wnioski o to jednorazowe wsparcie bez względu na osiągany dochód w formie elektronicznej jeszcze do 31 listopada 2021 r.

 • Nowy rok szkolny
 • Nowy rok szkolny

Umowa na demontaż, transport i utylizację azbestu podpisana

1 września br. Burmistrz Miasta Gostynina podpisał z Panem Robertem Kołodziejskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. US-KOM, umowę na usługę demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków zabudowy jednorodzinnej.

Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy ustalony jest do 30 września br.  

Gmina Miasta Gostynina co roku ubiega się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków (pokrycia dachowe), stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W tym roku miasto otrzymało dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 8 387,00 zł, dzięki czemu ze wsparcia finansowego na demontaż, transport i utylizację azbestu skorzysta 19 mieszkańców (rodzin) z naszego miasta.

 • Azbest foto

Kwalifikacja wojskowa 2021

Kwalifikacja wojskowa w roku 2021 na terenie Powiatu Gostynińskiego odbywać się będzie w okresie od 06 września do 16 września 2021 r.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Gostyninie. Jej siedzibą jest budynek Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,  ul. 18 Stycznia nr 2.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Szczegółowe informacje znajedziecie Państwo w załączniku poniżej.

Weekendowe święto żeglarstwa

Miniony weekend był wielkim świętem żeglarstwa w naszym okręgu, organizowanym przez Gostyniński Klub Żeglarski HALS. Już w piątek 27 sierpnia w godz. 12.00 - 17.00 na przystani Klubu odbył się piknik żeglarski zrealizowany w ramach "Gostynińskich Weekendów Sportowych" sfinansowane dzięki wsparciu Fundacji Orlen. W ramach pikniku dla przybyłych dzieci i młodzieży odbył się pokaz żeglarski obejmujący zarówno przeprowadzenie prezentacji jachtów jak i osobiste próby jego obsługi przez chętnych uczestników. Po pokazie goście wzięli udział w rejsie jachtem turystycznym po wodach rzeki Wisły. Na zakończenie pikniku organizatorzy i uczestnicy spędzili miłe chwile z żeglarską muzyką przy ognisku. Po tak aktywnym dniu pieczone na ognisku kiełbaski po prostu znikały w mgnieniu oka.
W drugiej połowie dnia na przystań Klubu zaczęły przybywać kolejne załogi z jachtami, które w sobotę i niedzielę miały wziąć udział w regatach o Puchar Burmistrza Miasta Gostynina będących w klasie Micro kolejnymi zawodami  Pucharu Polski oraz w klasie Optimist kolejnymi zawodami Międzyokręgowego Pucharu klasy Optimist.
Następnie w sobotę i niedzielę przystań Klubu i rzeka Wisła zalana została przybyłymi na kolejne części regat, jachtami klasy Optimist, Laser, Omega oraz jachtów kabinowych klas turystycznych. Łącznie w regatach wzięło udział ponad 50 jednostek w tym 24 młodych żeglarzy w wieku 7-13 lat.
Kontynuując dobrą passę, reprezentanci Klubu Żeglarskiego HALS także i na tych zawodach pokazali swój wysoki poziom. W klasie Micro nasi żeglarze zdobyli pierwsze miejsce, w klasie T2 jachtów turystycznych - drugie a w klasie Optimist - trzecie.
Ten już niejednokrotnie potwierdzony, wysoki poziom sportowy gostynińskich żeglarzy, to niewątpliwie wynik długiej już ponad pięcioletniej, ciężkiej pracy na treningach i zawodach. To wynik wspaniałej współpracy z Burmistrzem Miasta Gostynina, która umożliwia zakup nowoczesnego sprzętu oraz zatrudnienie profesjonalnych instruktorów i trenerów bez których sukces ten byłby bardzo trudno osiągalny. 

T.R.

 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa
 • Weekendowe święto żeglarstwa

Dofinansowanie na budowę bloku mieszkalnego przy ul. 3 Maja/ Parkowa

Informujemy, że w związku z przyznaniem dofinansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.256.868,84 zł na budowę bloku komunalnego, podczas wczorajszej sesji nadzwyczajnej radni Rady Miejskiej jednogłośnie wprowadzili środki będące wkładem własnym Gminy (564 217,21 zł). Dodatkowo zostały zabezpieczone środki na budowę drogi dojazdowej do bloku w wysokości: 257.720 zł.
Budowa bloku przewidziana jest na okres 12 miesięcy - od podpisania umowy, po niej nastąpi budowa wspomnianej drogi.
 • Teren pod budowę bloku mieszkalnego
 • Teren pod budowę bloku mieszkalnego

Tenisowe Pożegnanie Lata już niebawem

W imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapraszamy na Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego, który odbędzie się w dniach 17-19 września 2021 roku na kortach tenisowych MOSiR przy ul. 18 Stycznia 2.

Zgłoszeń prosimy dokonywać u pracownika kortu pod numerem telefonu 503 300 886 do dnia 16 września.

Natomiast losowanie par odbędzie się 17 września o godz. 16.15.

Pierwsze gry odbędą się 17 września o godz. 16.30, a dalsza rywalizacja turniejowa - w sobotę i niedzielę (18-19 września).

Przewidziane są dyplomy i puchary dla najlepszych uczestników.

Do zobaczenia na kortach.

 • Tenisowe Pożegnanie Lata

Ogólnopolski bieg "Gostynińska piątka" - zachęcamy do zapisów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako organizator zaprasza na Ogólnopolski Bieg "Gostynińska Piątka", który rozpocznie się 26 września br. (niedziela) o godz. 10.00 przy Zamku gostynińskim.

Na stronie https://zapisy.inessport.pl można zapisać się do udziału w biegu.

Organizatorzy zapewniają zawodnikom: pakiety startowe, medale pamiątkowe, posiłek regeneracyjny, napoje i owoce, a dla najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych - puchary.

Panie i panowie w kategorii "Open" za najlepsze wyniki otrzymają gratyfikacje finansowe, zaś puchary - w kategorii "Najlepsza Gostyninianka" i "Najlepszy Gostyninnianin".

 • Bieg Gostynińska Piątka

IV edycja torowego Pucharu Polski „Vesmaco CUP – Dzieciaki na medal” w jeździe szybkiej na rolkach i 10 medali UKS Zwoleń-Team

W dniach 4 – 5 września 2021 r. we Wrocławiu na specjalistycznym 200m torze z profilowanymi łukami odbył się IV etap cyklu zawodów “Puchar Polski / Vesmaco Cup – Dzieciaki na medal” w jeździe szybkiej na łyżworolkach.

W zawodach wzięło udział blisko 200 zawodników i zawodniczek z całej Polski.

Reprezentacja UKS Zwoleń-Team składała się z 8 zawodników, którzy wywalczyli następujące miejsca:
1 miejsce wielobój - Michał Pawłowski / 2 miejsce na 200m / 2 miejsce na 500m / 1 miejsce na punkty 3000m /

2 miejsce wielobój - Klaudia Tyszkiewicz /3/2/2 na 5000m/

3 miejsce wielobój - Wiktor Sobiecki /5/5/2/

4 miejsce wielobój - Michalina Zalewska /2/3/9/

5 miejsce wielobój - Nadia Machała /7/7/2/

8 miejsce wielobój - Natalia Sarzała /8/8/7/

13 miejsce wielobój - Zuzanna Grzelecka /9/11/14/

13 miejsce wielobój - Amelia Kowalczyk /9/9/25/

Gratulujemy wyników 

 

Zdjęcia: UKS Z-T

 • Torowy Puchar Polski
 • Torowy Puchar Polski
 • Torowy Puchar Polski

Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Gostyninie dofinansowane

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację programu: „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku” w wysokości 28 510 zł, w czwartek podczas sesji nadzwyczajnej Rada Miejska jednogłośnie wprowadziła środki zabezpieczające tzw. wkład własny Miasta w wysokości 60 428 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 88.938 zł.

Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Gostyninie dofinansowane

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację programu: „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku” w wysokości 28 510 zł, w czwartek podczas sesji nadzwyczajnej Rada Miejska jednogłośnie wprowadziła środki zabezpieczające tzw. wkład własny Miasta w wysokości 60 428 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 88.938 zł.
 • Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi
 • Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi

Czasowa zmiana organizacji ruchu

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie zawiadamia, że z dniem 10 września 2021 (piątek) zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu zgodna z zatwierdzonym projektem nr 79/2021 z dnia 10.08.2021 na ul. Rynek w Gostyninie przed Ratuszem Miejskim (droga gminna publiczna nr 140 190 W ul. Rynek) w związku z przygotowaniem miejsca Koncertów Zespołów Lokalnych i zaproszonych Gości oraz wystawy plenerowej pod wspólnym tytułem Muzyczna FeTA – Festiwal Twórczości Artystycznej, ogólnodostępnego i bezpłatnego dla wszystkich zainteresowanych w dniach 10-11 września 2021 r.
Na w/w odcinku będzie obowiązywał zakaz ruchu w obu kierunkach oraz zakaz parkowania pojazdów na wygrodzonym terenie. Najbliższy możliwy objazd prowadził będzie przez ulicę 3 Maja i Romana Dmowskiego.
Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi dnia 11 września 2021 (sobota) w późnych godzinach nocnych.
Osoba do kontaktu: Aleksandra Milczarek, 509 856 654
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do udziału w wydarzeniach.

 • plakat -Muzyczna feta
 • plakat - Muzyczna feta

Pozyskanie 100 tys. zł na prace remontowo-konserwatorskie na Zamku Gostynińskim

Gmina Miasta Gostynina pozyskała z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 100 000,00zł na realizację zadania pn.: „Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – I etap”.

W dniu 20 sierpnia br. Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski otrzymał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika certyfikat „Cenny Zabytek Mazowsza" a w dniu 31 sierpnia br. podpisał umowę o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na: konserwację zabytkowych drzwi wejściowych do gostynińskiego zamku oraz okiennic baszty.

Łączna wartość inwestycji to 125 460,00zł. Wykonawcą zadania jest Pan Bolesław Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Stolarski Export-Import wyrobów z drewna z siedzibą w Baruchowie. Termin zakończenia konserwacji drzwi i okiennic upływa z dniem 30 października 2021 r.

 • logo - Mazowsze serce Polski

Muzyczna feta pod Ratuszem

W weekend 10-11 września br. zapraszamy Państwa na muzyczną FeTę, która odbędzie się na scenie przed Ratuszem. W piątek, od godz. 20.00 na scenie wystąpią goście i przyjaciele gostynińskiego muzyka Pawła Pilichowicza. Wśród zaproszonych artystów będzie: Izabela Trojanowska, Ryszard Wolbach, Chór Vox Singers i Muzycy – Tomasz Sarniak (instrumenty klawiszowe), Radek Dzięgielewski (skrzypce, instrumenty klawiszowe), Marek Magneto Jończyk (perkusja), Grzegorz „Gumiś” Leliński (gitara basowa), Tomasz „Dziadek” Nowakowski (gitary), Łukasz Grocki (gitary), Piotr Jędraszczak (saksofony), Robert Krajewski (chórki), Mateusz Szulborski (gitara akustyczna), Dariusz Świtalski (bas).
Natomiast w sobotę od godz. 14:00 zapraszamy na wystawę malarstwa i fotografii, która będzie wystawiona w alejach parkowych. Następnie od godz.17:00 na scenie przed Ratuszem odbędą się koncerty i prezentacje, w których wystąpią: Miejska Orkiestra Dęta, Local Vocals, Mażoretki Libra Gostynin, a o godz. 21:00 gwiazda wieczoru – Kapela Brodów – Muzikaim.

 • Muzyczna feta pod Ratuszem
 • Muzyczna feta pod Ratuszem

Żeglarskie zmagania

W miniony weekend 4-5 września 2021 r. po  raz kolejny zawodnicy z Klubu Żeglarskiego HALS wzięli udział w zmaganiach sportowych. Najmłodsi żeglarze reprezentowali nasze miasto na ogólnopolskich regatach w Żninie w klasie Optimist oraz po raz pierwszy w historii klubu w klasie Laser. Klasa ta to jachty o poziom większe od Optimistów przeznaczone dla dzieci od 13 roku życia. Konsekwentna działalność klubu przez ostatnie 6 lat pozwoliła wyszkolić zawodników do tej klasy. W regatach wzięło udział ponad 70 zawodników z czołowych klubów Polski. Piękna żeglarska pogoda pozwoliła przez dwa dni regat rozegrać 7 wyścigów w trakcie których nasza zawodniczka, Maja Lewandowska zgromadziła punkty na trzecie miejsce w swojej klasie. 
Również seniorzy z naszego klubu, startujący w klasie jachtów kabinowych stawili się na starcie do regat Wrzos organizowanych przez Płocki klub Morka w ramach Pucharu Zalewu Włocławskiego.
Niestety piękna słoneczna pogoda w minioną sobotę nie była wietrzna. Jak każdy żeglarz dobrze zdaje sobie sprawę, na siły natury nie ma rady więc wyścigi należało odwołać i regaty zakończyć. Niezadowolenie naszych zawodników było dodatkowo spotęgowane faktem, iż miał to być debiut nowo nabytego jachtu regatowego marki Sztorm 22, charakteryzującego się wysokimi parametrami sportowymi. 
 
Źródło: Tomasz Reszkowski
 • Żeglarskie zmagania
 • Żeglarskie zmagania
 • Żeglarskie zmagania
 • Żeglarskie zmagania
 • Żeglarskie zmagania

Jak spisać się szybko?

Już wrzesień, a Ty wciąż się nie spisałeś? Sprawdź, jak możesz wypełnić obowiązek spisowy szybko, bezpiecznie i wtedy, kiedy chcesz.

Najprostszą i najwygodniejszą metodą jest samodzielne wypełnienie formularza na stronie https://spis.gov.pl/. Logujesz się podając identyfikator PESEL lub przez profil zaufany.

Formularz możesz wypełnić dla wszystkich osób, z którymi mieszkasz (np. małżonek, dzieci). Do wypełnienia formularza nie musisz się specjalnie przygotowywać, ale miej pod ręką swój numer PESEL (i domowników, jeśli wypełniasz ich formularze). Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, przypomnij sobie, w którym roku budynek został oddany do użytkowania.

Jeśli masz taką możliwość, pomóż starszym członkom Twojej rodziny w wypełnieniu formularza lub, jeśli wyrażą zgodę, zrób to za nich. Dla seniorów kontakt z rachmistrzem może budzić lęk i obawę o swoje bezpieczeństwo.

Jak można się spisać bez Internetu?

Do końca września jest również możliwość spisania się przez telefon. Ta metoda to odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza. Wystarczy zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunikatami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod koniec września może być duże obciążenie Infolinii i ta metoda nie będzie tak szybka jak samospis internetowy.

Jeśli w najbliższym czasie będziesz w urzędzie miasta, możesz skorzystać z punku spisowego i wypełnić formularz spisowy z pomocą przeszkolonej osoby. Wypełnienie obowiązku spisowego w urzędzie miasta przebiega bardzo sprawnie, jednak trzeba dostosować się do godzin otwarcia Urzędu. Warto również pamiętać, że im bliżej do końca spisu również w punkcie spisowym, czas oczekiwania na dostęp do komputera z Internetem i wsparcie pracownika urzędu miasta może się wydłużyć. Zwlekając z wypełnieniem obowiązku spisowego do ostatniej chwili ryzykujesz konieczność poświęcenia więcej czasu.

Podczas tegorocznego spisu powszechnego informacje zbierane są również przez rachmistrzów spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możesz odmówić mu przekazania danych! Wypełnienie formularza z rachmistrzem przebiega bardzo sprawnie i bezpiecznie.

Jeśli chcesz się spisać szybko, bezpiecznie i wygodnie w domu, wejdź na https://spis.gov.pl i spisz przez Internet! To naprawdę proste! Jeśli sam sobie nie poradzisz, skorzystaj z pomocy najbliższych bądź urzędników. • Plakat - Jak spisać się szybko? NSP

„Zdrowie dla Płocka” - II edycja programu grantowego dot. zdrowego stylu życia i profilaktyki

Informujemy, że Fundacja Orlen rozpoczęła nabór wniosków do kolejnej II edycji programu grantowego ukierunkowanego na promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej „Zdrowie dla Płocka”. Śladem roku ubiegłego, również i w 2021 aplikować o środki w ramach grantów mogą: organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, parafie, szkoły, OSP i PSP,  a także grupy nieformalne.

Maksymalna wysokość grantu wynosi 20 tysięcy złotych, a priorytetowymi tematami są działania promujące profilaktykę zdrowotną, zdrowy tryb życia, konsultacje w zakresie aktywności ruchowej, czy zdrowej diety.

W związku z trwającym naborem wniosków do dnia 30 września br. zapraszamy przedstawicieli organizacji i instytucji na szkolenie z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów oraz jak prawidłowo przygotować wniosek aplikacyjny.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą szkolenia:

1. Szkolenie odbędzie się 20 września 2021 r. w godzinach od 16.00 do 20.00 w Miejskim Centrum Kultury;

2. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli z jednej organizacji/instytucji;

3. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie organizacje zarejestrowane w Gostyninie oraz powiecie gostynińskim;

4. Szkolenie z zakresu: pozyskiwania środków, przygotowywania wniosków grantowych, inspiracji dotyczących działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy wysłać na adres: rf@gostynin.pl do 15 września, do godziny 15:00. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę organizacji/ instytucji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numer: 24 236 07 28.

 • Plakat - Zdrowie dla Płocka
 • Plakat - Zdrowie dla Płocka

Ankieta dotycząca rozpoznania wartości dziedzictwa materialnego i niematerialnego w woj. mazowieckim

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wraz z dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego dr Elżbietą Kozubek zwracają się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej wartości dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie całego województwa mazowieckiego. 

Ważnym elementem audytu krajobrazowego będą informacje na temat zwyczajów i obrzędów, a także stylu życia lokalnych społeczności oraz form architektonicznych, będących detalami przestrzeni małych ojczyzn. Informacje te będą także wykorzystywane w pozostałych działaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze dziedzictwa kulturowego. 

Prośba dotyczy wypełnienia ankiety w możliwie krótkim terminie i odesłanie jej drogą elektroniczną na adres pracownika Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej - Lukasz.Kuzak@pw.edu.pl oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, oddziału terenowego w Płocku - plock@mbpr.pl 

Rzeczywistość, w której funkcjonujemy jest związana z sytuacją pandemiczną, dlatego właśnie wymaga wsparcia i wzajemnej pomocy. W celu zdiagnozowania potencjału kulturowego poszczególnych miejscowości i gmin, istotne jest zaangażowanie przedmiotowe wszystkich lokalnych społeczności.

 • logo MBPR w Warszawie
 • Logo Marszałek Województwa Mazowieckiego

Łukasz Flejszer z 1 miejscem półmaratonu w Ruciane Nida

Międzynarodową rywalizację łyżworolkarzy mogliśmy oglądać 4 września 2021 r. w miejscowości Ruciane Nida /woj. warmińsko-mazurskie/ na dystansie półmaratonu wrotkarstwa szybkiego.
Zawodnicy dystansu 21 km wystartowali o godz. 11:00, którzy do pokonania mieli 2 wahadła. W tej kategorii złudzeń rywalom nie pozostawił zawodnik/trener z UKS Zwoleń-Team Łukasz Flejszer /reprezentujący miasto Gostynin i gminę Gostynin, który na 2 km przed metą zaatakował na podjeździe odrywając się od pozostałych półmaratończyków.
Ponadto na dystansie 42km reprezentant UKS Z-T - Mariusz Michalski uplasował się na 22 miejscu w open (7 w kat. wiekowej M30-39) oraz srebrny medal zdobył Mateusz Michalski na dystansie 300m.

”Przed nami w ten weekend uliczne Mistrzostwa Polski we Wrocławiu na dystansie 100m, 560m oraz 4000-8000m, następnie start w Skawinie, Rozłazinie i Jaśle, a już niebawem początek sezonu łyżwiarskiego – mówi Ł.Flejszer.

FOTO: Bartek Dobrowolski MAZURSKI MARARTON ROLKOWY

Źródło: Łukasz Flejszer

 

 • Międzynarodowa rywalizacja łyżworolkarzy
 • Międzynarodowa rywalizacja łyżworolkarzy
 • Międzynarodowa rywalizacja łyżworolkarzy
 • Międzynarodowa rywalizacja łyżworolkarzy
 • Międzynarodowa rywalizacja łyżworolkarzy
 • Międzynarodowa rywalizacja łyżworolkarzy
 • Międzynarodowa rywalizacja łyżworolkarzy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 8 września 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia dot. części działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 514/3 położonej w Gostyninie przy ulicy Kowalskiej.

 

Burmistrz Miasta Gostynin

Paweł Witold Kalinowski

 

Gostynin, dnia 10 września 2021 r. • herb Gostynina

Szkółka rolkarska UKS Zwoleń-Team ogłasza nabór do grupy początkującej

10 września 2021 r. odbędzie się 2 nabór uzupełniający do grupy początkującej "Uczniowskiego Klubu Sportowego ZWOLEŃ-TEAM", w której Twoje dziecko może nauczyć się lub rozwinąć swoje umiejętności jazdy na rolkach.
Prowadzimy zajęcia z podstaw jazdy rekreacyjnej po wrotkarstwo szybkie.
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia, które potrafią utrzymać się na rolkach.
Uzupełniający nabór (drugie spotkanie informacyjne dla rodziców):
10 września 2021 r. /piątek/ godz. 18:30
Miejsce: HALA MOSiR, ul. Kutnowska 7a /przy SP nr 5 w Gostyninie/
 
więcej na:
fb: Uks Zwoleń-Team
 • Nabór na zajęcia z łyżworolek - plakat

Narodowe Czytanie - Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej

Tegoroczne Narodowe Czytanie w Gostyninie odbędzie się 11 września 2021 roku (sobota) od 11.00 do 14.00 na Rynku Miejskim.

Spotkanie przy książce "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej rozpocznie odczytanie przez Andrzeja Ziółkowskiego listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Pan Ziółkowski wprowadzi także słuchaczy w lekturę.

Lektorami są:

Narrator - Wiktor Szymkiewicz

Pani Dulska - Anna Bronikowska

Pan Dulski - Jacek Pesta

Zbyszko Dulski - Krzysztof Seweryniak

Hesia Dulska - Sylwia Kogucińska

Mela Dulska - Oliwia Cierpikowska

Juliasiewiczowa z Dulskich - Grażyna Stępka

Lokatorka - Katarzyna Leśniewska

Hanka - Monika Kowalczyk

Tadrachowa - Marzena Ligocka

Na zakończenie o godz. 14.00 wystąpią młode tancerki ze Szkoły tańca Industrial Dance Joanny Teśli.

Dodatkową atrakcją jest otrzymanie okolicznościowej pieczęci Narodowego Czytania na przyniesionych przez Państwa egzemplarzach "Moralności pani Dulskiej".

 

 

 • Narodowe czytanie - plakat
 • baner - Narodowe Czytanie

Zawiadomienie o kontroli właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

Gmina Miasta Gostynina informuje, że od 1 października 2021 r. rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. 
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) będą przeprowadzali kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów.
Każdy pracownik prowadzący kontrolę będzie posiadał aktualną legitymację pracownika Urzędu oraz  upoważnienie, które na prośbę właściciela nieruchomości,  będzie zobowiązany okazać. W trakcie kontroli, pracownicy za zgodą właściciela nieruchomości będą wykonywali dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Właściciel nieruchomości po przeprowadzonej kontroli otrzyma protokół.
Właścicielowi nieruchomości korzystającemu ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów a który:
- nie posiada kompostownika przydomowego lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
- uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza Miasta Gostynina osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów ze stanem faktycznym,

na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych  przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 6k ust. 4c ustawy jw.).

 

KOMPOSTOWANIE - jak zacząć?

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

     Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.

     Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych      tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

     Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie krzewów i roślin kwitnących, których wydzielane zapachy mogą stanowić naturalną barierę dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych.

Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.

Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

 • logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • logo NFOŚ
 • foto kompostowanie

Uwaga na burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie burz, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

II Miejsko-Gminny Turniej Strażaków w Piłkę Nożną

Organizator - Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakówku zaprasza na II Miejsko-Gminny Turniej Strażaków w Piłkę Nożną, który odbędzie się 19 września br. (niedziela) o godzinie 9.00 na: Orliku przy ul. Sportowej oraz na Orliku przy ul. Bema.

Zachęcamy sympatyków piłki nożnej do wzięcia udziału w tej sportowej imprezie.

 • plakat - zaproszenie na II Turniej Strażaków w Piłkę Nożną

Narodowy Spis Powszechny 2021

Przypominamy, że tylko do 30 września na terenie całego kraju trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli przez najbliższe 10 lat.

Wypełnienie formularza można dokonać na stronie https://spis.gov.pl. Natomiast osoby starsze mogą prosić dzieci lub najbliższych o pomoc w wypełnieniu aplikacji spisowej w Internecie.

Dla osób nie mających dostępu do komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza, powinny zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunikatami. Można też zgłosić się do Urzędu Miasta, w którym jest przygotowane specjalne stanowisko do spisania się. Tam też można liczyć na pomoc w wypełnieniu formularza spisowego.

Podczas spisu powszechnego informacje zbierane są również przez rachmistrzów spisowych.

Pamiętajmy, że jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy odmówić mu przekazania danych! Pamiętajmy: za niedopełnienie obowiązku spisowego grozi kara grzywny nałożona przez Sąd.

Więcej informacji szczegółowych można uzyskać pod numerem:

INFOLINIA SPISOWA 22 279 99 99

lub wchodząc na stronę internetową

www.spis.gov.pl

Akcja Sprzątanie świata 2021

A

Sprzątanie świata już niebawem

Tegoroczna 28. akcja „Sprzątania świata” zbierze sympatyków i wolontariuszy dbających o dobry stan naszej planety w dniach 17-19 września br. Zachęcamy wszystkich, aby wyruszyli z domów, żeby posprzątać Polskę. Nasz kraj jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

Akcja „Sprzątania świata” w Polsce odbędzie się pod hasłem: "Myślę, więc nie śmiecę".

W tym roku "Sprzątanie Świata – Gostynin 2021 r." zostanie przeprowadzona w dniu 17 września 2021 r. w godzinach 9.00 – 13.00. Dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu miasta, wzorem lat ubiegłych, przystąpią do porządkowania wyznaczonych terenów, w szczególności lasów pod nadzorem swoich opiekunów oraz leśniczych i pracowników Urzędu Miasta.

Urząd Miasta Gostynina zapewni wszystkim uczestnikom niezbędne materiały do sprzątania, tj. rękawice, worki, a także obsługę przy odbiorze i transporcie zebranych odpadów.

Wykaz placówek w naszym mieście wraz z miejscami porządkowania terenów zielonych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół z ul. Kowalskiej – La przy ul. Zazamcze i ul. Targowej w pobliżu cmentarza oraz tereny przyległe przy zamkniętym składowisku odpadów;

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 z ul. Bema/ ul. Wojska Polskiego - Las komunalny przy ulicy Płockiej i Bierzewickiej i las Nadleśnictwa przy ul. Bierzewickiej oraz teren po obydwu stronach toru kolejowego od OSIR-u do końca ul. Sienkiewicza;
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 z ul. Ozdowskiego - Las przy ulicy 18 Stycznia w stronę Zalesia i Skrzan oraz nad osiedlem 18 Stycznia;
 • Gostynińskie Centrum Edukacyjne z ul. Polnej - Lasy przy ul. Kutnowskiej w stronę Lisicy i Drzewców oraz nad osiedlem Kolonia;
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 z ul. Polnej - Od jeziora Bratoszewo do Zalewu na Piechocie;
 • Szkolny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy - Las koło cmentarza i jeziora Kocioł;
 • Liceum Ogólnokształcące z ul. 3 Maja - Las przy ul. Czapskiego po obydwu stronach.

Do zobaczenia podczas „Sprzątania świata”.

 • plakat - Sprzątanie świata 2021

Muzycznie, tanecznie, artystycznie, konkursowo... Działo się!

Atrakcje, które miały miejsce w ubiegły piątek i sobotę (10 i 11.09.2021r.) przypadły do gustu mieszkańcom Gostynina.

Zaczęło się piątkowym "Bilansem 40-latka – Pawła Pilichowicza i jego przyjaciół. Na scenie pojawił się i śpiewał sam jubilat, a wraz z nim chór Vox Singer, znany gostyninianom Ryszard Wolbach oraz Izabela Trojanowska.

Pod koniec koncertu dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek w imieniu burmistrza Pawła Kalinowskiego i swoim własnym podziękowała artystom za piękne występy.

W sobotę w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa także na scenie przed ratuszem miała miejsce muzyczna FeTA, czyli muzyczny festiwal artystyczny.

Natomiast od godziny 11.00 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie przedstawiła podczas Narodowego Czytania fragmenty "Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. W godzinach popołudniowych na alejkach w centrum przygotowana została wystawa malarstwa i fotografii – „Cudowna Perspektywa” & „Gostynin poplenerowo”.

Potem odbyła się część muzyczno-taneczna. Na scenie wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Józefa Pakulskiego, a także nasi lokalni młodzi artyści (Marysia Florczak i Konrad Kolasiński) oraz Mażoretki Libra Gostynin.

Nie zabrakło też konkursów sprawdzających m.in. wiedzę na temat gostynińskich zabytków.

Na zakończenie wystąpiła Kapela Brodów Muzikaim. Zespół swoim występem zachwycił gostyninian zebranych na rynku. • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta
 • Bilans 40-latka i Gostynińska feta

Z historią naszego miasta na ty - „Spacerując po Gostyninie”

Znacie Gostynin? Mieszkańcy niewątpliwie odpowiedzą „tak” i na potwierdzenie swoich słów przywołają najważniejsze miejsca, charakterystyczne budynki albo skojarzenia z nimi związane. Część z Państwa być może pamięta Gostynin sprzed wielu lat, kiedy dworzec autobusowy znajdował się bliżej centrum, a na zamkowym wzgórzu stał kościół, ale czy wiecie, w którym budynku Niemcy w czasie drugiej wojny światowej utworzyli szpital polowy albo co łączy wieżę ciśnień i dworzec kolejowy? Mało kto pamięta również o fakcie, że przed wojnami w naszym mieście mieszkało wielu Rosjan, Niemców i Żydów. Wiele świadectw ich obecności popadło w zapomnienie – kto dziś pamięta o cmentarzu żydowskim, po którym pozostał metalowy gabion, albo o cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, znajdującym się niegdyś na rogu obecnych ulic Legionów Polskich i 3 Maja?

W trzeci weekend września (17-19.09.2021) zapraszamy na kolejne spotkania w ramach projektu "Spacerując po Gostyninie" poświęcone historii naszego miasta, mające na celu zapoznanie z nią wszystkich chętnych mieszkańców.

17 września o godz. 17.00 odbędzie się trzeci, niestety ostatni spacer „Szlakiem gostynińskich zabytków”, który ponownie poprowadzi dr Elżbieta Szubska-Bieroń. Dwa poprzednie, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, co nie tylko potwierdziło chęć poznania swojego miasta i jego historii przez gostyninian, ale również napełniło organizatorów ogromnym poczuciem dumy ze spełnionego względem wszystkich zainteresowanych obowiązku. Jesteśmy przekonani, że historia miasta, znajdujących się tutaj zabytków i dawnych mieszkańców jest interesująca, wartościowa i godna przypominania.

Początek spaceru, tradycyjnie, pod Ratuszem Miejskim, koniec zaś przypada na Wzgórzu Zamkowym.

18 września o godz. 10.00 rozpocznie się rajd rowerowy "Śladami miejsc pamięci narodowej", realizowany również w ramach projektu "Spacerując po Gostyninie". W tym przypadku formę pieszych spacerów zamieniliśmy na przejażdżkę rowerową, którą poprowadzi Jacek Liziniewcz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin, miłośnik historii i przyrody, członek Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego.

Celem rajdu "Śladami miejsc pamięci narodowej", jest przede wszystkim zachowanie wśród mieszkańców Gostynina, szczególnie młodego pokolenia, pamięci o bohaterach, tych znanych z imienia i nazwiska oraz tych bezimiennych, którzy walczyli o naszą niepodległość i wolność w okresie zaborów, wojny i komunizmu.

Trasa będzie liczyła około 14 km. Spotkanie i start spod tablicy przy ul. Floriańskiej upamiętniającej mieszkańców Gostynina, którzy zostali rozstrzelani w tym miejscu przez okupanta niemieckiego 15 czerwca 1941 roku. Następnie wieś Gaśno, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający Powstańców Styczniowych z 1863 roku, las przy ul. Kraśnica, gdzie żandarmi i funkcjonariusze gestapo 26 lutego 1940 roku zamordowali 42 Polaków, osiedle Zalesie pomnik upamiętniający pacjentów i pracowników szpitala psychiatrycznego zamordowanych w czasie okupacji, mogiła w Drzewcach i powrót do Gostynina.

Rajd zakończy się przy Miejskim Centrum Kultury, przepysznym poczęstunkiem dla uczestników rajdu.

Aby wziąć udział w rajdzie, należy zapisać się telefonicznie (bądź osobiście) w Wydziale Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia pod numerem (24) 236 07 36. Na miejscu, każdy z uczestników będzie musiał wypełnić deklarację uczestnictwa.

19 września o godz. 17.00 odbędzie się drugi, także ostatni, spacer „Szlakiem wielokulturowego Gostynina”, na którym zobaczymy ślady obecności w naszym mieście Rosjan, Niemców, Żydów i Polaków – protestantów, chrześcijan i prawosławnych. Przewodnikiem po wielokulturowym mieście będzie Piotr Syska, działacz od lat zaangażowany w upamiętnianie przeszłości Gostynina.

Startujemy spod Ratusza Miejskiego, kończymy zaś na Zamku Gostynińskim.

Udział w każdym spotkaniu jest bezpłatny.

Uczestnicy spacerów i rajdu otrzymają pamiątkową ulotkę turystyczno-informacyjną opracowaną na podstawie wydawnictw sfinansowanych przez Urząd Miasta Gostynina i Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, a opracowanych przez gostynińskich regionalistów.

Zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie”, mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • "Spacerując po Gostyninie" - plakat
 • Mapka - trasa rajdu

Kondolencje - nie żyje Kazimierz Chojnacki

Wyrazy współczucia dla pani Bogumiły Łoś i pana Michała Łoś

w trudnych chwilach po stracie

Taty i Teścia 

Kazimierza Chojnackiego

składa Paweł Witold Kalinowski

- Burmistrz Miasta Gostynina

i pracownicy Urzędu Miasta

oraz Andrzej Hubert Reder

Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi Rady Miejskiej

 • Kondolencje

Informacja o wynikach przetargów

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje że:

1.  IV przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 8 września 2021 roku o godzinie 10:00  w sali posiedzeń nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, na sprzedaż niżej wymienionego lokalu – zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg dotyczył sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gorzewie ul. Kruk 3.

Niniejszą informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

Gostynin, dnia 08.09.2021 r.

 

2. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 5814 o powierzchni 0,0953 ha,  położonej w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest Księga Wieczysta PL1G/00018114/7, który odbył się 09 września 2021 roku  o godzinie 11:00  w Urzędzie Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, pokój nr 213,  zakończył się wynikiem pozytywnym:
• Cena wywoławcza wynosiła   19.500,00  zł.
• Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
• Liczba osób niedopuszczonych do przetargu –  0
• liczba osób nie biorących w licytacji - 0
• Najwyższa cena zaoferowana podczas przetargu za którą sprzedano nieruchomość wynosi –  19.700,00 zł.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Gostynin, dnia 09.09.2021 r. 

 

3. II przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 9 września 2021 roku o godzinie 10:00  w sali posiedzeń nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości – zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg dotyczył sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 4977/5 położonej w Gostyninie przy ul. Kraśnica.

Niniejszą informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy 
ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

Gostynin, dnia 09.09.2021 r.

 

Nabór do Mażoretek Libra Gostynin Poland

Koordynator grupy mażoretek w naszym mieście pani Joanna R. Syska zaprasza dziewczęta od 5 roku życia na zajęcia tańca mażoretkowego.

Zebranie organizacyjne dla kandydatek i ich rodziców odbędzie się 16 września br. (czwartek) o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury przy ul. 18 Stycznia 2 - w sali widowiskowej. 

 • ogłoszenie - nabór do mażoretek

Informacja dotycząca nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 15 września 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dot. nieruchomości położonych w Gostyninie przy ulicach: Dybanka, Kolejowa i Bierzewicka.

 

Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina

Halina Fijałkowska

 

Gostynin, dnia 14 września 2021 r. • herb Gostynina

Ogólnopolski bieg "Gostynińska Piątka" już 26 września

Przypominamy, że Ogólnopolski Bieg „GOSTYNIŃSKA PIĄTKA” odbędzie się 26.09.2021 /niedziela/ godz.10.00 przy Zamku Gostynińskim. Organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Gostyninie, a partnerem wydarzenia - Gmina Miasta Gostynina.
Zawody przeprowadzone będą w następujących kategoriach wiekowych:

Wiek            Dystans       Kategorie
„OPEN”         5 km            K i M
do 20 lat        5 km           K i M
21 - 30 lat      5 km           K i M
31 - 40 lat      5 km           K i M
41 - 50 lat      5 km           K i M
51 - 60 lat      5 km           K i M
Pow. 60 lat    5 km           K i M

Dodatkowo kategoria Najlepsza Gostyninianka i Najlepszy Gostyninianin.

Przybliżony program minutowy przedstawia się następująco:
7:00 otwarcie biura zawodów, 
9:30 wspólna rozgrzewka uczestników biegu
10:00 start biegu
11.30 dekoracja zwycięzców
11.45 zamknięcie zawodów

We wszystkich kategoriach dla najlepszych przewidziane są puchary, a w kategorii OPEN K i M nagrody.

Zapraszamy do zapisów i licznego udziału
Ilość miejsc jest ograniczona 
Zapisów prosimy dokonywać na adres https://zapisy.inessport.pl

 

 • plakat - Gostynińska piątka

Opowiadacze z natury ruszają w sobotę 18 września

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zaprasza na spacer artystyczno-przyrodniczy z opowieściami. 

Biblioteka wraz z przyjaciółmi oraz Mazowieckim Instytutem Kultury przygotowała scenariusz wyjątkowego spaceru przez miasto i las. Opowiedziane zostaną baśnie z tzw. przesłaniem. Fantastyczne wątki splotą się z opowieściami o przyrodzie i tematyką ekologiczną.

Uczestników spaceru  nie zatrzyma wiatr, ani deszcz, choć wszyscy liczą na piękną pogodę z babim latem w tle.

To właśnie wiatr zaprowadzi chodnikami, ulicami do niezwykłego miejsca, które powita rytmicznym biciem serca.

Jeśli zdarzy się, że mimo wszystko spadnie deszcz to należy zaopatrzyć się w kalosze i płaszcze przeciwdeszczowe lub w uśmiech i parasolkę. Nie zabraknie oczywiście muzyki.
Opowiadacze startują w sobotę 18 września o godzinie 10.00 spod pięknego kasztanowca rosnącego przy budynku MCK.

Gdzie dotrą? To tajemnica. Spacer potrwa dwie godziny, a jego celem spaceru jest wspólne spędzenie czasu wśród opowieści i pięknych terenów zielonych.

Działanie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy, której inicjatorem i organizatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury.
Wsparcia udzielają, między innymi: Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy, TeatrZmyśli, Towarzystow Miłośników Ziemi Gostyninskiej, Związek Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej.
Koordynatorem projektu jest Katarzyna Leśniewska
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie oraz Filia nr 1.

 

Źródło: MBP

 • plakat Opowiadacze z natury

Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim i brązowy medal Nadii Machała z UKS Zwoleń-Team

Dwa dni zmagań, ok. 300 zawodników, momentami ponad 30 stopni – tak było w miniony weekend we Wrocławiu, gdzie na obiekcie WCT SPARTAN odbyły się Uliczne Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na łyżworolkach.
Imprezie Mistrzowskiej towarzyszyły również starty dzieci oraz walka o tytuły w kategoriach mastersów. Emocji nie brakowało i były to dwa dni pełne emocji sportowych. Zawodnicy rywalizowali na dystansach sprinterskich (100m i 1 runda) oraz w wytrzymałościowych wyścigach na punkty i na eliminacje.

Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” reprezentowało 10 zawodników, a wśród nich Nadia Machała, która w kategorii Juniorek C zdobyła brązowy medal na dystansie 4000m (konkurencja na eliminacje).

Serdecznie gratulujemy.

 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim

Michał Pawłowski z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył 2 medale na ulicznych Mistrzostwach Polski

W dniach 11-12.09.2021 roku na torze ulicznej 580 m pętli odbyły się Uliczne Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na „łyżworolkach”.
Przy zawodach rozegrane zostały Mistrzostwa Polski masters, a także ogólnopolskie zawody dla dzieci.

Mieszkający w Gostyninie, Michał Pawłowski (2008) reprezentujący UKS Zwoleń-Team startował w kategorii wiekowej „Kadet” w 2 konkurencjach zdobywając:

- złoty medal na dystansie 100m (sprint);

- brązowy medal na dystansie 6000m (konkurencja „na eliminacje”).

Serdecznie gratulujemy

FOTO: Sandra Jóźwiak - Polski Związek Sportów Wrotkarskich

 • Michał Pawłowski zdobył dwa medale

Oskar Berliński z UKS Zwoleń-Team brązowy medalista ulicznych Mistrzostw Polski wrotkarstwa szybkiego

W dniach 11-12 września 2021 r. we Wrocławiu na 580m pętli odbyły się uliczne Mistrzostwa Polski z udziałem ponad 200 zawodników z 15 klubów naszego kraju. Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” reprezentował pochodzący z Gostynina Oskar Berlin, który w kategorii Juniora A wywalczył dwa brązowe medale na dystansach:
580m (1 pętli) oraz 8000m (w konkurencji na punkty).
Serdecznie gratulujemy i życzymy Oskarowi wytrwałości, która w przyszłości doprowadzi go do tytułów w starszej kategorii wiekowej.

Mazur odpada z Pucharu Polski

Na ćwierćfinale zakończyli zmagania w Pucharze Polski Płockiego OZPN piłkarze Mazura Gostynin. 

W środę 15 września nasi piłkarze rozgrywali ćwierćfinał tych rozgrywek w Mochowie. Dwa tygodnie wcześniej w tym samym miejscu przegrali 1:4 w Lidze Okręgowej. Jednak tym razem, dzięki lepszej grze całego zespołu a zwłaszcza dobrych interwencjach bramkarza Mazura, tym razem Huberta Borowego, gra była wyrównana do samego końca.

Niestety, grający dość prostą piłkę gospodarze, opartą na strzałach z dystansu, odbitkach czy wrzutach z autu i wykończeniu w polu karnym także i tym razem okazali się lepsi.

Sparta objęła prowadzenie w 12 minucie. Przerzut piłki do Bartosza Włodarskiego i błąd w kryciu obrony Mazura, dzięki któremu zawodnik mógł oddać strzał w długi róg bramki Huberta Borowego, zakończył się golem. Nadzieją na lepszy rezultat był remis, za sprawą dwóch Eryków z Mazura. Najpierw Wydrzyński prostopadle podał do Przybylskiego a ten po zwodzie uderzył w kierunku bramki Sparty i piłka wpadła przy bliższym słupku do siatki.

Niestety, w 39 minucie gospodarze znów prowadzili. Znów dało o sobie znać fatalne boisko. Dwa tygodnie temu podczas meczu ligowego jedna z połów zalana była wodą, tym razem przez brak podlewania było twardo a liczne ubytki i dziury utrudniały rozgrywanie piłki. We wspomnianej 39 minucie piłkę uderzył na bramkę Jakub Zawadzki z rzutu wolnego z około 25 metrów. Futbolówka skozłowała na nierównej nawierzchni i zmyliła Huberta Borowego który zdążył ją jeszcze odbić na poprzeczkę, jednak przy tej interwencji przekroczyła ona już linię bramkową.

W drugiej połowie z czasem Mazur dominował na boisku, do końca walcząc o korzystny wynik. Niestety, ten już się nie zmienił i po dość dobrym meczu w wykonaniu naszej drużyny, to Sparta Mochowo zagra w półfinale Pucharu Polski Płockiego OZPN-u.

Mazurowi pozostają zmagania ligowe, a najbliższy mecz to ważny pojedynek z Amatorem Maszewo, w którym gra obecnie dwóch naszych byłych, zasłużonych graczy - Bartłomiej Dębicki i Damian Surmak. Ten mecz na Stadionie MOSiR w Gostyninie w najbliższą sobotę, 18 września 2021 r. o godzinie 16:30.

Sparta Mochowo - Mazur Gostynin 2:1

Bramki: 12' Bartosz Włodarski 39' Jakub Zawadzki - 31' Eryk Przybylski

Sparta: Patryk Skierski - Konrad Sieciński, Norbert Zawadzki, Bartosz Zawadzki, Tomasz Nowakowski, Jakub Zawadzki, Daniel Sieciński, Konrad Sobiecki, Mateusz Woziwosiński, Bartosz Włodarski, Rafał Krupiński, trener: Sebastian Szczypecki

Mazur: Hubert Borowy - Kamil Woźniak (71' Wiktor Smyczyński), Piotr Dutkiewicz, Kamil Augustyniak, Dariusz Kurkowski (75' Maciej Gajewski) - Michał Jędrzejczak, Paweł Znyk, Arkadiusz Górecki, Eryk Wydrzyński - Maciej Kowalski (68' Krystian Pawełkiewicz), Eryk Przybylski; trener: Arkadiusz Szulczewski

Żółte kartki: Bartosz Zawadzki - Eryk Wydrzyński

 

Źródło: Mazur Gostynin

 • mecz Mazura Gostynin

Bezwietrzne regaty

Miniony weekend (11-12.09.21) na wzór dwóch poprzednich także nie obfitował w wiatr. Pogoda do tego stopnia spłatała żeglarzom figla, że aż w samą sobotę nie udało się rozegrać nawet jednego biegu regatowego. A chęci i możliwości znów było co nie miara. We Włocławku najmłodsi reprezentacji Klubu Żeglarskiego HALS brali udział w regatach Pucharu Polski Klasy Optimist, w Płocku ścigali się reprezentanci grupy seniorów w klasie T2 jachtów kabinowych oraz w Mistrzostwach Polski Klasy Micro.
Ta pogodna lecz bardzo trudna żeglarsko aura  pozwoliła naszym żeglarzom zdobyć dwa pierwsze miejsca w grupie A klasy Optimist oraz pierwsze miejsce w klasie T2. Powyższe osiągnięcia to niezbity dowód, iż konsekwentna praca szkoleniowa prowadzona od kilku lat przez instruktorów klubu oraz wsparcie finansowe Burmistrza Miasta Gostynina to pewna recepta na osiągnięcie sukcesu. 
 • Bezwietrzne regaty
 • Bezwietrzne regaty
 • Bezwietrzne regaty
 • Bezwietrzne regaty
 • Bezwietrzne regaty
 • Bezwietrzne regaty
 • Bezwietrzne regaty

Wiktor Sobiecki z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył złote medale ulicznych Mistrzostw Polski

W dniach 11-12.09.2021 r. odbyły się Uliczne Mistrzostwa Polski na pętli ulicznej we Wrocławiu. Słoneczna pogoda była zamówiona do ostatniego biegu zawodów i dopiero potem przyszła burza.

235 zawodników z całego kraju przyjechało walczyć o tytuł Mistrza Polski zaś najmłodsi o czołowe miejsca w ogólnopolskich zawodach dzieci. Nie mogło również zabraknąć Mastersów, którzy mogli się sprawdzić na dwóch dystansach.
Mieszkający w gminie Gostynin, Wiktor Sobiecki (2008) reprezentujący UKS Zwoleń-Team startował w kategorii wiekowej „Kadet” w 4 konkurencjach zdobywając miejsca:
- złoty medal na dystansie 6000m (konkurencja „na eliminacje”);- złoty medal na dystansie 6000m (konkurencja „na punkty”);
- srebrny medal na dystansie 580m (sprint na 1 rundę);

- czwarte miejsce na dystansie 100m (sprint).

Serdecznie gratulujemy


FOTO: Sandra Jóźwiak - Polski Związek Sportów Wrotkarskich / Zico Racine / Ogon Labradorski

 • Wiktor Sobiecki z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył złote medale
 • Wiktor Sobiecki z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył złote medale
 • Wiktor Sobiecki z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył złote medale
 • Wiktor Sobiecki z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył złote medale
 • Wiktor Sobiecki z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył złote medale
 • Wiktor Sobiecki z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył złote medale
 • Wiktor Sobiecki z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobył złote medale

Uwaga na utrudnienia w ruchu drogowym

W dniu 26 września 2021 roku w godz. 10.00-11.00 ulicami naszego miasta odbędzie się Ogólnopolski Bieg "Gostynińska piątka. 

Bieg rozpocznie się przy Zamku gostynińskim - ul. Zamkowa, a następnie będzie przebiegał ul. Targową, Kościuszkowców, Treli, Zazamcze, Jarmolińskiego, Morenową, Dybanką, Kwiatową, Parkową, Żabią, Ziemowita do ul. Zamkowej (chodnikiem do mety przy Zamku).

W związku z tym podczas biegu na danej ulicy wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym, dlatego prosimy o zachowanie ostrożności.

Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy mieszkańców Gostynina do dopingowania zawodników na trasie biegu "Gostynińska Piątka".

 • Utrudnienia w ruchu drogowym

"Pożegnanie lata" z PTTK

PTTK oddział Gostynin zaprasza na VIII Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną - Rajd rowerowy pn. „Pożegnanie lata". 
Raj rozpocznie się 25 września 2021 r. o godz. 9.30 przy siedzibie PTTK w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 17 a
Trasa rajdu przebiegać będzie przez: Gostynin- Gorzewo- Białe- Lucień – Kazimierzów – Gostynin.
Długość trasy wyniesie około 30 km.
Cele Rajdu są następujące: popularyzacja turystyki rowerowej, poznawanie walorów krajoznawczych Gostynina i okolic, promowanie aktywnego trybu życia oraz integracja i aktywizacja lokalnej społeczności.

Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne. 

Uczestnik Rajdu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Rajdu dostępnym w biurze PTTK oddz. Gostynin.
Na trasie Rajdu przygotowane zostanie ognisko, prowiant należy zabrać ze sobą we własnym zakresie.
Zgłoszenie udziału w Rajdzie  do dnia 17 września w siedzibie PTTK  lub pod nr. telefonu 505 536 871

Zarząd oddz. PTTK

 

 • Rajd rowerowy z PTTK

Co stracisz, jeśli się nie spiszesz?

Narodowy Spis Powszechny to wyjątkowa i jedyna na 10 lat szansa, aby Polacy mogli pokazać, jaka naprawdę jest ich sytuacja osobista, rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa. Dlatego jeśli wciąż zwlekasz ze spisem, to miej świadomość strat, na jakie narażasz siebie, swoją rodzinę i swoją gminę, jeśli zaniedbasz ten ustawowy obowiązek.

Udział w spisie nie jest dla Ciebie wielkim obciążeniem – wystarczy 10 minut i zrobione! Nie powinieneś się zatem usprawiedliwiać brakiem czasu. Co więcej, jeśli nie weźmiesz udziału w spisie, to nie statystycy i urzędnicy będą pokrzywdzeni, lecz Ty sam oraz Twoja rodzina.

Będzie trudniej o nową szkołę, autobus albo remont drogi

Planowanie infrastruktury publicznej musi być oparte na rzetelnych i miarodajnych danych. Jeśli się nie spiszesz i podobnie zrobią inni mieszkańcy Twojej gminy, samorząd lokalny będzie miał duże trudności, żeby bez twardych i rzetelnych danych planować i realizować ważne dla Twojej lokalnej społeczności inwestycje: żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, drogi czy transport publiczny.

Nie spisując się, szkodzisz sobie i swoim bliskim!

Jak widzisz, bez Twoich danych spisowych bardzo utrudniony będzie rozwój miejsca, w którym żyjesz Ty i Twoja rodzina. Potraktuj więc udział w spisie nie jako ciężar czy biurokratyczny wymysł, ale jako szansę i inwestycję w przyszłość Twoją i Twoich najbliższych!

Ryzykujesz karę 5 tys. zł

Lekceważąc obowiązek spisowy ryzykujesz karę grzywny. Może ona być dla Ciebie bardzo dotkliwa i sięgnąć nawet 5 tys. zł. Czy warto ryzykować? Masz przecież zapewne dużo pilniejsze wydatki i ważniejsze sprawy niż uciążliwe wizyty w sądzie.

Nie zwlekaj i spisz się - to Ci się po prostu opłaca!

Wypełnij jak najszybciej formularz spisowy na stronie https://spis.gov.pl/ lub zadzwoń na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Nie bój się spisu - NIE PYTAMY o Twoje zarobki, majątek, konta bankowe czy oszczędności.

 

 • plakat NSP

Zmiana stałej organizacji ruchu drogowego

Z dniem 20 września br. w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Kościelnej w Gostyninie Burmistrz Miasta Gostynina informuje o wprowadzeniu zmiany oznakowania na odcinku ul.Kościelnej od skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na wskazanym odcinku ul. Kościelnej.

Wykonana zamiana organizacji ruchu drogowego ma na celu poprawę płynności przejazdu oraz pozyskanie dodatkowych miejsc postojowych w tym rejonie miasta.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w związku ze zmianą oznakowania w/w ulicy.

 • znak zmiany organizacji ruchu drogowego

Projekt „Gostynińskie Weekendy Sportowe” zakończony - dziękujemy że byliście z nami!

Z końcem sierpnia zakończyliśmy projekt „Gostynińskie Weekendy Sportowe”, dofinansowany ze środków Fundacji ORLEN. Był to czas intensywnych ćwiczeń, podczas których uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił w dyscyplinach nowych, dotąd nie uprawianych. Doświadczeni w danym sporcie mogli przyłączyć się do specjalistów w swoich dziedzinach, podpatrzeć nieznane wcześniej techniki czy po prostu dobrze bawić się w przyjaznej atmosferze. Całe rodziny mogły wspólnie spędzić czas na otwartym powietrzu, na basenie czy w sali MCK podczas zajęć z jogi. 

"Gostynińskie weekendy sportowe" to nie tylko intensywne ćwiczenia, ale również edukacja na temat zdrowego żywienia. Podczas realizacji projektu mogliśmy uczestniczyć w warsztatach poprowadzonych przez dietetyka klinicznego Piotra Zduńczyka, który opowiadał o zdrowym odżywianiu. Każdy z uczestników mógł również wykonać, pod okiem fachowca, analizę masy i składu ciała.

Zwieńczenie projektu był Piknik żeglarski na sportowo, w którym uczestniczyli mieszkańcy Gostynina i okolic. W ramach pikniku dla przybyłych dzieci i młodzieży odbył się pokaz żeglarski obejmujący zarówno przeprowadzenie prezentacji jachtów jak i osobiste próby jego obsługi przez chętnych uczestników. Po pokazie goście wzięli udział w rejsie jachtem turystycznym po wodach rzeki Wisły. Na zakończenie pikniku organizatorzy i uczestnicy spędzili miłe chwile z żeglarską muzyką przy ognisku. Po tak aktywnym dniu pieczone na ognisku kiełbaski po prostu znikały w mgnieniu oka.

Każdy znalazł tu coś dla siebie.

Głównym celem przyświecającym nam podczas organizacji „Gostynińskich Weekendów Sportowych” było zachęcenie mieszkańców Gostynina do uprawiania sportu, ale przede wszystkim do aktywnego trybu życia. Sport to zdrowie, a zdrowie jest przecież najważniejsze. Głęboko wierzymy, że choć kilka osób biorących udział w zajęciach przekonaliśmy do aktywności fizycznej – uprawiając sport dziś, zapobiegamy wielu schorzeniom w przyszłości.


Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować Fundacji ORLEN za dofinansowanie projektu, sklepowi Decathlon Płock za dostarczenie sprzętu sportowego, a także Miejskiemu Centrum Kultury w Gostyninie za użyczenie sali na czas zajęć z jogi. Dziękujemy trenerom, ich zaangażowaniu w prowadzone zajęcia i pasji, jaką zechcieli podzielić się z innymi. Ale przede wszystkim pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w zajęciach – bez Was Gostynińskie Weekendy Sportowe nie miałyby takiego cudownego wymiaru. Byliście niesamowici i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się na zajęciach sportowych!

Film promujący "Gostynińskie weekendy sportowe", dofinansowany ze środków Fundacji ORLEN

 • Gostynińskie weekendy sportowe, dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN
 • Gostynińskie weekendy sportowe, dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN
 • Gostynińskie weekendy sportowe, dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN
 • Gostynińskie weekendy sportowe, dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN
 • Gostynińskie weekendy sportowe, dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN
 • Gostynińskie weekendy sportowe, dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN
 • Gostynińskie weekendy sportowe, dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN
 • Gostynińskie weekendy sportowe, dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN
 • Gostynińskie weekendy sportowe, dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN
 • Gostynińskie weekendy sportowe, dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN
 • Gostynińskie weekendy sportowe, dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN
 • Projekt "Gostynińskie weekendy sportowe", dofinansowany ze środków Fundacji ORLEN

Akcja "Sprzątania świata" w Gostyninie

Jak wcześniej informowaliśmy, tegoroczna 28. akcja „Sprzątania świata” zebrała uczniów z gostynińskich szkół dbających o dobry stan naszej planety.

W dniu dzisiejszym (17 września) uczniowie sprzątali gostynińskie lasy. Jak sami mówili znajdowali różnego rodzaju śmieci. Byli oburzeni tym, że w tak bezmyślny sposób zaśmieca się tereny zielone.

Akcja "Sprzątania świata" uczy dzieci i młodzież przede wszystkim dbałości o środowisko naturalne.

 • Uczniowie SP 3 podczas akcji "Sprzątania świata"
 • Uczniowie SP 3 podczas akcji "Sprzątania świata"
 • Uczniowie SP 3 podczas akcji "Sprzątania świata"
 • Uczniowie SP 3 podczas akcji "Sprzątania świata"

Walka, emocje, błędy sędziowskie i wygrana w ostatniej akcji

Mimo, że to rozgrywki Ligi Okręgowej, to sobotni (18 września) mecz 6 kolejki pomiędzy Mazurem Gostynin a Amatorem Maszewo emocji przyniósł tyle, co pojedynki na najwyższym poziomie.

Spotkanie Mazura z Amatorem to rywalizacja naszego zespołu z zespołem, w którym występuje dwóch zasłużonych piłkarzy Mazura - Bartłomiej Dębicki i Damian Surmak. Stąd w sobotę na Sportowej emocji nie brakowało.

Rozpoczęło się od ataków obu zespołów, choć to Mazur prowadził. Znakomicie w rundzie jesiennej spisuje się pomocnik Mazura Michał Jędrzejczak, który po swoich rajdach stwarza dogodne sytuacje bramkowe bądź trafia do siatki. W 11 minucie zdobył swoją trzecią w tym sezonie, po strzale z około 20 metrów śliska piłka wpadła do siatki mimo interwencji bramkarza Maszewa Karola Załugi.

W końcówce pierwszej połowy sędzia Rafał Szczytniewski wraz z asystentami Pawłem Passonem i Łukaszem Matlęgą podejmowali kontrowersyjne decyzje.

W pierwszej sytuacji, w 40 minucie wychodzący sam na sam Eryk Przybylski został podcięty przez wychodzącego bramkarza Maszewa Karola Załugę. Jak pokazały powtórki i nagranie, pomocnik Mazura poślizgnął się, jednak bramkarz wychodząc z interwencją podcinając go uniemożliwił dalszy bieg za piłką, tak więc jest to ewidentny rzut karny i arbiter popełnił tutaj błąd. 

Sytuacja ta bardzo zdenerwowała trenera Arkadiusza Szulczewskiego, który został ukarany czerwoną kartką. Sam trener podkreślał, że nie użył obraźliwych słów w kierunku sędziego a oceniał decyzję. Sygnalizację głównemu sędziemu o ukaraniu trenera Mazura wskazał boczny sędzia. Oceną sytuacji i ewentualną karą zajmie się Wydział Dyscypliny Płockiego OZPN-u.

Druga sytuacja była już mniej klarowna i zalicza się do najtrudniejszych decyzji sędziowskich. W 43 minucie rzut rożny wykonywali gospodarze. Przy próbie jej wybijania po dośrodkowaniu najpierw piłka odbiła się od kolana a następnie dotknęła ona ramię podniesione powyżej linii barku Wiktora Dworaka i wyszła za boisko. Podanie to, gdyby nie ta interwencja obrońcy Maszewa, trafiło by do zawodnika Mazura Pawła Znyka.

Według najnowszych zmian w przepisach, za zagranie ręką powyżej linii barku i przy nienaturalnym ułożeniu ręki należy się rzut karny, dodatkowo za tym przemawia argument, że piłka trafiła by do wspomnianego Znyka i mogło dojść do sytuacji bramkowej. Jednak można było to także zinterpretować jako nieudane zagranie i niecelowe nabicie własnej ręki, co nie powoduje odgwizdania zagrania piłki ręką. I tak tę sytuację najpewniej potraktował sędzia Szczytniewski, nie dyktując rzutu karnego. 

W drugiej połowie Amator wyrównał. Bramka była bardzo podobna do tej z pierwszej połowy Michała Jędrzejczaka - strzał po ziemi z około 20 metrów Macieja Sobiesiaka trafia do bramki.

Jednak końcówka należała do Mazura. W ostatniej akcji meczu, w trzeciej doliczonej minucie rzut wolny wykonywał Eryk Przybylski a czyhający w polu karnym, mimo ostrej interwencji Bartosz Komorowski, dobił piłkę po obronie Karola Załugi. Napastnik Mazura wpadł w objęcia swoich zawodników a sędzia zakończył spotkanie.

WIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ccHQ5873em8

Z przebiegu meczu naszej drużynie na pewno należało się zwycięstwo. W tabeli nasz zespół awansował o jedno miejsce, na szóstą lokatę.

Za tydzień bardzo trudny mecz - wyjazd do Iłowa na mecz z Unią.

Iłów, to boisko na którym nasza drużyna nie wygrała od 7 lat (od sierpnia 2014 r.). Czas przełamać złą passę. Mecz ten w sobotę, 25 września 2021 r. o godz. 11:00.

Mazur Gostynin - Amator Maszewo 2:1

bramki: 11' Michał Jędrzejczak, 90+3' Bartosz Komorowski -  60' Maciej Sobiesiak

Mazur: Hubert Borowy - Michał Matecki, Piotr Dutkiewicz, Kamil Augustyniak, Paweł Znyk (85' Wiktor Smyczyński) - Dariusz Kurkowski (46' Maciej Kowalski), Arkadiusz Górecki (68' Maciej Gajewski), Michał Jędrzejczak, Eryk Wydrzyński - Eryk Przybylski, Bartosz Komorowski, trener: Arkadiusz Szulczewski

Amator: Karol Załuga -  Bartłomiej Dębicki Piotr Mysior Dawid Marciniak (46' Maciej Sobiesiak) Patryk Janiszewski Michał Bachanek Damian Surmak Paweł Winnicki Damian Tomczyk (46' Krzysztof Barciński) Mikołaj Folgier (46' Bartosz Baniecki) 26 Wiktor Dworak (46' Emil Jarzębowski); trener: Andrzej Kiciński.

 

Źródło: Mazur Gostynin

 • Mazur Gostynin
 • Mazur Gostynin

Klaudia Tyszkiewicz z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobyła 3 medale ulicznych Mistrzostw Polski

W dniach 11-12.09.2021 r. odbyły się Uliczne Mistrzostwa Polski na 580 metrowej pętli ulicznej we Wrocławiu. Słoneczna pogoda była zamówiona do ostatniego biegu zawodów i dopiero potem przyszła burza. 235 zawodników z całego kraju przyjechało walczyć o tytuł Mistrza Polski zaś najmłodsi o czołowe miejsca w ogólnopolskich zawodach dzieci. Nie mogło również zabraknąć Mastersów, którzy mogli się sprawdzić na dwóch dystansach.

Mieszkająca w gminie Gostynin, Klaudia Tyszkiewicz (2006) reprezentująca UKS Zwoleń-Team startowała w kategorii wiekowej „Juniorka B” w 4 konkurencjach zdobywając miejsca:

- srebrny medal na dystansie 8000m (konkurencja „na eliminacje”);


- srebrny medal na dystansie 8000m (konkurencja „na punkty”);

- srebrny medal na dystansie 580m (sprint na 1 rundę);


- piąte miejsce na dystansie 100m (sprint).Serdecznie gratulujemy!
_____

FOTO: Sandra Jóźwiak - Polski Związek Sportów Wrotkarskich / Zico Racine / Ogon Labradorski

 • Klaudia Tyszkiewicz z UKS „ZWOLEŃ-TEAM”
 • Klaudia Tyszkiewicz z UKS „ZWOLEŃ-TEAM”

Przypominamy o opłatach III raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Informujemy, że 30 września 2021 roku mija termin opłat III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 • informacja o opłatach za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Kondolencje - Zmarł Zbigniew Jakubaszek

 • kondolencje

Szkółka rolkarska UKS Zwoleń-Team "grupy 1 - początkującej" ruszyła z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 pełną parą

Zastanawiasz się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na jakie dodatkowe zajęcia zapisać swoje dziecko?
Po kontakcie telefonicznym możesz zapisać swoje dziecko na naukę jazdy na rolkach.
Prowadzimy zajęcia z podstaw jazdy rekreacyjnej po wrotkarstwo szybkie.
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia, które potrafią utrzymać się na rolkach we wtorek 21 września 2021 r. na godz. 17:00.
Miejsce: HALA MOSiR, ul. Kutnowska 7a /przy SP nr 5 w Gostyninie/
 
UZUPEŁNIENIE NABORU 23 września 2021 r. (czwartek) godz. 16:30.
 
więcej na:
fb: Uks Zwoleń-Team
tel. 609 319 002
 • Nabór do sekcji Szkółki Rolkarskiej Zwoleń Team

Już w środę będziemy spacerować po Gostyninie

Szanowni Państwo, informujemy, że rajd rowerowy "Szlakiem miejsc pamięci narodowej", który w sobotę został odwołany z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zostanie zorganizowany w najbliższą środę, 22 września, o godz. 14.00
Serdecznie zapraszamy
 • plakat - Spacerując po Gostyninie

Wystawa Remigiusza Szczepańskiego pn. "Powietrze w balonie"

"Specyfikacją moich obrazów jest sztuka tworzenia równoległych rzeczywistości, w których możemy odnaleźć to, co na co dzień niezauważalne" - w najbliższą sobotę oddajemy podwoje naszej Sali Wystaw w ręce Remka Szczepańskiego - wbijcie ten termin w kalendarz. Warto.
plakat fot. reprod. Egon Schiele "Autoportret" na prośbę wystawiającego - ciekawi dlaczego? Zapytajcie sami w sobotę.
 
Źródło: MCK Gostynin
 • plakat - wystawa Remigiusza Szczepańskiego

Działkowicze świętowali 50-lecie ROD „Krokus”

W dniu 18 września 2021 r. Rodzinny Ogród Działkowy „Krokus” w Gostyninie obchodził swój jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji Zarząd ogrodu zorganizował małą uroczystość, gdyż taki jubileusz należało uczcić. Obecny Prezes pan Piotr Berger powitał gości oraz wszystkich działkowców, szczególnie tych którzy są na tych działkach od momentu ich założenia

Krótko przedstawiono rys historyczny ogrodów, wspomniano moment starań o przyznanie terenu pod działki gdzie powstał Pracowniczy Ogród Działkowy „Krokus”.

Powstanie ogrodu datuje się na 9 marca 1971 i jest to dzień zarejestrowania POD Krokus w Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców. Inicjatorem powołania do działań osób będących pracownikami GZPT była Zakładowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Terenowego. Przewodniczącym Rady był wówczas i nadal obecny wśród nas pan Karol Jabłoński, a następnie pan Michał Pawikowski, który to w dniu 16 października 1970r. w imieniu załogi GZPT wystąpił do Powiatowej Rady Nadzorczej w Gostyninie do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury o zatwierdzenie projektu ogrodu Działkowego dla pracowników, emerytów i rencistów.

Prezesami Zarządu ROD w okresie 50-lecia byli: Andrzej Szczepański, Edward Stańczak, Zbigniew Lemański, Andrzej Kobuciński, Krzysztof Danielak, Jan Głodowski, Grzegorz Czupryyniak, Aleksander Gadomski, Hanna Mikucka i obecnie jest nim Piotr Berger. Ogród działkowy liczy 49 działek, prezesem jest Piotr Berger.

Przybyła na uroczystość w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina pana Pawła Kalinowskiego, zastępca Burmistrza pani Halina Fijałkowska złożyła na ręce prezesa wyrazy uznania i gratulacje dla wszystkich działkowców, szczególnie podkreśliła że ogródki są dla nas oazą spokoju i azylu, gdzie bezpiecznie możemy spędzać wolny czas, to miejsce gdzie jest czas na odpoczynek, spotkania z rodziną i przyjaciółmi.

W trakcie uroczystości, kilku działkowców z 50 letnim stażem działkowym za swoją pracę i działalność społeczną otrzymało dyplomy i symboliczne odznaczenia. Między innymi wśród wyróżnionych została Jadwiga Skirzyńska Jabłońska i Karol Jabłoński, Barbara Cieślak, Wiesława Cessak, Teresa Sokół - Rozkosz, Janina Krzemińska oraz Aleksander i Anna Gadomscy.

Na uroczystości nie zabrakło pysznych specjałów tradycyjnej kuchni polskiej i słodkości. Pomimo kapryśnej pogody sobotnie popołudnie przebiegło w miłej rodzinnej działkowej atmosferze przy wspomnieniach działkowców. Natomiast w słoneczny niedzielny poranek wykorzystano czas na wspólną poranną kawę, jak to mówią weterani co to za jubileusz, bez poprawin. Serdecznie dziękujemy tym którzy co roku chcą się integrować, razem bawić i wspominać. Dziękujemy gościom za przyjęcie zaproszenia i wszystkim miłym działkowcom za uczestnictwo w obchodach.

Tekst: Katarzyna Tyrajska

Foto: ROD "Krokus"

 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"
 • 50-lecie ROD "Krokus"

XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W dniu 29 września 2021 roku o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Informacja dyrektorów szkół o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2020/2021

   1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,

   2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,

   3) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,

   4) Miejska Szkoła muzyczna I stopnia w Gostyninie.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina w roku szkolnym 2021/2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia treningowemu boisku piłkarskiemu, położonemu na Stadionie im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Sportowej 1.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Marii Gruchot na działalność Burmistrza Miasta Gostynina

13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.

14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.

16. Przyjęcie protokołu z XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

Kondolencje - nie żyje Jerzy Żandarowski

 • kondolencje - nie żyje Jerzy Żandarowski

Zgłoszenia do Ogólnopolskiego Biegu "Gostynińska Piątka"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie informuje, że zgłoszeń do Ogólnopolskiego Biegu "Gostynińska Piatka" można dokonać na stronie http://zapisy.inessport.pl

Chętni mogą się zgłaszać do 22 września (środa) do godz. 23.59.

Zapraszamy w imieniu organizatorów.

 • zapisy na bieg Gostynińska piątka

Konkurs ekologiczny "Gostynin promotorem zdrowego powietrza". Przedłużenie terminu nadsyłania prac

Informujemy, że został przedłużony termin nadsyłania prac w konkursie "Gostynin promotorem zdrowego powietrza". Ostateczny termin przekazania prac to 8 października br. Zachęcamy wszystkich do udziału.

„Niska emisja”, czyli emisja szkodliwych pyłów i gazów na wysokości do 40 metrów, pochodzących przede wszystkim z domów mieszkalnych czy pojazdów mechanicznych, to coś, z czym stykamy się na co dzień. W stanie spoczynku człowiek wykonuje kilkanaście oddechów – w zanieczyszczonym środowisku każdy oddech zbliża nas do poważnych problemów zdrowotnych. Technologia, która miała nam służyć, ma coraz gorszy wpływ na nasze życie.

Wierzymy, że jeszcze jest szansa na poprawę powietrza, którym oddychamy, dlatego przychodzimy do Was z konkursem ekologicznym „Gostynin promotorem zdrowego powietrza”. Wziąć udział mogą w nim uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych położonych na terenie Gostynina. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie plakatu promującego proekologiczne działania na rzecz czystego powietrza; starsi koledzy ze szkół ponadpodstawowych z kolei powinni przygotować projekt broszury na temat środowiska, w jakim wszyscy żyjemy, zagrożeń wynikających z nieustannego zanieczyszczania powietrza i wyzwań, jakie stoją już teraz przed młodym pokoleniem. 

Do wygrania nie tylko nagrody rzeczowe, których łączna wartość to 1950 zł. To także szansa zapisania się w historii naszego miasta, zwycięskie prace bowiem zostaną rozwieszone na słupach informacyjnych, budynkach użyteczności publicznej i innych, często odwiedzanych przez mieszkańców, wreszcie – dostarczone bezpośrednio mieszkańcom Gostynina. Nadciąga ekologiczna kampania informacyjna, której częścią możesz stać się i Ty!

Przyświeca temu ważny cel: pobudzenie świadomości odpowiedzialności za środowisko, w jakim wszyscy żyjemy. Nie bądźmy obojętni na niepokojące zmiany zachodzące w przyrodzie z winy człowieka. Niech młode pokolenie wyrazi swój niepokój, bo to na ich barkach spoczywać będzie zmiana, która, mamy nadzieję, uczyni świat lepszym.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. 

---

Zadanie pn. Gostynin promotorem zdrowego powietrza zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021".

 • Konkurs "Gostynin promotorem zdrowego powietrza"

Jeszcze się nie spisałeś? W sobotę, 25 września, punkt spisowy w Ratuszu będzie działać do godz. 21.00

Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wiele osób, które jeszcze nie wzięły w nim udziału, tłumaczy się brakiem czasu. Z myślą o tych wszystkich z Państwa, którzy jeszcze się nie spisali, w najbliższą sobotę – 25 września, w Ratuszu miejskim w Gostyninie uruchomiony zostanie dodatkowy dyżur pracowników obsługujących punkt spisowy. Punkt będzie czynny w godz. 8.00-21.00.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a za odmowę grożą dotkliwe kary (odmowa wzięcia udziału w spisie powszechnym może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych, podanie nieprawdziwych informacji z kolei jest zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności), dlatego też zachęcamy, aby nie odkładać spisania się na ostatnią chwilę.

Do spisywania ludności oddelegowani zostali profesjonalni rachmistrzowie, dzwoniący z numeru 22 828 88 88. Wygodniej jednak jest dokonać tak zwanego samospisu, czyli po prostu samodzielnie wypełnić formularz w Internecie. Jeśli nie macie Państwo dostępu do komputera i Internetu, możecie udać się do Urzędu Miasta Gostynina – budynek Ratusza, gdzie został przygotowany punkt spisowy działający w godzinach pracy Urzędu Miasta. Jak informowaliśmy powyżej, dodatkowy dyżur pełniony będzie 25 września br. tj. w najbliższą sobotę, w godz. 8.00-21.00.

 • Plakat punkt spisowy

W Rozłazinie rywalizowali miłośnicy jazdy na wrotkach i rolkach z całej Polski

W dn. 12 września 2021 r. na kilka godzin Rozłazino, stało się wrotkarską, letnią stolicą województwa pomorskiego - za sprawą Półmaratonu Wrotkarskiego cyklu Pucharu Kaszub.

Do rywalizacji przystąpiło blisko 100 zawodników nie tylko z Pomorza. Na starcie zameldowali się reprezentanci m.in. takich miast jak Gdańsk, Gdynia, Koronowo, Pruszcz Gdański, Bydgoszcz, Lębork, Warszawa, Gostynin.

Zawody rozpoczęły się od zmagań  najmłodszych miłośników wrotek i rolek, którzy mieli do pokonania 300-metrową trasę. Zaraz po nich, na starcie stanęli nieco starsi zawodnicy w wieku od 7 do 11 lat. Ta grupa musiała zmierzyć się z 600-metrowym odcinkiem. Z kolei młodzież w wieku 13-15 lat musiała pokonać odcinek o długości 1800 metrów.

Dodajmy, że rywalizacja dziewcząt i chłopców była oddzielna. Natomiast głównym punktem sportowo-rekreacyjnej imprezy w Rozłazinie, był wspomniany półmaraton o długości 21 kilometrów.

Wyniki reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZWOLEŃ-TEAM”:
Natalia Sarzała
- 1 miejsce na dystansie 1800 m (wygrywa cały cykl Pucharu Kaszub / 3 edycje)
- 1 miejsce w open K na dystansie 21 km
Amelia Hypszer
– 3 miejsce na dystansie 1800 m
Piotr Hypszer
– 2 miejsce na dystansie 1800 m
- 3 miejsce w kat. M16-19 na dystansie 21 km

Serdecznie gratulujemy

FOTO: UKS Z-T

 • Uczniowski Klub Sportowy „ZWOLEŃ-TEAM” - Rozłazino
 • Uczniowski Klub Sportowy „ZWOLEŃ-TEAM” - Rozłazino

Dwa medale Ulicznych Mistrzostw Polski Łukasza Flejszera z UKS Zwoleń-Team

Łukasz Flejszer, zawodnik/trener Uczniowskiego Klubu Sportowego ZWOLEŃ-TEAM zdobył 2 złote medale Ulicznych Mistrzostw Polski we Wrocławiu, które odbyły się w dn. 11-12 września 2021 r.
Jechałem na mistrzostwa z myślą zdobycia najwyższych krążków
w kat. M30-39 na dystansie 100m i 5000m – komentuje zawodnik.

Na uwagę zasługuje, jak podkreśla zawodnik, wynik w sprincie na 100 m – 00:00:11,003. - Ten wynik był trzeci z najlepszych wyników kategorii „seniorskiej” Mistrzostw Polski, co dało by mi w tej kategorii brązowy medal – mówi Łukasz Flejszer.

Serdecznie gratulujemyFOTO: Sandra Jóźwiak - Polski Związek Sportów Wrotkarskich / Zico Racine / Ogon Labradorski

 • Dwa medale Ulicznych Mistrzostw Polski Łukasza Flejszera z UKS Zwoleń-Team
 • Dwa medale Ulicznych Mistrzostw Polski Łukasza Flejszera z UKS Zwoleń-Team
 • plakat Łukasz Flejszer

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach - I Liga z udziałem Gostmatu Gostynin

W dniach od 3 do 12 września 2021r. szachiści Gostmatu reprezentowali Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach – I Lidze. Mistrzostwa zostały zorganizowane przez Polski Związek Szachowy.

W I lidze uczestniczyło 26 drużyn szachowych z terenu całego kraju. Zespoły rywalizowały ze sobą na sześciu szachownicach. W każdej z drużyn musiała grać minimum jedna kobieta - na szachownicy nr 6, na pozostałych szachownicach (nr 1-5) mogły grać zarówno kobiety jak i mężczyźni. Mistrzostwa przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, czyli każdy z zespołów bez względu na wynik – rozegrał 9 pojedynków. Tempo gry było typowe dla obecnych szachów klasycznych - 1,5 godziny na wykonanie 40 posunięć + 30 minut na dokończenie partii + 30 sekund dodawane po wykonaniu każdego ruchu na szachownicy.

Drużyna Gostmatu Gostynin cały czas znajdowała się w czołówce zawodów, jednak porażka w ostatniej rundzie 2,5-3,5 z szachistami z Jastrzębia Zdroju zepchnęła Gostmat Gostynin w klasyfikacji końcowej dopiero na 8 miejsce. Tym samym szachistom Gostmatu nie udało się obronić brązowego medalu wywalczonego w zeszłym roku. Zawody wygrał zespół z Gliwic – Akademia Szachowa CHESSGROW Gliwice.

Drużyna Gostmatu Gostynin w rozgrywkach I Ligi w tym roku odniosła 5 zwycięstw (4-2 z TSz SKOCZEK Sędziszów Małopolski, 4,5-1,5 z MKS OLIMPIJCZYK Chrzanów, 4-2 z VOTUM SA Polonią Wrocław, 3,5-2,5 z ADAMIETZ Strzelce Opolskie, 4-2 z Sz.S.O.N Dąbrowa Górnicza) oraz 4 porażki (2-4 z Akademia Szachowa CHESSGROW Gliwice, 2,5-3,5 z SEMPAU UKS HETMAN Częstochowa, 2-4 z Wrocławskim Klubem Szachowym KOPERNIK, 2,5-3,5 z UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój).

Występ szachistów Gostmatu Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach – I Lidze częściowo dofinansowany był ze środków Gminy Miasta Gostynina. • szachiści Gostmatu Gostynin w DMP - I Liga
 • szachiści Gostmatu Gostynin w DMP - I Liga
 • szachiści Gostmatu Gostynin w DMP - I Liga

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Gorzewie

Przetarg odbędzie się w dniu  26.10.2021 roku (wtorek), o godz. 10:00 – tej  w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać w terminie do dnia 20.10.2021 r. (włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie. 

Uwaga na porywisty wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich. Lokalnie, zwłaszcza podczas burz, możliwe są porywy do 90 km/h. Najsilniejszy wiatr spodziewany jest po północy i nad ranem.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Laureaci Festiwalu AVIS CANTORES w Zamku Gostynińskim

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza na koncert chórów – laureatów II Ogólnopolskiego Festiwalu Avis Cantores w Gostyninie.

W czwartek 30 września 2021r. o godz. 18.30 w Zamku Gostynińskim usłyszymy laureatów trzech pierwszych miejsc II Ogólnopolskim Festiwalu AVIS CANTORES w Gostyninie.

Chór Lutnia Nova z Aleksandrowa Kujawskiego który został założony w styczniu 2013 roku jest spadkobiercą działającego przez kilkadziesiąt lat w tym mieście chóru „Lutnia”. Chór liczy 28 chórzystów i pracuje pod kierownictwem dyrygenta Kai Potrzebskiej. Podczas Festiwalu w Gostyninie chór zdobył I miejsce w kategorii chórów wielogłosowych oraz nagrodę dla najlepszego Dyrygenta za utwór „Dam Ci ptaszka” .

Chór Tibi Cantamus powstał w 2001 roku, zrzesza 26 członków i działa przy parafii Św. Krzyża w Płocku. Chór pod batutą Jakuba Jabłońskiego zdobył II miejsce w kategorii chórów wielogłosowych podczas Festiwalu w Gostyninie.

Chór miejski Arce Cantores z Gostynina zdobywca trzeciej nagrody podczas Festiwalu jest już dobrze znany na naszej muzycznej scenie. Powstał z inicjatywy Michała Pilichowicza pod którego batutą działa od lutego 2019 roku, a od sierpnia 2019 roku chór został formalnie chórem miasta Gostynina. 

Chóry zaprezentują się w różnorodnym repertuarze, miejmy nadzieję że repertuar rozrywkowy porwie widzów do wspólnego śpiewu.

Już dziś serdecznie zapraszamy w czwartek na ucztę muzyczną. Do zobaczenia w Zamku Gostynińskim.

Wstęp wolny. 

 • plakat Koncert Chórów

Festiwal Kartofel na Zamku Gostynińskim

Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze Arce Cantores serdecznie zaprasza w dniu 30.09.2021 r. na Zamek Gostyniński na Kartofel Festiwal. W programie usłyszymy m.in. prelekcję o historii ziemniaka, jego właściwościach odżywczych i smakowych. Podczas degustacji potraw z ziemniaka odbędą się pogadanki na temat zdrowego odżywiania i ekologii. Młodzież i dorośli będą też mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych a dzieci będą miały zapewnione animacje. Na pierwszą część wydarzenia obowiązują zapisy pod nr tel. 533 596 340 (liczba miejsc ograniczona). Partnerem wydarzenia jest Urząd Miasta Gostynina i Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie. 
 
Festiwal zwieńczy koncert laureatów festiwalu AVIS CANTORES: chóru Lutnia Nova, chóru Tibi Cantamus i oczywiście chóru Arce Cantores. Wstęp wolny.
 
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!
 • Festiwal Kartofel

Uroczyste odsłonięcie tablic pamięci żołnierzy ROAK "Rybitwa"

Stowarzyszenie "Razem możemy więcej" oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie zapraszają na uroczyste odsłonięcie tablic poświęconych pamięci skazanych żołnierzy Oddziału ROAK "Rybitwa" W. Dubielaka. Wydarzenie odbędzie się 30 września 2021 roku.

O godz. 9.00 nastąpi w Gostyninie odsłonięcie tablic przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej. Tablice poświęcone są: W. Dubielakowi, H. Józwikowi, J. Gorczyckiemu, F. Gajewskiemu, W. Zalewskiemu.

Następnie o godz. 10.30 odbędzie się odłonięcie tablic w Łącku przy Szkole Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak, a o 12.00 rozpocznie się w Gąbinie przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica  konferencja z odsłonięciem tablic.

 • Zaproszenie na uroczystość 30 września

Warsztaty dla rodziców pn. "Myślę, czuję, potrzebuję"

Drodzy Rodzice,

pandemia COVID-19 spowodowała, że izolacja i zamknięcie w domach wywołały pojawienie się w rodzinach nowych problemów, kryzysów, lub takich sytuacji czy emocji u dziecka, których do tej pory nie zauważaliście. Wiemy, że zderzenie się z taką sytuacją oraz połączenie obowiązków wychowawczych z pracą w trakcie pandemii, stanowi dla Was ogromne wyzwanie.

Chcemy w tym Wam pomóc. Chcemy wyjść naprzeciw coraz częściej pojawiającej się, potrzebie psychoedukacji dot. „życia emocjonalnego” dziecka, wzajemnej, konstruktywnej komunikacji, podniesienia umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie poprawy relacji i tworzenia więzi z własnym dzieckiem. Zapraszamy Was od 06.10.2021 r. na DRUGI cykl warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców „MYŚLĘ CZUJĘ, POTRZEBUJĘ - być bliżej dziecka i siebie jednocześnie”, prowadzonych przez zespół psychologów, terapeutów i pedagogów. Zajęcia adresowane są do wszystkich rodziców dzieci ze szkół podstawowych oraz szkół średnich w Gostyninie. Pierwszy cykl warsztatów spotkał się z dużym zainteresowaniem. Posiadamy informacje zwrotne, iż wiedza zdobyta podczas spotkań stała się bardzo użyteczna.

Proponowane przez nas cykliczne warsztaty, dzięki treningom odbywającym się na zajęciach, dadzą Wam możliwość poszerzenia wiedzy i wdrożenia nabytych umiejętności w życie. Stworzą one szansę pogłębienia świadomości i rozwinięcia umiejętności w zakresie rozumienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka, wzmacniania poczucia jego wartości i sprawczości, rozwijania świadomości zasobów i mocnych stron, dialogu bez przemocy, wprowadzenia młodego dorosłego w etap dojrzewania oraz dorastania bez nałogów.

Zajęcia będą przeprowadzone z zachowaniem zasad i reżimów sanitarnych.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram spotkań:

BLOK I

dla Rodziców uczniów klas I-III

 • Warsztat "Porozmawiajmy o uczuciach" - termin 06.10.2021
 • Warsztat "Porozmawiajmy o poczuciu własnej wartości" - termin 13 .10.2021
 • Warsztat "Porozmawiajmy o akceptacji" - termin 20.10.2021
 • Warsztat "Porozmawiajmy o autorytetach" - termin 27.10.2021

Stałe godziny warsztatów:

16:30-18:30– I grupa

18:30-20:30 – II grupa

BLOK II

dla Rodziców uczniów klas IV-VIII

 • Warsztat "Jak słuchać, żeby dzieci chciały rozmawiać. Jak mówić, żeby dzieci chciały słuchać" - termin 07.10.2021
 • Warsztat "Kary i nagrody w wychowaniu" - termin 14.10.2021
 • Warsztat "Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie" - termin 21.10.2021
 • Trening w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów wychowawczych - termin 28.10.2021

Stałe godziny warsztatów:

16:30-18:30 – I grupa

18:30-20:30 – II grupa

BLOK III

dla Rodziców uczniów szkół średnich

 • Warsztat "Emocje - wróg czy przyjaciel?" - termin 05.10.2021, 08.10.2021
 • Warsztat "Emocje młodego dorosłego" - termin 12.10.2020, 15.10.2020
 • Warsztat "Dialog zamiast kar" - termin 19.10.2021, 22.10.2021
 • Warsztat "Porozumienie bez przemocy – trening zdrowej komunikacji rodzic-dziecko" - termin 26.10.2021, 29.10.2021

Stałe godziny warsztatów:

16:30-18:30 – I grupa

18.30-20:30 – II grupa

Warsztaty odbywać się będą w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja w Gostyninie.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie obecności pod nr tel. 691 940 302 - Patrycja Piwoni Koprucka.

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miasta Gostynina. 

 • warsztaty - plakat

„Gostynińska piątka” zakończona. Zwycięstwo Adriana Przybyły z Iławy

W niedzielne przedpołudnie 26 września br. odbył się Ogólnopolski Bieg "Gostynińska piątka", podczas którego zawodnicy musieli pokonać 5 km odcinek.

Ponad stu zawodników ruszyło z linii startu o godz. 10.00 spod Zamku Gostynińskiego.

Jak widać na zdjęciach biegaczom dopisywała piękna jesienna pogoda i doskonałe humory.

Najlepszy czas uzyskał Adrian Przybyła z Iławy, który dobiegając do mety osiągnął wynik 14.29. Miejsce drugie zajął Adrian Bednarek z Bydgoszczy z wynikiem 15.10, a trzecie miejsce zajął Artur Kamiński z Płocka - 16.02.

Natomiast z grupy gostynińskich zawodników na piątym miejscu uplasował się Andrzej Piętka. Burmistrz Paweł Kalinowski, biorący udział w biegu uzyskał czas 26.08.

Najlepszy wynik w grupie kobiet - 18.33 uzyskały dwie zawodniczki, a mianowicie Julia Szymkowicz z Bobrownik i Agnieszka Przybyła z Iławy.

Godne podziwu były występy najstarszych uczestników biegu: 65-letniej Teodozji Józwiak z Gostynina, która uzyskała czas 26.11 i 68-letniego Andrzeja Kujawskiego, z wynikiem - 24.59.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy wspaniałej kondycji i życzymy dalszych zwycięstw podczas kolejnych biegów.

Do zobaczenia za rok.

Wyniki wszystkich uczestników są przedstawione w załączniku.

 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka
 • Gostynińska piątka